Sunteți pe pagina 1din 7

07.09.

2015

ProiectederulatedeUATcumijloacedeechilibrarerepartizatedeCJArgesCjArges

Consiliul Judeean Arge


(http://www.adsoft.ro)

Sedinte de Consiliu (http://www.cjarges.ro/sedinte-de-consiliu)


Hotarari de Consiliu (http://www.cjarges.ro/hotarari-de-consiliu)
Obiective strategice, generale, specifice ale CJ Arges (http://www.cjarges.ro/obiectivestrategice-generale-specifice-ale-cj-arges)
Raport Presedinte (http://www.cjarges.ro/raport-presedinte)
Strategia de dezvoltare a Judetului Arges (http://www.cjarges.ro/strategia-dedezvoltare-a-judetului-arges)
Programe (http://www.cjarges.ro/programe1)
Proiecte europene (http://www.cjarges.ro/proiecte-europene)
Proiecte in parteneriate (http://www.cjarges.ro/proiecte-in-parteneriate)
Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges
(http://www.cjarges.ro/proiecte-co-finantare)
Proiecte in implementare (http://www.cjarges.ro/proiecte-in-implementare)
Proiecte in pregatire (http://www.cjarges.ro/proiecte-implementate)
Proiecte in sustenabilitate (http://www.cjarges.ro/proiecte-sustenabilitate)
Proiecte Cofinantate de CJ Arges (http://www.cjarges.ro/proiecte-cofinantate-de-cj-arges)
GAL-uri (http://www.cjarges.ro/gal-uri)
Parteneriate - programe sociale (http://www.cjarges.ro/parteneriate-programesociale)
Cooperare internationala - Parteneriate (http://www.cjarges.ro/cooperareinternationala-parteneriate)
Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges
(http://www.cjarges.ro/managementul-integrat-al-deseurilor)
http://www.cjarges.ro/proiectecofinantare

1/7

07.09.2015

ProiectederulatedeUATcumijloacedeechilibrarerepartizatedeCJArgesCjArges

Investitii (http://www.cjarges.ro/parteneriate)
Autoritatea Judeteana de Transport (http://www.cjarges.ro/transport)
Drumuri Infrastructura (http://www.cjarges.ro/drumuri-infrastructura)
Sanatate Publica (http://www.cjarges.ro/sanatate-publica)
Urbanism si amenajarea teritoriului (http://www.cjarges.ro/urbanism-si-amenajareteritoriu)
Licitatii (http://www.cjarges.ro/licitatii)
Control Intern Managerial al CJ ARGES - Implementare Standarde
(http://www.cjarges.ro/control-intern-managerial-al-cj-arges-implementarestandarde)
Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de
apa/apa uzata din judetul Arges (http://www.cjarges.ro/master-plan-ul-privitor-lareabilitarea-modernizarea-si-extinderea-infrastructurii-de-apa/apa-uzata-din-judetularges)

Consiliul Judeean Arge


(http://www.cjarges.ro/;jsessionid=B48950F28E7C30D8EA066EC6CBA7BD21)
> Activitate
(http://www.cjarges.ro/activitate;jsessionid=B48950F28E7C30D8EA066EC6CBA7BD21)
> Proiecte europene (http://www.cjarges.ro/proiecteeuropene;jsessionid=B48950F28E7C30D8EA066EC6CBA7BD21)
> Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges
(http://www.cjarges.ro/proiecte-cofinantare;jsessionid=B48950F28E7C30D8EA066EC6CBA7BD21)

Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ


Arges (/proiecte-co-finantare)
http://www.cjarges.ro/proiectecofinantare

2/7

07.09.2015

ProiectederulatedeUATcumijloacedeechilibrarerepartizatedeCJArgesCjArges

1. Sistem centralizat de canalizare satele Dobrotu, Bratesti si Doblea; Sistem centralizat de


alimentare cu apa satele Dobrotu, Bratesti si Doblea; Reabilitare drumuri de interes local satele Albesti
Paminteni si Albesti Ungureani; Centru ingrijire copii sat Albesti Paminteni si Dotare camin cultural sat
Dobrotu, comuna Albestii de Arges, judetul Arges
2. Sistem centralizat de canalizare in satele Ceparii Pamanteni, Valea Magurii, Ceparii Ungureni si
Urluiesti, Modernizare drum communal DC 236 Ceparii-Carpenis km 0+000-km 4+371,07 si Dotare
Camine culturale in satele Ceparii Pamanteni si Carpenis, comuna Cepari
3. Sistem centralizat de canalizare satele Costesti, Dealu Padurii comuna Cotmeana; Sistem
centralizat alimentare cu apa satele Costesti, Dealu Padurii comuna Cotmeana; Reabilitare drum
comunal DC 182km 1+633-4+972 in comuna Cotmeana;Centru de ingrijire copii sat Ursoaia, comuna
Cotmeana; Dotare camin cultural sat Cotmeana, comuna Cotmeana, judetul Arges
4. Sistem centralizat de canalizare satele Barasti si Cicanesti, alimentare cu apa satele Barasti si
Cicanesti, comuna Cicanesti, reabilitare ulita Oncestii de Jos si ulita Oncestii de Sus in satul Barasti
comuna Cicanesti, centru ingrijire copii sat Urechesti comuna Cicanesti si dotare camin cultural sat
Cicanesti,comuna Cicanesti, judetul Arges
5. Sistem centralizat de canalizare satele Vernesti, Bolculesti si Banicesti in comuna Valea Danului,
reabilitare drumuri de interes local ( DC 252 Km 0+000 km 1 +046 si DC 239 KM 0+073 km 1+915)
in comuna Valea Danului, centru ingrijire copii sat Vernesti in comuna Valea Danului si dotare camin
cultural sat Vernesti in comuna Valea Danului, jud. Arges
6. Prima infiintare retea publica de apa uzata menajera in satul Valea Silistii; Modernizare drumuri
comunale: DC 304, DC 305, DC 306, DC 306 A, in lungime L = 4,4 km in comuna Aninoasa , jud. Arges
Reabilitare si dotare camin cultural in sat Slanic; Prima infiintare centru after school in satul Brosteni,
comuna Aninoasa, judetul Arges
7. Canalizarea si epurarea apelor menajere uzate in satele Birla, Podisoru, Mozaceni Vale din
comuna Birla, judetul Arges; Alimentarea cu apa a satelor Birla, Podisoru, Mozaceni Vale din comuna
Birla, judetul Arges; Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Birla, sat Birla, judetul
Arges; Centrul de ingrijire copii tip After School si imprejmuire, sat Mozaceni Vale, comuna Birla,
judetul Arges; Achizitionare utilaje pentru infiintarea serviciului public de intretinere drumuri comunale
si deszapezire in comuna Birla, Arges
8. Modernizare drumuri de interes local strazile Zamfiresti, Boierilor, Florea, Pinilor, Salcamilor,
Constantinescu; DC 214 Labusesti Uiasca km 1+100-4+500 in comuna Bascov; Extindere retea
canalizare strazile Zamfiresti, Boierilor, Florea, Pinilor, Rotaresti, Glambocu, DC 212A, Pleasa, Stejeret,
Mica, Braileni, in comuna Bascov; Centru ingrijire copii sat Valea Ursului, comuna Bascov, judetul Arges;
Dotare centru cultural pentru scolari si prescolari, sat Valea Ursului, comuna Bascov, judetul Arges
9. Extindere retea de canalizare in satele Budeasa Mica, Galesesti, Calotesti, Valea Marului, comuna
Budeasa; Extindere retea alimentare cu apa sat Budeasa Mare, comuna Budeasa; Reabilitare drumuri
comunale DC 223 in satul Calotesti si aleea Stoenesti, sat Valea Marului, comuna Budeasa; Centru

http://www.cjarges.ro/proiectecofinantare

3/7

07.09.2015

ProiectederulatedeUATcumijloacedeechilibrarerepartizatedeCJArgesCjArges

ingrijire copii sat Budeasa Mare, comuna Budeasa; Reabilitare centru cultural pentru scolari sat Valea
Marului, comuna Budeasa, Dotare centru cultural pentru scolari sat Valea Marului, comuna Budeasa,
judetul Arges
10. Reabilitare drumuri de interes local in satele Corbeni, Bucsenesti si Rotunda, comuna Corbeni;
Sistem centralizat de canalizare in satele Corbeni, Bucsenesti si Rotunda, comuna Corbeni; Centru de
ingrijire copii sat Oesti Ungureni in comuna Corbeni; Terenuri de sport in satele Corbeni si Oesti
Ungureni; Dotare camin cultural satul Poienari comuna Corbeni, judetul Arges
11. Sistem centralizat de canalizare satele Godeni, Cotesti si Capu Piscului comuna Godeni, Extindere
retea alimentare cu apa sat Capu Piscului comuna Godeni, Reabilitare drumuri comunale in comuna
Godeni, Teren de sport sat Godeni comuna Godeni, Centru ingrijire copii in satul Godeni comuna
Godeni; Dotare Camin cultural sat Godeni, comuna Godeni, judetul Arges
12. Modernizare drumuri de interes local satele Leresti si Voinesti, Extinderea retelei de alimentare cu
apa in comuna Leresti, sat Leresti, Extinderea retelei de canalizare menajera in comuna Leresti, satele
Leresti si Voinesti, Reabilitare camin cultural in comuna Leresti, sat Voinesti, Centru de asistenta dupa
programul scolar tip ,,After School", in comuna Leresti, judetul Arges
13. Prima infiintare retea publica de apa uzata; Imbunatatirea retelei publice de apa; Imbunatatire
drumuri comunale si vicinale; Prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar;
Dotare camin cultural in comuna Suici, judetul Arges
14. Proiect integrat de dezvoltare a comunei Harsesti prin realizarea obiectivelor de investitii:
Modernizare drumuri locale; Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in satele Harsesti si
Ciobani; Alimentarea cu apa potabila a satelor Harsesti si Ciobani; Prima infiintare si dotare centru de
asistenta dupa programul scolar tip After School in comuna Harsesti; Dotare camin cultural in satul
Harsesti, comuna Harsesti, judetul Arges
15. Refacere si modernizare drumuri comunale in comuna Poienarii de Muscel, judetul Arges
16. Refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010 in comuna Corbi,
judetul Arges, respectiv DC 207 Corbi-Bradutel, pe o lungime de 1 km si pod peste raul Doamnei de DC
270 C
17. Refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din anul 2010 in comuna
Bradutel, judetul Arges
18. Centrul Local de Informare Turistica in zona de nord a vaii Argesului (Comunele Arefu,Corbeni,
Albestii de Arges si Cicanesti) in comuna Arefu si marketingul serviciilor turistice legate de turismul
rural din zona de nord a vaii Argesului in comuna Arefu, judetul Arges
19. Infiintare centru informare turistica in zona centrala a vaii Cotmeana (comunele Cotmeana, Babana,
Draganu, Moraresti) in comuna Cotmeana, judetul Arges, dezvoltarea si marketingul serviciilor turistice
in comuna Cotmeana
20. Centru de informare turistica in zona de nord a Vaii Topolog in comunele Valea Danului, Cepari,
Suici si Salatrucu, judetul Arges
21. Centru de Informare turistica in zona de nord a raului Doamnei in localitatea Domnesti si
dezvoltarea marketing-ului turistic in localitatile Corbi, Domnesti si Nucsoara
http://www.cjarges.ro/proiectecofinantare

4/7

07.09.2015

ProiectederulatedeUATcumijloacedeechilibrarerepartizatedeCJArgesCjArges

22. Infiintare Centru de informare turistica in zona centrala a Vaii Argesului (comunele Merisani,
Malureni si Bascov) in comuna Merisani, judetul Arges, dezvoltarea si marketingul serviciilor turistice
23. Centru de informare turistica in zona de nord a Vaii Topolog in comunele Valea Danului, Cepari,
Suici si Salatrucu, judetul Arges
24. nfiinare centru de informare i promovare turistic Comuna Dmbovicioara, Judeul
25. Infiintare Centru local de informare turistica in zona montana a Vaii Topolog in localitatea Salatrucu
si marketingul serviciilor turistice in zona montana a Vaii Topolog, judetul Arges
26. Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole de pe teritoriul comunei Ungheni
27. Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole de pe teritoriul comunei Harsesti
28. Modernizarea infrastructurii agricole in comuna Vedea, judetul Arges
29. Modernizare drum forestier Rudarie-Corbeni pamna la paraul Babi de la km 0+000 pana la km
5+900 in lungime de 5,900 km in comuna Corbeni, judetul Arges
30. Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole de pe teritoriul comunei Lunca
Corbului
31. Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole din comuna Suseni
32. Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole de pe teritoriul comunei Buzoiesti,
judetul Arges
33. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea agriculturii in comuna Godeni,
judetul Arges
34. Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole de pe teritoriul comunei Albota
35. Modernizare drumuri de expoatare agricola, comuna Cateasca, judetul Arges
36. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea silviculturii in comuna Albestii de
Muscel, judetul Arges
37. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea silviculturii in comuna Salatrucu,
judetul Arges

Proiecte scoli finalizate


1. Reabilitate, modernizare si echiparea infrastructurii educationale, preuniversitare in comuna Leresti,
satul Pojorata, judetul Arges
2. Reabilitare, modernizare, si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare din comuna
Leresti, satul Voinesti, judetul Arges
3. Reabilitare, modernizare, si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare din comuna
Leresti, satul Leresti, judetul Arges

http://www.cjarges.ro/proiectecofinantare

5/7

07.09.2015

ProiectederulatedeUATcumijloacedeechilibrarerepartizatedeCJArgesCjArges

4. Modernizare , extindere si dotare Scoala Generala cu clasele I-VIII, sat Raca, comuna Raca, judetul
Arges
5. Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Bratesti, comuna Albestii de Arges, judetul Arges
6. Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I VIII, sat Urluieni, comuna Birla,
judetul Arges
7. Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I VIII, sat Mozaceni-Vale, comuna
Birla, judetul Arges
8. Dotare si extindere Scoala cu clasele I-VIII, sat Piscani, comuna Darmanesti, judetul Arges
9. Modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I-VIII, sat Robaia, comuna Musatesti, judetul
Arges
10. Dotare, modernizare, si extindere scoala cu clasele I-VIII, sat Cocu, comuna Cocu, judetul Arges
11. Reabilitare Grup Scolar Corbeni, comuna Corbeni, judetul Arges
12. Reabilitare si dotare Scoala Calotesti, comuna Budeasa, judetul Arges

Contacteaz-ne
Nume
Nume
Email
Email
Mesaj

Verificare text (obligatoriu)

Trimite mesajul

Ne gseti i aici
http://www.cjarges.ro/proiectecofinantare

Link-uri rapide
6/7

ProiectederulatedeUATcumijloacedeechilibrarerepartizatedeCJArgesCjArges
Ne gseti i aici

07.09.2015

Instituia Prefectului Judeul


Arge
(http://www.prefecturaarges.ro)
Guvernul Romaniei
(http://www.gov.ro/)
Senat (http://www.senat.ro/)
Camera Deputailor
(http://www.cdep.ro/)
(http://www.cjarges.ro/acasa;jsessionid=B48950F28E7C30D8EA066EC6CBA7BD21)
Consiliul Judeean Arge
ADRESA: Piata Vasile Milea, Nr. 1, Cod Postal: 110053, Pitesti, Romania
TEL: 0248/210056
FAX: 0248/220137

Acas (/acasa) | Judeul Arge (/judetul-arges) | Consiliul Judeean (/consiliul-judetean-arges) | Instituii


Subordonate (/institutii-publice-subordonate) | Servicii Online (/servicii-online) | Contact (/contact)
Copyright 2015 Consiliul Judeean Arge

http://www.cjarges.ro/proiectecofinantare

7/7