Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA FISA POSTULUI

cu responsabilitatile pe linie de securitate si sanatate in munca

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu


pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea
angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana cat si alte persoane care pot
fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
In acest scop lucratorii au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de
securitate si sanatate a muncii si masurile de aplicare a acestora;
b) sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase
si celelalte mijloace de productie;
c) sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara
a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale
cladirilor precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice
defectiune thenica sau alta situatie care constituie un pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai
scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana
proprie sau de alti lucratori;
f) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a
unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de
munca;
g) sa refuze imediat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar
pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie;
h) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare,
corespunzator scopului pentru care a fost acordat;
i) sa coopereze cu angajatorul si/sau lucratorii cu atributii specifice in
domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este
necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca
toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri
pentru securitate si sanatate la locul de munca;
j) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii sai cu atributii
specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat
este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse
de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor
profesionale.
k) sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de
control si cercetare in domeniul securitatii si sanatatii muncii;
l) in situatia ca lucratorul este conducator de loc de munca (director
directie, director divizie, sef compartiment, sef santier, sef lucrare,
responsabil lucrare, coordonator proiect etc.) are obligatia de a face
instruireal de securitatea muncii la locul de munca si cea periodica,

asistat si ajutat de lucratorul desemnat cu atributii privind


securitatea si sanatatea in munca;
m) in situatie ca lucratorul este sofer profesionist sau conduce
ocazional masina proprietatea firmei, are obligatia de a respecta
instructiunile specifice de protectia muncii pentru soferi;
n) in situatia ca lucratorul este personal de executie (muncitor,
technician, inginer etc.) si lucreaza la inaltime sau sub joasa
tensiune, trebuie sa fie autorizat conform normelor specifice pe
aceasta linie, sa aiba dovada medicala ca poate lucra la inaltime
si/sau tensiune si sa foloseasca obligatoriu echipamentul de
protectia muncii conform legii;
o) in situatia in care lucratorul este lucrator desemnat cu atributii
privind securitarea si sanatatea in munca pentru anumite locuri de
munca, el are obligatia si responsabilitatea de a aplica si decizia
ANGAJATORULUI privind activitatea de securitate si sanatate in
munca;
p) in situatia ca lucratorul utilizeaza tehnica de calcul are obligatia de
a respecta normele specifice pe aceasta linie;
q) nici un angajat nu isi poate desfasura activitatea fara sa aiba
dovada ca este apt medical pentru locul de munca la care este
angajat, sa aiba facute instructajele de securitatea si sanatatea
muncii (instruirea introductiv generala, instruirea la locul de munca
si instruirea periodica) si sa fie admis la lucru de catre angajator.
adica sa aiba intocmita si semnata fisa de instruire individuala
privind securitatea si sanatatea in munca;
r) toti lucratorii au obligatia si responsabilitatea de a respecta si aplica
instructiunile, normativele sau normele interne de securitatea si
sanatatea muncii.

Administrator
________________
Angajat
________________