Sunteți pe pagina 1din 3

3.3.2.

FI DE POST COAFOR COR 514101

DENUMIREA POSTULUI: COAFOR


TITULAR: Munteanu Larisa Alexandra
RELAII IERARHICE: se subordoneaz Administratorului
RELAII DE COLABORARE: cu personalul de execuie al centrului
RELAII

DE

REPREZENTARE:

reprezint

firma

fa

de

persoanele/societile/instituiile cu care intr n contact n interes de serviciu.


SCOPUL POSTULUI: Titularul postului asigura prestarea de servicii calificate de
infrumusetare specifice coforului ( tuns, vopsit, spalat, coafat )
ATRIBUII PRINCIPALE (i sarcini aferente):
Primeste clientii care intra in firma (indiferent de adresabilitate) si ajuta la
acomodarea acestora.
Informeaza clientii asupra programului de functionare, a altor prestatii din
centru, indiferent daca tin sau nu de compartimentul coafor.
Efectueaza la cel mai inalt standard profesional activitati specifice calificarii:
tuns, vopsit, spalatul parului, coafat, bigudat, permanent, etc.
Supravegheaza in permanenta clientii, preocupandu-se de buna lor deservire si
informare profesionala corecta.
Asigura integral toate tehnicile de lucru necesare clientului.
Raspunde cu promptitudine la toate solicitarile clientului.
Raspunde de asigurarea unui climat de destindere si armonie.
Asigura si raspunde de ordinea si curatenia la locul de munca si de aplicarea
tuturor masurilor de igiena.
Asigura si raspunde de pastrarea si folosirea corecta a dotarilor din inventarul
preluat in folosinta: aparatura, mobilier, ucenice, consumabile (vopsele,
oxidanti, pudre, prosoape, folii, foarfece, piepteni, perii, placi, foenuri, mantile
de tuns, masini de tuns, etc)
RESPONSABILITILE POSTULUI:
Legat de activitile specifice, rspunde de:
Se ocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte
forme de educatie continua si conform cerintelor postului.
Indeplineste si alte sarcini trasate de sefii ierarhici.
Adopt permanent un comportament n msur s promoveze imaginea i interesele firmei
Raspunde de folosirea integrala a timpului de lucru, de efectuarea corecta a
prestatiei, de bunurile incredintate in folosinta.

Pagina | 1

3.3.2. FI DE POST COAFOR COR 514101

Legat de disciplina muncii, rspunde de:


Respecta normele de securitate a muncii si PSI
Utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare si asigura
colectarea corecta a resturilor si deseurilor.
Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI, care va fi schimbat ori de cate
ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal.
Respecta secretul profesional si codul de etica profesionala.
La locul de munca ia masurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor
precum si de economisire a energiei electrice.
Respectarea prevederilor normativelor interne, a regulamentului de ordine
interioara i a procedurilor de lucru privitoare la postul su
Se implic n vederea soluionrii situaiilor de criz care afecteaz firma
AUTORITATEA POSTULUI:
Solicit i utilizeaz echipamentele/consumabilele puse la dispoziie de firm
OBIECTIVE DE PERFORMANTA:
cunostinte si experienta;
abateri disciplinare;
reclamatii primite;
judecata si impactul deciziilor;
conditii de munca;
respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor;
integrare in echipa;
stapaneste tehnicile de lucru legate de functie;
definete rolul proteciei muncii.
CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1

Capacitatea de
implementare

Capacitatea de a
rezolva eficient
problemele

3
4

Pagina | 2

Capacitatea de
autoperfectionare si de
valorificare a
experientei dobandite
Capacitatea de
asumare a
responsabilitatilor

Capacitatea de a pune eficient in practica solutiile


proprii si pe cele dispuse pentru desfasurarea in
mod
corespunzator
a
activitatilor,
pentru
realizarea obiectivelor
Capacitatea de a depasi obstacolele sau
dificultatile intervenite in activitatea curenta, prin
identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si
asumarea riscurilor.
Capacitatea
de
crestere
permanenta
a
performantelor profesionale, de imbunatatire a
rezultatelor activitatii curente prin punerea in
practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite.
Capacitatea de a desfasura in mod curent , la
solicitarea superiorilor ierarhici, activitati care
depasesc cadrul de responsabilitate definit
conform fisei postului;
Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz,

3.3.2. FI DE POST COAFOR COR 514101

Creativitate si spirit de
initiativa

Capacitatea de
planificare si organizare
a timpului de lucru

Capacitatea de a lucra
in echipa

Capacitatea de a lucra
independent

9
1
0

Capacitatea de
gestionare eficienta a
resurselor alocate
Integrarea morala si
etica profesionala

deficientele propriei activitati si de a raspunde


pentru acestea.
Atitudine activa in solutionarea problemelor si
realizarea obiectivelor prin identificarea unor
alternative eficiente de rezolvare a acestor
probleme; atitudine pozitiva fata de idei noi.
Capacitatea
de
a
previziona
cerintele,
oportunitatile si posibilele riscuri si consecintele
acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de asi organiza timpul propriu sau, dupa caz, al
celorlalti(n functie de nivelul de competenta),
pentru indeplinirea eficienta a sarcinilor.
Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si
aduce contributia prin participare directa , de a
transmite eficient si de a permite dezvoltarea
ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
Capacitatea de a desfasura activitati pentru
indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita
coordonare, cu exceptia cazurilor in care
activitatile implica luarea unor decizii care
depasesc limitele de competenta.
Capacitatea de a utiliza rational si eficient
resursele materiale financiare si informationale
alocate.
Intelegerea
si
respectarea
principiilor
de
moralitate si etica socio-profesionala.

RESTRICTII :
nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa dect daca ea
vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se ncadreaz
in prevederile legale;
sa asigure pstrarea secretului profesional privind activitile ce se desfoar
in cadrul spatiului de lucru ;
este strict interzisa consumarea de buturi alcoolice nainte de intrarea in
serviciu sau pe timpul serviciului ;
la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat
iar celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare.

Aprobat,

Am luat la cunostinta

Administrator

Titularul postului

Munteanu Larisa Alexandra

Munteanu Larisa Alexandra

Data: 08.09.2015

Pagina | 3