Sunteți pe pagina 1din 7

SECTIA EXPLOATARE PITESTI

CHE MIHAILESTI
APROBAT,
Ing. Florian-Octavian OPREA
Direrctor Adjunct-Exploatare

I.T.I. NR 19
SERVICIILE AUXILIARE DE CURENT ALTERNATIV
I.SCOP
Asigura alimentarea permanenta si sigura a consumatorilor comuni
cat si a consumatorilor proprii celor doua grupuri.
II. CARACTERISTICILE FUNCTIONALE
Alimentarea serviciilor auxiliare 0,4kV ale centralei si barajului se
face prin intermediul a doua transformatoare de 630KVA.
Cele doua transformatoare sunt racordate, unul la bara de 693kV
iar celalalt la bara de 20kV.
Alimentarea prin T.S.I.2 6,3/0,4kV este alimentarea de lucru.
Alimentarea consumatorilor de la baraj s-a prevazut prin doua
cabluri racordate la bara 0,4kV sectia 1 si 2 a instalatiilor generale ale
centralei. Distributia la baraj catre consumatori este separata intr-un
dulap electric la care este racordat si grupul Diesel de interventie.
Energia furnizata de grupul Diesel pentru consumatorii importanti ai
barajului poate ajunge pe bara de 0,4kV a centralei print-unul din cele
doua cabluri de racord. Aparatajul de alimentare si distributie este dispus
in dulapurile D1-D5, pentru instalatiile generale ale centralei si DA1-1,
DA1-2 respectiv DA2-l, DA2-2 pentru serviciile proprii ale grupului HA-1
respectiv HA-2.
Alimentarea cu energie electrica a instalatiei de apa pentru racire si
stingere incendiu la generator, alimentarea PSI pe centrala se face direct
din bornele transformatorului TSI1 6,3/0,4kV si TSI2 20/0,4kV prin
racorduri inainte de intrerupatoarele principale OROMAX 1000A.
2.1 Racordarea grupului asincron de 400kW la serviciile auxiliare ale
centralei
Racordarea grupului asincron s-a facut tinand cont de urmatoarele
conditii de functionare:
- asigurarea functionarii independent de starea grupurilor pricipale

de 5,5MVA din centrala cu debitarea integrala a energiei in reteaua de


20kV;
- asigurarea functionarii in paralel a centralei cu debitarea energiei
in serviciile auxiliare pentru acoperirea consumurilor proprii si in paralel
spre sistem debitand diferenta de energie ce nu se consuma in instalatiile
auxiliare.
In acest scop grupul asincron se racordeaza la transformatorul
existent TSI2 20/0,4kV, prin intermediul unui intrerupator automat
OROMAX 1000A. Montarea intrerupatorului s-a facut in panoul PGR
prevazut special pentru racordarea grupului asincron. Acest panou este
dispus in imediata vecinatate a barei 0,4kV a instalatiilor generale in
scopul unei legaturi scurte in cablu.
Racordul cablurilor de evacuare a energiei se face astfel in panoul
existent D5 al transformatorului de 630KVA, 20/0,4kV.
2.2. Alimentarea de rezerva se face din barele statiei 6,3kV si
cuprinde:
-un intrerupator tip I0C17,5:l250 in celula Z3 din statia de 6,3kv;
-reductori de curent tip CIRS pe fazele R si T in celula Z3;
-cablu de tip Acyy-6kV 3x95mm;
-transformator de putere TTU-ONAN 630KVA 6/0,4kV;
-5 cabluri ACyAby(3xl85+lx95)mm2;
-reductori de curent CIRTI-0,66kV pe fazele RST;
-intrerupator automat de tipul OROMAX (20a1).
Alimentarea de lucru se face din barele statiei 20kV si cuprinde:
-reductori de curent pe fazele RST de tipul CIRSO;
-un intrerupator tip IO-20/630A aflat in celula G1 din statia de 20kV;
-cablu de tipul A2ySy-20kV(1x95mm2);
-reductori de curent CIRTI-0,66kV pe fazele RST;
-intrerupator automat de tipul OROMAX 1000A(20a2).
Schema electrica de alimentare si distributie cuprinde o bara de
0,4kV principala, sectionata longitudinal prin cupla normal inchisa (20a3separator tripolar de interior STIn-1000A).
Distributia tensiunii pentru instalatii generale se face prin panourile
D1-D4 si cuprinde:
a. Panoul D1 cuprinde alimentarea de la TSI1 6,3/0,4kV prin intrerupatorul
automat tripolar debrosabil OROMAX 1000A (20a1).
b. Panoul D2 cuprinde urmatorii consumatori:
-electropompa golire aspirator nr.1 (56m1);
-electrocompresor j.p. (11m1);
-electropompa epuismente nr.1 (10m1);
-alimentare baraj (43a1);
-atelier mecanic;
-rezerve 1 si 2;
-iluminat de siguranta;
-alimentare RUN1;
-telemecanica;
-dispozitiv de actionare vane plane;
-statie 20kV;

-statie 6kV;
-bucla de c-a;
-iluminat normal;
-pod rulant;
-pompa ulei mobila (19m2)
c. Panoul D3 cuprinde urmatorii consumatori:
-alimentarea servicii proprii;
-alimentarea servicii proprii G2;
-masura tensiune bare 0,4kV SI;
-masura tensiune bare SII;
-cupla instalatiei generale.
d. Panoul D4 cuprinde urmatorii consumatori:
-alimentare baraj;
-electropompa epuisment (10m2);
-electropompa golire aspirator (56m2);
-rezerva;
-ventilatie;
-electrocompresor j.p. (11m2);
-dispozitiv actionare vane plane;
-bloc intreventii;
-pompa ulei mobila
-bucla c.a.;
-statia 20kV;
-statia 6kV;
-forta;
-RUN 2;
-compresor i.p.;
-rezerva;
-redresor 24Vcc (20n3).
2.3. Alimentarea serviciilor proprii
Alimentarea cu tensiune se face de pe barele de 0,4kV prin trei
cabluri si se realizeaza prin intermediul a trei intrerupatoare tip US0L,
doua intrerupatoare USOL 250 (20a18 si 20a19) pentru alimentare
servicii proprii grup l(2) si un intrerupator USOL-250 34a01 pentru
alimentare electropompe apa racire, PSI direct de la trafo 6,3/0,4 kV.
Aparatajul de alimentare si distributie este dispus in dulapurile DA1l DA1-2 pentru grupul 1 si DA2-1 DA2-2 pentru grupul 2.
Panourile DA1-1 si DA1-2 cuprind:
Nr
Denumire
Aparate protectie
Aparate de conectare
.
consumatori
Siguranta
Releu
Contactor Intrerupator
cr
fuzibila cu
termic
electrom
automat
t
putere mare tripolar
ag
tripolar
de rupere
tripolar
1 Alimentare
20a18USOL2
nr1HA1
50
2 Electropompa
31e1.2.3
31e4
31c1
GUP 31m01
3 Electropompa
31e5.6.7.
31e8
31c2

4
5
6

7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7

GUP 31m02
Electropompa apa
racire 34m1
Electropompa apa
racire 34m2
Electrovana
evacuare
apa
racire
a
racitoarelor
de
aer 34m10
Electropompe apa
lagare turbina
Electropompa ulei
pentru
ridicare
rotor 25m01
Alimentare RAE
Electropompa
evacuare
apa
capac
turbina
36m01
Electropompa
evacuare
apa
capac
turbina
36m01
Vana REGMO apa
racire 34m01-2
Regulator
de
turatie
electrohidraulic
TRAFO 220/24V
Rezerva 1,2,3

34e1.2.3.

34e4

34c1

34e.5.6.7.

34e8

34c2

34e13.14.15

34e16

34c3.4

34e13.14.15

34e16

34c5

25e1.2.3.

25e4

25c4

20e61.62.63
.
36e1.2.3.

36e4

36c1

36e5.6.7.

36e8

36c2

34e17.18.19
.
20e64.65.66
.

34e20

24c6.7.

20e67.68.69
.
53e21.22.23
53e25.26.27
53e29.30.31

Alimentare
nr2HA1
Masura tensiune 20e70.71.72
0,4kV
.

20a20AMRO
100

20a21AMRO
100
20a22AMRP1
00
53c24
53c4
53c5
20a19USOL2
50

Distributia aparatajului si alimentarea pentru grupul nr.2 este


aceeasi ca la grupul nr.l in panourile DA2-1, DA2-2. Fiecare panou are
posibilitatea unei duble alimentari de baza si una de rezerva. La disparitia
tensiunii pe sursa de baza prin intermediul AAR-ului se trece pe sursa de
rezerva.
III. CONTROALE CARE SE EXECUTA

In exploatarea instalatiei generale si a serviciilor proprii agregat,


trebuiesc supravegheate periodic urmatoarele:
- nivelul uleiului la intrerupatoarele IO-5,3 kv si I0-20kv;
- nivelul uleiului in trafo SI-20/0,4; 6,3/0,4 kv;
- starea generala a contactoarelor si a imbinarilor barelor si aparatajului,
vizualizarea ziua si pe timp de noapte, cu iluminatul stins in panourile de
0,4 kv;
- daca nu sunt pierderi de ulei la intrerupatoarele IO si TSI;
- starea capetelor terminale de 6,3 kv si 20 kv;
- pozitia aparatajului sa fie in schema normala;
- indicatiile aparatelor de masura ale curentului, tensiunii si puterii sa fie
in limitele stabilite;
- se va urmari functionarea aparatajului de protectie si semnalizare,
interpretand indicatiile casetelor de semnalizare;
- alimentarea.de rezerva sa fie intotdeauna pregatita.
Aceste controale se executa de catre P.0. in cadrul rondurilor si la
predarea-primirea serviciului.
IV. MANEVRE
1. In exploatare normala
a. Actionarea separatoarelor STEP20 kv pe LEA 20 kv nr.l-Bucuresti si
nr.2-Giurgiu, la inchidere sau deschidere, se face numai manual prin
intermediul dispozitivului de actionare de pe stalpul de sustinere al
separatorului de linie.
b. Actionarea intrerupatorului 20 kv (statie 20 kv)
Anclasare local, din statia 20 kv din butonul Ba (celula Gl)
- de la distanta - se actioneaza comutatorul cu revenire de pe
panoul din camera de comanda pe poz. anclasat
Declansare - local din butonul Bd statia 20 kv (celula G1)
- de la distanta - se actioneaza comutatorul cu revenire de pe
panoul din camera de comanda pe poz. "declansat"
- prin protectii trafo SI(prot. de gaze, prot. maximala de curent
temporizata, prot. homopolara)
c. Actionarea intrerupatoarelor 0,4kv OROMAX 1000A (20a1, 20a2)
In cazul functionarii schemei de AAR pe "manual" actionarea
intrerupatorului 20al(D5) se face din butonul 20b2(anclansare) si
20b3(declansare).
Actionarea intrerupatorului 20a2(D5) se face din butonul
20b4(aclansare) si 20b5(declansare). Alegerea functionarii schemei AAR
pe automat sau manual se face din cheia 20b1.
2. Manevre in situatii deosebite
In cazul aparitiei unor situafii deosebite de incidente sau avarii, in
instalatiile de Servicii generale si servicii proprii grup, in primul moment
actioneaza protectiile transformatorului de SI de 630kVA, care sunt:
- protectia maximala de curent temporizata
- protectia maximala de curent homopolara
- protectia de gaze (realizata cu releul Bycholtz)
Daca defectul produs in instalatiile de servicii generale si servicii

proprii a condus la extinderea unor arcuri electrice, cu deteriorari de


echipamente sau cuplaje, se va trece la izolarea portiunii de panou unde
s-a produs defectul si inlaturarea urmarilor acestuia. In timpul remedierii,
se
va
asigura
alimentarea
consumatorilor
prin
alimentarea
consumatorilor prin alimentarea de rezerva sau se va realiza o alimentare
provizorie.
V. ANOMALII POSIBILE
In exploatarea instalatiilor de servicii generale si proprii grup, pot
aparea o serie de defectiuni:
- defectarea mecanismelor de actionare ale IO-20kv IO-6,3kv OROMAX
1000.
- se cere interventia echipei de reparatii PRAM pentru inlaturarea
defectiunii constatate
- arderea sigurantelor de pe circuitele de alimentare ale consumatorilor
se va verifica rezistenta de izolatie a aparatului si daca este buna se
inlocuiesc sigurantele arse
- actionarea unei protectii la transformatoarele de SI - daca protectia a
lucrat intempestiv fara un motiv real, atunci ea se anuleaza de catre P.O.
si se pune sub tensiune circuitul respectiv
Daca protectia a lucrat real, atunci se trece pe alimentarea de
rezerva si se cere interventia echipei PRAM.
- incalziri anormale ale conexiunilor in panouri la diferite aparate suo la
barele de alimentare - se strang piulitele la conexiunile cu surub si
suruburile in sirurile de cleme
- defectarea aparatajului de masura si protectie - se inloculesc sau
interventia echipei PRAM.
VI. INTERVENTII PERMISE P.O.
In cazul aparitiei unor functionari anormale ale instalatiilor de
servicii generale si proprii, personalului operativ de exploatare ii sunt
permise:
- verificarea rezistentei de izolatie a diferitelor circuite de alimentare a
consumatorilor
- inlocuirea sigurantelor
VII. MASURI DE SECURITATE
1. Masuri NPM
In timpul supravegherii si controlului trebuiesc respectate
urmatoarele norme de protectia muncii:
- usile panourilor si celulelor vor fi inchise in permanenta
- controlul in statiile de 6,3kv si 20kv se va face fara ridicarea ingradirilor
folosind vizori special prevazuti
- in panourile de 0,4kv controlul se va face prin deschiderea usii, pastrand
distanta admisibila fata de partile sub tensiune
- controlul in boxa trafo SI, se va face fara a depasi nivelul ingradirilor
permanente
- lucrarile de reparatii se vor face dupa indeplinirea masurilor tehnice si

organizatorice de protectia muncii


- manevrele se vor face pe baza foii de manevra
- in timpul controlului se interzice executarea oricarei lucrari.
2. Masuri PSI
Pentru prevenirea aparitiei unui incendiu, trebuiesc respectate
urmatoarele:
- nu se vor depasi regimurile nominale de incarcare a aparatajului
- se vor inlatura scurgerile de ulei atunci cand apar
- se interzice depozitarea de carpe, hartii in panourile sau podurile de
cable
- se va mentine in permanenta curatenia.
La aparitia unui incendiu se actioneaza, dupa deconectarea
alimentarii, cu stingatoare cu praf si CO2 sau cu stingatoare cu CO2.
Verificat:
Ing. Romulus RIZOIU
SefSectie Pitesti
Intocmit:
Ing. Adrian MILEA
Sef CHE Mihailesti