Sunteți pe pagina 1din 6

SECTIA EXPLOATARE PITESTI

CHE MIHAILESTI
APROBAT,
Ing. Florian-Octavian OPREA
Direrctor Adjunct-Exploatare

I.T.I. NR 32
PROTECTIILE GENERATORULUI
1. Scop si descriere
Protectiile generatorului au rolul de a proteja generatorul impotriva
defectelor electrice interioare sau exterioare. Ele sunt urmatoarele:

Protectia diferentiala
Are scopul de a proteja generatorul impotriva defectelor interne de
natura electrica (scurtcircuite).
Zona de actionare a protectiei este cuprinsa intre reductorii de curent
montati pe steaua generatorului f161,f162,f163 si reductorii de curent montati
in celula IO 6kV aferent generatorului f121,f122,f123.
La aparitia unui defect interior generatorului protectia lucreaza dand
declansarea intrerupatorului general si oprirea turbinei. In montajul protectiei
intra urmatorul aparataj:
- 3 relee diferentiale tip RDS pentru HA2;
- 1 releu tip PDG(ICEMENERG) pentru HA1;
- 1 releu de semnalizare RSE;
- 1 dispozitiv de deconectare protectie tip DCD-1A;
- 2 blocuri de incercare pe circuit de curent tip B I .

1.2. Protectia maximala de curent cu blocaj de minima tensiune


Are ca scop de a proteja generatorul si barele de 6,3kV impotriva
cresterii de curent care sunt insotite de caderi masive de tensiune. Constituie
o protectie de rezerva a protectiei diferentiale.
Protectia maximala este legata, la raductorii de curent montati pe steaua
generatorului f151,f152,f153, iar blocajul de tensiune minima este de la
transformatorul de tensiune f203RST 6/0,1kV de la bornele generatorului.
La aparitia unui defect insotit de o scadere de tensiune si dupa expirarea

timpului reglat la releul de timp d202, protectia lucreaza dand impuls


releului intermediar tip RI-10C, care efectueaza aceleasi operatii ca la
protectia diferentiala.
In montajul protectiei intra urmatorul aparataj:
- 3 relee de curent tip RC2-10A;
- 3 relee de minima tensiune tip RT4-R;
- 1 releu de timp RTPA-5;
- 1 dispozitiv de deconectare (DD-1);
- 1 releu de semnalizare RSE
- 2 relee intermediare RI-lOC.

1.3. Protectia de suprasarcina


Are scopul de a proteja generatorul impotriva suprasarcinilor. Este legata de
reductorul de pe faza "S" de la steaua generatorului f152.
La aparitia unui defect care ar duce la o crestere a curentului peste valoarea
nominala si dupa consumarea timpului de reglaj al releului de timp d207,
protectia lucreaza dand semnalizare in panoul PAx-3.
In montajul protectiei intra urmatorul aparataj:
- 1 releu de curent RC2-6A;
- 1 releu de timp RTpa-5;
- 1 releu de semnalizare tip RSE

1.4. Protectia impotriva cresterii tensiunii la bornele generatorului


(supratensiune)
Are ca scop de a proteja generatorul impotriva aparitiei tensiunilor
periculoase
Protectia este legata la transformatorul de tensiune f203 6/0,1kV, de la bornele
generatorului.
La aparitia unei tensiuni periculoase si dupa expirarea timpului reglat la
releul de timp d204, protectia lucreaza dand impuls releului intermediar RI-10C
care efectueaza aceleasi operatii ca la protectia diferentiala.
In montajul protectiei intra:
- 1 releu de tensiune maxima tip RUMAX
- 1 releu de timp RTPa-5
- 1 releu de semnalizare RSE
- 1 dispozitiv de deconectare DD-1

1.5. Protectia contra punerilor la pamant in circuitul rotoric__


Are ca scop de a proteja generatorul impotriva punerilor la pamant in circuitul
rotoric. Unul din defectele frecvente care apar in circuitul rotoric(de excitatie) este
punerea la pamant intr-un punct. In acest caz prin locul defectului nu circula nici un
curent, deci, defectul nu prezinta pericol imediat, incat se poate astepta oprirea
pentru reparatie. Este legata la inel colector excitatrice.
In montajul protectiei intra urmatorul aparataj:
- un filtru contra primei puneri la pamant tip DPPES;
- un dispozitiv de declansare tip DPPSE;
- un releu de timp tip RTPa-5;
- 2 relee intermediare tip RI-10C;
- 1 bloc dispozitiv de deconectare tip DCD1-A.
1.6. Protectia contra punerilor la pamant in circuitul statoric
Are ca scop de a proteja generatorul impotriva punerilor la pamant in
circuitul statoric. Conform RET nu se poate functiona cu o punere la pamant in

circuitul statoric mai mult de 2 ore. Protectia este legata la infasurarea in triunghi
deschis f204, a transformatorului de tensiune a celulei de masura 6kV.
In montajul protectiei intra urmatorul aparataj:
- 1 releu de tensiune maxima in triunqhiul deschis tip POT(protectie omopolara de
tensiune);
- 1 releu de timp RTPa-5;
- 1 releu de semnalizare.
1.7. Protectia impotriva functionarii in regim de motor
Are rolul de a opri generatorul in cazul functionarii acestuia in regim de
motor(cu vana rapida inchisa).
In montajul protectiei intra urmatorul aparataj:
- 1 releu de putere inversa tip RPIG;
- 1 releu de timp RTPa-5;
- 2 relee intermediare tip RI-10C;
- 1 releu de semnalizare RSE.
2. Anomalii posibile
Principalele defectiuni care pot aparea in functionarea protectiilor electrice
ale generatorului sunt urmatoarele:
2.l. Arderea sau defectarea unui reductor de curent sa u a unui transformator de
tensiune
Aceasta anomalie duce la scoaterea din functiune a protectiei de pe faza
respectiva si este semnalizata corespunzator in panoul de semnalizari preventive. In
functie de importanta protectiei unde a fost semnalizata defectiunea se poate
functiona sau nu, cu generatorul cuplat la retea.
2.2. Arderea sau defectarea aparaturii secundare, realizeaza protectiile
specifice generatorului, releu de baza, releu intermediar, releu de timp.
Aceasta defectiune este semnalizata corespunzator ca la o actionare a protectiei si
poate duce la scoaterea din functiune a generatorului sau la semnalizarea preventiva a
unui defect in generator.
Se inlatura aceste defectiuni prin inlocuirea releului defect de catre echipa de
reparatii electrice PRAM.
2.3. Anomalii in cadrul circuitelor primare sau secundare de realizare a
protectiilor
Se pot intalni legaturi imperfecte in sirurile de cleme, slabirea rezistentelor de
izolatie a conductoarelor de legatura, sau contacte imperfecte la soclu rile releelor
de realizare a protectiilor.
Sunt destul de greu de depistat aceste anomalii, trebuind urmarite cir cuitele
de realizare a protectiilor si o experienta destul de mare a lucratorului PRAM.
3. Interventii permise personalului operativ (in_caz__de functionare anormala)
In cazul unor functionari anormale a unor protectii electrice ale generatorului,
P.O. de exploatare ii sunt permise urmatoarele interventii:

- constatarea starii fizice ale circuitelor primare si secundare de realizare a


protectiei;
- starea fizica a releelor de realizare a protectiei;
- legaturile intre relee (starea izolatiei);
- conexiunile in sirurile de cleme (strangeri imperfecte ale suruburilor).
Sub nici o forma P.O. nu va modifica reglajul releului de baza de realizare
a protectiei.
Daca personalul operativ constata arderea unui releu de realizare a protectiei si
il are in dotare ca piesa de rezerva, atunci acesta poate inlocui releul defect, numai
daca acesta are reglajul corespunzator protectiei realizate si sigiliul intact aplicat
de laboratorul PRAM.
4. Lucrari de intretinere
Se vor efectua de catre laboratorul de specialitate PRAM conform normativelor
aprobate, tinand cont de specificul fiecarei protectii.
In cadrul lucrarilor de intretinere se vor urmari in special urmatoarele
probleme:
- starea fizica a circuitelor primare si secundare de realizare a protectiilor;
- legaturile in sirurile de cleme ale conductoarelor de legatura;
- verificarea reglajelor la releele de baza de realizare a protectiilor (in laboratoare
autorizate, cu ajutorul unor truse de masura speciale);
- aplicarea sigililor pe releele verificate de catre laboratorul PRAM;
- verificarea pe viu a functionarii protectiilor (prin simularea actionarii releelor de
baza).
5. Masuri de securitate
5.1. Masuri de protectia muncii
- in cadrul lucrarilor la protectii se vor folosi scule si dispozitive electroizolante;
- nu se vor lasa circuite deschise la secundarul reductorilor de curent;
- se va controla permanent existenta legaturilor la pamant a reductorilor,
releelor, panourilor, etc.
- se vor folosi la toate probele numai cordoane flexibile cu banane la capete.

5.2. Masuri_P.S.I.__
- In cazul aparitiei unui incendiu la panourile de protectii se va actiona cu
stingatoare cu C02 sau cu praf si C02;
- Toate golurile din panourile de circuite secundare se vor obtura cu ipsos si vata
minerala;
- Este interzisa tinerea in panourile de circuite secundare a carpelor, hartiilor si altor
materiale inflamabile.

Verificat:
Ing. Romulus RIZOIU
Sef Sectie Pitesti
Intocmit:
Ing. Adrian MILEA
Sef CHE Mihailesti