Sunteți pe pagina 1din 2

._: Morfologia deeurilor n mun.

Chiinu
Masa
umed,
kg

Mas
uscat,
kg

Nr.

Denumirea componentului

1.

Hrtie, carton

115

38,46

71

1,2

2.

Textile

128

36,00

82

1,3

3.

Metale

133

133

2,1

4.

Oase

40

40

0,6

5.

Piele, cauciuc

52

15,00

44

0,7

6.

Sticl

241

241

3,8

7.

Lemn

90

25,00

68

1,1

8.

Mase plastice

452

35,40

292

4,6

9.

Organice

5115

30,40

3560

56,5

10.

Minerale

2534

30,30

1769

28,1

6300

100

TOTAL

% umiditate

% din
masa
total

8900

._: Suprafaa i cantitatea de deeuri n Chiinu


Nr.
D/o

Primria,
localitatea

Suprafaa
total, ha

Suprafaa
rampelor
autorizate,
ha

Suprafaa
rampelor
neautoriz.,
ha

Cantitatea
deeurilor
depozitate
(mii tone)

1.

Sec. Buiucani

2,6

2,6

162,05

2.

Sec. Ciocana

21,44

16,14

5,3

33,15

3.

Sec. Centru

4.

Sec. Botanica

1,5

1,5

65,28

5.

Sec. Rcani

6,0

5,3

0,7

229,45

31,54

21,44

10,1

489,93

TOTAL