Sunteți pe pagina 1din 53

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul

se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

GUVERNUL ROMNIEI
[{*}]
HOTRRE
privind aprobarea Programului de msuri mpotriva polurii cu substane chimice
(titlu modificat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la
19 noiembrie 2010)

ANEX
[{*}] ANEXA Nr. 1 Lista de substane prioritare i poluani specifici
[{*}] ANEXA Nr. 2 Valori - limit de emisie n ape de suprafa i standarde de calitate de mediu
(SCM)
ANEXA Nr. 3 Criterii privind biota din ape de suprafa incluse n programul de monitorizare
ANEXA Nr. 4 Criterii pentru alegerea matricei optime pentru monitorizarea substanelor prioritare
[{*}] ANEXA Nr. 5 Lista sectoarelor/proceselor industriale evacuatoare de poluani specifici foarte
toxici (lista I)
ANEXA Nr. 6 Linii directoare de elaborare a inventarului de emisii, descrcri i pierderi de substane
prioritare i poluani specifici
ANEXA Nr. 7 Coninutul fiei de date pentru substane prioritare i poluani specifici
ANEXA Nr. 8 Efecte toxice pe termen lung ale substanelor prioritare
[{*}] ANEXA Nr. 12 Schema logic pentru stabilirea polurii apelor cu poluani specifici foarte toxici
(Lista I)
[{*}] ANEXA E Data conformrii
[{*}] ANEXA Nr. 9 Linii directoare pentru stabilirea relevanei poluanilor specifici pentru care se
stabilesc programe de reducere a polurii apelor
ANEXA Nr. 10 Schema logic de identificare a altor poluani relevani la nivel bazinal
ANEXA Nr. 11 Metode de analiz standardizate
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 17 lit. a1) din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
[{*}] Art. 1. - Se aprob Programul de msuri mpotriva polurii cu substane chimice, prevzut n anexa
care face parte integrant din prezenta hotrre. (articol modificat prin art. I pct. 2 din H.G. nr.
1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
Art. 2. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr. 118/2002
privind aprobarea Programului de aciune pentru reducerea polurii mediului acvatic i a apelor
subterane, cauzat de evacuarea unor substane periculoase, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2002.
Prezenta hotrre transpune:
a) Directiva Consiliului nr. 80/68/CEE privind protecia apelor subterane mpotriva polurii cauzate
de anumite substane periculoase, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE)
nr. L 20/1980, modificat prin Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea i
raionalizarea rapoartelor asupra implementrii anumitor directive referitoare la mediu, publicat n
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 1

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;


b) Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzat de anumite substane periculoase evacuate n
mediul acvatic al Comunitii, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr.
L 64/2006;
c) Directiva Consiliului nr. 82/176/CEE privind valorile limit i obiectivele de calitate pentru
evacurile de mercur din industria de electroliz a cloralcanilor, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 81/1982, modificat de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE
privind rapoartele de standardizare i raionalizare pentru implementarea anumitor directive
referitoare la mediu, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L
377/1991;
d) Directiva Consiliului nr. 83/513/CEE privind valorile limit i obiectivele de calitate pentru
evacurile de cadmiu, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L
291/1983, modificat de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare i
raionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicat n Jurnalul
Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
e) Directiva Consiliului nr. 84/491/CEE privind valorile limit i obiectivele de calitate pentru
evacurile de hexaclorciclohexan, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE)
nr. L 274/1984, modificat de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de
standardizare i raionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu,
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
f) Directiva Consiliului nr. 84/156/CEE privind valorile limit i obiectivele de calitate pentru
evacurile de mercur din alte sectoare dect cele din industria de electroliz a cloralcanilor,
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 74/1984, modificat de
Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare i raionalizare pentru
implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
g) Directiva Consiliului nr. 86/280/CEE privind valorile limit i obiectivele de calitate pentru
evacurile anumitor substane periculoase incluse n Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE,
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 181/1986, modificat de
Directiva Consiliului nr. 88/347/CEE privind valorile limit i obiectivele de calitate pentru
descrcarea anumitor substane periculoase incluse n Lista I a anexei la Directiva 76/464/CEE,
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 158/1988, modificat de
Directiva Consiliului nr. 90/415/CEE (anexa II), publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor
Europene (JOCE) nr. L 219/1990, p. 49-57, i de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind
rapoartele de standardizare i raionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la
mediu, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991.
h) Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
standardele de calitate a mediului n domeniul apei, de modificare i de abrogare a directivelor
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului i de modificare a
Directivei 2000/60/CE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 348 din 24
decembrie 2008;
i) Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, n temeiul Directivei 2000/60/CE
a Parlamentului European i a Consiliului, a specificaiilor tehnice pentru analiza chimic i
monitorizarea strii apelor, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L201 din 1
august 2009.
(literele h) i i) introduse prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie
2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
(text introdus prin art. II pct. 1 din H.G. nr. 210/2007, n vigoare de la 19 martie 2007)
PRIM-MINISTRU
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 2

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul mediului i gospodririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul integrrii europene,
Ene Dinga
Bucureti, 21 aprilie 2005.
Nr. 351.

ANEX
[{*}]
Program de msuri mpotriva polurii cu substane chimice
(titlu modificat prin art. I pct. 4 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la
19 noiembrie 2010)

ANEXE
Art. 1.
[{*}] (1) Prezentul program de msuri mpotriva polurii cu substane chimice, denumit n continuare
program, stabilete cadrul legal unitar i instituional necesar pentru:
a) aplicarea de msuri de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane
prioritar periculoase i reducerea treptat a polurii cauzate de substanele prioritare n vederea
aducerii lor n limitele standardelor de calitate de mediu, denumite n continuare SCM, prevzute n
tabelul 3 din anexa nr. 2 la program, care sunt implementate pn cel trziu la data de 22 decembrie
2027, fr a aduce atingere altor prevederi legale n domeniu, precum i aplicarea de msuri pentru
reducerea polurii cu poluani specifici n vederea aducerii lor n limitele SCM, prevzute n tabelul
2 din anexa nr. 2 la program;
b) aplicarea de msuri n cazul n care SCM pentru substanele prioritare (tabelul 3 din anexa nr. 2
la program) sunt depite. SCM reprezint cadrul legal unitar i instituional necesar cunoaterii i
evalurii strii chimice a apelor i atingerii unei stri chimice bune a apelor interioare de suprafa,
rurilor i lacurilor, apelor tranzitorii i costiere, potrivit dispoziiilor i obiectivelor prevzute la art.
21 i 35 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Totodat, prezentul program stabilete specificaiile tehnice pentru analiza chimic i monitorizarea
strii apelor prevzute la alin. (1) i instituie criteriile minime de performan pentru metodele de analiz
care sunt aplicate pentru monitorizarea strii apelor, a sedimentelor i a biotei, precum i normele pentru
demonstrarea calitii rezultatelor analitice a datelor referitoare la SCM prevzute la alin. (1).
(3) Domeniul de aplicare a programului vizeaz gestionarea apelor de suprafa i subterane prevzute la
alin. (1), precum i apele uzate industriale, epurate sau neepurate, evacuate n mod direct ori prin
intermediul staiilor de epurare municipale sau a reelelor de canalizare n apele de suprafa,
caracterizate prin substanele prioritare i poluanii specifici prevzui n anexa nr. 1 la program.
(alineatele (1) - (3) modificate prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie
2010), n vigoare de la 21 august 2011)
(4) Prezentul program se aplic tuturor utilizrilor industriale de ap, evacurilor punctiforme sau difuze
de una sau mai multe din substanele periculoase prevzute la alin. (2) n apele prevzute la alin.(1) i n
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 3

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

canalizare, proiectanilor, autoritilor de gospodrire a apelor i de protecie a mediului n activitatea de


organizare, avizare/autorizare, monitorizare i control i altor utilizri care pun n pericol, n mod
intenionat sau neintenionat, aplicarea prezentului program de aciune.
[{*}] (5) Prezentul program nu vizeaz apele uzate menajere, provenite de la locuine izolate neracordate
la un sistem de canalizare i situate n afara zonelor de protecie sanitar, apele uzate coninnd
substane radioactive i apele uzate evacuate n apele maritime prin conducte, care trebuie reglementate
prin dispoziii speciale care s fie cel puin la fel de stricte ca i cele prevzute n prezentul program.
(alineat modificat prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 21 august 2011)
(6) Autoritatea public central n domeniul apelor este desemnat autoritatea responsabil pentru
promovarea i coordonarea prezentului program, denumit n continuare autoritate responsabil, iar
Administraia Naional Apele Romne este desemnat autoritatea competent pentru implementarea
acestuia, denumit n continuare autoritate competent.
(7) Autoritatea competent pune n aplicare prevederile prezentului program n cadrul activitilor sale de
autorizare i control al folosinelor de ap, precum i de monitorizare a resurselor de ap, realizeaz
raportrile periodice necesare i elaboreaz propuneri de programe de msuri n vederea eliminrii i
reducerii polurii apelor de suprafa cu substanele prioritare i cu ali poluani specifici la nivel
bazinal, prevzute n anexa nr. 1 la program, dup caz, pe care le nainteaz spre aprobare autoritii
responsabile n acest sens.
(8) Finanarea activitilor pentru implementarea prevederilor prezentului program se face de la bugetul
de stat, prin bugetul anual al autoritii responsabile, potrivit dispoziiilor i obiectivelor prevzute la art.
35 i 852 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i din bugetul propriu
al autoritii competente.
(alineatele (6) - (8) introduse prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010),
n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
Art. 2. - Pentru aplicarea prezentului program, termenii i expresiile de mai jos semnific, dup cum
urmeaz:
[{*}] a) ape tranzitorii - corpuri de ap de suprafa aflate n vecintatea gurilor rurilor, care sunt
parial saline ca rezultat al apropierii de apele de coast, dar care sunt influenate puternic de
cursurile de ap dulce; (liter modificat prin art. I pct. 7 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9
noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
[{*}] b) limita apelor dulci - locul n cursul de ap n care la reflux i ntr-o perioad n care
debitul de ap dulce este sczut, se nregistreaz o cretere considerabil a salinitii, datorit
prezenei apei de mare; (liter abrogat de la 19 noiembrie 2010 prin art. I pct. 8 din H.G. nr.
1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010))
[{*}] c) evacuare indirect n apele subterane - introducerea n apele subterane a substanelor din
anexa nr. 1 la program, dup filtrare prin sol sau subsol; (liter abrogat de la 25 septembrie 2013
prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] d) realimentare artificial a apelor subterane: introducerea voluntar de ap n acviferele
respective, pentru mrirea afluxului de ap sau pentru ridicarea nivelului apelor subterane,
reprezentnd aportul de ap n acvifere, suplimentar alimentrii lor naturale; (liter abrogat de la
25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] e) poluani specifici - substane, familii sau grupuri de substane care prezint caracteristici
de toxicitate, persisten i bioacumulare foarte ridicate i care trebuie eliminate din apele de
suprafa i subterane (lista I) i substane, familii ori grupuri de substane care conduc la un nivel
destul de ridicat de poluare i care trebuie reduse din apele de suprafa i subterane (lista II);
(liter abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] f) substane prioritare substane care reprezint un risc semnificativ de poluare asupra
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 4

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

mediului acvatic i prin intermediul acestuia asupra omului i folosinelor de ap;


g) substane prioritar periculoase - substanele sau grupurile de substane care sunt toxice,
persistente i care tind s se bioacumuleze i alte substane sau grupe de substane care creeaz un
nivel similar de risc i care sunt prevzute n Anexa A;
(literele f) i g) abrogate de la 19 noiembrie 2010 prin art. I pct. 8 din H.G. nr. 1038/2010
(publicat la 9 noiembrie 2010))
h) bioacumulare - procesul prin care un compus este preluat de ctre un organism viu, att prin ap
ct i prin hran;
i) persistena - caracteristica unui compus care nu este supus procesului de descompunere,
degradare, transformare, volatilizare, hidroliz sau fotoliz;
[{*}] j) evacuare - eliminarea direct sau indirect n receptori acvatici a apelor uzate coninnd
poluani sau reziduuri care altereaz caracteristicile fizice, chimice i bacteriologice iniiale ale
apei utilizate, precum i a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate:
k) valori limit ale evacurilor - masa, exprimat n funcie de anumii parametri specifici,
concentraia i/sau nivelul unei emisii care nu poate fi depit n nici o perioad sau n mai multe
perioade de timp. Valorile limit ale evacurilor pot fi stabilite pentru anumite grupuri, familii sau
categorii de substane, n particular pentru mercur, cadmiu, lindan:
(literele j) i k) abrogate de la 19 noiembrie 2010 prin art. I pct. 8 din H.G. nr. 1038/2010
(publicat la 9 noiembrie 2010))
[{*}] l) mercur - elementul chimic mercur sau mercurul cuprins de oricare dintre compuii
elementului mercur; (liter abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr.
707/2013)
[{*}] m) cadmiu - elementul chimic cadmiu sau cadmiul cuprins de oricare dintre compuii
elementului cadmiu; (liter abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr.
707/2013)
[{*}] n) lindan un produs care conine cel puin 99% din izomerul al 1,2,3,4,5,6hexaclorciclohexanului ( - HCH) ; (liter abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din
H.G. nr. 707/2013)
[{*}] o) manevrare de substane - orice proces industrial implicnd utilizarea sau producerea de
substane, sau orice alt proces n care sunt prezente respectivele substane; (liter abrogat de la
25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] p) standard de calitate a mediului - un ansamblu de cerine care trebuie satisfcute la un
moment dat, pentru un element de mediu dat sau pentru o parte specific a acestuia, n conformitate
cu legislaia n vigoare: (liter abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr.
707/2013)
r) evaluarea riscului - estimarea, incluznd identificarea pericolelor, mrimea efectelor i
probabilitatea unei manifestri, i calcularea riscului, incluznd cuantificarea importanei pericolelor
i consecinelor pentru persoane i/sau mediul afectat;
[{*}] s) HCH - izomerii 1, 2, 3 ,4, 5, 6 - hexaclorciclohexanului; (liter abrogat de la 25
septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] ) extracia lindanului - separarea lindanului dintr-un amestec de izomeri ai
hexaclorciclohexanului; (liter abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr.
707/2013)
[{*}] t) tratarea HCH - orice proces industrial care presupune producerea sau utilizarea HCH sau
orice alt proces industrial n care prezena HCH este inerent; (liter abrogat de la 25 septembrie
2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] ) instalaie industrial - orice instalaie n care se efectueaz tratarea oricrei substane
sau a unui compus ce conine oricare dintre substanele prevzute n tabelul 1 din anexa B; (liter
abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] u) instalaie existent - instalaia industrial care este n funciune la data de:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 5

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

- 1 iulie 1983 - pentru mercurul din sectorul electrolizei cloralcanilor;


- 26 septembrie 1985 - pentru cadmiu;
- 17 martie 1986 - pentru mercurul din alte sectoare dect cel al electrolizei cloralcanilor;
- 1 aprilie 1986 - pentru hexaclorciclohexan;
- 1 ianuarie 1989 - pentru tetraclorur de carbon, DDT, pentaclorfenol, aldrin, dieldrin,
endrin i izodrin;
- 1 ianuarie 1990 - pentru hexaclorbenzen, hexaclorbutadien i cloroform;
- 31 ianuarie 1992 - pentru 1,2-dicloretan, tricloretilen, percloretilen i triclorbenzen;
(liter abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] v) instalaie nou - instalaia industrial care a intrat n funciune sau a crei capacitate de
producie, prelucrare sau tratare a fost mrit semnificativ dup data de:
- 1 iulie 1983 - pentru mercurul din sectorul electrolizei cloralcanilor;
- 26 septembrie 1985 - pentru cadmiu;
- 8 martie 1986 - pentru mercurul din alte sectoare dect cel al electrolizei cloralcanilor;
- 1 aprilie 1986 - pentru hexaclorciclohexan;
- 1 ianuarie 1989 - pentru tetraclorur de carbon, DDT, pentaclorfenol, aldrin, dieldrin,
endrin i izodrin;
- 1 ianuarie 1990 - pentru hexaclorbenzen, hexaclorbutadien i cloroform;
- 31 ianuarie 1992 - pentru 1,2-dicloretan, tricloretilen, percloretilen i triclorbenzen;
(liter abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] y) limita de detecie (LOD) - semnalul de ieire sau valoarea concentraiei peste care se
poate afirma, cu un nivel de ncredere indicat, c o prob este diferit de o prob - martor care nu
conine respectivul analit;
z) limita de cuantificare (LOQ) - un multiplu definit al limitei de detecie pentru o concentraie a
analitului care poate fi rezonabil determinat la un nivel acceptabil de acuratee i precizie. Limita
de cuantificare poate fi calculat utiliznd un standard adecvat sau o prob adecvat i poate fi
obinut din cel mai jos punct de pe curba de calibrare, excluznd proba - martor;
aa) incertitudinea de msurare - valoarea absolut a parametrului care caracterizeaz dispersia
valorilor cantitative atribuite analitului, pe baza informaiilor utilizate.
(literele y) - aa) introduse prin art. I pct. 9 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie
2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
Art. 21. - Definiiile prevzute la art. 2 se completeaz cu cele prevzute la art. 8 i n anexa nr. 1 din
Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare. (articol introdus prin art. I pct. 10 din H.G.
nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
Art. 3.
[{*}] (1) Autoritatea competent aplic SCM stabilite n tabelul 2 i tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la
program pentru corpurile de ap de suprafa prevzute la art. 1. (alineat modificat prin art. I pct. 11 din
H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
(2) Autoritatea responsabil va promova msurile corespunztoare pentru realizarea programului iar
autoritatea pentru implementare va realiza i va pune n practic proceduri corespunztoare de autorizare,
monitorizare i control, va prelua rezultatele programului de monitorizare pentru realizarea raportrii
periodice i va elabora propuneri de programe de reducere a polurii, pe care le va nainta spre aprobare
autoritii responsabile;
(3) Procedurile de elaborare a programelor de reducere a polurii, de monitorizare i control a acestora se
vor aproba prin ordin al ministrului mediului i gospodririi apelor care va fi publicat n Monitorul Oficial
al Romniei.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 6

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

[{*}] (4) SCM prevzute la alin. (1) se aplic corpurilor de ap de suprafa n conformitate cu cerinele
prevzute n tabelul 3 - partea B din anexa nr. 2 la program; tabelul 3 - partea B pct. 3 din anexa nr. 2 la
program poate fi modificat, pe baza expertizei tehnice i a raionamentului experilor, dup evaluarea
rezultatelor monitorizrii resurselor de ap. (alineat modificat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 707/2013, n
vigoare de la 25 septembrie 2013)
[{*}] (5) Opional, se poate alege s se aplice SCM pentru sedimente i/sau biota n locul celor stabilite
n tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program, pentru anumite categorii de corpuri de ape de suprafa,
situaie n care:
a) se respect:
- un SCM de 20 g/kg pentru mercur i compuii si;
- un SCM de 10 /kg pentru hexaclorbenzen;
- un SCM de 55 g/kg pentru hexaclorbutadien,
aceste SCM se exprim, n mod obligatoriu, n greutate umed de esuturi de prob; se alege cea
mai adecvat matrice de monitorizare dintre matricile de pete, molute, crustacee i alte biota,
precum i indicatorul de monitorizat cel mai adecvat situaiei dintre aceste matrici, n conformitate
cu criteriile prevzute n anexa nr. 3 la program;
b) se stabilesc i se aplic SCM diferite de cele prevzute la lit. a) pentru sedimente i/sau biota
pentru substanele prevzute la lit. a), cu obligaia ca aceste SCM s ofere cel puin acelai nivel de
protecie pentru mediul acvatic ca i SCM pentru ap, prevzute n tabelul 3 - partea A din anexa nr.
2 la program;
c) se stabilesc, pentru substanele prevzute la lit. a) i b), frecvenele monitorizrii biotei i/sau a
sedimentului; frecvena minim este de o dat pe an, exceptnd cazurile n care situaia concret a
strii chimice a corpurilor de ap, cunotinele tehnice i opinia experilor nu justific un alt
interval, care nu poate fi mai mare de un an. Criteriile aplicate pentru alegerea matricei optime de
monitorizare sunt prevzute n anexa nr. 4 la program.
(alineat modificat prin art. I pct. 11 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n
vigoare de la 19 noiembrie 2010)
[{*}] (6) n cazul substanelor pentru care au fost stabilite SCM pentru sedimente i biota, altele dect
cele prevzute la alin. (5) lit. a), autoritatea responsabil informeaz Comisia European cu privire la:
motivele i bazele pentru care s-a ales aceast abordare, SCM alternative care s-au stabilit, datele i
metodologia pe baza crora au fost obinute SCM alternative, categoriile de corpuri de ape de suprafa
crora li s-au aplicat, frecvena monitorizrii planificate, mpreun cu justificarea frecvenei alese.
(alineat modificat prin art. I pct. 11 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)
[{*}] (7) Autoritatea responsabil ia msurile necesare de monitorizare n vederea asigurrii analizei
tendinelor pe termen lung a concentraiilor substanelor prioritare prevzute n tabelul 3 - partea A din
anexa nr. 2 la program, care tind s se acumuleze n sedimente i/sau n biota, n mod special pentru
substanele de la poziiile (2), (5), (6), (8), (14), (17), (18), (19), (20), (22), (23), (28), (30) i (32), pe
baza monitorizrii strii apei efectuate, n conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 107/1996, cu
modificrile i completrile ulterioare; pentru substanele din tabelul 3 din anexa nr. 1 la program,
monitorizarea corpurilor de ap de suprafa asigur analiza prezenei acestora n vederea stabilirii i
aplicrii ulterioare de SCM, dac acestea sunt necesare. (alineat modificat prin art. I pct. 1 din H.G. nr.
707/2013, n vigoare de la 25 septembrie 2013)
(8) Autoritatea competent ia toate msurile necesare pentru a se asigura, n conformitate cu prevederile
art. 21 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, c aceste SCM nu cresc n mod
considerabil n sedimentele i/sau n biota relevante/relevant; pentru aceasta, autoritatea competent
stabilete frecvena monitorizrii sedimentelor i/sau a biotei, astfel nct s se poat asigura i furniza
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 7

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

suficiente date pentru o analiz fiabil a tendinelor pe termen lung. Monitorizarea se efectueaz anual
pentru substanele prevzute la alin. (7), exceptnd cazurile n care cunotinele tehnice, bazele de date
existente i raionamentul experilor justific o alt frecven de monitorizare, care nu poate fi mai mare
de 3 ani.
(9) SCM prevzute la alin. (1) se aplic corpurilor de ape de suprafa afectate de evacuri de ape uzate
din surse punctiforme, n mod combinat cu valorile - limit de emisie prevzute n tabelul 1 din anexa nr.
2 la program, n cazul poluanilor specifici foarte toxici (lista I). Este interzis evacuarea n reele de
canalizare a apelor uzate ce conin poluani specifici foarte toxici din lista I, cu excepia cadmiului, a
crui valoare - limit de emisie respect valorile prevzute n tabelul 1 din anexa nr. 2 la Hotrrea
Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic
a apelor uzate, cu modificrile i completrile ulterioare. Aceste prevederi se includ n toate avizele sau
autorizaiile de gospodrire a apelor care prevd evacuare de ape uzate cu coninut de substane
prioritare i poluani toxici.
(alineatele (8) i (9) introduse prin art. I pct. 12 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie
2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
[{*}] Art. 31.
(1) Autoritatea responsabil informeaz periodic Comisia European asupra stadiului implementrii
prevederilor prezentului program, n conformitate cu obligaiile de raportare potrivit dispoziiilor i
obiectivelor prevzute la art. 441 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile
ulterioare, sub forma unui raport care se realizeaz pe baza unui chestionar transmis de ctre Comisia
European n termen de 6 luni nainte de finalizarea perioadei pentru care se face raportarea;
transmiterea raportului se face n termen de maximum 9 luni de la finalizarea perioadei pentru care se
face raportarea, cu excepia cazului n care Comisia European nu solicit alt termen.
(2) Raportul prevzut la alin. (1) se realizeaz pe baza unui chestionar sau a unei scheme
elaborat/elaborate de Comisia European i transmis/transmise autoritii publice centrale din domeniul
apelor cu 6 luni nainte de nceputul perioadei de raportare.
(3) Raportul va fi transmis Comisiei Europene n termen de 9 luni de la ncheierea perioadei de raportare
de 3 ani.
(articol abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] Art. 4. - (1) Orice evacuare direct sau indirect n apele prevzute la art. 1 alin. (1), care ar putea
conine una sau mai multe dintre substanele prevzute la art. 1 alin. (1), trebuie s fie autorizat i se
stabilete prin autorizaia de gospodrire a apelor, emis potrivit dispoziiilor legale.
(2) Autorizarea conine toate datele referitoare la:
[{*}] a) valorile - limit de emisie pentru poluanii specifici foarte periculoi (lista I), prevzui n
art. 1 alin. (1), specifice sectorului de activitate i tipului de produs prevzute n anexa nr. 5 la
program, exprimate att ca i concentraie maxim admisibil a substanei n emisie mprit la
factorui de diluie, dac exist diluie, ct i ca valoare a cantitii maxime admisibile a
substanei n evacuare pentru o perioad de timp stabilit sau pe unitatea de capacitate instalat
de produs; (liter abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] b) valorile - limit de emisie medii zilnice, care sunt de maximum 4 ori mai mari dect
valorile - limit de emisie medii lunare corespunztoare prevzute la lit. a); valorile - limit de
emisie se apiic n mod normal n punctul n care apele uzate care conin substanele prevzute n
anexa nr. 1 prsesc instalaia industrial sau n punctul n care apele uzate prsesc staia de
tratare, dac aceste ape uzate se trateaz n afara instalaiei industriale, ntr-o instalaie destinat
eliminrii acestor substane; (liter abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G.
nr. 707/2013)
c) valori - limit de emisie mai stricte dect cele stabilite n tabelul 1 din anexa nr. 2, dac resursele
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 8

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

de ap receptoare prezint sau ar putea prezenta un risc semnificativ de poluare. La stabilirea acestei
valori se iau n considerare i concentraiile substanei n sedimente i/sau biota relevante/relevant,
precum i valorile de toxicitate, persisten i bioacumulare drept cerine minime pentru respectarea
standardelor de calitate;
d) perioada de timp pentru care se acord autorizarea, care este de pn la maximum 4 ani.
Autorizaia de gospodrire a apelor se reexamineaz cel puin la fiecare 4 ani sau n cazul
modificrii valorilor - limit maxime de emisie;
e) standardele de calitate ale resursei de ap receptoare, n cazul n care aceast ap are o anumit
utilizare care impune anumite standarde de calitate sau n cazul n care aceste standarde de calitate
sunt considerate suficiente pentru eliminarea ori reducerea polurii cu substanele prevzute la art. 1
alin. (1);
[{*}] f) abordarea combinat a programului de monitorizare, dac este cazul. (liter abrogat de
la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] (3) Autorizaiile cuprind i procedurile de control adecvate fiecrei activiti autorizate, care
includ:
a) prelevarea zilnic a unei probe de ap uzat evacuat, reprezentativ pentru o perioad de 24 de
ore, analiza probei compozite rezultate i msurarea concentraiei substanei din prob;
b) msurarea debitului total de ap uzat evacuat pe perioada respectiv, la care acurateea
necesar pentru msurarea debitului este de minimum + 20%.
(alineat abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] (4) Fr a aduce atingere obligaiilor care rezult din alin. (2) i (3), autorizaiile pentru
instalaiile noi se acord numai n cazul n care aceste autorizaii conin referine care corespund celor
mai bune mijloace tehnice disponibile pentru prevenirea evacurilor substanelor prevzute n tabelul 1
din anexa nr. 2 la program; n cazurile n care, din motive tehnice, msurile preconizate nu sunt
conforme cu cele mai bune mijloace tehnice disponibile, oricare ar fi metoda pe care o adopt,
autoritatea responsabil furnizeaz Comisiei Europene, nainte de acordarea oricrei autorizaii, o
justificare a acestor motive. (alineat abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr.
707/2013)
[{*}] (5) Orice evacuare de ape uzate, care conine poluani specifici foarte periculoi (lista I) n reele
de canalizare, are valori - limit de emisie 0. Valoarea - limit de emisie 0 reprezint concentraia
mai mic dect limita de cuantificare a celei mai bune metode de analiz disponibile pentru acel poluant,
aplicabil cu preuri suportabile. (alineat modificat prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 707/2013, n vigoare de
la 25 septembrie 2013)
(articol modificat prin art. I pct. 14 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)
[{*}] Art. 5.
[{*}] (1) Pe baza informaiilor obinute potrivit dispoziiilor prevzute la art. 35 i 43 din Legea nr.
107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, i n temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al
emisiilor i transferului de poluani i de modificare a directivelor 91/689/CEE i 96/61/CE ale
Consiliului, precum i al altor date disponibile obinute ca urmare a aplicrii prevederilor din avizele i
autorizaiile de gospodrire a apelor i avizele i autorizaiile de mediu, autoritatea responsabil iniiaz
i coordoneaz stabilirea unui inventar al emisiilor, evacurilor i pierderilor pentru toate substanele
prioritare i poluani specifici prevzute n tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program, pentru fiecare
district de bazin hidrografic sau parte a unui district de bazin hidrografic. Inventarul se realizeaz de ctre
autoritatea competent pe baza liniilor directoare prevzute n anexa nr. 6 la program. Pentru fiecare
substan din inventar se realizeaz i se ataeaz fia de date, al crei coninut este prevzut n anexa nr.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 9

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

7 la program, i se specific tipul de efect toxic specific, conform prevederilor anexei nr. 8 la program.
Relevana pentru fiecare poluant specific se stabilete pe baza studiilor de specialitate, elaborate conform
liniilor directoare prevzute n anexa nr. 9 la program i datelor de monitorizare a acestor substane n
resursele de ap. (alineat modificat prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 707/2013, n vigoare de la 25
septembrie 2013)
(2) Inventarul prevzut la alin. (1) include i hri ale emisiilor, evacurilor i pierderilor pentru toate
substanele prioritare i poluanii specifici caracteristici la nivel bazinal, concentraia acestor substane
din sedimente i biota, dup caz.
(3) Inventarul prevzut la alin. (1) cuprinde i inventarul altor substane poluante relevante la nivel
naional sau la nivel de district de bazin hidrografic sau parte a districtului de bazin hidrografic respectiv,
elaborat pe baza informaiilor adecvate obinute. Schema logic de identificare a acestor substane
poluante relevante naionale sau la nivel de bazin hidrografic este prevzut n anexa nr. 10 la program.
(4) Perioada de referin pentru estimarea concentraiilor de substane prioritare i poluani specifici,
nregistrate n inventarul prevzut la alin. (1), este fixat la un an; oricare dintre anii din perioada cuprins
ntre 2008 i 2010 poate fi luat n considerare pentru primul inventar. Pentru substanele prioritare care se
regsesc n Hotrrea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de
protecie a plantelor n vederea plasrii pe pia i a utilizrii lor pe teritoriul Romniei, cu modificrile i
completrile ulterioare, datele luate n considerare se calculeaz ca fiind media anilor 2008 - 2010.
(5) Autoritatea responsabil comunic Comisiei Europene, potrivit dispoziiilor i obiectivelor prevzute
la art. 441 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, inventarele
ntocmite i menioneaz perioadele de referin luate n considerare.
(6) Autoritatea responsabil iniiaz actualizarea inventarelor n cadrul revizuirilor schemelor directoare,
efectuate potrivit dispoziiilor prevzute la art. 43 alin. (15) din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(7) Perioada de referin pentru determinarea valorilor nregistrate n inventarele actualizate o constituie
anul precedent celui n care revizuirea schemelor directoare se ncheie. Pentru substanele prioritare care
se regsesc n Hotrrea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, datele
introduse se calculeaz ca fiind media celor 3 ani anteriori ncheierii analizei.
(8) Autoritatea competent include i public inventarele actualizate n planurile actualizate de
management al bazinelor hidrografice, organizate potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 107/1996, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(articol modificat prin art. I pct. 15 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)
Art. 6. - (1) Orice evacuare direct n apele subterane este interzis, n conformitate cu prevederile art. 16
alin. (1) lit. d) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare;
(2) Pot face excepie de la prevederile alin. (1), cu condiia obinerii avizului, respectiv a autorizaiei de
gospodrirea apelor, lucrrile prevzute n Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile
ulterioare:
[{*}] (3) Orice lucrare sau activitate de eliminare a substanelor periculoase sau de depozitare a acestora
n vederea eliminrii, care poate conduce la o evacuare indirect n apele subterane, este supus procedurii
de avizare, respectiv autorizare, din punct de vedere al gospodririi apelor, dup cum urmeaz:
a) pentru substanele periculoase din familiile i grupele de substane din lista I autoritile de
gospodrire a apelor competente pot elibera avizul, respectiv autorizaia de gospodrire a apelor,
numai dup ce sunt luate toate msurile tehnice-constructive pentru prevenirea evacurii indirecte a
acestora n apele subterane, n caz contrar interzicnd execuia/funcionarea sau desfurarea
lucrrii sau activitii respective. n cazurile n care este deja autorizat o lucrare sau activitate care,
datorit lipsei msurilor constructive preventive, evacueaz indirect substanele periculoase din
familiile i grupele de substane din lista I, autorizaia de gospodrire a apelor va fi retras, iar
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 10

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

funcionarea trebuie oprit la data de 1 ianuarie 2007, cu excepia cazurilor n care titularul
autorizaiei de gospodrire a apelor face dovada c evacuarea indirect a fost stopat prin noi msuri
constructive sau c aceasta continu numai n apele subterane permanent improprii oricrei alte
utilizri, n special utilizrilor menajere sau agricole, iar prezena substanelor periculoase nu
mpiedic exploatarea resurselor subsolului;
b) pentru substanele periculoase din familiile i grupele de substane din lista II autoritile de
gospodrire a apelor competente pot elibera avizul, respectiv autorizaia de gospodrire a apelor,
chiar dac lucrrile i/sau activitile de eliminare sau de depozitare n vederea eliminrii conduc
inevitabil la evacuarea indirect, n cazul n care, pe baza documentaiilor prezentate de solicitant,
autorit ile competente de gospodrire a apelor pot stabili cantitile permise de efluent i
concentraiile acestuia pentru fiecare dintre substanele periculoase din familiile i grupele de
substane din lista II coninute, precum i condiiile care s asigure monitorizarea efluentului
evacuat i monitorizarea calitii apelor subterane.
(alineat modificat prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 783/2006, n vigoare de la 29 iunie 2006)
(4) Orice unitate economic care desfoar activiti de depozitare, manevrare i/sau transport prin
conducte a substanelor periculoase, sau alte activiti pe sol sau n subsol care pot conduce la evacuarea
indirect de substane periculoase n apele subterane, este supus procedurii de avizare, respectiv
autorizare din punct de vedere al gospodririi apelor.
(5) Realimentarea artificial a apelor subterane, n scopul gospodririi acestora, este supus procedurii de
avizare, respectiv autorizare din punct de vedere al gospodririi apelor. Autoritile de gospodrirea
apelor competente elibereaz avizul/autorizaia de gospodrirea apelor numai dac, pentru fiecare caz n
parte, nu exist riscul polurii apelor subterane.
(6) Procedura de avizare, respectiv autorizare din punct de vedere al gospodririi apelor n cazurile
prevzute la alin. (2) i (3) lit.b) include investigarea de ctre autoritile de gospodrirea apelor
competente, pe baza unei documentaii prezentate de solicitant, a tipului i cantitilor de substane
periculoase evacuate, precum i a condiiilor hidrogeologice ale zonei n cauz, a eventualului potenial
de epurare al solului i subsolului i a riscurilor de poluare a calitii apelor subterane ca urmare a
evacurii; aceast investigaie trebuie s stabileasc dac evacuarea n apele subterane respective
constituie o soluie acceptabil din punct de vedere al mediului
(7) n cazurile prevzute la alin. (3) - (5) avizele, respectiv autorizaiile de gospodrirea apelor pot fi
eliberate numai dup ce autoritile de gospodrirea apelor competente verific dac este asigurat
monitorizarea apelor subterane i, n special, a calitii acestora.
(8) n cazul n care, pentru o unitate economic, n aceeai locaie, exist mai multe lucrri care necesit
reglementarea din punct de vedere al gospodririi apelor, se va elibera acestuia o singur autorizaie de
gospodrirea apelor, lucrrile prevzute la alin, (2) - (5) fcnd obiectul unui capitol separat, intitulat
"Protecia apelor subterane mpotriva polurii cu substane periculoase"; dac lucrrile i activitile
prevzute la alin. (2) - (5) nu ntrunesc condiiile de autorizare, acestea vor fi desfiinate i/sau interzise,
autorizaia de gospodrirea apelor pentru ntreaga unitate economic specificnd n detaliu aceste
interdicii, i vor fi alese alte soluii pentru evacuarea, manevrarea, transportul i depozitarea
substanelor periculoase, care s asigure protecia corespunztoare a apelor subterane.
[{*}] (9) Autoritile de gospodrire a apelor controleaz lucrrile i activitile prevzute la alin. (2)-(5)
i (8) dup cum urmeaz: personalul cu drept de inspecie din unitatea care a eliberat autorizaia de
gospodrire a apelor controleaz respectarea condiiilor impuse prin autorizaii, iar personalul cu
atribuii de hidrologie i hidrogeologie controleaz efectele acestor lucrri i/sau activiti asupra apelor
subterane; n cazul nerespectrii condiiilor impuse de autorizaie, autoritile de gospodrire a apelor
impun msurile necesare pentru ca aceste condiii s fie ndeplinite, iar dac este necesar, autorizaia de
gospodrire a apelor se retrage. (alineat modificat prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 783/2006, n vigoare de la
29 iunie 2006)
(10) Avizele i autorizaiile de gospodrirea apelor pentru lucrrile i activitile prevzute la alin. (2) LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 11

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

(5) i (9) respect Fiele-cadru pentru eliberarea avizelor i autorizaiilor de gospodrirea apelor, aprobate
prin ordin al conductorului autoritii publice centrale din domeniul apelor, cu urmtoarele precizri:
a) dac se autorizeaz evacuarea direct n conformitate cu alin. (2) sau depozitarea care duce
inevitabil la evacuri indirecte conform alin (3) lit. b), autorizaia de gospodrirea apelor trebuie s
menioneze n special:
- locul evacurii;
- tehnica de evacuare;
- msurile de precauie eseniale, atenie speciala fiind acordat tipului i concentraiei
substanelor prezente n eflueni, caracteristicilor mediului receptor i distanei pn la zonele
de captare a apelor, mai ales a celor potabile, minerale sau termale:
- cantitatea maxim admisibil a fiecrei substane periculoase n efluent ntr-una sau mai
multe perioade date i condiiile impuse privind concentraia acestor substane;
- dispozitivele care permit controlul efluenilor evacuai n apele subterane;
- dac este necesar, msurile privind monitorizarea apelor subterane, i, n special, a calitii
acestora.
b) dac se autorizeaz n conformitate cu alin. (3) lit.a) i (4), depozitarea n vederea eliminrii,
respectiv depozitarea, transportul prin conducte i/sau manevrarea substanelor periculoase care pot
conduce la evacuri indirecte, autorizaia de gospodrirea apelor trebuie sa menioneze n special:
- locul unde se efectueaz aceste activiti sau lucrri;
- caracteristicile lucrrilor i metodele de lucru folosite;
- msurile de precauie indispensabile pentru prevenirea polurii apelor subterane cu substane
periculoase, avnd n vedere tipul i concentraia substanelor prezente n eflueni,
caracteristicile mediului i distana pn la zonele de captare a apelor, mai ales a celor
potabile, minerale sau termale;
- cantitatea maxim admisibil de materiale care conin familiile i grupele de substane
periculoase din listele I i II ntr-una sau mai multe perioade date i, dac este posibil, chiar
cantitatea de substane periculoase care se depoziteaz, se transport sau se manevreaz,
precum i condiiile impuse privind concentraia acestor substane.
[{*}] (11) n cazul evacurilor n corpurile de ape subterane transfrontaliere agreate bilateral, ncepnd
din data de 1 ianuarie 2007 autoritile de gospodrirea apelor competente care intenioneaz s
autorizeze o astfel de evacuare, vor informa cellalt stat interesat nainte de a elibera autorizaia n
cauz. (alineat abrogat de la 22 decembrie 2012 prin art. V din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9
noiembrie 2010))
[{*}] Art. 7. - (1) Autoritatea responsabil nu i ncalc obligaiile stabilite prin depirea limitei impuse
de un SCM, n cazul n care poate demonstra c:
a) depirea a fost cauzat de o surs de poluare din afara jurisdiciei naionale; pentru aceasta va
furniza rezultatele monitorizrii tuturor surselor de poluare relevante din interiorul jurisdiciei
naionale, precum i rezultatele monitorizrii corpului de ap afectat de sursele de poluare din afara
jurisdiciei naionale;
b) din cauza unei astfel de poluri transfrontaliere nu a putut lua msuri eficiente pentru a se
conforma cu SCM-urile relevante; i,
c) a aplicat mecanismele de coordonare potrivit dispoziiilor i obiectivelor prevzute la art. 6 din
Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, i, dup caz, a recurs la prevederile
prevzute la art. 23 - 25 din aceeai lege pentru corpurile de ape de suprafa afectate de poluarea
transfrontalier.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 12

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

(2) Autoritatea responsabil utilizeaz mecanismul potrivit dispoziiilor i obiectivelor prevzute la art.
443 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru a furniza Comisiei
Europene informaiile necesare referitoare la situaiile prevzute la alin. (1), precum i un rezumat al
msurilor adoptate n legtur cu poluarea transfrontalier, n cadrul planului de management al bazinului
hidrografic n cauz, n conformitate cu obligaiile de raportare potrivit dispoziiilor prevzute la art. 441
alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) n vederea ndeplinirii prevederilor alin. (1) lit. a), sursele de poluare din interiorul jurisdiciei
naionale sunt obligate s respecte prevederile art. 3 alin. (9), s realizeze auditul evacurilor, s
monitorizeze evacurile proprii de ap uzat, s in un registru al rezultatelor acestei monitorizri, s
raporteze autoritii competente informaiile referitoare la apele uzate evacuate, la eficiena tehnologiilor
de epurare utilizate i la materiile sau substanele provenite din procesele tehnologice, posibil a fi
prezente n evacuri, s accepte monitorizarea de verificare i controlul din partea autoritii competente.
(articol modificat prin art. I pct. 16 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)
[{*}] Art. 8. - (1) Autoritatea competent desemneaz zonele de amestec adiacente punctelor de
evacuare, n care concentraiile uneia sau mai multor substane enumerate n tabelul 3 - partea A din
anexa nr. 2 la program pot depi, n cadrul acestor zone de amestec, SCM din prezentul program, cu
condiia ca aceste zone s nu afecteze conformitatea restului corpului de ap de suprafa cu aceste SCM.
[{*}] (2) Autoritatea competent care desemneaz zonele de amestec include n planurile de management
ale bazinelor hidrografice, ntocmite potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu
modificrile i completrile ulterioare, o descriere a:
a) abordrilor i metodologiilor aplicate pentru a identifica i desemna aceste zone;
b) msurilor adoptate n vederea reducerii ntinderii zonelor de amestec, care iau n considerare,
printre altele: dispoziiile pct. C lit. k) din anexa nr. 3 la Legea nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare; prevederile din avizele i autorizaiile de gospodrire a apelor, revizuite
potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea i
controlul integrat al polurii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 84/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare; prevederile actelor normative specifice privind emiterea
avizelor i autorizaiilor de gospodrire a apelor; criteriile stabilite potrivit dispoziiilor pct. C lit. g)
din anexa nr. 3 la Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
(alineat modificat prin art. I pct. 4 din H.G. nr. 707/2013, n vigoare de la 25 septembrie 2013)
(3) Ghidul tehnic care st la baza revizuirii i emiterii avizelor i autorizaiilor de gospodrire a apelor
pentru substanele prevzute n anexa nr. 1 la program se aprob prin ordin al conductorului autoritii
publice centrale din domeniul apelor.
(4) La desemnarea zonelor de amestec, autoritatea competent se asigur c suprafaa oricrei astfel de
zone este:
a) restricionat la proximitatea punctului de evacuare;
b) proporional n raport cu concentraiile de substane la punctul de evacuare.
(5) Condiiile referitoare la emisiile de substane prioritare i poluanii specifici din avizele i
autorizaiile de gospodrire a apelor, elaborate potrivit dispoziiilor i obiectivelor prevzute la alin. (2) (3) i potrivit prevederilor pct. C lit. g) din anexa nr. 3 la Legea nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare, i a oricrui alt act normativ relevant n vigoare, sunt n conformitate cu cele mai
bune tehnici disponibile i respect dispoziiile art. 28 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare; n caz contrar, avizele i autorizaiile menionate se revizuiesc n termen de 12
luni de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, pentru conformarea cu aceste prevederi.
(articol modificat prin art. I pct. 17 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 13

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

de la 19 noiembrie 2010)
[{*}] Art. 9. - (1) Procedura i competenele de eliberare a avizelor, respectiv a autorizaiilor prevzute
la art. 3 alin. (9) i art. 6 se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale din domeniul
apelor.
[{*}] (2) Autorizaiile de gospodrire a apelor prevzute la art. 3 alin. (9) i art. 6 se acord pe o
perioad limitat la maximum 4 ani i pot fi rennoite, modificate sau revocate n funcie de rezultatele
activitilor de monitorizare a resurselor de ap de suprafa care stabilesc conformarea acestor ape cu
SCM. (alineat abrogat de la 22 decembrie 2012 prin art. V din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9
noiembrie 2010))
(articol modificat prin art. I pct. 18 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)
[{*}] Art. 10. - (1) n corpurile de ap de suprafa monitorizate pentru stabilirea conformrii cu SCM,
pentru substanele prevzute la art. 1 alin. (1), programul de monitorizare se extinde la sedimente i biota,
dup caz.
[{*}] (2) n seciunile monitorizate n care SCM a fost depit, autoritatea competent monitorizeaz
periodic i evacurile de ape uzate pentru a verifica respectarea condiiilor impuse de prevederile art. 3
alin. (9), de autorizaia de gospodrire a apelor i de prezentul program. (alineat abrogat de la 25
septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
(3) Monitorizarea evacurilor se realizeaz prin analize i msurri, reprezentantul sursei de poluare
asigurnd toate condiiile prelevrii corespunztoare a probelor de ap uzat evacuat i analizarea
acestora n laboratoare acreditate.
(4) n cazul evacurilor susceptibile a conine substanele prevzute la art. 1 alin. (1), prelevarea i
sigilarea probelor se efectueaz n prezena reprezentantului sursei de poluare. n cazul confirmrii
prezenei acestor substane, costul analizelor este suportat de acesta ca beneficiar al autorizaiei de
gospodrire a apelor.
(5) Metodele de analiz i msurare aplicabile n vederea monitorizrii apelor uzate evacuate sunt metode
stabilite n standarde europene i internaionale adoptate la nivel naional, alese pe baza performanelor
de acuratee i precizie, care nu pot fi mai mari de + 50% fa de concentraia care reprezint de dou ori
valoarea limitei de detecie a metodei alese. Limita de detecie minim este:
a) n cazul apelor uzate evacuate, o zecime din concentraia cerut la punctul de evacuare;
b) n cazul apelor de suprafa care se supun standardelor de calitate:
1. pentru apele de suprafa interioare, o zecime din concentraia ce reprezint standardul de
calitate;
2. pentru apele costiere i apele marine teritoriale, o cincime din concentraia indicat n
standardul de calitate pentru sedimente i biota, respectiv: 1/mg/kg prob uscat n cazul
sedimentelor i 1/mg/kg prob umed n cazul biotei.
[{*}] (6) Toate metodele de analiz, inclusiv metodele de laborator, de teren i n flux continuu, utilizate
pentru necesitile programelor de monitorizare chimic efectuate n temeiul Legii nr. 107/1996, cu
modificrile i completrile ulterioare, i a prezentei hotrri, sunt validate i documentate n
conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025 sau cu alte standarde echivalente, acceptate la nivel
internaional. (alineat abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] (7) O list cu metode de analiz recomandate pentru substanele prevzute n anexa nr. 1 la
program este prevzut n anexa nr. 11 la program. Pot fi utilizate orice alte metode de analiz
recunoscute pe plan naional sau internaional, dac acestea respect cel puin prevederile alin. (6).
(alineat abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] (8) Laboratoarele sau prile contractate de laboratoare care efectueaz analizele de substane
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 14

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

prevzute n anexa nr. 1 la program aplic practicile sistemuiui de management al calitii, n


conformitate cu prevederile SR EN ISO/CEI 17025 sau alte standarde echivalente acceptate la nivel
internaional. (alineat abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
(9) Laboratoarele sau prile contractate de laboratoare i demonstreaz competenele analiznd
indicatorii fizico - chimici sau substanele prioritare i poluanii specifici prin:
a) participarea, cel puin anual, la programe de testare a competenei; aceste programe acoper
metodele de analiz prevzute la alin. (6) - (7) pentru oricare dintre substanele prevzute la art. 1
pentru care efectueaz analize, la nivele de concentraii reprezentative, comparabile cu standardele
de calitate prevzute n anexa nr. 2 la program, potrivit prevederilor Legii nr. 107/1996, cu
modificrile i completrile ulterioare;
b) analiza materialelor de referin disponibile reprezentative pentru probele recoltate. Aceste
materiale vor conine cantiti ale substanelor analizate la nivele de concentraii adecvate fa de
standardele de calitate a mediului aplicabile, prevzute la lit. a) i n anexa nr. 2 la program, i care
s respecte prevederile art. 102 alin. (1).
(10) Programele de testare a competenei prevzute la lit. a) sunt organizate de organisme acreditate ori
recunoscute internaional sau naional, care ndeplinesc cerinele SR EN ISO/CEI 17043:201
OEvaluarea conformitii. Cerine Generale pentru ncercrile de competen sau ale altor standarde
echivalente, acceptate la nivel internaional. Rezultatele participrii la aceste programe se evalueaz pe
baza sistemelor de notare stabilite de SR EN ISO/CEI 17043:2010, ISO-13528, sau de alte standarde
echivalente, acceptate la nivel internaional.
(11) Laboratoarele sau prile contractate de laboratoare, care efectueaz analizele de substane
prevzute n anexa nr. 1 la program, cunosc i aplic toate prevederile standardelor menionate la alin.
(6), (8) i (9).
(12) Monitorizarea i notificarea substanelor prevzute n anexa nr. 1 la program, inclusiv a primei
monitorizri i notificri efectuate pn la data de 22 decembrie 2012 de ctre autoritatea competent,
potrivit prevederilor art. 35, 43 i art. 441 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(articol modificat prin art. I pct. 19 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 21 august 2011)
Art. 101.
[{*}] (1) Pentru fiecare standard de calitate selectat i aplicat autoritatea responsabil raporteaz
Comisiei Europene date cu privire la:
a) punctele de evacuare i mijloacele de dispersie;
b) zona n care se aplic standardul de calitate;
c) amplasarea punctelor de prelevare;
d) frecvena prelevrii;
e) metodele de prelevare i de msurare;
f) rezultatele obinute.
(alineat abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] (2) Probele trebuie s fie suficient de reprezentative pentru calitatea mediului acvatic n zona
afectat de evacuri, iar frecvena prelevrii trebuie s fie suficient pentru a pune n eviden
eventualele modificri ale mediului acvatic, avndu-se n vedere, n special, variaiile naturale ale
regimului hidrologic; analiza petilor de ap srat trebuie efectuat pe un numr suficient de
reprezentativ de probe i de specii. (alineat abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G.
nr. 707/2013)
[{*}] (3) n privina aplicrii standardelor de calitate pentru biota, autoritatea competent selecteaz
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 15

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

speciile de peti din apele de suprafa dulci care trebuie luate n considerare ca indicatori pentru analiz;
pentru apele srate, speciile selectate, dintre cele care triesc n ape litorale, pot cuprinde codul, merlanul,
pltica, macroul, egrefinul i cambula i sunt capturate local sau se selecteaz pentru analiz alte elemente
de biota dect petele; o list de elemente de biota alternative este prevzut n anexa nr. 3 la program.
(alineat modificat prin art. I pct. 20 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)
(articol introdus prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 783/2006, n vigoare de la 29 iunie 2006)
Art. 102. - (1) Metodele de laborator, de teren i n flux continuu, utilizate pentru necesitile
programelor de monitorizare chimic, prevzute la art. 10, ndeplinesc urmtoarele cerine cumulative:
a) criteriile minime de performan pentru toate metodele de analiz aplicate se bazeaz pe o
incertitudine de msurare de maximum 50% (k = 2), estimat la nivelul standardelor de calitate a
mediului aplicabile;
b) limita de cuantificare pentru toate metodele de analiz aplicate este de maximum 30% din
valoarea standardelor de calitate a mediului aplicabile.
(2) n lipsa unei metode de analiz care s ndeplineasc criteriile minime de performan prevzute la
alin. (1), autoritatea competent se asigur c monitorizarea este efectuat utiliznd cele mai bune tehnici
disponibile, care nu presupun costuri excesive.
(3) n cazul n care valorile indicatorilor fizico - chimici sau substanelor prioritare i poluanilor
specifici analizate dintr-o prob dat sunt inferioare limitei de cuantificare, rezultatele msurrilor
utilizate pentru calcularea valorilor medii sunt stabilite ca jumtatea valorii limitei de cuantificare
respective.
(4) n cazul n care valoarea medie calculat a rezultatelor msurrilor prevzute la alin. (1) este inferioar
limitelor de cuantificare, valoarea este considerat inferioar limitei de cuantificare (< LOQ).
(5) Prevederile alin. (1) nu se aplic poziiilor care corespund sumelor totale ale unui grup dat de
indicatori fizico - chimici sau substane prioritare i poluanii specifici i care includ metaboliii i
produii de degradare i de reacie corespunztori ai acestora. n aceste cazuri, rezultatele inferioare
limitei de cuantificare a substanelor individuale sunt egale cu 0.
(articol introdus prin art. I pct. 21 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 21 august 2011)
[{*}] Art. 11.
[{*}] (1) n scopul asigurrii unui nivel ridicat de protecie, al reducerii sau eliminrii polurii tuturor
resurselor de ap pe tot cuprinsul rii, cauzat de evacuarea unor familii i grupe de substane
periculoase din listele I i II i substane prioritare/prioritar periculoase:
a) pn la data de 31 decembrie 2006 se implementeaz programele de eliminare a polurii cu
familiile i grupele de substane din lista I la toate evacurile corespunztoare, cu excepia celor
crora li s-a acordat perioada de conformare prevzut la art. 5 alin. (2);
b) pn la data de 31 decembrie 2006 se stabilesc programele de reducere a polurii cu familiile i
grupele de substane din lista II;
c) pn la data de 31 decembrie 2008 se stabilesc programele de reducere a polurii cu substanele
prioritare/prioritar periculoase, pe baza liniilor directoare prevzute n anexa F.
(2) n situaia substanelor care se regsesc pe mai multe liste se vor lua n considerare prevederile cele
mai severe din prezentul program.
(alineatele (1) i (2) abrogate de la 19 noiembrie 2010 prin art. I pct. 22 din H.G. nr. 1038/2010
(publicat la 9 noiembrie 2010))
[{*}] (3) Toate programele de reducere a polurii cu familiile i grupele de substane din lista II vor
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 16

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

include un termen obligatoriu pentru implementarea lor de maximum 5 ani de la data elaborrii; aceste
programe sunt anexate autorizaiei de gospodrire a apelor. (alineat abrogat de la 25 septembrie 2013
prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] (4) Programele de reducere a polurii pentru familiile i grupele de substane din lista II se vor
actualiza anual pe baza rezultatelor monitorizrii resurselor de ap de suprafa, n funcie de
progresele n domeniu i de apariia de noi tehnologii i practici industriale cu impact redus asupra
mediului. (alineat abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] (5) Programele specifice de eliminare a polurii pentru evacurile de mercur provenite din surse
multiple, care nu sunt instalaii industriale i pentru care valorile - limit de emisie prevzute n tabelul
1 din anexa nr. 2 la program nu se pot aplica, trebuie s stabileasc msurile i tehnicile cele mai
adecvate pentru a asigura substituirea, reinerea i reciclarea mercurului; eliminarea deeurilor de
mercur se efectueaz n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare privind deeurile toxice i
periculoase. (alineat abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] (6) Programele specifice se pun n aplicare ncepnd cu datele prevzute la alin. (1) i sunt
comunicate Comisiei Europene. (alineat abrogat de la 19 noiembrie 2010 prin art. I pct. 22 din H.G. nr.
1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010))
[{*}] (7) Programele de reducere a polurii cuprind:
a) prevederi de nlocuire a solvenilor clorurai utilizai n tratarea suprafeelor n industria
chimic;
b) proceduri corespunztoare de monitorizare a apelor uzate, prin care autoritatea competent
urmrete respectarea valorilor - limit de emisie la evacuare;
c) situaia curent a evalurii riscului i impactului asupra resurselor de ap de suprafa i
subterane i a mediului acvatic pentru poluanii specifici din listele I i II i pentru substanele
prioritare, conform unei metodologii specifice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului i
gospodririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanelor periculoase
din listele I i II i a substanelor prioritare/prioritar periculoase n mediul acvatic prin modelare
matematic i a Metodologiei de evaluare a impactului substanelor periculoase din listele I i II i a
substanelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge
verzi, Dafnia, peti.
(8) n scopul stabilirii valorilor - limit de emisie aplicabile apelor uzate caracterizate de una sau mai
multe dintre substanele prevzute la art. 1 alin. (1) i anexa nr. 1 la program, n funcie de SCM
prevzute n anexa nr. 2 la program, se iau n considerare urmtoarele elemente:
a) caracteristicile de toxicitate, persisten i capacitatea de bioacumulare sau biodegradare ale
substanelor analizate coninute de fia de date prevzut n anexa nr. 7 la program;
b) tipul de activitate sau produsul realizat;
c) dezvoltarea recent a celor mai bune tehnici disponibile corespunztoare domeniului, impuse de
cerinele de mediu;
d) condiiile strii de mediu din zonele respective;
e) cantitatea maxim de substan permis a fi evacuat n resursele de ap de suprafa, exprimat
ca unitate de mas a poluantului pe unitatea elementului specific al activitii poluatoare (kg/zi sau
kg/an de poluant);
f) schema logic pentru stabilirea polurii apelor prevzute n anexa nr. 12 la program, n cazul
substanelor foarte toxice, persistente i bioacumulative.
(alineatele (7) i (8) modificate prin art. I pct. 23 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie
2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
(articol modificat prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 783/2006, n vigoare de la 29 iunie 2006)

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 17

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

Art. 12. - (1) La fiecare 4 ani autoritatea responsabil va ntocmi un raport coninnd informaii
referitoare la:
a) autorizaiile acordate;
b) rezultatele inventarului evacurilor cu numele acestora i coordonatele:
c) rezultatele monitorizrii resurselor de ap;
d) rezumatul programelor de eliminare treptat a polurii i rezultatul punerii lor n aplicare:
e) evoluia programelor de eliminare treptat a polurii fa de raportul anterior;
(2) Raportul va fi naintat ministerelor responsabile i altor structuri competente,
(3) Informaiile utilizate la elaborarea raportului sunt folosite numai pentru scopul n care au fost
solicitate, n condiiile legii.
(4) Rezumatul raportului va fi inclus n Raportul de Mediu Anual i va conine informaii de ordin
general, care vor fi puse la dispoziia publicului.
[{*}] (5) La interval de 3 ani autoritatea responsabil va trimite un raport Comisiei Europene, care va
cuprinde informaii privind implementarea prevederilor prevzute n prezentul program de eliminare
treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase; raportul se realizeaz
n conformitate cu prevederile legale n domeniu i va fi transmis Comisiei Europene n termen de 9 luni
de la finalizarea perioadei cuprinse n respectivul raport. Primul raport acoper perioada 2004-2006.
(alineat abrogat de la 25 septembrie 2013 prin art. II lit. a) din H.G. nr. 707/2013)
[{*}] Art. 13. - Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrant din prezentul program. (articol modificat prin art. I
pct. 24 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)

SUMAR:
[{*}] ANEXA Nr. 1 Lista de substane prioritare i poluani specifici (anex modificat prin art. I
pct. 25 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie
2010)
[{*}] ANEXA Nr. 2 Valori - limit de emisie n ape de suprafa i standarde de calitate de mediu
(SCM) (anex modificat prin art. I pct. 26 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010),
n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
ANEXA Nr. 3 Criterii privind biota din ape de suprafa incluse n programul de monitorizare
(anex introdus prin art. I pct. 31 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n
vigoare de la 19 noiembrie 2010)
ANEXA Nr. 4 Criterii pentru alegerea matricei optime pentru monitorizarea substanelor prioritare
(anex introdus prin art. I pct. 31 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n
vigoare de la 19 noiembrie 2010)
[{*}] ANEXA Nr. 5 Lista sectoarelor/proceselor industriale evacuatoare de poluani specifici
foarte toxici (lista I) (anex abrogat prin art. V din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie
2010), n vigoare de la 22 decembrie 2010)
ANEXA Nr. 6 Linii directoare de elaborare a inventarului de emisii, descrcri i pierderi de
substane prioritare i poluani specifici (anex introdus prin art. I pct. 32 din H.G. nr. 1038/2010
(publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
ANEXA Nr. 7 Coninutul fiei de date pentru substane prioritare i poluani specifici (anex
introdus prin art. I pct. 32 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
ANEXA Nr. 8 Efecte toxice pe termen lung ale substanelor prioritare (anex introdus prin art. I
pct. 32 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie
2010)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 18

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

[{*}] ANEXA Nr. 12 Schema logic pentru stabilirea polurii apelor cu poluani specifici foarte
toxici (Lista I) (anex modificat prin art. I pct. 28 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9
noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
[{*}] ANEXA E Data conformrii (anex abrogat prin art. I pct. 29 din H.G. nr. 1038/2010
(publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
[{*}] ANEXA Nr. 9 Linii directoare pentru stabilirea relevanei poluanilor specifici pentru care se
stabilesc programe de reducere a polurii apelor (anex modificat prin art. I pct. 30 din H.G. nr.
1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)
ANEXA Nr. 10 Schema logic de identificare a altor poluani relevani la nivel bazinal (anex
introdus prin art. I pct. 33 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
ANEXA Nr. 11 Metode de analiz standardizate (anex introdus prin art. I pct. 33 din H.G. nr.
1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de la 19 noiembrie 2010)

[{*}]
ANEXA Nr. 1
(anex nlocuit prin art. I pct. 25 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
LISTA
de substane prioritare i poluani specifici
[{*}]
Tabel 1 - Lista substanelor prioritare

Nr

Nr. CAS1

Nr. EC2

Denumirea substanei prioritare3

Identificat
ca
substan
prioritar
periculoas

(1) 15972-60- 240-110-8 Alaclor, 2-cloro-2',6'-dietil-N -(metoximetil) acetanilid


8
(2) 120-12-7

204-371-1 Antracen

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin, 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5 -triazin-2,4diamin, 2-cloro-4-etilamino-6- izopropilamino-1,3,5triazin


(4) 71-43-2

200-753-7 Benzen

(5) neaplicabil neaplicabil Difenileter bromurat4

X5

32534-81- neaplicabil Pentabromodifenileter (numere de izomeri de poziie 28, 47,


9
99,100,153 i 154), difenil eter, derivai pentabromurai,
pentabromdifenil eter
(6) 7440-43-9 231-152-8 Cadmiu i compuii acestuia

(7) 85535-84- 287-476-5 Cloro alcani C10-13, cloruri de alchil (C10-13)4


8

(8) 470-90-6

207-432-0 Clorfenvinfos (ISO), fosfat de dietil i de 2-cloro-1-(2,4diclorofenil) vinii

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 19

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

(9) 2921-88-2 220-864-4 Clorpirifos, tiofosfat de O, O-dietil i de 0,3,5,6-tricloro-2piridil


(10) 107-06-2

203-458-1 Diclorur de etilen, 1,2-dicloroetan

(11) 75-09-2

200-838-9 Clorur de metilen, diclorometan

(12) 117-81-7

204-211-0 Ftalat de bis (2-etilhexil), ftalat de di-(2-etilhexil), DEHP

(13) 330-54-1

206-354-4 Diuron, 3-(3,4-diclorfenil)-1,1-dimetiluree

(14) 115-29-7

204-079-4 Endosulfan, sulfitde 1,2,3,4,7,7-hexacloro- 8,9,10-trinorbom2-en-5,6-ilene dimetile

(15) 206-44-0

205-912-4 Fluoranten6

(16) 118-74-1

204-273-9 Hexaclorobenzen

(17) 87-68-3

201-765-5 Hexaclorbutadien

(18) 608-73-1

210-158-9 Hexaclorociclohexan

(19) 34123-59- 251-835-4 Izoproturon, 3-(4-izopropilfenil)- 1,1-dimetiluree


6
(20) 7439-92-1 231-100-4 Plumb i compuii acestuia
(21) 7439-97-6 231-106-7 Mercur i compuii acestuia
(22) 91-20-3

202-049-5 Naftalin

(23) 7440-02-0 231-11114

Nichel i compuii acestuia

(24) 25154-52- 246-672-0 Nonil-fenoli


3
104-40-5

203-199-4 4-(para) nonilfenol

X
X

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octil-fenoli


140-66-9

neaplicabil 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenol

(26) 608-93-5

210-172-5 Pentaclorbenzen

(27) 87-86-5

231-152-8 Pentaclorfenol

(28) neaplicabil neaplicabil Hidrocarburi aromatice policiclice

X
X

50-32-8

200-028-5 Benzo (a) piren, benzo (def) crisen

205-99-2

205-911-9 Benz (b) fluoranten

191-24-2

205-883-8 Benz (g, h, i) perilen

207-08-9

205-916-6 Benzo (k) fluoranten

193-39-5

205-893-2 lndeno-(1,2,3-cd)-piren

(29) 122-34-9

204-535-2 Simazin, 6-cloro-N, N'-dietil- 1,3,5-triazin-2,4-diamin

(30) neaplicabil neaplicabil Compui tributilstanici


36643-28- neaplicabil Cation tributilstaniu
4

X
X

(31) 12002-48- 234-413-4 Triclorbenzeni


1
(32) 67-66-3

200-663-8 Cloroform, Triclormetan

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 20

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin, a,a,a-trifluoro-2,6- dinitro-N, N-dipropil-ptoluidin


1 Nr. CAS - numr atribuit de "Chemical Abstract Service"
2 Nr. EC - Inventarul european al substanelor chimice existente (EINECS) sau Lista european a
substanelor chimice notificate (ELINCS)
3 Atunci cnd un grup de substane a fost selectat, se menioneaz un reprezentant tipic al acestui grup,
cu titlul de parametru indicativ (ntre paranteze i fr numr) Pentru aceste grupuri de substane,
parametrul indicativ trebuie definit prin metoda analitic
4 Aceste grupe de substane includ, n general, un numr mare de compui individuali Pentru moment,
nu pot fi oferii parametri indicativi adecvai
5 Numai difenileter, derivat pentabromurat (nr. CAS 32534-81-9)
6 Fluorantenul figureaz pe list ca indicator al altor hidrocarburi aromatice policiclice mai periculoase
(tabel abrogat de la 17 iulie 2015 prin art. II alin. (1) din Legea nr. 196/2015)
Tabel 2 - Familii i grupe de substane de poluani specifici
1.1. Compui organohalogenai i substane care pot forma astfel de compui n mediul acvatic
1.2. Compui organofosforici
1.3. Compui organostanici
1.4. Substane cu proprieti carcinogene, mutagene sau teratogene
1.5. Uleiuri minerale persistente i hidrocarburi petroliere1
1.6. Cianuri2, substane sintetice persistente care pot pluti, rmne n suspensie, se pot scufunda sau
pot interfera cu orice utilizare a apei
1.7. Metale i compuii lor
1.8. Biocide i produse de protecie a plantelor
1.9. Substane care au un efect duntor asupra gustului i/sau mirosului apelor subterane sau a
produselor mediului acvatic destinate consumului uman (asupra proprietilor organoleptice) sau care pot
duce la formarea acestui gen de substane, fcndu-le nepotrivite consumului uman
1.10. Compui organici toxici sau persisteni de siliciu i substane care pot duce la formarea acestui
gen de substane n ap, cu excepia celor care, din punct de vedere biologic, nu sunt duntoare sau care
n ap sunt transformate rapid n substane lipsite de pericol
1.11. Compui anorganici de fosfor i fosfor elementar
1.12. Fluoruri, uleiuri minerale i hidrocarburi petroliere nepersistente3
1.13. Substane care pot contribui la fenomenul de eutrofizare (n special azotaii i fosfaii)
1.14. Materii n suspensie
1.15. Substane care pot avea o influen nefavorabil asupra balanei oxigenului i care pot fi
determinate folosind indicatori cum ar fi consumul chimic de oxigen (CCO) i consumul biochimic de
oxigen (CBO5)
Lista indicatoare de substane care corespund familiilor i grupelor de substane menionate n
tabelul 2 cuprinde:
Nr.
CAS

Substana

71-55-6

metilcloroform; 1,1,1 -tricloretan

79-34-5

1,1,2,2-tetracloretan

79-00-5

1,1,2-tricloretan

76-13-1

1,1,2-triclor-trifluor-etan

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 21

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

75-34-3

1,1-dicloretan

75-35-4

1,1-dicloretilen; clorur de viniliden

95-94-3

1,2,4,5-tetraclorbenzen

106-93-4

1,2-dibrometan

95-50-1

1,2-diclorbenzen

540-59-0

1,2-dicloretilen

78-87-5

1,2-diclorpropan; diclorur de propilen

96-23-1

1,3-diclor-2-propanol

541-73-1

1,3-diclorbenzen

542-75-6

1,3-diclorpropen

106-46-7

1,4-diclorbenzen; p-diclorbenzen

97-00-7

1-clor-2,4-dinitrobenzen

90-13-1

1-clor-naftalin

78-88-6

2,3-diclorpropen; 2,3-diclorpropilen

93-76-5

2,4,5-T; acid 2,3,4-triclorfenoxi-acetic

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

neaplicabil 2,4-D sruri i esteri


120-83-2

2,4-diclorfenol

94-75-7

2,4-D; acid 2,4-diclorfenoxiacetic

95-85-2

2-amino-4-clorfenol

615-65-6

2-clor-4-metilanilin

95-51-2

2-cloranilin

107-07-3

etilenclorhidrin; 2-cloretanol

88-73-3

2-nitrozoclorbenzen

95-57-8

2-clorfenol

95-49-8

2-clortoluen

108-42-9

3-cloranilina

121-73-3

3-nitrozoclorbenzen

108-43-0

3-clorfenol

108-41-8

3-clortoluen

92-87-5

benzidina; 1,1'-bifenil-4,4'-diamin; 4,4'-diaminobifenil; bifenil-4,4'-ilendiamin

89-63-4

4-clor-2-nitroanilin

89-59-8

4-clor-2-nitrotoluen

59-50-7

clorcrezol; 4-cloro-m-crezol; 4-cloro-3-metilfenol

106-47-8

4-cloranilin

100-00-5

1-clor-4-nitrobenzen

106-48-9

4-clorfenol

106-43-4

4-clortoluen

107-05-1

3-clorpropen; clorur de alil

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 22

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

98-87-3

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

clorur de benziliden; a,a-diclortoluen

7440-36-0 antimoniu (stibiu)


7440-38-2 arsen i compui
1327-53-3 trioxid de diarsen; trioxid de arsen
2642-71-9 azinfos-etil; ditiofosfat de O, O-dietil i de 4-oxobenzotriazin-3-il-met.il
86-50-0

azinfos-metil; ditiofosfat de O, O-dimetil i de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil

7440-39-3 bariu
25057-89- bentazon; 2,2-dioxid de 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-on
0
56-55-3

benzo (a) antracen

100-44-7

clorur de benzii; a-clorotoluen

7440-41-7 beriliu
92-52-4

difenil; bifenil

7440-42-8 bor
57-74-9

clordan; 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

6164-98-3 clordimeform; N2-(4-cloro-o-tolil)-N1, N1-dimetilformamidin


79-11-8

acid cloracetic

108-90-7

clorbenzen

25586-43- clor-naftalin
0
neaplicabil clor-nitrotoluen
126-99-8

cloropren; 2-cloro-1,3-butadien;

7440-47-3 crom
7440-48-4 cobalt
7440-50-8 cupru
56-72-4

cumafos; tiofosfat de O-3-cloro-4-metilcumarin-7-il i de O, O-dietil

126-75-0

demeton-S; tiofosfat de dietil i de S-2-etiltioetil

919-86-8

demeton-S-metil; tiofosfat de S-2-etiltioetil i de dimetil

301-12-2

oxidemeton metil; tiofosfat de O, O-dimetil i de S-(2-etilsulfiniletil)

683-18-1

clorur de dibutil

818-08-6

oxid de dibutil

neaplicabil sare de dibutil


27134-27- dicloranilin (toi izomerii)
6
neaplicabil diclor-diamino-difenil
108-60-1

diclor-di-izo-propil-eter

neaplicabil diclor-nitrobenzen (toi izomerii)


120-36-5

diclorprop; 2,4-DP; acid 2-(2,4-diclorofenoxi) propionic

62-73-7

diclorvos; fosfat de 2,2-diclorovinil i dimetil

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 23

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

109-89-7

dietilamin

60-51-5

dimetoat; ditiofosfat de metilcarbamoil metil i de O,O-dimetil

124-40-3

dimetilamin

298-04-4

disulfoton; ditiofosfat de 0,0-dietil i de 2-etiltioetil

106-89-8

epiclorhidrin; 1-cloro-2,3-epoxipropan

100-41-4

etilbenzen

122-14-5

fenitrotion; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-4-nitro-m-tolil

55-38-9

fention; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-(4-metiltio-m-tolil)

76-44-8

heptaclor; 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7metanoinden

67-72-1

hexacloretan

98-82-8

cumen

330-55-2

linuron; 3-(3,4-diclorfenil) -1-metoxi-1-metiluree

121-75-5

malation ; ditiofosfat de 1,2-bis(etoxi-carbonil)etil i de O,O-dimetil

94-74-6

MCPA; 2,4-MCPA; acid 4-cloro-o-toliloxiacetic

93-65-2

mecoprop i sruri de mecoprop; acid 2-(4-cloro-2-metilfenoxi) propionic

10265-92- metamidofos; tiofosforamidat de O,S-dimetil


6
7786-34-7 mevinfos; fosfat de 2-metoxicarbonil-1-metilvinil i dimetil
7439-98-7 molibden
1746-81-2 monolinuron ; 3-(4-clorofenil)-1-metoxi-1-metiluree
1113-02-6 ometoat; tiofosfat de O,O-dimetil i de S-metilcarbamoilmetil
56-38-2

paration; tiofosfat de O.O-dietil i de O-4-nitrofenil

298-00-0

metil-paration (ISO); tiofosfat de O,O-dimetil i de O-4-nitrofenil

1336-36-3 PCB; policlorodifenili; difenili clorurai


85-01-8

fenantren

126-73-8

fosfat de tributil

14816-18- foxim; a-(dietoxifosfinotioilimino) fenilacetonitril


3
709-98-8

propanil; 3',4'-dicloroproprioanilid

7782-49-2 seleniu
7440-22-4 argint
13494-80- telur
9
1461-25-2 tetrabutilstaniu
7440-28-0 taliu
7440-31-5 staniu
7440-32-6 titaniu
108-88-3

toluen

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 24

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

24017-47- triazophos; tiofosfat de O.O-dietil i de O-(1-fenil-1H,2,4-triazol-3-il)


8
52-68-6

triclorfon; 2,2,2-tricloro-1-hidroxietil fosfonat de dimetil

neaplicabil triclorfenol
900-95-8

acetat de fentin; acetat de trifenilstaniu

639-58-7

clorur de trifenilstaniu

76-87-9

hidroxid de fentin; hidroxid de trifenilstaniu

7440-61-1 uraniu
7440-62-2 vanadiu
75-01-4

clorur de vinii; cloretilen

1330-20-7 xilen (suma de o-, m-, p-)


7440-66-6 zinc
1

Pentru ape subterane se vor considera "uleiuri minerale i hidrocarburi"


Pentru ape de suprafa se va considera n lista II
3 Se vor considera numai pentru apele de suprafa
2

Tabel 3 - Lista de substane susceptibile de a deveni substane prioritare sau substane


prioritar periculoase
Nr.
CAS

Nr.
EC

Denumirea substanei

1066-51-9

AM PA

25057-89-0

246-585-8

bentazon (ISO); 2,2-dioxid de 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-on

80-05-7

4,4'-izopropilidendifenol; bisfenol A

115-32-2

204-082-0

dicofol (ISO); 2,2,2-tricloro-1,1-bis(4-clorofenil)etanol

60-00-4

200-449-4

EDTA

57-12-5

cianur liber

1071-83-6

213-997-4

glifosat (ISO); N-(fosfonometil)glicin

7085-19-0

230-386-8

mecoprop (ISO) i sruri de mecoprop; acid 2-(4-cloro-o-toliloxi)


propionic; (RS)-acid 2-(4-cloro-o-toliloxi) propionic;

81-15-2

201-329-4

xilen de mosc

1763-23-1
124495-18-7

sulfanat de perfluorooctan (PFOS)


-

quinoxifen; 5,7-dicloro-4-(p-fluorofenoxi) chinolin


dioxine
PCB-uri

(anex nlocuit prin art. I pct. 25 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)

[{*}]
ANEXA Nr. 2
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 25

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

(anex nlocuit prin art. I pct. 26 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
VALORI - LIMIT
de emisie n ape de suprafa i standarde de calitate de mediu (SCM)
[{*}]
Tabel 1 - Valori - limit de emisie n ape de suprafa pentru poluani specifici foarte toxici,
persisteni i bioacumulativi (lista I)
Substana

Nr.
crt

Valori - limit de emisie


g/t capacitate producie (valori medii
lunare)

mg/l1

mereurp

0,05

0,7 (la producie de clor sau clorur de


vinii)

cadmiup

0,2

hexaclorociclohexanp

12

hexaclorobenzenp

10

hexaclorbutadienp

1,5

1,5

1,2-dicloretanp

2,5

tricloretilen

0,54

2,5

triclorbenzen (suma)p

0,05

0,5

tetraclorur de carbon

10

pentaclorfenolp

11

percloretilen

0,52

2,5

12

cloroformp

13

DDT (suma), din care 4,4-DDT

03

14

aldrin

15

diedrin

16

endrin

17

isodrin

La < 10 kg/an substan periculoas evacuat se aplic proceduri simplificate de monitorizare i


control, n cazul substanelor volatile i semivolatile limita este de < 1 kg/an
2 Pentru evacuri ce provin de la degresarea metalelor, valoarea este de 0,1 mg/l
3 Se refer la evacurile directe
4 Pentru evacuri ce provin de la degresarea metalelor, valoarea este de 0,1 mg/l
p Substane prioritare pentru care se consider restriciile valorilor - limit de emisie aplicabile
substanelor din lista I
(tabel abrogat de la 22 decembrie 2012 prin art. V din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie
2010))
Tabel 2 - Standarde de calitate de mediu (SCM) pentru poluani specifici toxici, persisteni i
bioacumulativi (lista II)

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 26

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

Nr.
CAS

Substana

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

SCM
(media anual g/l)
Ape dulci

SCM
(media anual g/l) Ape srate

71-55-6

metilcloroform, 1,1,1-tricloretan

10

79-34-5

1,1,2,2-tetracloretan

10

79-00-5

1,1,2-tricloretan

10

76-13-1

1,1,2-triclor-trifluor-etan

10

75-34-3

1,1-dicloretan

10

75-35-4

1,1-dicloretilen, clorur de viniliden

10

95-94-3

1,2,4,5-tetraclorbenzen

10

106-93-4

1,2-dibrometan

0,001

95-50-1

1,2-diclorbenzen

10

540-59-0

1,2-dicloretilen

10

78-87-5

1,2-diclorpropan, diclorur de propilen

10

96-23-1

1,3-diclor-2-propanol

10

541-73-1

1,3-diclorbenzen

10

542-75-6

1,3-diclorpropen

10

106-46-7

1,4-diclorbenzen, p-diclorbenzen

10

97-00-7

1-clor-2,4-dinitrobenzen

90-13-1

1-clor-naftalin

10

78-88-6

2,3-diclorpropen, 2,3-diclorpropilen

10

93-76-5

2,4,5-T, acid 2,3,4-triclorofenoxi-acetic

0,1

0,001

neaplicabil

2,4-D sruri i esteri

0,1

0,001

120-83-2

2,4-diclorfenol

10

94-75-7

2,4-D, acid 2,4-diclorfenoxiacetic

0,1

0,001

95-85-2

2-amino-4-clorfenol

0,3

615-65-6

2-clor-4-metilanilin

0,3

95-51-2

2-cloranilin

0,3

107-07-3

etilenclorhidrin, 2-cloroetanol

10

88-73-3

2-nitrozoclorbenzen

10

95-57-8

2-clorfenol

10

95-49-8

2-clortoluen

0,1

108-42-9

3-cloranilin

0,1

121-73-3

3-nitrozoclorbenzen

0,01

108-43-0

3-clorfenol

10

108-41-8

3-clortoluen

10

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 27

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

92-87-5

benzidin, 1,1'-bifenil-4,4'-diamin, 4,4'diaminobifenil, bifenil-4,4'-ilendiamin

0,1

89-63-4

4-clor-2-nitroanilin

0,3

89-59-8

4-clor-2-nitrotoluen

10

59-50-7

clorcrezol, 4-cloro-m-crezol, 4-cloro-3metilfenol

10

106-47-8

4-cloranilin

0,05

0,005

100-00-5

1-clor-4-nitrobenzen

10

106-48-9

4-clorfenol

10

106-43-4

4-clortoluen

0,1

107-05-1

3-clorpropen, clorur de alil

10

98-87-3

clorur de benziliden, a,a-diclorotoluen

10

7440-36-0

antimoniu (stibiu)

0,0001

0,0001

7440-38-2

arsen i compui

7,2

1,2

1327-53-3

trioxid de diarsen, trioxid de arsen

3,6

0,6

2642-71-9

azinfos-etil, ditiofosfat de 0,0-dietil i de 4oxobenzotriazin-3-il-metil

0,1

0,001

86-50-0

azinfos-metil, ditiofosfat de 0,0-dimetil i de


4-oxobenzotriazin-3-il-metil

0,1

0,001

7440-39-3

bariu

200

25057-89-0

bentazon, 2,2-dioxid de 3-izopropil- 2,1,3benzotiadiazin-4-on

56-55-3

benzo(a)antracen

0,01

0,05

100-44-7

clorur de benzii, a-clorotoluen

10

7440-41-7

beriliu

0,05

0,01

92-52-4

difenil, bifenil

0,1

7440-42-8

bor

10

57-74-9

clordan, 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7atetrahidro-4,7-metanoinden

0,003

0,0001

6164-98-3

clordimeform, N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1dimetilformamidin

0,1

0,001

79-11-8

acid cloracetic

10

108-90-7

clorbenzen

0,1

25586-43-0

clor-naftalin

0,01

0,01

neaplicabil

clor-nitrotoluen

0,1

126-99-8

cloropren, 2-cloro-1,3-butadien

0,2

7440-47-3

crom

2,5

7440-48-4

cobalt

0,7

0,2

7440-50-8

cupru

1,3

0,13

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 28

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

56-72-4

cumafos, tiofosfat de 0-3-cloro-4metilcumarin-7-il i de 0,0-dietil

0,07

126-75-0

demeton-S, tiofosfat de dietil i de S-2etiltioetil

0,1

919-86-8

demeton-S-metil, tiofosfat de S-2-etiltioetil i


de dimetil

0,1

301-12-2

oxidemeton metil, tiofosfat de 0,0-dimetil i


de S-(2-etilsulfiniletil)

0,1

683-18-1

clorur de dibutil

0,01

0,001

818-08-6

oxid de dibutil

0,01

0,001

neaplicabil

sare de dibutil

0,01

0,001

27134-27-6

dicloranilin (toi izomerii)

1 (fiecare)

0,1 (fiecare)

neaplicabil

diclor-diamino-difenil

0,1

108-60-1

diclor-di-izo-propil-eter

0,1

0,001

neaplicabil

diclor-nitrobenzen (toi izomerii)

10

120-36-5

diclorprop, 2,4-DP, acid 2-(2,4-diclorofenoxi)


propionic

0,1

0,0001

62-73-7

diclorvos, fosfat de 2,2-diclorovinil i dimetil

0,01

0,0001

109-89-7

dietilamin

10

60-51-5

dimetoat, ditiofosfat de metilcarbamoil metil


i de 0,0-dimetil

0,1

0,0001

124-40-3

dimetilamin

10

298-04-4

disulfoton, ditiofosfat de 0,0-dietil i de 2etiltioetil

0,004

0,0001

106-89-8

epiclorhidrin, 1-cloro-2,3-epoxipropan

10

100-41-4

etilbenzen

10

122-14-5

fenitrotion, tiofosfat de 0,0-dimetil i de O-4nitro-m-tolil

0,02

0,0002

55-38-9

fention, tiofosfat de 0,0-dimetil i de 0-(4metiltio-m-tolil)

0,03

0,03

76-44-8

heptaclor, 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a,4,7,7atetrahidro-4,7-metanoinden

0,0002

0,0002

67-72-1

hexacloretan

10

98-82-8

cumen

10

330-55-2

linuron, 3-(3,4-diclorfenil) -1-metoxi-1metiluree

0,1

0,01

121-75-5

malation, ditiofosfat de 1,2-bis (etoxicarbonil) etil i de 0,0-dimetil

0,0002

0,0002

94-74-6

MCPA, 2,4-MCPA, acid 4-clor-otoliloxiacetic

0,1

0,01

93-65-2

mecoprop i sruri de mecoprop, acid 2-(4cloro-2-metilfenoxi) propionic [2

0,1

0,01

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 29

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

10265-92-6

metamidofos, tiofosforamidat de O, S-dimetil

7786-34-7

mevinfos, fosfat de 2-metoxicarbonil-1metilvinil i dimetil

7439-98-7

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

0,1

0,001

0,0002

0,0002

molibden

3,6

1,2

1746-81-2

monolinuron, 3-(4-clorofenil)-1-metoxi-1metiluree

0,1

0,001

1113-02-6

ometoat, tiofosfat de 0,0-dimetil i de Smetilcarbamoilmetil

0,1

0,001

56-38-2

paration, tiofosfat de 0,0-dietil i de O-4nitrofenil

0,0002

0,0002

298-00-0

metil-paration, tiofosfat de 0,0-dimetil i de


O-4-nitrofenil

0,0002

0,0002

1336-36-3

PCB, policlordifenili, difenili clorurai

85-01-8

fenantren

126-73-8

fosfat de tributil

14816-18-3

0,0004 (suma de 7) 0,0004 (suma de 7)


0,03

0,03

foxim, a-(dietoxifosfinotioilimino)
fenilacetonitril

0,1

0,001

709-98-8

propanil, 3',4'-diclorproprioanilid

0,1

0,001

7782-49-2

seleniu

0,07

0,07

7440-22-4

argint

13494-80-9

telur

1461-25-2

tetrabutilstaniu

0,001

0,001

7440-28-0

taliu

7440-31-5

staniu

2,2

0,22

7440-32-6

titaniu

108-88-3

toluen

10

24017-47-8

triazophos, tiofosfat de 0,0-dietil i de 0-(1 fenil-1 H,2,4-triazol-3-il)

0,03

0,003

52-68-6

triclorfon, 2,2,2-tricloro-1-hidroxietil fosfonat


de dimetil

0,002

0,002

neaplicabil

triclorfenol

3,6

0,12

900-95-8

acetat de fentin, acetat de trifenilstaniu

0,0001

0,0001

639-58-7

clorur de trifenilstaniu

0,0001

0,0001

76-87-9

hidroxid de fentin, hidroxid de trifenilstaniu

0,0001

0,0001

7440-61-1

uraniu

7440-62-2

vanadiu

1,2

1,2

75-01-4

clorur de vinii, cloretilen

0,2

1330-20-7

xilen (suma de o-, m-, p-)

10 (fiecare)

0,1 (fiecare)

7440-66-6

zinc (pudr, praf, piroforic)

100

100

NOT
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 30

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

n cazul metalelor, SCM se refer la concentraia de substane dizolvate, respectiv la faza


dizolvat a unui eantion de ap obinut prin filtrarea cu ajutorul unui filtru de 0,45 m sau
prin orice alt tratare anterioar echivalent acestui tip de filtrare. n afara metalelor, celelalte
SCM sunt exprimate n concentraii totale n ntregul eantion de ap. n evaluarea rezultatelor
monitorizrii n raport cu SCM, trebuie s se in cont de concentraiile de fond natural pentru
metale, n cazul n care acestea nu permit ncadrarea n valoarea SCM.
Tabel 3 - Standarde de calitate (SCM) pentru substane prioritare
PARTEA A - VALORI ALE SCM

Nr.

Denumirea substanei

Numrul
CAS1

CMAMA-SCM2
SCM4
CMAApe
MA-SCM2
Ape
SCM4
interioare Alte ape de
interioare Alte ape de
de
suprafa
de
suprafa
suprafa3
g/l
suprafa3
g/l
g/l
g/l
4

(1) alaclor, 2-cloro-2',6'-dietilN(metoximetil) acetanilid

15972-60- 0,3
8

0,3

0,7

0,7

(2) antracen

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

(3) atrazin, 6-cloro-N2-etil-N4isopropil- 1,3,5-triazin-2,4diamin, 2-cloro-4-etilamino-6izopropilamino-1,3,5-triazin

1912-24-9 0,6

0,6

2,0

2,0

(4) benzen

71-43-2

50

50

0,0002

neaplicabil neaplicabil

10

bromurat5

(5) difenileter
32534-81- 0,0005
Pentabromodifenileter (numere de 9
izomeri de poziie 28,47, 99, 100,
153 i 154) difenil eter, derivai
pentabromurai, pentabromdifenil
eter
(6) cadmiu i compuii si6

7440-43-9 <0,08
0,2
(clasa 1)
0,08 (clasa
2)
0,09 (clasa
3)
0,15 (clasa
4)
0,25 (clasa
5)

< 0,45
(clasa 1)
0,45 (clasa
2)
0,6 (clasa
3)
0,9 (clasa
4)
1,5 (clasa
5)

(7) tetraclorur de carbon

56-23-5

< 0,45
(clasa 1)
0,45 (clasa
2)
0,6 (clasa
3)
0,9 (clasa
4)
1,5 (clasa
5)

12

12

neaplicabil neaplicabil

(8) cloralcani C10-13, cloruri de alchil 85535-84- 0,4


(C10-13)4
8

0,4

1,4

1,4

(9) clorfenvinfos, fosfat de dietil i de 470-90-6


2-cloro-1-(2,4-diclorofenil) vinii

0,1

0,3

0,3

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

0,1

Pagina 31

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

(10) clorpirifos, tiofosfatde 0,0-dietil i 2921-88-2 0,03


de 0,3,5,6-triclor-2-piridil
= 0,01

0,03

0,1

0,1

= 0,005

neaplicabil neaplicabil

(11a) pesticide ciclodiene.


Aldrin7
Dieldrin7
Endrin 7
Isodrin7

309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6

(11b) DDT Total7,8

neaplicabil 0,025

0,025

neaplicabil neaplicabil

50-29-3

0,01

0,01

neaplicabil neaplicabil

(12) 1,2-dicloretan

107-06-2

10

10

neaplicabil neaplicabil

(13) diclormetan

75-09-2

20

20

neaplicabil neaplicabil

(14) ftalat de bis (2-etilhexil), ftalat de


di-(2-etilhexil), DEHP

117-81-7

1,3

1,3

neaplicabil neaplicabil

(15) diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(16) endosulfan, sulfitde 1,2,3,4,7,7115-29-7


hexacloro- 8,9,10-trinorbom-2-en5,6-ilene dimetile

0,005

0,0005

0,01

0,004

(17) fluoranten

206-44-0

0,1

0,1

(18) hexaclorobenzen

118-74-1

0,019

0,019

0,05

0,05

(19) hexaclorbutadien

87-68-3

0,19

0,19

0,6

0,6

(20) hexaclorociclo-hexan

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(21) izoproturon, 3-(4-izopropilfenil) 1,1-dimetilureena

34123-59- 0,3
6

0,3

1,0

1,0

(22) plumb i compuii acestuia

7439-92-1 7,2

7,2

neaplicabil neaplicabil

(23) mercur i compuii acestuia

7439-97-6 0,059

0,059

0,07

(24) naftalin (4(para) nonilfenol)

91-20-3

2,4

1,2

neaplicabil neaplicabil

(25) nichel i compuii acestuia

7440-02-0 20

20

neaplicabil neaplicabil

(26) nonil-fenoli (4(para) nonilfenol)

104-40-5

0,3

0,3

2,0

(27) octil-fenoli (4-(1,1',3,3'tetrametilbutil)-fenol)

140-66-9

0,1

0,01

neaplicabil neaplicabil

(28) pentaclorbenzen

608-93-5

0,007

0,0007

neaplicabil neaplicabil

(29) pentaclorfenol

87-86-5

0,4

0,4

(30) hidrocarburi aromatice policiclice


(HAP)10

neaplicabil neaplicabil neaplicabil neaplicabil neaplicabil

para-para-DDT7

0,07

2,0

benzo[a]piren, benzo[def]crisen

50-32-8

0,05

0,05

0,1

benz(b)fluoranten

205-99-2

= 0,03

= 0,03

neaplicabil neaplicabil

benzo(k)fluor anten

207-08-9

benz(g, h, i)perilen

191-24-2

= 0,002

= 0,002

neaplicabil neaplicabil

indeno-(1,2,3-cd)-piren

193-39-5
1

(31) simazin, 6-cloro-N,N'-dietil- 1,3,5- 122-34-9


triazin-2,4-diamin
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

0,1

Pagina 32

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

(31a) tetracloretilen

127-18-4

10

10

neaplicabil neaplicabil

(31b) tricloretilen

79-01-6

10

10

neaplicabil neaplicabil

(32) compui tributilstanici (Cation


tributilstaniu)

36643-28- 0,0002
4

0,0002

0,0015

(33) triclorbenzeni

12002-48- 0,4
1

0,4

neaplicabil neaplicabil

(34) cloroform, triclorometan

67-66-3

2,5

neaplicabil neaplicabil

(35) trifluralin, ,,-trifluoro-2,6dinitro- N,N-dipropil-p-toluidin

1582-09-8 0,03

0,03

neaplicabil neaplicabil

2,5

0,0015

PARTEA B - APLICAREA SCM PREVZUTE N PARTEA A


1. Pentru orice corp de ap de suprafa, aplicarea MA - SCM, prevzute n coloanele 4 i 5 nseamn
c, pentru fiecare punct de supraveghere reprezentativ al respectivului corp de ap, media aritmetic a
concentraiilor msurate n diferite perioade ale anului nu depete valoarea standard. Calculul mediei
aritmetice, metoda analitic folosit i metoda de aplicare a unui SCM, n cazul n care nicio metod
analitic adecvat nu ndeplinete criteriile minime de performan, trebuie s fie conforme cu prevederile
art. 102 din program privind adoptarea specificaiilor tehnice pentru monitorizarea din punct de vedere
chimic i pentru calitatea rezultatelor analitice, inclusiv modul de aplicare al unui SCM n cazul n care nu
exist o metod analitic adecvat, care s corespund criteriilor minime de performan n conformitate
cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
2. Pentru orice corp de ap de suprafa, aplicarea CMA - SCM prevzute n coloanele 6 i 7 nseamn
c, la oricare punct de supraveghere reprezentativ al respectivului corp de ap, concentraia msurat nu
depete valoarea standard prevzut. Cu toate acestea, n conformitate cu anexa 11 seciunea 1.3.4 din
Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, se pot introduce metode statistice, precum
calculul exprimat n percentile, pentru a asigura un nivel acceptabil de ncredere i precizie n stabilirea
conformitii cu CMA - SCM. n cazul n care se procedeaz astfel, metodele statistice respective trebuie
s fie n conformitate cu normele detaliate adoptate de Comisia European.
3. n cazul metalelor cadmiu, plumb, mercur i nichel, SCM se refer la concentraia de substane
dizolvate, i anume la faza dizolvat a unui eantion de ap obinut prin filtrarea cu ajutorul unui filtru de
0,45 um sau prin orice alt tratare anterioar echivalent acestui tip de filtrare. n afara celor 4 metale
prevzute n prezentul paragraf, celelalte SCM stabilite n partea A, sunt exprimate n concentraii totale
n ntregul eantion de ap. n evaluarea rezultatelor monitorizrii n raport cu SCM, trebuie s se in
cont de:
a) concentraiile de fond naturale pentru metale i compuii acestora, n cazul n care acestea nu
permit ncadrarea n valoarea SCM; i
b) duritatea, pH-ul sau ali indicatori de calitate a apei relevani n procesele care influeneaz
biodisponibilitatea metalelor.

1 Nr. CAS - numr atribuit de "Chemical Abstract Service"


2 Acest parametru reprezint standardul de calitate a mediului exprimat ca valoare medie anual (MASCM), cu excepia unor dispoziii contrare, acesta se aplic sumei concentraiei totale a tuturor
izomerilor
3 Apele interioare de suprafa cuprind rurile i lacurile, precum i corpurile de ap conexe, artificiale
sau puternic modificate
4 Acest parametru reprezint standardul de calitate a mediului exprimat sub form de concentraie
maxim admisibil (SCM - CMA) n cazul n care SCM - CMA sunt indicate ca fiind "neaplicabile",
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 33

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

valorile SCM - MA sunt considerate a asigura protecia i mpotriva nivelurilor maxime de poluare pe
termen scurt n cazul evacurilor continue, deoarece acestea sunt net inferioare valorilor definite pe baza
toxicitii acute
5 Pentru grupul de substane prioritare "difenileteri bromurai" (poziia nr. 5), menionat n Decizia 2
455/2001/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste de
substane prioritare n domeniul apei i de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European
i a Consiliului din 20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste prioritare n domeniul apei i de modificare
a Directivei 2000/60/CE, s-a stabilit un SCM doar pentru izomerii de poziie cu numerele 28, 47, 99, 100,
153 i 154
6 Pentru cadmiu i compuii acestuia (poziia nr. 6), valorile pentru SCM variaz n funcie de duritatea
apei, exprimat n mg/l carbonat de calciu, astfel cum a fost definit n funcie de urmtoarele 5 clase
- clasa 1 < 40 mg CaCO3/l,
- clasa 2 40 pn la < 50 mg CaCO3/l,
- clasa 3 50 pn la < 100 mg CaCO3/l,
- clasa 4 100 pn la < 200 mg CaCO3/l
- clasa 5 >200 mg CaCO3/l
7 Aceast substan nu este substan prioritar, ci unul dintre ceilali poluani specifici foarte toxici
(lista I)
8 DDT total cuprinde suma izomerilor
- 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorfenil)etan (nr. CAS 50-29-3), nr. EC 200-024-3),
- 1,1,1-tricloro-2(o-clorfenil)-2-(p-clorfenil)etan (nr. CAS 789-02-6), nr. EC 212-332-5),
- 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorfenil) etilen (numr CAS 72-55-9, numr EC 200-784-6),
- 1,1-diclor-2,2bis (p-clorfenil) etan (numr CAS 7254-8, numr EC200-783-0)
[{*}] 9. n cazul n care se alege s nu se aplice SCM pentru biota, se stabilesc SCM mai stricte pentru
ap dect cele prevzute mai sus, n vederea obinerii unui nivel de protecie similar cu SCM pentru
biota prevzute n art. 3 alin. (5) din program; autoritatea responsabil informeaz Comisia European cu
privire la motivele i bazele pentru care au ales aceast abordare, SCM alternative pe care le-au fixat,
inclusiv datele i metodologia pe baza crora au fost obinute SCM alternative, precum i categoriile de
ape de suprafa pentru care se aplic. (not de subsol modificat prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 707/2013,
n vigoare de la 25 septembrie 2013)
10 Pentru grupul de substane prioritare hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) (poziia nr. 30), trebuie
respectat fiecare SCM n parte, i anume
- SCM pentru benzo(a)piren,
- SCM stabilit pentru suma dintre benzo(b)fluoranten i benzo(k)fluoranten,
- SCM stabilit pentru suma dintre benzo(g,h,i)perilen i indeno(1,2,3-cd)piren
(anex nlocuit prin art. I pct. 26 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)

ANEXA Nr. 3
(anex introdus prin art. I pct. 31 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
CRITERII
privind biota din ape de suprafa incluse n programul de monitorizare

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 34

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

a) Ap de suprafa dulce:
pete (cele mai frecvente: salmonide, boitean, biban, soare, somn)
grupe de ncrengtur Chordata (peti, amfibii);
crustacee (cladocera, copepode, ostracode, isopode, amfipode, raci);
insecte (coleoptere, ordonate, plecoptere, trichoptere, diptere);
grup de ncrengtur altele dect Artropode sau Chordata (rotifere, anelide, molute);
un grup din orice ordin al insectelor sau ncrengtura care nu a fost deja menionat;
alge;
plante superioare (macrofite acvatice).
b) Ap de suprafa marin - n afar de studiile pe organisme marine de acelai tip cu cele de ap
dulce, mai pot fi efectuate teste pe grupe taxonomice marine suplimentare, dup cum urmeaz:
macrofite - iarb de mare (Zostera);
molute (Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis);
rotifere (Brachyonus plicatilis);
hidroizi (Cordylophora caspia, Eirene viridula);
anelide (Neanthes arenaceodentata);
echinoderme (arici de mare - Arbacia punctulata, Strongylocentrotus purpuratus,
Strongylocentrotus droebachiensis, Echinocardium cordatum, Paracentrotus lividus,
Psammechinus miliaris);
asteroide (Asterias rubens);
macro-alge (specii de Enteromorpha, Fucus, Champia);
crustacee (inclusiv crabi) - care se gsesc att n ap dulce, ct i n ap marin.
c) Clasificarea tipurilor de ap de suprafa dup salinitate
Salinitate
(%o)

Tip de ap
dulce

<0,5

salmastr

0,5-30

marin

30-40

d) Calculul SCM pentru ap din valoarea SCM pentru biota


1. SCM este echivalent cu acea concentraie calculat (prognozat) de substan n ap care nu
produce efect negativ (PNEC); n situaia n care s-a optat pentru monitorizarea biotei i s-au
obinut date experimentale se poate calcula SCM pentru ap, altul dect pentru substanele pentru
care sunt stabilite SCM n anexa nr. 2 la program;
2. cnd un SCM pentru biota trebuie s fie convertit n SCM pentru ap, sunt necesare date
experimentale ale factorului de bioconcentrare (BCF) i ale factorului de bioamplificare (BMF)
pentru a fi folosite n formula: SCMap = SCMbiota/BAF
3. termenul de "factor de bioacumulare (BAF)" se refer la mecanismele de transfer ale poluanilor
hidrofobi prin bioconcentrare din mediu (BCF) i bioamplificare din hran (BMF). n mod normal,
numrul de BMF depinde de nivelul trofic sau poziia organismului n lanul trofic de tip ap - BCF
- pete/molute - BMF1, - prdtor consumator de pete (consumator de nivel I). Pentru organismele
de prdtori marini de vrf (consumator de nivel superior) se aplic un BMF suplimentar, de tipul:
SCMap dulce(g/l) = SCMbiota (g/kg)/BCF (l/kg) x BMF1
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 35

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

SCMapa marin(g/l) = SCMbiota(g/kg)/BCF (l/kg) x BMF1 x BMF2


Valoarea BAF folosit trebuie s reflecte nivelul trofic implicat n monitorizare. BMF trebuie s se
bazeze pe date msurate, obinute din studiile de amplificare trofic, exprimate n fracia de organism n
care se acumuleaz substana, lipidele.
Model: Lindan
PNECapa 20 ng x I-1 (SCM pentru ap)
PNECoral 33 g x kg-1
BCF 1300 (selectat din datele SCM din intervalul 220-2200)
BMF BMF=1
SCMap = SCMbiota/BCF x BMF
PNECap obinut din calcul:
PNECap (calculat cu BCF selectat) 25 ng x I-1
PNECap (calculat cu BCF minim) 150 ng x I-1
PNECap (calculat cu BCF maxim) 15 ng x I-1
(anex introdus prin art. I pct. 31 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)

ANEXA Nr. 4
(anex introdus prin art. I pct. 31 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
CRITERII
pentru alegerea matricei optime pentru monitorizarea substanelor prioritare
P = matrice preferat fa de matricea "ap"
O = matrice opional afar de matricea "ap"
Sediment

Biota

Ap

alaclor

antracenf

atrazin

benzen

difenil eteri bromuratia

cadmiuf

c10-13-cloralcanif

clorfenvinfos

clorpirifos (-etil, -metil)

1,2-dicloretan

diclormetan

di (2-etillhexil)fthalat

diuron

endosulfan

Substana prioritar

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 36

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

fluoranten f

hexaclorbenzenf

hexaclorbutadienf

hexaclorciclohexanb,f

isoproturon

plumbf

mercurf

naftalin

nichel

nonil-fenoli

octil-fenoli

pentaclorbenzenf

pentaclorfenol

hidrocarburi poliaromaticecf

Pd

simazin

Pe

Pe

triclorbenzen

triclormetan

trifluralin

DDT (inclusiv DDE, DDD)

aldrin

endrin

izodrin

dieldrin

tetracloretilen

tetraclormetan

tricloretilen

compui tributil stanici

P
P

a Include bis(pentabromofenil)eter, octabromo-derivat i pentabromo-derivat


b Gama-HCH (Lindan)
c Include benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perilen, benzo(k)fluoroanten, indeno (1,2,3-cd)piren
d Preferabil n molute
e Mediu marin
f Propuse pentru monitorizarea tendinelor, n sediment i biota
(anex introdus prin art. I pct. 31 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)

[{*}]
ANEXA Nr. 5
(anex abrogat de la 22 decembrie 2012 prin art. V din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 37

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

2010))
LISTA
sectoarelor/proceselor industriale evacuatoare de poluani specifici foarte toxici (lista I)
1. Mercur
1.1. Industria electrolizei cloralcahlor (saramur reciclat)
1.2. Industria electrolizei cloralcahlor (saramur evacuat)
1.3. Industria chimic n care se utilizeaz catalizatori pe baz de mercur n producia clorurn de vinii
1.4. Industria chimic n care se utilizeaz catalizatori pe baz de mercur n procesele industriei
chimice
1.5. Fabricarea catalizatorilor pe baz de mercur utilizai n producia clorurn de vinii
1.6. Alte procese care implic fabricarea compuilor organici i anorganici pe baz de mercur
1.7. Fabricarea bateriilor primare
1.8. Industria metalelor neferoase (instalaii de recuperare a mercurului, precum i extracia i
rafinarea metalelor neferoase)
1.9. Instalaii pentru tratarea deeurilor toxice care conin mercur
1.10. Fabricarea hrtiei
1.11. Producia de oel
1.12. Centrale electrice pe baz de crbune
2. Cadmiu
2.1. Extracia de zinc, rafinarea plumbului i a zincului, industria cadmiului i a metalelor neferoase
2.2. Fabricarea compuilor cu cadmiu
2.3. Fabricarea coloranilor
2.4. Fabricarea stabilizatorilor
2.5. Fabricarea bateriilor primare i secundare
2.6. Galvanizare
2.7. Fabricarea acidului fosfonc i/sau a fertilizatorului fosfatic din roc fosfatic
3. Hexaclorciclohexan (HCH)
3.1. Instalaii pentru producerea de HCH
3.2. Instalaii pentru extracia hndanului
3.3. Instalaii n care au loc producerea de HCH i extracia de hndan
3.4. Instalaii de condiionare hndan (productoare de ageni de protecie pentru plante, lemn,
cabluri)
4. Tetraclorur de carbon (Directiva 86/280/CEE)
4.1. Producia de tetraclorur de carbon prin perclonnare (procese care implic splarea)
4.2. Procese ca cele mai sus menionate, dar care nu implic splarea
4.3. Producia de clorometani prin clonnarea metanului (inclusiv generarea de clor electrolitic la
presiune nalt i de metanol)
4.4. Producia de clorofluorocarbun
4.5. Instalaii care folosesc tetraclorur de carbon ca solvent
5. DDT (Directiva 86/280/CEE)
5.1. Producia de DDT, inclusiv condiionarea DDT-urilor la locul fabricrii
5.2. Instalaii de condiionare a DDT-urilor
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 38

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

5.3. Producia de dicofol


6. Pentaclorofenol (PCP) (Directiva 86/280/CEE)
6.1. Producia de PCP - Na prin hidrohza hexaclorbenzenului
6.2. Producia de pentaclorofenat de sodiu prin saponificare
6.3. Producia de pentaclorofenol prin clonnare
7.-10. Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin (Directiva 88/347/CEE)
7.-10.1. Producia de aldrin/dieldnn/endrin, inclusiv condiionarea acestor substane la locul
fabricrii
7.-10.2. Instalaii de condiionare a aldrin/dieldnn/endrin
11. Hexaclorbenzen (HCB) (Directiva 88/347/CEE)
11.1. Producia i prelucrarea hexaclorbenzenului
11.2. Producia de percloretilen (PER) i de tetraclorur de carbon [CCI(4)] prin perclonnare
11.3. Producia de tricloretilen i/sau percloretilen prin orice alt proces
11.4. Instalaii de producere a quintozenului i a tecnazenului
11.5. Instalaii de producere a clorului prin electroliza cloralcahlor cu electrozi de grafit
11.6. Instalaii de prelucrare a cauciucului industrial
11.7. Instalaii de fabricare a produselor pirotehnice
11.8. Instalaii de producere a clorurn de vinii
12. Hexaclorbutadien (HCBD) (Directiva 88/347/CEE)
12.1. Producia de percloretilen (PER) i de tetraclorur de carbon [CCI(4)] prin perclonnare
12.2. Producia de tricloretilen i/sau percloretilen prin orice alt proces
12.3. Instalaii industriale care utilizeaz HCBD n scopuri tehnice
13. Cloroform [CHCI(3)] (Directiva 88/347/CEE)
13.1. Producia de clorometani din metanol sau din combinaia metanolului cu metanul
(hidroclonnarea metanolului subsecvent clorinrn clorurn de metil)
13.2. Producia de clorometani prin clonnarea metanului
13.3. Producia de clorofluorocarbon
13.4. Producia de clorur de monomervinil prin utilizarea pirohzei dicloretanului
13.5. Producia de past de celuloz
13.6 Instalaii care utilizeaz CHCI(3) ca solvent
13.7. Instalaii n care apele de rcire sau ali eflueni sunt clorinai
14.1,2-dicloretan (EDC) (Directiva 90/415/CEE)
14.1. Producia de 1,2-dicloretan (fr prelucrarea sau utilizarea la locul fabricm)
14.2. Producia de 1,2-dicloretan i prelucrarea sau utilizarea la locul fabricm, cu excepia utilizm
definite la 14.5
14.3. Prelucrarea 1,2-dicloretanului n alte substane dect clorura de vinii, cum ar fi etilen -diamina,
etilen - pohamina, 1,1,1 -tricloretan, tricloretilen i percloretilen
14.4. Utilizarea EDC pentru degresarea metalelor (n afara domeniului acoperit de 14.2)
14.5. Utilizarea EDC n producerea de schimbtori de ioni
15. Tricloretilen (TRI) (Directiva 90/415/CEE)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 39

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

15.1. Producia de tricloretilen (TRI) i percloretilen (PER)


15.2. Utilizarea tricloretilenei pentru degresarea metalelor
16. Percloretilen (PER) (Directiva 90/415/CEE)
16.1. Producia de tricloretilen (TRI) i percloretilen (PER) (procese TRI-PER)
16.2. Producia de tetraclorur de carbon i de percloretilen (procese TETRA-PER)
16.3. Utilizarea percloretilenei pentru degresarea de metale
16.4. Producia de clorofluorocarbon
17. Triclorbenzen (TCB) (Directiva 90/415/CEE)
17.1. Producia de TCB prin dehidroclonnarea hexaclorciclohexanului i/sau prelucrarea
triclorbenzenului
17.2. Producia i/sau prelucrarea clorbenzenilor prin clonnarea benzenului
(anex abrogat de la 22 decembrie 2012 prin art. V din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie
2010))

ANEXA Nr. 6
(anex introdus prin art. I pct. 32 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
LINII DIRECTOARE
de elaborare a inventarului de emisii, descrcri i pierderi de substane prioritare i poluani
specifici
Inventarul de emisii, descrcri i pierderi de substane prioritare i poluani specifici este considerat o
baz de date care organizeaz, dup surse, cantitatea de substane emis. Aceste substane urmeaz
diverse ci i n final sunt evacuate sau pierdute n mediul acvatic. Transferul substanelor poate avea loc,
de asemenea, ctre alte compartimente de mediu - sol, aer. Pentru a permite comparaia, respectivele
cantiti trebuie s fie raportate la o perioad de timp dat, preferabil o perioad de un an. Acest tip de
inventar trebuie realizat pe bazin hidrografic sau parte naional de bazin hidrografic.
Elementele principale ale acestui inventar sunt:
1. Coninutul inventarului; acest inventar trebuie s cuprind:
Sursele: toate sursele semnificative;
Ci: toate cile semnificative de emisie, descrcare i pierdere;
Substane: cele 33 de substane prioritare i ali 8 poluani;
Perioada de timp: anual; pentru pesticidele (10 substane) care se regsesc i n Hotrrea
Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecie a
plantelor n vederea plasrii pe pia i a utilizrii lor pe teritoriul Romniei, cu modificrile i
completrile ulterioare, se consider media anual a 3 ani consecutivi;
Scara geografic: fiecare bazin hidrografic sau parte naional sau internaional de bazin
hidrografic.
2. Scopul inventarului; stabilirea unui inventar al emisiilor complete este o etap important n
procesul de gestionare a strii chimice a apelor i este un instrument structural care este utilizat
pentru:
stabilirea prii semnificative de surs de poluare a apei;
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 40

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

identificarea datelor lips;


stabilirea tendinelor de emisie n timp i pe fiecare substan;
definirea distanei pn la int i puncte posibile de intrare n aciune;
aciuni de reglementare la int;
diseminarea informaiilor despre poluare ctre public.
3. Reprezentarea surselor punctiforme. Sursele punctiforme sunt surse care pot fi localizate
geografic i care pot fi reprezentate pe o hart ca puncte de emisie, ierarhizate n funcie de
cantitatea de emisii (hart n GIS).
4. Reprezentarea surselor difuze - o surs de una sau mai multe substane care nu au o emisie
cuantificabil de substane i nu pot fi localizate geografic pe o hart ca punct, dar pot fi localizate
ca arie. Prin extindere, se pot include ntr-o astfel de arie toate sursele difuze de mici dimensiuni
mprtiate pe o suprafa definit, n caz c aceste surse mici nu sunt considerate semnificative
pentru a fi localizate distinct.
5. Tipuri de surse de poluare care trebuie luate n considerare la elaborarea inventarului
A. Surse difuze
A.1. Depuneri din atmosfer - se consider numai depunerile directe pe suprafaa apei.
A.2. Drenare indirect a apelor subterane - filtrat, degradat; apa subteran colecteaz o
parte din emisii prin intermediul solului din surse agricole, trafic/infrastructur i
depuneri i va evacua un amestec din aceste surse cu o ntrziere de civa ani; n caz de
poluare accidental din trafic sau poluare istoric, traseul lichidelor scurse ctre apa
subteran poate fi deosebit de relevant pe scara local/zonal.
A.3. Agricultura - polueaz apa de suprafa prin eroziunea solului, scurgeri, evacuri
directe de drenaj.
A.4. Trafic i infrastructura extraurban; aceste emisii se refer la vapoare, trenuri,
automobile, avioane i structura lor aferent din zonele externe zonelor urbane, fr
conexiune la sisteme de colectare sau canalizare.
A.5. Scurgeri accidentale - aceste emisii pot ajunge direct n apele de suprafa, prin
splare sau prin sol.
A.6. Pierderi din materiale diverse - materiale care nu sunt nc incluse ca infrastructur
urban - sedimente, sedimente dragate, aluviuni acumulate, deeuri de petrol, maluri
erodate ale oselelor. Aceste materiale ajung n ape de suprafa direct sau indirect prin
sol.
B. Surse punctiforme - conexiunile apelor uzate la orice sistem de colectare i/sau
tratare/epurare
B.1. Acoperiuri i zone pavate
B.2. Ape menajere
B.3. Industrie
B.3.1. ntreprinderi mici i mijlocii
B.3.2. Industria mare (care raporteaz n PRTR)
B.4. Depozite de deeuri/depozite ecologice
B.5. Terenuri contaminate istoric
B.6. Surse naturale
6. Ci de poluare a apelor de suprafa - aceste ci de poluare trebuie menionate sau descrise n
inventarul surselor de poluare.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 41

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

A. Din surse difuze


A.1. Depuneri atmosferice
A.2. Drenajul indirect al resurselor de ape subterane
A.3. Agricultura
evacuri directe n timpul sau dup aplicarea (n ore) din surse agricole prin drift i
scurgeri (dar nu prin terenuri sau soluri);
de pe terenuri, prin eroziune; pierderi ocazionale de dup ploi puternice dup
aplicarea de produse fitosanitare (ore - zile - sptmni);
din agricultur prin percolare i drenaj superficial prin sol dup aplicare (zile sptmni);
A.4. Infrastructura de trafic i extraurban
pierderi directe prin scurgeri, prelingeri i drift;
pierderi indirecte prin splare de pe suprafee pavate, coroziune, scurgeri de mici
dimensiuni; aceste emisii ajung n principal n sol i doar o mic parte intr n apa
de suprafa fr a trece prin sol;
scurgeri indirecte i drenajul solului pe laturile drumurilor; substanele sunt
filtrate, reinute i degradate de materialele din componena oselei; emisiile
indirecte din trafic sunt n principal asociate cu particule i nu ajung n apa
subteran.
A.5. Scurgeri accidentale
A.6. Pierderi din materiale
B. Ci de poluare a apelor de suprafa din surse punctiforme
B.1. Acoperiuri i zone pavate
direct sau prin canalizarea separat de ap pluvial, neepurat;
prin sisteme separate cu epurare simpl;
prin rezervoare de reinere i decantare i eliberare de sediment n canalizarea
conectat cu staia de epurare;
prin canalizarea municipal combinat cu ape menajere.
B.2. Ape menajere
evacuri directe neconectate la canalizarea municipal sau parial conectat printrun anumit tip de epurare;
canalizate, dar neepurate n staia de epurare;
canalizate, dar cu emisii ocazionale prin by-pass al excedentului de ap pluvial;
canalizate i epurate n staia de epurare.
B.3. Industria
evacuri directe n apa de suprafa fr epurare;
evacuri cu epurare industrial n apa de suprafa;
evacuri de ap industriala tratat n canalizarea municipal;
evacuri fr epurare ctre canalizarea localitilor, n mod asemntor cu apele
menajere.
B.4. Depozite de deeuri/depozite ecologice
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 42

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

fr epurare;
cu epurare n staia de tratare.
B.5. Terenuri contaminate istoric
fr epurare;
cu epurare n staia de epurare;
eliminare direct prin sol.
B.6. Surse naturale
(anex introdus prin art. I pct. 32 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)

ANEXA Nr. 7
(anex introdus prin art. I pct. 32 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
CONINUTUL
fiei de date pentru substane prioritare i poluani specifici
Fia de date necesare pentru stabilirea de SCM pentru toate compartimentele de mediu conine
urmtoarele:
1. Introducere
denumirea IUPAC
formula structural
numr CAS
numr EINECS
formula chimic
2. Proprieti fizice i chimice - trebuie s fie stabilite pentru fiecare substan pentru care se aplic
SCM i se furnizeaz date despre comportarea substanei n mediu:
greutate molecular: MW (gmol-1);
punct de topire: Tm (C);
punct de fierbere: Tb (C);
presiune de vapori: PV (Pa); se poate estima din Tm i Tb;
constanta legii lui Law: H (Pa m3 mol-1);
solubilitatea n ap: SW (mgL-1), se poate estima din Tm cu ajutorul log KOW;
constanta de disociere: pKa (-);
coeficient de partiie n-octanol/ap: log KOW (-);
coeficient de sorbie sediment/ap: log KOC;
coeficient de partiie sediment/ap: log Kp (Lkg-1);
- pentru substanele organice se recomand coeficientul de partiie ponderat cu
coninutul de carbon organic din sediment: KOC (Lkg-1);
- pentru metale se recomand coeficientul de partiie (Kp) ponderat cu coninutul de
matern n suspensie.
3. Scenarii de expunere posibil
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 43

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

4. Comportare n ap
4.1. comportare abiotic;
4.2. biodegradare;
4.3. coeficieni de partiie (Log Kow, Log Koc);
4.4. disociere;
4.5. bioconcentrare, bioacumulare
5. Efecte
5.1. toxicitate pentru organisme de ap dulce
5.1.1. n laborator
5.1.2. pe teren
5.2. toxicitate pentru organisme de ap marin
5.2.1. n laborator
5.2.2. pe teren
5.3. toxicitate pentru organisme din sediment
5.4. studii de hran a vieii slbatice
5.5. toxicitate pentru mamifere
5.5.1. standarde de ap potabil
5.6. mod de aciune
6. Calcularea de SCM
6.1. ap dulce
6.1.1. pe termen lung
6.1.2. pe termen scurt
6.2. ap marin
6.2.1. pe termen lung
6.2.2. pe termen scurt
6.3. sediment
6.4. intoxicare secundar
6.5. sntate uman
6.5.1. ap potabil
6.5.2. hran
7. SCM propus
8. Supoziii de baz i incertitudini n SCM propus
9. Recomandri pentru reducerea incertitudinilor
10. Aspecte de implementare ale SCM

NOT:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 44

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

Toate punctele numerotate de la 1 la 10, precizate mai sus, trebuie s conin date; chiar
dac o parte din date nu sunt disponibile i nu se pot calcula SCM pentru toate
compartimentele de mediu, trebuie s se specifice acest lucru, dar seciunea nu trebuie s
dispar din fia de date.
(anex introdus prin art. I pct. 32 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)

ANEXA Nr. 8
(anex introdus prin art. I pct. 32 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
EFECTE TOXICE
pe termen lung ale substanelor prioritare
Efectele toxice pe termen lung sunt considerate efecte asupra reproducerii, fertilitii i dezvoltrii,
care pot avea impact asupra populaiei de organisme, dup cum urmeaz:
efect cunoscut sau posibil cancerigen - categoriile I - III, fraza de risc - R45 sau R40;
efect cunoscut sau posibil de modificri genetice ereditare - categoriile I - III, fraza de risc - R46
sau R40;
efect cunoscut sau posibil de a afecta fertilitatea - categoriile I - III, fraza de risc - R60, R61, R62,
R63, R64;
risc posibil de efecte ireversibile - R68;
potenial de bioacumulare la nivelul prdtorilor de vrf i pericol de afectare puternic a sntii
prin expunere prelungit sau n caz de nghiire - R22/R25/R28.
R22 = nociv n caz de nghiire;
R25 = toxic n caz de nghiire;
R28 = foarte toxic n caz de nghiire;
R40 = posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente;
R45 = poate cauza cancer;
R46 = poate provoca modificri genetice ereditare;
R48 = pericol de efecte grave asupra sntii n caz de expunere prelungit;
R60 = poate afecta fertilitatea;
R61 = poate provoca efecte adverse asupra copilului n timpul sarcinii;
R62 = risc posibil de afectare a fertilitii;
R63 = risc posibil de a duna copilului n timpul sarcinii;
R64 = risc posibil pentru sugarii hrnii cu lapte matern;
R68 = risc posibil de efecte reversibile.
(anex introdus prin art. I pct. 32 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)

[{*}]
ANEXA Nr. 12
(anex nlocuit prin art. I pct. 28 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 45

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

SCHEMA LOGIC
pentru stabilirea polurii apelor cu poluani specifici foarte toxici (Lista I)

(anex nlocuit prin art. I pct. 28 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)

[{*}]
ANEXA E
(anex abrogat de la 19 noiembrie 2010 prin art. I pct. 29 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9
noiembrie 2010))
Data conformrii
Data conformrii pentru cadmiu i mercur
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Tabel 1
Pagina 46

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

1. ARIEMIN S.A. Baia de Arie - Valea Srta - Baia de Arie - jud. Alba
2. ARIEMIN S.A. Baia de Arie - ape de min- Baia de Arie -jud. Alba
3.
4.
5.
6.

E.M. TUR - Tur -jud. Satu Mare


S.M. BAIA BORA - evacuare ape de min Gura Bii - Bora - jud. Maramure
S.M. BAIA BORA - evacuare ape de min Burloaia - Bora -jud. Maramure
S.M. BAIA BORA evacuare Colbu-Toroioaga Bora jud. Maramure

7.
8.
9.
10.

E.M. BAIA SPR1E - Baia Sprie - jud. Maramure


E.M. CAVNIC - Cavnic -jud. Maramure
E.M. BIU - Biu - jud. Maramure
S.C. Romplumb S.A. BAIA MARE - evacuare n canal de transport - Baia Mare -jud. Maramure

11.
12.
13.
14.

BAIA MARE - flotaie central - Baia Mare -jud. Maramure


S.M. BAIA BORA - evacuare ape flotaie - Bora -jud. Maramure
Romarm Tohani Zrneti -Zrneti -jud. Braov
S.C. Viromet S.A. Victoria-Victoria-jud. Braov

15. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 1 - Slatina -jud. Olt


16. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 2 - Slatina -jud. Olt
17.
18.
19.
20.

S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 3 - Slatina jud. Olt


S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 4 - Slatina -jud. Olt
S.C. Electrocarbon S.A. Slatina- R 5 - Slatina-jud. Olt
S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 6 - Slatina -jud. Olt

21.
22.
23.
24.

S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 7 - Slatina -jud. Olt


S.C. GECSAT Trnveni - Trnveni -jud. Mure
S.G.D.P. BAIA BORA - Bora jud. Maramure
S.P.G.C. SEINI - Seini -jud. Maramure

25. S.C. VITAL BAIA MARE - evacuare staie - Baia Mare -jud. Maramure
26. S.C. I.M.I. S.A. BAIA MARE - evacuare staie mina Ilba - Baia Mare - jud. Maramure
27. S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA - Valea Socea-jud. Maramure
Data conformrii pentru lindan

Tabel 2

1. S.C. Sinteza S.A. Oradea-Oradea-jud. Bihor


2. S.C. OLTCHIM S.A. Rmnicu Vlcea - Rmnicu Vlcea -jud. Vlcea
3. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeti - Borzeti -jud. Bacu
Data conformrii pentru hexaclorbenzen, hexaclorbutadien, 1,2-dicloretan,
tricloretilen i triclorbenzen

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Tabel 3

Pagina 47

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

1.

S.C. NUTRISAM SATU MARE - Ferma MOFTIN - Satu Mare -jud. Satu Mare

2.
3.
4.
5.

S.C. MARLIN ULMENI - Ulmeni -jud. Maramure


S.C. PROMET - Satu Mare -jud. Maramure
ARDUDANA ARDUD - Ardud -jud. Maramure
S.M. BAIA BORA - evacuare ape de min Gura Bii - Bora -jud. Maramure

6.
7.
8.
9.

S.M. BAIA BORA - evacuare Colbu-Toroioaga - Bora -jud. Maramure


E.R.S. C.U.G. CLUJ - evacuare 3 - Cluj-Napoca - jud. Cluj
S.C. ARMTURA CLUJ - 6 evacuri directe - Cluj-Napoca - jud. Cluj
BAIA MARE - flotaie central - Baia Mare -jud. Maramure

10.
11.
12.
13.

S.C. OLTCHIM S.A. - Rmnicu Vlcea-jud. Vlcea


S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeti -M1- Borzeti -jud. Bacu
S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 2 - Slatina -jud. Olt
S.C. TERAPIA CLUJ - evacuare staie 3 + staie 2 - Cluj-Napoca -jud. Cluj

14. S.C. PHOENIX ROMNIA CAREI - Crei -jud. Satu Mare


15. S.C. SILVANIA ZALU -Zalu-jud. Slaj
16. S.N.P. PETROM S.A. ARPECHIM Piteti Piteti jud. Arge
17.
18.
19.
20.

S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca -jud. Cluj


R.B.G. ELCOND ZALU -Zalu-jud. Slaj
S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoca -jud. Cluj
S.C. CELHART DONARIS S.A. Brila- Brila-jud. Brila

21. STRATUS MOB S.A. Blaj - Blaj -jud. Alba


(anex abrogat de la 19 noiembrie 2010 prin art. I pct. 29 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9
noiembrie 2010))

[{*}]
ANEXA Nr. 9
(anex nlocuit prin art. I pct. 30 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
LINII DIRECTOARE
pentru stabilirea relevanei poluanilor specifici pentru care se stabilesc programe de reducere a
polurii apelor
1. Stabilirea listelor de substane:
- poluani specifici la nivel de bazin hidrografic sau la nivel naional.
Selectarea acestor poluani specifici: este o problem dificil, mai ales n lipsa unor date de
monitorizare. Cele mai accesibile metode de selectare a poluanilor specifici relevani sunt abordarea "de
sus n jos" i abordarea "de jos n sus". Etape necesare pentru selectarea poluanilor specifici sunt
cuprinse n dou tipuri de abordri:
1.1. Abordarea "de sus n jos"
Aceast abordare se adreseaz presiunilor i impacturilor, stabilete poluanii specifici care pot fi
potenial evacuai n bazinul hidrografic sau n mediul acvatic, prin analizarea emisiilor
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 48

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

punctiforme i difuze, stabilete relevana acestor poluani prin estimarea semnificaiei emisiilor,
prin corelarea concentraiilor monitorizate cu SCM i prin evaluarea posibilitii de cretere a
concentraiei n timp.
Abordarea "de sus n jos" conine:
- identificarea listei de substane de interes "universul chimicalelor" (anexa nr. 6 la Legea
apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare);
- corelarea listei de mai sus cu inventarul la nivel de bazin hidrografic pe baza datelor
disponibile despre producia i utilizarea respectivelor substane - aceste date trebuie s ofere
posibilitatea de a elimina acele substane care nu sunt utilizate sau produse la nivel naional
sau n bazinul hidrografic respectiv ori a cror evacuare este nesemnificativ (etap de
screening a datelor colectate);
- datele care trebuie s fie colectate pentru a evalua expunerea la poluani (concentraia de
expunere prognozat - PEC) i efectele (concentraia care nu produce efecte n mediu - PNEC)
care trebuie s fie comparate pentru a identifica acele substane care prezint relevan n
bazinul hidrografic sau la nivel naional. Apoi selectarea substanelor poate fi confirmat de
un exerciiu de monitorizare de investigaie intit pentru acele substane pentru care nu exist
date de monitorizare de supraveghere sau exist date insuficiente; pentru aceste substane se
aplic o analiz de tendin (pentru evidenierea concentraiilor cresctoare) sau pentru a
evidenia posibile efecte aditive. Rezultatul este o list de poluani specifici pentru care se
stabilesc apoi programe de reducere a polurii.
Schematic, etapele sunt:
1. punct de pornire - stabilirea "universului poluanilor";
2. screening de date:
a) colectarea datelor despre poluani i compararea cu date despre producie i utilizare;
b) identificarea poluanilor care pot fi evacuai n corpurile de ap;
3. test de relevan:
a) estimarea concentraiilor posibile n corpurile de ap;
b) compararea concentraiilor de expunere estimate cu efectele identificate;
4. calculul gradului de siguran: se evalueaz dac ncrederea n evaluare este corect;
5. rezultat final - lista de poluani specifici relevani la nivel naional pentru care sunt
necesare msuri adecvate de reducere a polurii n vederea conformm cu SCM prevzute n
anexa nr. 2 la program, tabelul 2
1.2. Abordarea "de jos n sus"
Aceast abordare se adreseaz impacturilor i ncepe prin a identifica motivele pentru care starea
ecologic bun a mediului acvatic nu este atins sau se deterioreaz, chiar i atunci cnd toate
substanele identificate n abordarea "de sus n jos" se nscriu n SCM stabilite.
Identificarea cauzei pentru care starea ecologic bun nu este atins trebuie s se bazeze pe
etapele:
- evaluarea impacturilor (morfologice, hidrologice, de continuitate a rului);
- considerarea condiiilor de referin adecvate;
- poluarea chimic.
Dac poluarea chimic este cauza neatingerii strii bune, este necesar o evaluare pentru a stabili
dac aceast poluare este cauzat de poluani cunoscui, prin compararea datelor de monitorizare de
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 49

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

supraveghere disponibile cu SCM.


Dac poluarea chimic este cauzat de poluani neidentificai, acetia trebuie identificai prin
evaluarea activitilor din bazinul hidrografic i prin monitorizare de investigaie adecvat.
Relevana substanei se stabilete prin abordarea "de sus n jos", prin compararea datelor de
monitorizare (PEC) cu SCM sau cu PNEC. Aceast abordare este mai eficient din punctul de
vedere al costurilor pentru rurile mici dect monitorizarea de supraveghere.
Cele dou abordri sunt complementare i se unesc n "abordarea combinat".
Schematic, etapele sunt:
1. punct de start - identificarea "corpului de ap" care nu atinge sau este la risc s nu ating
obiectivul de stare bun;
2. screening:
a) eliminarea poluanilor specifici care pot fi cauza neatingerii strii bune a apei, prin
compararea datelor din monitorizarea de supraveghere cu SCM;
b) eliminarea cauzelor hidro - morfologice de neatingere a strii bune.
Dac problema persist, se aplic etap 3;
3. evaluarea expunerii;
a) revizuirea substanelor chimice potenial a fi evacuate n bazinul hidrografic;
b) derularea monitorizrii de investigaie pentru poluanii de interes potenial;
4. test de relevan - compararea datelor obinute la pct. 3 cu SCM sau cu "concentraiile care
nu produc efecte n mediu (PNEC)" obinute din proprietile intrinseci ale substanelor;
5. rezultat final - lista poluanilor specifici relevani care necesit msuri de reducere;
6. calculul gradului de siguran - se evalueaz dac ncrederea n evaluarea global este
corect.
(anex nlocuit prin art. I pct. 30 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)

ANEXA Nr. 10
(anex introdus prin art. I pct. 33 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
SCHEMA LOGIC
de identificare a altor poluani relevani la nivel bazinal

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 50

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

(anex introdus prin art. I pct. 33 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)

ANEXA Nr. 11
(anex introdus prin art. I pct. 33 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare de
la 19 noiembrie 2010)
METODE DE ANALIZ STANDARDIZATE
SR EN 1484:2001 "Analiza apei. Linii directoare pentru determinarea carbonului organic total
(TOC) i a carbonului organic dizolvat (DOC)"
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 51

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

SR EN ISO 18856:2006 "Calitatea apei: Determinarea anumitor ftalai prin cromatografie n faz
gazoas/spectrometne de mas"
SR EN ISO 17353:2006 "Calitatea apei: Determinarea unor compui organostanici. Metoda prin
cromatografie n faz gazoas"
SR EN ISO 10304 - 1:2003 "Calitatea apei. Determinarea ionilor dizolvai defluorur, clorur,
azotit, ortofosfat, bromur, azotat i sulfat, prin cromatografia ionilor n faz lichid. Partea 2:
Determinarea ionilor de bromur, clorur, azotat, azotit, ortofosfat i sulfat din ape uzate"
SREN ISO 10304 - 1:2009 "Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvai prin cromatografia
ionilor n faz lichid. Partea 1: Determinarea ionilor bromur, clorur, azotat, azotit, fosfat i sulfat"
SR EN ISO 10304 - 4:2003 "Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvai prin cromatografia
ionilor n faz lichid. Partea 4: Determinarea ionilor clorat, clorur i ciont din ape cu contaminare
redus"
SR EN ISO 15680:2004 "Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie n faz gazoas a unui
numr de hidrocarburi aromatice monocichce, naftalin i diveri compui clorurai prin purjare i
captare i desorbie termic"
SR EN ISO 17495:2003 "Calitatea apei. Determinarea nitrofenohlor selecionai. Metoda prin
extracie n faz solid i detecie prin cromatografie n faz gazoas i spectrometne de mas"
SR EN ISO 17993:2004 "Calitatea apei. Determinarea a 15 hidrocarburi aromatice policichce
(HAP) n ap prin HPLC cu detecie prin fluorescent dup extracie lichid - lichid"
SR EN ISO 10301:2003 "Calitatea apei: Determinarea coninutului de hidrocarburi halogenate
foarte volatile. Metode prin cromatografie n faza gazoas"
SR EN ISO 11369:2004 "Calitatea apei: Determinarea unor ageni de tratare a plantelor. Metoda
prin cromatografie n faz lichid de nalt performan cu detecie UV, dup extracie solid lichid"
SR EN ISO 11969:2003 "Calitatea apei: Determinarea coninutului de arsen. Metoda prin
spectrometne de absorbie atomic (tehnica hidrurii)"
SR EN ISO 18412:2007 "Calitatea apei: Determinarea cromului (VI) - Metoda fotometric pentru
ape slab contaminate"
SR EN ISO 18857 - 1:2007 "Calitatea apei: Determinarea alchilfenolilor selecionai - Partea 1:
Metod pentru probe nefiltrate, cu utilizarea extraciei lichid - lichid i a cromatografiei n faz
gazoas cu detecie selectiv de mas"
SR EN ISO 16712:2007 "Calitatea apei. Determinarea toxicitii acute a sedimentelor marine sau
a sedimentelor de estuar asupra amfipodelor"
SR EN ISO 5667 - 3:2004 "Calitatea apei: Prelevare Partea 3: Ghid pentru conservarea i
manevrarea probelor de ap"
SR EN ISO 10304 - 1 - 2009 "Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvai prin cromatografia
ionilor n faz lichid. Partea 1. Determinarea ionilor bromur, clorur, fluorur, azotat, azotit, fosfat
i sulfat"
SR EN ISO 10304 - 3:2003 "Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvai prin cromatografia
ionilor n faz lichid. Partea 3: Determinarea ionilor cromat, iodur, sulfit, tiocianat i tiosulfat"
SR EN ISO 22478:2006 Calitatea apei: Determinarea anumitor explozivi i compui asemntori.
Metoda care utilizeaz cromatografia n faz lichid de nalt performan (HPLC) cu detecie UV"
SR EN ISO 11885:2009 "Calitatea apei. Determinarea elementelor selectate prin spectroscopie de
emisie optic cu plasm cuplat inductiv (ICP - OES)
(anex introdus prin art. I pct. 33 din H.G. nr. 1038/2010 (publicat la 9 noiembrie 2010), n vigoare
de la 19 noiembrie 2010)
Lista actelor modificatoare:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 52

Hotarire 351 21-04-2005 Guvernul


se aplica de la: 17-iul.-2015 - Text prelucrat de UltraTech Group

UTG colectie republicari 5 17-iul.-2015

1. 29 iunie 2006 - H.G. nr. 783/2006 pentru modificarea i completarea anexei la Hotrrea
Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor,
emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, publicat n Monitorul Oficial nr. 562 din
29 iunie 2006;
2. 19 martie 2007 - H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar n domeniul proteciei mediului, publicat n Monitorul Oficial nr.
187 din 19 martie 2007.
3. 9 noiembrie 2010, cu intrare n vigoare la 19 noiembrie 2010 cu excepia prevederilor pct. 5,
19 i 21 ale art. I, care intr n vigoare la data de 21 august 2011 - H.G. nr. 1038/2010 pentru
modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de
eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, publicat
n Monitorul Oficial nr. 746 din 9 noiembrie 2010.
4. 25 septembrie 2013 - H.G. nr. 707/2013 pentru modificarea Programului de msuri mpotriva
polurii cu substane chimice, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 351/2005, publicat n
Monitorul Oficial nr. 597 din 25 septembrie 2013.
5. 17 iulie 2015 - Legea nr. 196/2015 pentru modificarea i completarea Legii apelor nr. 107/1996,
publicat n Monitorul Oficial nr. 522 din 14 iulie 2015.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 53