Sunteți pe pagina 1din 4

GRILA DE CONTROL CABINET MEDICINA DE FAMILIE

Anexa

UNITATEA :
Adresa :
Telefon/fax :
Reprezentant legal :
Nr.crt.
I.
1
2
3

II.

CONSTATARI
DOCUMENTELE CABINETULUI
Certificat de inregistrare de la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
Document de detinere a spatiului, in termen de valabilitate
ASF
-cu viza anuala
-pe proprie raspundere

ORGANIZAREA CABINETULUI
Semnalizarea cabinetului in zona
Afisarea programului de activitate
Afisarea drepturilor si obligatiilor pacientilor
Afisarea pachetului de servicii oferit pacientilor
Afisarea tarifelor practicate pentru anumite servicii
Exista Regulament de Organizare si Functionare si Regulament de Ordine
6 Interioara
7 Se asigura comunicarea cu pacientii (telefon fix sau mobil)
1
2
3
4
5

III.

STRUCTURA FUNCTIONALA
1 Sala de asteptare
-Stare igienico-sanitara corespunzatoare
-Microclimat corespunzator
2 Cabinet de consultatii
-Suprafata este corespunzatoare
-Dotarea cu mobilier corespunzator
-Trusa de urgenta (aparatura, materiale si medicamente)
-Stare igienico-sanitara corespunzatoare
-Microclimat corespunzator
3 Grupuri sanitare pentru pacienti
-Instalatii sanitare in stare de functionare
-Stare de igiena corespunzatoare
4 Sala pentru tratamente
-Suprafata este corespunzatoare
-Este dotata corespunzator

DA

NU

OBSERVAII

8
9

10

11
12
IV.
1
2
3
4
5

-Stare igienico-sanitara corespunzatoare


-Microclimat corespunzator
Grupuri sanitare pentru personal
-Instalatii sanitare in stare de functionare
-Stare de igiena corespunzatoare
Exista cabinet pentru vaccinari
-Stare igienico-sanitara corespunzatoare
-Microclimat corespunzator
Vestiar pentru personal
-Numar si amplasare corespunzatoare
-Dotare corespunzatoare
-Stare de igiena corespunzatoare
Administrativ - incaperi separate
Exista spatiu prelevari fluide biologice
-Dotare corespunzatoare
-Exista camera separata de recoltare coprocultura si urocultura
-Stare igienico-sanitara corespunzatoare
-Depozitarea si transportul probelor corespunzator
Spatii de depozitare
-Exista boxa pentru ustensile si materiale de curatenie
-Exista boxa pentru depozitare temporara deseuri medicale
-Exista depozit de materiale sanitare
Respecta circuitele functionale
Exista acces pentru persoane cu handicap motor
APARATURA EXISTENTA
EKG
Echograf
Exista documente de provenienta
Exista contract de service/intretinere pentru aparatura
Alte aparate

V.

EXISTA MARCAJ CE IN CONFORMITATE CU HG 911/2005


-aparatura
-materiale sanitare

VI.

STERILIZAREA SI PASTRAREA STERILITATII


-proprie
-externalizata
-la comun
Exista spatiu separat pentru sterilizare
Aparatul de sterilizat este autorizat
Exista instructiuni de lucru specifice aparatului de sterilizare afisate
Pregatirea preliminara a instrumentarului

1
2
3
4

5
6
7
8

Caietul de sterilizare este completat dupa fiecare sarja de sterilizare


Se face etichetarea truselor si verificarea sterilitatii
Se face verificarea periodica a aparatului de sterilizare
Existenta unui registru in care sa fie notate verificarile tehnice

1
2
3
4
5

SE ASIGURA LANTUL DE FRIG


Exista frigider cu congelator
Exista termometru si termograma la frigider si congelator
Exista geanta izoterma dotata cu termometru, pentru transport vaccin
Exista termos pentru cantitati mai mici de vaccin
Exista geanta izoterma dotata cu termometru, pentru probe biologice

VII.

VIII.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

NORME IGIENICO-SANITARE MINIME OBLIGATORII


Pavimente, pereti, tavan, suprafete corespunzatoare
Asigurarea cu apa curenta rece
Asigurarea cu apa curenta calda
Evacuare corespunzatoare a apelor uzate
Respectarea normelor de gestionare a deseurilor medicale :
-Deseurile se colecteaza separat
-Exista recipiente corespunzatoare
-Exista spatiu pentru depozitarea intermediara
-Exista contract de transport pentru deseuri medicale
-Exista contract de incinerare pentru deseuri medicale
-Evidenta gestionarii deseurilor medicale
Utilizarea materialelor de unica folosinta
Asigurarea microclimatului
Asigurarea iluminatului
Asigurarea limitarii zgomotului
Asigurarea cu materiale sanitare
Asigurarea cu materiale de curatenie, dezinfectante, etc.
-Exista dezinfectante pentru suprafete
-Exista dezinfectante pentru instrumente
-Exista antiseptice
-Utilizarea de produse biocide notificate si avizate
-Respectarea modului de utilizare al dezinfectantelor si antisepticelor
-Respectarea concentratiilor dezinfectantelor si antisepticelor
-Respectarea ritmului de efectuare al dezinfectantelor si antisepticelor
Asigurarea cu echipament de protectie adecvat
Respecta precautiunile universale de protectie
Asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind
precautiunile universale
Exista plan DDD
-Respectarea planului DDD

IX.

EXISTA PROTOCOALE AFISATE


1 De igiena
2 De utilizare a substantelor dezinfectante
3 De sterilizare

X.

PERSONAL INCADRAT
1 Numar medici
-Exista certificat de membru de la Colegiul Medicilor, vizat anual
-Exista asigurare de malpraxis in termen
2 Numar asistenti medicali
-Exista autorizatie de libera practica / certificat de membru de la
OAMGMAM, vizat anual
-Exista asigurare de malpraxis in termen
3 Numar personal nemedical
4 Intreg personalul poarta ecuson
5 Exista contracte de munca pentru intreg personalul
6 Exista fise post pentru intreg personalul
7 Personalul are control medical periodic efectuat

XI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

EVIDENTE SPECIFICE
Evidenta asiguratilor, lista de capitatie actualizata
Fise de consultatii
Registru de consultatii
Evidenta cronici
Vaccinari - catagrafie
Registru unic de vaccinari
Registrul gravidei
Registru de tratamente
Registru de programari
Registru pentru vizite la domiciliu
Registru unic de control
Registru pentru evidenta incidentelor si a reactiilor adverse
Registru de boli transmisibile
Registru pentru medicamente stupefiante si psihotrope
Registru reclamatii si sesizari
Formulare tipizate

XII.

RESPECTAREA LEGII 349/2002, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE


ULTERIOARE

XIII.

RECOMANDARI SI MASURI