Sunteți pe pagina 1din 58

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE

2.1.Continutul, recunoasterea si clasificarea activelor imobilizate

Beneficiile economice viitoare incorporate n active, reprezinta potentialul de a


contribui n mod direct sau indirect la fluxul de numerar si echivalente ale
numerarului catre ntreprindere.
De obicei ntreprinderea si utilizeaza activele pentru a produce bunuri sau
pentru a presta servicii capabile sa satisfaca dorintele sau necesitatile clientilor, motiv
pentru care acestia sunt dispusi sa plateasca pentru a le obtine contribuind astfel la
fluxul de numerar al acesteia.
Activele reprezinta o resursa controlata de ntreprindere ca rezultat al unor
evenimente trecute si de la care se asteapta beneficii economice viitoare.
Activele sunt recunoscute n bilantul ntreprinderii daca sunt ndeplinite
doua criterii cumulativ:
- este posibila generarea de beneficii economice viitoare aferente acestora
exercitndu-se si un control asupra lor;
- costul poate fi determinat n mod credibil.
Existenta unei certitudini suficiente ca beneficiile economice viitoare vor fi
generate catre ntreprindere necesita ca aceasta sa primeasca avantajele aferente
activului si sa suporte riscurile aferente.
Achizitia sau producerea activului identifica costul acestuia.
Activele imobilizate sunt activele unei ntreprinderi, destinate utilizarii pe o
perioada ndelungata n activitatea acesteia.
Sunt reprezentate prin bunurile si valorile unei ntreprinderi detinute durabil (>1
an), care nu se consuma la prima utilizare iarvaloarea lor se recupereaza esalonat
prin includerea n cheltuielile mai multor perioade contabile n functie de durata de
viata utila.
Activele imobilizate pot intra n ntreprindere pe mai multe cai: achizitii de la
terti, productie proprie, aport n natura, donatii,etc. Din punct de
vedere financiar, sunt considerate alocari permanente sau active cu o lichiditate
redusa.
innd cont de complexitatea si trasaturile care le definesc, activele
imobilizate (imobilizarile ) pot fi clasificate n: necorporale, corporale si financiare.
a) Active imobilizate necorporale - sunt reprezentate prin active
identificabile nemonetare fara suport material si detinute pentru utilizare n procedul

de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi nchiriate tertilor sau
pentru scopuri administrative.
b) Active imobilizate corporale - sunt reprezentate prin bunuri materiale cu o
valoare mai mare dect limita stabilita de lege detinute de agentii economici si
utilizate o perioada ndelungata n productia de bunuri, prestarea de servicii ,
nchiriere sau scopuri administrative.
c) Active imobilizate financiare - cuprind resursele financiare investite de o
ntreprindere n capitalul altor unitati pe o perioada mai mare de un an si care aduc
investitorilor diverse cstiguri. Exemplu: titlurile de participare, interesele de
participare, alte titluri imobilizate si creantele imobilizate.
n structura activelor imobilizate corporale si necorporale pot fi incluse
si activele imobilizate n curs. Acestea mbraca forma lucrarilor de investitii care la
sfrsitul exercitiului nu au fost terminate, urmnd ca finalizarea lor sa aiba loc n
exercitiile viitoare, cnd vor fi ncadrate n categoria imobilizarilor corporale sau a
imobilizarilor necorporale, dupa caz.
2.2.Contabilitatea imobilizarilor necorporale

Imobilizarile necorporale detin o pondere relativ redusa n totalul activelor


imobilizate, fiind considerate active nematerialeadica nereprezentate printr-un bun
fizic concret. Un activ necorporal trebuie recunoscut n bilant daca se estimeaza ca
va genera beneficii economice pentru persoana juridica si costul activului poate fi
evaluat n mod credibil. Pentru nregistrarea n contabilitate a unui activ necorporal
acesta trebuie sa fie identificabil si sa poata fi exercitat un control asupra acestuia.
Se cuprind n categoria imobilizarilor necorporale:
- cheltuielile de constituire;
- cheltuielile de dezvoltare;
- concesiunile, brevetele, licentele, m& 151e49b #259;rcile comerciale si alte
valori similare;
- fondul comercial;
- imobilizari necorporale n curs de executie;
- alte imobilizari necorporale.
Perioada de amortizare a unei imobilizari necorporale trebuie sa corespunda
celei mai bune estimari a duratei sale de viata utile. Amortizarea trebuie nceputa
atunci cnd activul este pregatit pentru utilizare.

n masura n care nu sunt amortizate complet cheltuielile de constituire si


dezvoltare este interzisa orice distribuire a profiturilor daca suma rezervelor
disponibile pentru distribuire si a profiturilor reportate nu este cel putin egala cu suma
cheltuielilor neamortizate cu exceptia situatiei n care legislatia nu prevede altfel.
Exista o presupunere "discutabila" ca durata de viata a unui activ necorporal nu va
depasi 20 de ani de la data cnd acesta este pregatit pentru utilizare *).
Activele necorporale se nregistreaza initial la costul de achizitie sau de
productie. Un activ necorporal reportat drept cheltuiala nu poate fi recunoscut ulterior
ca parte a costului acestuia. n bilant un activ necorporal trebuie prezentat la cost mai
putin amortizarea si provizioanele din depreciere.
Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal dupa cumpararea sau
finalizarea sa se nregistreaza n conturile de cheltuieli atunci cnd sunt efectuate.
Aceste cheltuieli vor majora costul activului necorporal atunci cnd este probabil ca
aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste
performanta prevazuta initial, evaluabile credibil.
Un activ necorporal trebuie scos din evidenta la cedare sau casare, atunci
cnd un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa.
Cstigurile sau pierderile care apar odata cu ncetarea utilizarii sau iesirea
unui activ necorporal se determina ca diferenta ntre veniturile generate de iesirea
activului si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea
acestuia si trebuie recunoscut ca venit respective cheltuiala n contul de profit si
pierderi**).

*) IAS 38 Active necorporale


**) Idem
2.2.1.Contabilitatea cheltuielilor de constituire

Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile nregistrate nemijlocit ca


rezultat al constituirii ntreprinderii ca persoana juridica distincta sau ca urmare a
modificarii activitatii cum sunt: cheltuielile de nscriere si nmatriculare, cheltuielile de
prospectare a pietei, cheltuielile de publicitate legate de constituirea societatii,
cheltuieli cu emisiunea si vnzarea de actiuni sau obligatiuni. Se amotizeaza
sistematic ntr-o perioada de pna la 5 ani. Sunt cheltuieli ocazionate de nfiintarea
sau dezvoltarea persoanei juridice.
Contabilitatea acestora se conduce cu ajutorul contului 201 "Cheltuieli de
constituire".
Dupa continutul
(nemateriale).

economic:

cont

de

active

imobilizate

necorporale

Dupa functia contabila: cont de activ.


Se debiteaza odata cu colectarea cheltuielilor de nfiintare, respectiv de
modificare a firmei n functie de modalitatea de plata sau de relatia de decontare cu
tertii:
. cnd plata se face imediat (dupa nfiintare):
________________________ x _________________________

201 "Cheltuieli de

constituire"

%
5121 "Conturi la banci
n lei"
5311 "Casa n lei"
542 "Avansuri de
trezorerie"

________________________ x _________________________

. cnd plata nu se face imediat, respective la nfiintare:


________________________ x _________________________

201 "Cheltuieli de

constituire"

%
404 "Furnizori de
imobilizari"
462 " Creditori diversi"

________________________ x _________________________

Se crediteaza la scoaterea din gestiune a cheltuielilor de constituire dupa


amortizarea completa a acestora (cel mult 5 ani).
- nregistrarea amortizarii:

________________________ x _________________________

6811 "Cheltuieli de

exploatare privind

2801 "Amortizarea
cheltuielilor de

amortizarea imobilizarilor"

constituire"

________________________ x _________________________

- scaderea gestiunii:
________________________ x _________________________

2801 "Amortizarea

cheltuielilor de constituire"

201"Cheltuieli de
de constituire"

________________________ x _________________________

Soldul contului este debitor si exprima cheltuielile de constituire existente .

2.2.2.Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare

Dezvoltarea este activitatea ce presupune aplicarea rezultatelor cercetari sau


a altor cunostinte ntr-un proces de planificare sau proiectare n scopul productiei de
materiale, aparate, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau mbunatatite
substantial naintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii.
Cheltuielile de dezvoltare includ acele cheltuieli efectuate pentru aplicarea
rezultatelor cercetarii n vederea realizarii unor lucrari sau obiective strict
individualizate, ce asigura garantia eficientei scontate.
Principalele activitati de dezvoltare sunt *):
- proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea
intermediara a prototipurilor si modelelor;
- proiectarea uneltelor si matritelor ce implica tehnologie noua;

- proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din
punct de vedere economic pentru productia pe scara larga;
- proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele,
produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau mbunatatite.
Se exclud din categoria imobilizarilor necorporale acele cheltuieli de
dezvoltare efectuate pe baza unor comenzi ferme primite de la terti si incluse n
costuri. Conform principiului prudentei cheltuielile de dezvoltare ar trebui nregistrate
asupra

*) OMFP 306/2002, M.Of.279 bis/2002

conturilor de rezultate financiare, dar ele pot fi nregistrate n activul bilantului ca


imobilizari necorporale, daca ndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- sa existe intentia de a produce si comercializa rezultatul cercetarii;
- sa existe o delimitare stricta a proiectelor de dezvoltare;
- sa se stabileasca costul pe fiecare proiect n parte evidentiindu-se distinct,
cele terminate de cele n curs de executie;
- sa prezinte sanse reale de reusita tehnica si rentabilitate comerciala .
Sunt supuse amortizarii conform legislatiei n vigoare *).
Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare se conduce cu ajutorul contului 203
"Cheltuieli de dezvoltare"("Cheltuieli de cercetare - dezvoltare")
Dupa continutul economic: este un cont de imobilizari necorporale.
Dupa functia contabila: este un cont de activ.
Se debiteaza cu:
- valoarea lucrarilor de dezvoltare realizate pe cont propriu, evaluate la cost
de productie:
________________________ x _________________________

203 "Cheltuieli de
dezvoltare"

721 "Venituri din productia


de imobilizari necorporale"

("Cheltuieli de cercetare - dezvoltare")


________________________ x _________________________

- lucrarile de dezvoltare finalizate n anul n curs, (la sfrsitul anului precedent fiind
neterminate):

*) OMFP nr.306/2002, M.Of.279 bis/2002

________________________ x _________________________

203 "Cheltuieli de

dezvoltare"

233 (230)"Imobilizari

("Cheltuieli de

necorporale n curs"

cercetare - dezvoltare") 721 "Venituri din productia


de imobilizari necorporale"
________________________ x _________________________

- lucrarile de dezvoltare (proiecte, studii) achizitionate de la terti n baza


documentelor justificative:
________________________ x _________________________

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

404 "Furnizori de
imobilizari"

("Cheltuieli de cercetare- dezvoltare")


4426 "TVA deductibila"
________________________ x _________________________

Se crediteaza cu :
- valoarea lucrarilor de dezvoltare amortizate integral, scoase din gestiune :
amortizarea sistematica:
________________________ x _________________________

6811 "Cheltuieli de

exploatare privind

2803 "Amortizarea
cheltuielilor de dezvoltare"

amortizarea imobilizarilor"

("Amortizarea cheltuielilor
de cercetare si dezvoltare")

________________________ x _________________________

scoaterea din gestiune dupa amortizarea integrala:


________________________ x _________________________

2803 "Amortizarea

cheltuielilor de dezvoltare"

203 "Cheltuieli de
dezvoltare"

("Amortizarea cheltuilelilor de ("Cheltuieli de cercetarecercetare si dezvoltare")

dezvoltare"

________________________ x _________________________

- valoarea lucrarilor de dezvoltare vndute pentru partea neamortizata a


acestora prin debitul contului 6583"Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de
capital",(6721 "Cheltuieli privind activele cedate "), iar pentru partea amortizata prin
debitul contului 2803 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare".
amortizate integral:
________________________ x _________________________

6583 "Cheltuieli privind=


activele cedate si alte
operatii
capital"

203 "Cheltieli de dezvoltare"


("Cheltuieli de cercetare de

dezvoltare")

(6721 "Cheltuieli privind activele


cedate ")
________________________ x _________________________

partial amortizate:
________________________ x _________________________

%
6583 "Cheltuieli privind
activele cedate si alte

203"Cheltuieli de dezvoltare"
("Cheltuieli de cercetare dezvoltare")

operatii de capital"
(6721 "Cheltuieli privind activele
cedate ")
2803 "Amortizarea cheltuielilor de
dezvoltare"
("Amortizarea cheltuielilor de cercetare
si dezvoltare")
________________________ x _________________________

- cheltuielile de dezvoltare transferate brevetelor sau licentelor:


________________________ x _________________________

205 "Concesiuni,

203"Cheltuieli de dezvoltare

brevete, licente,marci

("Cheltuieli de cercetare-

comerciale si alte drepturi

dezvoltare")

si valori similare"
("Concesiuni, brevete si alte
drepturi si valori assimilate")
________________________ x _________________________

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea cheltuielilor de dezvoltare


existente .
2.2.3.Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi si
valori similare

Administrarea unei ntreprinderi se poate face si n mod indirect prin


concesionare, locatie de gestiune sau nchiriere.
Concesiunea reprezinta conventia prin care o parte numita concedent
cedeaza unei alte parti denumite concesionar pe o perioada determinata dreptul de
exploatare a unor bunuri sau de exercitare a unor activitati. Suma datorata periodic
de catre concesionar, concedentului n baza contractului de concesiune se
numesteredeventa..
Locatia de gestiune consta n transferarea de catre un subiect de drept altui
subiect de drept a posesiei, folosintei, exploatarii unor terenuri sau bunuri. n cazul
locatiei de gestiune, relatiile dintre locator (cel care ofera) si locatar (cel care
primeste) sunt mai complexe. Exista, de regula, prestatii si angajari reciproce astfel
nct fiecare sa obtina eficienta scontata.
nchirierea reprezinta cedarea folosintei temporare a unui bun, unei persoane
fizice sau juridice n schimbul unei sume de bani numita chirie. Pot face obiectul
nchirierii: cladirile, utilajele, masinile, terenurile, etc.
Brevetul ca forma de manifestare a imobilizarilor necorporale este un titlu
eliberat de o institutie de stat competenta prin care se confirma caracterul de inventie
a obiectului si ofera inventatorului o serie de drepturi, principalul fiind dreptul exclusiv
si temporar de a utiliza inventia.
Licenta ca modalitate de utilizare a rezultatului cercetarii n productie
reprezinta un contract prin care posesorul unui brevet de inventie cedeaza dreptul de

utilizare a brevetului unei alte persoane fizice sau juridice n schimbul unei sume de
bani.
n categoria altor drepturi si valori similare se incadreaza: marcile de fabrica,
dreptul de proprietate intelectuala, de autor, traducator, etc.
Imobilizarile necorporale de natura concesiunilor, brevetelor, licentelor,
marcilor de fabrica aduse ca aport, n cazul achizitionarii, sau realizate pe cont
propriu se evidentiaza n contabilitate cu ajutorul contului 205 "Concesiuni,
brevete , licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare", (205
"Concesiuni, brevete,si alte drepturi si valori similare"), care se dezvolta astfel:
2051 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, si alte drepturi si
valori similare achizitionate"
2052 "Brevete, licente, si alte drepturi si valori similare obtinute cu
resurse proprii"
Dupa continutul economic: este un cont de active imobilizate necorporale.
Dupa functia contabila: este un cont de activ.
Se debiteaza cu:
- valoarea brevetelor, licentelor, etc., intrate in unitate prin:
- aport:
________________________ x _________________________

205 "Concesiuni,

brevete, licente, marci

456 "Decontari cu asociatii


privind capitalul"

comerciale si alte drepturi


si valori similare"
("Concesiuni, brevete si alte drepturi
si valori similare")
________________________ x _________________________
- obtinute din productie proprie:
________________________ x _________________________

2052 "Brevete, licente

si alte drepturi si valori

721 "Venituri din productia


de imobilizari necorporale"

similare obtinute din resurse proprii"


(205 "Concesiuni, brevete si alte
drepturi si valori similare")
________________________ x _________________________
- achizitionate:
________________________ x _________________________

2051 "Concesiuni,

404 "Furnizori de

brevete, licente, marci

imobilizari"

comerciale si alte drepturi si valori


similare achizitionate"
(205 "Concesiuni, brevete si alte
drepturi si valori similare")
________________________ x _________________________

- obtinute cu titlu gratuit:


________________________ x _________________________

205"Concesiuni,

131 "Subventii pentru

brevete,licente,marci comerciale
si alte drepturi si valori similare"
("Concesiuni, brevete si alte

investitii"

drepturi si valori similare")


________________________ x _________________________

- preluate n concesiune conform contractelor ncheiate:


________________________ x _________________________

205 "Concesiuni,

167 "Alte mprumuturi si

brevele, licente,marci comerciale

datorii asimilate"

si alte drepturi si valori similare"


("Concesiuni, brevete si alte
drepturi si valori similare")
________________________ x _________________________

Se crediteaza cu:
- valoarea concesiunilor, brevetelor, etc., scoase din gestiune dupa amortizarea lor
completa, vnzare (cesiune) sau retrase de actionari:
nregistrarea amortizarii:
________________________ x _________________________

6811 "Cheltuieli de

exploatare privind
amortizarea imobilizarilor"

2805 "Amortizarea
concesiunilor, brevetelor,
licentelor, marcilor
comerciale si altor drepturi
si valori similare"
("Amortizarea concesiunilor,
brevetelor si altor drepturi

si valori similare")
________________________ x _________________________

scoaterea din gestiune dupa amortizarea integrala:


________________________ x _________________________

2805 "Amortizarea

205 "Concesiuni, brevete,

concesiunilor,brevetelor,

licente, marci comerciale

licentelor,marcilor

si alte drepturi si valori

comercial si a altor drepturi

similare"

si valori similare"

( "Concesiuni, brevete si

(Amortizarea concesiunilor,

alte drepturi si valori

brevetelor si altor drepturi si

similare")

valori similare")
________________________ x _________________________
cedate fara amortizare nregistrata (neamortizate):
________________________ x _________________________

6583 "Cheltuieli privind =

205 " Concesiuni, brevete,

activele cedate si alte

licente, marci comerciale si

operatii de capital"

alte drepturi si valori

(6721 "Cheltuieli privind

similare"

activele cedate")

("Concesiuni, brevete si alte


drepturi si valori similare")

________________________ x _________________________

cedate, amortizate partial:


________________________ x _________________________

6583 "Cheltuieli privind

205 "Concesiuni, brevete ,


licente,marci comerciale si

activele cedate si alte

alte drepturi si valori

operatii de capital"

similare"

(6721 "Cheltuieli privind

("Concesiuni, brevete si alte

activele cedate")

drepturi si valori similare")

2805 "Amortizarea concesiunilor,


brevetelor licentelor, marcilor
comerciale si altor drepturi si
valori similare"
("Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
si altor drepturi si valori similare")
________________________ x _________________________
retrase de actionari:
________________________ x _________________________

456 "Decontari cu

205 " Concesiuni, brevete,

asociatii privind capitalul"

licente,marci comerciale si
alte drepturi si valori
similare"
("Concesiuni, brevete si alte
drepturi si valori similare")

________________________ x _________________________

- valoarea brevetelor, licentelor etc., depuse ca aport la capitalul altei


persoane juridice:
________________________ x _________________________

261 " Titluri de

participare detinute la
filiale din cadrul grupului"

205 " Concesiuni, brevete,


licente, marci comerciale si
alte drepturi si valori
similare"
("Concesiuni, brevete si alte
drepturi si valori similare")

________________________ x _________________________

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea concesiunilor, brevetelor,


licentelor si altor drepturi si valori similare existente n gestiune la un moment dat .
2.2.4.Contabilitatea fondului comercial

Fondul comercial reprezinta acea parte din fondul de comert ce nu este


cuprins n celelalte active, dar care concura la mentinerea sau dezvoltarea
potentialului unitatii cum sunt: clientela, vadul, reputatia, debuseele,pozitie
geografica. Se determina ca diferenta ntre costul de achizitie si valoarea justa la
data tranzactiei a partii din activele nete achizitionate de catre o persoana juridica. n
situatia n care fondul comercial achizitionat este prezentat distinct n bilant ca activ
se vor prezenta n notele explicative:
- perioada aleasa pentru amortizare;
- motivul care a determinat alegerea perioadei.
Amotizarea fondului comercial se face ntr-o perioada de pna la 20 de ani,
fara nsa a depasii durata de viata utila.
Fondul comercial ca element al fondului de comert este alcatuit din:

- elemente legate de clientela cum ar fi: fidelitatea, numarul clientilor, calitatea


acestora;
- elemente privind furnizorii cum sunt: calitatea livrarilor, calitatea serviciilor
efectuate, regularitatea livrarilor;
- elemente privind personalul cum sunt: pregatirea, fluctuatia;
- elemente legate de patrimoniu cum sunt: gradul de dotare, calitatea
constructiei;
- elemente privind productia si concurenta: calitatea, pretul practicat, numarul
si pozitia concurentilor pe piata;
Reflectarea n contabilitate a fondului de comert se realizeaza cu ajutorul
contului 207 "Fond comercial", care se detalieaza astfel:
2071 "Fond comercial"
2075 "Fond comercial negativ"
Fondul comercial propriu-zis (pozitiv) reprezinta orice exces al costului de
achizitie peste interesul celui care achizitioneaza, n valoarea justa a activelor si
datoriilor identificabile achizitionate, la data tranzactiei de schimb (Ca > Vj).
Fondul comercial negativ reprezinta orice exces la data tranzactiei de schimb,
al interesului achizitorului n valorile juste ale activelor si datoriilor identificabile
achizitionate peste costul achizitiei (Vj > Ca), unde Vj = valoarea justa si Ca = cost de
achizitie.
Dupa continutul economic: este un cont de imobilizari necorporale.
Dupa functia contabila: este un cont de activ.
Se debiteaza cu: valoarea fondului comercial intrat n unitate prin achizitie:
________________________ x _________________________

%
207 "Fond comercial"

404 "Furnizori de
imobilizari"

4426 "TVA deductibila"


________________________ x _________________________
Se crediteaza cu: valoarea fondului comercial iesit din gestiune:

- amortizat complet:
nregistratea amortizarii:
________________________ x _________________________

6811 "Cheltuieli de

2807 "Amortizarea fondului

exploatare privind amortizarea

comercial"

imobilizarilor"
________________________ x _________________________
scaderea gestiunii:
________________________ x _________________________

2807 "Amortizarea

207 "Fond comercial"

fondului comercial"
________________________ x _________________________

- amortizat partial:
________________________ x _________________________

207 "Fond comercial"

2807 "Amortizarea fondului


comercial"
6583 "Cheltuieli privind activele
cedate si alte operatii de capital"
(6721 "Cheltuieli privind activele
cedate").

________________________ x _________________________

- neamortizat:
________________________ x _________________________

6583 "Cheltuieli

207 "Fond comercial"

privind activele cedate si


alte operatii de capital "
(6721 "Cheltuieli privnd activele
cedate ")
________________________ x _________________________

Soldul contului este debitor si reprezinta valorea fondului comercial existent


la un moment dat n gestiunea unitatii .
2.2.5.Contabilitatea altor imobilizari necorporale

n categoria alte imobilizari necorporale se regasesc acele active de natura


imobilizarilor necorporale ce nu au fost cuprinse n cadrul conturilor prezentate
anterior.
Se includ n aceasta categorie programele informatice create n cadrul
unitatii sau achizitionate de la terti pentru necesitati proprii, precum si alte imobilizari
necorporale evaluate la costul de productie, respectiv la costul de achizitie.
Valoarea acestor imobilizari se amortizeaza n functie de durata estimata de
utilizare .
Contabilitatea altor imobilizari necorporale se conduce cu ajutorul contului 208
"Alte imobilizari necorporale"
Dupa continutul economic: este un cont de imobilizari necorporale.
Dupa functia contabila: este un cont de activ.
Se debiteaza cu valoarea altor imobilizari necorporale intrate n unitate astfel:
- aport la capital:

________________________ x _________________________

208 "Alte imobilizari

456"Decontari cu asociatii

necorporale"

privind capitalul"

________________________ x _________________________

- realizate din productie proprie:


________________________ x _________________________

208 "Alte imobilizari

721"Venituri din productia

necorporale"

de imobilizari necorporale"

________________________ x _________________________
- achizitionate:
________________________ x _________________________

208 "Alte imobilizari

404 "Furnizori de
imobilizari"

necorporale"
4426 "TVA deductibila "
________________________ x _________________________
- finalizate din cele neterminate anterior:
________________________ x _________________________

208 "Alte imobilizari


necorporale"

233(230) "Imobilizari
necorporale n curs"

________________________ x _________________________

Se crediteaza cu valoarea altor imobilizari necorporale iesite din ntreprindere


astfel:
- amortizate integral:
nregistrarea amortizarii:
________________________ x _________________________

6811 "Cheltuieli de

exploatare privind

2808 "Amortizarea altor


imobilizari necorporale"

amortizarea imobilizarilor"
________________________ x _________________________
scoaterea din gestiune:
________________________ x _________________________

2808 "Amortizarea

208 "Alte imobilizari

altor imobilizari

necorporale"

necorporale"
________________________ x _________________________
- cedate n stare noua (neamortizate):
________________________ x _________________________

6583"Cheltuieli privind =

208 "Alte imobilizari

activele cedate si alte


operatii de capital"
(6721 "Cheltuieli privind activele

necorporale"

cedate ")
________________________ x _________________________

- amortizate partial:
________________________ x _________________________

2808 "Amortizarea altor

208 "Alte imobilizari


necorporale"

imobilizari necorporale"
6583 "Cheltuieli privind activele cedate
si alte operatii de capital "
(6721 "Cheltuieli privind activele cedate")
________________________ x _________________________

- retrase de asociati:
________________________ x _________________________

456 "Decontari cu

asociatii privind capitalul"

208 "Alte imobilizari


necorporale"

________________________ x _________________________

- depuse ca aport la capitalul altei persoane juridice:


________________________ x _________________________

261 "Titluri de

208"Alte imobilizari

participare detinute la

necorporale"

filiale din cadrul grupului"


________________________ x _________________________

Soldul contului este debitor si exprima valoarea altor imobilizari necorporale


existente n ntreprindere la un moment dat.
2.3.Contabilitatea imobilizarilor corporale

2.3.1.Continut, structuri, concepte specifice, recunoastere

Conform Standardelor Internationale de Contabilitate (IAS 16 ) imobilizarile


corporale sunt acele activecare:
- sunt detinute de o ntreprindere pentru a fi utilizate n productia de bunuri si
prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate tertilor sau pentru a fi folosite n scopuri
administrative;
- este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade ( mai mult de 12
luni ).
Pe lnga aceste doua conditii reglementarile din Romnia prevad si o a treia
conditie respectiv "sa aiba o valoare mai mare dect limita stabilita de legislatia
n vigoare"*).
Sunt considerate structuri ale imobilizarilor corporale:

*) OMFP 306/2002, M.Of.279 bis /2002

- terenurile;
- constructiile;
- instalatiile tehnice, masinile, utilajele;
- mobilierul;
- avansurile si imobilizarile corporale n curs de executie.

Conceptele specifice**) imobilizarilor corporale sunt:


Durata de viata utila reprezinta perioada pe parcursul careia se estimeaza ca
ntreprinderea va utiliza activul sau numarul unitatilor produse sau a unor unitati
similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de ntreprindere prin folosirea activului
respectiv.
Costul activului reprezinta suma platita n numerar sau echivalente de
numerar, ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui
activ, la data achizitiei sau constructiei acestuia la data receptiei.
Amortizarea este alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe
ntreaga sa durata de viata utila.
Valoarea amortizabila este costul activului sau o alta valoare substituita
costului n situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala.
Valoarea reziduala reprezinta valoarea neta pe care o ntreprindere
estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfrsitul duratei de viata utila a acestuia
dupa deducerea prealabila a costurilor de cedare estimate.
Valoarea justa reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de
buna voie ntre doua parti aflate n cunostinta de cauza, n cadrul unei tranzactii cu
pretul determinat obiectiv.

**) Standardele Internationale de Contabilitate 2001 IAS 16 "Imobilizari corporale"

Valoarea contabila este valoarea la care un activ este recunoscut n bilant


dupa scaderea amortizarii cumulate pna la acea data precum si a pierderilor
cumulate din depreciere.
Pierderile din depreciere reprezinta diferenta dintre valoarea contabila si
valoarea recuperabila.
Recunoasterea activelor imobilizate corporale se face atunci cnd:
- este posibila generarea catre ntreprindere de beneficii economice viitoare
aferente activului;
- costul activului poate fi masurat n mod credibil.
2.3.2. Evaluarea, reevaluarea, compensatii, cheltuieli ulterioare, cedare si casare

Evaluarea initiala a unei imobilizari corporale trebuie efectuata la costul sau


n functie de modalitatea de intrare n ntreprindere. n bilant imobilizarile corporale

se prezinta la cost mai putin amortizarea cumulata aferenta si provizioanele cumulate


din depreciere.
Imobilizarile corporale pot fi supuse reevaluarii*) conform reglementarilor
legale, caz n care sunt prezentaten bilant la valoarea reevaluata si nu la costul
istoric.
Reevaluarea se face la valoarea justa (cu exceptiile prevazute de lege) determinata
pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati. Elementele dintr-o
clasa (terenuri, cladiri, masini, nave) de imobilizari corporale sunt evaluate simultan,
cu

*) OMFP 306/2002, M.Of.279 bis/2002

exceptia situatiei cnd nu exista nici o piata activa pentru acel activ.
O piata activa este o piata unde sunt ndeplinite cumulativ urmatoarele
conditii:
- elementele comerciale sunt omogene;
- pot fi gasiti n permanenta cumparatori si vnzatori interesati;
- preturile sunt cunoscute de catre public.
Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale reevaluate nu mai poate fi
determinata prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata n bilant
trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari din care se scad
amortizarea si provizioanele pentru depreciere cumulate.
Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta,
atunci aceasta se trateaza ca o crestere a rezervei din reevaluare din cadrul
capitalurilor proprii, cu conditia sa nu fi existat o descrestere anterioara recunoscuta
ca o cheltuiala aferenta acelui activ sau ca un venit care sa compenseze cheltuiala
cu descresterea recunoscuta anterior la acelasi activ.
Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete atunci
aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu ntreaga valoare a deprecierii, daca n rezerva
din reevaluare nu este nregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din
reevaluare) sau ca o scadere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii,
cu minimul dintre valoarea acelei reserve si valoarea descresterii, iar eventuala
diferenta ramasa neacoperita se nregistreaza ca o cheltuiala *).
n cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele
sau sumele compensatoriincasate de la terti legate de acestea, precum si
achizitionarea sau constructia

*) OMFP 306/2002. M.Of. 279 bis /2002

ulterioara de active noi sunt operatiuni economice distincte si trebuie nregistrate ca


atare pe baza de documente justificative.
n astfel de situatii deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii
acesteia iar dreptul de a ncasa compensatiile se evidentiaza conform contabilitatii
de angajamente.
Asemenea compensatii pot fi nregistrate n situatii cum sunt:
- sume platite de societatile de asigurare pentru deprecerea sau pierderea
unor imobilizari corporale cauzate de : dezastre, furt, etc.;
- indemnizatii acordate de guvern n schimbul unor imobilizari corporale care
au fost expropriate.
Cheltuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizarilor
corporale care a fost deja recunoscut trebuie adaugate valorii contabile a activului
numai atunci cnd se estimeaza ca ntreprinderea va obtine beneficii economice
viitoare suplimentare fata de performantele estimate initial ca fiind corespunzatoare.
Toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie recunoscute drept cheltuieli n perioada n
care au fost suportate*).
Exemple de mbunatatiri care pot duce la cresterea beneficiilor economice
viitoare sunt:
- modificarea unei imobilizari corporale pentru a-i extinde durata de viata utila,
incluznd sporirea capacitatii acesteia;
- modernizarea unor componente ale activelor imobilizate cu scopul de a
obtine mbunatatiri substantiale ale calitatii productiei;

*) Standardele Internationale de Contabilitate (IAS 16, pag.362)

- adoptarea unui nou proces de productie care permite reducerea substantiala


a costurilor de exploatare estimate initial.
Imobilizarile corporale trebuie scoase din evidenta la cedare sau casare atunci
cnd nici un beneficiu ecinomic viitor nu mai este de asteptat din utilizarea lor
ulterioara.

n situatia n care o imobilizare corporala este schimbata pentru o alta similara


costul activului achizitionat este egal cu valoarea contabila a activului cedat si nu se
nregistreaza nici un cstig sau pierdere.
Cstigurile sau pierderile rezultate n urma casarii sau cedarii unui element al
imobilizarii corporale trebuie determinate ca diferenta ntre ncasarile nete estimate
din cedare si valoarea contabila a activului si trebuie recunoscute ca venit sau
cheltuiala n contul de profit sau pierdere.
Imobilizarile care sunt retrase din uz si detinute n scopul cedarii sunt
nregistrate la valoarea lor contabila de la data la care activul este retras din uz, iar
cel putin la sfrsitul fiecarui an se revizuieste deprecierea recunoscndu-se n
consecinta orice pierdere din depreciere*).
2.3.3.Contabilitatea terenurilor

Terenurile sunt reprezentate prin suprafete de pamnt afectate durabil unor


activitati agricole silvice, unor constructii, etc.
Terenurile nu se amortizeaza, exceptie facnd amenajarile de terenuri care se
amortizeaza ca orice imobilizare.

*) OMFP 306/2002, M.Of.279 bis/2002

Amenajarile de terenuri sunt reprezentate prin lucrari efectuate pentru:


- racordari la sistemul de alimentare cu energie;
- drumuri de acces;
- desecari, etc.
Terenurile sunt reflectate cu ajutorul contului 211 "Terenuri si amenajari de
terenuri". Se dezvolta n doua conturi sintetice de gradul doi si anume:
2111 "Terenuri"
2112 "Amenajari la terenuri"
Dupa continutul economic: este un cont de imobilizari corporale.
Dupa functia contabila: este un cont de activ.
Se debiteaza cu terenurile intrate n unitate astfel :
- aduse ca aport:

________________________ x _________________________

211 "Terenuri si

amenajari de terenuri"

456 "Decontari cu asociatii


privind capitalul"

________________________ x _________________________

- achizitionate:
________________________ x _________________________

404"Furnizori de imobilizari"

2111 "Terenuri"
4426 "TVA deductibila"
________________________ x _________________________

- primite prin donatie sau cu titlu gratuit:


________________________ x _________________________

2111 "Terenuri "

131 "Subventii pentru


investitii"

________________________ x _________________________

- obtinute ca urmare a unor amenajari cu forte proprii:


________________________ x _________________________

2112 "Amenajari de

722"Venituri din productia

terenuri"

de imobilizari corporale"

________________________ x _________________________

- urmare a finalizarii lucrarilor de amenajare ncepute n anul precedent:


________________________ x _________________________

2112 "Amenajari de

terenuri"

%
231 "Imobilizari corporale n
curs"
722 "Venituri din productia
de imobilizari corporale"

________________________ x _________________________

- majorarea valorii ca urmare a reevaluarii:


________________________ x _________________________

2111 "Terenuri"

105"Rezerve din reevaluare"


("Diferente din reevaluare")

________________________ x _________________________
- terenurile intrate n sistem de leasing financiar:
________________________ x _________________________

2111 " Terenuri"

167 "Alte mprumuturi si


datorii asimilate"

________________________ x _________________________

Se crediteaza cu scoaterea din gestiune a terenurilor sau la reevaluare


(descresteri) astfel :
- retrase de asociati:
________________________ x _________________________

456 "Decontari cu

asociatii privind capitalul"

211 "Terenuri si amenajari


de terenuri"

________________________ x _________________________
- cesionate tertilor:
- vnzarea:
________________________ x _________________________

461 "Debitori diversi"

%
7583 "Venituri din vnzarea
activelor si alte operatii
de capital "
(7721 "Venituri din cedarea
activelor")
4427 "TVA colectata"

________________________ x _________________________

- scoaterea din gestiune:


neamortizate:
________________________ x _________________________
6583 "Cheltuieli privind =

211 " Terenuri si amenajari

activele cedate si alte

de terenuri"

operatii de capital"
(6721 "Cheltuieli privind activele
cedate ")
________________________ x _________________________
- amortizate integral ( amenajarile):
nregistrarea amortizarii:
________________________ x _________________________

6811 "Cheltuieli de

de exploatare privind

2811 "Amortizarea
amenajarilor de terenuri"

amortizarea imobilizarilor"

(2810 "Amortizarea
terenurilor ")

________________________ x _________________________
scoaterea din gestiune:
________________________ x _________________________

2811 "Amortizarea

2112"Amenajari de terenuri"

amenajarilor de terenuri
(2810 "Amortizarea terenurilor")
________________________ x _________________________

- amortizate partial:
________________________ x _________________________

2112"Amenajari de terenuri"

2811 "Amortizarea amenajarilor


de terenuri"
(2810 "Amortizarea terenurilor")
6583 "Cheltuieli privind activele
cedate si alte operatii de capital"
(6721 "Cheltuieli privind activele
cedate")
________________________ x _________________________

- valoarea descresterilor rezultate din reevaluare:


________________________ x _________________________

105 " Rezerve din

211 "Terenuri si amenajari

reevaluare"

de terenuri"

________________________ x _________________________

- valoarea terenurilor care fac obiectul participarii n natura la capitalul altei


societati comerciale:
________________________ x _________________________

211 "Terenuri si amenajari

261 " Titluri de participare

de terenuri"

detinute de filiale din cadrul grupului"


262 " Titluri de participare detinute
la societati din afara grupului"

263 " Imobilizari financiare sub forma


de interese de participare"
________________________ x _________________________

- cadate n baza contractelor de leasing financiar:


________________________ x _________________________
267 "Creante

211 "Terenuri si amenajari

imobilizate"

de terenuri"

________________________ x _________________________
Soldul contului este debitor si exprima valoarea terenurilor respectiv costul
amenajarilor de terenuri.
Contabilitatea analitica a terenurilor se tine pe grupe de terenuri respectiv:
terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte,
terenuri cu constructii, etc
2.3.4.Contabilitatea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor,
plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice si altor active corporale

n structura imobilizarilor corporale ale unei ntreprinderi pot fi regasite pe


lnga categoria "Terenuri" si alte structuri (constructii, masini, mobilier, etc.).
Contabilitatea acestora se conduce cu ajutorul conturilor:
212 "Constructii";
213 " Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;
2131 " Echipamente tehnologice ( masini, utilaje si instalatii de
lucru)";
2132 " Aparate si instalatii de masurare, control si reglare";
2134 " Animale si plantatii ".
214 " Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale"
Dupa continutul economic sunt conturi de imobilizari corporale.

Dupa functia contabila sunt conturi de activ- evidentiind existenta si miscarea


constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie
si munca , plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protectie a
valorilor umane si materiale si a altor active corporale.
Se debiteaza cu:
- valoarea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor, plantatiilor , mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si
altor active corporale intrate astfel:
- aport la capital:
________________________ x _________________________

456 "Decontari cu asociatii

212"Constructii"(Mijloace fixe" ) privind capitalul"


213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 " Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale"
________________________ x _________________________

- achizitie de la furnizori:
________________________ x _________________________

404 "Furnizori de

212 "Constructii"(Mijloace fixe")


213 "Instalatii tehnice,mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 " Mobilier, aparatura birotica,

imobilizari"

echipamente de protectie a valorilor


umane si materiale si alte active corporale"
4426 "TVA deductibila"
________________________ x _________________________

- obtinute din productie proprie:


________________________ x _________________________

212"Constructii"

722 "Venituri din productia


de imobilizari corporale"

(Mijloace fixe" )
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 " Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale"
________________________ x _________________________
- primite cu titlu gratuit sau prin subventii, precum si plusul de inventar:
________________________ x _________________________

131 "Subventii pentru

212"Constructii"

investitii"

(Mijloace fixe" )
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"

214 " Mobilier, aparatura birotica,


echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale"
________________________ x _________________________
- investitii care la sfrsitul anului precedent au fost nregistrate ca imobilizari
corporale n curs:
________________________ x _________________________

231 "Imobilizari corporale

212"Constructii"("Mijloace fixe" ) n curs"


213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 " Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale"
________________________ x _________________________
- ncorporarea unor accesorii (parti componente, aparate de masura, etc):
________________________ x _________________________

302 (301) "Materiale

212"Constructii"

consumabile"

("Mijloace fixe" )
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 " Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale"


________________________ x _________________________

- majorarea valorii de intrare a cnstructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor,


plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, ca urmare a
investitiei efectuate la cele concesionate, nchiriate sau date n locatii de gestiune si restituite proprietarului:

________________________ x _________________________

281 "Amortizari privind

212"Constructii"

imobilizarile corporale"

("Mijloace fixe" )
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 " Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale"
________________________ x _________________________

- primite n regim de leasing financiar:


________________________ x _________________________

%
212"Constructii"

167 "Alte mprumuturi


si datorii asimilate"

(Mijloace fixe" )
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 " Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor


umane si materiale si alte active corporale"
________________________ x _________________________
- plusul de valoare rezultat din reevaluare:
________________________ x _________________________

105 "Rezerve din

212"Constructii"

reevaluare"

(Mijloace fixe" )
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 " Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale"
________________________ x _________________________

Mijloacele fixe aflate n folosinta temporara (nchiriate) se nregistreaza la


valoarea de inventar n debitul contului 8031 "Mijloace fixe luate n chirie" (cont n
afara bilantului). La intrare acest cont se va debita cu valoarea de inventar, la
expirarea contractului se va credita.
Se crediteaza cu:
- valoarea costructiilor, instalatiilor tehnice, masinilor, utilajelor, mobilierului si
altor active corporale iesite din unitate:
- amortizate integral:
nregistrarea amortizarii:

________________________ x _________________________

6811 "Cheltuieli de

exploatare privind

281 "Amortizari privind


imobilizarile corporale"

amortizarea imobilizarilor"
________________________ x _________________________
scoaterea din gestiune:
________________________ x _________________________

281 "Amortizari privind =


imobilizarilecorporale"

%
212"Constructii"
("Mijloace fixe" )
213 "Instalatii tehnice,
mijloace de transport,
animale si plantatii"
214 " Mobilier, aparatura
birotica, echipamente de
protectie a valorilor umane
si materiale si alte active
corporale"

________________________ x _________________________

- vndute (cedate), amortizate partial:


vnzarea:

________________________ x _________________________

461 " Debitori diversi" =

7583 "Venituri din vnzarea


activelor si alte operatii
de capital"
4427 " TVA colectata"
________________________ x _________________________

scaderea din gestiune:


________________________ x _________________________

212 " Constructii"

281 "Amortizari privind

("Mijloace fixe")

imobilizarile corporale"

213 "Instalatii tehnice,

6583" Cheltuieli privind

mijloace de transport,

activele cedate si alte

animale si plantatii"

operatii de capital"

214 "Mobilier, aparatura

(6721"Cheltuieli privind
activele cedate")

birotica, cedate si alte


echipamente de protectie
a valorilor umane si
materiale si alte active
corporale"

________________________ x _________________________

- vndute n stare noua (neamortizate):


________________________ x _________________________

6583 "Cheltuieli privind =

activele cedate si alte

212 "Constructii"

operatii de capital"

("Mijloace fixe")

(6721 "Cheltuieli privind

213 "Instalatii tehnice,

activele cedate"

mijloace de transport,
animale si plantatii"
214 " Mobilier, aparatura
birotica, echipamente de
protectie a valorilor
umane si materiale si
alte active corporale"

________________________ x _________________________

- retrase de asociati:
________________________ x _________________________

456 "Decontari cu

asociatii privind capitalul"

%
212 "Constructii"
("Mijloace fixe")
213 "Instalatii tehnice,
mijloace de transport,
animale si plantatii"
214"Mobilier, aparatura
birotica, echipamente de
protectie a valorilor

umane si materiale si
alte active corporale"
________________________ x _________________________

- distruse ca urmare a unor cauze extraordinare (calamitati):


________________________ x _________________________

212 " Constructii"

281 "Amortizari privind

("Mijloace fixe")

imobilizarile corporale"

213 "Instalatii tehnice,

671 "Cheltuieli privind

mijloace de transport"

calamitatile si alte

animale si plantatii"

evenimente extraordinare"

214 "Mobilier, aparatura

(6728"Alte cheltuieli

birotica, echipamente de

exceptionale privind

protectie a valorilor umane

operatiile de capital")

si materiale si alte active


corporale"

________________________ x _________________________

- constatate lipsa cu ocazia inventarierii:


________________________ x _________________________

212 " Constructii"

281 "Amortizari privind

("Mijloace fixe")

imobilizarile corporale"

213 "Instalatii tehnice,

6588"Alte cheltuieli de

mijloace de transport,

exploatare"

animale si plantatii"

(6718 "Alte cheltuieli

214 "Mobilier, aparatura

exceptionale privind

birotica, echipamente de

operatii de gestiune"

protectie a valorilor umane


si materiale si alte active
corporale"

________________________ x _________________________

- cedate n regim de leasing financiar:


________________________ x _________________________

267"Creante
imobilizate"

%
212 " Constructii"
("Mijloace fixe")
213 " Instalatii tehnice,
mijloace de transport,
animale si plantatii"
214 " Mobilier, aparatura
birotica, echipamente de
protectie a valorilor umane
si materiale si alte active
corporale"

________________________ x _________________________

- descresterile de valoare rezultate din reevaluare:


________________________ x _________________________

105 " Rezerve din


reevaluare"

%
212 "Constructii"
("Mijloace fixe ")
213 "Instalatii tehnice,
mijloace de transport,
animale si plantatii"
214 "Mobilier, aparatura
birotica, echipamente de
protectie a valorilor umane
si materiale si alte active
corporale"

________________________ x _________________________

Soldul conturilor este debitor si exprima valoarea costructiilor (ct.212),


instalatiilor tehnice (ct.213), mobilierului, aparaturii birotice si alte active corporale
(ct.214) existente n stoc la sfrsitul perioadei (valoarea de intrare).
2.4.Contabilitatea imobilizarilor n curs

n activitatea desfasurata de agentii economici se ajunge, uneori ca la sfrsitul


perioadei de gestiune, unele active sa fie nefinalizate.
Acestea sunt considerate investitii n curs sau neterminate. Se ncadreaza n
aceasta categorie: investitiile neterminate executate n regie proprie; sau efectuate
de terti, aduse sub forma de aport n natura de catre asociati; cheltuieli de proiectare,
montajul utilajelor, cheltuieli privind probele tehnologice inclusiv avansurile acordate
furnizorilor de imobilizari pna la decontarea acestora.

Imobilizarile n curs mbraca n cea mai mare parte forma imobilizarilor


corporale si mai rar cea a imobilizarilor necorporale.
2.4.1.Contabilitatea imobilizarilor necorporale n curs

Executarea n regie proprie a unor lucrari si proiecte de dezvoltare, a unor


programe informatice si a altor imobilizari necorporale genereaza o serie de
cheltuieli. Costul de productie al investitiilor de natura imobilizarilor necorporale
executate cu forte proprii si costul de achizitie al celor achizitionate sau executate de
terti care la sfrsitul exercitiului nu sunt terminate se reflecta cu ajutorul contului 233
"Imobilizari necorporale n curs" (230 "Imobilizari necorporale n curs").
Dupa continutul economic: este un cont de active imobilizate necorporale n
curs.
Dupa functia contabila: este un cont de activ.
Se debiteaza cu:
- valoarea imobilizarilor necorporale facturate de terti (achizitionate):
________________________ x _________________________

%
233 (230) "Imobilizari

404 "Furnizori de
imobilizari"

necorporale n curs"
4426 "TVA deductibila"
________________________ x _________________________
- imobilizarile necorporale n curs realizate cu forte proprii:
________________________ x _________________________

233 (230) "Imobilizari =


necorporale n curs"

721 "Venituri din productia


de imobilizari necorporale"

________________________ x _________________________
- imobilizarile necorporale n curs aduse ca aport la capital:
________________________ x _________________________

233 (230) "Imobilizari =

456 "Decontari cu asociatii

necorporale n curs"

privind capitalul"

________________________ x _________________________

Se crediteaza cu:
- valoarea imobilizarilor necorporale n curs terminate si receptionate:
________________________ x _________________________

233 (230) "Imobilizari

203 "Cheltuieli de dezvoltare

necorporale n curs"

("Cheltuieli de cerectare si dezvoltare")


205 "Concesiuni, brevete,licente, marci
comerciale si alte drepturi si valori similare"
("Concesiuni, brevete, si alte drepturi
si valori similare")
208 "Alte imobilizari necorporale"
________________________ x _________________________

- retrase de asociati:
________________________ x _________________________

456 "Decontari cu

asociatii privind capitalul"

233 (230) "Imobilizari


necorporale n curs"

________________________ x _________________________

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale


existente la afrsitul perioadei.
Avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale se reflecta cu
ajutorul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale" . Este un
cont de activ.
Se debiteaza cu:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale:
________________________ x _________________________

234 "Avansuri acordate =

5121 " Conturi la banci

pentru imobilizari necorporale"

n lei"

________________________ x _________________________

Se crediteaza cu:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor decontate:
________________________ x _________________________

404 " Furnizori de


imobilizari"

234 " Avansuri acordate


pentru imobilizari
necorporale"

________________________ x _________________________

Soldul debitor reprezinta valoarea avansurilor acordate furnizorilor de


imobilizari necorporale nedecontate.
2.4.2.Contabilitatea imobilizarilor corporale n curs

Imobilizarile corporale n curs reprezinta investitiile neterminate efectuate


n regie proprie sau n antrepriza. Se evalueaza la costul de achizitie sau de

productie dupa caz. Se trec n categoria imobilizarilor finalizate dupa : receptie,


punere n functiune sau darea n folosinta.Costul de productie sau achizitie al
investitiilor de natura imobilizarilor corporale aflate n curs de executie se evidentiaza
la sfarsitul perioadei contabile cu ajutorul contului 231 "Imobilizari corporale n
curs", care se detaileaza pe urmatoarele sintetice de gradul doi:
2311 "Amenajari de terenuri si constructii n curs"
2312 "Instalatii tehnice si masini n curs"
2313 "Alte imobilizari corporale n curs"
Dupa continutul economic: este un cont de active imobilizate corporale n
curs de executie.
Dupa functia contabila: este un cont de activ.
Se debiteaza cu:
- valoarea imobilizarilor corporale n curs realizate n regie proprie:
________________________ x _________________________

231 "Imobilizari

corporale n curs"

722 "Venituri din productia


de imobilizari corporale"

________________________ x _________________________

- valoarea imobilizarilor corporale n curs aduse ca aport la capital:


________________________ x _________________________

231 "Imobilizari
corporale n curs"

456 "Decontari cu asociatii


privind capitalul"

________________________ x _________________________
- valoarea imobilizarilor n curs facturate de furnizori (achizitionate):
________________________ x _________________________

404"Furnizori de

231 "Imobilizari corporale

imobilizari"

n curs"
4426 "TVA deductibila"
________________________ x _________________________

Se crediteaza cu:
- valoarea imobilizarilor corporale n curs terminate si receptionate trecute la
imobilizari corporale:
________________________ x _________________________

231 "Imobilizari

212 "Constructii"

corporale n curs"

("Mijloace fixe")
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 "Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale"
2112 "Amenajari de terenuri"
________________________ x _________________________
- valoarea imobilizarilor corporale n curs cedate (vndute):
vnzarea imobilizarilor n curs:
________________________ x _________________________

461 "Debitori diversi" =

7583 "Venituri din vnzarea


activelor si alte operatii
de capital"
4427 "TVA colectata"
________________________ x _________________________
scaderea gestiunii:
________________________ x _________________________

6583 "Cheltuieli privind =


activele cedate si alte

231 " Imobilizari corporale


n curs"

operatii de capital"
________________________ x _________________________
- valoarea imobilizarilor n curs distruse de calamitati:
________________________ x _________________________

671 "Cheltuieli privind =


calamitatile si alte

231 " Imobilizari corporale


n curs"

evenimente extraordinare"
________________________ x _________________________

- valoarea imobilizarilor corporale retrase de asociati:


________________________ x _________________________

456 " Decontari cu

asociatii privind capitalul"

231 "Imobilizari corporale


n curs"

________________________ x _________________________
Soldul debitor reprezinta valoarea imobilizarilor corporale n curs neterminate
(nereceptionate).
Avansurile acordate furnizorilor pentru imobilizari corporale se reflecta n
contabilitate cu ajutorul contului232 " Avansuri acordate pentru imobilizari
corporale" . Cont de activ.
Se debiteaza: cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari
corporale:
________________________ x _________________________

232 "Avansuri acordate =

5121 " Conturi la banci

pentru imobilizari corporale"

n lei"

________________________ x _________________________

Se crediteaza cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari


corporale decontate:
________________________ x _________________________

404 "Furnizori de
imobilizari

232 " Avansuri acordate


pentru imobilizari corporale"

________________________ x _________________________

Soldul debitor, exprima valoarea


imobilizari corporale nedecontate.

2.5.Contabilitatea deprecierii imobilizarilor

avansurilor

acordate

furnizorilor

de

Utilizarea n procesul de exploatare a imobilizarilor conduce inevitabil la


pierderea treptata a valorii lor de ntrebuintare. Apar in aceste conditii doua tipuri de
deprecieri:
a) ireversibile - ca urmare a uzurii fizice si morale reflectata n contabilitate cu
ajutorul amortizarii;
b) reversibile - au n vedere posibilitatea ca n perioada urmatoare activele
imobilizate sa cunoasca o scadere a valorii de intrare, reflectata n contabilitate cu
ajutorul provizioanelor.
2.5.1.Contabilitatea amortizarii imobilizarilor

Amortizarea se defineste ca fiind constatarea contabila de reducere definitiva


a valorii imobilizarilor datorita utilizarii lor n procesul de productie, a influentei
factorilor naturali si ca o consecinta a progresului tehnic. Deprecierea se
recupereaza prin trecerea pe cheltuielile fiecarui exercitiu financiar a sumelor
corespunzatoare deprecierilor suferite de imobilizari n functie de durata de viata utila
si valoarea amortizabila.
Se stabileste prin aplicarea cotelor de
amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor. Amortizarea imobilizarilor
corporale se calculeaza pa baza unui plan de amortizare de la data punerii n
functiune si pna la recuperarea integrala a valorii de intrare. Pentru imobilizarile
corporale concesionate, nchiriate sau n locatie de gestiune amortizarea se
calculeaza si nregistreaza n contabilitate de catre persoana juridica care le are n
proprietate*).

*) OMFP 306/2002, M.Of. 279 bis/2002

Sunt supuse amortizarii imobilizarile necorporale si corporale (exceptie


terenurile propriu-zise). Nu sunt supuse amortizarii imobilizarile financiare si cele n
curs.
Pentru calcularea amortizarii imobilizarilor trebuie avute n vedere urmatoarele
elemente:
- valoarea amortizabila (valoarea de intrare);
- durata de viata utila (durata de utilizare normala);
- regimul de amortizare (metoda de amortizare).

Valoarea amortizabila(valoarea de intrare) reprezinta costul de achizitie sau


pretul de productie al imobilizarilor intrate n gestiune, mai putin TVA, fiind egala cu
valoarea contabila ce trebuie amortizata n mod sistematic pe parcursul duratei de
viata utile.
Durata de viata utila (durata normala de utilizare) exprima perioada n care
valoarea amortizabila trebuie recuperata prin includerea n cheltuielile de exploatare
ale ntreprinderii. Prezinta importanta deosebita pentru reflectarea n contabilitate a
amortizarii imobilizarilor regimul de amortizare utilizat. n prezent, legislatia din
Romnia accepta trei regimuri de amortizare a imobilizarilor:
- regimul liniar;
- regimul degresiv;
- regimul accelerat.
Regimul liniar presupune repartizarea uniforma a valorii de intrare a
imobilizarilor asupra cheltuielilor de exploatare (deductibile fiscal) proportional cu
durata de viata utila . n acest sens se calculeaza norma (cota) de amortizare
liniara (procentual ):

Valoarea amortizarii se va obtine nmultind valoarea amortizabila (valoarea


de intrare) cu norma de amortizare liniara:
Va = Vi x nal
n care: nal - norma de amotizare liniara;
Dvu - durata de viata utila;
Va - valoarea amotizarii;
Vi - valoarea amortizabila (valoarea de intrare).
Regimul degresiv consta n suplimentarea normelor (cotelor) de amortizare
liniara cu anumiti coeficienti (K) prevazuti de legislatia n vigoare si anume:

n d = n al x K
n care: nd - norma de amortizare degresiva;
K - coeficient de multiplicare, cu urmatoarele valori:

- 1,5 pentru o durata normala de utilizare cuprinsa ntre 2-5 ani;


-2

pentru o durata normala de utilizare cuprinsa ntre 5-10 ani;

- 2,5 pentru o durata normala de utilizare mai mare de 10 ani.


Regimul de amortizare degresiv se aplica n doua variante:
- varianta fara influenta uzurii morale (AD1);
- varianta cu influenta uzurii morale (AD2).
Cea mai des utilizata este prima varianta n cadrul careia amortizarea se
calculeaza astfel:
- pentru primul an de utilizare a imobilizarii - aplicnd cota de amortizare
degresiva la valoarea amortizabila a imobilizarii.
- pentru urmatorii ani - se aplica aceeasi cota de amortizare degresiva la
valoarea ramasa de amortizat pna n anul n care amortizarea anuala rezultata este
egala sau mai mica dect amortizarea anuala determinata prin mpartirea valorii
ramase la numarul de ani de utilizare ramasi. Din acel moment si pna la expirarea
duratei de viata utile se trece la aplicarea metodei liniare. Amortizarea anuala se
obtine prin mpartirea valorii ramase de amortizat la numarul de ani ramasi.
Calcularea amortizarii anuale dupa metoda amortizarii degresive n varianta
cu influenta uzurii moralepermite amortizarea imobilizarilor corporale ntr-o perioada
de timp mai mica dect durata de viata utila, diferenta de ani reprezentnd influenta
uzurii morale. n acest caz este necesara calcularea normei de amortizare influentata
de uzura morala .
Aceasta presupune:
a) determinarea duratei de utilizare aferenta regimului liniar, recalculata n
functie de cota medie anuala de amortizare degresiva (DUR):

- nad - norma (cota) de amortizare degresiva.


b) determinarea duratei de utilizare n cadrul careia se realizeaza amortizarea
integrala (DAI):
DAI = DVU - DUR
c) determinarea duratei de utilizare n cadrul careia se aplica regimul de
amortizare degresiv (DAD):

DAD = DAI - DUR


d) determinarea duratei de utilizare n cadrul careia se aplica regimul de
amortizare liniar (DAL):
DAL = DAI - DAD
e) determinarea duratei de utilizare aferenta uzurii morale pentru care nu se
calculeaza amortizare (DUM):
DUM = DVU - DAI
Regimul accelerat presupune calcularea n exercitiul financiar n care
imobilizarile intra n activul persoanei juridice a unei amortizari de pna la 50% din
valoarea de intrare. n exercitiile urmatoare calcularea amortizarii anuale se face
dupa regimul liniar prin raportarea valorii ramase la numarul de ani de utilizare
ramasi.
Pentru echipamentele tehnologice, respectiv: masini, utilaje, instalatiile de
lucru, computere si echipamente periferice ale acestora puse n functiune dupa data
intrarii n vigoare a Legii 414/2002- privind impozitul pe profit (01.07.2002) se poate
utiliza regimul de amortizare accelerat fara aprobarea organului fiscal teritorial.
Acelasi regim se poate utiliza si pentru brevetele de inventie de la data aplicarii
acestora de catre contribuabili. Contribuabilii care investesc n constructii, instalatii,
masini, utilaje, mobilier, brevete de inventie, destinate activitatii pentru care sunt
autorizati si care nu au optat pentru regimul accelerat de amortizare pot deduce
cheltuieli suplimentare de amortizare reprezentnd 20 % din valoarea de intrare a
acestora. Valoarea ramasa de recuperat pe durata de viata utila se determina dupa
scaderea din valoarea de intrare a sumei egal cu deducerea de 20 %. Deducerea
suplimentara se acorda la data punerii n functiune. Sunt exceptate de la aceasta
prevedere achizitiile de animale si plantatii pentru care deducerea se acorda astfel:
- pentru animale la data achizitiei;
- pentru plantatii la data receptiei finale de nfiintare a platatiei.
Intra sub incidenta acestei reglementari (20 % din Vi) si imobilizarile
achizitionate n baza unui contract de leasing financiar cu clauza definitiva de
transfer a dreptului de proprietate. Contribuabilii care beneficiaza de aceste facilitati
au obligatia sa pastreze n patrimoniu imobilizarile cel putin o perioada egala cu
jumatate din durata normla de utilizare (durata de viata utila)*).
Pentru reflectarea n contabilitate a amortizarii imobilizarilor, prin Planul
General de Conturi s-a creat grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile", care cuprinde
conturile:
280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale"
281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"

Aceste conturi se dezvolta n conturi sintetice de gradul doi, conform


structurilor imobilizarilor corporale, respectiv necorporale.
Dupa continutul economic: sunt conturi rectificative ale valorii amortizabile a
imobilizarilor.
Dupa functia contabila: sunt conturi de pasiv.
Se crediteaza cu:
- valoarea amortizarii aferente imobilizarilor detinute de unitate la sfrsitul
fiecarei perioade de gestiune ( sfrsitul lunii):
________________________ x _________________________

6811 "Cheltuieli de

exploatare privind

%
280x "Amortizari privind

amortizarea imobilizarilor"

imobilizarile necorporale"
281x "Amortizari privind
imobilizarile corporale"

________________________ x _________________________
*) Legea 414/2002, M.Of. 456/2002
- valoarea

amortizarii imobilizarilor utilizate n operatii de participatie


transferata conform contractelor:
________________________ x _________________________

458 " Decontari din


operatii de participatie"

281x "Amortizari privind


imobilizarile corporale"

________________________ x _________________________
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale
primite cu chirie si restituite proprietarului:
________________________ x _________________________

212 "Constructii"

281x "Amortizari privind


imobilizarile corporale"

("Mijloace fixe")
213 "Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii"
214 "Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale
________________________ x _________________________

Se debiteaza cu:
- valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale si corporale iesite din activul
unitatii:
________________________ x _________________________

280x "Amortizari
privind imobilizarile
necorporale"

%
201 "Cheltuieli de
constituire"
203 "Cheltuieli de
dezvoltare"
("Cheltuieli de cercetare dezvoltare")
205 "Concesiuni, brevete,
licente, marci comerciale si

alte drepturi si valori


similare"
("Concesiuni, brevete si alte
drepturi si valori similare")
207 "Fond comercial"
208 "Alte imobilizari
necorporale"
281x "Amortizari
privind imobilizarile
corporale"

%
2112 "Amenajari la
terenuri"
212 "Constructii"
("Mijloace fixe")
213 "Instalatii tehnice,
mijloace de transport,
animale si plantatii"
214 "Mobilier, aparatura
birotica, echipamente de
protectie a valorilor umane
si materiale si alte active
corporale"

________________________ x _________________________

Soldul conturilor este creditor si reprezinta valoarea amortizarii aferenta


imobilizarilor necorporale (ct.280) respectiv corporale (ct.281).