Sunteți pe pagina 1din 16

FACULTATEA DE INSTALAII

PROIECT
APARATE TERMICE

CAZAN ACVATUBULAR PENTRU


COMBUSTIBIL LICHID

Date de proiectare:
-

numr de ordine: n=17


sarcina termic: Qu=0.9 Gcal / h
temperatura de tur a apei: ttur= 90 C
temperatura de retur a apei: tretur= 65 C
coeficientul excesului de aer = 1,05

Combustibilul lichid compoziie:


- carbon
- hidrongen
- oxigen
- sulf
- umiditate
- masa minerala

c = 88 0.517 = 79.5 %
h = 5 + 0.217 = 8.4%
o = 4 - 0.117 = 2.3 %
s = 0.5 + 0.117 = 2.2%
w = 1,5 + 0.217 = 4.9%
a = 1 + 0.117 = 2.7%

A. CALCULUL TERMIC AL CAZANULUI


1. Calculul arderii combustibilului
Se determin:
a) cantitatea minim de oxigen necesar arderii perfecte

Omin
Omin

22,414
22,414
22,414
22,414

c
h
s
o
12
4
32
32

m N3

kg combustibil
22,414
22,414
22,414
22,414

0.795
0.084
0.022
0.023
12
4
32
32

Omin 1.95492

m N3

kg combustibil

m N3

kg combustibil

b) cantitatea minim de aer necesar arderii perfecte

m N3
O
Lmin min

0,21
kg combustibil

m N3
Lmin 9.30915

kg combustibil
c) cantitatea de aer necesar arderii complete n exces de aer
m N3
L Lmin

kg combustibil

m N3
L 9.77461

kg combustibil
d) volumul minim al gazelor rezultate n arderea perfect
22,414
22,414
22,414
22,414
22,414
V g min
c
h
s
n
w 0,79 Lmin
12
2
32
28
18

V g min
V g min

m N3

kg combustibil

m N3
22,414
22,414
22,414
22,414
22,414

0.795
0.084
0.022
0
0.049 0,79 9.31

12
2
32
28
18
kg CB

m N3
9.85697

kg combustibil

e) volumul gazelor rezultate n arderea complet n exces de aer

m N3
V g V g min 1 Lmin

kg combustibil

m N3
V g 9.86 0.05 9.31 10.32243

kg combustibil

f) volumul componentelor gazelor rezultate n arderea complet n exces de aer

22,414
22,414
c
0.795 1.48493
12
12

VCO2

m N3

kg combustibil

m N3
22,414
22,414
22,414
22,414
V H 2Ov
h
w
0.084
0.049 1.00240

2
18
2
18
kg combustibil

m N3
22,414
22,414
VSO2
s
0.022 0,01541

32
32
kg combustibil
VO2 1 Omin 1.05 1 1,95 0,09775

m N3

kg combustibil

22,414
22,414
n 0,79 L
0 0,79 9.77 7.72194
28
28

VN2

Vi 10.32243

kg combustibil

m N3

m N3

kg combustibil

g) participaia componentelor gazelor rezultate ale arderii, care inmultite cu 100 dau rezultatul in %:
rCO2

VCO2
Vg

rH 2OV

rSO2
rO2
rN 2

1.48493
0,14385 14.385%
10.3224

V H 2OV

Vg

VSO2

Vg

VO2
Vg
VN2
Vg

1.0024
0.09711 9,71093%
10.3224

0,01541
0.00149 0,149%
10.3224

0,09775
0.00947 0.94693%
10.3224

7.72
0.74807 74,807%
10.3224

100 %

h) presiunile pariale ale componentelor gazelor rezultate ale arderii


pCO p B rCO 1,013 0.14385 0.14572 bar
2

p H 2OV p B rH 2OV 1,013 0.09711 0,09837 bar


p SO2 p B rSO2 1,013 0.00149 0,00151 bar

pO2 p B rO2 1,013 0.00947 0.00959 bar


p N 2 p B rN 2 1,013 0,74807 0,7578 bar

1.013

bar

2. Puterea calorific inferioar a combustibilului


o
9

PCI 33900 c 120120 h 9250s 2510 w o 36710,79


8
8

3. Diagrama entalpie-temperatur
I g iCO2 VCO2 i H 2O V H 2O i SO2 V SO2 iO2 VO2 i N 2 V N 2

kJ

kg comb

kJ

kg comb

4. Calculul pierderilor specifice de cldur


a) pierderea datorat evacurii gazelor de ardere la co la temperaturi ridicate q2
q2

I g cos
PCI

- tgcos temperatura gazelor la baza coului de fum


t t
90 65
t g cos tur retur 90
90 167.5 C
2
2
- prin interpolare vom afla valoarea lui Igcos:
tg1=100 C..........................Ig1=1423,16 [kJ/kgcb]
tgcos=167.5 C........................Igcos=?
tg2=200 C..........................Ig2=2881,68 [kJ/kgcb]
I g cos
q2

I g cos
PCI

g cos

t g1 I g 2 I g1
t g 2 t g1

kJ

kg comb

I g1 2407,66

0.06558 6,558%

b) pierderea datorat arderii incomplete din punct de vedere chimic q3


q3 0,5 1,5 % 1% =0.01

c) pierderea datorat arderii incomplete din punct de vedere mecanic q4


q4 0

d) pierderea prin schimb termic global al nveliului izolaiei cazanului cu mediul ambiant q5
, 6569
q5 4,6167 Qu0MW
4,6167 0,9 1,163

0 , 6569

0,04480 4.48 %

e) pierderea datorat evacurii cenuii la temperaturi ridicate q6


q6 0

5. Randamentul cazanului
1 q 2 q3 q 4 q5 q6 100 0,87961 87.96 %

6. Calculul consumului de combustibil


- cldura specific a combustibilului - cc

kJ
kg
K

c c 1,74 0,0025 t c 1,74 0,0025 20 1,79

- temperatura combustibilului la intrarea n arztor - tc


tc=20 C
- aerul necesar arderii - L
m N3
L 9.77

kg
- temperatura aerului la intrarea n arztor - tL
tL=20 C

- cldura specific a aerului la presiune constant cpL


cpL=1,297 [kJ/m3N *K]
Qu = 0.9*1163 = 1046.7
-debitul de combustibil B
Qu
kg
B
0,03216085
PCI cc t c L c PL t L
s

7. Bilanul termic global al cazanului


Fluxuri termice intrate :
a) fluxul termic generat n urma arderii combustibilului - QCC
QCC B PCI 1180,65

kW

b) fluxul termic datorat entalpiei (cldurii sensibile a combustibilului) QCS


QCS B cc t c 1,15135

kW

c) fluxul termic datorat entalpiei (cldurii sensibile a aerului necesar arderii) QCS
Q LS B L c pL t L 8,15448

kW

d) fluxul termic total intrat - QTi


QTi QCC QCS QLS 1189,956

Fluxuri termice ieite:


a) fluxul termic util - Qu
Qu 1046.7

kW

b) fluxuri termice pierdute


Q p 2 B I g cos 77,4324 kW
Q p 3 B q3 PCI 11,806
Q p 4 B q 4 PCI 0

kW

Q p 5 B q 5 PCI 52,897
Q p 6 B q 6 PCI 0

kW

kW
kW

c) fluxul termic total pierdut QTP

kW

kW

QTP Q pi 142,136

d) fluxul termic total ieit - QTe


QTe Qu QTP 1188,83

kW

kW

QTi 1189,956

Eroarea de nchidere a bilanului termic:

2 QTi QTe
QTi QTe

0,09 %

8. Bilanurile termice pariale ale suprafeei de transfer termic


a) Bilanul termic al focarului
a1) arderea adiabatic
I0 entalpia teoretic de ardere
t0 temperatura teoretic de ardere
I 0 PCI (1 q 3 q 4 q 6 ) cc t c L c pL t L 36633.044

tg1=1900.............Ig1=32589.70
t0=?.....................I0= 36633,044
tg2=2000.............Ig2=34500.64
t0

( I 0 I g1 )(t g 2 t g1 )
I g 2 I g1

t g1 2111,6 C

a2) transferul termic prin radiaie


If entalpia gazelor de ardere la ieirea din focar
tf temperatura gazelor de ardere la ieirea din focar
t f 900 1100 C 1000 C

din tabel rezulta:


If = 15966,83[kJ/kg]
QR fluxul termic util schimbat prin radiaie n focar
QR B ( I 0 I f )(1 q5 ) 634,86

kW

b) Bilanul termic al sistemului convectiv


Cazan cu un singur drum convectiv

kJ
kg

Qc fluxul termic util schimbat n sistemul convectiv


Ic entalpia gazelor de ardere la ieirea din sistemul convectiv
tc temperatura gazelor de ardere la ieirea din sistemul convectiv
QC Qu Q R 411,84

IC I f

kW

kJ
QC
2560,708 3
B (1 q5 )
m Ncb

tg1=100................Ig1= 1423,16
tC=?.....................IC= 2560,708
tg2=200................Ig2= 2881,68
tC

( I C I g 1 )(t g 2 t g 1 )
I g 2 I g1

t g1 177,99 C

tgcos=167,5 C
t C t g cos 10,49 C

Cazan cu doua drumuri convective

QCI

QCII

SISTEM CONVECTIV

If
tf

QC

ICI
CONVECTIV I

CONVECTIV II
tCI

Bilantul termic al primului drum convectiv


QCI fluxul termic util cedat n primul drum convectiv
ICI entalpia gazelor de ardere la ieirea din primul drum convectiv
tCI temperatura gazelor de ardere la ieirea din primul drum convectiv
n I 65 %
QCI n I QC 0,65 411,84 267,692

kW

IC
tC

I CI I f

QCI
B (1 q 5 )

kJ

kg cb

7252,85

tg1=400.............Ig1=5919,09
tCI=?.....................ICI=7252,85
tg2=500.............Ig2=7502,42
t CI

( I CI I g1 )(t g 2 t g 1 )
I g 2 I g1

t g1 484,24 C

Bilantul termic al celui de-al doilea drum convectiv


QCII fluxul termic util cedat n al doilea drum convectiv
ICII entalpia gazelor de ardere la ieirea din al doilea drum convectiv
tCII temperatura gazelor de ardere la ieirea din al doilea drum convectiv
QCII QC QCI 144,14
I CII I CI

kW

kJ
QCII
2560,708

B (1 q 5 )
kg cb

tg1=100.............Ig1=1423,16
tCII=?.....................ICII=2560,708
tg2=200.............Ig2=2881,68
t CII

( I CII I g1 )(t g 2 t g1 )
I g 2 I g1

t g1 177,99 C

t CII t C t g cos

tgcos=167,5 C
t C t g cos 10,49 C

Cazane cu trei drumuri convective

QCI

QCII

QCIII

SISTEM CONVECTIV

If
tf

QC

IC

ICI
CONVECTIV
I

CONVECTIV
tCI

II

ICII

CONVECTIV
III

tCII

Bilantul termic al primului drum convectiv


QCI fluxul termic util cedat n primul drum convectiv
ICI entalpia gazelor de ardere la ieirea din primul drum convectiv
tCI temperatura gazelor de ardere la ieirea din primul drum convectiv
QCI n I QC 205,917

kW

n I 50%
kJ

kg cb

QCI
9263,768
B (1 q5 )
tCI =608,33 C
I CI I f

Bilantul termic al celui de-al doilea drum convectiv


QCII fluxul termic util cedat n al doilea drum convectiv
ICII entalpia gazelor de ardere la ieirea din al doilea drum convectiv
tCII temperatura gazelor de ardere la ieirea din al doilea drum convectiv
QCII n II QC 123,55

kW

n II 30%

QCII
5241,93
B (1 q5 )
tCII =356,03 C
I CII I CI

kJ

kg cb

Bilantul termic al celui de-al treilea drum convectiv


QCIII fluxul termic util cedat n al treilea drum convectiv
ICII entalpia gazelor de ardere la ieirea din al treilea drum convectiv
tCII temperatura gazelor de ardere la ieirea din al treilea drum convectiv
QCIII QC QCI QCII 82,37

kW

QCIII
2560,708
B (1 q5 )
tCIII =177,99 C
I CIII I CII

t CIII t C t g cos

9. Calculul termic al focarului

kJ

kg cb

tC

a. Calculul aproximativ al focarului


QR fluxul termic transmis prin radiatie in focar [W]
QR B ( I 0 I f )(1 q 5 ) 644,75

emisivitatea focarului
0,7

C0 constanta de radiatie a corpului absolut negru


W
C 0 5,6695 2 4
m K
Tf temperatura absoluta a gazelor de ardere la iesirea din focar
Tf t f 273,15 1000 273,15 1273,15 [ K ]

Tper temperatura absoluta a peretelui suprafetei de schimb termic


t t
90 65
t per tur retur 20 30 C
25 102,5 C
2
2
Tper = tper + 273,15 = 375,65 [K]
S Rap

QR
6,23066 [m 2 ]
4
C 0 (T T per
) 10 8
4
f

b) Redimensionarea geometrica a focarului


elemente
intoarcere
spate

dTV
hf
element
spate

arzator
hsam
harz

af

lsam

lf
lc

- dTV diametrul tevii, din STAS TV 108x4


- hf inaltimea focarului
- af latimea focarului

- df diametrul focarului unui cazan ignitubular avand sarcina 0,9 Gcal/h


df = 850 [mm]
h f 1,5 1,75 a f 1,5 a f

a
a

d 2f

d TV h f d TV

0,108 1,5 a f 0,108

a f d TV 1,5 a f d TV

d 2f
4

0,85 2
1,5 a 2f 0,27 a f !!!!!!!!!!!!0,555 0
4

a f 0,705 0,70 [m]


h f 1,5 a f 1,05 [m]

- hsam inaltimea de samotare


2
1 2
h f 0,84 0,56 [m]
3
2 3

hsam

- harz inaltimea de amplasare a arzatorului


1
1 1
h f 0,84 0,28 [m]
3
3 2

harz

- lsam lungimea partii samotate

l sam 400 600 mm 500 [ mm] 0,5 [m]

- lf lungimea focarului
S R 2 a f h f l f a f h f 2 hsam a f l sam hsam a f nelisp d TV a f

nelisp numarul de elemente de intoarcere spate


nelisp 2 5 3

lf

S R a f h f 2 hsam a f l sam hsam a f nelisp d TV a f


2 a f h f

dar l f nel 1 d TV , deci nel


rezulta l f nel 1 d TV

1,616 [m]

lf

1 15,96 16
d TV
1,62 [m] si

S R 2 a f h f l f a f h f 2 hsam a f l sam hsam a f nelisp d TV a f 3,67136 [m 2 ]

Notam Sper suprafata totala a peretilor focarului


S per 2 a f h f l f 2 a f h f 5,4768 [m 2 ]

Notam cifra de ecranare

SR
0,67035
S per

Notam Vf volumul focarului


V f a f h f l f 0,76205 [m 3 ]

Notam s grosimea medie a stratului radiant


s 3,6

Vf
S per

0,50091

c) Calculul exact al focarului


S

ex
R

QR

3 0 1
3
8

f C 0 T0 T f 10 M T f

1
M2

[m 2 ]

factorul de murdarire
= 0,9
T0 temperatura absoluta teoretica de ardere
T0 = t0 + 273,15 =2137,28 [K]
f - caracteristica radianta a focarului
fl
f
fl 1 fl
fl emisivitatea flacarii si a gazelor de ardere triatomice
fl fl 1 (1 ) fl 2

fractiunea din volumul focarului ocupata de partea luminoasa a flacarii


= 0,55
fl 1 emisivitatea partii luminoase a flacarii (a particulelor de carbon incandescente)
fl 1 1 e ( kg kf ) ps
fl 2 emisivitatea gazelor de ardere triatomice
fl 2 1 e kg ps

p presiunea din focar


p=1,013 bar
s 0,50091 [m]
kg coeficient de atenuare a radiatiei datorita gazelor de ardere triatomice


0,78 1,6 rH O
Tf
rCO rH O rSO 0,29969
kg
0,1 1 0,37
1000
( pCO p H O p SO ) s

2

kf coeficient de atenuare a radiatiei datorita particulelor de carbon incandescente


Tf

kf 0,03 2 1,6
0,5 0,5621964
1000

coeficientul excesului de ardere


- continutul relativ de carbon al combustibilului

c
13,54688
h

M caracteristica de pozitie a flacarii in focar


M a b hrel 0,4533

a, b marimi adimensionale in functie de natura combustibilului si modul de ardere


a=0,52
b=0,2
hrel inaltimea relativa a pozitiei nucleului flacarii in focar
hrel

harz
0,333
hf

fl 2 1 e kg ps 0,14107

fl 1 1 e ( kg kf ) ps 0,35425
fl fl 1 (1 ) fl 2 0,25832

f 0,34192

S Rex 5,04520 [m 2 ]

d) Eroarea de calcul
2 S Rap S Rex

S Rap S Rex

100 31,82%

5 % , reluam calculul:

a) Calculul aproximativ al focarului


QR B ( I 0 I f )(1 q5 ) 378977
0,7

W
C 0 5,6695 2 4
m K
Tf 1273,15 [ K ]
Tper = 368,15 [K]
S Rap S Rex 5,04520 [m 2 ]

b) Redimensionarea geometrica a focarului


df = 0,65 [m]
a f 0,56 [ m]
h f 0,84

[ m]

hsam 0,56 [ m]
harz 0,28 [m]
l sam 0,5 [m]
nelisp 3

lf

S R a f h f 2 hsam a f l sam hsam a f nelisp d TV a f


2 a f h f

dar l f nel 1 d TV , deci nel


rezulta l f nel 1 d TV

2,11066 [m]

lf

1 20,543 21
d TV
2,16 [m] si

S R 2 a f h f l f a f h f 2 hsam a f l sam hsam a f nelisp d TV a f 5,18336 [m 2 ]

S per 2 a f h f l f 2 a f h f 6,9888 [m 2 ]

SR
0,74167
S per

V f a f h f l f 1,01606 [m 3 ]

s 3,6

Vf
S per

0,52338

c) Calculul exact al focarului


S

ex
R

QR

3 0 1
3
8

f C 0 T0 T f 10 M T f

= 0,9
T0 =2137,28 [K]
= 0,55

1
M2

[m 2 ]

p=1,013 bar
s 0,52338

0,1
p SO2 ) s

0,78 1,6 rH 2O

kg

( p CO2 p H 2O

Tf

rCO2 rH 2O rSO2 0,29293


1 0,37
1000

Tf

kf 0,03 2 1,6
0,5 0,5621964
1000

13,54688
M 0,4533

fl 2 1 e kg ps 0,14385

fl 1 1 e ( kg kf ) ps 0,36452
fl fl 1 (1 ) fl 2 0,26522

f 0,32736

S Rex 5,26955 [m 2 ]

d) Eroarea de calcul

2 S Rap S Rex
S Rap S Rex

100 4,35 % 5 %

Redimensionarea geometrica a focarului


df = 0,65 [m]
a f 0,56 [ m]
h f 0,84

[ m]

hsam 0,56 [ m]
harz 0,28 [m]
l sam 0,5 [m]
nelisp 3

lf

S Rex a f h f 2 hsam a f l sam hsam a f nelisp d TV a f


2 a f h f

dar l f nel 1 d TV , deci nel


rezulta l f nel 1 d TV
nel 21
l f 2,16 [m]

lf

1 21,28 21
d TV
2,16 [m] si

2,19078 [m]