Sunteți pe pagina 1din 1

I.

Scrieti pe foaia de test litera corespunzatoare raspunsului corect pentru


fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1.

Marmura de bun a calitate se exploateaza din unitatea de relief marcata


pe harta cu litera:
a.A;

2.

7.

b. B;

c. F;

d. J.

Unitatile de relief marcate pe harta cu literele D si E au in comun


urmatoarea caracteristica:
3. sunt unitati de campie propriu-zise;
4. au influente climatice baltice;
5. sunt subunitati a doua podisuri;
6. sunt doua unitati de platforms.
Solurile din clasa cambisoluri sunt dominante in unitatea de relief
marcata pe harta cu litera:
a. E;
b. C;
c.D;
d. G.

8.

Influentele climatice scandinavo-baltice patrund in unitatea de relief


marcata pe harta cu litera:
a. E;
b. D;
c. H;
d. F.

9.

Minereuri auro-argentifere se exploateaza din unitatea de relief marcata pe harta cu litera:


a. G;
b. H;
c. F;
d. I.

10.
a.9;

Orasul Dej este marcat pe harta cu numarul


b.15;
c. 12;
d.14.

11.

Raul marcat pe harta cu cifra 3 se numeste:


a. Sornesul Mic;
b. Rebra;
c. Somesul Mare;

12.

d. Salauta.

Fenomene de foehnizare se manifests in unitatea de relief marcata pe


harta cu litera:
a. D;
b. H;
c. E;
d. 1.

13.

Raul marcat pe harta cu cifra 8 strabate orasele:


a. Bacau si Vaslui;
b. Vaslui si Barlad;
c. Tecuci si Galati;
d. Barlad si Adjud.

14.
a.l;

40

Raul care strabate orasul Suceava este marcat cu cifra:


b.8;
c.2;
d.4.

II. Scrieti pe foaia de test raspunsurile corecte care completeaza afirmatiile

!lI'maijos:
15. Cele mai multe iazuri se gasesc in unitatea de relief marcata pe harta
cu litera
Orasul Ramnicul Sarat este marcat pe harta cu numarul

16.
17.

Orasul Cluj-Napoca este strabatut de raul marcat pe harta cu numarul

18.
19.

Orasul marcat pe harta cu numarul 16 se numeste


lnfluente climatice mediteraneene patrund in unitatea de reliefmarcata

pe harta cu litera
III. Precizati:

20.

doua deosebiri tntre clima unitatii marcate pe harta cu litera 0 si clima


. unitatii de relief marcate cu litera G;
21. doua asemanari intre relieful unitatii marcate cu litera B si relieful
unitatii marcate cu litera I.
Nota 1. Pentru punctul a. deosebirile se pot referi la oricare dintre urma-

toarele elemente de climii: temperaturi medii anuale, precipitatii


medii, vdnturi, influentd climaticd, etaj climatic.
Pentru punctul b. asemanarile se pot referi la oricare dintre aspecte
ale reliefului: genezii, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, orientarea culmilor, inclinare, fragmentare, forme specifice.
Nota 2. Punctajul integral se va acorda numai daca cele doud unitdii de
relief (de la punctele a. si b.) vor fi tratate comparativ.
IV. Caracterizati unitatea de relief marcata pe harta cu litera A avand in
vedere:

22. doua caracteristici ale reliefului;


23. un etaj sau un tip climatic;
24. trei rauri care traverseaza sau marginesc unitatea de relief respectiva;
25. doua zone/etaje de vegetatie;
26. un tip/o clasa de sol;
27. doua resurse naturale.
28. Precizati:
29. 0 resursa de subsol din unitatea de relief marcata cu litera I;
30. doua caracteristici ale climei unitatii de reliefmarcate cu litera D;
31. doua caracteristici ale reliefului unitatii marcate cu litera J;

4
1