Sunteți pe pagina 1din 8

material fibros cu un anumit grad de curăţire şi

destrămare şi cu o anumită rezistenţă, obţinută prin


presare;
se obţine la maşina bătătoare a agregatului bataj
se înfăşoară pe sul;

este alimentată la cardă;


strat subţire de fibre
se obţine la carda de bumbac

se transformă în
bandă prin
condensare
înşiruire de fibre cu un grad avansat de
curăţire, îndrepatre şi paralelizare a fibrelor;
are o lăţime mică ( câţiva cm) şi o anumită
rezistenţă obţinută prin presare;
se depune în căni sau se înfăşoară pe
suporturi, sub formă de bobine;

benzile se obţin la cardă,


laminoare şi la maşina de
pieptănat;
înşiruire de fibre mai subţire decât banda şi mai groasă
decât firul, cu un grad ridicat de îndreptare şi paralelizare şi
cu o rezistenţă obţinută printr-o torsionare reală;
se înfăşoară pe mosor
(bobină);
se obţine la flaier;

se alimenteză la maşina
de filat cu inele
înşiruire de fibre, mai subţire decât banda, cu un grad
ridicat de paralelizare şi îndreptare a fibrelor şi cu o
torsionare falsă pentru a avea rezistenţa necesară
înfăşurării pe bobine;

se obţine la cardele din filaturile de lână şi vigonie


este produsul finit obţinut în filatură
la maşina de filat cu inele se obţine din
semitort şi se depune pe cops (ţeavă)
la maşina de filat cu capăt liber se obţine din
bandă şi se înfăşoară pe bobină
• Rotariu, Z., Utilajul şi tehnologia filării şi calcule în
filatură, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1990 ;
• Ţiglea Lupaşcu, R.., Pregătire de bază în industria
uşoară - instruire teoretică, Editura Oscar Print
Bucureşti, 2000;