Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA

JUDETUL VALCEA
PRIMARIA COMUNEI FAURESTI
Web: www.fauresti.ro
E-mail: primariafauresti@yahoo.com
Tel.fax. 0250 / 842496
Nr. 1913 din 17.06.2015

R E F E R AT
CTRE,
PRIMARUL COMUNEI FAURESTI, SERVICIUL ECONOMIC DIN
CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

n baza O.U.G. nr. 88/2001 privind nfiintarea, organizarea si functionarea


serviilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, Ordonanta de urgenta
nr.25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr.88/2001 privind nfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor
publice comunitare pentru situatii de urgenta, H.G.R. nr.1491 din 9 septembrie
2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorica,
atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru
situatii de urgenta, a Legii nr. 481/2004 privind protecia civil cu modificrile i
completrile ulterioare, v rog a aproba fondurile financiare necesare pentru
buna desfasurare a activitatii S.V.S.U., fiind necesare achizitionarea de noi
stingatoare de incendiu, lopeti, cazmale, galeti, saci pentru nisip, costume de
interventie speciale, radioreceptoare, sirene.

Data:17 .06.2015

EF S.V.S.U.
CHIRITA CORNEL
Semntura:
............................