Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMARIA COMUNEI FAURESTI

COMUNA FAURESTI
DATA: 22.01.2012
NR.:
Planul cu privire la prioritatile de dezvoltare
al Comunei Fauresti
Nr
Crt
1
2
3

4
5

Denumirea obiectivului
de investitii
Constructie baza sportiva

Sursa de
finantare

Buget
Local+Consiliul
Judetean
Reabilitare, modernizare, dotare dispensar medical
Buget
Local+Consiliul
Judetean
Astfaltare drumuri comunale
Buget
Local+Consiliul
Judetean+Alte
fonduri
Pietruire drumuri comunale
Buget
Local+Consiliul
Judetean
Reabilitare Scoala Generala, sat Bungetani, localitatea Fauresti, judetul
Buget
Valcea
Local+Consiliul
Judetean+Inspe
ctoratul
scolar+Alte
fonduri

Valoare
lei
500.000

Termen
Incepere/
finalizare

Stadiul fizic

euro
2013-2016

0%

400.000

2013-2016

0%

4.000.000

2013-2016

0%

100.000

2013-2016

0%

800.000

2013-2016

0%

Reabilitare Gradinita cu program normal Milesti

Extindere retea de apa

Reabilitare iluminat public

Reabilitare, extindere si dotare camin cultural

10
11
12

Dotari Primarie
Achizitie utilaje complexe-buldoexcavator
Studii de fezabilitate si proiectare la toate obiectivele propuse

Buget
Local+Consiliul
Judetean+Inspe
ctoratul scolar
Buget
Local+Consiliul
Judetean+Alte
fonduri
Buget
Local+Consiliul
Judetean
Buget
Local+Consiliul
Judetean+Alte
fonduri
Buget Local
Buget
Local+Consiliul
Judetean
Buget
Local+Consiliul
Judetean

PRIMAR
ION TIRVUICA

200.000

2013-2016

0%

500.000

2013-2016

0%

10.000

2013-2016

0%

300.000

2013-2016

0%

50.000
200.000

2013-2016
2013-2016

0%
0%

100.000

2013-2016

0%