Sunteți pe pagina 1din 1

2.2.

ZONE DE PATRIMONIU ARHEOLOGIC

1. LIMITE
LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

POD / PASAJ PROPUS

LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS

DELIMITARI ALE ZONELOR CONSTRUIBILE


REALINIERI ALE FRONTURILOR STRZILOR

2.5. ZONE DE PROTECIE A


INFRASTRUCTURII I DOTRILOR

ZONE ARHEOLOGICE PROTEJATE

2.3. ZONE NATURALE PROTEJATE


ZON NATURAL PROTEJAT DE INTERES
CONSERVATIV (HABITAT) - EXISTENT

LIMIT UTR
2. ZONE PROTEJATE I ZONE DE PROTECIE
2.1. PROTECIA FORMELOR URBANE I A
PATRIMONIULUI ARHITECTURAL
LIMIT SUBZON UTR

ZON NATURAL PROTEJAT DE INTERES


CONSERVATIV - PROPUS

ZON CONSTRUIT PROTEJAT

ZON DE PROTECIE SANITAR A


SURSELOR DE AP
CIMITIRE, UNITILOR CU RISC
TEHNOLOGIC;
ZON DE PROTECIE / DE SIGURAN A
INFRASTRUCTURII FEROVIARE, RUTIERE

ZON DE SIGURAN / DE PROTECIE A


MAGISTRALELOR DE GAZ METAN

ZON DE SIGURAN / DE PROTECIE A


LINIILOR DE NALT TENSIUNE

2.4. ZONE DE RISC


LIMITA ZONEI CENTRALE

ZON CU RISC MEDIU - MARE DE


ALUNECRI DE TEREN

1 - CLDIRE MONUMENT ISTORIC


CLASAT N LISTA MONUMENTELOR
ISTORICE REPUBLICAT N ANUL 2010

Documentaii geotehnice conf. NP 074-2007 + studii de


stabilitate general.

ZON DE SIGURAN / DE PROTECIE A


MAGISTRALELOR DE ALIMENTARE CU AP

interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific

SERVITUTE DE UTILITATE PUBLIC

ZON CU RISC MARE / FOARTE MARE DE


ALUNECRI DE TEREN

1A - CLDIRE ECHIVALENT CA VALOARE


MONUMENTELOR ISTORICE, CE AR PUTEA FI
CLASAT CA MONUMENT ISTORIC

Expertiza geotehnic pe un teritoriu relevant determinat de


expert.

interveniile asupra acestora se vor realiza n regim specific


monumentelor istorice

RECONFIGURARE SPAIU PUBLIC URBAN

2 - CLDIRE CU VALOARE ARTISTIC


AMBIENTAL

PISTA EXISTENT 07-25 (2100m)


AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA

pentru aceast categorie e interzis desfiinarea total sau


parial, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea
elementelor arhitecturale caracteristice

POSIBILE LOCATII PENTRU PARCRI


PUBLICE SUBTERANE SAU SUPRATERANE

PISTA EXTINS 07-25 (3420m)


AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA

LIMITA INCINTEI ROMANE

ZON DE SIGURAN M.A.P.N.


CU AVIZUL STATULUI MAJOR GENERAL /
ZON CU INTERDICTIE TOTAL DE
CONSTRUIRE
LIMIT ZON DE SERVITUTE AERONAUTIC
CIVIL,conf. RACR-CADT
(zona I, zona II, zona III, zona IV)
ZON DE PROTECIE A MIJLOACELOR DE
NAVIGATIE AERIAN (CNS) SI
METEOROLOGICE, conf. RACR-CADT
MIJLOACE DE NAVIGATIE AERIAN (CNS) SI
METEOROLOGICE, conf. RACR-CADT

* Surse:
Zone cu risc geomorfologic:
conform studiului preliminar
"Geologie-Geomorfologie Harta risc geomorfologic"
Elaborator: Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca,Facultatea
de tiina Mediului, Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca,
Facultatea de Construcii, Etapa II decembrie 2010
Zone naturale protejate:
Ordinul ministrului mediului i dezvoltrii durabile nr. 1.964/2007
privind instituirea regimului de arie natural protejat a siturilor de
importan comunitar, ca parte integrant a reelei ecologice
europene Natura 2000 n Romnia (vol. I) / (vol. II), Limitele siturilor
de importan comunitar n proiecie Stereo 1970

PUG CLUJ-NAPOCA
REGLEMENTRI URBANISTICE
UNITI TERITORIALE DE REFERIN
Plan aferent regulamentului local de urbanism

Studiu de fundamentare RAPORT DE CERCETARE


Biodiversitate i siturile ecologice din perimetrul municipiului ClujNapoca
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE BIOLOGIE I GEOLOGIE, februarie 2010
Zone de patrimoniu arheologic:
Studiu istoric privind Zonele protejate cu valoare arheologic din
municipiul Cluj-Napoca
CLUJ-NAPOCA 2010, ACADEMIA ROMN Institutul de
Arheologie i Istoria Artei
Zone de protecie sanitar:
distane minime ntre zonele protejate i o serie de uniti care
produc disconfort i unele riscuri sanitare conform
OG nr.536/1997, OG 493/2007, OUG 12/1998, HG 930/2005, L
107/1996
Sistem de management integrat al deeurilor din judeul Cluj,
CONSILIUL JUDEEAN CLUJ, 2010

L-34-48-

01 A-c-4-I 02 A-c-4-II

Zone de protecie sanitar i hidrogeologic:


Hotrre nr. 930 / 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale
privind caracterul i mrimea zonelor de protecie
sanitar i hidrogeologic
Zone de protecie a infrastructurii feroviare:
Ordonan de urgen nr. 12/1998 (r1)
privind transportul pe cile ferate romne i reorganizarea Societii
Naionale a Cilor Ferate Romne

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

03 A-c-3-IV 04 A-c-4-III 05 A-c-4-IV 06 A-d-3-III 07 A-d-3-IV

Zone de protecie a magistralelor de gaz metan:


Decizia ANRGN nr. 1220/07.11.2006 - privind aprobarea Normelor
tehnice pentru proiectarea i execuia
conductelor de alimentare din amonte i de transport gaze naturale,
cu modificrile aduse de Decizia nr. 1306/2006.
Zone de siguran / protecie a liniilor de nalt tensiune:
Ordinul 4 din 9 martie 2007 pentru aprobarea
Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de
siguranta aferente capacitatilor energetice - revizia I

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

08 C-a-1-II 09 C-a-2-I 10 C-a-2-II 11 C-b-1-I 12 C-b-1-II 13 C-b-2-I

Zone de servitute aeronautic civil :


Codul aerian, RACR - SACZ, RACR - CADT

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

Zone de sigurant ale obiectivelor militare :


conform aviz NR. D/2415 din 07.11.2011 si adresa FC3-11 din 8
iulie 2013 emis de U.M. 0265 B Cluj-Napoca

ZONE I SUBZONE FUNCIONALE CONSTITUITE

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE (ZCP)

ZON MIXT

ZCP_C1

M1

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

SZCP_C1_a SUBZONA CENTRAL SUPRAPUS PESTE INCINTA FORTIFICAT

M2

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN LOCAL

SZCP C1_b

M3

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

ZCP_C2

ZONA CENTRAL SITUAT N AFARA INCINTEI FORTIFICATE

M4

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN LOCAL

ZCP_M1

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

Is

ZONE DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC

ZCP_M2

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN LOCAL

Is_A

ZON DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE N ANSAMBLURI INDEPENDENTE

ZCP_M3

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

SUBZON DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE N CLDIRI DEDICATE SITUATE
N AFARA ZONEI CENTRALE

ZCP_M4

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN LOCAL

ZCP_RiM

ZON INDUSTRIAL RESTRUCTURABIL - ZON MIXT

ZCP_Is_A

ZON DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE N ANSAMBLURI INDEPENDENTE

S_Is

LOCUIRE

Liu

ZON DE LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN

Lip

ZON DE LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC

SZCP_Is

Lir

ZON DE LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME CU CARACTER RURAL

ZCP_Liu

Lc_A

ANSAMBLURI DE LOCUINE COLECTIVE REALIZATE NAINTE DE 1990

ZCP_L_A

S_P

SUBZON PARCAJE COLECTIVE DE CARTIER

S_L

SUBZON DE LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME DIPUSE PE PARCELE IZOLATE N INTERIORUL


ANSAMBLURILOR DE LOCUINE COLECTIVE CU INTERDICIE DE CONSTRUIRE

Lc

ZON DE LOCUINE COLECTIVE REALIZATE DUP 1990

Lcs

ZON DE CMINE STUDENETI

Lid

ZON DE LOCUINE INDIVIDUALE DE MIC DENSITATE PE TERITORIU FR INFRASTRUCTUR COMPLET

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE

Ei

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL


S_Ei

SUBZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL - UNITI INDUSTRIALE

EL

ZON DE DEPOZITARE, LOGISTIC

Em

ZON DE MIC PRODUCIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SAU CVASI-INDUSTRIAL, COMER EN-GROS
S_Em

SUBZON DE ACTIVITI ECONOMICE-MIC PRODUCIE

Ec

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE DE TIP RETAIL, CASH&CARRY, SHOWROOM, COMER DE TIP BIG BOX

Et

ZON ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER TERIAR


S_Et

SUBZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER TERIAR SITUATE N ZONE CU CARACTER REZIDENIAL

ZON DE GOSPODRIRE COMUNAL

G_p

PIA AGRO-ALIMENTAR, PIA DE VECHITURI, OBOR

G_c

CIMITIR, CAPELE, CLDIRI ADMINISTRATIVE I ANEXE ALE CIMITIRULUI

G_d

RAMP DE DEPOZITARE A DEEURILOR

G_t

DEPOU PENTRU VEHICULELE TRANSPORTULUI PUBLIC I ALE SERVICIILOR DE SALUBRITATE

S_G_p

SUBZON DE GOSPODRIRE COMUNAL, PIA AGRO, SITUAT N ZONE CU ALT CARACTER

SZCP_Et
ZCP_G_c
ZCP_Sp

ZONA CENTRAL SUPRAPUS PESTE INCINTA FORTIFICAT

ZON DE LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN


ZON ANSAMBLURI DE LOCUINE UNITARE

SZCP_Sp

SUBZON CU DESTINAIE SPECIAL SITUAT N ZONE CU ALT CARACTER

SZCP_TDS_M.Ap. N.

SUBZON CU DESTINAIE SPECIAL SITUAT N ZONE CU ALT CARACTER

ZCP_Va
SZCP_Va
ZCP_Vt

ZON VERDE CU CARACTER TEMATIC

ZCP_Vs

ZON VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

ZCP_Ve

ZON VERDE DE PROTECIE A APELOR SAU CU ROL DE CORIDOR ECOLOGIC

Ri

ZON DE RESTRUCTURARE A SUPRAFEELOR INDUSTRIALE, FEROVIARE SAU DE


GOSPODRIRE COMUNAL

RiM

ZON INDUSTRIAL RESTRUCTURABIL - ZON MIXT

S_RiM

Rr

PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE CIRCULAIE, DESTINAT RESTRUCTURRII

RrM1

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

RrM2

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN LOCAL

RrM3

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

RrM4

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN LOCAL

RrEm

ZON DE MIC PRODUCIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SAU CVASI-INDUSTRIAL, COMER EN-GROS

RrEt

ZON ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER TERIAR

ZON CU DESTINAIE SPECIAL - IMOBILE CE APARIN MINISTERULUI APRRII NAIONALE

UM3

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

ZON CU DESTINAIE SPECIAL

UM4

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN LOCAL

SUBZON CU DESTINAIE SPECIAL SITUAT N ZONE CU ALT CARACTER

UIs_A

ZON DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE N ANSAMBLURI INDEPENDENTE

ZON DE CI DE COMUNICAIE

Tr

ZON DE CIRCULAIE RUTIER I AMENAJRI AFERENTE

ULiu

ZON LOCUINE CU REGIM REDUS DE NLIME

Ta

ZON DE CIRCULAIE AERIAN I AMENAJRI AFERENTE

ULc

ZON DE LOCUINE COLECTIVE

Ta_Z.S.M

SUBZON SUPRAFEEI DE MICARE

ULi/c

ZON LOCUINE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE I COLECTIVE MICI

Ta_Z.T.A

SUBZONA TEHNIC AEROPORT

ULid

ZON DE LOCUINE INDIVIDUALE DE MIC DENSITATE PE TERITORIU FR INFRASTRUCTUR COMPLET

Ta_Z.P.A

SUBZONA PUBLIC AEROPORT

UEc

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE DE TIP RETAIL, CASH&CARRY, SHOWROOM, COMER DE TIP BIG BOX

Ta_Z.M

SUBZONA MILITAR

UEt

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER TERIAR

UEi

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL

UEmm

ZON DE ACTIVITI ECONOMICE MICI I MIJLOCII

UED

ZON DE CONSTRUCII AFERENTE LUCRRILOR EDILITARE

UG_c

ZON DE GOSPODRIRE COMUNAL - CIMITIR

UG_cmid

ZON DE GOSPOGRIRE COMUNAL - CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR

UTa

ZON DE CIRCULAIE AERIAN I AMENAJRI AFERENTE

ZON DE UNITI I TERENURI AGRICOLE N INTRAVILAN - PUNI, FNAE, TEREN ARABIL

AL

ZON TEREN AGRICOL - LIVEZI

Aapp

ZON AGREMENT PENTRU PUBLIC / PRIVAT

Aapp

ZON AGREMENT PENTRU PUBLIC / PRIVAT

ZON VERDE

Va

ZON VERDE - SCUARURI, GRDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT


S_Va

ZON VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

Ve

ZON VERDE DE PROTECIE A APELOR SAU CU ROL DE CORIDOR ECOLOGIC

VPr

ZON VERDE CU ROL DE PROTECIE FA DE INFRASTRUCTURA MAJOR,


PLANTAII CU ROL DE STABILIZARE A VERSANILOR, DE PROTECIE SANITAR
I DE RECONSTRUCIE ECOLOGIC

VP

S_UIs

SUBZON SPAII VERZI PUBLICE AFERENTE ARTERELOR DE CIRCULAIE

Vs

ZON VERDE - PDURI N INTRAVILAN


S_VPa

SUBZON PDURI CU ROL DE AGREMENT

S_VPf/ps

SUBZON DE PUNI,FNAE N ZONE MPDURITE

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

40 C-c-1-IV 41 C-c-2-III 42

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

C-c-2-IV

L-34-48-

L-34-48-

43 C-c-3-II 44 C-c-4-I

SUBZON SUPRAFEEI DE MICARE

UTa_Z.T.A

SUBZONA TEHNIC AEROPORT

UTa_Z.P.A

SUBZONA PUBLIC AEROPORT

S_UVa

Beneficiar

Municipiul Cluj-Napoca
str. Motilor, nr. 3 , 400001 Cluj-Napoca, jud. Cluj
tel/fax. 0264/596030, www.primariaclujnapoca.ro

Asociai contract:

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, 400020, Cluj-Napoca
tel/fax. 0264401200/593345, www.utcluj.ro
s.c. planwerk s.r.l.
arhitectur + urbanism
strada Tipografiei 18, 400101, Cluj Napoca
0264/439488, office@planwerkcluj.org
s.c. Bogart Construct s.r.l.
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 38, 400699 Cluj Napoca
eMail: office@bogartconstruct.ro
fax: +40264 582749, tel.: +40264 585782

SUBZON DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE N ANSAMBLURI INDEPENDENTE

UTa_Z.S.M

UVa

L-34-48-

L-34-48-

L-34-48-

34 C-c-1-II 35 C-c-2-I 36 C-c-2-II 37 C-d-1-I 38 C-d-1-II 39 C-d-2-I

SUBZON INDUSTRIAL RESTRUCTURABIL:

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT ARTERELOR DE IMPORTAN LOCAL

ZON DE UNITI I TERENURI AGRICOLE N INTRAVILAN

L-34-48-

L-34-48-

ZONE DE RESTRUCTURARE

UM2

L-34-48-

L-34-48-

SUBZON SPAII VERZI PUBLICE AFERENTE ARTERELOR DE CIRCULAIE

ZON MIXT CU REGIM DE CONSTRUIRE NCHIS, ADIACENT PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

ZON DE CIRCULAIE FEROVIAR I AMENAJRI AFERENTE

L-34-48-

ZON VERDE - SCUARURI, GRDINI, PARCURI PUBLICE

UM1

Tf

L-34-48-

ZCP_TDS_MApN ZON CU DESTINAIE SPECIAL - IMOBILE CE APARIN MINISTERULUI APRRII NAIONALE

SUBZON DE CONSTRUCII AFERENTE LUCRRILOR EDILITARE SITUAT N ZONE CU ALT CARACTER

S_Sp

L-34-48-

27 C-a-3-III 28 C-a-3-IV 29 C-a-4-III 30 C-a-4-IV 31 C-b-3-III 32 C-b-3-IV 33 C-b-4-III

ZON CU DESTINAIE SPECIAL*

ZONE DE URBANIZARE

Sp

L-34-48-

ZON DE GOSPODRIRE COMUNAL - CIMITIRE

ZON DE CONSTRUCII AFERENTE LUCRRILOR EDILITARE

TDS_M.A.p.N.

L-34-48-

SUBZON DE ACTIVITI ECONOMICE CU CARACTER TERIAR SITUATE N ZONE CU ALT CARACTER

ED

ZON CU DESTINAIE SPECIAL

L-34-48-

20 C-a-3-I 21 C-a-3-II 22 C-a-4-I 23 C-a-4-II 24 C-b-3-I 25 C-b-3-II 26 C-b-4-I

SUBZON DE INSTITUII I SERVICII PUBLICE I DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE N CLDIRI DEDICATE SITUATE
N AFARA ZONEI CENTRALE

ZON DE CONSTRUCII AFERENTE LUCRRILOR EDILITARE

Sp

L-34-48-

SUBZONA CENTRAL SUPRAPUS PESTE INCINTA FORTIFICAT

ED

S_ED

L-34-48-

14 C-a-1-IV 15 C-a-2-III 16 C-a-2-IV 17 C-b-1-III 18 C-b-1-IV 19 C-b-2-III

Proiectant general
Universitatea Tehnica
din Cluj-Napoca

Prof.dr.ing. Mircea PETRINA


director proiect

s.c. planwerk s.r.l.


arhitectur + urbanism

arh. Adrian BORDA

ef proiect

arh. Eugen PNESCU

coordonator

s.c. Bogart Construct


s.r.l.

ing. Bogdan PETRINA

administrator

Plana / Nr.

3.2
REGLEMENTRI URBANISTICE
UNITI TERITORIALE DE REFERIN

Proiectant de
specialitate

s.c. planwerk s.r.l.


arhitectur + urbanism

ZON VERDE - SCUARURI, GRDINI, PARCURI PUBLICE

arh. Vlad CREOTEANU

SUBZON VERDE - SCUAR, GRDIN, PARC CU ACCES PUBLIC NELIMITAT,


REZULTAT N URMA REMODELRII PARCELARULUI PRIN PROCEDURA DE URBANIZARE,
MINIM 5% DIN SUPRAFATA TOTALA A ZONEI DE URBANIZARE

arh. Tiberiu CIOLACU

UVs

ZON VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

arh. Tudor PNESCU

UVt

ZON VERDE CU CARACTER TEMATIC

arh. Cristina PILEAG

OCUPAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN


TDA

TERENURI CU DESTINAIE AGRICOL - ARABIL, PUNI, FNAE

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

TDA_L

TERENURI CU DESTINAIE AGRICOL - LIVEZI

FAZA: 3 - DETALIEREA UTR - REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

TDF

TERENURI CU DESTINAIE FORESTIER

Nr. contract achizitor:


117937 / 05.06.2009

Data
2014

Scara
1 : 5 000

L-34-48-