Sunteți pe pagina 1din 14

ORDIN Nr.

344/708 din 16 august 2004


pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecia mediului i n special a
solurilor, cnd se utilizeaz nmolurile de epurare n agricultur
Text n vigoare ncepnd cu data de 21 martie 2007
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor
normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
pn la 21 martie 2007:
- Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 27/2007.
n conformitate cu prevederile art. 54 pct. 2 lit. c) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 426/2001,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor i al Hotrrii Guvernului nr.
409/2004*) privind organizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii, Pdurilor
i Dezvoltrii Rurale,
ministrul mediului i gospodririi apelor i ministrul agriculturii, pdurilor i
dezvoltrii rurale emit urmtorul ordin:
-----------*) Hotrrea Guvernului nr. 409/2004 a fost abrogat. A se vedea Hotrrea
Guvernului nr. 155/2005.
ART. 1
Se aprob Normele tehnice privind protecia mediului i n special a solurilor,
cnd se utilizeaz nmolurile de epurare n agricultur, cuprinse n anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Nerespectarea normelor tehnice prevzute la art. 1 atrage rspunderea
administrativ, civil sau penal, dup caz, n conformitate cu dispoziiile legale n
vigoare.
ART. 3
Direcia gestiune deeuri i substane chimice periculoase va lua msuri pentru
ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului
agriculturii, pdurilor, apelor i mediului nr. 49/2004 pentru aprobarea Normelor

tehnice privind protecia mediului i n special a solurilor, cnd se utilizeaz


nmoluri de epurare n agricultur, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 66 din 27 ianuarie 2004.
ART. 5
Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii lui n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE privind
protecia mediului i n special a solurilor, cnd se utilizeaz nmolurile de
epurare n agricultur, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene
(JOCE) nr. L 181 din 4 iulie 1986, modificat prin Directiva Consiliului nr.
91/692/CEE privind standardizarea i raionalizarea rapoartelor asupra
implementrii anumitor directive referitoare la mediu, publicat n Jurnalul
Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, i
Regulamentul Consiliului nr. 807/2003/CE de adaptare la Decizia 1999/468/CE a
dispoziiilor privind comitetele care asist Comisia n exercitarea atribuiilor sale
de executare prevzute n actele Consiliului adoptate n conformitate cu procedura
de consultare (unanimitate), publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor
Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003.
ANEXA 1
NORME TEHNICE
privind protecia mediului i n special a solurilor, cnd se utilizeaz nmolurile de
epurare n agricultur
CAP. 1
Prevederi generale
Prezentele norme tehnice au ca scop valorificarea potenialului agrochimic al
nmolurilor de epurare, prevenirea i reducerea efectelor nocive asupra solurilor,
apelor, vegetaiei, animalelor i omului, astfel nct s se asigure utilizarea corect
a acestor nmoluri.
Pentru scopurile prezentelor norme tehnice urmtorii termeni au semnificaiile
de mai jos:
a) nmoluri:
1. nmoluri provenite de la staiile de epurare a apelor uzate din localiti i de la
alte staii de epurare a apelor uzate cu o compoziie asemntoare apelor uzate
oreneti;

2. nmoluri provenite de la fosele septice i de la alte instalaii similare pentru


epurarea apelor uzate;
3. nmoluri provenite de la staiile de epurare, altele dect cele menionate la
pct. 1 i 2;
b) nmoluri tratate - nmolurile tratate printr-un proces biologic, chimic ori
termic, prin stocare pe termen lung sau prin orice alt procedeu corespunztor care
s reduc n mod semnificativ puterea acestora de fermentare i riscurile sanitare
rezultate prin utilizarea lor;
c) agricultur - creterea tuturor tipurilor de culturi agricole n scop comercial,
inclusiv a cantitilor necesare pentru stocare i nsmnare;
d) utilizare - mprtierea nmolurilor pe soluri sau orice alt aplicare a
nmolurilor pe i n soluri;
e) utilizator de nmol - orice persoan fizic sau juridic autorizat, implicat n
ncrcarea, transportul, depozitarea, mprtierea i ncorporarea nmolului n
terenul agricol al beneficiarului;
f) beneficiar de nmol - orice persoan fizic i juridic, proprietar, arenda sau
reprezentant al acestora, care accept aplicarea nmolului pe terenul su;
g) studiu agrochimic special - studiul agrochimic completat cu datele privind
ncrcarea solului i plantei cu elementele poluante;
h) ape uzate oreneti - apele uzate menajere ori amestecul de ape uzate
menajere cu ape uzate industriale i/sau ape meteorice (conform Normelor tehnice
privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti, NTPA-011,
cuprinse n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 188/2002);
i) ape uzate menajere - apele uzate provenite din gospodrii i servicii, care
rezult de regul din metabolismul uman i din activitile menajere (conform
Normelor tehnice privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti,
NTPA-011, cuprinse n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 188/2002);
j) ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueaz din incintele n
care se desfoar activiti industriale i/sau comerciale, altele dect apele uzate
menajere i apele meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea,
epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti, NTPA-011, cuprinse n anexa nr. 1 la
Hotrrea Guvernului nr. 188/2002);
k) autoritate competent - autoritatea creia i revin atribuii i responsabiliti ce
decurg din prezentele norme tehnice;
l) echivalent locuitor (e.l.) - ncrcarea organic biodegradabil avnd un
consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO5 - de 60 g O2/zi (conform Normelor
tehnice privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti, NTPA011, cuprinse n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 188/2002).
Nmolurile provenite de la staiile de epurare a apelor uzate din localiti i din
alte staii de epurare a apelor uzate cu o compoziie asemntoare apelor uzate

oreneti pot fi utilizate n agricultur numai dac sunt n conformitate cu


prezentele norme tehnice.
Concentraiile de metale grele n solurile pe care se aplic nmoluri,
concentraiile de metale grele din nmoluri i cantitile maxime anuale ale acestor
metale grele care pot fi introduse n solurile cu destinaie agricol sunt prezentate
n tabelele nr. 1.1, 1.2 i 1.3.
Tabelul nr. 1.1
Valorile maxime admisibile pentru concentraiile de metale grele n solurile pe
care se aplic nmoluri (mg/kg de materie uscat ntr-o prob reprezentativ de sol
cu un pH mai mare de 6,5)
__________________________________________
Parametrii
Valorile
limit
__________________________________________
Cadmiu
3
Cupru
100
Nichel
50
Plumb
50
Zinc
300
Mercur
1
Crom
100
__________________________________________

Tabelul nr. 1.2


Concentraiile maxime admisibile de metale grele din nmolurile destinate
pentru utilizarea n agricultur (mg/kg de materie uscat)
__________________________________________
Parametrii
Valorile
limit
__________________________________________
Cadmiu
10
Cupru
500
Nichel
100
Plumb
300
Zinc
2.000
Mercur
5
Crom
500
Cobalt
50
Arsen
10
AOX (suma compuilor
organohalogenai)
500
PAH (Hidrocarburi aromatice
policiclice)
5
Suma urmtoarelor substane:

antracen, benzoantracen,
benzofluoranten, benzoperilen,
benzopiren, chrisen, fluorantren,
indeno (1,2,3) piren, naftalin,
fenantren, piren
PCB (bifenili policlorurai)
0,8
Suma compuilor cu numerele 28,
52, 101, 118, 138, 153, 180,
conform Ordinului ministrului
apelor, pdurilor i proteciei
mediului nr. 756/1997, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 303 i nr. 303 bis
din 6 noiembrie 1997
__________________________________________

Tabelul nr. 1.3


Valorile limit pentru cantitile anuale de metale grele care pot fi introduse n
terenurile agricole pe baza unei medii de 10 ani (kg/ha/an)
__________________________________________
Parametrii
Valorile
limit
__________________________________________
Cadmiu
0,15
Cupru
12
Nichel
3
Plumb
15
Zinc
30
Mercur
0,1
Crom
12
__________________________________________

Se interzice utilizarea nmolurilor atunci cnd concentraia unuia sau mai multor
metale grele din sol depete valorile limit stabilite n tabelul nr. 1.1 i trebuie
luate msuri pentru ca aceste valori limit s nu fie depite ca urmare a utilizrii
nmolurilor.
Pe terenurile agricole se pot aplica numai nmolurile al cror coninut n
elemente poluante nu depete limitele prezentate n tabelul nr. 1.2.
Cantitile maxime admisibile de metale grele care pot fi aplicate pe sol pe
unitatea de suprafa i pe an sunt n conformitate cu tabelul nr. 1.3.
Pentru alte elemente poluante care nu sunt existente n tabelele nr. 1.1, 1.2 i 1.3,
restriciile i utilizarea nmolurilor vor fi stabilite de ctre autoritatea teritorial de
protecie a mediului, n baza recomandrilor primite din partea autoritilor
centrale de mediu, pe baza studiilor efectuate de Institutul Naional de CercetareDezvoltare pentru Protecia Mediului i de Institutul de Cercetri pentru Pedologie
i Agrochimie, pentru fiecare staie de epurare, pe baza analizelor de sol i nmol.

Pot fi utilizate n agricultur numai nmolurile tratate, pentru care s-a emis
permisul de aplicare de ctre agenia local de protecie a mediului pe baza
studiului agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice i
Agrochimice (OSPA) i aprobat de direcia pentru agricultur i dezvoltare rural.
n studiu trebuie s se prevad condiiile pe care trebuie s le respecte productorul
i utilizatorul nmolului pentru a se asigura protecia mediului.
Productorii de nmoluri trebuie s furnizeze utilizatorului de nmol, cu
regularitate, informaii privind disponibilul de nmol i caracteristicile nmolului,
conform urmtorilor indicatori de caracterizare:
- pH;
- umiditate;
- pierdere la calcinare;
- carbon organic total;
- azot;
- fosfor;
- potasiu;
- cadmiu;
- crom;
- cupru;
- mercur;
- nichel;
- plumb;
- zinc.
Stabilirea indicatorilor de caracterizare a nmolurilor i numrul analizelor
depind de cantitatea de nmol de la staia de epurare, folosit n agricultur, i sunt
prezentate n tabelul nr. 1.4.
Tabelul nr. 1.4
Numrul analizelor de nmol
______________________________________________________________________________
__
Tone de substan uscat
< 30 30 - 151 - 801 1.601 - 3.201 - >
6.400
folosite n agricultur*1)
150
800
1.600
3.200
6.400
______________________________________________________________________________
__
Parametrii agronomici*2)
2
4
6
9
12
15
18
______________________________________________________________________________
__
Metale grele*3)
2
3
4
8
12
15
18

______________________________________________________________________________
__
HAP, PCB, AOX
0/1
1
2
4
6
9
12
______________________________________________________________________________
__
Dioxine
0/1 0/1
1
1
2
3
4
______________________________________________________________________________
__

*1) Tone de substan uscat naintea tratrii cu var sau cu lapte de var ori
naintea compostrii.
*2) Substan uscat, carbon organic, pH, N, P2O5, K2O, CaO.
*3) Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Co, As.
Metode de prelevare i analiz
Prelevri de sol
Probele reprezentative de sol pentru analiz trebuie s fie constituite n mod
normal prin amestecarea mpreun a 25 de carote prelevate de pe un teren nu mai
mare sau egal cu 5 ha, care este lucrat n acelai scop.
Probele trebuie luate la o adncime de 25 cm, n cazul n care adncimea solului
arabil este mai mic dect aceast valoare; cu toate acestea, adncimea de
prelevare n acest ultim caz nu trebuie s fie mai mic de 10 cm.
Prelevri de nmoluri
Nmolurile trebuie prelevate dup tratare, ns naintea furnizrii la utilizator, i
trebuie s fie reprezentative pentru producia de nmoluri.
Metode de analiz
Analiza metalelor grele trebuie efectuat n urma mineralizrii cu acid puternic.
Metoda de referin a analizei trebuie s fie cea a spectrometriei cu absorbie
atomic, iar limita de detecie pentru fiecare metal nu trebuie s fie mai mare de
10% fa de valoarea limit.
Se interzice utilizarea nmolurilor sau livrarea acestora n vederea utilizrii lor
pe:
- terenurile folosite pentru punat;
- terenurile destinate cultivrii arbutilor fructiferi;
- terenurile destinate culturii legumelor;
- terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni nainte de recoltare
i n timpul recoltrii.
n tabelul nr. 1.5 este prezentat o serie de condiii care se cer ndeplinite la
mprtierea nmolurilor de la staiile de epurare.
Tabelul nr. 1.5

Criterii de evaluare a pretabilitii solurilor la aplicarea nmolului


______________________________________________________________________________
__
Factorul
Gradul de afectare
Exclus
______________________________________________________________________________
__
fr
slab
mediu
mare
______________________________________________________________________________
__
topografia
foarte slab
slab
moderat
puternic foarte
puternic
terenului
neuniform
neuniform
neuniform
neuniform
neuniform
______________________________________________________________________________
__
1
2
3
4
5
6
______________________________________________________________________________
__
Panta
< 2%
2,1 - 5%
5,1 - 10%
10,1 - 15%
> 15,1%
terenului
______________________________________________________________________________
__
Textura
lut nisipos lut nisipos nisip lutos nisip lutos nisip
grosier,
solului
argilos,
grosier,
fin,
grosier,
nisip
mijlociu,
lut mediu, lut nisipos argil
nisip lutos nisip fin,
lut prfos mijlociu,
nisipoas
mijlociu,
argil
lut nisipos
lut
lutoas,
argil
fin, lut
argiloprfoas,
nisipos
prfos
argil medie,
prfos, lut
argil fin,
argilos
roci compacte
mediu
fisurate,
pietriuri,
roci compacte
dure,
depozite
organice
______________________________________________________________________________
__
Permeabilitatea mijlocie
mare
mic
foarte mic extrem de
mic,
solului
foarte mare
______________________________________________________________________________
__
Drenajul
bine
moderat
intens
foarte slab
solului
drenate
drenate
drenate
drenate, slab
drenate,
excesiv
drenate,
imperfect
drenate
______________________________________________________________________________
__
Pericol de
absent
mic
moderat
mare, foarte

eroziune la
mare
suprafa
______________________________________________________________________________
__
Inundabilitate
neinundabil tot timpul
inundabil
anului
______________________________________________________________________________
__
Capacitatea de
mare
mijlocie
foarte
extrem de
foarte mic,
ap util
mare
mare
mic
______________________________________________________________________________
__
Adncimea apei
foarte
mare
mijlocie
mic
superficial,
freatice
mare
(textur
extrem de
mic,
mijlociufoarte mic
fin)
(textur
grosier)
______________________________________________________________________________
__
Volumul edafic
extrem de
foarte
mare
mijlocie
extrem de
mic,
mare,
mare
foarte mic,
mic
excesiv de
mare
______________________________________________________________________________
__
pH-ul
> 6,9
6,5 - 6,8
5,9 - 6,4
5,5 - 5,8
< 5,5
______________________________________________________________________________
__
Capacitatea de
mijlocie
mare
mic
foarte
extrem de
mic,
schimb
mare
foarte mic,
cationic
extrem de
mare
______________________________________________________________________________
__
ncrcarea cu
< 20%
20 - 40%
40 - 60%
60 - 80%
> 80%
metale grele
______________________________________________________________________________
__

NOT:
mprtierea nmolului se face numai n perioadele n care sunt posibile accesul
normal pe teren i ncorporarea nmolului n sol imediat dup aplicare.
n utilizarea nmolurilor trebuie s se in cont de urmtoarele reguli:
a) trebuie s fie avute n vedere necesitile nutriionale ale plantelor;
b) s nu se compromit calitatea solurilor i a apelor de suprafa;
c) valoarea pH-ului din solurile pe care urmeaz a fi aplicate nmoluri de
epurare trebuie s fie meninut la valori peste 6,5.

CAP. 2
Obligaiile productorilor, respectiv ale utilizatorilor de nmoluri de epurare
Productorul de nmol are urmtoarele obligaii:
1. s anune autoritatea teritorial de mediu i utilizatorii de nmol despre
eventualii poluani existeni n nmol;
2. s identifice utilizatorul de nmol i suprafeele agricole (inclusiv pe cele
sensibile) care ntrunesc condiiile necesare utilizrii nmolului, pe baza studiilor
pedologice ntocmite, la cererea productorului, de ctre oficiile teritoriale de
studii pedologice i agrochimice;
3. s contacteze utilizatorul de nmol i s evalueze posibilitile de utilizare a
nmolului.
Pentru a obine permisul de aplicare n baza autorizaiei de funcionare a staiei
de epurare, productorul de nmol trebuie s trimit autoritii teritoriale
competente, cu cel puin o lun nainte de perioada de mprtiere, date cu privire
la:
a) cantitile de nmoluri generate i cantitile de nmoluri furnizate pentru
utilizarea n agricultur;
b) compoziia i caracteristicile nmolurilor, conform indicatorilor de
caracterizare a nmolurilor din prezentul ordin;
c) tipul de tratament efectuat asupra nmolului;
d) datele de identificare a utilizatorilor de nmoluri;
e) datele despre localizarea suprafeei agricole pe care urmeaz s se aplice
nmol;
f) perioada probabil de mprtiere;
g) tipul culturii;
4. s asigure transportul i mprtierea nmolului;
5. s anune autoritatea teritorial de mediu n cazul nerespectrii condiiilor
iniiale de eliberare a permisului de mprtiere, la schimbarea terenului, sau n
cazul n care utilizatorul de nmol refuz ulterior nmolul;
6. s aleag soluia de eliminare a nmolului (incinerare, depozitare) n cazul
neobinerii autorizaiei de mprtiere a nmolului sau n situaia n care nu gsete
loc de mprtiere;
7. s in la zi registrele cu:
a) cantitile de nmoluri produse i cantitile de nmoluri furnizate pentru
agricultur;
b) compoziia i caracteristicile nmolurilor, conform indicatorilor de
caracterizare a nmolurilor din prezentul ordin;
c) tipul de tratament efectuat;

d) numele i adresele destinatarilor de nmoluri i locurile de utilizare a


nmolurilor;
8. s comunice, la cererea autoritilor competente, informaiile care se gsesc n
registrele de eviden;
9. s realizeze studiul agrochimic special de control i monitoring al solului pe
care s-a aplicat nmolul.
Productorul este responsabil de nmol pentru tot ceea ce nseamn calitatea,
cantitatea, transportul, mprtierea nmolului pe suprafeele agricole, precum i
pentru efectele acestuia asupra mediului i sntii omului dup utilizare.
Utilizatorii de nmoluri de epurare sunt obligai:
a) s anune autoritile competente i productorul de nmol despre rotaia
culturii;
b) s realizeze ncorporarea nmolurilor n sol n aceeai zi n care s-a aplicat
nmolul;
c) s anune productorul de nmol dac s-a rzgndit n privina utilizrii
nmolului, nainte de a se realiza transportul acestuia.
n zonele de utilizare a nmolurilor se organizeaz sistemul de monitorizare a
factorilor de mediu (sol, ap, plante), n completarea sistemului naional.
CAP. 3
Atribuii i rspunderi ale autoritii competente
Pentru realizarea obiectivului prezentelor norme tehnice, autoritile competente
la nivel central au urmtoarele atribuii:
Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor:
a) coordoneaz activitatea celorlalte autoriti competente, prin Direcia gestiune
deeuri i substane chimice periculoase;
b) asigur aprobarea i validarea final a datelor referitoare la productorii i
utilizatorii de nmol, precum i la caracteristicile nmolurilor utilizate n
agricultur, date cuprinse n raportul anual primit de la Agenia Naional pentru
Protecia Mediului i de la Institutul de Cercetri pentru Pedologie i Agrochimie;
c) pregtete, odat la 3 ani, un raport elaborat pe baza chestionarului sau a
oricrui alt format comunicat de Comisia European n conformitate cu procedura
prevzut la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind
standardizarea i raionalizarea rapoartelor asupra implementrii anumitor
directive referitoare la mediu i l transmite Comisiei Europene.
Agenia Naional pentru Protecia Mediului:

a) elaboreaz mpreun cu celelalte autoriti competente documentele tehnice


de utilizare a nmolurilor;
b) pe baza informaiilor obinute de la autoritile teritoriale competente, Agenia
Naional pentru Protecia Mediului i Institutul de Cercetri pentru Pedologie i
Agrochimie valideaz datele i ntocmesc anual un raport de sintez privind
utilizarea nmolurilor n agricultur, cantitile utilizate, pe tipuri i caracteristici
de nmoluri, tipurile de soluri i evoluia caracteristicilor acestora, dificultile
aprute i msurile ntreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora;
c) transmite raportul anual de sintez la Ministerul Mediului i Gospodririi
Apelor;
d) dup aprobarea raportului anual de sintez de ctre autoritatea central pentru
protecia mediului, acesta va fi transmis Comisiei Europene, n conformitate cu
formatul cerut prin Regulamentul Comisiei Europene de raportare a datelor.
Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale:
a) asigur fondurile necesare pentru dotarea i autorizarea laboratoarelor
Institutului de Cercetri pentru Pedologie i Agrochimie i ale Oficiului de Studii
Pedologice i Agrochimice pentru analize de sol, plante i nmol, n conformitate
cu Ordinul ministrului apelor i proteciei mediului nr. 370/2003 privind activitile
i sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 756 din 20 octombrie 2003;
b) asigur fondurile necesare pentru ca Institutul de Cercetri pentru Pedologie
i Agrochimie i Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice s efectueze studii
pedologice speciale n scopul alegerii terenurilor care se preteaz pentru
distribuirea nmolului de epurare i urmrete evoluia culturilor pe aceste terenuri;
c) asigur finanarea activitii de monitoring (sol, ap i plante) dup utilizarea
nmolului pe terenurile agricole.
Institutul de Cercetri pentru Pedologie i Agrochimie:
a) asigur organizarea activitii de monitoring (sol, ap i plante) dup
utilizarea nmolului pe terenurile agricole, pe baza finanrii primite pentru aceast
activitate de la Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale;
b) execut cercetri pentru stabilirea comportrii n sistemul sol-plant-ap a
altor poluani prezeni n nmolul orenesc i stabilete limitele de ncrcare cu
aceti poluani.
Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice:
a) elaboreaz recomandri de informare a publicului i a potenialilor factori
implicai;

b) elaboreaz studii pedologice speciale ale terenurilor agricole pe care poate fi


utilizat nmolul de epurare i urmrete evoluia culturilor pe aceste terenuri.
Ministerul Administraiei i Internelor:
a) particip la elaborarea documentelor tehnice;
b) elaboreaz mpreun cu autoritile locale planuri de mbuntire a activitii
staiilor de epurare n scopul aplicrii celor mai bune practici de eliminare a
nmolului.
Pentru realizarea obiectivului prezentelor norme tehnice, autoritile competente
la nivel teritorial au urmtoarele atribuii:
Autoritatea teritorial de protecie a mediului (agenia local/regional de
protecie a mediului):
a) elibereaz permis de aplicare a nmolului, cu respectarea prevederilor
prezentelor norme tehnice, conform modelului prevzut n anexa la prezentele
norme tehnice;
b) se consult i informeaz autoritatea agricol i autoritatea pentru ape pentru
acordarea permisului de aplicare;
c) informeaz aceste autoriti n legtur cu permisele de aplicare eliberate;
d) este obligat s trimit la termen decizia analizrii dosarului;
e) controleaz i supravegheaz activitatea productorilor i utilizatorilor de
nmol pentru respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice i ia msuri de
sancionare conform legii, n cazul nerespectrii acestora;
f) ine la zi registrele cu productorii de nmoluri, pe cantiti i caracteristici ale
nmolurilor, tipuri de tratamente efectuate la nmoluri, numele i adresele
productorilor de nmoluri;
g) ine la zi situaia permiselor de mprtiere a nmolului pe terenurile agricole,
precum i datele prevzute n studiul pedologic pe baza cruia s-a eliberat
permisul, cantitile utilizate, pe tipuri i caracteristici de nmoluri, dificultile
aprute i msurile ntreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora;
h) ntocmete anual, mpreun cu autoritatea teritorial agricol, un raport de
sintez privind utilizarea nmolurilor n agricultur, cantitile utilizate, pe tipuri i
caracteristici de nmoluri, tipurile de soluri i evoluia caracteristicilor acestora,
dificultile aprute i msurile ntreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora.
Acest raport se transmite la agenia regional de protecie a mediului pn n luna
ianuarie a anului urmtor;
i) agenia regional de protecie a mediului ntocmete un raport de sintez pe
regiune, cuprinznd datele prevzute la lit. h), pe care l transmite la Agenia
Naional pentru Protecia Mediului.

Autoritatea teritorial agricol:


a) coopereaz cu autoritatea de mediu n vederea acordrii permisului de
aplicare i ntocmirii raportului de sintez;
b) ine la zi registrele cu utilizatorii de nmoluri, pe tipuri i caracteristici ale
nmolurilor i ale solurilor pe care se utilizeaz nmolurile, modul de utilizare,
numele i adresele utilizatorilor;
c) ine evidena rotaiei culturilor.
Agenii de consultan agricol:
a) organizeaz campanii de informare pentru utilizatorii de nmol, agenii
economici i consumatorii de produse agricole;
b) ofer consultan agricultorilor n vederea folosirii nmolului ca ngrmnt
organic.
ANEXA 1
la normele tehnice
PERMIS DE APLICARE
Nr. .... din data de ........
pe terenul agricol a nmolului provenit din Staia de epurare
..............................................................................
..
(se vor completa denumirea staiei de epurare, adresa, nr. de telefon i
persoana de contact)
Agenia local de protecie a mediului ............................ acord
(se va completa judeul)
permis de aplicare a cantitii de nmol
..............................................................................
.,
(se va completa cantitatea folosit n tone materie uscat)
provenit din Staia de epurare ......................, pe terenurile agricole
(denumirea staiei)
prevzute n Studiul agrochimic special nr. ......... din
data ...............,
elaborat de OSPA ........... i aprobat de Direcia pentru Agricultur i
(judeul)
Dezvoltare Rural ............... .
(judeul)
Directorul ageniei locale de protecie a mediului,
..................................................