Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN

PROFESOR :
Savin Adela

Competene specifice

Subcompetene

Nr/
r

7. Respectarea normei ortografice,


ortoepice, semantice, gramaticale,
punctuaionale, stilistice a limbii
romne literare.
10. Valorificarea mijloacelor expresive
ale limbii romne literare, n diferite
situaii de comunicare oral i scris
15. Exprimarea adecvat a propriei
identiti, prin contientizarea
apartenenei la comunitatea lingvistic
a vorbitorilor de limb romn.

7.1. Respectarea regulilor ortografice,


ortoepice, punctuaionale, a normei
semantice, n textul produs (oral i scris).
10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor
expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).
15.1. Relatarea despre sine, ca
reprezentant al
etniei/generaiei/comunitii

4.Organizarea/desfurarea/utilizarea
diverselor strategii de nvare
autonom a limbii, prin observare
direct i exersare.
11. Manipularea suporturilor
audiovizuale i informatice n calitate
de surse sau mijloace de nvare a
limbii de instruire.
8. Lectura, audierea i
interpretarea textelor literare i
nonliterare, n limita
standardelor de coninut
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut
10. Valorificarea mijloacelor expresive
ale limbii romne literare, n diferite
situaii de comunicare oral i scris

4.1 Utilizarea dicionarului explicativ n


stabilirea sensurilor cuvintelor
necunoscute.
11.1. Selectarea n volum rezonabil a
informaiilor necesare (eseniale), utiliznd
mijloace audiovizuale/informative.

8.1. Comentarea textului epic.


9.2. Aplicarea instrumentarului de
interpretare a textului.
10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor
expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).

CL. a V a

Tema leciei.Textul
Introducere.Prezentarea cursului

Nr.or
e
1

Recapitularea temelor studiate n treapta 1


primar.
Sintaxa.Prile de vorbire.
1

Evaluare iniial.

Unitatea I

Cartea obiect cultural.

Interiorul cartii.

Cartea si biblioteca:
Cele dinti lecturi,de M.Eliade.
Vocabular.

Cele dinti lecturi,de M.Eliade.


Explorarea textului. Timpul i
spaiul ntmplrii.

Caracterizarea personajelor.

Data

Not
e

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


PROFESOR :
Savin Adela

12. Respectarea etichetei verbale n


orice situaie de comunicare oral i
scris.
14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi
i puncte vulnerabile n diferite situaii
de comunicare oral i scris.
15. Exprimarea adecvat a propriei
identiti, prin contientizarea
apartenenei la comunitatea lingvistic a
vorbitorilor de limb romn.

6. Explicarea funcionrii sistemului


fonetic, lexical, gramatical al limbii
romne.
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.

12.1. Utilizarea normelor elementare de


etichet verbal ntr-o situaie concret de
comunicare oral i scris (dialog familial;
elev profesor elev-elev)
14.1. Autoevaluarea propriilor competene
de comunicare.
15.1. Relatarea despre sine, ca
reprezentant al
etniei/generaiei/comunitii

6.1. Identificarea elementelor fonetice


perceperea n sistem a expresiilor i
cuvintelor noi, a elementelor gramaticale
ale limbii n textul studiat.
9.1. Identificarea fenomenelor i a
unitilor lingvistice studiate n context. .

CL. a V a

10

Situaia de comunicare.Tipuri i
modaliti

11

Situaia de comunicare.Condiii i
componente
Organizarea monologului
Atelier de lectur i scriere:
Povestea fr sfrit ,de M.Ende

12

1
13
14

Analiza evalurii .
Cartea-obiect cultural.Exerciii de
sintez.

15

Evaluare sumativ.

16

Analiza evalurii.
Total ore :

1
16

17

Unitatea II.

18

Cuvntul i textul
Cuvntul .
Dicionarul explicativ.

19

Familia lexical

20
21

Cmpul lexical.
Prile de vorbire ale cmpului

1
1

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


PROFESOR :
Savin Adela
lexical.

8. Lectura, audierea i interpretarea


textelor literare i nonliterare, n limita
standardelor de coninut.
10. Valorificarea mijloacelor expresive
ale limbii romne literare, n diferite
situaii de comunicare oral i scris.

8.2. Interpretarea textului liric.


10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor
expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).

22
23
24
25

9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.
13. Producerea textelor care reflect
propriile experiene senzoriale, idei,
judeci, opinii, argumente.

7. Respectarea normei ortografice,


ortoepice, semantice, gramaticale,
punctuaionale, stilistice a limbii
romne literare.
8. Lectura, audierea i interpretarea
textelor literare i nonliterare, n limita
standardelor de coninut.
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.
1. Utilizarea diverselor strategii de

9.1. Identificarea fenomenelor i a


unitilor lingvistice studiate n context.
13.1. Reflectarea propriei experiene ntrun text, n limita de pagin
(autobiografie); relatarea
unei experiene proprii, opinie despre
sine; autoprezentare.

7.2. Lectura expresiv a fragmentului de


text liric.
8.2. Interpretarea textului liric.
9.2. Aplicarea instrumentarului de
interpretare a textului.

CL. a V a

1
O furnic,de T.Arghezi .
Vocabular.
Realitate i ficiune.
Figura de stil -personificarea.

1
1

Interpretarea
textului.Caracterizarea
personajelor.
Atelier de lectur i scriere.
Povestea furnicii ,de I. Dru

27
28

Lexicul.Exerciii de sintez.
Lexicul. Recapitulare.

1
1

29

Evaluare sumativ.

30

Analiza evalurii.
Total ore

1
16

26

31

32
33

Unitatea III.
Tipuri de texte.
Textul literar.
Sfrit de toamn ,de
V.Alecsandri . Vocabular.
Explorarea textului.Versul, strofa,
rima.

34

1
1
1
1

Analiza literar a poeziei.


35

1.1. Organizarea cronologic a


3

Textul nonliterar.

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
Biografia i autobiografia.
informare/documentare, n vederea
informaiei ntr-un plan simplu de idei,
abordrii eficiente a comunicrii orale
utiliznd citate din textul dat
Orarul
i scrise 2. Aranjarea/ordonarea n
2.1. Plasarea ordonat/grafic n pagin a 36 Mesajul telefonic
pagin sau n formular standardizat a
textului propriu/produs: plan de idei;
textului propriu/produs.
rezumat; temele; biletul; reeta; fia
3. Rezumarea textelor literare i
bibliografic; notiele; scrisoarea familial
nonliterare.
3.1. Rezumarea unui text narativ, n limita
4.Organizarea/desfurarea/utilizarea
a 75 de cuvinte
diverselor strategii de nvare
autonom a limbii, prin observare
4.2 Utilizarea dicionarului ortografic n
direct i exersare.
scopul scrierii corecte a cuvintelor.
37 Sunetele limbii romne.
4.Organizarea/desfurarea/utilizarea
4.2 Utilizarea dicionarului ortografic n
diverselor strategii de nvare
scopul scrierii corecte a cuvintelor.
autonom a limbii, prin observare
6.1. Identificarea elementelor fonetice;
38 Diftongul.
direct i exersare.
perceperea n sistem a expresiilor i
39 Triftongul .
6. Explicarea funcionrii sistemului
cuvintelor noi, a elementelor gramaticale
fonetic, lexical, gramatical al limbii
ale limbii n textul studiat.
40 Silaba
romne.
9.1. Identificarea fenomenelor i a
9. Operaionalizarea terminologiei
unitilor lingvistice studiate n context.
41 Exerciii aplicative la silab.
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut

2. Aranjarea/ordonarea n pagin sau n


formular standardizat a textului
propriu/produs.
14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi
i puncte vulnerabile n diferite situaii
de comunicare oral i scris.

2.1. Plasarea ordonat/grafic n pagin a


textului propriu/produs: plan de idei;
rezumat; temele; biletul; reeta; fia
14.1. Autoevaluarea propriilor competene
de comunicare.

42

7.1. Respectarea regulilor ortografice,


ortoepice, punctuaionale, a normei
semantice, n textul produs (oral i scris).

1
1
1
1
1

1
1

43
44
45

7. Respectarea normei ortografice,


ortoepice, semantice, gramaticale,
punctuaionale, stilistice a limbii
romne literare.

Organizarea textului scris.Fia


bibliografic.

46
47
48
49

Notiele. Temele.
Atelier de lectur i scriere.
Toamna n Moldova ,de
P.Crare
Cinquian-ul despre toamn.
Fonetica.Exerciii de sintez.
Evaluare sumativ.
Analiza evalurii.
Exercitii de sintez.

1
1
1
1
1
1

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
Total ore :

8. Lectura, audierea i
interpretarea textelor literare i
nonliterare, n limita
standardelor de coninut
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut
10. Valorificarea mijloacelor expresive
ale limbii romne literare, n diferite
situaii de comunicare oral i scris
2. Aranjarea/ordonarea n pagin sau n
formular standardizat a textului
propriu/produs.

8.1. Comentarea textului epic.


9.2. Aplicarea instrumentarului de
interpretare a textului.
10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor
expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).

6. Explicarea funcionrii sistemului


fonetic, lexical, gramatical al limbii
romne.
9. Operaionalizarea
terminologiei lingvistice i
literare, n limita standardelor
de coninut

13. Producerea textelor care reflect


propriile experiene senzoriale, idei,
judeci, opinii ,argumente.

Unitatea IV
Naraiunea.
Balada celor cinci motnai ,de
I.Dru. Vocabular.
Figurile de stil.
Explorarea textului.Subiectul
operei literare. Etapele aciunii.

53
54

Ideile principale.
Naraiunea ca mod

1
1

2.1. Plasarea ordonat/grafic n pagin a


textului propriu/produs: plan de idei;
rezumat; temele; biletul; reeta; fia
bibliografic; notiele; scrisoarea familial

55

Planul simplu de idei.

56

Exerciii aplicative.

6.1. Identificarea elementelor fonetice;


perceperea n sistem a expresiilor i
cuvintelor noi, a elementelor gramaticale
ale limbii n textul studiat.
9.1. Identificarea fenomenelor i a
unitilor lingvistice studiate n context.

57

Verbul- nucleul comunicrii.

58
59
60
61
62

Modurile personal i nepersonale.


Modul indicativ.Prezentul.
Imperfectul.Perfectul compus.
Exerciii aplicative.
Perfectul simplu. /Mai mult ca
perfectul.Viitorul.
Exerciii aplicative.
Modul imperativ.
Exerciii aplicative.
Verbele predicative i
nepredicative. Verbele auxiliare.
Exerciii aplicative.
Atelier de lectur i scriere.
Ciobnil de V Voiculescu.
Exerciii de sintez la verb.

1
1
1
1
1

13.1. Reflectarea propriei experiene ntrun text, n limita de pagin


(autobiografie); relatarea unei experiene
proprii, opinie despre sine;
autoprezentare.

50

19

51
52

63
64
65
66
67
68
69
70

de expunere.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
71 Evaluare sumativ.
72

8. Lectura, audierea i interpretarea


textelor literare i nonliterare, n limita
standardelor de coninut
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.
10. Valorificarea mijloacelor expresive
ale limbii romne literare, n diferite
situaii de comunicare oral i scris

8.1. Comentarea textului epic.


9.2. Aplicarea instrumentarului de
interpretare a textului.
10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor
expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).

3. Rezumarea textelor literare i


nonliterare.
6. Explicarea funcionrii sistemului
fonetic, lexical, gramatical al limbii
romne.
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.

3.1. Rezumarea unui text narativ, n limita


a 75 de cuvinte.
6.1. Identificarea elementelor fonetice;
perceperea n sistem a expresiilor i
cuvintelor noi, a elementelor gramaticale
ale limbii n textul studiat.
9.1. Identificarea fenomenelor i a
unitilor lingvistice studiate n context.

73

74
75
76
77
78
79
80
81

82
83

7. Respectarea normei ortografice,


ortoepice, semantice, gramaticale,
punctuaionale, stilistice a limbii

7.1. Respectarea regulilor ortografice,


ortoepice, punctuaionale, a normei
semantice, n textul produs (oral i scris).
6

Analiza evalurii.
Total ore :

1
1
19

Unitatea V.
Autor. Narator. Personaj.
,,Amintiri din copilrie,, de I.
Creang.Vocabular.
Figurile de stil. Enumeraia.
Repetiia.
Explorarea textului. Personajul
literar. Autor/Narator.
Interpretarea textului.
Caracterizarea personajelor.
Rezumatul.
Exzerciii applicative la rezumat.
Substantivul.
Actualizare.
Articolul hotrt , nehotrt.
Cazurile substantivului. Prepoziia.
Cazul nominativ.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

84

Cazul acuzativ.
Exerciii aplicative la cazul
acuzativ.
Cazul dativ. Cazul genitiv.

85
86
87
88
89

Articolul genitival. Vocativul.


Substantivul. Exerciii de sintez.
Evaluare sumativ .
Exerciii de sintez.
Analiza evalurii .

1
1
1
1
1

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
90 Atelier de lectur i scriere.
romne literare.
10. Valorificarea mijloacelor expresive
10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor
Amintiri din copilrie de I.
ale limbii romne literare, n diferite
expresive ale limbii (sinonime, antonime, 91 Creang.
situaii de comunicare oral i scris
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).
Analiza evalurii.

8. Lectura, audierea i interpretarea


textelor literare i nonliterare, n limita
standardelor de coninut.
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.
10. Valorificarea mijloacelor expresive
ale limbii romne literare, n diferite
situaii de comunicare oral i scris

8.1. Comentarea textului epic.


9.2. Aplicarea instrumentarului de
interpretare a textului.
10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor
expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).

5. Elaborarea i realizarea spontan,


fluent, exact a diverselor acte de
comunicare oral i scris
12. Respectarea etichetei verbale n
orice situaie de comunicare oral i
scris.

5.1. Redactarea unui discurs n limita a


pagin: o ntmplare personal; o felicitare
familial; o felicitare amical (cu diferite
ocazii
5.3. Realizarea spontan, fluent, exact a
unei descrieri orale.
12.1. Utilizarea normelor elementare de
etichet verbal ntr-o situaie concret de
comunicare oral i scris (dialog familial;
elev profesor ,elev-elev)
6.1. Identificarea elementelor fonetice;
perceperea n sistem a expresiilor i
cuvintelor noi, a elementelor gramaticale
ale limbii n textul studiat.
9.1. Identificarea fenomenelor i a
unitilor lingvistice studiate n context.

6. Explicarea funcionrii sistemului


fonetic, lexical, gramatical al limbii
romne
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.

92

Lecie de totalizare
Total ore :

93

Unitatea VI.

1
1
1
21
1

95

Dialogul.
Vizit de I.L. Caragiale.
Vocabular.
Analiza literar a textului.
Caracterizarea personajelor.
Timpul i spaiul.

96

Dialogul ca mod de expunere.

97

Organizarea dialogului.

94

98

99
10
0
10
1
10
2

Informaia.

1
1

Pronumele personal.
Exerciii aplicative.

1
1

Declinarea pronumelui personal.


( Cazul acuzativ)
Declinarea pronumelui personal.
( cazul genitiv)

1
1

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
10 Pronumele personal de politee.
3
Exerciii aplicative la pronume.
10
4
10 Numeralul.
5
Exerciii applicative.
10
6
10 Valorile morrfologice i funciile
7
sintactice ale numeralului cardinal.
10 Pronumele. Numeralul . Exerciii de
8
sintez.
10 Evaluare sumativ.
9
11 Analiza evalurii.
0
Total ore :
11 Unitatea VII.
. 8. Lectura, audierea i interpretarea
8.1. Comentarea textului epic.
textelor literare i nonliterare, n limita
9.2. Aplicarea instrumentarului de
1
Descrierea literar.
standardelor de coninut.
interpretare a textului.
n pdurea Petriorului,, de M.
9. Operaionalizarea terminologiei
10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor
Sadoveanu. Vocabular.
lingvistice i literare, n limita
expresive ale limbii (sinonime, antonime,
11
Analiza literar a textului.
standardelor de coninut.
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).
2
Epitetul.
10. Valorificarea mijloacelor expresive
11
ale limbii romne literare, n diferite
3
situaii de comunicare oral i scris
11 Ordinea elementelor n descriere.
4
11 Adjectivul.
6.1. Identificarea elementelor
6. Explicarea funcionrii sistemului
fonetic, lexical, gramatical al limbii
5
Exerciii aplicative.
fonetice; perceperea n sistem a
romne
11
expresiilor i cuvintelor noi, a
9. Operaionalizarea terminologiei
6
elementelor gramaticale ale
lingvistice i literare, n limita
11 Acordul adjectivului.
limbii n textul studiat.
standardelor de coninut.
7
9.1. Identificarea fenomenelor i a
11 Funciile sintactice ale adjectivului.
8

1
1

1
1

1
1
1
1
17
1

1
1

1
1
1

1
1

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
8
Exerciii aplicative.
unitilor lingvistice studiate n context.
11
9
12 Formarea adjectivelor.
0
14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi 14.1. Autoevaluarea propriilor competene 12 Redactarea descrierii.
i puncte vulnerabile n diferite situaii
de comunicare.
1
de comunicare oral i scris.
15.1. Relatarea despre sine, ca
Exerciii aplicative.
15. Exprimarea adecvat a propriei
reprezentant al
12
identiti, prin contientizarea
etniei/generaiei/comunitii
2
apartenenei la comunitatea lingvistic a
vorbitorilor de limb romn.

7. Respectarea normei ortografice,


ortoepice, semantice, gramaticale,
punctuaionale, stilistice a limbii
romne literare.
10. Valorificarea mijloacelor expresive
ale limbii romne literare, n diferite
situaii de comunicare oral i scris

8. Lectura, audierea i interpretarea


textelor literare i nonliterare, n limita
standardelor de coninut.
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.

1
1
1

7.1. Respectarea regulilor ortografice,


ortoepice, punctuaionale, a normei
semantice, n textul produs (oral i scris).

12
3

Atelier de lectur i scriere.


n Pdurea Petriorului de M.
Sadoveanu.

10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor


expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).

12
4
12
5
12
6
12
7

Adjectivul. Exerciii de sintez.

Evaluare sumativ.

Analiza evalurii.
Total ore :

1
16

8.1. Comentarea textului epic.


9.2. Aplicarea instrumentarului de
interpretare a textului.

12
8
12
9
9

Unitatea VIII.
Portretul.
Mihai Viteazul de N
Blcescu.Vocabular.
Timpul i spaiul ntmplrii.
Etapele naraiunii.
Analiza literar a textului.
Portretul lui Mihai Viteazul.

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
13 Adverbul. Tipurile.
6.1. Identificarea elementelor
6. Explicarea funcionrii sistemului
fonetic, lexical, gramatical al limbii
0
Exerciii aplicative.
fonetice; perceperea n sistem a
romne.
13
expresiilor i cuvintelor noi, a
9. Operaionalizarea terminologiei
1
elementelor gramaticale ale
lingvistice i literare, n limita
13 Funcia sintactic la adverb.
limbii n textul studiat.
standardelor de coninut.
2
Adverbe provenite din substantive
9.1. Identificarea fenomenelor i a
13 i adjective.
unitilor lingvistice studiate n context.
3
Exerciii aplicative.
13
4
13
5
13
6
13
7

10. Valorificarea mijloacelor expresive


ale limbii romne literare, n diferite
situaii de comunicare oral i scris
14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi
i puncte vulnerabile n diferite situaii
de comunicare oral i scris.

10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor


expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).
14.1. Autoevaluarea propriilor competene
de comunicare.

13
8

13
9
14
0
14
1

8. Lectura, audierea i interpretarea

8.1. Comentarea textului epic.

14
10

1
1

1
1
1

Interjecia. Tipurile.
Exerciii aplicative .

1
1

Rolul interjeciei n comunicare i


punctuaia interjeciei.

Atelier de lectur i scriere.


Domnia Arnutului de A.
Hasdeu.
Analiza evalurii.
Adverbul i interjecia. Exerciii de
sintez.

Evaluare sumativ.

Analiza evalurii.
Total :

1
16

Unitatea IX

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
2
Basmul.
textelor literare i nonliterare, n limita
9.2. Aplicarea instrumentarului de
standardelor de coninut.
interpretare a textului.
Prslea cel Voinic i merele de
9. Operaionalizarea terminologiei
aur ,de P. Ispirescu. Vocabular.
lingvistice i literare, n limita
14 Timpul i spaiul ntmplrii.
standardelor de coninut.
3
Personajele basmului.
14
Eroul basmului.
4
14
5
14 Situaii i formule specifice
6
basmului. Exerciii aplicative.
14
7
14 Semnificaia basmului.
8
14 Predicatul. Tipurile. Predicatul
6. Explicarea funcionrii sistemului
6.1. Identificarea elementelor fonetice;
fonetic, lexical, gramatical al limbii
perceperea n sistem a expresiilor i
9
verbal.
romne.
cuvintelor noi, a elementelor gramaticale
15 Exerciii aplicative.
9. Operaionalizarea terminologiei
ale limbii n textul studiat
0
lingvistice i literare, n limita
9.1. Identificarea fenomenelor i a
15 Predicatul nominal.
standardelor de coninut.
unitilor lingvistice studiate n context.
1
Exerciii aplicative.
15
2
1. Utilizarea diverselor strategii de
1.1. Organizarea cronologic a informaiei 15 Povestirea.
informare/documentare, n vederea
ntr-un plan simplu de idei, utiliznd citate 3
abordrii eficiente a comunicrii
din textul dat.
orale i scrise.
3.1. Rezumarea unui text narativ, n limita
3. Rezumarea textelor literare i
a 75 de cuvinte.
nonliterare.

10. Valorificarea mijloacelor expresive


ale limbii romne literare, n diferite

10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor


expresive ale limbii (sinonime, antonime,
11

15
4

Atelier de lectur i scriere. Zna


munilor de P. Ispirescu.

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
situaii de comunicare oral i scris.14. figuri de stil) n textul produs (scris/oral)
Identificarea propriilor atuuri, nevoi i
14.1. Autoevaluarea propriilor competene 15 Predicatul.Exerciii de sintez.
puncte vulnerabile n diferite situaii de de comunicare.
5
comunicare oral i scris.
15 Evalare sumativ.
6
15 Analiza evalurii.
7
Total ore :

8. Lectura, audierea i interpretarea


textelor literare i nonliterare, n limita
standardelor de coninut.
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.

8.1. Comentarea textului epic.


9.2. Aplicarea instrumentarului de
interpretare a textului.

10. Valorificarea mijloacelor


expresive ale limbii romne
literare, n diferite situaii de
comunicare oral i scris.

10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor


expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).

6. Explicarea funcionrii sistemului


fonetic, lexical, gramatical al limbii
romne.
7. Respectarea normei ortografice,
ortoepice, semantice, gramaticale,
punctuaionale, stilistice a
limbii romne literare.

6.1. Identificarea elementelor fonetice;


perceperea n sistem a expresiilor i
cuvintelor noi, a elementelor gramaticale
ale limbii n textul studiat
7.1. Respectarea regulilor
ortografice, ortoepice,
punctuaionale, a normei
semantice, n textul produs (oral
i scris).
12

15
8
15
9
16
0
16
1
16
2
16
3
16
4
16
5
16
6
16
7

1
1
1
16

Unitatea X.
Legenda popular. Mitul.
Drago Vod .Vocabular.
Timpul i spaiul ntmplrii.
Personajele legendei.

1
1
1

Mitul. Filimon i Baucis .


Vocabular.
Timpul i spaiul mitic.

1
1

Ce este mitul . Semnificaia


mitului.

Explorarea textului. Personajele.

Subiectul.
Tipologia lui.
Exerciii aplicative la subiect.

Prile de vorbire prin care se


exprim subiectul.
Exerciii aplicative

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
16
8
16 Texte de interes personal.Anunul.
2. Aranjarea/ordonarea n pagin sau n 2.1. Plasarea ordonat/grafic n pagin a
formular standardizat a textului
textului propriu/produs: plan de idei;
9
propriu/produs.
rezumat; temele; biletul; reeta; fia
17 Scrisoarea .Tipurile de scrisori.
12. Respectarea etichetei verbale n
bibliografic; notiele; scrisoarea
0
Exerciii aplicative.
orice situaie de comunicare oral i
familial.
17
scris.
12.1. Utilizarea normelor elementare de
1
etichet verbal ntr-o situaie concret de
comunicare oral i scris (dialog familial;
elev profesor ,elev-elev)

10. Valorificarea mijloacelor expresive


ale limbii romne literare, n diferite
situaii de comunicare oral i scris.
14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi
i puncte vulnerabile n diferite situaii
de comunicare oral i scris.

8. Lectura, audierea i interpretarea


textelor literare i nonliterare, n limita
standardelor de coninut.
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.
10. Valorificarea mijloacelor expresive
ale limbii romne literare, n diferite
situaii de comunicare oral i scris.

10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor


expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral)
14.1. Autoevaluarea propriilor
competene de comunicare.

8.2. Interpretarea textului liric.


9.2. Aplicarea instrumentarului de
interpretare a textului.
10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor
expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).

13

1
1
1

17
2

Atelier de lectur i scriere.


Un cntre fr de seam ,de
A. Mitru.

17
3
17
4
17
5

Subiectul . Exerciii.

Evaluare sumativ.

Analiza evalurii.
Total ore :

1
18

17
6

17
7
17
8
17

Unitatea XI .
Poezia.
Ce te legeni... , de M
Eminescu. Vocabular.

Forma poeziei. Figurile de stil.


Exerciii aplicative.

1
1

Dialogul imaginar.

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
9
18 Atributul.
9. Operaionalizarea terminologiei
9.1. Identificarea fenomenelor i a
lingvistice i literare, n limita
unitilor lingvistice studiate n context.
0
Exerciii aplicative.
standardelor de coninut.
18
1
18 Atelier de lectur i scriere.
10.1. Utilizarea adecvat a
10. Valorificarea mijloacelor expresive
ale limbii romne literare, n diferite
2
La mijloc de codru de M.
mijloacelor expresive ale limbii
situaii de comunicare oral i scris.
Eminescu.
(sinonime, antonime, figuri de
18 Atributul. Exerciii.
stil) n textul produs (scris/oral
3

8. Lectura, audierea i interpretarea


textelor literare i nonliterare, n limita
standardelor de coninut.
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.
6. Explicarea funcionrii sistemului
fonetic, lexical, gramatical al limbii
romne.
7. Respectarea normei ortografice,
ortoepice, semantice, gramaticale,
punctuaionale, stilistice a limbii
romne literare.

8.1. Comentarea textului epic.


9.2. Aplicarea instrumentarului de
interpretare a textului.

18
4

9.1. Identificarea fenomenelor i a


unitilor lingvistice studiate n context.
7.1. Respectarea regulilor ortografice,
ortoepice, punctuaionale, a normei
semantice, n textul produs (oral i scris).

14

Unitatea XII.

1
1

Snoava.
Boierul i Pcal .Vocabular.

18
5

Explorarea textului.Personajele.

18
6
18
7
18
8
18
9
19
0
19
1
19
2

Complementul. Tipurile.
Exerciii aplicative.
Exerciii aplicative la complement/

1
1
1

Fraza.
Exerciii aplicative.

1
1

Conjuncia.
Exerciii aplicative.

1
1

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


CL. a V a
PROFESOR :
Savin Adela
19 Formule specifice dialogului.
12. Respectarea etichetei verbale n
5.2. Utilizarea formulelor de iniiere,
orice situaie de comunicare oral i
meninere i ncheiere a unui dialog
3
Exerciii alicative ladialog.
scris.
(susinut direct cu o alt persoan; susinut 19
la telefon).
4
5. Elaborarea i realizarea spontan,
19 Modaliti de desfurare a
fluent, exact a diverselor acte de
12.1. Utilizarea normelor elementare de
5
dialogului.
comunicare oral i scris
etichet verbal ntr-o situaie concret de
comunicare oral i scris (dialog familial;
19 Exerciii aplicative.
elev profesor; elev elev).
6

8. Lectura, audierea i interpretarea


textelor literare i nonliterare, n limita
standardelor de coninut.
9. Operaionalizarea terminologiei
lingvistice i literare, n limita
standardelor de coninut.
4. Organizarea/desfurarea/utilizarea
diverselor strategii de nvare
autonom a limbii, prin observare
direct i exersare.
10. Valorificarea mijloacelor expresive
ale limbii romne literare, n diferite
situaii de comunicare oral i scris
14. Identificarea propriilor atuuri, nevoi
i puncte vulnerabile n diferite situaii
de comunicare oral i scris.
13. Producerea textelor care reflect
propriile experiene senzoriale, idei,
judeci, opinii, argumente

1
1

1
1

8.1. Comentarea textului epic.


9.2. Aplicarea instrumentarului de
interpretare a textului.

19
7

Proverbul. Zictoarea.
Ghicitoarea.

10.1. Utilizarea adecvat a mijloacelor


expresive ale limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) n textul produs (scris/oral).
14.1. Autoevaluarea propriilor competene
de comunicare.
13.1. Reflectarea propriei experiene ntrun text, n limita de pagin
(autobiografie); relatarea
unei experiene proprii, opinie despre
sine; autoprezentare.
4.2. Utilizarea dicionarului ortografic n
scopul scrierii corecte a cuvintelor.

19
8
19
9
20
0
20
1
20
2

Complementul. Fraza . Exerciii.

Evaluare final.

Recapitulri anuale.
Analiza evalurii.

1
1

Figurile de stil. Recapitulare.

20
3

Sistematizarea materialuilui
studiat.

15

PROIECT DIDACTIC DE LUNG DURAT LA LIMBA I LITERARURA ROMN


PROFESOR :
Savin Adela
20
4

16

CL. a V a

Lectura ghidata.Recomandari de
lectura pentru vara.

Total ore :.

21

Nnumrul de ore anual -

204