Sunteți pe pagina 1din 5

III.

Analiza tehnico-economic
Capacitatea de producie este de 1000 kg/zi materie prim prelucrat.
III.1.Stabilirea necesarului de investiie
Stabilirea valorii cldirii n care se vor amplasa utilajele i instalaiile
Nr.crt.

Destinaia spaiului

Suprafaa construit, m2

1.

Hala producie 7 x 20

140

2.

Laborator 3 x 4

12

3.

Depozit materii prime 5,8 x 7,6

44

4.

Camer depozitare -CD 3 x 4

12

5.

Hol 1,5 x 10

15

6.

Birou + grup sanitary 3,5 x 4

14

7.

Vestiare F + B, 2 x (2 x 3)

12

8.

Grupuri sanitare F + B, 2 x (1,5 x 3)

Total suprafa construit

258 m2

Valoarea cldirii: 258 x 350 = 90.300 lei

III.2.Stabilirea cheltuielilor reprezentnd valoarea utilajelor


Determinarea valorii utilajelor care necesit montaj
Nr.crt.

Denumire
utilaj

Necesar,
Buc.

Pre
facturare
lei

Cheltuieli
transport
montaj, lei

Valoare
unitar,
lei

Valoare
total, lei

1.

Pomp
centrifug

535

80,25

615,25

1230,5

2.

Amestector cu
brae

10850

1627,5

12477,5

12477,5

3.

Distilator

8750

1312,5

10062,5

10062,5

4.

Cristalizator

900

135

1035

1035

5.

Filtru cu rame
i plci

10200

1530

11730

11730

6.

Usctor

800

120

920

920

7.

Vas de
colectare

400

60

460

460

Total valoare utilaj care necesit montaj = 37915,5 lei

Determinarea valorii utilajelor care nu necesit montaj


Nr.crt.

Denumire
utilaj

Necesar,
Buc.

Pre
facturare
lei

Cheltuieli
transport,
lei

Valoare
unitar,
lei

Valoare
total, lei

1.

Mas
Laborator

1000

50

1050

2100

2.

Cntar

3000

150

3150

3150

3.

Aparatur
pentru
laborator

24500

1225

25725

25725

4.

Mobilier
vestiare i
birouri

15000

750

15750

31500

Total valoare utilaj care nu necesit montaj

III.3. Fond de investiii


Nr.
Crt.
1.
2.

Destinaia fondurilor
Valoarea cldirii
Valoarea utilajelor

Valoarea, lei
90.300
100.390
Total = 190.690 lei

III.4.Planul necesar de for de munc


Categoria de timp
Timp calendaristic
Week-enduri i srbtori legale
Timp disponibil
Concedii de odihn

U.M
Zile
Zile
Zile-ore
Zile

Fond de timp
365
111
228-1816
26

62.475lei

Producia anual
Anul este format din patru trimestre, producia zilnic fiind de o ton pe zi materie
prim prelucrat (1000 kg). tiind c anul este format din 365 de zile din care 111
reprezint week-enduri i srbtori legale, aflm cte zile lucrtoare pe an au rmas,
inclusiv producia anual.
Producia anual = (365-111) .1000 = 254000 kg/an
Necesarul de personal
Categoria
personal

de Nr. Persoane/schimb

Recepioner amidon
Inginer producie
Operator
Transportor intern
Laborant
Magazioner
Electromecanic
Femeie de serviciu
ef secie
Contabil

Schimburi/zi

Persoane/zi

Personal
direct
productiv
1
2
1
2
3
2
1
2
Personal indirect productiv
1
2
1
2
1
2
1
2
Personal administraie i funcional
1
2
1
2

2
2
6
2
2
2
2
2
2
2

III.5.Fondul de salarizare
Categoria
presonal

Recepioner
amidon
Inginer
producie
Operator
Transportor
intern

de Pers.
/zi

Venit
lunat
(brut)
lei

Contribui Contrib.asig
e
ajutor .sntate
omaj 1%, 5,2%
lei

Contrib
.fond de
risc i
accident
e 0,5%

Contrib.l Venit lunar


a fondul (net) lei
de
concedii
0,85%

650

6,5

33,8

3,25

5,25

601,2

1500

15

78

7,5

12,75

1386,75

6
2

780
650

7,8
6,5

40,56
33,8

3,9
3,25

6,63
5,25

721,11
601,2

Laborant
Magazioner
Electromecanic
Femeie
de
serviciu
ef secie
Contabil

2
2
2
2

650
730
730
650

6,5
7,3
7,3
6,5

2
2

1000
670

10
6,7

33,8
37,96
37,96
33,8
52
34,84
Total = 35394,32 lei

3,25
3,65
3,65
3,25

5,25
6,20
6,20
5,25

601,2
674,89
674,89
601,2

5
3,35

8,5
5,69

924,5
619,42

III.6. Planul de aprovizionare


Nr.
Crt.

Denumire material

U.M

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amidon
Toluen
Crbune activ
Acid clorhidric
Ap potabil
Detergeni
i
materiale
pentru
igienizare

kg
kg
kg
kg
m3
kg

Consum zilnic
1000
500
99,66
4,18
2
4

Necesar
anual
254000
127000
253136
1061,72
508
1016

Pre de achiziie, lei


Per UM
Per total
2,82
716280
20
2540000
1,2
303763
21
22296,12
2,2
1117,6
25
25400

TOTAL = 360.885 lei

Cheltuieli cu amortizarea pentru o perioad de 20 ani:


Amortizarea cldirii:
A = 4515 lei/an
Amortizarea utilajelor
A= 5019 lei/an
III.7. Cheltuieli cu reparaiile
cota de reparaii: 45% din valoarea amortizrii totale: 9534 x 0,45 = 4290,3 lei/an
Determinarea costului utilitilor (pe zi)
Denumire
UM
Energie electric
kW
Energie termic (abur)
kg
Ap rece potabil i m3
industrial
Toluen
L

Cantitate
50
2314,52
2,5

Pre unitar lei


0,6
0,9
0.6

570
Total = 6058 lei

Costul utilitilor pe an este prin urmare: 6058 .12 = 72696

6,8

Valoare lei
30
2083
15
3930

Costul -ciclodextrinei
C = A/Q (lei/100g) n care:
A-cheltuielile anuale de exploatare
Q-cantitatea total de -CD, ntr-un an, n kg
A = 190690 +360885 +9534 + 4290,3 +72696= 638065,3
Cantitatea total de -CD/an:
Q= 530,88 kg/zi =15926,4 = 191116,8 kg/an
C

638065,3
33,38 lei/100g
191116 ,8

Pentru desfacere fabrica percepe un adaos comercial de 25% ceea ce nseamn c


preul produsului fr T.V.A la livrare este de 83,45 lei.
Preul de livrare cu T.V.A inclus 24% este aproximativ 200 lei.