Sunteți pe pagina 1din 76
Ce) RETETE PENTRU VIATA Despre autoare: "Tedoria Profi wants in 195, comin Me, in jot ‘asi Aut pincl ce len oats na, dpe 3 bot 7-3 Ne Apt ual Scene Aiea tee cron pink i ret Sama i D3 sae pots aN 1 a cn Bil ce re cade ian brady acoeica g Se se ghee pec, mere ee a ee cul Dar er La set tap. at ttl ml, it a, Se Toei tae re ate pt aoe aie 8 ere reer eee dap ce apa Dace Se cs mal yamine ns ae. An Ince ene afc Grn ol 208, nds ‘Rar ir Povilla pe creo ve de Reangin nae see Ma ot panacea a cp ppt rm in See eo cn aborted pona Rese snes SRL Sp ayo sn om de a. ee uma xara we aps pi ere cot Snap sn ae 1 ae ‘sang sdepre ra tele val ca find cai cle mi pl. Aa inc at pg hue ease Me cha 8 © ‘punky ime ee Cochin mcm puna ine oe re at ner face lw i pe ate eh pn arco hein poste ses ade seo po ia” Nu este eee in donc oop pani, De ld bec ina ae csc mn eae i td oma a cea ait il ce cu med spr dese lm tc Nepean om occ ren ah 8 eI Daur oe ac cone cl bin baie fea camen, st Me Ye ante pdr alPe cp na ee rae a Td sooty peach sea ng 8 mS a enti sey ry par es aD Tudorita Profir RETETE PENTRU VIATA Tratamente naturiste Editura CAPRICCIO Piatra Neamt 2011 coperta Copyright CEditura CAPRICCIO, Patra Neamt, 2011 INTRODUCERE {nc din cee mai vechiimpuri oamenii se trateaza cu lescut si plane Tmpotrva tturor boll Med care ne inconjoar este inde vial si sinitate. Toate planel, inclisiv cele toxoe, sunt foloste Ia vindecaea diversclor afetuni care amenin(a sintatea ‘mull. Modul in care acestea se prepara sau se folosese fost transmis din generate in genera, prin. manusctise. yi sti stints, Folosirea terapici nurse de etre om se fave prin wilizarea anumitor plant, care ajioncaza individual sau in combinalc. cu altle, asupra organclor omului, eu rezllate dcosebite, electcle seccundare find reduse sau inexistente. Omul trebuie sf foloseasch Puterearegeneratoae a pantlor, cu tot inerederea, ca tratament de ‘aza pentru organism, Cercetareafolosiiplantelor ne arate in toate cazuile de bolt cronice, planele din componeniatincturilor sau ceaiuilor, se uilizeaza in fete de vaorle ceganismuluibolnay in ansamy in _grypurlcombinaivmisturi gi nu in Taneie de Fecare organ feat. Uncle boli cronce Solicit mai mare atenie side aceea se Jimpune respectareaunor dite Fk grisimi Din plante se pot prepara: ‘+ faz — vinur naturale; Decoctri~ oft medicinal; Macerais Cataplasnes Tincturi, Siopur ae sen mez ast namie pecan, eB alee 8 eh ‘Rint cde singe. Terai nus cree eu 2, rp en te wt coeah a mea ape ane eat nb TudortaProfir 1. Refete naturiste Recomandri generale: Toate ingredicntele eetlor se pot schiziona din farmaci, magazine de tip plfar sau din magazine ature repartee, tneturile, mistrle,combinaile de plane se samestecd ftotdeauna in rocpiente de scl gi se lsh, acoper rece. n preparte, Seva utiliza inchs cou frctlor ia legumeor CChiar daca rece sunt pentn msi malte afesiun,prezentte sci apa eum au fost descrse de ei alain suring scare au vit |i mine pent un sft, atametee, in cele mai multe dine azar. ‘se pot lua gi da persoana respectivasufert doar de una dintre aeste bol, Eu consider e, in general, afetunca principal este rezutatul ior afectunisecundare, care o determina pe aceasta, Rejetele se prepara acasa,respectindu-se intoea indica de maljos. Atenjic! intedt © parte dinte aceste plante sunt toxic, folostea lor se va face exact in doze recomandate $i in perionda de Limp reser aoe nee RETETA 1 Afecium:eSdere pul Tinctri: beosture, ade jute, mesteacin, rec, leur, mugur de mesteaedn. Se iu 10 pidtri din Hesare,o dat pez. Masea: 10 peri Toe up dc mts loge: od ltomes sme en a mac 4 doe. Cale pl ces der uc mest (1 gr plana ir de Sea acs masa pp. Dap ou eb ieee = Vuamine: ei de peste, Magnezi cu D3, Cale, o caps «in fica, de dmineata pn la amiazi; Gel de ale vera, 3 Hinguri pez, dupa care mash ‘Bai de cap ov frunze de nuc, ued si brusture. Se apc, timp de 8 mint asen deni sis apo 36 lee pal apn rr SS pom ceva chun de gz cin famace. Procedure tebe ‘epta de 2-3 oi pe siptimin. RETETA 2 Afectuni: tensiune, scidtale gastric, fleat-mirit, dure ticular, prostath Dieta: eruditii, sue de ares alba gi moreov. In perioada tratamenuli, nse consuma carne. ld Tinctar: brstre, ein, rozmarin,anason, te-a-ptai, tein, or oviz, sundtoare, coada-callu, uric put, paduce, shim. ‘Se amestec tote i pe 2, imp de 2 un, lei de dovlea, 2 lingurite pe 2i imp de 2 tunis uli de ‘oumarin, ule de eid, 5 picatr pe 2, din care, tmp de 20 zie eu pauza de 10 zie, aot ined 20 zie = CCeai: ceai reumatic, coads-caluui,salcc, cretuyc, cai ‘eumate afin, sundloare,brustre, coadasoriceluli emn-due, Preparre: 9 Tit de ap eu 9 linguie de planteamestecate, infuzi, 1S minute. Se beau 2 iti de cea pe 2 Capsule: Onocalm, Nevrosein,o capsul pe zi, din fear, la neve: Spirulins, 2 capsule pez, imp de 0 zie RETETAS Afectun: raison i deficienje de dezvoltae Ia cop mic, Dieta: lactate, sueuri din fact, ridicinoase, zarcavaturi (franze de patrunjel mir, fling, leuscan), Se fac bai de corp, ‘daar si mas; pans n,n aie cod rl ‘Se amestcd toate fnt-un recipient din stil, Se ao jumatate de Lingurf pe 2 timp de 30 zie, zie, Cea urzea, woscot, coada cali Preparare:ojumiate de ingurd de plane amestecte la 500 il ap nfuzie). Se bea $00 ml de ea pe Exact din: sear, gr, 012, Ez, eid Se amestec in-un feipiet de stilt, Se ia o jumitate de lingua per timp de 20 zie, ev 10 zile pau, up care se rea dca penta ine 2 fi Vuamine: imunostim, Catinovit; 0 capsuls din fecare, Je 2 oi pe 2p de 30. “sueuripeeprat in cash dn: morcoy teint, mir pre, fel rogie. Se prepara 120 i ise beau 3 ze pe span. RETETA 4 “Afetnni: hepatitis ctonich, gastitd, reumatism, sip rin duree de ep. Detoxifiee ew arg: 200 ml de apa ev o lingua de arg, zie tmp deta Detoifier: sapramint. lisme eu cesi de muyeiel, cite una pe Dieta: curs de legume si fret, fr aliments grase si cu suourt din orz, oviz tie de pape: in general, regim bazat_ pe ruta Se beau sucur din sfc ope 51 comps, imp de 3 lm oul hal in ead, pe siptamand, eu frunze de iasomic i tlbenele inet: citnd, obligeand,melish, salve. cimbrigor, tenfand, sundtoare, simochin, anghinae, armurariv, pedicu, oaderealul afin, los tinea, amare ‘Se amestect toate int-un teeipient din ste. Se ia lingua si jute pe 2, timp del Ure din semini de sugur: 2 linge pei, tmp de 2a Get de aloe: 2 lingurite pe i, timp de 3 hi Ceai: soviet, ments, gillencle, lemn-dulee, mesteain, imbrigr, ereisoar, padi, puis rust, 7 Prepare: 10 iti de ap eu 10 lingunte de plate amestcate, inf, 1S minute. Se best 2 it pe 2 i a ann: Spiin, Onegs 3, Cui caps pe din fiecare, timp de 30 zile, aaa Decoct Lig mice Soe tice, 500 i 200 gross 200 semi de dv; 500 grant, 200g mora. Se main (csi css) prin mixin de care ames ist lamas 9 oe, po snr Sem sn S0epe timp 3 un Preparr: Lig mire: 50 gan: 200g coop: 20g euytean 200g dche rig 100 prj cin, pa Se macing (inclusiv coaj) prin mixerimayna de carne amestoch wise lash la macerat 6 ze, se iu, zis, de 3 ori cite 2 Tingus timp de 2 ln. RETBTAS ecw: hepatithcronic, bron, fire lenes tensivne oscil, pat I nih Tincur: licheni, ovie, busuie, coadasallui sunttoar, beets, smochin, anghinare, armuraiv, pipe, pli, salve, ‘Embe, cfetgourd,brines-arsulu,zmeut, nab ‘Se amestct toate intan recipient din sti, Se au 2 Fingur pei tmp de 3 luni Ue: ettnd,galbenee,cimbru,amesteeate itr-un recipient de tcl Se ino jumatate de inguit pe 2 timp de 20 ile, cu paz 1 10 zl, apo ned 3 lun Ceai: lumindried, busuioe, cicoare, rozmarin, pediou. sovirt, ment, trosot, coada-yoricelu, ured. Prepaare 0 iti de ap eu 10 lingurite de plante amestcate, infuse, 13 minute, Se bea ? lit pez timp de 3 fn. Capsule: Nipeasnic, Coada-caul;o caps din ficare, de dou oft pe 2h, timp de 3 hai, Vase, Piducel, Talpa-gistes 1-2 apse pez timp de 30 ile, poi la never Vitamine: Omega 3, Eshinacoea 0 caps pe 2, din fesare ‘imp de3 li. Preparat 1 kg mere; 100g poten; 0.0 ptr de mis Soo gun 300 geo: 20g pia: gn an) Tack nly cay) prin miscrimain de came. Se amesch ps nt a mci ie Se au alm de 3 ete Jinguri, timp de 3 luni, imal seh fae Proparat? 1 kg mir; | uli de masline (amr 300 for desunitoare; 3-4 lund ait, Se ast la macerat 9 zie, poise srecoard 9 se pe zi tmp de 6 lan 5S . 2.3 lings Died de zarzava cu be er po ' ear poss, prepa n es in ri, or, porumb apn de pn af sm a pa ‘Se bea se: 150 ml pe adi $0 mip 7 cop Pe ‘vat ria trata, conse de tne Se fice olan pe pind, sip, prepr at: 1 ita lng eat Ting ml ne 3 mat ne RETETA 6 Afi: aida a soma, st i, imitate sczuth u ps de ‘caleiu si fier, bronsiti astmatiforma, nisip ta rinichi, ficat niet Detoitire Ziua 1; legume + 2 lit ceai de sundtoare; ina 2 fete + 2 Ti esi de ments Zia 3cereale si seminfe + 2 Hit cea de coads-soriestl Cine ae carzavatun, 3 ile pe siptimank; nu se consuni aliments grase sas prepara cu condiment. Se beau eit mai multe Sucut de fructelegume. ‘Ba cu franz de plant (ptlagind,zmeur, wifi), de 2 0% pe span. Cura ew agit: 200 ml de ap eu 0 linguri de aril pe i, timp de 3 fun, dimineaa Tnetri: obligean’, melisi, ginseng, suntoare, lichen, coadaculluigiibencle, salvie, Brusture, ienupir, pul ‘rfigoard, pipe, uric ‘Se aneatcd toate int-un recipient de stil, Se iav 2 Hinge pe 3 lu pez Gemodervite: Vitide-vie, Catan, Plop esr, Carpen & monodozi pez din ecare timp de? tun in, mur, coada-sricluli, anason,ghimbie feicul,sovit ‘Fepararg: 10 iti de aps cy 10 lingurite de planteamestcate, snfuzie, 15 minute. Se beau 2 Iii pe 2, ip de 3 tun Prepara 1 kg mcr: 450 g fuze deale: 450g cating; 5900 vn a. $e macin prin mixerimasina de came, Se amestc8 sis ls la macerat 7 le; s a, lnc te 2 ingutimp de 2 Wn. nclusiv csi) prin mixeimayin de tame. Se amestet elas ls macert 7 ze. Se au de 2 oi pez ile Hingur, timp de 2 tuni. accent Decoet 700 g mice de salen 00 gtatancasa (reins verde); 100 g boabe de porumb uscate), 1,31 in og, ‘Se macina prin mixermasina de eame. Se amestcd, sas ame. Se amestee, ela a ‘macerat 21 zl, apo se iu, li, ete 2 ingrid 2 Diino lng dew de mas Je mies ein grt ps imp de 2 minute, Nu se inghite, se arunca afars, ae RETETA 7 Afectnn: semiparezd muscular, candida, sti de anvicate, fetuni cu valoricrescue pe organle interne sera incur: ind, levayics,sundtate, plc, sinb coade-calli, gbencl, tei‘apta uric taitrcohanaa salvie, zmeur, crefigoara, iarba-mare, mest mente teat ‘Se amestec toate intr-un rcipient di tic, Se a 0 Fngurs pei timp de 3 li, Gemodervate: Tei argimti, Couelz neg, Seca, Vite vie, carpen 0 mondo din fecare pe 2, tmp de 2 zi din ae timp de Capa: Spiros, Ome 3,087 sin ae wai, een unt pei din fare, na a 08 Tepe sti Coat: couda-yreculu, ti, salve, sovdrf, ments, suntars, sali co AMA Ee lane amt reparae:9 Titi de apa cu 9 fngurite de plants a {nfzi, 1 minute, Se bea 1,500 iti pe 2, timp de 3 Tan Preparat I: 500 gmoreows 125 giz de nocd: 250 g germeni de grit: 200 g pere (acd) 50g mice -_ . “Se macina (inclusiv coaja) prin mixerimasina de came. S sara dou Hinguri, c amestecd i se last la macerat 3 zie. Se ia, 100ml cea cin mesteadn, tmp de 2 Preparat 2: 1 kg mire, 10 g hens, 300 limes 250 g genmeni de grins 200 g fling; fxgemmsins ra te 200 g moreov. ‘Se macind (inclusv cosa) prin mixerimasina de came. Se amestec gi Se last la macerat 6 ile. Se iau de 3 ori pe 2, cate 2 lingui, timp de 2 tn aide abur, genitale, timp de ‘coda sorceluli, albenele, andati 3 huni cu: vse, Dieta: pe tots perioada tratamentlu, este intezisconsumul ‘de came, se beau sucur de fruete prepara in cass se mines mai ales eri RETETA 8 Afectiunis diree eu indigesti, dure de abdomen gi seaune ‘cu mucoziti Tincturi tnd, bligeand, sunstonre, pein, chime, bristure, ment gilbenele, coudacallu, urzi&, slur, musetel, pllagina alba, afin, usture, smochin, ging ‘Se amestec toate int-un recipient din stil. Se au 2 Lingus pe, imp de 3 an, se a jumatate de lingua pe 2, timp de le: in, citing, sundtoare, ment, amestcat nt-un recipient destil. Se ia jumaat de Tinga pe, tmp de 3 a, Capsule: Ganoderma, Coada-calului, Naprasic, Spirulinis ile, ite 2 din ear eal: ssi past, _ minaret, bustoe, sea coadesonclaus ag raze) cmb, sesh,” sump it men pen Sve gean —_ Fe ee rd apc lingusie plate ames infuzi, 1 minute. Se Bea? hii pez, Gp de 3 Tan panes Lig mis Tog penal 500 gli: 250 remeber 250 pip da Sap nro ina ue ‘Se macind (inclusiv coaja) prin mixer/mayina de carne, Se meses nen amare se 3 ng de 20 2. Decoct: 1g epi Lurk de 4 500 ini 500 tans gi rz ved 300 tas ag rane vers) 500 g santero verde 100 g bone pmb: Vogt dee BSE inci co) pin miermaing de came. Se anesec sas ts a mace 147 Se seca 36 4 $0 ml Zins pd i Se thc o cll pe pint cu mete (1 de pc tings min, 1 rate) Se recomand regim cu orez fer, pine pri, sup de cmb custo Se ace eur euo lingua de ut rou pe 2 RETETA9 fection: reumatism, durere de cap, dutere de oase, feat smart, sponilozd cervical Tinctori: obliges, deigaicd, ovke, busuioe, sunstoate, anghinare, coada-caluui, gilbenele, cimbr, retigour, pufult, rozmarin, anason,ti-frati-patayi, mu, afin. ‘Se amested toate int-un recipient din stil. Se iau 2 Lingus pe itm de 3 hn, Gomoderivate: Vitede-vie, Catan, Plop negra, Secard, coaetz neg; Zlnic, 0 manodez din ear, timp de? Iu Ceai: coal roumatic, salle, soviet, menta, crea, ‘mista-ciobanului, coadacaluli, mesteact, plop near Prepare: 9 Tis de apa cu 9 lingurife de ante amesteate, infzie, 18 minute. Se bea 1S lit pe 2, inp de 3 Tun Capsule: Artovit, Arrocalm,Echinaceea, Omega 3; ete una din fear, zc timp de 3 hun Prepart: 1 eg mire 480 g extract de alo: 100 g propolis 300 g etn, 750m vin ou ‘Se amestect si se Iasi ls macerat 14 ile, Se au 2 ligurt pe 2, tip de 3 tu Decoet Ug mire: ‘ey utneash (ina verde) 300 orev: i bvinab a8 “acini cj) prin mixerimayina de came, Se meses eclnb le macrat 9 ile 3 2 ng pe tine de int ‘Ba de simsur penta sini: sovit, ment bone Se inc bat la cap si sina, pe timpu bailor se fine gure deschish entra a cliina foxiele. Se Inflgoarapoi capa feu prosop pneu 1S minut, Se fae hii de corp ox tulpin de roi, fuze de sae (eachisy, coadecalula, de 23 on pe siptimnd, in impul textameniuli RETETA 10 Afectum: moduli, cist ovarene, le flbromatos. Detoifiere 802 400 mt suc de rape: 400 ml suede mere: 100 sue de mis 100 le de msi ei : Se beau tate pe parcursul une le, fra. a mai ménea ceva, Sear, se fae clisml cu | lis de ceai din coada-allui i galbence, amestecate ( lingua de amestc la un ltr de ap, infuzic. Tinctris cin, obligeana, salve, sundtoare, ghinurd, ‘anghnare, pelin, gilbenee, ppc, aista-ciobanuli,zmeur, ‘rejoar,branca-usulu,cimbrior, angelica, slr. Se amestec toate int-un recipient din ste. Se aw 2 Tingur ez, timp de 3 luni, diminesja, cu ojumitate de or inane de mas, Cea: coada-sriceluu, salve, sovie, toscot, niprasnic, cai tumoral, uzid, tineast, loare de salcim. Prepare: 1 iti de apa eu 11 Tingurge de plante amestecat, infazie, 18 minut. Se beau 15-2 iti pe 2, inp de lan. Polen: linguri pe 2 Capsule: Catna, Spiraling; cite o eapsul din fccare, lic, timp de 3 fui Prepara I 1 kg mere; 450g funze de aloe: 450 geting, 00 mi vin ab, Se macina (inclusiv coaja) prin mixerimayina de came. Se ames se last mie Te Sea 2 gar, ep Preparat 2 {kg mere: 100 poten: 00g amie; 400 g conopits 300 gmoreov: 4) prin mixerimasina de came. Se eae en ‘se iau de 2 ori cate 3 linguri pe amesteci ise as la macerat 7 ze, timp de 3 hi. e.petin, ‘Bai pe abwr (vaginal: vise, galbencl, anghina aa ‘Se amestecd toate plantele si se prepara un ceai din 2 Finguri plan i dea . ae ‘Se he ‘pai de gezut, 3 zile pe siptimand, timp de 3 lu Cama a-yphimron tandai(rze sarm. Se preor dx conse * SE lame intial espa, Dp bas invoducse ogi un oval (Ovi), cte psa. Prepare 3: incr de fies is de 40", S fuze feu To pase de aspiring: 1 pastie de algocalmin. aoe ‘Seman ise pun Ja macerat a soae sala cdr, tp 4 zle. Se pun compres pe acu dureros dup ce acest fest uns in prealabil eu crema de pbenele Regim alimentar: came, brine [Nu se mained, timp de o lund, smintind, “iri, prj, poi se poate consuma peste proapit la gta, Dupt ‘ou unis include in regim carne de past rk aisimt —— = RETETA 11 -Afectiun:tensiune arterial, arngt, dure de stomac, fere lenesi, ict mart, nisip la ich, prostaacronicd,reumatism osos dure de cap, och obs Tincturi: ctind, aloe, busuice, cimbviso, coada-aluui, trzcs, salvie, sovde, ‘ment, uf, ghimpe, brstue, slur ‘Se amestct toate int-un recipient din stil, Se au 2 lingur ez imp de 3 ln, imines, eu o jumsate de or inant de mas, Ue din dovleae: 2 inguitepe 2 tmp de 3 ti. Capsule: Coada-caluui, Prostar, Spiculins, Citi 2 capsule din Fiecare, timp de 3 lun Ceai- salve, sovirt, mitase de _porumb, coada call, odie de ies, cea en Preparare: 7 lit de ap eu 7 lingurite de plante ames infuse, 1Sminate, Se beau 2 ith pe 2 timp de 3 tun, Preparat 21 apd mineral 500 gptranjl (dc), 10g radicina brute: 100 geidiche rosie; 600 g mire. ‘Se amestec, se fet si se stecour, Se boa zilnic 200 g imp de tun Preparat 2 kg mie: 100 pen {.10 iptior de mae Soo ie 40g ln ‘0g stra. ; ons ‘macina (inclusiv coaja) prin mixet/masina de carne. Se mmestn hc aha mace ies i de 3.02 ng Be mp de RETETA 12 unis ac Ae pic, cise vascular ean sti, ese ee dese, feat oh mi sown Tints cing, bliean,_ melt, cinta santo eget, cous, ab, Bust ee TZ, os i ‘Se amestecd toate intr-un recipient de sticld. Se ia o Tinguré gt jams an To ns co uma aie cena Polen 2 linger ules i apse: Magezu Cals, Coto, 2 ope i, aia ee an asira, News, aps i, inp ao2 Gemoderivate: Vii-devie, Castan,Plop neg, Te arintix: cite o monodoc din Hosa, zi, tmp de 2 eal apadie salcim, ibenele, ami, coada-orcelui, 16, Propaare: 6 litri de apa cu 6 lingurie de plante amestecate, Infuse, 15 minute. Se bee | ina pe zi timp de 3 ln, Sue: vz all, mi, cite 450 mp timp de 3 Iu ‘Se recomanda diet eu sueuri naturale prepare In eas curd cu ustuoi verde gi erudit RETETA 13, Aectun: nodal pe ganda tri Tinctur: drtaicd, ovtz, busuie, cimbvigr, coada-allu urzcs, suntoare, anghinae, angelic, brad, tua, ilbencl,eueaipt climb, slur, pataging, brusture ‘Se amestct toate int recipient din stil, Se iat 2 lingurt 2, timp de 3 luni, dimineaa, cu o jumtate door iain de mas Tincture spn: Tinga pe 2 timp de 3 tui Gemoderivae: Coactz negra, Viti-e-vie, Tei arin; cate 0 rmonodozd pe 2 timp de lun Capsule: Coada-caluhi, Gheara-mite, Naprasnic, Spiraling; cite 0 eapsul din car, zlic, timp de 3 han, Ceai-ceai gastric, podbal, titaneasd, coada-srieluui, lumdniie, lemn-dulee, sovdef, mason, rozmari, ghimpe, salve, Uri’ rou, ceaianitumora Preparare 13 hii de ap cw 13 lingurfe de plate amestecate, infzie, 18 minute. Se beau 22,5 iti pe 2, timp de 3 luni. Decoct Vg mire; Lule 400 gatineas 400 g pol (verde): 200 flor de lumsntries (verde) 300 gna (verde 500 ml sue de Tami: ‘SE pacing prin mixerimayina de ame, Se amestect i818 a maceat 14 zie, se ia zine 50g timp de3 fan Diminesa, se fce gargard cu ceai dena, Se fae comprese “efi de ore eae se aplieh pe nod Sunt recomandategimnastica $i sal reflexoterapetic RETETA 14 “Afctuni: chisturi ta plimdni, reflax gasti, fiat ras, colestero, sip anc, incr: cBtin8,busuoe, lichen’, cimbrinor, ov, sundloae, ilencle anghinare, armuraie, coada-calul, wich, brutus, fli, mesteacn. ‘SC umestect toate int recipient di ste. Se ian 2 Hingue ei timp de 2 ni, imineat, co jumitate de or nine de mas lei: ettna, gibenele, cimbru,savie, amestecate fata recipiem din tcl. Seta 2 Tingrie pe 2, ip de 20 deze. Capsule: Naprasnic, Coada-gviceluli, Coadn-aluli, CCatnofort lic, 2 eapsule din ear, timp de 30 deze Cea: tumindsicd, pliménaria, cimbro, soviet, feicul, snason, base uri afin, mu. Prepare: 10 iti de ap ev 10 Fingurte de plante amestcat, infuse, 15 minut, Se bea 2K pe zi, timp de 2 Tu. Decoct so smi Sms So ss ii 500g pst a 2m grin (an od gts debra 200 gore {00g ean, Se acini mitra de cae. Se ses lamscint ail Sel lage Ge 33 cipeak unpack Prepara sgn se Sis seo, nett atte ipa mo RETETA 15 At Seam, clon cv pli ini, {eastricd, chisturi pulmonare. lad a Devoxifire Timp de ze seconsuma legume rte se de ceai de coada-soricelulu. ane oar $n tne Arlt: 200 ml de apex ingura de argil diminet, timp de 2 uni ci, suntoare, coadacallu, iene sunatoae, _coade al i, Hert ‘brusture, afin, mur, angelic, shine, coud el are, piu soci ane ic en. wit per tmp de 2 ni, iinet, co jamatate de or nine de mash |-6 tui: salvic Uiei: doviese, 2 lingurite pe zi, timp de 1-6 tani sunttoate, mento jumitate de lingurif pe i timp de 20 zie, cu 10 aie pas, poi Td 2 ni, oat: ck psi, sev, psi, ei, mr, eeu nso pai pi ann as de ah su 9 linge de plane ames, inti Sima. S be 1 pep 2 Decoet Tigmice: dems, 2a oa porns enka mixrimayin came Se amen 6 ash sna be seecn ea SO pe in 1-6 a Prepara: 1 kg ier: 500 Tamas 50 ghrean, 200 gmoreov: 300 gpatranjel(adacina): 200 gdovlear; 100g riiche rope: ‘Se macind prin mixerimasina de came (inclusiv coaja). Se amestect ise laa Ta macerat 6 ze e au 2 lingut, de 3 of pe 2. imp de 2 lui ‘Bai de colon: sear, gabonee, franz de mest, Se fac ‘bi anal, 10-15 minuevbaie, api se plea o crema eu muguri de lop, RETETA 16 Afectun: bons, hepatt,reumatism ose, sip a rosa Tinetri:obigeana, tind, cimbrigr, suniteae, lichen, ‘viz, gibenele, anghinare, coade-caluli, ment, urzied, brustue, pul ‘Se amestecd toate int-un recipient din stil. Se ia o linguritt =, timp de2 lan, dimineaa, 0 jumatate de or nants de masa Ure: salve, ebencle; zinc, § pictur din fecare, timp de 29 de zie, ev 10 ze pauza poi ined 2 han Ceai:salvie, soviet, woscot,coada-sriceluul,urzca-lha, sulin, papie Preparare: 9 lit de apa ca 9 lngurge de plante amestcate, ‘inure, 1S minute. Se beau 1,5 lit pe, timp de 2 Tui Preparat es 1 kg mere; 350g frunze aloe: 350 g moreoy 700 mi vin al: Sena prin mixerimasina de came. Se amestcd si s¢ si Ja macerat le: s a2 Tingur pe i timp 21a Capsule: Omega 3, Spiatind, Citns;zlic, 2 capsule din fiecare timp de? lun. RETETA 17 Aen: splind mit tomac eu aiitat, feat ait nisiP fa inichi anemic; teria, Tinctur: ove, or, (lid, eatin, ale, sunitoare, ghioturl smochin, busuioe, galbencle, —pfubit, -brastre, _fenup ‘onda, coads-yoricclu, ueich Je emestorS toate int-un recipient din stil, Se ia o fing mp de ln, dimineja, cu ojumatate de ort nant de mast ve ‘Tincturi (la pricy; bripeaursului, zmeur, cretion, cimbigor,asta-ciobanului, svi, mira So smestoc toate intcun rpient din sil, Se ao Finguri pe ri timp de 1-3 Tun, I amiazd, co jumatate de or8 insite de mas Utd (capsule): Salve, Neprasnic,Galbenele; 0 eapsult pe i, Ain Feet, timp de 3 Ia Gemoderivate: Viti-e-vie, Castan, Sears: © monodor8 din Fiecare, zinc, tip de 3 lu. Preparat —— 21. mineral; 500g prune 5 lngur mice; 100 gdh ‘Se ier 20 minute, se srecora si se Boat 200 mi pons 51 se beau 200 ml pe 2, 450 g extract de aloe: 450 geting, 900 vin ab: Se amestect gi se las la macert 7 zie, se au ——— ale, seiau 2 ling pe 2 RETETA 18, ‘maces, coada-calului, urzic’. ‘ aieesee ies pene pea, mask Capsule: Passival, Emocalm, Nevrose Sela cite una din fieare pe 2, la pin, timp de 16 lun. Cea: hare, couda-sriclul, ti, sovirt,couda-alu neat ei, sovir,coada-clulu. Se tec toate planele ise prepard sie: 1 lite de apa cu | Hnguvits de plants nfie s Snr plan nf 15 mt Sees Hr pe mp de 1 ‘Sola prepara in: 200 g morcoy, 300 g var ab leis ama de lame, dp gust. Se manne dimieaf, timp d¢ 16 un 500 g moro: Tas pic de mck 230g gomen de gs, 20 gpa) 00 gers ae ‘Se macind prin mixer’magina de came (inclusiv coda). Se ames ulate Sean 3 gp, a8 SEES tt cen de mest tinp de Preparat 2: 1 kg mies 100 gpoen: 10 g props: 500 g lame: 300 ena (cing); 200 gpatrnjel (adc): 200 g pstirnac (rin. ‘Se macint prin mixeimasina de came (inelusi coaia). Se amestet ise las a macerat 6 i ‘Se ii ngur pe timp de 16 lan RETETA 19 Afecsini: Sct eronie-hepaits, fiat mart eu elu hepatice cronee,eoesterl, ire eu peel ingrosai isp I rinichi, prostath, tensiune arterial, Tincturi: obligeand, ctind, sointd, cimbeigr, sundtoare inj, anghinar, armurariu, rostpased, nah, coada-calul. ture, brusture, pull, ieupi, merior ‘Se amestecd toate int-un recipient din stil. Se aw 2 Tngur eZ, timp de 3 luni, imines, cu ojumsate de ort mainte de mas, Ure: gilbenel, salve, cimbru, amestecate inte-un recipient din silt. Se ia o jumitate de lingurifi pe zi, timp de 3 hin, siineap, cu o jumbiate de ort ininte de mas, oa Cath irl, cow, pi, co, covinai reparare: 8 lit de apt cu 8 lingurte de plante amestecate, infuze, 1S minute, Se beau 1,5 iti pez timp de 3 lui Capsule: Ganoderma, Spirulina, Silimarins, Hepalin cite una din feeare, zinc, imp de 3 Tun Preparat I 1 kg meres 380 gleusiean 380 gridche; 1,780 ml vin al ‘Se macind prin miverimayina de carne (inlusiv eoaia). Se nested fae ln facet TS? inure inp de 3 Prepart 2: ‘apie Ide pote: 500g limi: Gos rcan: 200 gfe re 200 gin oon 200 g moreov: ‘Se macin’ prin miverimagina de carne (inlusv eng. Se amestec yn last la maverat 6 zie Se iu de 3 or ete 2 Tinga pe i, imp de 3 ta RETETA 20 “Actin wer flromatos sul ovriand, chit pe vars tripertensiane arterial leat mai inc: place, is, ext, santas, gence caida inte, cree i reise, be, chime ne MBN one WS ‘amestecd toate intr-un recipient din sticld. Se jau 2 linguri pe tne a imine 0 fart der sine demas ei: salve, ibenele, men, amestecateint-un recipient din tcl Se ia elie jumBate de lingurih pe 2, timp de 2 Iw ‘iminalacuo jumitate de ord inant de mas cada clu, Coal: salve, sovirf, — sunitare, coade-yoricluli andafir runze) ‘reparare 6 Titi de apa ev 6 lingurite de plante amestcste, ini, 18 minute. Se bea | itr pe zt de 3 hi Prepon: 400 gextract 400g micre: 400 vin lb: Se ames se last Ia macerat imp de 2 Se fae bai de gezutsemicald,apoi se unge anusul eu crema in mugui de plop. entra vagin se adm ptm inp do 3 in. ireara ovule (Ov in), de 2 ori pe ‘Pont protect onganismalui: tineurh de spina, 5 picaturt pedi up vindecars, se fac isme govitale 6 veal de ‘mlru-upali CCeaiul se prepar atk: fingurd de plan la ir de ap RETETA 21 fect: tensiune oscil, infectc rinard, ficat mart icobacter, acta gastric ovareinflamate, spondilorA cervical, ‘oeur la coloand ansstat, st de oboscal,nsip la nic, spling maria, Tincturi: tind, obligeand, slvie, creygoar, cimbru, bwustue, afin, alo, sundtoure, smochin, anghinare, angelic, oada-alul, sir hin, ‘Se amestctint-an rexpient din stil. Se iu 2 linguri pe i timp de 3 uni, diminesta, eu ojumate de or nate de mast Urei: savie, in, sunitore, eitnd, Se_amestect ‘esipent di slic, Se io jum

S-ar putea să vă placă și