Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor


Departamentul de Economie politic
Specializarea de masterat DEZVOLTARE REGIONAL DURABIL
Anul universitar 2012/2013

PROGRAMA ANALITIC I BIBLIOGRAFIA


Disciplina: DEZVOLTAREA REGIONAL I AMENAJAREA TERITORIULUI

TEMA 1 DEFINIII I CADRUL GENERAL. ABORDAREA CONCEPTUAL I


PRACTIC A STRUCTURILOR TERITORIALE
1.1. Organizarea administrativ a teritoriului
1.2. Elemente definitorii ale sferei amenajrii teritoriului i dezvoltrii regionale
1.3. Rolul i funciile structurrii spaiului naional i a regiunilor de dezvoltare
TEMA 2 PROCESUL REGIONALIZRII LA NIVEL EUROPEAN I
PERSPECTIVELE SALE
2.1. Rolul regiunilor n construcia Europei
2.2. Clasificarea NUTS
2.3. Tipuri de regionalizare n Europa rolul i efectele regionalizrii n diferite state
ale Europei
TEMA 3 DEZVOLTAREA REGIONAL N ROMNIA
3.1. Carta verde a dezvoltrii regionale n Romnia
3.2. Cadrul instituional i legislativ pentru politica de dezvoltare regional n
Romnia
3.3. Instrumentele specifice pentru dezvoltarea regional
TEMA 4 CADRUL LEGISLATIV I INSTITUIONAL PENTRU AMENAJAREA
TERITORIULUI
4.1. Legislaia privind amenajarea teritoriului
4.2. Cadrul instituional privind amenajarea teritoriului
4.3. Documente de programare
4.3.1. Strategii europene, naionale, regionale
4.3.2. Planul de amenajare a teritoriului naional structur i componente
4.3.3. Planul de amenajare a teritoriului la nivel regional structur i
componente
TEMA 5 INSTRUMENTE DE ANALIZ REGIONAL
5.1. Analiza statistic Profilul socio-economic regional
5.2. Analiza SWOT
5.3. Abordarea cadrul logic
TEMA 6 PLANIFICARE STRATEGIC
6.1. Importana planificrii regionale
6.2. Stabilirea prioritilor regionale
6.3. Planuri de aciune
6.4. Evaluarea planurilor de dezvoltare regional

BIBLIOGRAFIE:
Bibliografia obligatorie:
1. Dorin Jula, Economie regional, Ed. Estfalia, Bucureti 2002
2. Gheorghe Popescu, Dezvoltarea economic n profil teritorial a Romniei 1900-1985, Ed.
Sincron, 1994
3. Vincze Maria, Dezvoltarea regional i rural. Idei i practici, Presa Universitar Clujean,
2000
4. Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013, www.mfinante.ro
5. Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest (Transilvania de Nord) 2007-2013, www.nordvest.ro
6. Planul de amenajare a teritoriului Regiunii de Nord-Vest (PATR) - coordonate majore -

proiect nr. 123196/15.12.2000, Cluj-Napoca, 2003


7. Carta Verde a dezvoltrii regionale, studiu elaborat de ctre consoriul

Rambll (Danemarca),

EPRC (Marea Britanie) i GOM Vlaams-Brabant (Belgia), 1997

8. Documentul de poziie al Romniei pentru Capitolul 21 - Politica regional i

coordonarea instrumentelor structurale, 2001, Guvernul Romniei


http://www.mie.ro/_documente/negocieri/capitole/CAP21.pdf
9. Concluziile Consiliului European de la Lisabona 2000
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
10. Concluziile Consiliului European de la Goteborg 2001
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/lisbon/lisbon_en.htm
11. The
Community
Strategic
Guidelines
on
Cohesion
2007-2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm

la

Bibliografia opional
1. Arnoud Lagendijk, Regionalisation in Europe. Stories, institutions and boundaries.
Nijmegen School of Management, 2003:
www.ru.nl/socgeo/attachments/download.php?file=publications.11.lag-bs.PDF
2. Forbes Davidson, Mike Lindfield, Carley Pennink, Strategic Planning, Ed. HIS, 2000
3. Dragos Dehelean, Tutorial Metoda cadrului logic (LFA):
http://www.euroinfo.ccivl.ro/sections/left-sections/utile/management-de-proiect/metodacadrului-logic/downloadFile/file/Metoda_cadrului_logic.doc?nocache=1168455394.33
4. John Glasson, An Introduction to Regional Planning, Ed. Hutchinson Educational,

1974
5. I. Iano, Sisteme teritoriale, o abordare geografic, ed. Tehnic, Bucureti, 2000
6. Pascariu, G., Politica de dezvoltare regional n UE i statele membre, revista

Sociologie romneasc Nr. 3-4/2000, 69-95, Asociaia romn de sociologie, Bucureti


7. Council of Europe, Regionalisation in Europe: evaluation and perspectives, Council
of Europe Press, 1994
8. Noiuni de managementul programelor si proiectelor, Manual de referin pentru
Cadrul de definire i implementare a programelor i proiectelor:
www.nord-vest.ro, p.46-52
9. Planificare strategic Suport de curs realizat n cadrul proiectului de nfrire
instituional RO03/IB/OT/01ntrirea capacitii UCRAP i a reelei naionale de
modernizatori:
http://modernizare.mai.gov.ro/documente/brosuraplanificarestrategica.pdf
10. Project Cycle Management Guidelines, European Commission 2004

Legislaie:
1. Legea nr.151/1998, privind dezvoltarea regional n Romnia publicat n M.Of. nr.
265 din 16.07.1998, Cap. 1 i 2
2. Legea nr.315/ 2004 privind dezvoltarea regional, publicat n Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 577 din 28 iunie 2004

3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, M. Of. Nr. 373/10
iul. 2001
4. Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, M. Of. nr. 606 din 13.07.2006
5. Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, M. Of. Nr. 408/24 iul. 2001
6. Legea nr. 308/2006 pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului national sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, M. Of.
nr. 634 din 24.07.2006
7. Legea nr. 20/2006 pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national Sectiunea a II-a Apa, M. Of. nr. 62 din 24.01.2006
8. Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national
Sectiunea I Retele de transport, M. Of. nr. 806 din 26.09.2006
Link-uri internet:
1. http://www.europa.eu/pol/reg/index_en.htm
2.
3.
4.
5.
6.

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
http://www.mie.ro
http://www.mfinante.ro
http://www.infoeuropa.ro
http://www.nord-vest.ro

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,
Prof.univ.dr. Gheorghe CIOBANU

TITULAR DISCIPLIN,
Conf.univ.dr. Dana E. BAKO