Sunteți pe pagina 1din 2

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051


Fax : 004 0259 432 576
CUI: 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991
Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social:
12.000.800 RON

E-mail:
Website:

apacanal@apaoradea.ro
http://www.apaoradea.ro

Compartimentul Achiziii Publice


Nr. 24180 din 25.07.2012

INVITAIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECT


SERVICII VERIFICARE PROIECT N DOMENIILE B9 I D
Obiectul achiziiei directe:
Verificare proiect tehnic n domeniile B9 si D pentru urmtoarele contracte de execuie lucrri:
1.
CL6 - Extinderea i reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare
menajer n localitatea Nojorid, finanat prin POS Mediu (2007 2013).
Volumul de verificat cuprinde : - piese scrise 945 pag.
- piese desenate - 77 buc.;
2.
CL8 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
menajera in localitatile Santandrei, Palota, Girisul de Cris si Tarian, finanat prin POS Mediu
(2007 2013).
Volumul de verificat cuprinde : - piese scrise 1.356 pag.
- piese desenate - 197 buc.
Verificare proiect tehnic n domeniul B9 pentru urmtoarele contracte de execuie lucrri:
1.
CL3 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare
menajer n Municipiul Beiu, finanat prin POS Mediu (2007 2013).
Volumul de verificat cuprinde : - piese scrise 970 pag.
- piese desenate - 49 buc.;
2.
CL10 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare
menajer n Municipiul Oradea, finanat prin POS Mediu (2007 2013).
Volumul de verificat cuprinde : - piese scrise 800 pag.
- piese desenate - 58 buc.
Codul CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic (Rev.2)
Sursa de finanare: Fonduri europene - Programul Operaional Sectorial Mediu.
Modul de finalizare a achiziiei directe: ncheierea unui sau a dou contracte de prestare servicii.
Valoare estimata verificare proiect tehnic n domeniul B9 10.000 lei;
Valoare estimata verificare proiect tehnic n domeniul D 5.000 lei;

_________________________________________________________________________________________________
DD- 89; Ed. 3;
Pag. 1/2

Documentele de calificare solicitate:


-

Declaraie privind situaia personala a ofertantului (conform formular anexat);


Declaraie privind nencadrarea in situaiile prevzute la art.181 din OUG nr.34/2006,
aprobata cu modificrile i completrile ulterioare (conform formular anexat);
Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare(conform formular anexat);
Copie atestate verificator proiecte n domeniile de atestare : B9 si D valabile la data
depunerii ofertei;
Acceptare model de contract anexat.

Persoana de contact: Ignat Georgic, tel: 0728/856.832.


Plata cu O.P. la 45 zile de la emiterea facturii fiscale i acceptarea de ctre beneficiar.
Criteriul de atribuire: oferta cu preul cel mai sczut.
Oferta va fi exprimata in lei.
Durata de verificare a proiectelor 5 ( cinci ) zile lucrtoare, conform model contract ataat.
Oferta va fi depus la secretariatul SC COMPANIA DE AP ORADEA SA, str. Duiliu
30
Zamfirescu nr. 3, sau prin fax la nr: 0259 / 432.576 pn la data de 31.07.2012, ora 15 , avnd
perioada de valabilitate de 45 zile de la data limit de depunere a ofertelor.
V mulumim pentru colaborare.

DIRECTOR GENERAL
ing. Ovidiu GAVRA

EF COMP. ACHIZIII PUBLICE


ing. Vivianne SAVA

SV/ML

_________________________________________________________________________________________________
DD- 89; Ed. 3;
Pag. 2/2