Sunteți pe pagina 1din 1

STIMATE DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul

.................................................................................

domiciliat

n ......................... identificat cu CI seria ........ nr ............... CNP ..........................


student n anul ............ la Facultatea de Teologie Ortodox Justinian Patriarhul din
Bucureti, secia ........................... , cu deosebit respect, v rog s mi aprobai cererea
prin care solicit cazare alternativ pentru anul universitar 2013-2014.

Data:

Semntura,