Sunteți pe pagina 1din 29

Universitatea Petrol Gaze din Ploieti

Facultatea Tehnologia Petrolului i Petrochimie


Domeniul de studii (licen): licen
Specializarea: Ingineria i Protecia Mediului n Industrie
Forma de nvmnt: IFR
Codul specializrii (9 caractere):UPG380213

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei: Metode numerice
Codul disciplinei n cadrul specializrii (12 caractere): 114036419102
Anul de studiu i semestrul n care se studiaz disciplina * :
An: 2
Regimul disciplinei (obligatorie - O, opional A, facultativ - L):
Categoria formativ a disciplinei (F0 fundamental, D1 din domeniu, S2
Specialitate, C3 - complementar
Discipline anterioare cerute **: Matematica, Fizica, Chimie, Programarea calculatoarelor
Forma de evaluare (examen E, verificare V):
Departamentul care coordoneaz disciplina: Automatica, Calculatoare, Electronica
Titularul(a) disciplinei: Conf. dr. ing. Cristian Patrascioiu

Sem: 4
O
D1
E

* Exemplu: An: 2 Sem: 4


**disciplinele studiate anterior a cror cunoatere este necesar pentru nsuirea disciplinei

Numrul semestrial de ore prevzute n planul de nvmnt


SI
S
L
Total
28
28
56

Numrul de
credite
4

SI studiu individual, echivalentul orelor de curs de la forma de zi.

Obiectivele disciplinei n termeni de competene *


A. Obiectivul principal al disciplinei const n:

Fundamentele matematice privind algoritmii de rezolvare a problemelor matematice


Fundamente privind descrierea i proiectarea algoritmilor de rezolvare a problemelor
numerice din ingineria chimic
B. Dup parcurgerea disciplinei studenii vor putea s:
B1. Competene privind cunoaterea i nelegerea:
principiilor algoritmilor numerici
legtura dintre modelul matematic i algoritmii numerici de rezolvare a acestuia
B2. Competene n domeniul explicrii i interpretrii:
termenii de specialitate din domeniul algoritmilor numerici
erorilor de calcul datorate reprezentrilor n virgul mobil i a structurii algoritmilor
utilizrii unei biblioteci de algoritmi numerici
B3. Competene instrumental - aplicative:
proiectarea schemelor logice
proiectarea funciilor i procedurilor PASCAL specifice algoritmilor numerici utilizai
elaborarea de programe complexe pentru rezolvarea problemelor din ingineria chimic
B4. Competene atitudinale:
dezvoltarea capacitilor de lucru n echip la proiectarea structurii unui program
organizarea activitilor de elaborare ale unui sistem de programe
F 102.08/Ed.3

Fiier SMQ/Formulare

* n corelaie cu competenele coninute n Fia specializrii

Coninutul disciplinei (capitolele cursului, temele seminariilor i laboratoarelor )


Activitatea
Titlul capitolului, denumirea etapei, tema seminarului,
Numrul de ore
1. Introducere n tehnica metodelor numerice
2
2. Precizia calculelor numerice
4
3. Calcul matricial
4
SI
4. Sisteme de ecuaii
4
(Suport curs) 5. Ecuaii neliniare
6
6. Aproximarea funciilor discrete prin interpolare
4
4
7. Aproximarea funciilor discrete prin regresie
SEMINAR
1.
2.
3.
4.
LABORATOR 5.
6.
7.

8.

Tabelarea i reprezentarea grafic a funciilor monovariabile.


Fiiere de date.
Operaii elementare cu matrice.
Sisteme de ecuaii liniare. Inversarea matricelor.
Ecuaii i sisteme de ecuaii neliniare.
Aproximarea funciilor prin interpolare.
Regresia polinomial.
Regresia multipl liniar i neliniar.

2
2
4
6
4
2
2
2
4

Metode i strategii de predare utilizate *


Predare bazat pe tehnici multimedia
Predare interactiv
Conexiune cu materialul de curs
*va fi evideniat modalitatea de predare/lucru (interactiv, bazat pe tehnici multimedia, studiu individual, centrat pe
student, lucrri aplicative), relaia cu suportul de curs etc.

La stabilirea notei finale se consider


Evalurile pentru stabilirea notei finale:
Nota acordat la examinarea final*
Media notelor acordate la seminar
Media notelor acordate pentru activitatea la laborator
Notele obinute la testele periodice
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz
Notele la alte activiti (se vor specifica)

Ponderea evalurii
n nota final, %
60
20
20

Modalitatea de examinare final **:


* la disciplinele prevzute cu verificare nota final se va stabili innd cont numai de notarea pe parcursul semestrului
**lucrare scris descriptiv, lucrare scris cu subiecte teoretice i aplicaii, test gril, examinare oral cu bilete , etc.

F 102.08/Ed.3

Fiier SMQ/Formulare

Bugetul de timp pentru studiu


1. Total ore din planul de nvmnt
2. Total ore de studiu pe semestru (Nr. credite 25 ore/credit)
3. Total ore de studiu individual suplimentar = Total ore de studiu pe semestru Total ore din
planul de nvmnt, din care:
3.1. Studiul suplimentar dup manual sau suport de curs
3.2. Studierea suplimentar a bibliografiei minimale indicate
3.3. Documentarea suplimentar (n bibliotec, pe INTERNET, pe teren )
3.4. Pregtirea seminariilor i/sau laboratoarelor
3.5. Elaborarea temelor de cas, referatelor
3.6. Pregtirea pentru evalurile periodice
3.7. Pregtirea pentru examinarea final
3.8. Participarea la consultaii
3.9. Examinri
10. Alte activiti (se vor enumera)

Nr. ore
28
100

20
10
10
10
20
2

Bibliografia de baz a disciplinei

1. Apostol C., Introducere n programare - teorie i practic Pascal, Casa de Editura i Pres
Viaa Romaneasc, Bucureti 1993.
2. Marinoiu V., Ptrcioiu C., Metode numerice aplicate n ingineria chimic, Editura
Tehnic, Bucureti, 1986.
3. Press W.H., Tevkolsky S.A., Vetterling W.T., Flannery B.P., Numerical Recipes in
FORTRAN, Cambridge UniversityPress, 1992.
4. Dorn W.S., Mc Cracken D.D., Metode numerice cu programe n FORTRAN IV, Editura
Tehnic, Bucureti, 1976.
5. Ptrcioiu C., Metode numerice aplicate n ingineria chimic Aplicaii PASCAL, Editura
MatrixRom, Bucureti, 2004, 2005.
Data elaborrii:
24.09.2013

F 102.08/Ed.3

Semntura titular disciplin,

Fiier SMQ/Formulare

Universitatea Petrol Gaze din Ploieti


Facultatea Tehnologia Petrolului si Petrochimie
Domeniul de studii (licen): Ingineria Mediului
Specializarea: Ingineria si Protectia Mediului in Industrie
Forma de nvmnt: IFR
Codul specializrii (9 caractere): UPG380213

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei: Educatie fizica si sport
Codul disciplinei n cadrul specializrii (12 caractere): 114039000313
Anul de studiu i semestrul n care se studiaz disciplina * :
Regimul disciplinei (obligatorie - O, opional A, facultativ - L):
Categoria formativ a disciplinei (F0 fundamental, D1 din domeniu, S2
Specialitate, C3 - complementar
Discipline anterioare cerute **: Educatie fizica si sport
Forma de evaluare (examen E, verificare V):
Departamentul care coordoneaz disciplina: AMS
Titularul(a) disciplinei: Lector. univ.dr. Vaida Marius

An: II Sem: 4
O
C3
V

* Exemplu: An: 2 Sem: 4


**disciplinele studiate anterior a cror cunoatere este necesar pentru nsuirea disciplinei

Numrul semestrial de ore prevzute n planul de nvmnt


SI
S
L
Total
14
14

Numrul de
credite
1

SI studiu individual, echivalentul orelor de curs de la forma de zi.

Obiectivele disciplinei n termeni de competene *


A. Obiectivul principal al disciplinei const n imbunatatirea starii de sanatate a studentilor,
cresterea nivelului de motricitate generala, largirea sistemului de cunostiinte, priceperi si
deprinderi motrice, conturarea trasaturilor de personalitate favorabile integrarii sociale.
B. Dup parcurgerea disciplinei studenii vor putea s:
B1. Utilizeze deprinderile motrice de baza si utilitar aplicative in scopul insusirii elementelor de
baza din sporturile colective si individuale;
B2.Prezinte un nivel optim de maifestare a calitatilor motrice;
B3.Manifeste un interes constant si un comportament echilibrat in toate etapele instruirii;
B4. Manifeste capacitatea de a observa si cultiva trasaturile de personalitate favorabile integrarii in
societate;
B5. Efectueze acte si actiuni motrice in conditii variate si complexitatea;
B6. Aiba capacitatea de autoconducere si auto organizare a unei activitati sportive;
* n corelaie cu competenele coninute n Fia specializrii

F 102.08/Ed.3

Fiier SMQ/Formulare

Coninutul disciplinei (capitolele cursului, temele seminariilor i laboratoarelor )


Activitatea
Titlul capitolului, denumirea etapei, tema seminarului,
Numrul de ore
SI

(Suport curs)
1. Dezvoltarea calitatilor/capacitatilor motrice cuprinzand toate formele 2
de manifestare ale acestora.
2. Perfectionarea deprinderilor si/sau a priceperilor motrice de baza si 3
utilitar aplicative.
3. Perfectionarea elementelor si procedeelor tehnice din structurile 3
diferitelor jocuri sportive cuprinse in programa analitica.
4. Perfectionarea cunostiintelor teoretice de baza din fiecare ramura de 4
sport prevazuta in programa analitica.
5. Perfectionarea capacitatii de practicare independenta a exercitiilor 2
fizice.
6. Verificarea dezvoltarii calitatilor/capacitatilor motrice si insusirii 2
deprinderilor si/sau priceperilor motrice de baza si utilitar aplicative.

SEMINAR

Continutul disciplinei:
Atletism perfectionarea elementelor din scoala alergarii:
alergand pe distante scurte, alergari in tempo uniform si
corectarea tehnicii, alergare accelerata si pas alergator in tempo
diferit 2/4-3/4, repetarea startului din picioare, alergare de
semifond, dezvoltarea rezistentei generale (anduranta),
repetarea sariturii in lungime de pe loc, repetarea sariturii in
lungime cu elan, dezvoltarea vitezei de alergare pe elan si a
detentei.
Gimnastica de baza (perfectionare) exercitii de front si
formatii, variante de mers si alergare combinate cu schimbari
de ritm si amplitudine, combinatii simple si complexe de
elemente din gimnastica cu stretching, parcursuri aplicative cu
elemente de catarare, alergare, echilibru, rostogoliri si sarituri.
Dezvoltarea calitatilor motrice de baza prin exercitii specifice
(forta, rezistenta, viteza, mobilitate, capacitatii coordinative)
precum si exercitii pentru dezvoltarea calitatilor motrice
combinate.
Jocuri sportive baschet, volei, handbal, minifotbal,
badminton, tenis de masa. Perfectionarea prinderea si pasarii
mingii de pe loc si din deplasare, preluarii si conducerii mingii
(driblingul), perfectionarea elementelor si procedeelor tehnice
de baza, aruncarea la cos (baschet), atacul la fileu si serviciul
(volei), aruncarea la poarta (handbal), trasul (sutul) la poarta
(fotbal), loviturile de stanga si dreapta (badminton).
consolidarea actiunilor tehnico-tactice simple din jocurile
sportive mai sus mentionate. Jocuri bilaterale pe teren redus cu
respectarea regulamentului.

LABORATOR

Metode i strategii de predare utilizate *


Centrata pe student
*va fi evideniat modalitatea de predare/lucru (interactiv, bazat pe tehnici multimedia, studiu individual, centrat pe
student, lucrri aplicative), relaia cu suportul de curs etc.
F 102.08/Ed.3

Fiier SMQ/Formulare

La stabilirea notei finale se consider


Evalurile pentru stabilirea notei finale:
Nota acordat la examinarea final*
Media notelor acordate la seminar
Media notelor acordate pentru activitatea la laborator
Notele obinute la testele periodice
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz
Notele la alte activiti (se vor specifica)

Ponderea evalurii
n nota final, %
70
30

Modalitatea de examinare final **:


* la disciplinele prevzute cu verificare nota final se va stabili innd cont numai de notarea pe parcursul semestrului
**lucrare scris descriptiv, lucrare scris cu subiecte teoretice i aplicaii, test gril, examinare oral cu bilete , etc.

Bugetul de timp pentru studiu


1. Total ore din planul de nvmnt
2. Total ore de studiu pe semestru (Nr. credite 25 ore/credit)
3. Total ore de studiu individual suplimentar = Total ore de studiu pe semestru Total ore din
planul de nvmnt, din care:
3.1. Studiul suplimentar dup manual sau suport de curs
3.2. Studierea suplimentar a bibliografiei minimale indicate
3.3. Documentarea suplimentar (n bibliotec, pe INTERNET, pe teren )
3.4. Pregtirea seminariilor i/sau laboratoarelor
3.5. Elaborarea temelor de cas, referatelor
3.6. Pregtirea pentru evalurile periodice
3.7. Pregtirea pentru examinarea final
3.8. Participarea la consultaii
3.9. Examinri
10. Alte activiti (se vor enumera)

Nr. ore

Bibliografia de baz a disciplinei


1. Carstea Gh. Teoria si metodica educatiei fizice si sportului, Editura AN-DA, Bucuresti, 2000.
2. Constantinescu A., (2012) Imbunatatirea calitatii vietii studentilor din campusurile universitare prin
activitati specifice educatiei fizice si sportului Teza de doctorat sustinuta in cadrul Universitatii din
Pitesti, Facultatea de Educatiei Fizica si Sport, 12 iulie 2012.
3. Dragnea, A. (2000) Teoria educatiei fizice si sportului, Editura Cartea Scolii, Bucuresti.
4. Dragnea, A., si colaboratorii (2006) Educatie fizica si sport Teorie si didactica, Editura Fest,
Bucuresti.
5. Finichiu, M., (2008), Educatie fizica si sport - scolara si universitara, Editura Universitatii PetrolGaze din Ploiesti.
6. Finichiu, M., si Deacu, M., (2010), Managementul lectiei de educatie fizica, Editura Universitara,
Bucuresti.
7. Lupu, E., (2006), Metodica predarii educatiei fizice si sportului, Institutul European, Iasi, 2006.
8. Tudor, V., (1999), Capacitatile conditionale, coordinative si intermediare - componenteale capacitatii
motrice, Bucuresti, Editura RAI.
9. Oprea, V., (2009), Tipuri de comunicare si utilizarea lor in domeniul educatiei fizice universitare,
Editura Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti.
10. Vaida, M., Dulgheru, M., (2007), Educatie fizica in invatamantul primar teorie si didactica, Editura
Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti.
Data elaborrii:
24.09.2013

F 102.08/Ed.3

Semntura titular disciplin,


Lect.univ.dr. Vaida Marius

Fiier SMQ/Formulare

Universitatea Petrol Gaze din Ploieti


Facultatea __ Tehnologia Petrolului i Petrochimie __
Domeniul de studii (licen): __Ingineria mediului__
Specializarea: __ Inginerie i protecia mediului n industrie ___
Forma de nvmnt _IFR_
Codul specializrii (9 caractere):_UPG380213__

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei: Chimie fizic 2
Codul disciplinei n cadrul specializrii (12 caractere): 114035418005
Anul de studiu i semestrul n care se studiaz disciplina * :
Regimul disciplinei (obligatorie - O, opional A, facultativ - L):
Categoria formativ a disciplinei (F0 fundamental, D1 din domeniu, S2
Specialitate, C3 - complementar
Discipline anterioare cerute **: Matematic, fizic, chimie anorganic
Forma de evaluare (examen E, verificare V):
Departamentul care coordoneaz disciplina: Chimie
Titularul(a) disciplinei: Prof. univ. dr. ing. Vasile Dumitrescu

An: 2

Sem: 4
O
F0
E

* Exemplu: An: 2 Sem: 4


**disciplinele studiate anterior a cror cunoatere este necesar pentru nsuirea disciplinei

Numrul semestrial de ore prevzute n planul de nvmnt


SI
S
L
Total
28
28
56

Numrul de
credite
6

SI studiu individual, echivalentul orelor de curs de la forma de zi.

Obiectivele disciplinei n termeni de competene *


A. Obiectivul principal al disciplinei const n nsuirea de ctre viitorul inginer a

cunotinelor privind:
- aplicaiile metodei termodinamice n studiul echilibrelor de faze;
- aplicaiile metodei termodinamice n studiul echilibrului chimic ;
- aplicaiile cineticii reaciilor chimice, fenomenelor de suprafa i de fotochimie
B. Dup parcurgerea disciplinei studenii vor putea s:
B1. interpreteze diagramele de echilibre de faze
B2. calculeze mrimi termodinamice specifice echilibrelor de faze
B3. ilustreze diagrame de stare
B4. calculeze mrimile termodinamice specifice echilibrului chimic
B5 descrie metode experimentale pentru studiul echilibrelor de faze, echilibrului chimic i studii
cinetice
B6. calculeze mrimile specifice cineticii chimice
B7 discute despre fenomenele de suprafa i caracteristicile adsorbiei fizice i chimice
B8 identifice diverse tipuri de izoterme de adsorbie i s calculeze suprafaa specific
B9 discute despre reaciile fotochimice

* n corelaie cu competenele coninute n Fia specializrii

Coninutul disciplinei (capitolele cursului, temele seminariilor i laboratoarelor )


Activitatea
Titlul capitolului, denumirea etapei, tema seminarului,
Numrul de ore

F 102.08/Ed.3

Fiier SMQ/Formulare

SI

(Suport curs)

1. Legea fazelor.
2. Echilibre de faz n sisteme monocomponent
3. Termodinamica soluiilor de neelectrolii
4. Echilibre de faz n sisteme cu mai muli componeni
5. Termodinamica reaciilor chimice
6. Cinetica reaciilor chimice
7. Fenomene de suprafa
8. Fotochimia

1
2
6
3
4
8
3
1

SEMINAR

LABORATOR

1. Studiul echilibrelor reaciilor chimice. Determinarea


experimental a constantei de echilibru a reaciei KI + I2 = KI3
prin metoda distribuiei. Calculul termodinamic al constantei de
echilibru i al compoziiei de echilibru.
2. Determinarea calorimetric a entalpiei de vaporizare a
lichidelor. Calcule termodinamice.
3. Hidroliza acetatului de etil n mediu acid
4. Descompunerea apei oxigenate catalizat de ionul iodur
5. Determinarea constantei de vitez prin metoda polarimetric.
(Inversia zaharozei)
6. Determinarea constantei de vitez a unei reacii autocatalitice
(Iodarea acetonei)
7. Determinarea izotermei de adsorbie Freundlich la interfaa
solid soluie
8. Determinarea izotermelor de adsorbie Gibbs i Langmuir la
interfaa gaz soluie

3
3
4
4
3
4
3

Metode i strategii de predare utilizate *


Laborator: Experimentul de laborator, descoperirea dirijat, demonstraia
*va fi evideniat modalitatea de predare (interactiv, bazat pe tehnici multimedia, convenional, centrat pe
student), relaia cu suportul de curs, etc.

La stabilirea notei finale se consider


Evalurile pentru stabilirea notei finale:

Ponderea evalurii
n nota final, %
70
20
10
-

Nota acordat la examinarea final*


Media notelor acordate la seminar
Media notelor acordate pentru activitatea la laborator
Notele obinute la testele periodice
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz
Notele la alte activiti (se vor specifica)
Modalitatea de examinare final **: Lucrare scris cu subiecte teoretice i aplicaii

* la disciplinele prevzute cu verificare nota final se va stabili innd cont numai de notarea pe parcursul semestrului
**lucrare scris descriptiv, lucrare scris cu subiecte teoretice i aplicaii, test gril, examinare oral cu bilete , etc.

F 102.08/Ed.3

Fiier SMQ/Formulare

Bugetul de timp pentru studiu


1. Total ore din planul de nvmnt
2. Total ore de studiu pe semestru (Nr. credite 25 ore/credit)
3. Total ore de studiu individual suplimentar = Total ore de studiu pe semestru Total ore din
planul de nvmnt, din care:
3.1. Studiul suplimentar dup manual sau suport de curs
3.2. Studierea suplimentar a bibliografiei minimale indicate
3.3. Documentarea suplimentar (n bibliotec, pe INTERNET, pe teren )
3.4. Pregtirea seminariilor i/sau laboratoarelor
3.5. Elaborarea temelor de cas, referatelor
3.6. Pregtirea pentru evalurile periodice
3.7. Pregtirea pentru examinarea final
3.8. Participarea la consultaii
3.9. Examinri
10. Alte activiti (se vor enumera)

Nr. ore
56
150
94
2
4
2
15
15
10
40
6
-

Bibliografia de baz a disciplinei


1. D. Sndulescu ,Chimie fizic, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1979.
2. D. Sndulescu., Calcule i probleme de chimie fizic, vol.I, Ed. Tehnic, 1959.
3. P.W. Atkins, Tratat de chimie fizic, Ed. Tehnic, 1996.
4. I.A. Schneider, Cinetica chimic, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti,1974.
5. V. Dumitrescu, Chimie fizic, Ed. Universitii Petrol-Gaze din Ploieti, 2013.
Data elaborrii:
Semntura titular disciplin,
18.09.2013

F 102.08/Ed.3

Fiier SMQ/Formulare

Universitatea Petrol Gaze din Ploieti


Facultatea Tehnologia Petrolului i Petrochimie
Domeniul de studii (licen): Ingineria Mediului
Specializarea: Ingineria i Protecia Mediului n Industrie
Forma de nvmnt: IFR
Codul specializrii (9 caractere):UPG380213

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei: Limba engleza
Codul disciplinei n cadrul specializrii (12 caractere): 134041000307
Anul de studiu i semestrul n care se studiaz disciplina * :
Regimul disciplinei (obligatorie - O, opional A, facultativ - L):
Categoria formativ a disciplinei (F0 fundamental, D1 din domeniu, S2
Specialitate, C3 - complementar
Discipline anterioare cerute **: limba engleza anul 1 sem 1, sem 2
Forma de evaluare (examen E, verificare V):
Departamentul care coordoneaz disciplina: Filologie
Titularul(a) disciplinei: lector dr. Popa Simonela

An: 2

Sem: 4
A
C3
V

* Exemplu: An: 2 Sem: 4


**disciplinele studiate anterior a cror cunoatere este necesar pentru nsuirea disciplinei

Numrul semestrial de ore prevzute n planul de nvmnt


SI
S
L
Total
28
28

Numrul de
credite
2

SI studiu individual, echivalentul orelor de curs de la forma de zi.

Obiectivele disciplinei n termeni de competene *


A. Obiectivul principal al disciplinei const n
- nsuirea vocabularului specific;
-cunoaterea unor problem de gramatica limbii engleze cu aplicaie la domeniul tehnic;
-insuirea pincipalelor noiunii n limba englezl din domeniuli ngineriei si protectiei mediului n
industrie;
-dezvoltarea abilitatilor de exprimare in situatii reale de comunicare
-imbogatirea i consolidarea cunostintelor de vocabular i gramatica
B. Dup parcurgerea disciplinei studenii vor putea s cunoasc, s neleag si s aplice cunotinele
nsuite pe durata orelor de seminar
* n corelaie cu competenele coninute n Fia specializrii

F 102.08/Ed.3

Fiier SMQ/Formulare

Coninutul disciplinei (capitolele cursului, temele seminariilor i laboratoarelor )


Activitatea
Titlul capitolului, denumirea etapei, tema seminarului,
Numrul de ore
SI

(Suport curs)

SEMINAR

- Environmental protection and sustainable development


- Advanced systems of protection. The Rational use of energy
- Renewable energy: biomass, biodiesel, geothermal, wind energy and solar
energy
- System design environment. Air quality monitoring
- The Assessment of the risk compromising the environmental situation
- An analysis of the data on the state of the environment. Equipments for
environmental protection
- Technical systems to protect water quality and air.
- Legal and economic aspects of the environmental protection system
Pregtirea studenilor pentru verificarea final

4
4
4
4
4
4
2
2

LABORATOR -

Metode i strategii de predare utilizate *

- interactiv
*va fi evideniat modalitatea de predare/lucru (interactiv, bazat pe tehnici multimedia, studiu individual, centrat pe
student, lucrri aplicative), relaia cu suportul de curs etc.

La stabilirea notei finale se consider


Evalurile pentru stabilirea notei finale:
Nota acordat la examinarea final*
Media notelor acordate la seminar
Media notelor acordate pentru activitatea la laborator
Notele obinute la testele periodice
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz
Notele la alte activiti (se vor specifica)
Modalitatea de examinare final **: lucrare scris descriptiv

Ponderea evalurii
n nota final, %
70
30

* la disciplinele prevzute cu verificare nota final se va stabili innd cont numai de notarea pe parcursul semestrului
**lucrare scris descriptiv, lucrare scris cu subiecte teoretice i aplicaii, test gril, examinare oral cu bilete , etc.

Bugetul de timp pentru studiu


1. Total ore din planul de nvmnt
2. Total ore de studiu pe semestru (Nr. credite 25 ore/credit)
3. Total ore de studiu individual suplimentar = Total ore de studiu pe semestru Total ore din
planul de nvmnt, din care:
3.1. Studiul suplimentar dup manual sau suport de curs
3.2. Studierea suplimentar a bibliografiei minimale indicate
3.3. Documentarea suplimentar (n bibliotec, pe INTERNET, pe teren )
3.4. Pregtirea seminariilor i/sau laboratoarelor
3.5. Elaborarea temelor de cas, referatelor
3.6. Pregtirea pentru evalurile periodice
3.7. Pregtirea pentru examinarea final
3.8. Participarea la consultaii
3.9. Examinri
10. Alte activiti (se vor enumera)

Nr. ore
28
50
22
2
5
3
5
5
2

Bibliografia de baz a disciplinei


1. Galea, I.,Stanciu,V., English with Tears. English Grammar Made Difficult, Editura Mttlc. ro, Bucuresti, 2012
2. Pawlowska, B, Kempinski, Z, Teste de limba englez, Editura Teora, Bucureti, 2003
3. Paidos, C., English Grammar. Theory and Practice, Editura All Educational, Bucuresti, 2008
4. Visan, N., Visan, R., English Grammar and Practice for Advanced Learners (A text-based approach), Editura
Cavallioti, Bucuresti, 2006

Data elaborrii:
sept. 2013

F 102.08/Ed.3

Semntura titular disciplin,

Fiier SMQ/Formulare

Universitatea Petrol Gaze din Ploieti


Facultatea Tehnologia Petrolului i Petrochimie
Domeniul de studii (licen): Ingineria Mediului
Specializarea: Ingineria i Protecia Mediului n Industrie
Forma de nvmnt: IFR
Codul specializrii (9 caractere):UPG380213

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei: MECANICA SI REZISTENA MATERIALELOR
Codul disciplinei n cadrul specializrii: 114037000201
Anul de studiu i semestrul n care se studiaz disciplina * :
Regimul disciplinei (obligatorie - O, opional A, facultativ - L):
Categoria formativ a disciplinei (F0 fundamental, D1 din domeniu, S2
Specialitate, C3 - complementar
Discipline anterioare cerute **: ANALIZA MATEMATICA, ALGEBR
Forma de evaluare (examen E, verificare V):
Departamentul care coordoneaz disciplina: INGINERIE MECANICA
Titulara disciplinei: Conf. Dr. ing. Alexandru H. POPA

An:II

Sem:II
O
S2
E

* Exemplu: An: 2 Sem: 4


**disciplinele studiate anterior a cror cunoatere este necesar pentru nsuirea disciplinei

Numrul semestrial de ore prevzute n planul de nvmnt


SI
S
L
Total
28
14
42

Numrul de
credite
3

SI studiu individual, echivalentul orelor de curs de la forma de zi.

Obiectivele disciplinei n termeni de competene *


A. Obiectivul principal al disciplinei const n:
- transmiterea studenilor a unor cunotine de mecanic i rezistena materialelor necesare att
formrii lor ca ingineri ct i pentru nelegerea cursurilor de specialitate.
- formarea deprinderilor i aptitudinilor pentru insuirea disciplinelor mecanice i tehnice;
- aplicarea cunotiintelor teoretice in rezolvarea unor situaii practice.
B. Dup parcurgerea disciplinei studenii vor putea:
B1. s cunoasc i utilizeze adecvat noiunile mecanice de for, moment al forei fa de un punct
i o ax, eforturi secionale, deplasari, deplasri specifice i tensiuni, strict necesare abordrii

disciplinelor tehnice de specialitate;


B2. s calculeze torsorul pentru un sistem de fore, s determine poziia centrului de greutate pentru
solide rigide, s determine reaciuni din legturile solidului rigid aflat n echilibru, s traseze diagrame de
efort pe bare drepte, s evalueze caracteristicile geometrice ale seciunilor curente, s cunoasc
principalele caracteristici de material, s conduc corect un calcul de rezisten pentru bare solicitate axial,
la ncovoiere simpl i la torsiune;
B3. s foloseasc corect metodele de calcul n rezolvarea problemelor practice, s interpreteze
corect rezultatele obinute;
B4. s deprind abiliti de cutare i utilizare a informaiei;
B5 s aplice mecanica teoretic n domenii nrudite ale tiinei i tehnicii.
* n corelaie cu competenele coninute n Fia specializrii

F 102.08/Ed.3

Fiier SMQ/Formulare

Coninutul disciplinei (capitolele cursului, temele seminariilor i laboratoarelor )


Activitatea
Titlul capitolului, denumirea etapei, tema seminarului,
Numrul de ore
1. Notiuni de baza utilizate in mecanica
2
2. Statica punctului material
2
3. Statica solidului rigid
10
4. Notiuni de baza utilizate in rezistenta materialelor
4
SI
5. Intinderea si compresiunea simpla
2
(Suport curs) 6. Caracteristicile geometrice ale suprafetelor plane
1
7. Incovoierea barelor drepte
4
8. Torsiunea barelor cu sectiune circulara
2
9. Solicitarea de forfecare pura
1
SEMINAR 1. Determinarea coeficientului de frecare de alunecare
2
2. Reducerea sistemelor de fore coplanare. Masa Toppler.
2
3. Determinarea poziiei centrului de greutate pentru o plac omogen. 2
4. Echilibrul solidului rigid cu ax fix i simplu rezemat n plan.
2
LABORATOR
5. Diagrame de eforturi. Tem de calcul.
2
6. Determinarea tensiunilor i deplasrilor la o grind solicitat la
ncovoiere.
2
2
7. Susinerea activitii de laborator i predarea temelor de calcul.

Metode i strategii de predare utilizate *


Studiu individual, centrat pe student, relaia cu suportul de curs
*va fi evideniat modalitatea de predare/lucru (interactiv, bazat pe tehnici multimedia, studiu individual, centrat pe
student, lucrri aplicative), relaia cu suportul de curs etc.

La stabilirea notei finale se consider


Evalurile pentru stabilirea notei finale:
Nota acordat la examinarea final*
Media notelor acordate la seminar
Media notelor acordate pentru activitatea la laborator
Notele obinute la testele periodice
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz
Notele la alte activiti (se vor specifica)

Ponderea evalurii
n nota final, %
30
40
30

Modalitatea de examinare final **:


lucrare scris cu subiecte teoretice i aplicaii
examinare oral cu bilete
* la disciplinele prevzute cu verificare nota final se va stabili innd cont numai de notarea pe parcursul semestrului
**lucrare scris descriptiv, lucrare scris cu subiecte teoretice i aplicaii, test gril, examinare oral cu bilete , etc.

Bugetul de timp pentru studiu


1. Total ore din planul de nvmnt
2. Total ore de studiu pe semestru (Nr. credite 25 ore/credit)
3. Total ore de studiu individual suplimentar = Total ore de studiu pe semestru Total ore din
planul de nvmnt, din care:
3.1. Studiul suplimentar dup manual sau suport de curs
3.2. Studierea suplimentar a bibliografiei minimale indicate
3.3. Documentarea suplimentar (n bibliotec, pe INTERNET, pe teren )
3.4. Pregtirea seminariilor i/sau laboratoarelor
3.5. Elaborarea temelor de cas, referatelor
3.6. Pregtirea pentru evalurile periodice
3.7. Pregtirea pentru examinarea final
3.8. Participarea la consultaii
3.9. Examinri
10. Alte activiti (se vor enumera)

F 102.08/Ed.3

Nr. ore
42
75
33
15
6
2
2
2
2
2
2

Fiier SMQ/Formulare

Bibliografia de baz a disciplinei


1. L Rusu Elemente de Mecanica i Rezistena materialelor- Ed. UPG din Ploiesti, 2013;
2. Al. Popa, I. Eparu, L. Rusu Teme aplicative de mecanic, STATICA, Ed. UPG din Ploiesti, 2001;
3. I.Eparu, L. Rusu Mecanic, Lucrri de laborator i teme de cas, Ed. UPG din Ploiesti, 2012;

Data elaborrii:
oct. 2013

F 102.08/Ed.3

Semntura titular disciplin,

Fiier SMQ/Formulare