Sunteți pe pagina 1din 1

Seria

Furnizor:SC MAN CONSTUCT CAMP SRL


Forma juridica....
Nr inmatr.Reg. Com./an.
C.I.F.:
Capital social.
Sediul
.
Punct de lucru. AVIZ DE INSOTIRE A MARFII
Adresa punct de lucru.
Contul.
Data (ziua, luna, anul).
Tel/Fax

Nr.
Crt.
0

Semnatura
si stampila
furnizorului

SPECIFICATIA
(produse, ambalaje, etc.)
1

U.M.
2

Cantitatea
livrata
3

Date privind privind expeditia:


Numele delegatului.

B.I./C.I. Seria ..Nr. .elib..


Mijlocul de transport..
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de ..ora..
Semnaturile..

Nr. ..

Cumparator:.......
........
Nr. inmatr. in Reg.Com
........
C.I.F
Sediul..

Judetul:
Contul
Banca

Pretul unitar
(fara T.V.A.) lei 4

Total:
Semnatura
de primire

Valoare
-lei5