Sunteți pe pagina 1din 2

Subsemnata, RIZESCU ADRIANA, interpret i traductor autorizat pentru Limba Engleza/Limba

Spaniola, n temeiul Autorizaiei nr. 16817 din data de 11.08.2006, eliberat de Ministerul Justiiei din
Romnia, certific exactitatea traducerii efectuate din limba romana in limba engleza, c textul prezentat
a fost tradus complet, fr omisiuni, i c, prin traducere, nscrisului nu i-au fost denaturate coninutul
i sensul. nscrisul a crui traducere se solicit n ntregime are, n integralitatea sa, un numr
de

........... pagini, poart denumirea de ............................................................., a fost emis de

........................, i mi-a fost prezentat mie n ntregime.


Traducerea nscrisului prezentat are un numr de ........ pagini i a fost efectuat potrivit cererii scrise
nregistrate cu nr. ....... din 13.01.2015, pstrate n arhiva subsemnatului.
S-a ncasat onorariul de ........... lei, cu chitana/factura nr. ........../13.01.2015.
TRADUCATOR AUTORIZAT,
RIZESCU ADRIANA

I, RIZESCU ADRIANA, authorized interpreter and translator for English and Spanish, according to the
License no. 16817 from 11.08.2006, issued by the Ministry of Justice, certify the accuracy of this
translation from Romanian to English, that the text was fully translated, without omissions, and the
document meaning and content was not distorted. The whole document, which was fully translated, has
a number of ..page, it is named ...., was issued by
., and it was shown to me completely.
The translation of the document has a number of ... pages and it was made according to the written
request registered with no. .. from 13.01.2015, kept in the undersigned archive.
Paid fee of .. lei, paid by receipt no. /13.01.2015.
AUTHORIZED TRANSLATOR,
RIZESCU ADRIANA

ROMANIA
Uniunea Naional a Notarilor Publici
Birou notarial . . . . . . . . . .
Licena de funcionare nr. . . . . . . . . . .
Sediul . . . . . . . . . .
NCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNTURII TRADUCTORULUI
Nr.
.
.
.

Anul . . .. . . luna . . .. . . ziua . . . .


................................, notar public, n temeiul art. 12 lit. j) din Legea notarilor publici i a activitii
notariale nr. 36/1995, republicat, cu modificrile ulterioare, legalizez semntura de mai sus, aparinnd
lui Rizescu Adriana, interpret i traductor autorizat, n baza specimenului de semntur depus la biroul
notarial, de pe cele ......... exemplare ale nscrisului, care are ca parte integrant o copie a actului
tradus.
nscrisul a crui traducere se solicit este un nscris ..................................................
S-a ncasat onorariul de ............. lei, cu chitan/bon fiscal/ordin de plat nr. .....................
NOTAR PUBLIC,

ROMANIA
THE NATIONAL UNION OF NOTARIES PUBLIC
Notary Public Office............
Authorisation no. .............
Office....................
CONCLUSION OF AUTHORIZING THE SIGNATURE OF TRANSLATOR
Nr. .
Year .. month.... day
., Notary Public, according to article 12, letter j) of Law 36/1995 on
Notaries Public and Notarial Activity, reissued, including subsequent amendments and additions,
authorize the above signature of Rizescu Adriana, authorized translator and interpreter, according to the
signature specimen presented at the Notary Public Office, from the copies of the document,
which has a copy of the original document attached.
The document, which was requested to be translated is a document
The fee charged . lei. Receipt no .
NOTARY PUBLIC,