Sunteți pe pagina 1din 12

Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania


Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM

PS- M - 08
PREVEDERI LEGALE SI ALTE CERINTE
STANDARDE DE REFERINTA ISO 14001:2004

EDIIA : 1/2007
REVIZIA: 0
Difuzat n regim controlat. Exemplar nr Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.


Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,
Director de Produs,
Ing. Cristian Floriganta
data: 20.08.2007

INDICATORUL MODIFICRILOR
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 20.08.200

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Nr.
crt.
1

10

ISO 9002

ED./
REV.
1/0

Data: 10.09.07
Pag. 2 din 12
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

DATA
20.08.07

CONINUTUL MODIFICRII

ELABORAT

APROBAT

Elaborare procedur de sistem PSM


08 Ed.1 Rev.0 / 2007

RMCM

MDG

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 3 din 12
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE


Prezenta procedura stabileste modul de identificare, evidenta, acces, actualizare si
comunicare a prevederilor legale si al altor cerinte, aplicabile aspectelor de mediu asociate
activitatilor, serviciilor si produselor organizatiei.
Procedura se aplica activitatilor desfasurate in compartimente din organizatie care au
sau pot avea un impact asupra mediului.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1. MCM- Manualul sistemului de management integrat calitate mediu;
2.2. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu.Specificatii si ghid de
utilizare;
2.3. SR EN ISO 14050:1999 Management de mediu.Vocabular.

3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI


3.1.
Termeni i definiii
Termenii utilizati si definirea acestora sunt conforme cu SR EN ISO 14001:2005,
SR EN ISO 14050:1999, Pentru o mai buna intelegere a textului prezentei proceduri se retin
definitiile:
Prevederi legale prevederi legale referitoare la mediu : legi , ordonante ,
hotarari de guvern , standarde , ordine ministeriale aplicabile aspectelor de
mediu ale organizatiei.
Partea interesata persoana sau grup preocupat sau afectat de perfomanta de
mediu si / sau calitate a organizatiei.
Alte cerinte de mediu cerinte referitoare la mediu pe care organizatia le-a
adoptat si care pot fi impuse fie din initiativa proprie a organizitiei (norme /
reglementari departamentale , regulamente / norme interne) ,fie din partea
partilor interesate (acorduri incheiate cu autoritatile publice,conventii,protocoale,
contracte).
3.2. Prescurtri
MDG - Director General
BDT - Director Tehnic
RMCM Reprezentantul Managementului Calitate Mediu
APM Agenia de Protecia Mediului
SMCM Sistem de management integrat calitate-mediu

ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 4 din 12
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

4. DIAGRAMA DE FLUX
Identificarea prevederilor legale i alte cerinte

Analiza ofertei de publicatii

Comanda,contract, abonament

Indosariere

Elaborare lista cu prevederi legale si alte cerinte

Difuzare

Instruire

STOP

5. DESCRIEREA ACTIVITATII
5.1. Identificarea prevederilor legale si a altei legislatii de interes pentru firma
5.1.1. S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. se asigura cu prevederile legale de mediu si
alta legislatie de interes pentru firma prin achizitionarea colectiei complete a Monitorului
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 5 din 12
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

Oficial si a colectiei de standarde romane (sau prin consultarea Legisului), care ofera
posibilitatea de consultare a legislatiei si a standardelor din toate domeniile de activitate si a
actualizarilor acestora.
5.1.2. S.C. COMRACE COMPUTER S.R.L. se asigura cu achizitionarea standardelor
aplicabile.
5.1.3. Autorizatiile, certificatele, notificarile, acordurile, avizele necesare sunt obtinute de
catre RMCM.
5.1.4. Prin studierea Monitorului Oficial , Oficiul Juridic identifica prevederile legale
referitoare la mediu precum si alte prevederi legale de interes pentru firma, le multiplica si le
difuzeaza RMCM si celorlalte compartimente interesate prin Lista de difuzare.
5.1.5. Oficiul Juridic din cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. constituie Opisul
legislativ al cerintelor de mediu si al altor cerinte aplicabile . Un exemplar se afla si la
RMCM.
5.2. Analiza prevederilor legale de mediu si a altor cerinte aplicabile si identificarea
aplicabilitatilor
5.2.1. RMCM analizeaza prevederile legale de mediu si alte cerinte aplicabile si identifica
aria de aplicabilitate a acestora, in functie de activitatile desfasurate si de aspectele de
mediu identificate. In urma analizei, RMCM intocmeste rezumatul obligatiilor care revin
compartimentelor si identifica modalitatea adecvata de implementare. Ca urmare a acestei
analize se intocmeste Registrul cerintelor de mediu si a altor cerinte aplicabile contin
rubrici referitoare la : titlul prevederii respective, modul de implementare, compartimentele
utilizatoare. Registrele sunt difuzate compartimentelor utilizatoare.
5.3. Asigurarea accesului la prevederile legale
RMCM anunta toate compartimentele utilizatoare referitor la disponibilitatea si modul de
acces la cerintele de mediu si alte cerinte aplicabile si respectiv, Registrul de mediu si al
altor cerinte aplicabile prin :
- difuzarea controlata la sefi entitati ;
- instruirea personalului de executie pe baza de PV de catre sefii de compartimente .
5.4. Identificarea modului de aplicare a prevederilor legale de mediu si a altor cerinte
aplicabile
5.4.1. RMCM consulta rubrica Mod de implementare din Registrul cerintelor de mediu si
al altor cerinte aplicabile si stabileste, dupa caz , in functie de contextul cerintei :
Tematica care trebuie sa fie inclusa in programele de instruire si de constientizare a
personalului utilizator al cerintelor;
Procedurile si instructiunile care trebuie sa fie elaborate si implementate pentru
aplicarea cerintelor legale de mediu si a altor cerinte aplicabile;
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 6 din 12
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

Necesitatile de revizuire a programului de monitorizare si masurare pentru a


raspunde cerintelor de mediu aplicabile aspectelor de mediu;
Necesitatile de revizuire a planurilor de actiune in caz de urgenta pentru a raspunde
cerintelor de mediu aplicabile;
Necesitatile de obtinere / revizuire a acordurilor / avizelor / autorizatiiilor solicitate de
cerintele de mediu identificate si analizate in cadrul Registrului de cerinte de mediu;
Functiile necesar a fi create pentru transpunerea in practica a cerintelor de mediu,
deciziile care trebuie emise si fisele de post care necesita revizuire pentru a
corespunde deciziilor emise;
Alte masuri de implementare derivate din Registrul cerintelor de mediu si al altor
cerinte.

5.4.2. RMCM trasmite Compartimentului Resurse Umane informatiile referitoare la


necesitatile de instruire si constientizare , respectiv documentare si decizii /fise post.
5.4.3. RMCM , prin colaborare cu Comp.Resurse Umane , actualizeaza planurile de instruire
, respectiv constientizare cu tematicile identificate ca necesare pentru implementarea
cerintelor de mediu si se realizeaza instruirea / constientizarea in acord cu prevederile
procedurii Instruire , constientizare , competenta.
5.4.4. RMCM actualizeaza planul de documentare / actualizare documente SMCM in
conformitate cu necesitatile de documentare derivate din Registrul de cerinte de mediu.
5.4.5. RMCM actualizeaza programul de monitorizare si masurare in conformitate cu
necesitatile identificate la analiza cerintelor de mediu.
5.4.6. RMCM
actualizeaza planurile de actiune in caz de urgenta corespunzator
necesitatilor identificate la analiza cerintelor de mediu aplicabile in organizatie.
5.4.7. Seful Biroul Resurse Umane analizeaza necesitatile de alocare resurse umane
pentru implementarea cerintelor legale de mediu si al altor cerinte aplicabile si se emit
deciziile de numire respective. Se revizuiesc fisele de post ale personalului numit ca urmare
a deciziilor emise si se comunica rolurile , responsabilitatile si autoritatile nou create in
cadrul sistemului.
5.5. Instruirea personalului privind cerintele de mediu si modul lor de aplicare
5.5.1.RMCM instruieste sefii entitatilor functionale privind cerintele de mediu aplicabile in
aria lor de activitate .
5.6. Actualizarea cerintelor legale de mediu si ale altor cerinte aplicabile
5.6.1.Registrul cerintelor de mediu si al altor cerinte aplicabile, precum si Opisul legislativ al
cerintelor de mediu si al altor cerinte aplicabile (colectia de reglementari aferente
organizatiei) se actualizeaza de catre Oficiul Juridic ori de cate ori apar modificari datorate
uneia din urmatoarele situatii :
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 7 din 12
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

noi aspecte de mediu , aparute ca urmare a noilor proiecte de investitii sau


modernizari;
modificarea prevederilor legale / cerintelor de mediu deja transmise;
aparitia de noi prevederi legale / cerinte de mediu.

5.7. Evaluarea conformarii cu prevederile legale de mediu


5.7.1. Aplicarea si evaluarea conformarii cu prevederile legale si alte cerinte de mediu se
realizeaza conform procedurii cod PS-M-09, Evaluarea conformitatii cu cerintele
legale.

6. RESPONSABILITATI
6.1. MDG
impune respectarea prevederilor legale de ctre toate entitile funcionale din cadrul
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.
6.2. Oficiul Juridic
identifica prevederile legale referitoare la mediu si securitate precum si alte prevederi
legale de interes.
Intocmeste si tine la zi Opisul legislativ al cerintelor de mediu.
multiplica si indosariaza prevederile si cerintele de mediu identificate
6.3. RMCM
obtine autorizatiile, certificatele, notificarile, acordurile, avizele necesare pentru S.C
COMRACE COMPUTERS S.R.L.
alizeaza prevederile legale de mediu identificate si alte cerinte aplicabile si identifica
aria de aplicabilitate a acestora ;
intocmeste rezumatul obligatiilor care revin compartimentelor, Registrul cerintelor de
mediu si a altor cerinte aplicabile si identifica modalitatea adecvata de implementare ;
anunta toate compartimentele utilizatoare referitor la disponibilitatea si modul de
acces la cerintele de mediu si alte cerinte aplicabile si a registrelor ;
in colaborare cu Biroul Resurse Umane , actualizeaza planurile de instruire, respectiv
constientizare cu tematicile identificate ca necesare pentru implementarea cerintelor
de mediu;
actualizeaza planul de documentare / actualizare documente SMCM ;
actualizeaza programul de monitorizare si masurare ;
actualizeaza planurile de actiune in caz de urgenta corespunzator necesitatilor
identificate la analiza cerintelor de mediu aplicabile in organizatie ;
instruieste sefii entitatilor functionale privind cerintele de mediu aplicabile in aria sa
de activitate ;
actualizeaza ori de cate ori apar modificari Registrul cerintelor de mediu si al altor
cerinte aplicabile.
transmite Biroului Resurse Umane informatiile referitoare la necesitatile de instruire si
constientizare ;
ISO 9002

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0
Data: 10.09.07

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Pag. 8 din 12
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

identifica tematica care trebuie sa fie inclusa in programele de instruire si de


constientizare, procedurile si instructiunile care trebuie sa fie elaborate si
implementate, necesitatile de revizuire a programului de monitorizare si masurare,
necesitatile de revizuire a planurilor de actiune in caz de urgenta, necesitatile de
obtinere / revizuire a acordurilor / avizelor / autorizatiiilor pentru aplicarea cerintelor
legale de mediu si a altor cerinte aplicabile;
6.5. Sefi compartimente
instruieste personalul de executie pe baza de PV cu privire la prevederile legale de
mediu aplicabile activitatilor /serviciilor efectuate.
6.6. Seful Biroul Resurse Umane
in colaborare cu RMCM actualizeaza planurile de instruire, respectiv constientizare
cu tematicile identificate ca necesare pentru implementarea cerintelor de mediu si
realizeaza instruirea ;
analizeaza necesitatile de alocare resurse umane pentru implementarea cerintelor
legale de mediu si al altor cerinte aplicabile ;
emite deciziile de numire , revizuieste fisele de post ale personalului numit ca urmare
a deciziilor emise si comunica rolurile, responsabilitatile si autoritatile nou create in
cadrul sistemului.
7. CONTROLUL INREGISTRARILOR
Inregistrarea
7.1 Lista cu prevederi
legale de mediu
7.2. Lista cu alte prevederi
legale
7.3. Registrul de evidenta
prevederi legale de mediu
si alte cerinte aplicabile
7.4. Lista de difuzare
legislatie
7.5. Proces verbal de
instruire legislatie

Suportul

Completeaz
a

Locul de pastrare

Durata

F-08-01

RMCM

RMCM

5 ani

F-08-02

RMCM

RMCM

5 ani

R-08-01

RMCM

hartie

RMCM

RMCM

5 ani

hartie

RMCM

RMCM

5 ani

RMCM + Comp.
societate

8. ANEXE
8.1. Anexa 1: Lista cu prevederi legale de mediu , cod F-08-01
8.2. Anexa 2 : Lista cu alte prevederi legale, cod F-08-02
8.3. Anexa3:Registrul de evidenta prevederi legale de mediu si alte cerinte aplicabile,
cod R-08 01.

ISO 9002

5 ani

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0
Data: 10.09.07

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Pag. 9 din 12
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

ANEXA 1
MODEL Formular cod F-08-01/ Ed. 1 Rev. 0/20.08.2007
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

LISTA CU PREVEDERI LEGALE DE MEDIU

Nr. crt.

ISO 9002

Denumire document

Identificare

Observaii

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0
Data: 10.09.07

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Pag. 10 din 12
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

ANEXA 2
MODEL Formular cod F-08-02 /Ed.1, Rev.0/20.08.2007
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

LISTA CU ALTE PREVEDERI LEGALE

Nr. crt.

ISO 9002

Denumire document

Identificare

Observaii

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Data: 10.09.07
Pag. 11 din 12
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

ANEXA 3
MODEL Registru R-08-01 Ed. 1 Rev. 0/20.08.2007
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

Registrul de evidenta prevederi legale de mediu si alte cerinte aplicabile


Nr.
crt.

ISO 9002

Data

Document difuzat/retras

Primire
Funcia, nume, prenume i
semntura

Retragere
Funcia, nume,
prenume i semntura

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

ISO 9002

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 12 din 12
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

S-ar putea să vă placă și