Sunteți pe pagina 1din 6

Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania


Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM

PS- M 09
EVALUAREA CONFORMARII
CU CERINTELE LEGALE
STANDARDE DE REFERINTA ISO 14001:2004

EDIIA : 1/2007
REVIZIA: 0
Difuzat n regim controlat. Exemplar nr Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.


Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,
Director de Produs,
Ing. Cristian Floriganta
data: 20.08.2007

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 20.08.200

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Data: 12.09.07
Pag. 2 din 6
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

INDICATORUL MODIFICRILOR
Nr.
crt.
1

ISO 9002

ED./
REV.
1/0

DATA
20.08.07

CONINUTUL MODIFICRII

ELABORAT

APROBAT

Elaborare procedur de sistem PSM


09 Ed.1 Rev.0 / 2007

RMCM

MDG

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 12.09.07
Pag. 3 din 6
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

10

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE


Prezenta procedura de sistem descrie modul cum se realizeaza in S.C. COMRACE
COMPUTERS S.R.L. evaluarea periodica a conformitatii cu prevederile legale si alte cerinte
aplicabile proceselor si serviciilor organizatiei.
Procedura de sistem se aplica tuturor activitatilor din S.C COMRACE COMPUTERS S.R.L.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1. MCM- Manualul sistemului de management integrat calitate mediu;
2.2. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu.Specificatii si ghid de
utilizare;
2.3. SR EN ISO 14050:1999 Management de mediu.Vocabular.
3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI
3.1.Termeni i definiii
Termenii utilizati si definirea acestora sunt conforme cu SR EN ISO 14001:2005,
SR EN ISO 14050:1999, Pentru o mai buna intelegere a textului prezentei proceduri se retin
definitiile:
Prevederi legale prevederi legale referitoare la mediu : legi , ordonante ,
hotarari de guvern , standarde , ordine ministeriale aplicabile aspectelor de
mediu ale organizatiei.
Partea interesata persoana sau grup preocupat sau afectat de perfomanta de
mediu si / sau calitate a organizatiei.
Alte cerinte de mediu cerinte referitoare la mediu pe care organizatia le-a
adoptat si care pot fi impuse fie din initiativa proprie a organizitiei (norme /
reglementari departamentale , regulamente / norme interne) ,fie din partea
partilor interesate (acorduri incheiate cu autoritatile publice,conventii,protocoale,
contracte).
3.2. Prescurtri
MDG - Director General
BDT - Director Tehnic
RMCM Reprezentantul Managementului Calitate Mediu
APM Agenia de Protecia Mediului
SMCM Sistem de management integrat calitate-mediu
R-Prevederi legislative si de reglementare
ISO 9002

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Data: 12.09.07
Pag. 4 din 6
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

4. SCHEMA PROCESULUI

Alocare resurse

Implementare cerinte

Monitorizarea aplicarii cerintelor legale

Exista neconformitate
fata de cerintele legale

Raportare conformitate catre


Administrator

Actiuni corrective/
preventive

Implementare actiuni
corrective/ preventive

STOP

5. DESCRIEREA ACTIVITATII
5.1. Generalitati
Conformitatea cu prevederile legale si alte cerinte aplicabile reprezinta minimul
performantei de calitate, de mediu S.C.COMRACE COMPUTERS S.R.L.. si este un principiu
director al politicii organizatiei.
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 12.09.07
Pag. 5 din 6
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

Conform PSM-08 Prevederi legale si alte cerinte, RMCM actualizeaza periodic Opisul
legislativ al cerintelor de mediu, ori de ori este cazul, Registru cerintelor de mediu pentru
reglementarile nou aparute, pe care le aduc la cunostinta personalului implicat.
La evaluarea periodica a conformitatii cu prevederile legale si alte cerinte aplicabile,
constituie date de intrare, prevederile legale si cerintele cuprinse in :
- lista legilor si reglementarilor de mediu si calitate aplicabile ;
- lista de autorizatii, licente, acorduri ;
Administratorul aloca resursele necesare asigurarii conformitatii cu prevederile legale in
vigoare si cu alte cerinte aplicabile; atunci cand este cazul, se revizuiesc obiectivele
organizatiei si programul de management de mediu.
Implementarea conformitatii cu prevederile legale si alte cerinte si monitorizarea
aplicarii acestora se realizeaza de catre sefii compartimentelor implicate.
Verificarea periodica a respectarii prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile
aspectelor de mediu semnificative, rezultate din activitatile S.C. COMRACE COMPUTERS
S.R.L., se face prin audituri interne si este inclusa in toate auditurile SMCM.
Auditorii trebuie instruiti sa inteleaga prevederile legale aplicabile aspectelor de
mediu semnificative si impacturilor asociate serviciilor si proceselor organizatiei.
RMCM se asigura ca auditorii sunt instruiti si competenti pentru a verifica daca :
- este asigurat accesul la cerintele legale ;
- cerintele legale sunt intelese de personal ;
- proceduri operationale/instructiuni de lucru/criteriile de operare asigura
conformitate ;
- inregistrarile demonstreaza conformitatea ;
- se cunoaste cum se actioneaza in situatiile de urgenta pentru a se evita
neconformitatea ;
- sunt intelese corectiile necesare pentru asigurarea conformitatii cu prevederile
legale si alte cerinte ;
Conformitatea cu prevederile legale si alte cerinte aplicabile se evalueaza cu ajutorul
Chestionarului .
Chestionarul se foloseste atat in cadrul auditurilor interne cat si al inspectiilor interne
programate sau neprogramate ; acesta se poate completa cu noi criterii de evaluare a
conformitatii.
Neconformitatile fata de prevederile legale si problemele care afecteaza
conformitatea pot fi descoperite prin audit intern/inspectie sau in mod independent de
audit/inspectie.
Neconformitatile fata de prevederile legale si problemele care afecteaza conformitatea de
mediu, descoperite cu ocazia auditurilor interne, se trateaza conform procedurii de sistem
Audit intern , cod PS-CM-03.
Neconformitatile fata de prevederile legale si problemele care afecteaza
conformitatea de mediu, descoperite independent de audit/inspectie, se trateaza conform
procedurii de sistem Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva PS-CM-05
Actualele sau potentialele neconformitati fata de prevederile legale si problemele care
afecteaza conformitatea de mediu sunt tratate cu prioritate.
Pentru neconformitati legate de nerespectarea cerintelor legale, actuale sau
potentiale, se stabilesc si se implementeaza actiuni corective si actiuni preventive.
Sefii compartimentelor implicate implementeaza aceste actiuni corective si preventive
in aria lor de responsabilitate. RMCM, dupa caz, se asigura de tratarea corespunzatoare a
ISO 9002

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Data: 12.09.07
Pag. 6 din 6
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

conformitatii cu prevederile legale si alte cerinte inainte de a semna Raportul de audit sau
RNAC/P.
RMCM raporteaza in cadrul analizei managementului, performanta de mediu si
conformitatea cu prevederile legale si alte cerinte(situatia respectarii tuturor prevederilor
cuprinse in listele reglementarilor aplicabile).
Administratorul este responsabil cu asigurarea respectarii prevederilor legale si altor
cerinte aplicabile de mediu.

6. RESPONSABILITATI
6.1. MDG
dispune asigurarea resurselor materiale, financiare si umane necesare pentru
asigurarea conformitatii cu prevederile legale si alte cerinte ;
este responsabil cu asigurarea respectarii prevederilor legale si altor cerinte
aplicabile ;
6.2. RMCM
aduce la cunostinta MDG necesarul de resurse pentru asigurarea conformitatii cu
prevederile legale si alte cerinte ;
coopereaza cu sefii de compartimente la stabilirea actiunilor corective/preventive;
inregistreaza toate neconformitatile, actuale si potentiale;
conduce si monitorizeza auditurile interne pentru a verifica conformitatea;
raporteaza conformitatea de mediu.
6.3. Sefii de compartimente
implementeaza si controleaza respectarea prevederilor legale si altor cerinte
aplicabile ;
implementeaza actiunilor corective si preventive pentru asigurarea conformitatii ;
6.4. Intreg personalul
sesizeaza orice neconformitate RMCM sau sefului compartimentului implicat ;
7. CONTROLUL INREGISTRARILOR
Inregistrarea
6.1. Chestionar
8. ANEXE Nu sunt

ISO 9002

Suportul
hartie

Completeaza
RMCM

Locul de
pastrare
RMCM

Durata
5 ani

S-ar putea să vă placă și