Sunteți pe pagina 1din 21

NHNG NH HNG CA CNG

GIO VO VN HA L HI
PHILIPPINES

L DO CHN TI
Cng gio l mt trong ba tn gio ln ca
Th gii, ng thi cng l tn gio ln nht
Philippines hin nay.
Hn 80% dn s theo Cng gio, Philippines
l nc c s dn theo cng gio cao nht
Chu .
Cng gio c du nhp v pht trin mnh
Philippines vo nhng nm l thuc a
ca thc dn Ty Ban Nha, v vy m vn
ha Philippines chu nh hng nhiu ca
vn ha Ty Ban Nha. Mc d l mt t
nc vng ng Nam , nhng li sng

L DO CHN TI
Cc l hi Philippines nhn chung l mt s
ha quyn gia vn ha -u, l s tch hp
nhng yu t vn ha ngoi lai trn ci nn
ca vn ha bn a lu i ca Philipines.
Do li th ln rng ca Cng gio, cc nghi l
Cng gio a s c m rng thnh nhng
nghi l quan trng trong c nc, v mt s
tr thnh nhng l hi ln, tiu biu
Philippines. D mt s l hi l du nhp nhng
vn mang nhng sc thi ring bit, c trng
ch c Philipines.
Do vy chng ti quyt nh chn ti
Nhng nh hng ca Cng gio vo vn
ha l hi ca Philippines nhm nu ln

CHNG 1. C S L LUN V
THC TIN
1.1. C S L LUN
Vn ha l hi:
- Theo t La Tinh Festum l s vui chi,
vui mng ca cng chng.
- Theo ting Anh Festival l mt loi din
xng thu hoch mt ma v c bit, mt
khong thi gian ca hot ng c tnh linh
thing hoc k tc.
- Nh nhn hc Alessandro Falassi nhn
nh: L hi l mt hot ng k nim nh
k biu th th gii quan ca mt nn vn
ho hay nhm x hi thng qua hnh l
din xng nghi l v tr chi truyn thng

1.1. C S L LUN
Vn ha l hi:
- Theo Ng c Thnh th cho rng: L hi
l mt hin tng vn ho dn gian tng
th c hnh thnh trn c s mt nghi l
tn ngng no c tin hnh theo nh
k mang tnh cng ng lng.
-> Nh vy, c rt nhiu khi nim khc nhau
v l hi nhng c th c kt li nhng c
im chung nht v L hi nh sau: L hi l
mt h thng sinh hot vn ho, tn
gio, ngh thut ca mt cng ng
ngi gn lin vi cc nghi thc c th
v cuc vui chung nhm p ng nhu cu

1.1. C S L LUN
Phn loi l hi:
- C rt nhiu cch phn loi l hi, ph bin
nht l cch phn chia l hi ra thnh l hi
truyn thng v l hi hin i.
- L hi c cu trc 2 phn l phn L v phn Hi.
Trong l l mt h thng hnh vi, ng tc
mang tnh cht tm linh nhm biu hin lng tn
knh, t n hay cu xin. Hi l cuc vui c t
chc chung cho ng o ngi tham d theo
phong tc hay nhn dp c bit em li li ch
tinh thn cho cc thnh vin trong cng ng.

1.1. C S L LUN
L thuyt giao lu tip bin vn ha:
- Thut ng giao lu v tip bin vn ha c
s dng kh rng ri trong nhiu ngnh khoa
hc x hi. C th hiu giao lu v tip bin
vn ha l s gp g, thm nhp v hc hi ln
nhau gia cc nn vn ha. Trong qu trnh
ny, cc nn vn ha b sung, tip nhn v
lm giu cho nhau, dn n s bin i, pht
trin v tin b ca vn ha.
- Qu trnh ny i hi mi nn vn ha phi
bit da trn ci ni sinh la chn tip nhn
ci ngoi sinh, tng bc bn a ha lm
giu, pht trin nn vn ha sn c. Qu trnh
tip xc v giao lu vn ha thng din ra

1.1. C S L LUN
L thuyt giao lu tip bin vn ha:
- Thng qua cc hot ng nh bun bn,
thm hi, du lch hn nhn, qu tng m
vn ha giao lu trn tinh thn t nguyn.
Cn tnh cht cng bc thng i vi s
thn tnh gia cc quc gia. Tuy nhin, trn
thc t cc tnh cht ny i khi khng thun
nht. C khi trong v t nguyn, c nhng
yu t mang tnh cht cng bc. Hoc trong
qu trnh cng bc vn ha vn c cc yu
t mang tnh cht t nguyn.

1.1. C S L LUN
L thuyt giao lu tip bin vn ha:
=> Nh vy, xt theo dng lch s c th thy
o Cng gio c giao lu v tip bin ti
Philippines trn con ng cng bc, bi n
gn lin vi qu trnh xm lc ko di ca thc
dn Ty Ban Nha. Tuy nhin, tnh cht ny vn
khng thun nht bi ban u l cng bc tip
thu Cng gio, nhng sau gn hai th k truyn
o c hon thnh, ngi Philippines ch
ng tip thu Cng gio, gp phn to nn
nhng thay i ln vi vn ha, x hi
Philippines, bin Philippines thnh mt quc gia
Cng gio ha duy nht ti khu vc Chu .

1.2. C S THC TIN


iu kin a l Philippines:
Cng ho Philippines hay Philippines, ting
Vit gi l Phi Lut Tn, Philippin
Tn nc c ngun gc t vic Ruy Lopez de
Villalobos t tn 2 hn o Samar v Leyte
l Las Islas Filipinas theo tn vua Philip II ca
Ty Ban Nha trong chuyn vin chinh khng
thnh cng ca ng vo 1543.
L mto qucc ch quyn ting Nam
. Philippines c gii hn bi bin
Philippines pha ng, bin ng pha ty,
vbin Celebes pha nam, o Borneo nm
pha ty nam v o i Loan nm pha
bc.Qun o Malukuv oSulawesinm

1.2. C S THC TIN


iu kin a l Philippines:
Philippines nm trnVnh ai la Thi Bnh
Dngv nm gn xch o. Philippines c
din tch 300.000 kilmt vung , l quc gia
rng ln th 64 trn th gii,bao gm 7.107
hn o c phn loi ph bin thnh ba
vng a l ln:Luzon ,Visayas, vMindanao.
Th ca Philippines lManila, cn thnh
ph ng dn nht lQuezon; c hai thnh
ph u thucVng th Manila.
Kh hu: nng, m, nhit i. Nhit trung
bnh hng nm khong 26,5C
Philippines c nhiu ni la vi 20 trn ng
t /ngy v 19 cn bo/nm.

1.2. C S THC TIN

1.2. C S THC TIN