Sunteți pe pagina 1din 4

„GHID METODOLOGIC PENTRU DISCIPLINELE OPTIONALE”

ediţia a-II- a revăzută şi adăugită

http://doina.3x.ro/cartile.htm

CUPRINS

Notă de prezentare ……………………………………………………………… 11

CAPITOLUL I

LOCUL ŞI ROLUL DISCIPLINELOR OPŢIONALE ……………….…………

13

I.1. Strategia globală a Reformei ………………………………………………

13

I.2. Reforma Educaţiei …………………………………………………….…

13

I.3. Reforma Curriculară ……………………………………………………….

14

I.4. Curriculum Naţional – Planul-cadru ………………………………………

15

A. Curriculum nucleu (CN) ……………………………………………….

15

B.Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) ……………………………………

15

B.1. Curriculum nucleu aprofundat (CNA) ………………………………

15

B.2. Curriculum extins (CE) ……………………………………………… 15

B.3. Curriculum elaborat în şcoală (CEŞ - disciplinele opţionale) .………

15

I.5. Ce sunt disciplinele opţionale? ………………………………….…………

16

I.6. Cine poate preda discipline opţionale?…….………………………………… 17

CAPITOLUL II

19

II.1. Aplicarea legislaţiei şi a metodologiei disciplinelor opţionale în şcoli ….… 19

LEGISLAŢIE ŞI METODOLOGIE ………………………………………….…

II.2. Implementarea în şcoli a disciplinelor opţionale ………

……………….….

23

II.3. Precizări importante pentru conducerile de şcoli şi licee …………….……

26

II.4. Tabel sintetic pentru realizarea disciplinelor opţionale I - XII/XIII ………

27

CAPITOLUL III

REGIMUL DISCIPLINELOR OPŢIONALE ………………………….….…….

28

III.2. Înscrierea disciplinei opţionale în catalog ………………………………

III.1. Statutul disciplinelor opţionale…………………………………

……

28

29

III.3. Tipuri de opţionale……………………………………………………….

30

III.3.1. Tipuri de discipline opţionale pentru clasele I – VIII ………………

31

III.3.2. Tipuri de discipline opţionale pentru liceu …………………………

34

III.3.2.1 Pachete educaţionale …………………………………………… 36

III.3.2.2. Structura liceului ………………………………………………

…….

37

III.3.2.3. Exemple de pachete educaţionale pentru toate filierele …

39

III.4. Alegerea disciplinei opţionale de către propunători ……………………

42

III.5. Oferta şcolii (Oferta curriculară)…

……………………………………

42

III.6. Opţiunea elevilor pentru disciplinele opţionale …………………………

44

III.7. Durata pentru care se poate proiecta o disciplină opţională ……………… 46

III.8. Numărul de ore alocate disciplinelor opţionale…… …………………….

47

III.9. Schema orară pentru disciplinele opţionale …………………………….

51

III.10. Etapele aprobării disciplinelor opţionale ……………………………….

53

CAPITOLUL IV

PROIECTAREA DISCIPLINELOR OPŢIONALE ……………………………. 54

Etapele proiectării disciplinelor opţionale ……………………………………

54

IV.1. Documentarea ………………………………………………………

…………

54

IV.1.1 Titlul (denumirea) opţionalului ……………………

IV.1.2. Stabilirea tipului de opţional (*) (**) (***) ………………

56

56

IV.1.3. Incadrarea în aria şi ciclul curricular ……….………………….

58

IV.1.4. Alegerea duratei de proiectare a opţionalului ………

….……

…….…

60

IV.1.5. Identificarea resursele materiale şi umane ……………

61

IV.1.6. Modul de desfăşurare a disciplinelor opţionale ………………

61

IV.2. Programa …………………………………………………………………

62

IV.2.1. Consideraţii generale privind programa ………………

………….

62

IV.2.2. Modele de proiectare a programei pentru toate tipurile de discipline opţionale (*) (**) (***) ……………………………………

63

(a)

(*) Opţionalul la nivelul disciplinei ……………… ……………….

63

1. Opţional derivat dintr-o disciplină studiată …………

………

63

2. Opţionalul, ca altă disciplină decât cele menţionate în cadrul

arie curriculare

……………………… …………… …

64

3. Opţionalul, ca teme sau capitole ale unei discipline,

care nu sunt incluse, ca atare, în programele pe discipline …… 65

(b)

(**) Opţionalul la nivelul ariei curriculare …… …………………

65

(c)

( *** ) Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare …… ……

66

IV.2.3. Elaborarea programei pentru disciplina opţională ………………

67

IV.2.3.1. Notă de prezentare/Argument ………………………… ……

67

IV.2.3.2. Obiective cadru (generale) …………………………………

68

IV.2.3.3. Obiective de referinţă (specifice) ……………………………

69

IV.2.3.4. Activităţi de învăţare ………………………………………

71

IV.2.3.5. Conţinuturi ……………………………………………….….

72

IV.2.3.6. Evaluarea ……………………………………………

74

……. IV.2.3.7. Valori şi atitudini ……………………………………………

75

IV.2.3.8. Sugestii metodologice …………………………….…………

75

IV.2.3.9. Bibliografie ………………………………………………….

76

IV.2.4. Redactarea programei de opţional ………………………………… 76

IV.3. Realizarea suportului de curs/manual …………………………………

79

IV.4. Planificarea ………………………………………………………………

80

IV.4.1. Redactarea planificării anuale/semestriale ………….………………. 80

81

IV.4.2. Rubricaţiile planificării …………………………………………….

CAPITOLUL V

CALENDARUL ŞI AGENDA DISCIPLINELOR OPŢIONALE

………

83

V.1.Calendarul …………………………………………………………………

83

V.1.1. Demersul pentru vizarea şi aprobarea disciplinelor opţionale …. 84

V.1.2. Fişele de avizare a disciplinelor opţionale ……………….……

84

V.2. Agenda ……………………………………………………………………

86

V.2.1. Agenda conducerilor de şcoli şi licee ……………….…………

86

V.2.2. Agenda propunătorilor (învăţători/institutori/ profesori) ………

88

V.2.3. Agenda părinţilor ………………………………………………

91

V.2.4. Recomandări pentru elevi ………………………………

……

91

V.3. Concluzii …………………………………

…………………………….

91

V.3.1. Responsabilitatea realizării disciplinelor opţionale ……….……. 91

91

V.3.1.2. Profesori ……………………………………………… 92

93

94

V.3.1.1. Directori şi inspectorii ………………………………

V.3.1.3. Părinţi şi elevi ……

…………………………………………

…………………………………. V.3.2. Opinii despre predarea disciplinele opţionale ……………

……. V.3.3. Păreri ale profesorilor despre realizarea disciplinelor opţionale în şcoli ……………

98

CAPITOLUL VI. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTĂ………………………………………………… 101 Colaboratori ………………………………………………………….…………. 102

Cartea – izvor nesecat de cultură Ana Borcutean …………………………… 103

Gramatica… prin joc – Ioana Ştefănescu ………………………

……………

105

Matematică distractivă - Mariana Blavenstein ………………………………

…. 112

108

Limba engleză prin jocuri, imagini, cântece şi poezii – Daniela Buda .…

115

Knowing Me Is Knowing You – Andreea Silter …………………….….……… 122

Hai să ne jucăm în limba engleză Andreea Silter ………………….…………. 124 Learn English With Pinky – Daniela Buda ……………………………………. 127

Limba engleza cu Bambi – Daniela Văleanu ………………………………….

Viaţa prin lectură Iosefina Batto ……………………………………

……….

132

Cultura şi civilizaţia tradiţională românească Jasmina Flueraş ……….……

136

Lecturi hermeneutice – Mirela Mureşan ………………………………

144

….… Literatură şi creativitate – Laura Bejenaru ……………………………………

149

Iniţiere în cercetarea documentară Monica Lucreţia Husti …………………

156

…. Sistemul Solar – Marina-Larisa Măgheruşan ………………………………… 161

159

Fizica în … automobil – Marina-Larisa Măgheruşan ……………………

Geologia pentru toţi – Viorel Paraschiv ……………………………………

…………

……

… 164

Călători şi călătorii celebre – Doina Giurgea ………………………

167

Turism – Doina Giurgea ………………………………………………

173

Turism în România – Iovana Petrici Spomenca ……………………….………. 177

Curiozităţi geografice – Iovana Petrici Spomenca ………………………

……

…………

180

Geografia activităţilor recreative – Gabriela Iosof ……………………………

184

Activităţi extracurriculare de mediu – Viorel Paraschiv ……………

Voluntariat comunitar – Viorel Paraschiv, Doina Balan …….………………

190

192

Uniunea Europeană Doina Giurgea …………………………………………

197

Probleme ale lumii contemporane – Geta Lăpuşte……………

….… ………

203

Icoane pe sticlă – din suflet de copil – Marilena Victoria Cionvica …….……

209

Icoana – chipul nevăzutului – Marcela Pop, Octavian Pop ……………………. 211

Learn english by using the computer – Daniela Buda, Ludovic Katona .……… 214

Prietenul meu calculatorul – Daniela Văleanu ……………

217

………………… Geografie locală Ioan Sebastian Jucu …….……………………

…….…….

…………

……….….

228

Java Script prin exemple – Diana Elena Diaconu …………………

236

Tehnologia informaţiei – Brânduşa Coman ………………………

245

Introducere în GIS – Daniel Anghel …………………………………………… 248

Incursiune în universul liric românânesc – Liliana Şerban ……………………

251

Geografie culturala – Ioan Sebastian Jucu ……………………………………

255

Elevii jurnalişti – Geta Lăpuşte ………………………………………………… 261

Tehnici de redactare a textului (non)literar cu ajutorul TIC – Elena Mănucă, Sebastian Alexandru …………………………………………………………… 264

Micii fizicieni – Olimpia-Maria Mois …………………………………………

270

BIBLIOGRAFIE …………………………………………

….…

………

274

WEBGRAFIE ………………………………………………………………… 275

ANEXE

LEGISLAŢIE ………………………………………………………………… 276 ORDIN Nr. 4224/22.07.1998 referitor la Metodologia privind regimul disciplinelor opţionale, în perspectiva aplicării Planului-cadru de învăţământ

276

Notificarea nr.12 725/21.09.1998 ……………………………………… 281 Notificarea nr.12 805/28.09.1998 ……………………………………… 281 ORDIN Nr. 3449 / 15.03.1999 cu privire la regimul disciplinelor opţionale în perspectiva aplicării noilor planuri cadru de învăţământ, începând cu anul şcolar 1999-2000 …………………………………………………………. 283

pentru învăţământul primar şi gimnazial, începând cu anul şcolar 1998-1999

… 276

…………

……………

………………………………………

ORDIN nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a în anul şcolar 2001-2002 …………… 290 ORDIN nr. 3670/17.04.2001 cu privire la aplicarea Planurilor-cadru

292

de învăţământ pentru liceu în anul şcolar 2001-2002 …………………………

ORDIN Nr. 5723/23.12.2003 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a …………………………………… 295 Nota privind elaborarea planurilor-cadru de învăţământ pentru

298

clasele a IX-a şi a X-a …………………………………………………………