Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE

CAROL DAVILA din BUCURETI


FACULTATEA DE MEDICINA
DEPARTAMENTUL PRECLINIC 3 - TIINE COMPLEMENTARE
DISCIPLINA LIMBI MODERNE
Nr. 84/19.05.2015
Programarea examenelor de competen lingvistic
- englez medical i francez medical pentru nscrierea la doctorat
Examenele de limba englez si francez medical pentru eliberarea atestatelor de competen
lingvistic n vederea nscrierii la doctorat se vor desfura la Facultatea de Medicin, Bd. Eroii
Sanitari nr. 8, sector 5, dup cum urmeaz:
- Luni 7 septembrie 2015
- Mari 8 septembrie 2015
- Joi 10 septembrie 2015
- Vineri 11 septembrie 2015
- Luni 14 septembrie 2015
- Mari 15 septembrie 2015
- Miercuri 16 septembrie 2015
Examenul const n susinerea unei probe scrise i a unei probe orale, care va fi susinut imediat
dup ncheierea probei scrise. Proba scris va avea loc la ora 12:00 (durat aprox. 2 ore) la
Facultatea de Medicin. Amfiteatrele vor fi afiate la avizierul Disciplinei de Limbi Moderne in
ziua examenului.
Candidaii sunt rugai s se prezinte cu foi albe, cu legitimaia de serviciu i cu chitana de
achitare a taxei de examen n original (exemplarul nr. 1) in valoare de 100 lei, eliberat de
Casieria Rectoratului UMF Carol Davila, Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, chitana urmnd a
rmne la Disciplina de Limbi Moderne.
Atestatele au o valabilitate de 2 (doi) ani calendaristici n cadrul UMF Carol Davila.
Pentru nscrierea la doctorat se pot folosi certificatele de competen lingvistic valabile (TOEFL,
IELTS, DALF) vizate de Disciplina de Limbi Moderne sau atestatele de la Disciplina de Limbi
Moderne obinute cu maximum 2 (doi) ani anterior acestui examen.
Atestatele vor fi eliberate la sediul Disciplinei de Limbi Moderne n zilele de 8, 10, 11, 14, 15 i
16 septembrie 2015, NUMAI ntre orele 11.00-12.00. Atestatele vor fi eliberate numai
candidatului respectiv. Nu se elibereaz duplicate.

Prof. univ. dr. Roxana Corina Sfetea


ef al Disciplinei de Limbi Moderne
Departamentul Preclinic 3 - tiine Complementare
Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila din Bucureti
Strada Dionisie Lupu nr. 37 Bucureti, Sector 1, 020022 Romnia, Cod fiscal:
4192910
Cont: RO61TREZ701504601x000413, Banca: TREZORERIE sect. 1
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722 www.umfcaroldavila.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE


CAROL DAVILA din BUCURETI
FACULTATEA DE MEDICINA
DEPARTAMENTUL PRECLINIC 3 - TIINE COMPLEMENTARE
DISCIPLINA LIMBI MODERNE
Bibliografie
Limba englez
1. Agnew, L.R.C. et al. Dorlands Illustrated Medical Dictionary, 27th ed. Philadelphia, W.B.
Saunders, 1988
2. Braunwald E et al: Harrisons Principles of Internal Medicine, 12th Ed., New York, McGraw Hill,
1990
3. Concise Medical Dictionary, Oxford University Press, 1998.
4. David V. James, Medicine, Prentice Hall, 1992
5. Gear, Jolene, Gear, Robert, Cambridge Preparation for the TOEFL test, Cambridge University
Press, 2005
6. Glendining, E., Holmstrom, B., English in Medicine (A Course in Communication Skills),
Cambridge University Press, U.K., 1992
7. Greenhalgh, T., Medicine Today, Longman, 1993
8. Gray, H. Anatomy of the Human Body, 20th ed., Bartleby com, 2000
9.Guyton A.C., Textbook of Medical Physiology, 8th ed. Philadelphia, W.B. Saunders, 1990
10. Mahnke, M. Kathleen, Duffy, Carolyn B., The Heinemann TOEFL, Heinemann English
Language Teaching, Oxford, 1996-2010
11. Myers, A.R., Medicine, 2nd ed., Harwal Publishing, 1994
12. Panovf I., Exercitii de gramatica engleza, Lucman, Bucuresti, 2002
13. Stedman, Th. L. Stedmans Medical Dictionary, 26th Edition, Williams & Wilkins, Baltimore,
1995
14. Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar, Oxford University Press, 1993
15. Tiersky, E., Tiersky M., The Language of Medicine in English, Prentice Hall Regents, New
Jersey,1992
16. Michael Vince, Advanced Language Practice with key, Heinemann English Language Teaching,
Oxford, 1994
Limba francez
1. Bescherelle - La conjugaison pour tous; Lorthographe pour tous ; La grammaire pour tous,
Hatier, 2012
2. M. Boulars, J. L. Frrot, Grammaire progressive du franais - avec 400 exercices (Niveau
avanc), CLE International, 1997
3. Delamare, Dictionnaire franais/anglais des termes de medecine, Maloine, 2000
4. Dictionnaire Hachette, Edition 2012
5. H. Fizaine, Soigner en deux langues, Academia Bruylant, 1994
6. E. Gorunescu, Exerciii de limba francez, Ed. Albatros, 1977
7. C. Huet, S. Vidal, Revisions - 450 nouveaux exercices (Niveau avanc), CLE International, 2005
8. F. Mourlhon-Dallies, J. Tolas, Sante-medecine.com, CLE International, 2004

Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila din Bucureti


Strada Dionisie Lupu nr. 37 Bucureti, Sector 1, 020022 Romnia, Cod fiscal:
4192910
Cont: RO61TREZ701504601x000413, Banca: TREZORERIE sect. 1
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722 www.umfcaroldavila.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE


CAROL DAVILA din BUCURETI
FACULTATEA DE MEDICINA
DEPARTAMENTUL PRECLINIC 3 - TIINE COMPLEMENTARE
DISCIPLINA LIMBI MODERNE
9. E. Sirejols, D. Renaud, Grammaire - Le nouvel Entranez-vous avec 450 nouveaux exercices
(Niveau intermdiaire), CLE International, 1996

Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila din Bucureti


Strada Dionisie Lupu nr. 37 Bucureti, Sector 1, 020022 Romnia, Cod fiscal:
4192910
Cont: RO61TREZ701504601x000413, Banca: TREZORERIE sect. 1
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722 www.umfcaroldavila.ro

S-ar putea să vă placă și