Sunteți pe pagina 1din 3

www.matematicon.ro

Sfaturi privind pregatirea pentru BAC

continuare

Subiectul II

In pregatirea pentru rezolvare exercitiilor din Subiectului II, de la examen, trebuie sa aveti in vedere 3 capitole mari din algebra de clasa a XI-a si cea de clasa a XII-a. Subiectul II este format din 2 exercitii, fiecare cu 3 subpuncte selectate din aceste 3 capitole. Notare: 30 de puncte. Desi aceste capitole sunt vaste, sunt notiuni elementare care, daca le stapaniti, va vor ajuta sa rezolvati punctele a) si b) de la fiecare exercitiul.

sa rezolvati punctele a) si b) de la fiecare exercitiul. 1. Permutari. Matrice. Determinanti. Sisteme de

1.

Permutari. Matrice. Determinanti. Sisteme de ecuatii. In general, exercitii din acest capitol s-au regasit in toate sesiunile anterioare: un exercitiu cu 3 subpuncte fie din Matrice. Determinati, fie un exercitiu din Sisteme liniare de ecuatii.

fie un exercitiu din Sisteme liniare de ecuatii. produsul permutarilor, inversiunea unei permutari, permutare
fie un exercitiu din Sisteme liniare de ecuatii. produsul permutarilor, inversiunea unei permutari, permutare

produsul permutarilor, inversiunea unei permutari, permutare para impara, inversa unei permutari.

Notiunea de matrice, operatii cu matrice (regulile de adunare, inmultire cu un scalar, inmultire a 2 matrice, ridicarea unei matrice la puterea n, n 2, numar natural), suma elementelor unei matrice (vezi rezolvare Model BAC 2013, St.nat.).

Determinantul unei matrice (regulile de calcul pentru determinanti de ordinul 2 si 3), Proprietatile determinantilor. (Nu uitati: matricea este o functie, determinantul unei matrice este un numar atasat matricei).

determinantilor. (Nu uitati: matricea este o functie , determinantul unei matrice este un numar atasat matricei

Inversa unei matrice. (O matrice are inversa – este inversabila - daca si numai daca determinantul ei este diferit de 0).

- daca si numai daca determinantul ei este diferit de 0).  Rangul unei matrice. 

Rangul unei matrice.

Aplicatii in geometrie ale determinantilor (vezi rezolvare Model BAC 2013, St.nat.).

Permutari: nu au fost date exercitii din acest subcapitol in sesiunile anterioare. Cred ca este putin probabil sa apara. Puteti sa repetati:

Matrice, determinanti: In general notiuni din acest subcapitol se regasesc in toate sesiunile anterioare.

Ce trebuie sa stiti:

regasesc in toate sesiunile anterioare. Ce trebuie sa stiti: Sisteme liniare de ecuatii: exercitiile care au

Sisteme liniare de ecuatii: exercitiile care au aparut in sesiunile anterioare se refera la rezolvarea sistemelor de ecuatii in care numarul necunoscutelor este egal cu numarul ecuatiilor. Frecventa acestor subiecte este mai mare la specialitatea M1.

Notam cu A matricea sistemului. Cele 3 situatii posibile in cazul rezolvarii sistemelor de n ecuatii cu n necunoscute sunt:

Daca det(A) 0, atunci sistemul este compatibil determinat (are solutie unica, se aplica regula lui CRAMER).

Daca det(A) = 0 si toti determinantii caracteristici sunt nuli, atunci sistemul este compatibil nedeterminat (are mai multe solutii).

Daca det(A) = 0 si exista un determinant caracteristic diferit de 0 atunci sistemul este incompatibil (nu are solutii).

www.matematicon.ro

www.matematicon.ro

(vezi si http://www.matematicon.ro/lectia-zilei/184-rezolvarea-sistemelor-liniare-de-n-ecuatii- si-n-necunoscute-cu-parametru care contine si exemple)

Notiunile de la subcapitolul Matrice. Determinanti sunt esentiale, acestea folosindu-se si in rezolvarea sistemelor liniare de ecuatii.

Important! Notiunile de la capitolul Matrice. Determinanti poate aparea si in exercitiul de la capitolul Structuri algebrice (vezi mai jos) cum a fost cazul in sesiunea iulie 2012, M1 (vezi rezolvarea).

2.

Structuri algebrice. Exercitii de la acest capitol au aparut cu o probabilitate mai mare la specializarea M1(58%) comparativ cu M2(30%).

mai mare la specializarea M1(58%) comparativ cu M2(30%). Practic aici avem 6 subcapitole:  Legi de

Practic aici avem 6 subcapitole:

Legi de compozitie interna

Monoid. Grup

Morfism, izomorfism de grupuri

Inele

Corpuri

Morfism, izomorfism de inele si corpuri

(vezi: http://www.matematicon.ro/definitii-formule-matematice/124-structuri-algebrice )

In toate sesiunile din anii anteriori s-au dat exercitii din primele 3 subcapitole:

Legi de compozitie interna – in toate cazurile a fost cel putin un subpunct

Monoid. Grup – in cazul M1 – in 60% dintre cazuri

Morfism, izomorfism de grupuri - in cazul M1– in 10% dintre cazuri

Cred ca in continuare raman de baza primele 3 capitole.

Cred ca in continuare raman de baza primele 3 capitole. Nu uitati sa repetati Clasele de
Cred ca in continuare raman de baza primele 3 capitole. Nu uitati sa repetati Clasele de

Nu uitati sa repetati Clasele de resturi modulo n, n 1 numar natural (exemplu: Z 3 , Z 6 , etc) si operatiile definite pe ele. Puteti sa le intalniti si in exercitiile din capitolul Inelul polinoamelor cu coeficienti in corpul K (Aug 2012, M2).

polinoamelor cu coeficienti in corpul K (Aug 2012, M2). Invatati notiunile de baza: lege de compozitie,
polinoamelor cu coeficienti in corpul K (Aug 2012, M2). Invatati notiunile de baza: lege de compozitie,

Invatati notiunile de baza: lege de compozitie, monoid, grup, morfism, izomorfism, asociativitate, comutativitate, element neutru, element simetrizabil si faceti cat mai multe exercitii.

Se pot lua usor puncte la acest capitol.

3.

multe exercitii. Se pot lua usor puncte la acest capitol. 3. Inelul polinoamelor cu coeficienti in

Inelul polinoamelor cu coeficienti in corpul K. Exercitii de la acest capitol au aparut cu o probabilitate mai mare la M2(65%) versus M2(50%).

Aici avem urmatoarele subcapitole:

Forma algebrica a polinoamelor. Operatii.

Teorema impartirii cu rest

Divizibilitatea polinoamelor

Radacinile polinoamelor

Descompunerea polinoamelor

www.matematicon.ro

www.matematicon.ro

Practic primul subcapitol fixeaza notiunea de polinom si operatiile cu polinoame necesare pentru studiul celorlalte subcapitole. Subcapitolele 2, 3 si 4 sunt cele mai intalnite in exercitiile date in sesiunile anterioare.

Va recomand si articolele:

http://www.matematicon.ro/lectia-zilei/186-folosirea-teoremei-lui-bezout-in-

rezolvarea-unor-probleme-cu-polinoame si

http://www.matematicon.ro/lectia-zilei/187-radacinile-polinoamelor-cu-coeficienti-in-

r-q-sau-z care pot sa va ajute sa va clarificati anumite notiuni.

Studiati si rezolvarile exercitiilor date in anii anteriori.

Studiati si rezolvarile exercitiilor date in anii anteriori. Cateva recomandari  daca se cere sa calculati

Cateva recomandari

daca se cere sa calculati o expresie in functie de radacinile polinomului, sau sa determinati parametrii stiind ca radacinile polinomului satisfac o conditie suplimentara folositi relatiile lui Viete (model BAC 2013 mate_info rezolvare).

relatiile lui Viete (model BAC 2013 mate_info rezolvare).  daca se cere sa aratati ca un

daca se cere sa aratati ca un numar a este o radacina a polinomului f sau sa se determine restul impartirii la X – a a unui polinom f:

o

o

calculati f(a). f(a) este restul impartirii lui f la X-a .

a este radacina a polinomului f f(a)=0 (Atunci polinomul f este divizibil cu X– a)

daca se cere sa determinati radacinile unui polinom si nu puteti da factor comun in functia polinomiala, pentru a le determina, folositi proprietatile polinoamelor in functie de multimea din care fac parte coeficientii acestora (Z, Q, R). Vezi si articolul de mai sus.

(vezi si rezolvare la sesiunea iulie 2012, M2)

Puteti accesati gratuit de pe pagina noastra de Facebook - Matematicon Shop– clasa a XII-a – Teorema impartirii cu rest a polinoamelor. Impartirea cu X-a. Schema lui Horner. – Lectie teoretica si Exercitii.

cu rest a polinoamelor. Impartirea cu X-a. Schema lui Horner. – Lectie teoretica si Exercitii. www.matematicon.ro
cu rest a polinoamelor. Impartirea cu X-a. Schema lui Horner. – Lectie teoretica si Exercitii. www.matematicon.ro
cu rest a polinoamelor. Impartirea cu X-a. Schema lui Horner. – Lectie teoretica si Exercitii. www.matematicon.ro

www.matematicon.ro