Sunteți pe pagina 1din 2

13.04.

2015

Lista unitati - cresterea porcinelor >> MADR

ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013


Home | C ontact | Sitemap | C auta
Agricultura

Ind. alimentara

F itosanitar

Dezv oltare Rurala

Afaceri Europene

Inspectii si
control

Pescuit si
acv acultura (F EP)

Bovine
Efective

Agricultura

>> Cresterea animalelor

>> Porcine

Buget

Ultima actualizare: 2011-10-18

>> Lista unitati - cresterea porcinelor

Productii
Porcine
Efective

LISTA societatilor comerciale, care desfasoara activ itati de crestere a porcilor


Nr.crt.

Judetul

Societatea comerciala Localitatea

Numele
managerului

C ombinatul
Agroind.C urtici
Suintest Oarja

C urtici

Dimitrie Musca 0257/464511

C omuna
Oarja
C ostesti
Slobozia
Bacau
Palota
Palota
Braila

C arciumarescu 0248/660550,
Gheorghe
Bleau Razvan 0248/672984
C hiriac Ionel 0248/698370
Olariu Mihail
0234/516572
Pazuric Ioan
0259/416089
Pazuric Ioan
0259/416089
C aruz
0239/618167
Gheorghe,
Grba Marcel
C aruz
0239/616882,
Gheorghe
Moraru Marian 0239/684688,
0239/662177
luca Ilie
0268/251409,

Productii
Lista unitati - cresterea porcinelor
Ovine si caprine
Efective
Productii
Forme asociative
Pasari de curte
Efective
Productii

ARAD

ARGES

3
4
5
6
7
8

BAC AU
BIHOR
BRAILA

Cabaline
Efective
Asociatii pe rase
Link-uri utile
Cluburi sportive
Evenimente ecvestre
Comunicate de presa
Efective - alte specii
Legislatie zootehnie
Preturi
Forme asociative

Avicola C ostesti
Danbred Arges SRL
Agricola International
Nutrientul Palota
Nutripig SRL Palota
C omplexul de porci
Braila

C aruz Braila

Braila

10
11
12

Vegetal Treding SRL


C ruciani Impex SRL
L & D Luca Ind SRL
Brasov
Europig & Sergiana

Braila
Brila
C odlea

BRASOV

13
14

Broilerom

Poiana
Marului
Brasov

Nutricom Oltenita

Sohatu

15

C ALARASI

16
17
18

20
21
22

PIC Romania
C ONSTANTA C rinsuin Pecineaga
Belsuintest
Independenta
TABC O
C ampofrio,f.Sibioara
C ARNOB C onstanta
DEGARO , f.FANTANELE
C OVASNA
Suinprod Let

23

DAMBOVITA Arc Prod SRL

19

24
25
26
27
28
29

GIURGIU

Branis SRL
Suintest Galati
Romnef SRL
Fermsuin
C erealprod
Agricom Prod SRL

30

GORJ

Suinprod Tg.Jiu

31
32
33
34

IALOMITA

Suintest Fierbinti
Agroprod Iancu
Latini C om
C omaliment Tometi

35

ILFOV

36
37
38

GALATI

IAI

MURES

39
40
41

NEAMT

42
43
44
45

OLT

Romsuintest Peris

Picovit-Rom Impex SRL


Picofarm
C eragrim, C omplex
Eurohib C oroi
Silvaur Impex SRL
Iernut
Pig Band SRL Tg. Mures
Suinprod Roman

Nr.fax
0257/464447

0744/324530

0248/660655
0248/282880
0248/698470
0234/516573,2
0259/415695
0259/415695
0239/618167

/619022, 0744/704910

0239/614441

0740/331115

0239/681150
0239/662177
0268/251901

251558

0268/213988, 0721/239825

0268/213988

0268/253553, 0722/477621

0268/251558

0242/528404, 0242/515430, 520040,

0242/528404

0722/527764
Vasilati
Ladosi Ioan
2339197, 8, 0744/649240
Pecineaga
Popescu Doru 0241/733541
Independenta
0241/857988

2339195
0241/733541
0241/857988

Tulcea

0241/769769

C onstanta
Fantanele
com
Borosneu M

Galati
Galati
Galati
Galati
Ilfov
Bumbesti Jiu
Fierbinti
C ondeesti
Iai
Tometi

0241/769769
C hiru Dumitru 0241/251110
Martin Dorin
0241/769769,
Porumboi
0267/340086,
Petru
Polea
0722/458864
Laurenia
Georgescu Ilie 0722/521308
Pruna Marius 0236/493566
Prun Neculai 0236/868392
Scarlat George 0236/866037
Paduraru Gic 0236/406038,
Adrian
021/2360492,
Radulescu
Sandu Nicolae 0253/213863,

Iancu C ostin
Iancu C ostin
C elso Latini
Aruti
C onstantin
comuna Peris Parjol Toader,
C hiorbeaca
Vasile

0720/990079
092/211753

0241/251122
0241/517533
0267/340086

311945
0722/850196

0236/493566
0236/868392
0236/866037
0236/406038
021/2360438

0744-312570

0253/217808

0243/280110, 0721/104504
0243/280110, 0721/104504
0232/724666, 0747/059150
0743/038712

0243/280110
0243/280110
0232/724666

2670705,2670706,0745/067757(Parjol), 2670701

Popesti L
Popesti L
C oroi

0744/310086 (Ureche)
Nicolae Aurelia 021/4920220,0788/986501
Nicolae Aurelia 021/4920220,0788/986501
Beres Marius 0265/765022,0743/058611

4920220
4920220
0265/765022

Iernut

Duma Vasile

0265/471146, 0745/606911

0265/471146

0265/428075
0233/722041, 743820, 0744/648933
0722/208684,0232/765070

0265/428075
0233/742650
0232/765389

0233-283480
0233/735184
0233/745136

0233-283480
0233/735184
0233/745136

0249/483668, 0745/427836

0249/483668

Tg. Mures
Roman

TC E 3 Brazi
Zoosab
SC DA Secuieni

Secuieni

Eurospatial SRL f.

Tufeni

http://old.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0108&art=0150109&var=010802

Solomon
Marius
Muntean
C atalin
Dume
Gheorghe

Nr. telefon

Antoci Ioan
Neculai
Apostol
Blan Radu
Iacob Viorica
Gheorghiu
Toader
Gina Ursan

1/2

13.04.2015

Lista unitati - cresterea porcinelor >> MADR


46
47
48
49
50
51

Armanu
Europarteners SRL
Scornicesti
PRAHOVA
Eco Ferm SRL Boldesti
Scaieni
SATU MARE Abo Mix , F.Moftin
C IT Santau
SIBIU
Venturelli Prod Brasov,
c. Avrig
C armolimp - Ferma
Vestem

Vestem

TELEORMAN Suinprod Zimnicea


Pigalex Alexandria
Romcip Salcia

Zimnicea
Alexandria
Salcia

55
56
57
58

TIMIS

Smithfield Ferme
C IP Ananas
Agrosas SRL Gtaia
C arniprod Tulcea

Timisoara
Timisoara
Gtaia
Tulcea

Pigcom Babadag
Holder Trade Baia

Babadag
Baia

Agroind Focsani
C onsinterfin

Focsani
Focsani

Premium Porc

Focani

61
62
63

C ontact

Boldesti
Scaieni
Moftin
Santau
Avrig

52
53
54

TULC EA

59
60

Acasa

Negreni

VRANC EA

Tatiana

Sroth Ladislau
C iszer Tiberiu
Bdil
C onstantin
Soneriu
Olimpiu,
C otofana Gabi
Zmbrea Gica
Szabo Zoltan
C racea
Lucretiu
Bogdan Mihail
Husu Viorel
Szas Valer
Badescu
C onstantin
Andrei Petre
C araman
Trascu
Azoiei Petric
C araiman
Iulian
C onstandache
Ionel

0741/242232, 0745/427588

0741/242232

0244/211938

0244/211938

0261/868743, 0740/115481
0261/825980, 0744/591754
0269/524780, 522333, 0721/336720

0261/869743
0261/827695
0269/524780

0269/243380, 0744/573941

0269/524551

0247/368316, 0744/895670
0247/312471, 0744653038
0247/416166, 0744/321780

0247/368316
0247/312471
0247/416166

0256/492066,
0256/227071,
0256/410790,
0240/517812,

025/492066
0256/227071
0256/410790
0240/516557

278801, 278802
0744/635147
0744/533427
0744/527532

0240/561662, 0744/557636
0240/564416, 0742/145050

0240/561662
0240/564416

0237/260939
0237/222478, 0744/750720

0237/260045
0237/237064

0237/231300/1/2/3, 0728/777349

0237/231304

Sitemap
Copyright 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

http://old.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0108&art=0150109&var=010802

2/2

S-ar putea să vă placă și