Sunteți pe pagina 1din 45

Nr.

1.

NTREBARE

rspuns

rspuns

Abaterea disciplinara este definita ca o

Fapta savarsita cu
vinovatie,care prezinta
pericol social si e
prevazuta de legea
penala.

Acceptul de intrare a navelor in port si


permisul de plecare a navelor din port se
acorda de
Activitatea de cautare si salvare a vietii
omenesti, pe mare si in apele nationale
navigabile, se efectueaza :

Politiei de frontiera.

In mod gratuit de statul


roman, in conformitate
cu prevederile
acordurilor si
conventiilor
internationale la care
Romania este parte,
pentru orice persoana,
indiferent de
nationalitatea acesteia.

4.

Activitatea de supraveghere si control a


navigatiei civile se efectueaza de...

5.

Activitatile de salvare si de limitare a


efectelor acestora se coordoneaza de.
Agentul economic pentru debite ale
proprietarului ori operatorului navei poate
retine o nava

2.
3.

6.

rspuns

Fapt n legtur cu
munca i care const
ntr-o aciune sau
inaciune svrit cu
vinovie de ctre
salariat, prin care
acesta a nclcat
normele legale,
regulamentul intern,
contractul individual de
munc sau contractul
colectiv de munc
aplicabil, ordinele i
dispoziiile legale ale
conductorilor
ierarhici.
Administratiile
portuare.

Fapta savarsita cu
vinovatie, care
prezinta pericol social
mai redus decat o
infractiune si e
prevazuta de lege.

Contra cost, in
conformitate cu
prevederile acordurilor
si conventiilor
internationale la care
Romania este parte,
pentru orice persoana,
indiferent de
nationalitatea acesteia.

1
0

Autoritatea Navala
Romana prin
capitaniile de port.
Garda de coasta.

Ministerul Lucrarilor
publice, Transporturilor
si locuintei
Capitaniile de port.

Autoritatea Navala
Romana, prin
capitaniile de port.
In mod gratuit de
statul roman, in
conformitate cu
prevederile
acordurilor si
conventiilor
internationale la care
Romania este parte,
pentru orice
persoana, numai daca
este de nationalitate
romana.
Politia de frontiera.

Operatorii portuari.

Nelimitat

Cel mult 5 de zile.

Cel mult 24 de ore.

rspuns

7.

Alimentatia speciala - antidotul - face


obiectul

Posibilitatii de a renunta
la ea sau de a se
pretinde echivalentul
acesteia

8.

Amenintarea cu forta sau folosirea fortei


impotriva suveranitatii, integritatii
teritoriale sau independentei politice a
Romaniei sau in orice alt mod contrar
principiilor dreptului international
constituie

9.

Analizarea sistemului de management al


sigurantei si raportarea deficientelor
acestuia directiunii de la tarm constituie

Trecere ofensiva a unei


nave ce aduce atingere
pacii, ordinii publice sau
securitatii nationale in
marea teritoriala sau in
apele maritime
interioare.
O responsabilitate
Organizatiei
Internationale Maritime.

10.

Anularea sau suspendarea


brevetului/certificatului de capacitate se
face prin

11.

Anuntarea accidentelor sau


evenimentelor petrecute cu o nava,
nerespectarea regulilor de navigatie,
precum si orice modificari aparute in
zonele prin care a trecut si care pot pune
in pericol siguranta navigatiei
reprezinta
Apele interioare navigabile sunt
constituite din.

Apele nationale navigabile sunt formate

12.

13.

Cresterii rezistentei
organismului pentru
cei ce lucreaza in
conditii vatamatoare
sau periculoase.
Trecere inofensiva.

Dezvoltarea
salariatilor care sunt
slabi din punct de
vedere fizic.

Trecere ofensiva a
unei nave numai daca
nava arboreaza
pavilion roman.

O responsabilitate a
echipajului conform
codului I.S.M.

Comunicare verbala.

O obligatie a
personalului navigant.

Decizie ce se
comunica in 10 zile de
la emitere cu
retragerea
documentului.
Un lucru benevol.

O responsabilitate a
comandantului
conform codului
I.S.M.
Prin ANUNT CATRE
NAVIGATORI.

Un drept al
personalului navigant.

Fluviile, raurile,
canalele si lacurile
situate in interiorul
teritoriului Romaniei, pe
portiunile navigabile si
apele navigabile de
frontiera, de la malul
romanesc pana la linia
de frontiera

Apele maritime
considerate, potrivit
legii, ape interioare.

Marea teritoriala si

Fluviile, raurile,
canalele si lacurile
situate in interiorul
teritoriului Romaniei,
pe portiunile
navigabile;apele
navigabile de frontiera,
de la malul romanesc
pana la linia de
frontiera si apele
maritime considerate,
potrivit legii, ape
interioare.
Ape maritime si

Zone maritime si zone

din .

apele interioare
navigabile.
Zone maritime si
fluviale
1 an de zile de la data
constatarii faptei.
Procesului verbal de
contraventie.
Societatea de remorcaj
in a carei zona de
activitate se afla
acestea.
O obligatie a
sindicatului companiei.

fluviale.

Apele navigabile interioare si marea


teritoriala constituie
Aplicarea sanctiunii contraventionale se
prescrie in termen de
Aplicarea sanctiunilor contraventionale se
face prin intocmirea
Aprobarea pentru locurile in care este
permisa ancorarea sau acostarea unei
nave este data de

18.

Asigurarea unor practici sigure in


exploatarea navei si a unei ambiante de
lucru fara pericole, constituie

19.

Asigurarera navei cu personal calificat i


brevetat precum si apt medical reprezinta
o obligatie a...
Asistenta si salvarea in apele nationale
navigabile a persoanelor, navelor si
aeronavelor, precum si a incarcaturii
acestora se efectueaza
Asistenta si salvarea navei, a incarcaturii
si/sau a bunurilor aflate pe aceasta se
fac...

Companiei care
opereaza nava.

Numai cu nave sub


pavilion strain.

Potrivit vointei navei


salvate.

Asistenta si salvarea navelor remorcate


sau impinse ori a incarcaturii acestora de
catre nava care le remorcheaza sau le
impinge dau dreptul salvatorilor la
recompensa numai.

In cazurile in care
evenimentul s-a produs
din culpa echipajului
remorcherului sau al
impingatorului si daca
acesta a prestat servicii
exceptionale ca efect in
indeplinirea contractului
de remorcare.

14.
15.
16.
17.

20.

21.

22.

0
1
0

fluviale.
0

Ape de frontiera.

Ape nationale
navigabile.
Niciodata.

Protestului de mare.

6 luni de la data
savarsirii faptei.
Raport de teren.

Administratia de port
de port in a carei zona
de activitate se afla
acestea.
Obiectiv al companiei
prevazut de Codul
ISM.

Centrelor de pregatire
si perfectionare a
personalului navigant.
Numai cu nave sub
pavilion romanesc.

Potrivit nelegerii cu
comandantul navei ce
se afla in pericol sau
cu proprietarul ori cu
operatorul acesteia.
In cazurile in care
evenimentul poate fi
considerat ca
efectuate in
indeplinirea
contractului de
remorcare.

Potrivit vointei
unilaterale a navei
salvatoare.

In cazurile in care
evenimentul nu s-a
produs din culpa
echipajului
remorcherului sau al
Impingatorului, daca
acesta a prestat
servicii exceptionale
care nu pot fi
considerate ca
efectuate in
indeplinirea
contractului de
remorcare.

Capitania de port in a
carei zona de
activitate se afla
acestea.
Un drept al companiei
in domeniul
managementului
sigurantei.
Agentiilor de plasare
a fortei de munca crewing.
Cu nave sub pavilion
roman dar si strain in
anumite conditii.

23.

Asistenta si salvarea pe mare sau in


apele nationale navigabile se acorda

Numai navelor.

24.

Asupra unei persoane aflata la bordul


unei nave straine in trecere prin marea sa
teritoriala nu se poate exercita...
Atribuiile membrilor echipajului sunt
prevazute in
Autoritatea de stat in domeniul sigurantei
navigatiei este reprezentata de

Jurisdictia penala a
statului riveran

Regulamentele de
Navigatiei.
Autoritatea Navala
Romana

Autoritatea de stat in domeniul


transportului naval este

Autoritatea Navala Romana aparine...


Autoritatea Navala Romana poate
controla navele care arboreaza pavilionul
altor state

1
0

Ministerul Lucrarilor
publice, Transporturilor
si locuintei
Administratiei publice
centrale.
Nu are dreptul sa
controleze aceste nave.

30.

Autoritatea Navala Romana poate


monitoriza navele care arboreaza
pavilionul roman cu privire la...

Modul in care isi


desfasoara activitatea
comerciala.

31.

Autoritatea Navala Romana, prin


capitaniile de port, in cazul in care
constata ca navele sub pavilion strain nu
respecta prevederile acordurilor si

Retine nava pana la


remedierea
deficientelor constatate.

25.
26.
27.
28.
29.

Navelor, aeronavelor
ori persoanelor cazute
de la bordul acestora.
Jurisdictia civila a
statului riveran.

Persoanelor si
bunurilor

Jurisdictia vamala a
statului riveran.

Rolurile de siguranta
ale navei.
Administratiile portuare

Compania Nationala
Administratia Porturilor
Maritime Constanta
Administratiei publice
locale.
Da indiferent unde s-ar
afla si cu precadere in
ceea ce priveste
respectarea
prevederilor
acordurilor si
conventiilor
internationale la care
Romania este parte.

Contractul de
ambarcare.
Societatile de
clasificare
internationale
Autoritatea Navala
Romana

Respectarea regimului
armelor si munitiilor.

Sechestra nava pana


la remedierea
deficientelor
constatate.

0
0

Administratiei private.
0
1

Numai daca se afla in


apele nationale
navigabile si in
porturile romanesti si
numai in ceea ce
priveste respectarea
prevederilor
acordurilor si
conventiilor
internationale la care
Romania este parte.
Respectarea
conditiilor si
prevederilor
acordurilor si
conventiilor
internationale la care
Romania este parte
inclusiv atunci cand
aceste nave se afla in
afara apelor nationale
navigabile.
Aresta navele pana la
remedierea
deficientelor
constatate.

32.

conventiilor internationale la care


Romania este parte, va.
Avertismentul consta in

33.

Avertismentul se aplica pentru

34.

Brevetele si Certificatele de capacitate se


elibereaza de

35.

Brevetele si Certificatele de capacitate se


obtin:

36.

Cabotajul, respectiv transportul de


marfuri, posta si pasageri, efectuat prin
imbarcarea dintr-un punct situat pe
teritoriul Romaniei si avand ca destinatie
un alt punct situat pe acelasi teritoriu se
efectueaza
Cand capitania ordona altor nave
disponibile s intervin pentru o nava
aflat n pericol cheltuielile ocazionate cu
interventia de salvare vor fi suportate
de
Capitania portului, organele administratiei
locale si centrale, parchetului si cele
jurisdictionale pot retine o nava
Capitaniile de port in cazul in care
primesc, in scris, sesizari sau reclamatii
referitoare la infractiuni la regimul
navigatiei sau pe baza rapoartelor privind
sinistrele, abordajele si orice avarie au
dreptul si obligatia sa...

Capitaniile de port pot interzice plecarea


oricarei nave dintr-un port sau dintr-un loc
de stationare aflat in apele nationale
navigabile pentru

37.

38.
39.

40.

Atentionare verbala
sau scrisa.
O fapta care nu are
consecinte materiale.
Institutiile de
invatamant superior.

Din oficiu ori prin


examen.

Numai prin examen.

Cu nave sub pavilion


roman dar si strain in
anuite conditii.

Numai cu nave sub


pavilion strain.

Proprietarul sau
operatorul navei salvate
ori, dupa caz,
proprietarul marfii
salvate.
Cel mult 24 de ore.

Salvator.

Capitania de port care


a ordonat salvare.

Cel mult 5 de zile.

Efectueze cercetari, sa
solicite sau sa accepte
efectuarea de expertize
si sa administreze
probe in limitele
competentelor lor.

Efectueze cercetari, cu
depasirea limitelor
competentelor lor.

Creante ale
proprietarului sau
operatorului navei ori
ale proprietarului marfii
aflate pe nava, fata de
respectivele autoritati
sau respectivii agenti

Credite ale
proprietarului sau
operatorului navei ori
ale proprietarului marfii
aflate pe nava, fata de
autoritati sau agenti
economici.

Pana la incetarea
cauzei care a
determinat retinerea.
Efectueze cercetari,
sa solicite sau sa
accepte efectuarea de
expertize si sa
administreze probe
numai dupa primirea
unei aprobari din
partea politiei.
Debite ale
proprietarului sau
operatorului navei ori
ale proprietarului
marfii aflate pe nava,
fata de autoritati sau
agenti economici.

O amenda pecuniara
mai mica.
O fapta savarsita cu
intentie.
Centrele de pregatire si
perfectionare a
personalului navigant.
Din oficiu daca esti
absolvent al unei forme
de invatamant de
specialitate maritima.
Numai cu nave sub
pavilion romanesc.

1
0
0

1
1

Expunerea la Aviz
catre navigatori.
O fapta de gravitate
redusa.
Autoritatea Navala
Romana.

Care din navele ce naviga in apele


nationale navigabiele ale Romaniei
trebuie sa respecte dispozitiile legale
referitoare la intrarea, stationarea si
iesirea navelor din port
Care din urmatoarele constituie libertati
ale statelor riverane si cele neriverane ce
se poate exercita in marea libera
Care din urmatoarele constituie libertati
ale statelor riverane si cele neriverane ce
se poate exercita in marea libera
Care din urmatoarele constituie libertati
ale statelor riverane si cele neriverane ce
se poate exercita in marea libera
Care din urmatoarele constituie libertati
ale statelor riverane si cele neriverane ce
se poate exercita in marea libera.
Carnetul de marinar constituie

economici.
Numai navele sub
pavilion roman.

Numai navele sub


pavilion strain.

Toate navele
indiferent de pavilion.

Dragajul.

Pescuitul.

Depoluarea.

Aprovizionare nave.

Pilotajul.

Libertatea de survol.

Legarea dezlegarea
de nave.

Punerea de cabluri,
conducte petroliere si
conducte submarine.
Agenturare nave.

Navigatia.

Remorcajul.

Bunkerajul.

Act de identitate pentru


personalul navigant.

Act notarial

47.

Cazurile de forta majora invocate de


comandantul navei se verifica si se atesta
de:

Ce obligatie are comandantul si/sau


armatorul ori proprietarul navei daca sunt
la bord ambarcate persoane care exced
personalului minim de siguranta.

Capitania de port in a
carei zona de activitate
s-a produs
evenimentul sau de
catre capitania portului
de destinatie.
Sa nu le permita
ambarcarea fara sa
posede un pasaport.

48.

Sa aibe Carnet de
marinar.

49.

Celor care efectueaza serviciul de cart


trebuie sa li se asigure minimum

Administratia portului in
a carei zona de
activitate s-a produs
evenimentul sau de
catre administratia
portului de destinatie.
Sa imbarce un numar
de persoane care sa fie
in limita mijloacelor de
salvare existente la
bordul navei.
6 ore de odihna intr-un
interval de 24 de ore.

Act de atestare
profesionala a
personalului navigant.
Camera de Comert
Industrie si Navigatie.

50.

Centrul de coordonare a activitatii de


cautare si salvare a vietii omenesti pe
mare se organizeaza si functioneaza in
cadrul:
Centrul de coordonare a activitatilor de
prevenire a poluarii apelor de catre
navele aflate in apele nationale

Agentiei Romane de
Salvare a Vietii
Omenesti pe Mare.

20 de ore de repaus
intr-un interval de 24
de ore.
Autoritatii Navale
Romane.

10 ore de odihna intrun interval de 24 de


ore.
Apele Romane.

Apele Romane

Inspectoratele de
protectie a mediului

41.

42.
43.
44.
45.
46.

51.

Autoritatii Navale
Romane.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.
59.

60.

navigabile si de interventie pentru


depoluare, functioneaza in cadrul:
Certificatul privind incadrarea navei cu
personal minim de siguranta reprezinta

Documentul emis de
armator pentru fiecare
nava in parte unde se
inscriu numarul si
functiile personalului
minim de siguranta.

Cheltuielile pentru hrana sau alocatia


zilnica de hrana se asigura de
Cheltuielile pentru hrana sau alocatia
zilnica de hrana si cazare se includ In
veniturile salariale ale personalului
navigant spre impozitare.
Codul Comercial al Romaniei prevede ca
nava nu poate fi sechestrata cand

Angajator.

Da.

Comanda navei poate trece de la


comandant in cazul in care acesta este in
imposibilitatea de a exercita comanda
asupra navei de...
Comandantul al carei nave este arestata,
retinuta sau sechestrata de autoritatile
altui stat trebuie sa

Comandantul este investit cu autoritate


asupra:
Comandantul navei care acorda asistenta
pentru salvare unei nave aflate in pericol,
este obligat imediat dupa abordaj sa...

Comandantul navei pentru a salva


persoanele, nava si incarcatura precum si
documentele navei trebuie sa...

Documentul emis de
Autoritatea Navala
Romana pentru fiecare
nava in parte, in care
se inscriu numarul si
functia personalului
minim de siguranta.
Navigator.

Documentul emis de
centrele de pregatire
si perfectionare a
personalului navigant.

Comandant.

Numai cand nu se
efectueaza voiaj
international.

Nu.

Cand nava este gata de


plecare si are asupra sa
documentele necesare
pentru efectuarea
voiajului.
Seful mecanic

Cand nava a reusit sa


plece deja din dana,

Cand nava a ridicat


schele de acces la
bord.

Ofiterul maritim I
punte.

Consiliul de bord.

Informeze de indata
Misiunea diplomatica a
Romaniei si Autoritatea
Navala Romana.
Tuturor persoanelor
ambarcate.
Sa se identifice
indicand celeilalte nave
numele propriei sale
nave, portul sau de
inmatriculare si portul
cel mai apropiat la care
va ajunge.
O abandoneze imediat.

Sa incerce sa se
sustraga arestarii,
retinerii ori
sechestrarii.
Ofiterilor brevetati

Sa Instraineze nava
cat mai repede pentru
a nu marii prejudiciile.

Sa salveze marfa si
nava.

Ofiterilor brevetati de
la punte.
Sa constate daca pe
nava sunt persoane
vatamate.

Sa se salveze singur
impreuna cu
documentele navei.

Sa nu paraseasca
nava decat cu
exceptia cazului cand
nu mai exista sanse
reale de salvare a

navei.
Il retina la bord daca
nu vine la timp pilotina
iar debarcarea se va
face in primul port.
Nu acorda asistenta si
salvare navei aflate in
pericol.

Comandantul navei pilotate cu pilot la


bord, dupa iesirea navei din zona sau din
portul unde pilotajul este obligatoriu, are
obligatia sa
Comandantul savarseste o infractiune
daca

Il debarce in siguranta
pe pilotina.

Retina pilotul la bord


pana efectueaza plata.

Acorda ajtor unei nave


aflate in pericol.

Comandantul si ceilalti membri ai


echipajelor navelor care au participat la
operatiunile de asistenta si salvare in
cazul in care operatiunile de asistenta si
salvare a avut loc intre nave apartinand
aceleiasi persoane juridice sau fizice sunt
indreptatiti sa primeasca o parte din
recompensa de salvare ...
Comandantul unei nave nu mai are
obligatia de asistenta si salvare in cazul
in care.

Nu

Comunica navei pe
care o salveaza datele
de identificare a navei
proprii.
Nu pentru ca apartin
aceluiasi proprietar..

Da.

Nava aflata in pericol


refuza expres ajutorul,
precum si atunci cand
s-a primit informatia ca
ajutorul nu mai este
necesar.

Comandantul navei
care este in drum spre
a acorda ajutor se
razgandeste.

Comandantul, la bordul navei aflate in


mars, pentru inregistrarea unei nasteri,
unei casatorii ori a unui deces precum si
pentru certificarea unui testament care se
incheie la bordul navei are calitatea de...
Comandantul, secundul si seful mecanic
de cetatenie romana pot fi inlocuiti la
bordul unei nave sub pavilion roman de
catre persoane straine ...

Avocat sau consilier


juridic.

Ofiter de stare civila


sau notar public.

Comandantul navei
salvatoare primeste
dispozitie de la
prorietarul navei sa nu
se abata din drum
pentru a acorda
ajutor.
Judecator sau
executor.

Nu este admis.

Da, daca armatorul


aproba acest lucru.

67.

Compania trebuie sa precizeze in


sistemul de management, in privinta
comandantului, ca acesta

Sa nu savarseasca o
infractiune in legatura
cu siguranta navigatiei.

Da, in situatii
excetionale cu conditia
ca brevetele acestora
sa fie recunoscute de
Autoritatea Navala
Romana.
Detine la bordul navei
autoritatea suprema.

68.

Compania trebuie sa se asigure ca


membrii echipajului in executarea
sarcinilor...

Comunica eficient intre


ei in realizarera
sarcinilor.

Au inregistrat numai
neconformitati minore.

Sa nu permita
personalului navigant
de la bord sa
emigreze.
Efectueaza in mod
constant ore
suplimentare de

61.

62.

63.

64.

65.

66.

69.

Compania trebuie sa se asigure ca


personalul din cadrul sistemului de
management al sigurantei companiei a...

70.

Compania trebuie sa stabileasca pentru


personalul nou de la bordul unei nave ori
pentru cel transferat pe o functie noua...

71.

Conducerea unei nave de catre o


persoana fara brevet sau certificat de
capacitate corespunzator, constituie
infractiune
Conform codului ISM compania trebuie
sa se asigure in privinta comandantului
ca acesta

Conform Codului ISM sistemul de


management al unei companii trebuie sa
asigure:
Conform conventiei internationale de la
Bruxelles 1952 privind unificarea regulilor
asupra sechestrului asigurator de nave
maritime nava poate fi sechestrata
pentru
Conform prevederilor interne si
internationale o persoana pentru a deveni
navigator trebuie sa aibe varsta minima
necesara de
Constatarea si sanctionarea
contraventiilor la normele privind
transporturile pe apele nationale, sunt de
competenta...
Constrangerea morala si fizica
reprezinta

72.

73.
74.

75.

76.

77.

munca.
Inteles regulile,
reglementarile,
codurile si liniile
directoare.
Traseul pe care nava
va efectua noile
voiaje.

Luat legatura cu
partenerii de afaceri
pentru a se face
cunoscuti.
O perioada de
acomodare la bordul
navei.

Cunoscut toate
echipajele din dotarea
companiei.

Contra ordinei si
disciplinei la bord.

Proceduri legate de
siguranta navei si
protectia mediului si
instructajul pentru
noile sarcinile.
Contra altor infractiuni.

Contra sigurantei
navigatiei.

Detine calificarea
necesara pentru
comanda navei,
cunoaste sistemul de
management al
sigurantei companiei si
beneficiaza de sprijin in
executarea sarcinilor.
Asigurarea unei
activiti care sa
aducatoare de profit.
Orice tip de creanta
inclusiv chirografara.

Este cunoscut si de alti


armatori.

Este in bune relati cu


autoritatile portuare
internationale.

Dezvoltarea relatiilor
comerciale.

Respectarea regulilor
si reglementarilor
obligatorii.
Creante maritime.

Datorii personale.

21 de ani.

18 ani.

16 ani.

Ofiterilor de politiei in
calitate de organ
constatator.

Ofiterilor politiei de
frontiera.

Cauze ce diminueaza
raspunderea penala

Elemente care
agraveaza savarsirea
faptei ce poate
constitui infractiune.

Ofiterilor capitaniei de
port si inspectorilor
Autoritatii Navale
Romane.
Cauze care inlatura
raspunderea penala a
faptei.

78.

Contestatia impotriva desfacerii


disciplinare a contractului de munca se
solutioneaza de

Persoana care ocupa


functia ierarhica
superioara celui care
aplica sanctiunea.
Da.

Tribunalul muncii din


raza careia isi are
sediul unitatea

Conducere al unitatii.

79.

Contractul individual de ambarcare poate


contine clauze mai dezavantajoase decat
contractul colectiv de munca al companiei

Contractul individual de ambarcare se


incheie

Nu.

Numai daca partile navigator / armator se inteleg astfel.

Numai daca salariatulsi


angajatorul consimt.

Daca doreste
angajatorul.

Contractul individual de munca poate


inceta

La solicitarea Directiei
de munca.

82.

Contravaloarea hranei asigurate la bord


se reine din diurna In valuta pe perioada
voiajului

Da, in cazul navelor sub


pavilion roman care
efectueaza voiaj
international.

83.

Contravenientul poate achita pe loc sau


in termen de 48 de ore de la data
incheierii procesului verbal de
contraventie
Contravenientului i se comunica procesul
verbal
Contraventiile la normele privind
transporturile pe apele nationale
navigabile si in porturi se aplica
Controlul statului pavilionului (FSC)
reprezinta

Jumatate din minimul


amenzii prevazute in
actul normativ.

La implinirea
termenului pentru care
s-a incheiat.
Da, in cazul navelor
sub pavilion strain care
efectueaza voiaj in
apele nationale
romane.
Un sfert din minimul
amenzii aplicate.

Obligatoriu si in scris
altfel angajatorul
raspunde
contraventional.
La expirarea
contractului colectiv
de munca.
Da, In cazul navelor
sub pavilion roman
care efectueaza
voiaje In apele
nationale navigabile.
Un sfert din minimul
amenzii prevazute in
actul normativ.

81.

In original.

Si originalul si o copie.

O copie.

Numai persoanelor
fizice.

Peroanelor fizice si
juridice.

Numai persoanelor
juridice.

Controlul efectuat de
Autoritatea Navala
Romana navelor care
arboreaza pavilionul
roman, aflate in/sau
afara apele nationale
navigabile si in
porturile romanesti.
Navele care au
pavilionul acordat de
autoritatea care le
controleaza indifernt
unde se afla, mare

Controlul statului pavilionului (FSC) se


efectueaza la

Controlul efectuat de
Autoritatea Navala
Romana navelor care
arboreaza pavilionul
strain, aflate in/sau
afara apele nationale
navigabile si in porturile
romanesti.
Toate navele dintr-un
port indiferent de
pavilion

Controlul efectuat de
Autoritatea Navala
Romana navelor care
arboreaza pavilionul
straine, aflate in afara
apele nationale
navigabile si in
porturile romanesti.
Navele aflate sub
pavilion strain.

80.

84.
85.
86.

87.

10

88.

Controlul statului portului (PSC)


reprezinta

89.

Controlul statului portului (PSC) se


efectueaza la

90.

Cooperarea pentru reprimarea


emisiunilor neautorizate de radio si
televiziune difuzate de pe marea libera
constituie pentru fiecare stat
Cooperarea pentru reprimarea pirateriei
in marea libera sau in orice alt loc situat
in afara jurisdictiei unui stat constituie
pentru fiecare stat
Cooperarea pentru reprimarea traficului
ilicit de stupefiante si substante
psihotrope in marea libera constituie
pentru fiecare stat
Coordonarea activitatii de asistenta si
salvare se realizeaza de
Culegerea de informatii in detrimentul
apararii sau securitatii nationale
constituie

Culegerea de informatii in detrimentul


apararii sau securitatii nationale
constituie

91.

92.

93.
94.

95.

Controlul efectuat de
Autoritatea Navala
Romana navelor care
arboreaza pavilionul
altor state, aflate in
apele nationale
navigabile si in porturile
romanesti.
Navele aflate n marea
libera indiferent de ce
pavilion ar arbora.

O liberalitate.

libera ori incinta unui


port.
Controlul efectuat de
Autoritatea Navala
Romana navelor care
arboreaza pavilionul
roman, aflate in apele
nationale navigabile si
in porturile romanesti.

Controlul efectuat de
Autoritatea Navala
Romana navelor care
arboreaza pavilionul
altor state, aflate in
apele internationale.

Navele care arboreaza


numai pavilionul
national al autoritatii ce
controleaza.

O obligatie.

Nave ce se afla in
incinta unui port
indiferent de ce
pavilion pe care il
arboreaza.
Un drept.

Un drept.

O liberalitate.

O obligatie.

O obligatie.

Un drept.

O liberalitate.

Garda de coasta

Trecere inofensiva.

Autoritatea Navala
Romana
Trecere ofensiva a
unei nave numai daca
nava arboreaza
pavilion roman.

Trecere ofensiva a unei


nave ce aduce atingere
pacii, ordinii publice sau
securitatii nationale in
marea teritoriala sau in
apele maritime

Trecere inofensiva.

Administratiile
portuare
Trecere ofensiva a
unei nave ce aduce
atingere pacii, ordinii
publice sau securitatii
nationale in marea
teritoriala sau in apele
maritime interioare.
Trecere ofensiva a
unei nave numai daca
nava arboreaza
pavilion roman.

11

Pilotului.

Comandantului.

Interdictia data de
catre capitaniile de a
continua navigatia in
apele nationale
navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul
pe care il arboreaza.
Sanctiune disciplinara
cu caracter general.

Permisiunea de a
putea forta trecerea in
aceste conditii.

Permisiunea de a
naviga pana in primul
port.

Trecere ofensiva a unei


nave numai daca nava
arboreaza pavilion
roman.

Sanctiune disciplinara
specifica numai
navigatorilor.
Trecere inofensiva.

100. Depasirea numarului de pasageri

Permisiunea de a
naviga pana in primul
port.

101. Depasirea pescajului navei pescajul

Permisiunea de a mai
efectua un singur voiaj
in aceste conditii.

Sanctiune aplicata ca
urmare a savarsirii
unei contraventii.
Trecere ofensiva a
unei nave ce aduce
atingere pacii, ordinii
publice sau securitatii
nationale in marea
teritoriala sau in apele
maritime interioare.
Interdictia data de
catre capitaniile de
port la iesirea din
porturi si/sau
continuarea navigatiei
in apele nationale
navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul
pe care il arboreaza
Permisiunea de a
naviga pana in primul
port.

97.

98.
99.

Debarcarea personalului navigant inainte


de expirarea contractului de ambarcare
de pe nava, constituie
Decolarea de pe nave, apuntarea sau
imbarcarea pe nave a oricarui fel de
aparate de zbor constituie

interioare.
Comandantului pentru
ca a dat curs
informatiilor eronate.

96.

Daca informatiile furnizate de pilot sunt


eronate ori au fost transmise eronat cu
buna stiinta, raspunderea pentru
accidentul sau evenimentul produs
revine...
Daca pescajul navei nu permite trecerea
prin zonele din apele nationale navigabile
prin care aceasta urmeaza sa navigheze
se ajunge la

imbarcati peste numarul prevazut in


actele navei conduce la

maxim prevazut in actele navei conduce


la

Permisiunea de a mai
efectua un singur
voiaj in aceste
conditii.

Interdictia data de
catre capitaniile de
port la iesirea din
porturi si/sau
continuarea navigatiei
in apele nationale
navigabile a navelor,
indiferent de
pavilionul pe care il
arboreaza

12

102. Deplasarea unei nave, cu toata viteza,

Benevola.

La latitudinea
proprietarul navei.

Obligatorie pentru
orice comandant de
nava.

103.

O sanctiune disciplinara
pentru salariatul care
savarseste o abatere
disciplinara foarte
grava, prin efectul
produs.
Tuturor tipurilor de
salariati fiind o
sanctiune disciplinara
cu caracter general.

O sanctiune penala ca
urmare a savarsirii
unei infractiuni.

O sanctiune ce
constituie
contraventie conform
legislatiei in vigoare.

Cea mai grava


sanctiune disciplinara.
O obligatie a statului
respectiv.

Numai membrilor
echiplajului uei nave
fiind o sanctiune
disciplinara specifica
navigatorilor.
O sanctiune minora.

O obligatie a firmelor
de salvare.

Celor care au savarsit


o fapta penala fiind o
sanctiune aplicata ca
urmare a savarsirii
unei infractiuni.
O sanctine
contraventionala.
O obligatie a
proprietarului sau
operatorului navei.

Ca navele nu au
respectat condiiile
tehnice de constructie.

Un pericol pentru
siguranta navigatiei.

O eroare de pilotaj.

Cel mult 6 luni.

1 an.

Cel mult 3 luni.

Retributia de salvare.

Ordin de plata pentru


celtuielile efectuate cu
ocazia salvarii.

110. Dreptul de arborare a pavilionului roman

112. Dreptul de arborare a pavilionului roman

a) la solicitarea celui ce
are o creanta maritima
asupra navei; b) cand
este arestata nava; c)

Navelor care
arboreaza pavilioane
de complezenta.
Certificatul de
nationalitate sau
Atestatul de bord.
a) la solicitarea statului
care a acordat
pavilionul; b) La
expirarea certificatului

111. Dreptul de arborare a pavilionului roman

Navelor proprietate a
persoanelor fizice si
juridice straine.
Certificatul de situatie
juridica.

Titlu executoriu pentru


cheltuielile de salvare
cuvenita fiecarui
salvator.
Navelor proprietate a
persoanelor fizice sau
juridice romane.
Certificatul de Clasa
al navei

catre o nava care se afla in pericol ce


transmite un mesaj de ajutor pentru ai
acorda asistenta este
Desfacerea contractului de munca
constituie

104. Desfacerea disciplinara a contractului de

105. Desfacerea disciplinara a contractului de

106.

munca se aplica

107.

108.
109.

munca, reprezinta
Dezesuarea sau ranfluarea unei nave
esuate sau scufundate in apele nationale
navigabile si de a curata albia,
reprezinta
Din puct de vedere al capitaniilor de port
navele esuate, scufundate, parasite sau
abandonate in apele nationale navigabile
reprezinta:
Dispensele pentru functiile superioare, cu
exceptia celor de comndant si sef
mecanic, se pot acorda pentru
Documentul unei cpitnii ce confirm
efectuarea unei salvri si este aprobat de
Autoritatea Navala Romana constituie...
se acorda

se dovedeste prin
se poate retrage:

0
1

a) La solicitarea
proprietarului navei;
b) Daca nu mai sunt
indeplinite conditiile

13

cand nava nu mai


corespunde tehnic.

113. Dreptul de urmarire se aplica si in cazul

de clasa; c) Cand nava


mai arboreaza inca un
pavilion.

Nu.

prevazute la acordaea
pavilionului; c)in cazul
in care o nava
romaneasca incalca
in mod repetat
respectarea legislatiei
nationale.
Uneori.

Da.

1
0

navele de rzboi sau de


aeronavele militare, sau
de alte nave sau
aeronave purtnd
semne exterioare care
s indice clar ca sunt
afectate unui serviciu
public i ca sunt
autorizate n acest
scop,
Jurnalului de bord.

0
0

navele comerciale,
Regulamentele de
navigatie.

0
1

116. Dupa trecerea perioadei legale de

Plangere penala.

Incheiere de punere
sub sechestru.

117.

Tot personalul navigant


imbarcat pe nava.

Personal navigant
iclusiv pasagerii care
primesc sarcini in
acest sens.

118. Echipajul unei nave reprezinta

Totalitatea pasagerilor
de la bordul unei
nave.

119. Echipamentul de protectie se ofera

Totalitatea membrilor
brevetati si nebrevetati
care indeplinesc o
functie la bordul unei
nave.
Contra cost.

Personal navigant
destinat sa asigure
siguranta navei si
navigatiei, a vitalitatii
navei, a prevenirii
incendiilor si poluarii
apelor.
Totalitatea persoanelor
care urca la bordul
unei nave.
In mod gratiut.

Se suporta jumatate

incalcarii legislatiei referitoare la zona


economica exclusiva

114.

115.

Dreptul de urmrire nu poate fi exercitat


dect de:
Drepturile si obligatiile personalului
navigant sunt stabilite prin

retinere, agentul economic trebuie sa


prezinte capitaniei, pentru a putea fi
retinuta in continuare nava, o .
Echipajul minim pentru siguranta
navigatiei este alcatiut din

nave destinate salvrii


vieii omeneti pe
mare
Contractului Colectiv
de Munca al
companiei si
contractului individual
de ambarcare.
Lista a datornicilor.

14

salariatilor...
Ministerul Lucrarilor
publice, Transporturilor
si locuintei
Ministerul Lucrarilor
publice, Transporturilor
si locuintei
Autoritatea Navala
Romana prin Capitaniile
de port.
O luna de la data
aplicarii sanctiunii.

Autoritatea Navala
Romana.

de salariat jumatate
de conducatorul
companiei.
Capitaniile de port

Administratiile
portuare.

Capitaniile de port.

Directiile de munca si
protectie sociala.

1 an de la data aplicarii.

125. Executarea titlului executoriu eliberat

Dupa achitarea tuturor


creantelor maritime.

Doua luni de la data


constatarii
contraventiei.
5 ani de la data de 1
ianuarie a anului
urmtor celui n care a
luat natere acest
drept.
Cu prioritate inaintea
oricarei alte creante.

Centrelor de pregatire
profesionala a
personalului navigant.
Trei luni de la data
ramanerii prescrise a
contraventiei.
3 ani de la data
constatarii.

In ordinea dispusa de
instanta.

126.

Numai cu nave sub


pavilion strain.

Numai cu nave sub


pavilion romanesc.

127. Fapta comandantului de a angaja la

Suspendarea brevetului
comandantului.

Cu nave sub pavilion


roman dar si strain cu
aprobarea autoritatii
competente.
Tragerea la
raspundere penala a
comandantului.

128. Fapta de a parasi postul sau nava ori

Nu se intampla nimic.

129.

S-ar fi putut intrerupe


navigatia ori pune in
pericol siguranta navei,
a incarcaturii sau a
echipajului.
Raspundere
contraventionala.

Suspendarea
brevetului sau
certificatului de
capacitate al
navigatorului.
Nu se cere
indeplinirea unei
conditii de rezultat.

Raspundere
disciplinara.

Raspundere
patrimoniala.

Ape interioare
navigabile.

Zone fluviale si
maritime.

Cai navigabiel.

120. Evidenta centralizata a navelor se tine de

121. Evidenta navelor se tine de catre

122. Evidenta personalului navigant roman se

123. Executarea sanctiunii amenzii se prescrie

124.

tine de

daca procesul verbal de contraventie nu


este comunicat in termen de...
Executarea sanctiunii amenzii se prescrie
in termen de...

pentru salvarea unei nave, de catre


unitatea creditoare, se face...
Explorarea si exploatarea marii sau a
fundului marii, in conditiile legii se
efectueaza
bordul unei nave o persoana care nu
detine brevetul/certificatul corespunzator
duce la

130.

fapta de a dormi in timpul serviciului de


cart sau garda de catre personalul
navigant constituie infractiune numai
daca
Fapta unui salariat prin care a cauzat
pagube materiale angajatorului, din vina
si n legatura cu munca sa constituie
Fluviile,raurile, canalele si lacurile precum
si apele navigabile de frontiera ori apele

15

131.

maritime interioare constituie


Formularul de garantie reala mobiliara se
face public in

Foaia matricola a
registrului matricol al
navei unde este
inregistrat titlul de
proprietate asupra
navei.
Permisiunea de a
naviga pana in primul
port.

Cartea Funciara

Registrul de evidenta
centralizata

Interdictia data de
catre capitaniile de
port la iesirea din
porturi si/sau
continuarea navigatiei
in apele nationale
navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul
pe care il arboreaza
Un drept al capitaniei
de port.

Permisiunea de a mai
efectua un singur
voiaj in aceste
conditii.

O obligatie a
comandantului navei
pilotate

132. Functionarea defectuoasa a instalatiilor

133. Furnizarea de date corecte privind

O obligatie a
administratiei portuare.

134.

Un obiectiv al codului
ISM.

Un drept al companiei.

O obigatie a autoritatii
maritime.

Apel.

Reclamatie .

Recurs.

Apel la Curtea suprema


de Justitie.
Comandantul,
secundul, ofiteri de
punte, seful mecanic,
ofiteri mecanic, alti
ofiteri, personal cu
certificate de
capacitate, personal
auxiliar.

Cu apel la Curtea de
Apel.
Personalul de punte,
personalul de masini,
personalul de
radiocomunicatii,
personal auxiliar.

Cu recurs la Curta de
Apel.
Personalul de
conducere, personalul
de deservire.

de guvernare si a celor de ancorare


conduce la...

135.
136.
137.

pescajul, dimensiunile, tonajul,


incarcatura, caracteristicile si puterea
motoarelor, a propulsoarelor,
manevrabilitatea, precum si orice alte
caracteristici ale navei solicitate de pilot,
reprezinta
Garantarea sigurantei pe mare,
prevenirea vatamarilor corporale sau
pierderea de vieti omenesti si evitarea
deteriorarii mediului, in mod deosebit a
mediului marin si a proprietatii
constituie
Hotararea judecatoreasca ce
solutioneaza plangerea poate fi atacata
cu
Hotararea judecatoreasca de la Tribunalul
muncii poate fi atacata cu
Ierarhia functiilor in cadrul echipajului
reprezinta

16

138. Imbarcarea sau debarcarea de marfuri,

139. Imbunatatirea continua a competentei

140.

stupefiante si substante psihotrope,


fonduri banesti sau de persoane, contrar
legilor si reglementarilor in vigoare,
inclusiv vamale, fiscale, sanitare sau de
imigrare constituie:
personalului de la tarm si de la bordul
navelor in ceea ce priveste
managementul sigurantei, inclusiv
pregatirea acestui personal pentru situatii
de urgenta, cu referire atat la siguranta,
cat si la protectia mediului marin,
constituie:
Impotriva sanctiunii disciplinare, cel
sanctionat poate ataca cu

141. In cadrul celor 24 de ore nu se iau in

142. In cadrul navelor de categoria a II-a intra

143. In cadrul navelor de categoria a III-a intra

144. In cadrul navelor de categoria I-a intra

145. In cadrul navelor de categoria I-a intra

calcul.

Trecere ofensiva a unei


nave ce aduce atingere
pacii, ordinii publice sau
securitatii nationale in
marea teritoriala sau in
apele maritime
interioare.
Un obiectiv al
companiei in domeniul
managementului
sigurantei.

Trecere inofensiva.

Trecere ofensiva a
unei nave numai daca
nava arboreaza
pavilion roman.

Un obiectiv al centrelor
de perfectionare.

Un obiectiv al
institutiilor de
invatamant.

Contestatie in termen
de 30 de zile de la
comunicarea deciziei
de sanctionare.
Zilele in care nava nu
este inca incarcata.

Contestatie in scris in
termen de 30 de zile
de la savarsirea
abaterii disciplinare.
Zilele in care nava are
defectiuni la masina.

Plangere adresata
sefului ierarhic
superior.

Navele cu sau fara


propulsie destinate
transportului de marfuri
si/sau de persoane,
remorcarii sau
impingerii.
Navele fara propulsie.

Celelalte categorii de
nave, inclusiv
ambarcatiunile mici
care nu se incadreaza
la categoria I-a.

Orele din zilele


declarate legal ca
nelucratoare.
Navele care sunt cu
propulsie indiferent de
puterea acesteia.

Navele destinate
activitatilor sportive si
de agrement.

Navele cu propulsie cu
o putere mai mare de
100 kw.
Navele fara propulsie

Navele de agrement
precum veliere si
iahturi, indiferent de
deplasament,
construite pentru
calatorii de lunga
durata, precum si cele
destinate activitatilor
sportive si de
agrement.
Navele cu propulsie cu
o putere mai mare de
136 de kw.
Navele, aparatele si

Navele care sunt cu


propulsie indiferent de
puterea acesteia.
Velierele si iahturile,

17

care au o capacitate de
incarcare mai mare de
10 tone si aparatele cu
instalatiile plutitoare cu
un deplasament mai
mare de 15 tone.
Avertismentul,
confiscarea bunurilor,
suspendarea
autorizatiei de
functionare, inchisoare
contraventionala.
Executorului
judecatoresc in
conditiile Codului de
procedur civila.

146. In cadrul sanctiunilor contraventionale

147. In cazul in care acoperirea prejudiciului

148.

Sa anunte toti clientii de


noua relatie

149. In cazul in care compania nu a asigurat

Zile suplimentare de
odihna.

150.

Solicite capitaniei de
port intreruperea
navigatiei sau a
manevrei navei pe care
o piloteaza, pana la
restabilirea
circumstantelor care fac
posibila navigatia in
siguranta.
Doi martori.
Obliga la o intelegere
cu un salvator.

principale intra

prin retineri lunare din salariu nu se poate


face intr-un termen de maximum 3 ani de
la data la care s-a efectuat prima rata de
retineri, angajatorul se poate adresa...
In cazul in care armatorul cedeaza
exploatarea navei acesta are obligatia...

masurile de protectie a muncii si din


culpa s-a produs un prejudiciu salariatului
acesta are dreptul la
In cazul in care considera ca nava
prezinta pericol pentru siguranta
navigatiei sau pentru securitatea portului
ori observa nereguli in desfasurarea
manevrei, pilotul poate sa

151. In cazul in care contravenientul refuza

152.

semnarea procesului verbal acesta


trebuie confirmat de cel putin
In cazul in care nava in pericol se afla in
apele nationale navigabile si
comandantul sau proprietarul intarzie
nejustificat incheierea unei intelegeri
pentru asistenta sau salvare si capitania

instalatiile plutitoare
indiferent de
capacitatea de
incarcare si
deplasamentul
acestora.
Avertismentul, amenda
contraventionala,
munca in folosul
comunitatii,
inchisoarea
contraventionala.
Organelor de politie
pentru recuperarea
prejudiciului.

indiferent de
deplasament,
construite si echipate
pentru calatorii de
lunga durata.
0

Avertismentul,
blocarea contului
bancar, amenda.

Gardienilor publici
care raspund de
ordinea si linistea
publica.

Sa transmita autoritatii
competete elementele
de identificare ale celui
ce exploateazas nava.
Despagubiri.

Sa se asigure ca
nava va functiona in
siguranta...

Conditii mai bune de


munca.

Continue manevra pe
raspunderea
comandantului.

Continue manevra pe
raspunderea sa.

Nici un martor.

Cel putin un martor.

Prelungi starea de
pericol.

Ordona interventia
pentru salvare
institutiilor
specializate sau altor
nave disponibile.

18

153.

de port considera ca respectiva nava


constituie un pericol real pentru siguranta
navigatiei, pentru mediu sau pentru
populatia din imprejurimi, capitania
poate...
In cazul in care o nava sub pavilion
roman are un eveniment de navigatie in
afara apelor navigabile nationale, raportul
scris (SEA PROTEST) se depune la

La autoritatea locala
competenta in domeniul
navigatiei a statului
unde s-a produs
evenimentul sau a
primului port de escala
pentru evenimentele din
marea libera..
Armamentul din dotare.

La administratia
portuara

la Autoritatea Navala
Romana.

Organele de politie,
jandarmerie sau
gardienii publici.
Administratiei
portuare, direct sau
prin intermediul unui
agent economic
specializat.

Masuri in forta.

Autoriza plecarea
navei catre alt port,
daca aceasta poate
naviga in conditii
minime de siguranta,
iar daca portul
respectiv se afla in alt
stat, va notifica in mod
corespunzator
autoritatii competente
din acel stat.
Politia de Transporturi.

Capitaniei de port
care a dispus
salvarea , direct sau
prin intermediul unui
agent economic
specializat.
Dispune intrarea intrun Santier naval.

Sanctionat disciplinar
si/sau suspendarea

154. In cazul in care personalul navigant

155.

Proprietarului sau
operatorului navei,
direct sau prin
intermediul unui agent
economic specializat.

Sa dispuna retragerea
pavilionului roman.

157. In cazul in care un eveniment de

Autoritatea locala.

158. In cazul in care un navigator este gasit

Promovarea in functie.

156.

refuza sa se identifice in fata ofiterilor de


capitanie acestia pot apela la
In cazul in care proprietarul sau
operatorul unei nave refuza sa efectueze
salvarea si capitania de port solicita
administratorului portuar sa efectueze
operatiunea, cheltuielile se fac in contul si
pe seama
In cazul in care se constata ca eliminarea
deficientelor nu se poate face in portul in
care nava a fost retinuta, Autoritatea
Navala Romana poate...

navigatie are loc in apele nationale,


raportul scris (SEA PROTEST) se depune
la

incompetent, pentru functia pe care o

Capitania de portului
unde s-a produs
evenimentul sau la
prima capitanie de
port romanesc pentru
navele ce sosesc din
voiaj.
Marirea stagiului
pentru promovarea in

19

detine, punand astfel in primejdie


siguranta navigatiei poate duce la
In cazul infractiunilor contra sigurantei
navigatiei in care se produc si consecinte
deosebit de grave legea apreciaza ca

brevetului/certificatului
de capacitate.
Fapta poate fi
considerata ca facuta
in legitima aparare.

functia superioara.

Fapta este mai grava si


pedeapsa este marita.

160. In cazul navelor care vin din voiaj

Depunerea actelor
navelor.

Obtinerea liberei
practici sanitare.

161.

Sa facut publica
pierderea intrun ziar
local.

S -a facut publica
pierderea la Aviz catre
Navigatori.

162. In cazuri de forta majora cand, pentru

Informeze serviciul
vamal.

Informeze
administratia de port .

163.

Permisiunea de a
naviga pana in primul
port.

Permisiunea de a mai
efectua un singur
voiaj in aceste
conditii.

164. In ce interval de timp contravenientul

24 de ore.

Interdictia data de
catre capitaniile de
port la iesirea din
porturi si/sau
continuarea navigatiei
in apele nationale
navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul
pe care il arboreaza
48 de ore.

12 ore.

165.

Organ de urmarire
penala.

Politie portuara

Organ de cercetare
penala.

Relatiilor comerciale
eficiente.

Mijloacele banesti
necesare pentru
repatrierea tuturor
membrilor de echipaj.

Codurilor aplicabile, a
liniilor directoare si a
standardelor
recomandate de
Organizatie,
administratii, societati
de clasificare si de
organizatii din

159.

166.

international acceptul de intrare in port se


elibereaza numai dupa...
In cazul pierderii unui brevet/certificat de
capacitate se elibereaza unul nou dupa
ce
salvarea navei, a incarcaturii acesteia sau
pentru evitarea degradarii mediului,
incarcatura a fost descarcata, partial sau
integral, pe malul caii navigabile,
comandantul are obligatia sa
In cazurile in care siguranta navei este
periclitata sau o nava ar periclita
siguranta navigatiei in apele nationale
navigabile ori nava constituie o sursa
evidenta de poluare se poate dispune

poate achita jumatate din minimul


amenzii
In cercetarea faptelor care constituie
infractiuni din domeniul navigatiei civile
Capitania de port are calitatea de
In Codul ISM sistemul de management
trebuie sa asigure luarea in considerare
a

Fapta este
considerata cu un
grad de pericol mai
redus.
Obtinerea permisului
de acostare
S-a facut publica
pierderea prin
Monitorul Oficial al
Romaniei.
Informeze cea mai
apropiata capitanie de
port si, dupa caz,
politia de frontiera.

20

Sa-l anuleze.

Permis.

Admis daca nu sunt


utilizate.

Coincide cu incinta
portuara.

Coincide cu luciul
apei din interiorul
portului.

170. In registrele matricole pot fi inscrise

Cele care au o
vechime de minim 25
de ani.

171. In timpul folosirii remorcherului

Indeplinesc si conditiile
de stare tehnica
obligatorii si nu sunt
mai vechi de 20 de ani.
Colaboratorii cu nava
remorcata.

Reprezinta fasia de
teren situata in lungul
cheurilor pe o latime
de 30 de metri.
Numai navele noi
construite.

Conducatorii navei
remorcate si transmit
ordine comandantului
navei.

172. In zona sa contigua, Romania exercita

Prevenirea si
reprimarea incalcarilor,
pe teritoriul sau, a
legilor si reglementarilor
sale din domeniul
vamal, fiscal, sanitar si
al trecerii frontierei de
stat.

173. Incarcatura de pe punte ce pericliteaza

Interdictia data de
catre capitaniile de port
la iesirea din porturi
si/sau continuarea
navigatiei in apele
nationale navigabile a
navelor, indiferent de
pavilionul pe care il

Subordonati
comandantului navei
remorcate si respecta
in totalitate ordinele
primite din partea
acestuia.
Prevenirea si
reprimarea incalcarilor,
pe teritoriul sau, a
legilor si
reglementarilor sale
din domeniul penal,
administrativ, sanitar si
al trecerii frontierei de
stat.
Permisiunea de a mai
efectua un singur voiaj
in aceste conditii.

Prevenirea si
reprimarea
incalcarilor, pe
teritoriul sau, a legilor
si reglementarilor sale
din domeniul pemel,
constitutional, sanitar
si al trecerii frontierei
de stat.
Permisiunea de a
naviga pana in primul
port.

168.

169.

sectorul maritim.
Sa nu il mai
intocmeasca.

Precizeze motivele care


au condus la incheierea
lui in acest mod.
Interzis.

167.

In lipsa unui martor la semnarea


procesului verbal de contraventie agentul
constatator are obligatia sa
In marea teritoriala, in apele maritime
interioare si in porturile Romaniei
accesul oricarei nave care are la bord
arme nucleare, chimice ori alte arme de
distrugere in masa, sau care transporta
asemenea arme sau munitie pentru
acestea, este...
In porturi, zona maritima, fluviala sau a
altor cai de navigatie constituie

numai navele care

comandantul si echipajul acestuia devin...

controlul pentru.

stabilitatea navei sau impiedica


vizibilitatea in navigatie conduce la...

21

174.

175.

Incredintarea de catre comandant


conducerea navei unei persoane fara
brevet sau certificat de capacitate
corespunzator atrage
Infractiunea se defineste ca fiind:

176. Inmatricularea este conditionata de

177.

acordarea dreptului de arborare a


pavilionului roman
Inmatricularea unei nave inseamna

arboreaza
Raspunderea
administrativa a
comandantului

Raspunderea penala a
comandantului

Raspunderea
disciplinara a
comandantului

Fapta care constituie


pericol social si este
savarsita cu vinovatie
ce nu este prevazuta de
lege.
Nu.

Fapta care este


savarsita cu vinovatie
dar nu prezinta pericol
social desi este
prevazuta de lege.
Da.

Transcrierea dreptului
de proprietate a noului
proprietar.
Transcrierea dreptului
de proprietate a noului
proprietar.
12 ore.

Transcrierea unei nave


nou construite sau
dobandite.
Inmatricularea unei
nave nou construite.

Fapta ce prezinta
pericol social, fiind
savarsita cu vinovatie
si este prevazuta de
legea penala.
Numai daca solicita
proprietarul navei
acest lucru.
Inregistrarea unei
nave.

Inmatricularea unei
nave nou dobandite.

Doua zile.

24 de ore.

178. Inregistrarea reprezinta

179. Interdictia de plecare a navei nu poate

180.

O responsabilitate a
comandantului.

O responsabilitate a
companiei.

O responsabilitate a
autoritatii maritime

Indeparteze pericolul

Carnetului de marinar.

Opreaste lucrul si sa
informeza de indata.
Brevetului/Certificatului
de competen
Cu titlu gratuit.

Continuie cu grija fara


sa sufere accidente.
Contractului Colectiv de
Munc
Contra cost.

184. La bordul navelor pot fi ambarcate

Nu.

Niciodata.

Se suporta jumatate
de salariat jumatate
de conducatorul
companiei.
Da.

185.

Da, cu exceptia
comandantului,
secundului si a sefului
mecanic, si pot fi
inlocuiti doar cu
aprobarea Autoritatii
Navale Romane.

Nu se pot ambarca
mavigatori de alta
nationalitate,

181.
182.
183.

depasi...
Intocmirea ordinelor si instructiunilor
corespunzatoare in mod clar si simplu la
bordul navelor reprezinta
La aparitia unui pericol salariatul are
obligatia sa
La bordul navei, personalul navigant se
consider ambarcat n temeiul...
La bordul navelor personalul navigant are
dreptul la cazare si hrana

persoane care nu fac parte din personalul


navigant
La bordul navelor sub pavilion roman
echipajul navelor poate fi si de alta
cetatenie decat cea romana

Da, cu conditia sa
aib certificate
recunoscute de IMO.

22

186. La bordul unei nave conducerea este

Comandantul navei.

Proprietarul navei.

Consiliul de bord.

187.

Nu.

Da, numai daca se


prevede in contractul
individual de
ambarcare.

Da.

Cerintele functionale
minimale si obligatorii.

Codul de conduita al
afacerilor.

Diminuarea pedepselor.

Lista clientilor
comerciali ce prezinta
bonitate.
Agravarea situatiei si
marirea pedepselor.

Eliminarea
raspunderii penale
dac persoana
vinovata plateste
prejudiciul.

Trecere inofensiva.

Trecere ofensiva a
unei nave numai daca
nava arboreaza
pavilion roman.

191. Latimea marii teritoriale nu trebuie s

24 de mile marine

6 mile marine

Trecere ofensiva a
unei nave ce aduce
atingere pacii, ordinii
publice sau securitatii
nationale in marea
teritoriala sau in apele
maritime interioare.
12 mile marine

192.

depaseasca
Legitima aparare conduce la.

Condamnarea
inculpatului.

Inlaturarea raspunderii
penale.

193. Lipsa actelor de bord sau daca nu sunt

Permisiunea de a
naviga pana in primul
port.

Permisiunea de a mai
efectua un singur voiaj
in aceste conditii.

194. Lipsa echipajului minim de siguranta la

Interdictia data de
catre capitaniile de port
la iesirea din porturi

Permisiunea de a mai
efectua un singur voiaj
in aceste conditii.

188.
189.

190.

unica si este realizata de catre


La bordul unei nave romane persoanele
care fac parte din echipaj dar nu sunt de
nationalitate romana, beneficiaza de
aceleasi drepturi si obligatii ca si
personalul roman la bordul navei
La elaborarea sistemul de management
al sigurantei compania trebuie sa
includa...
La infractiunile contra sigurantei
navigatiei producerea si a unor pagube
materiale importante, avarierea grav a
unei nave ori distrugerea sau degradarea
important de instalaii i bunuri de orice
fel, conduce la...
Lansarea, debarcarea sau imbarcarea de
tehnica militara, scafandri, submarine,
alte vehicule submersibile sau amfibii si
de orice alte instalatii in masura sa
execute cercetari acvatice sau
subacvatice constituie...

valabile conduce la

bordul navei conduce la

Se considera ca
persoana este
vinovata dar nu se
pedepseste.
Interdictia data de
catre capitaniile de
port la iesirea din
porturi si/sau
continuarea navigatiei
in apele nationale
navigabile a navelor,
indiferent de
pavilionul pe care il
arboreaza
Permisiunea de a
naviga pana in primul
port.

23

195. Lipsa mentiunilor privind numele,

196.

si/sau continuarea
navigatiei in apele
nationale navigabile a
navelor, indiferent de
pavilionul pe care il
arboreaza
Nulitatea procesului
verbal.

Refacerea procesului
verbal.

prescrierea aplicarii
procesului verbal.

De contencios
administrativ.

De maritim si fluvial.

De dreptul muncii.

Capitaniei de port.

Politiei transporturilor.

Politiei de frontiera.

Cu nave sub pavilion


roman dar si strain in
anumite conditii.

Numai cu nave sub


pavilion romanesc.

Numai cu nave sub


pavilion strain.

Trecere ofensiva a unei


nave numai daca nava
arboreaza pavilion
roman.

Trecere inofensiva.

200. Marea libera este definita ca

Acea "parte a marii"


care apartine marii
teritoriale sau apelor
interioare ale unui stat,
fiind deschisa tuturor
natiunilor.

Trecere ofensiva a
unei nave ce aduce
atingere pacii, ordinii
publice sau securitatii
nationale in marea
teritoriala sau in apele
maritime interioare.
Acea "parte a marii"
care apartine marii
teritoriale sau apelor
interioare ale unui stat,
deci ca zona marina
situata in cadrul apelor
nationale nationale,
fiind deschisa tuturor
natiunilor.

201. Marea teritoriala este definita ca

Fasia de mare
adiacenta tarmului,
avand o latime de 24

Fasia de mare
adiacenta tarmului,
avand o latime de 12

Acea "parte a marii"


care nu apartine marii
teritoriale sau apelor
interioare ale unui
stat, deci ca zona
marina situata in afara
suveranitatii
nationale, fiind
deschisa tuturor
natiunilor.
Fasia de mare
adiacenta tarmului,
avand o latime de 12

197.
198.

199.

prenumele si calitatea agentului


constatator si a contravenientului precum
si a descrierii faptei savarsite, a datei
acesteia sau a semnaturii agentului
constatator atrage
Litigiile care au legatura cu transporturile
navale sunt de competenta sectiilor
instantelor.
Luarea de masuri sau efectuarea de
cercetari la bordul navei se pot efectua
numai in prezenta
Lucrarile pentru realizarea si continuarea
constructiilor hidrotehnice si pentru
asigurarea conditiilor tehnice privind
siguranta navigatiei se efectueaza
Manevre sau exercitii cu arme de orice fel
constituie.

24

mile marine, masurata


de la liniile de baza,
considerate ca fiind
liniile celui mai mare
reflux de-a lungul
tarmului sau, dupa caz,
liniile drepte care unesc
punctele cele mai
avansate ale tarmului.

202. Masura suspendarii

Da.

203.

Permisiunea de a mai
efectua un singur voiaj
in aceste conditii.

204. Nava dezarmata inseamna

O nava ce se afla in
stare de dezmembrare.

205. Nava este definita ca fiind

206. Nava in exploatare inseamna

Un mijloc de transport
maritim sau fluvial de
orice tip, propulsate sau
nepropulsate, care
navigheaza la suprafata
sau in imersie,
destinate transportului
de marfuri si/sau de
persoane, pescuit,
remorcaj sau
impingere.
O nava al carui corp

brevetului/certificatului de capacitate
inlatura raspunderea civila sau penala
Membrii echipajului care nu poseda
brevete sau certificate de capacitate
corespunzatoare functiilor impune

mile marine, masurata


de la liniile de baza,
considerate ca fiind
liniile celui mai mare
reflux de-a lungul
tarmului sau, dupa
caz, liniile drepte care
unesc punctele cele
mai avansate ale
tarmului.
Nu.

mile marine, masurata


de la celui mai mic
reflux de-a lungul
tarmului sau, dupa
caz, liniile drepte care
unesc punctele cele
mai avansate ale
tarmului.
0

Da, uneori in functie


de eveniment

Permisiunea de a
naviga pana in primul
port.

O nava in stare de
flotabilitate, cu
mijloace tehnice
demontate, fara
echipaj, dar cu paza
asigurata de personal
calificat (navigatori).
Un mijloc de
depozitare a marfurilor
.

Interdictia data de
catre capitaniile de
port la iesirea din
porturi si/sau
continuarea navigatiei
in apele nationale
navigabile a navelor,
indiferent de
pavilionul pe care il
arboreaza
O nava ce este
pregatita a fi
conservata pentru
iernatic.

Un corp imobil menit


sa se deplaseze
numai cand este
remorcat ori isi pune
in functiune mijloacele
proprii de propulsie.

O nava ce are in

Nava este conservata

25

207. Nava la parcul rece inseamna

208. Nava nu este inzestrata cu suficiente

209. Nava scoasa din exploatare inseamna

210. Navele au dreptul sa acosteze sau sa

reparatie motorul
principal.

pentru iernatec.

O nava la ancora cu
personal minim de
siguranta.

Permisiunea de a mai
efectua un singur voiaj
in aceste conditii.

Permisiunea de a
naviga pana in primul
port.

O nava fara echipaj sau


cu echipaj redus.

Unde pot ancora sau


acosta mai bine.

ca nava nu are
asigurata flotabilitatea,
dotarile sunt scoase
partial/total din
functiune, echipajul
este redus, si va fi
apta de folosit numai
dupa terminarea
lucrarilor de reparatii si
completarea
echipajului.
Numai in locurile fixate
in acest scop si cu
totul exceptional in
cazuri de forta majora
si in alte locuri.

mijloace de salvare, de stingere a


incendiilor, de semnalizare si de ancorare
conduce la

ancoreze la tarm in afara limitelor


portului

asigura flotabilitatea,
are dotari si echipaj
complete, este apta de
a fi imediat folosita
conform destinatiei,
chiar daca nu e utilizata
efectiv.
O nava dezafectata,
amplasata in afara
senalului navigabil.

O nava cu starea
corpului ce asigura
flotabilitatea, cu
mijloace tehnice in
stare de conservare,
fara echipaj, dar cu
paza asigurata de
personal calificat din
randul navigatorilor.
Interdictia data de
catre capitaniile de
port la iesirea din
porturi si/sau
continuarea navigatiei
in apele nationale
navigabile a navelor,
indiferent de
pavilionul pe care il
arboreaza
O nava ce este apta
si indeplineste toate
conditiile de
navigabilitate.

Nu trebuie sa
respecte nici o
obligatie.

26

211. Navele care arboreaza pavilion strain si

Uneori.

Da.

Nu.

212.

Nave de nationalitate
romana si nu pot naviga
sub pavilionul altui stat.

Nave de nationalitate
romana si pot naviga
si sub paviloane de
complezenta.

213. Navele de categoria a II-a se

Numar si semn.

Nume si semn.

Nave de nationalitate
romana ce mai pot
arbora inca un
pavilion daca este
inmatriculata si in alt
registru.
Numar si/sau semn.

214.

De a trece inofensiv.

Registre matricole.

216. Navele nou construite sau dobandite de

Contractului de
constructie ori de
vanzare-cumparare.

Autorizarii sau
notificarii prealabile.
Registre de matricole
pentru nave de
categoria a II-a.
Certificatului de clasa.

217.

in locurile in care
considera ca le permite
pescajul.

Acolo unde ii dispune


armatorul.

218. Navele pot acosta si in afara zonelor

in cazuri de forta
majora, cu conditia
luarii tuturor masurilor
pentru a nu stanjeni
navigatia in siguranta a
celorlalte nave si cu
informarea imediata a
capitaniei de port in a
carei zona de activitate
si, dupa caz, a politiei
de frontiera in a carei
zona de jurisdictie s-a
produs acostarea.

in locurile stabilite in
acest scop si care sunt
semnalizate
corespunzator.
in cazuri de stare de
necesitate, cu conditia
luarii tuturor masurilor
pentru a nu stanjeni
navigatia in siguranta
a celorlalte nave si cu
informarea imediata a
capitaniei de port in a
carei zona de activitate
si, dupa caz, a politiei
de frontiera in a carei
zona de jurisdictie s-a
produs acostarea.

219. Navele proprietatea persoanelor fizice

Suspendarea dreptului
de arborare a
pavilionului roman pe
perioada derularii

Retragerea dreptului
de arborare a
pavilionului roman pe
perioada derularii

in cazuri de
constrangere, cu
conditia luarii tuturor
masurilor pentru a nu
stanjeni navigatia in
siguranta a celorlalte
nave si cu informarea
imediata a capitaniei
de port in a carei zona
de activitate si, dupa
caz, a politiei de
frontiera in a carei
zona de jurisdictie s-a
produs acostarea.
Scoaterea din
evidenta a navei.

215.

sunt folosite pentru servicii


guvernamentale pot fi retinute
Navele care arboreaza pavilionul roman
sunt

individualizeaza printr-un
Navele de razboi sunt supuse de regula
regimului
Navele in constructie se transcriu in

la persoane fizice sau juridice straine de


catre persoane fizice sau juridice romane
pot naviga pe baza
Navele pot acosta in afara porturilor sau
la malul unei cai navigabile numai

aprobate numai

sau juridice romane pot solicita daca


inchiriaza nava unor persoane juridice
sau fizice straine...

1
1

Pactului de
neagresiune.
Registre de evidenta
a navelor in
constructie.
Permisului provizoriu
de arborare a
pavilionului roman.

27

220.

Navele se clasifica din punct de vedere


juridic

221. Navele se inmatriculeaza in

222. Navele straine cu propulsie nucleara sau

223. Navele straine cu propulsie nucleara sau

224. Navele straine cu propulsie nucleara si

contractului
Pe tipuri de nave, ex.:
cargou, vrachier, Ro-ro,
petrolier, chimice, etc.
Registre matricole.

0
0

contractului
In mobile, imobile si
fixe.

Pe trei categorii, ex.:


categoria I, a II-a, de
agrement.
Registre pentru nave
in constructie.
Caile de navigatie
maritime si vor ocoli
dispozitivele de
separare a traficului
prescrise.

Registre de evidenta
centralizata.
Caile de navigatie
desemnate pe hartile
de navigatie si vor
respecta dispozitivele
de separare a traficului
uzuale.

Numai cu aprobarea
prealabila a organelor
romane competente,
care va fi solicitata cu
cel putin 30 de zile
inainte de data intrarii.
Detina substante de
neutralizare a
radiatiilor.

Numai cu aprobarea
prealabila a organelor
romane competente,
cand solicita intrarea
in port.

Aibe documentele
prevazute de
acordurile
internationale pentru
aceste nave si
incarcatura pe care o
transporta si sa ia
masurile speciale de
precautie prevazute
de aceste acorduri.
Sa efectueze acte de
comert.

Numai caile de
navigatie desemnate de
autoritatea romana
competenta si vor
respecta dispozitivele
de separare a traficului
prescrise.
Cu conditia sa nu aibe
emisii radioactive.

Le arunce in apa in caz


de pericol.

225. Navele straine pot intra si naviga prin

De a trece inofensiv.

De a naviga ofensiv.

226.

Numar.

Nume.

Semn.

Numar.

Nume.

Semn.

Interzise plecarea de
catre capitaniile de port
la iesirea din porturi
si/sau continuarea

Permise a efectua un
singur voiaj in aceste
conditii.

Permise a naviga
pana in primul port.

care transporta substante radioactive ori


alte substante sau deseuri periculoase ori
nocive vor utiliza...

care transpota substante radioactive pot


intra in rade sau in porturi de pe teritoriul
Romaniei

navele care transporta substante


radioactive sau alte substante
periculoase sint obligate, atunci cind se
afla in trecere prin marea teritoriala, sa

227.
228.

marea teritoriala a statului riveran cu


conditia...
Navele, aparatele si instalatiile plutitoare
cu propulsie, de categoria I-a se
individualizeaza printr-un
Navele, aparatele si instalatiile plutitoare
fara propulsie, de categoria I-a se
individualizeaza printr-un
Navelor cu gaura de apa le sunt...

28

navigatiei in apele
nationale navigabile a
navelor, indiferent de
pavilionul pe care il
arboreaza
Vor naviga cu nava in
apele nationale
romane.

229. Navelor maritime proprietate a

230. Navelor maritime proprietate a

Incheie un contract de
asociere cu o persoana
juridica romana.

231. Nedepunerea raportului scris (SEA

Pierderea valabilitatii
raportului scris.

232. O nava care nu este inmatriculata nu are

233.

Sa navige pe apele
navigabile.
Reuseste sa fuga din
dana.

persoanelor fizice sau juridice straine li se


acorda dreptul de arborare a pavilionului
roman daca :
persoanelor fizice sau juridice straine li se
acorda dreptul de arborare a pavilionului
roman daca
PROTEST) in termenul legal conduce la:

dreptul ...
O nava retinuta poate efectua voiajul
daca

Daca nava este de


constructie
romaneasca.

Tragerea la
raspundere a
armatorului pentru
pierderea probelor sau
a imposibilitatii
conservarii lor.
Sa stationtioneze.

Daca persoana fizica


sau juridica straina
are domiciliul sau
sediul unei filiale
deschise in Romania.
Tragerea la
raspundere a
comandantului pentru
pierderea probelor
sau a imposibilitatii
conservarii lor.
Sa fie in stere de
exploatare
Nava este gata
incarcata pentru
efectuarea voiajului.

Salariatului.

234. Obligatia asigurarii echipamentului de

Sindicatului.

Proprietarul sau
operatorul navei depun
o garantie suficienta
care a fost acceptata.
Angajatorului.

235.

Poluatorului.

Ministerului Mediului.

Proprietarului sau
administratorului
zonei poluate.

Agentiei Romane de
Salvare a Vietii
Omenesti pe Mare ARSVOM

Autoritatea Navala
Romana

Politia de Frontiera

Autorizare prealabila.

Nu au nevoie de nici o
autorizare.

Contract de transport.

236.

237.

protectie si de lucru revine


Obligatia de a suporta cheltuielile
ocazionate de interventia pentru
depoluarea apelor nationale navigabile,
limitarea si indepartarea consecintelor
poluarii, in cazul poluarii acestora de
catre nave apartine:
Obligatiile care revin statului roman prin
conventiile si acordurile internationale la
care acesta este parte, referitoare la
activitatea de cautare si salvare a vieti
omenesti pe mare sunt indeplinite de ...
Operatiunile care se efectueaza in afara
limitelor portului au nevoie de

Sunt inchiriate prin


contract bare-boat sau
leasing unei persoane
fizice sau juridice
romane.
Daca nava este de
constructie
romaneasca.

29

238. Ordinele de interventie pentru salvare ale

Navele sub pavilion


roman.

239.

Organizaia
Internaional Maritim

240. Orice activitate care se desfasoara cu

Trecere ofensiva a unei


nave numai daca nava
arboreaza pavilion
roman.

241.

capitaniei de port, sunt obligatorii


pentru
Organizaia internaional
interguvernamental cu competene n
domeniul securitatii maritime este

incalcarea reglementarilor internationale


in domeniul radiocomunicatiilor sau care
poate perturba functionarea sistemelor de
comunicatii sau a oricarui alt echipament
sau instalatii in marea teritoriala
constituie
Orice activitate de cercetari stiintifice,
arheologice sau ridicari hidrografice fara
aprobarea statului riveran in marea
teritoriala constituie

Toate navele,
indiferent de pavilionul
pe care il arboreaza.
Organizatia
Internationala Green
Peace

Navele sub pavilion


strain.

Trecere ofensiva a
unei nave ce aduce
atingere pacii, ordinii
publice sau securitatii
nationale in marea
teritoriala sau in apele
maritime interioare.
Trecere inofensiva.

Asociatia
Internationala a
Porturilor si
Capitaniilor
Trecere inofensiva.

Trecere ofensiva a
unei nave numai daca
nava arboreaza
pavilion roman.

Trecere ofensiva a
unei nave numai daca
nava arboreaza
pavilion roman.

Trecere ofensiva a
unei nave ce aduce
atingere pacii, ordinii
publice sau securitatii
nationale in marea
teritoriala sau in apele
maritime interioare.
Trecere ofensiva a
unei nave ce aduce
atingere pacii, ordinii
publice sau securitatii
nationale in marea
teritoriala sau in apele
maritime interioare.
Sa fie cetatean
roman, si sa detina un
brevet valabil pentru
zona de navigatie
pentru care se
asigura pilotajul navei,
eliberat de oricare

242. Orice activitate de pescuit sau alta

Trecere ofensiva a unei


nave ce aduce atingere
pacii, ordinii publice sau
securitatii nationale in
marea teritoriala sau in
apele maritime
interioare.
Trecere inofensiva.

243. Orice alta activitate care incalca trecerea

Trecere inofensiva.

Trecere ofensiva a
unei nave numai daca
nava arboreaza
pavilion roman.

244. Pentru a fi pilot trebuie sa fie indeplinite

Sa fie cetatean roman


sau strain, si sa detina
un brevet valabil pentru
zona de navigatie
pentru care se asigura
pilotajul navei, eliberat
de catre Autoritatea

Sa fie cetatean roman,


si sa detina un brevet
valabil pentru zona de
navigatie pentru care
se asigura pilotajul
navei, eliberat de catre
Autoritatea Navala

activitate de explorare ori exploatare


ilegala a resurselor naturale si biologice
in marea teritoriala constituie

inofensiva sau care se desfasoara cu


incalcarea legilor statului riveran
constituie

urmatoarele conditii

30

Navala Romana.

Romana.

245. Pentru a li se lua in calcul ambarcarea pe

Carnetul de marinar cu
ambarcarea/debarcarea
efectuata de nava.

246. Pentru a putea fi inmatriculate navele

247. Pentru aplicarea politici de siguranta si

Obtina in prealabil
dreptul de arborare a
pavilionului roman.
Mutat pe navele unde
sunt deficitare in
aplicarea politicii de
siguranta.

248. Pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare

249. Pentru exploatarea in siguranta a navei

250. Pentru intretinerea navei compania

autoritate inclusiv una


straina.
Adeverinta de la o
firma de crewing.

Contractul individual
de ambarcre si
adeverinta privind
perioada de
ambarcare, eliberata
de la nava.
Nu aibe o vechime mai
mare de 10 ani.

Fie libera de sarcini.

Trimis la perfectionare.

Inlocuirea disciplinara
din functie a salariatului
care a savarsit
abaterea.
Prezenta la bordul
navei a unui angajat al
autoritati navale.

Suspendarea din
functie a salariatului in
cauza.

Motivat de
comandant, ce are
acesta
responsabilitate
trasata de companie.
Efectuarea unei
cercetari prealabile a
faptei.

O responsabilitate
uniforma la bordul
navei.

Inspectiile sunt
efectuate la intervale
corespunzatoare.

251. Pentru intretinerea navei compania

252. Pentru navele comerciale in trecere prin

Orice nonconformitate,
daca este remediata,
nu se raporteza decat
daca se considera ca a
produs un prejudiciu
companiei.
Exercitarea jurisdictiei
este ceruta de capitanul
navei (ori de un agent
diplomatic sau consular
al statului de pavilion.

Inspectiile sunt
efectuate doar la
intalnirea unor situatii
dificile.
Orice nonconformitate
este raportata
impreuna cu indicarea
cauzei posibile, daca
aceasta este
cunoscuta.
Exercitarea jurisdictiei
este ceruta de
persoana vatamata.

nave sub pavilion strain personalul


navigant roman trebuie sa prezinte

trebuie sa

protectie a mediului echipajul trebuie

e obligatorie

compania trebuie sa asigure

trebuie sa se asigure ca

trebuie sa se asigure ca

marea teritoriala, jurisdictia penala a


statului riveran se exercita la bordul
acestora prin acte de arestare sau de
instructie cu privire la infractiunile comise
la bord in timpul pasajului atunci cand

O persoana sau mai


multe care sa asigure
legatura dintre tarm si
nava si cu acces
direct la cel mai inalt
nivel conducerii.
Inspectiile sunt
efectuate la cererea
autoritatilor.

Orice nonconformitate
se raporteaza daca
este majora.

Exercitarea jurisdictiei
este ceruta de oricare
membru al
echipajului,

31

253. Pentru navele comerciale in trecere prin

A fost savarsita o
abatere disciplinara in
marea teritoriala.

A fost respectata
linistea publica a tarii
sau ordinea in marea
teritoriala.

A fost incalcata
linistea publica a tarii
sau ordinea in marea
teritoriala.

254.

Pentru reprimarea
traficului de persoane.

Pentru reprimarea
traficului ilicit de
stupefiante.

Pentru reprimarea
traficului de transport
de marfa.

Consecintele infractiunii
nu aduc atingere
asupra statului riveran.

Consecintele
infractiunii se extind
asupra statului riveran.

Consecintele
infractiunii au
implicatii doar la
bordul navei.

Nu.

Da.

Ca regula nu, numai


in caz de forta majora.

Patrimonial, n temeiul
normelor i principiilor
rspunderii civile
contractuale.
Mai mare.

Contraventional, n
temeiul normelor de
stabilire si sanctionare
a contrave
Aceasi, ntrucat nu
conteaza daca la bord
faci sau nu parte din
echipajul de siguranta
ori esti sau nu n
cart/garda.
Despagubire in limita
bunurilor pierdute sau
distruse.

Penel, n temeiul
normelor Codului
penal.

Mai mica.

Nu poate solicita
despagubiri in aceste
conditii.
Cate intra pe procesul
verbal iar la nevoie se
suplimenteaza.
Doua perioade din
care una trebuie sa
aibe cel putin 8 ore.

255.

256.
257.

258.

marea teritoriala, jurisdictia penala a


statului riveran se exercita la bordul
acestora prin acte de arestare sau de
instructie cu privire la infractiunile comise
la bord in timpul pasajului atunci cand...
Pentru navele comerciale in trecere prin
marea teritoriala, jurisdictia penala a
statului riveran se exercita la bordul
acestora prin acte de arestare sau de
instructie cu privire la infractiunile comise
la bord in timpul pasajului atunci cand...
Pentru navele comerciale in trecere prin
marea teritoriala, jurisdictia penala a
statului riveran se exercita la bordul
acestora prin acte de arestare sau de
instructie cu privire la infractiunile comise
la bord in timpul pasajului atunci cand.
Pentru ocuparea functiilor superioare de
comandant ori sef mecanic se poate
acorda dispense...
Pentru pagubele materiale produse
angajatorului din vina i n legtur cu
munca lor salariatul raspunde
Pentru personalul navigant care asigura
siguranta navigatiei si este gasit sub
influenta bauturilor alcoolice sau in stare
de ebrietate pedeapsa va fi...

259. Pentru pierderea sau distrugerea

Despagubire in limita
contractului individual
de ambarcare.

260.

Pentru fiecare
contraventie un proces
verbal.
Doua perioade din care
una trebuie sa aiba o
durata de cel putin 6
ore.

Un singur proces
verbal de contraventie.

Trei perioade din care


una sa aibe cel putin 6
ore.

echipamentului propriu din cauze care nu


au legatura cu serviciul sau din propria
vina, personalul ambarcat poate solicita
Pentru savarsirea mai multor contraventii
in acelasi timp se incheie

261. Perioada de odihna poate fi impartita in


cel mult

32

262. Perioadele de odihna nu se respecta in

Cand nu sunt activitati


la bordul navei.

In situatii critice, de
urgenta, in timpul
exercitiilor sau conditii
de exceptie.
Politia de frontiera.

263. Permisele de acostare se acorda de

Administratia portului.

264. Personal navigant auxiliar reprezinta

Navigatorii care
indeplinesc functii de
siguranta la bordul
navei.

Membrii de echipaj
care nu poseda brevet
sau certificat de
capacitate,dar
indeplinesc functii la
bord in baza calificarii
specifice.
Navigatorii care
poseda carnet de
marinar.

265. Personal navigant brevetat reprezinta

266. Personalul auxiliar trebuie sa posede

267. Personalul de specialitate al santierelor

Navigatorii care poseda


un certificat de
capacitate recunoscut
de autoritatea de stat in
domeniu
Certificate de
capacitate
Nici un document.

Brevete

Carnet de marinar.

Brevet sau certificat


de capacitate.

268.

Actul normativ cu privire


la stabilirea echipajului
minim de siguranta.
In limba de lucru ori in
limbile intelese de
acesta.
Izolat.

Capitania de port.

Santierul naval.

Numai in limba
matera.

Prin traducator
autorizat.

Detasat.

Promovat in functie.

Navigatorii care poseda


carnet de marinar.

Comandantul navei si
ofiterii.

Da.

Numai daca renunta la

Navigatorii care
poseda un certificat
de capacitate
recunoscut de
autoritatea de stat in
domeniu
Numai daca au

urmatoarele cazuri..

269.
270.
271.

care participa la efectuarea probelor de


mars trebuie sa posede urmatoarele
documente specifice personalului
navigant
Personalul minim de siguranta la navele
ce efectueaza probe de mare este stabilit
de
Personalul navei,pentru a intelege,
trebuie sa primeasca informatii
relevante ...
Personalul navigant de la bord care pune
in pericol siguranta navei, a personelor
sau lucrurilor aflate pe nava poate fi
Personalul navigant nebrevetat reprezinta

272. Personalul navigant roman se poate

1
1

Cand comandantul
navei doreste sa
ajunga mai repede la
destinatie.
Autoritatea Navala
Romana, prin
capitaniile de port.
Membri de echipaj
fara carnet de
marinar.

Navigatorii care
poseda un brevet
recunoscut de catre
autoritatea de stat in
domeniu.
Carnete de Marinar

33

ambarca pe nave sub pavilion strain

cetatenia romana.

273. Pescuitul se efectueaza

Numai cu nave sub


pavilion strain.

274. Pilotajul navelor maritime in porturile si pe

Serviciu de siguranta
de interes national
pentru navele sub
pavilion strain,
indiferent de pavilionul
pe care acestea il
arboreaza, in mod
nediscriminatoriu
privind durata, calitatea
si tarifele practicate

275. Pilotul pe timpul cat se afla la bordul

276. Pilotul poate parasi nava pilotata in

Furnizeze
comandantului numai
informatii referitoare la
conditiile meteo, astfel
incat nava sa
navigheze si sa
efectueze manevrele
portuare in deplina
siguranta.
Comandantul nu ii ofera
informatiile referitoare
la caracteristicile navei..

277. Pilotul

Se substituie
comandantului.

278. Plangerea contravenientului conduce la

Anularea precesului
verbal de contraventie.

279. Plangerea impotriva procesului verbal de

Organul din care face


parte agentul
constatator care il

cai navigabile romanesti reprezinta....

navei are obligatia sa

situatia in care...

contraventie se depune la

Cu nave sub pavilion


roman dar si strain cu
aprobarea autoritatii
competente.
Serviciu de siguranta
de interes national
pentru toate navele,
indiferent de pavilionul
pe care acestea il
arboreaza, in mod
nediscriminatoriu
privind durata,
calitatea si tarifele
practicate

Furnizeze
comandantului toate
informatiile referitoare
la zona sau portul
respectiv, astfel incat
nava sa navigheze si
sa efectueze
manevrele portuare in
deplina siguranta.
A acostat nava chiar
daca este la cheu si nu
are inca legaturile
facute.

Face parte din


echipajul navei si nu
se substituie
comandantului
Suspendarea
executarii
contraventiei.

judecatorie.

aprobarea Autoritatii
Navale Romane.
Numai cu nave sub
pavilion romanesc.
Serviciu portuar de
interes local pentru
toate navele,
indiferent de
pavilionul pe care
acestea il arboreaza,
in mod
nediscriminatoriu
privind durata,
calitatea si tarifele
practicate.
Furnizeze
comandantului
informatii referitoare
la regulametul
portuar.

A acostat, respectiv a
ancorat nava in
siguranta si a primit
acordul
comandantului.
Nu face parte din
echipajul navei si nu
se substituie
comandantului.
Prelungirea celor 48
de ore in care sa se
achite jumatate din
minim.
Organul imediat
ierarhic superior.

34

280. Politica n domeniul sigurantei si

281. Poluarea deliberata si grava, de orice

282. Poluarea facuta cu intentie conduce la

depune in cel mai scurt


timp la judecatorie.
La bordul navelor.

Atat la bordul navelor


cat si la tarm.

Trecere ofensiva a unei


nave numai daca nava
arboreaza pavilion
roman.

Anularea
brevetului/certificatului
de capacitate

Trecere ofensiva a
unei nave ce aduce
atingere pacii, ordinii
publice sau securitatii
nationale in marea
teritoriala sau in apele
maritime interioare.
Suspendarea
brevetului/certificatului
de capacitate.

283. Prejudiciul cauzat de salariat

Decizie de imputare.

284. Preluarea comenzii comandantului poate

Plata efectuata de
salariat ca urmare a
recunoasterii culpei ori
in caz contrar prin
hotarare
judecatoreasca
definitiva.
Sefului mecanic.

Sefului de echipaj..

285. Preluarea comenzii navei se inscrie in

Jurnalul de masini al
navei.
Sanctiune disciplinara
specifica navigatorilor.

286. Preluarea fara drept a controlului navei,

Jurnalul de bord al
navei.
Contraventie la normele
privind transporturile.

287. Prevederile codului I.S.M. pot fi aplicate

Tuturor navelor
maritime si fluviale.
O obligatie.

288. Prevenirea si pedepsirea transportului de

Tuturor navelor
maritime.
O liberalitate.

protectiei mediului trebuie asigurata...

natura, a apei si a mediului marin, a


spatiului aerian de deasupra apei sau
afectarea deliberata si grava a
ecosistemelor marine constituie

angajatorului poate fi recuperat prin

trece asupra

direct sau indirect, constituie.

La tarmul ce cuprinde
zone turistice sau
rezervatii naturale
protejate.
Trecere inofensiva.

Prelungirea perioadei
de suspendare a
brevetului/certificatului
de capacitate peste
cele12 luni.
Proces verbal de
constatare.

Numai asupra
ofiterului maritim I
punte si apoi asupra
ofiterilor de punte,
dupa caz.
In registrul de scara.
Infractiune prevazuta
de Capitolul VI din
Decretul nr. 443/1972
Tuturor navelor
fluviale.
Un drept.

sclavi pe navele aflate sub pavilionul lor


(orice sclav refugiat pe o nava este
socotit a fi liber) constituie pentru fiecare
stat

35

289. Prin definitie infractiunea difera de

Gradul de pericol social


mai ridicat n cazul
infractiunii.

290. Prin remorcaj se asigura.

Desfasurarea in conditii
de siguranta a
navigatiei si a
manevrelor portuare.

291. Prin trecerea inofensiva se intelege.

Faptul de a survola prin


marea teritoriala in
scopul de a traversa
fara a ancora sau a
face escala, exceptand
cazurile de forta majora
sau nevoile impuse de
navigatie, trecerea
trebuie sa fie rapida si
neintrerupta .

292. Procedurile de instruire trebuie sa fie

293.

contraventie prin

294.
295.
296.

efectuate cu...
Procesul verbal se semneaza de agentul
constatator si de contravenient
Procesului verbal de contraventie se
poate ataca cu
Publicitatea garantiilor reale mobiliare la
nave se face prin
Publicitatea garantiilor si sarcinilor
instituite asupra navelor se realizeaza
prin depunerea

0
0
0

297. Raportul scris (SEA PROTEST) in cazul

298.

unui eveniment la bordul navei se depune


de
Raportul scris (SEA PROTEST) se
depune in termen de

299. Raspunderea juridica pentru incalcarea

Faptul ca in cazul
contraventiei pericolul
social este mai ridicat
ca cel al infractiunii.
Legarea/dezlegarea
navelor la cheu.

Gradul egal de pericol


social pe care il are
fapta savarsita.

Faptul de a naviga prin


marea teritoriala in
scopul de a
incarca/descarca nava
in afara limitelor
portului, iar
operatiunea trebuie sa
fie rapida si
neintrerupta.

Cel putin 1/2 din cei


implicati in mod direct.
Pe fiecare fila.

Cu tot echipajul navei


indiferent de instructaj.
Pe fiecare pagina.

Plangere in termen
de30 de zile.
Arhiva electronica
nationala.
Contractului de
constructie ori de
vanzare-cumparare.

Reclamatie la organul
ierarhic superior.
Registrul matricol.

Conditia necesara ca
navele sa isi poata
opri masina dupa ce
in prealabil sa legat la
remorcher.
Faptul de a naviga
prin marea teritoriala
in scopul de a
traversa fara a ancora
sau a face
escala,exceptand
cazurile de forta
majora sau nevoile
impuse de navigatie,
trecerea trebuie sa fie
rapida si
neintrerupta .
Intreg personalul
implicat.
Doar la sfarsitul
procesului verbal.
Plangere in termen de
15 zile.
Grefa judecatoriei.

Aviz de garantie reala


mobiliara.

Navigatorul care are


legatura cu evenimentul
ca martor direct.
24 de ore de cand s-a
efectuat raportul.

Comandantul navei.

24 de ore de cand s-a


sesizat autoritatea
competenta

Penala, administrativa,

24 de ore de la sosirea
navei in port sau de la
producerea
evenimentului.
Civila, penala,

Disciplinara,

Cererea creditorului si
debitorului in
persoana
proprietarului de
nava.
Armatorul navei.

36

normelor de protectie a muncii poate fi

disciplinara, civila.

patrimoniala,
contraventionala.

materiala,
contraventionala,
penala.
5 ani.

300. Raspunderea patrimoniala a salariatului

3 ani.

1 an.

301.

Capitaniei.

Solicitantului.

Capitaniei care a
procedat la retinerea
navei
!/2 din salariul tarifar net
lunar.
Scrisa.

Aceluia la cererea
caruia a fost retinuta
nava.
1/3 din salariul tarifar
net lunar.
Enuntata.

5 ani pe oricare din


functiile pe care le
poate detine.

S.O.L.A.S.

5 ani pe functia
inscrisa in
brevet/certificat de
capacitate.
S.T.C.W.

L.L.C.

Sanctiune penala

Sanctiune disciplinara.

Sanctiune disciplinara.

Sanctiune
contraventionala.

Sactiune
contraventionala.
Sanctiune penala.

Ca infractiunea de
obstructionare a
justitiei.

Cu o pedeapsa egala
cu cu cea aplicata la
exercitarea atributiilor
de servici sub influenta
bauturilor alcoolice.

310. Regimul de mare libera se aplica...

Apelor marilor si
oceanelor situate in
sfera zonei economice
exclusive, a marii
teritoriale, a apelor
internationale si a
apelor arhipelagice ale
statelor.
Suveranitatii asupra
marii libere.

311. Regimul juridic al marii libere este

Apelor marilor si
oceanelor situate in
afara sferei zonei
economice exclusive, a
marii teritoriale, a
apelor internationale si
a apelor arhipelagice
ale statelor.
Libertatii marilor, potrivit
caruia aceasta este

302.

se prescrie in termen de
Raspunderea pentru interdictia de
plecare revine...
Raspunderea pentru retinerea
nejustificata a navei este in sarcina

303. Ratele prin care se recupereaza un

304.

305.

306.
307.
308.

309.

prejudiciu nu pot fi mai mari de


Reclamatia de retinere a navei trebuie sa
fie obligatoriu.
Reconfirmarea brevetelor /certificatelor
de capacitate daca au efectuat un stagiu
de imbarcare de cel putin 12 luni in
ultimii
Recunoasterea brevetelor se face in
concordanta cu regulile conventiei
Reducerea salariului de baza pe o durata
de 1-3 luni cu 5-10 %, constituie
Reducerea salariului de baz i/sau,
dup caz, i a indemnizaiei de
conducere pe o perioad de 1-3 luni cu 510 %, poate fi clasificata
Refuzul personalului din cadrul
echipajului navei de a se supune
recoltarii probelor biologice in vederea
stabilirii alcoolemiei se pedepseste

guvernat de principiul...

1
0

0
0

Proprietarului sau
operatorului navei.
Comandantului si
armatorului navei
2/3 din salariul tarifar
net lunar.
Suficient daca este
anuntata prin statie.
3 ani pe o functie
superioara.

Cu o pedeapsa cu
inchisoarea mai mare,
ce corespunde cu
efectuarea serviciului
in stare de ebrietate
n forma agravanta.
Numai apelor marilor
si oceanelor.

Suveranitatii asupra
platoului continental

37

312. Remorcajul de manevra al navelor

313. Remorcajul de manevra al navelor

314. Remorcajul de manevra al navelor

315. Remorcherul poate parasi nava

deschisa tuturor
statelor, si nici un stat
nu poate in mod valid
sa pretinda suveranitate
asupra vreunei parti a
marii libere.
Numai cu nave sub
pavilion strain.

Numai cu nave sub


pavilion romanesc.

Cu nave sub pavilion


roman dar si strain in
anumite conditii.
Un serviciu al autoritatii
locale ce se efectueaza
numai pentru navele
sub pavilion roman.

Numai cu nave sub


pavilion strain.

Un serviciu portuar de
interes local si se
efectueaza sub
controlul statului
pentru toate navele,
indiferent de pavilionul
acestora, in mod
nediscriminatoriu
privind durata,
calitatea si tarifele
practicate.

Daca nava remorcata


nu a iesit inca din zona
sau portul unde
remorcajul este
obligatoriu

Nava remorcata a iesit


in afara zonei sau a
portului unde
remorcajul este
obligatoriu chiar daca
nu a primit acordul
comandantului navei
remorcate.

316. Respectarea obligatiilor de protectie a

O obligatie.

Un drept.

Un serviciu de
siguranta de interes
national si se
efectueaza sub
controlul statului
pentru toate navele,
indiferent de
pavilionul acestora, in
mod nediscriminatoriu
privind durata,
calitatea si tarifele
practicate.
Dupa ce a primit
acordul
comandantului navei
remorcate si nava
remorcata a iesit in
afara zonei sau a
portului unde
remorcajul este
obligatoriu.
Un beneficiu.

317.

Secundul navei.

Comandantul navei.

Armatorul navei.

Comandantului navei
pilotate.

Pilotului.

Capitaniei de port.

Autoritatea maritima a
statului de pavilion.

Companie.

Organizatia
Internationala

fluviale in porturi se efectueaza cu nave


maritime in porturi se efectueaza
maritime in porturi, reprezinta conform
legii

remorcata intr-o manevra de plecare din


port numai

318.
319.

muncii constituie
Responsabil de starea de navigabilitate a
navei este
Responsabilitatea, privind navigatia si
manevrele efectuate in porturi de o nava
cu pilot la bord ,revine
Responsabilitatile comandantului la
bordul navei sunt stabilite de...

Cu nave sub pavilion


roman dar si strain in
anumite conditii.
Numai cu nave sub
pavilion romanesc.

38

320.

Responsabilitatile trasate trebuie sa


indeplineasca urmatoarele conditii...

Sa fie clare si in scris.

321. Retinerea unei nave nu poate continua

1
0

322. Retinerea unei nave poate inceta daca

323. Retrogradarea din funcie, cu acordarea

324.

peste limita admisa prin lege decat


daca

salariului corespunztor funciei n care sa dispus retrogradarea, pentru o durat


ce nu poate depi 60 de zile,
constituie
Salariatul trebuie sa poarte echipamentul
de protectie

325. Sanctiune complementara pentru

326.

personalul navigant, ce a ncalcat


normele privind transporturile pe apa,
poate consta in...
Sanctiunea disciplinara va fi stabilita si
comunicata in scris persoanei incadrate

Solicitantul prezinta la
capitania de port o
notificare a
recunoasterii datoriilor.

Sa fie cat mai


permisive pentru a
lasa o libertate de
decizie.
0
1

Solicitantul prezinta la
capitania de port o
incheiere executorie a
instantelor
judecatoresti
competente de punere
a navei sub sechestru.

0
0

Maritima.
Sa fie transmise de
companie in functie
de situatiile
prezentate de
comandant.
Proprietarul navei
prezinta la capitania
de port o incheiere
executorie a
instantelor
judecatoresti
competente de
punere sub sechestru
a uneia din navele
sale.
Proprietarul sau, dupa
caz, operatorul navei
ori proprietarul marfii
promite ca va plati
datoria.

Proprietarul sau, dupa


caz, operatorul navei ori
proprietarul marfii a
facut dovada constituirii
unor garantii suficiente
in raport cu creanta
invocata si aceasta a
fost acceptata de cel
care a solicitat
retinerea.
Sanctiune disciplinara
cu caracter general.

Proprietarul sau, dupa


caz, operatorul navei
ori proprietarul marfii
depune jumatate din
creanta invocata si
aceasta a fost
acceptata de cel care
a solicitat retinerea.

Sanctiune aplicata ca
urmare a savarsirii
unei contraventii.

Sanctiune disciplinara
specifica numai
navigatorilor.

In mod obigatoriu in
vederea prevenirii
accidentelor de munca
si conform normelor de
protectie a muncii.
Suspendarea brevetului
sau certificatului de
capacitate.

Numai atunci cand


considera salariatul ca
se poate rani.

Numai daca i s-a


facut instructajul de
protectia muncii.

Blocarea contului
bancar.

Majorarea amenzii
contraventionale cu
50%.

In cel mult 30 de zile de


la data cand cel in drept

In 15 zile de la data
cand cel in drept a o

In cel mult 30 de zile


de la savarsirea

39

in munca in termen de

327. Sanctiuni contraventionale

328. Sanctiunile contraventionale se clasifica

329.

in
Savarsirea unei infractiuni specifice
activitatii de navigatie conduce la

330. Scoaterea navelor scufundate, a epavelor

331.

a o aplica a luat
cunostinta de
savarsirea abaterii.
Majorarea amenzii
contraventionale cu
50%.

aplica a luat cunostinta


de savarsirea abaterii.

faptei.

Perceperea de
penalitati daca nu sa
achitat in termen de 30
de zile.

Principale si
complementare.
Anularea brevetului /
certificatului de
navigatie.
Cu nave sub pavilion
roman dar si strain in
anumite conditii.
Ocrotirea vietii pe mare.

Principale si
secundare.
Suspendarea
brevetului/certificatului
de capacitate.
Numai cu nave sub
pavilion strain.

Stabilirea bordului
liber.

Cei care au Carnet de


marinar.

Cei care sunt angajati


de un armator.

333. Se poate suspenda brevetul/certificatul

Neprelungirea
valabilitatii Carnetului
de marinar.

Neefectuarea vizitei
medicale.

334. Serviciile de interes local pentru

Numai cu nave sub


pavilion romanesc.

Numai cu nave sub


pavilion strain.

335.

Certificatul de situatie
juridica emis de

Declaratia pe proprie
raspundere a

complementare sunt

332.

si a incarcaturii acestora, aflate in apele


nationale navigabile se efectueaza
Scopul Codului international de
management al sigurantei - Codul I.S.M. reglementeaza
Se considera personal ambarcat

de capacitate pentru

desfasurarea activitatii organelor


administratiei publice centrale si ale
administratiei publice locale, precum si
altele asemenea se efectueaza
Situatia juridica a navei se poate
demonstra prin

0
0

0
0

Confiscare bunurilor,
suspendarea sau
anularea autorizatiei
de functionare,
inchiderea unitatii,
blocarea contului
bancar, suspendarea
activitatii agentului
economic, retragerea
licentei pentru
activitati de comert
exterior, desfintarea
unor lucrari.
Avertismentul si
amenda.
Nulitatea
brevetului/certificatului
de capacitate.
Numai cu nave sub
pavilion romanesc.
Exploatarea in
siguranta a navelor si
prevenirea poluarii.
Cei care au
ambarcarea efectuata
in Carnetul de
mariner.
Nerespectarea
prevederilor cuprinse
in regulamentele de
navigatie
Cu nave sub pavilion
roman dar si strain in
anumite conditii.
Certificatul de
nationalitate.

40

capitania de port.
Catre Autoritatea
Navala Romana.

proprietarului navei.
Administratorul zonei
respective.

Politia de frontiera.

in scris.

Prin statie.

Verbal.

O obligatie prevazuta
in contractul de
ambarcare.

Un obiectiv al
autoritatilor maritime.

339. Stabilirea personalului minim de

Ordin al ministrului
transporturilor.

Ordonanta a
Guvernului.

Un obiectiv al
companiei in
domeniul
managementului
sigurantei.
Lege speciala

340.

Legea data de
Parlamentul Romaniei.

Hotarare de Guvern.

1 la mie

0,8 la mie

342. Starea de ebrietate pentru a constitui

A introdus la bordul
navei bauturi alcoolice.

343. Starea de necesitate constituie

Si la o mbibaie mai
mic, dac aceasta are
drept consecin
micorri manifeste ale
facultilor de echilibru
ori de micare ale
acelei persoane,
dificultate n exprimare
ori incoeren ideatic,
constatate clinic sau
prin orice alte mijloace
de prob.
O cauza care inlatura
caracterul penal al
faptei

O cauza care
agraveaza savarsirea
faptei

336.

337.
338.

341.

Situatiile in care operatiunile de


incarcare/descarcare de marfuri si/sau de
pasageri se pot efectua in afara porturilor
si conditiile in care aceste activitati se pot
desfasura se stabilesc de...
Solicitarea privind interzicerea plecarii
navei pentru debite va fi facuta...
Stabilirea de masuri de siguranta
impotriva tuturor riscurilor identificate
constituie

siguranta pentru navele si instalatiile


plutitoare fluviale este reglementata
prin
Stabilirea si sanctionarea contraventiilor
la normele privind transporturile pe apele
nationale navigabile si in porturi se
reglementeaz prin
Starea de ebrietate pentru a constitui
infractiune contra sigurantei navigatiei
consta intr-o imbibatie alcoolica in
sange

infractiune contra sigurantei navigatiei


este ndeplinita...

Ordin al Ministerului
Transporturilor,
Constructiilor si
Locuintei.
Mai mare 0,80 g/l
alcool pur in sange ori
o concentratie ce
depaseste 0,40 mg/l
alcool pur in aerul
expirat.
A permis si favorizat
consumarea unor
colegi de servici.

O cauza care
conduce la
condamnarea

41

344.

Statul riveran poate incepe exercitarea


dreptului de urmarire...

Impotriva navelor care


au incalcat legile si
regulamentele, in zona
economica exclusiva si
continua acest drept in
marea teritoriala a altui
stat.
Permisiunea de a
naviga pana in primul
port.

O imbibatie alcoolica
n sange de pana la
0,80 g/l alcool pur in
sange ori o
concentratie de pana
la 0,40 mg/l alcool pur
in aerul expirat.
Autoritatea Navala
Romana, centrele de
pregatire profesionala,
operatorii portuari.

Autoritatea Navala
Romana, organele
penale ori
judecatoresti.

345. Stivuirea si armarea marfurilor in magazii

346. Structura echipajului navei este alcatiuta

Comandant, personal
brevetat, personal
nebrevetat personal
auxiliar.

347. Structura si ierarhia echipajului navei este

COLREG

348. Sub influena buturilor alcoolice este

A consumat mai mult de


o sticla de bere ori un
pahar de vin ori alta
bautura alcoolica.

349. Suspendarea brevetelor de capacitate

350. Suspendarea brevetelor/certificatelor de

Autoritatea Navala
Rmana, organele de
cercetare penala ori
centrele de pregatire
profesionala
24 de luni.

De la 6 la 12 luni.

De la 1 la 12 luni.

351.

Consumarea de bauturi
alcoolice sau a
drogurilor si efectuarea

Neefectuarea de
voiaje pe o perioada
mai mare de 5 ani.

Neefectuarea de
voiaje pe o perioada
de 7 ani.

ce sunt defectuoase, periclitand siguranta


navigatiei conduce la...

din

invinuitului.
Impotriva navelor care
au incalcat legile si
regulamentele, in
marea teritoriala si
continua acest drept
in marea libera.

Impotriva navelor care


au incalcat legile si
regulamentele, in
marea libera si
continua acest drept si
in marea teritoriala a
altui stat.
Interdictia data de
catre capitaniile de
port la iesirea din
porturi si/sau
continuarea navigatiei
in apele nationale
navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul
pe care il arboreaza
Personal de punte,
personal de masini,
personal de
radiocomunicatii,
personal auxiliar.
Regulamentele de
Navigatie .

reglementata de

considerata persoana din echipaj care


are...

poate fi dispusa de..

capacitate se poate face pe o perioada


Suspendarea brevetelor/certificatelor de
capacitate se poate face pentru

Permisiunea de a mai
efectua un singur
voiaj in aceste
conditii.

Personal
administrativ,
personal tehnologic si
medico-sanitar.

Legea ce
reglementeaza
transportul naval.
A depit ratia
acordata de catre
conducerea navei.

42

352. Suspendarea brevetului/certificatului de

serviciului sub influenta


acestora.
Contestatie in termen
de 30 de zile de la
suspendare.

353. Suspendarea contractului individual de

12 luni.

30 zile lucratoare.

Reclamatie la organul
ierarhic superior in
termen de 15 zile de
la suspendare.
10 zile lucratoare.

354.

"Platou continental".

"Mare libera".

"Zona internationala".

Legislatia dreptului
administrativ.

Legislatia civila

356. Transcrierile, in registrele matricole ale

Consfintirea dreptului
real.

357.

Numai cu nave sub


pavilion romanesc.

Legislatia muncii,
acordurile si
conventiile
internationale.
Opozabilitatea fata de
terti a drepturilor reale
transcrise.
Numai cu nave sub
pavilion strain.

Cu nave sub pavilion


roman dar si strain in
anumite conditii.

Numai cu nave sub


pavilion romanesc.

Aducerea la
cunostinta
autoritatilor.
Cu nave sub pavilion
roman dar si strain in
anumite conditii.
Numai cu nave sub
pavilion strain.

Navele sa urmeze orice


itinerariu.

Navele sa opreasca
acolo unde considera
ca nu stanjenesc
navigatie.

360. Trecerea unei nave straine prin marea

Nu pescuiesc in apele
nationale.

Navele sa urmeze
drumurile maritime,
senalele si pasele
recomandate,
specificate de hartile
maritime si in
documentele de
navigatie.
Nu se produc
accidente de navigatie.

361. Valabilitatea brevetelor si certificatelor de

2 ani.

10 ani.

Nu se aduce atingere
pacii, ordinii publice
sau securitatii
nationale.
5 ani.

362.

5 ani de la data
absolvirii.
Suprasolicitare.

5 ani de la efectuarea
vizitei medicale.
Stres.

capacitate in cazul in care se considera


ca este nejustificata se ataca cu

355.

358.

359.

munca, pentru savarsirea unei abateri


disciplinare, nu poate depasi...
Teritoriile submarine aflate sub apele
marii libere constituie...
Timpul de munca si de odihna se
stabileste de minister conform cu

capitaniilor, de drepturi reale instituite


asupra navelor au ca efect
Transportul navelor cu
remorchere/impingatoare intre porturile
romanesti se efectueaza
Transportul pilotilor care asigura pilotajul
la intrarea si iesirea din porturi, in
interiorul acestora si pe caile navigabile
se efectueaza...:
Trecerea inofensiva implica ca

teritoriala este inofensiva atit timp cat...

363.

capacitate nu pot depasi:


Valabilitatea cursurilor obligatorii impuse
prin Conventia STCW este de
Vatamarea corporala, intoxicatia

Cu actiune in justitie in
trei zile de la
comunicarea Deciziei..

10 ani de la data
absolvirii.
Accident de munca

43

364.
365.

profesionala care are loc in timpul


procesului de munca si care provoaca
incapacitatea temporara de munca de cel
putin 3 zile, invaliditate, constituie
Verificarea respectarii cerintelor specifice
sistemului de management al sigurantei
constituie
Vizita medicala pentru personalul
navigant este

0
0

O responsabilitate a
echipajului conform
codului I.S.M.
Necesara a fi efectuata
pentru a putea promova
in functie.

1
1

366. Zona contigua a Romaniei este.

Fisia de mare adiacenta


marii teritoriale care se
intinde spre largul marii
pina la distanta de 24
mile marine, masurata
de la marea teritoriala
in continuare..

367. Zona economica este supusa

Jurisdictiei apelor
nationale ale statului
riveran.

368. Zona economica exclusiva a fost instituita

Protejarii frontierei de
stat.

369. Zona economica exclusiva se intinde.

Spre largul marii pe o


distanta de 250 de mile
marine de la liniile de
baza de la care se
masoara latimea marii
teritoriale.

370. Zona economica:

Nu face parte din

in vederea

O responsabilitate a
comandantului
conform codului I.S.M.
Obligatorie si periodica
pentru prelungirea
valabilitatii carnetului
de marinar.
Fisia de mare
adiacenta marii
teritoriale care se
intinde spre largul
marii pina la distanta
de 12 mile marine,
masurata de la liniile
de baza.
Jurisdictiei statului
riveran si drepturilor
sale suverane
economice, si
reprezinta si aspecte
de mare libera
constand in: libertatea
de navigatie, de survol
si de asezare a
cablurilor si
conductelor
submarine.
Protejarii resurselor
piscicole si a altor
interese economice.
Spre largul marii pe o
distanta de 200 de
mile marine de la cel
mai mic reflux de la
care se masoara
latimea marii
teritoriale.
Face parte din zona

O responsabilitate a
autoritatii portuare.

Efectuata numai in
cazul in care salariatul
se imbolnaveste.

Fisia de mare
adiacenta marii
teritoriale care se
intinde spre largul
marii pina la distanta
de 24 mile marine,
masurata de la liniile
de baza.
Jurisdictiei ce
reglementeaza mare
libera .

Protejarii marea
teritoriala.

Spre largul marii pe o


distanta de 200 de
mile marine de la
liniile de baza de la
care se masoara
latimea marii
teritoriale.
Face parte din

44

teritoriul statului riveran.

371. Zona maritima, fluviala sau a altor cai

Fasia de apa situata in


spre apa marii
teritoriale sau al apelor
interioare navigabile, pe
o latime de 20 de metri.

372. Zona maritima, fluviala si a altor cai

Fasia de teren in lungul


tarmului marii teritoriale
sau a apelor interioare
navigabile pe o latime
de 10 metri.

navigabile constituie...

navigabile reprezinta.

comuna statelor
riverane.
Fasia de apa situata in
lungul tarmului marii
teritoriale sau al apelor
interioare navigabile,
pe o latime de 30 de
metri.
Fasia de apa in lungul
tarmului marii
teritoriale sau a apelor
interioare navigabile
pe o latime de 10
metri.

teritoriul statului
riveran.
Fasia de teren situata
in lungul tarmului
marii teritoriale sau al
apelor interioare
navigabile, pe o
latime de 30 de metri.
Fasia de teren,
indiferent de forma
de proprietate
asupra terenului,
situata in lungul
tarmului marii sau
al apelor interioare
navigabile, pe o
latime de 30 metri
masurat de la
marginea apei spre
interiorul uscatului.

45