Sunteți pe pagina 1din 64

Învățământ secundar superior

Caietul 2 JOBS nr.
Caietul
2
JOBS
nr.

Eu și punctele mele forte

Analiza competențelor, a intereselor și a personalității

superior Caietul 2 JOBS nr. Eu și punctele mele forte Analiza competențelor, a intereselor și a
superior Caietul 2 JOBS nr. Eu și punctele mele forte Analiza competențelor, a intereselor și a
PROIECT CO-FINANȚAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEȚIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUȚIEI ELVEȚIENE PENTRU UNIUNEA

PROIECT CO-FINANȚAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEȚIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUȚIEI ELVEȚIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ

Proiectul româno-elvețian JOBS (Orientare profesională – Instruire în întreprinderi și școli) combină două elemente: piața muncii și educația. Printr-un curs transcurricular cu durata de un an, programul JOBS pregătește elevii din ultimii ani de învățământ secundar inferior sau din primii ani de învățământ secundar superior. Aceștia își evaluează și își dezvoltă propriile competențe și deprinderi de viață și se informează despre realitățile de pe piața muncii.

Coordonarea elaborării, a design-ului și a editării acestor materiale didactice a fost realizată de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, București în cooperare cu Centrul pentru Proiecte Internaționale în domeniul Educației al Universității Pedagogice, Zurich. Publicarea a fost co-finanțată de către Elveția.

Un element specific în dezvoltarea materialelor didactice JOBS l-a reprezentat cooperarea cu toți cei implicați în sistemul educațional. Profesorii, pedagogii, psihologii și directorii celor două școli pilot din Brașov (Colegiul Tehnic Transilvania și Școala Gimnazială nr. 25), reprezentanții Inspectoratului Școlar al județului Brașov, precum și specialiștii și experții de la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și de la Universitatea București au contribuit la elaborarea unor materiale inovative, făcând totodată parte dintr-un proces democratic de dezvoltare a educației. Cele mai sincere mulțumiri se îndreaptă către toți aceștia.

Zurich, București, Brașov, 2014

Autori:

Wiltrud Weidinger, Martin Keller, Rolf Gollob

Consultanţă editorială:

Matthias Borer, Hannes Schaad

Editare:

Camelia Cojocaru, Ana Maria Grigore, Elena Ionică, Markus John, Sabrina Marruncheddu, Corinna Mauth, Tania Mihu, Cosmina Mironov, Anca Popovici, Mihaela Ștefănescu, Zoica Vlăduț

Traducere:

Irma Ferencz și Andreea Ihos (limba maghiară), Tania Mihu (limba română), Nadya Dalla Valle (limba germană)

Ilustrații:

Peti Wiskemann

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi tradusă, reprodusă sau transmisă, sub orice formă sau prin orice mijloace, electronic (CD-ROM, Internet etc.) sau mecanic, inclusiv fotocopiere, înregistrare sau prin orice sistem de stocare sau regăsire a informației fără acordul prealabil, în scris al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care este singurul proprietar al publicației. Această prevedere se aplică în întreaga lume.

www.edu.ro

Această prevedere se aplică în întreaga lume. www.edu.ro www.jobsproject.ro www.phzh.ch/ipe 2 Caietul JOBS 2
Această prevedere se aplică în întreaga lume. www.edu.ro www.jobsproject.ro www.phzh.ch/ipe 2 Caietul JOBS 2

www.jobsproject.ro

www.phzh.ch/ipe

în întreaga lume. www.edu.ro www.jobsproject.ro www.phzh.ch/ipe 2 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior)

Eu şi punctele mele forte

Analiza competențelor, a intereselor şi a personalității

 

Caietul pentru elevi

 

Recomandări practice pentru profesori

Tema nr. 1: Competențele mele

Sarcina de lucru 1:

Cum mă văd pe mine și cum îi văd pe ceilalți

6

Note pregătitoare

7

Sarcina de lucru 2: Feedback asupra competențelor

12

Note pregătitoare

13

Sarcina de lucru 3: Punctele mele forte

14

Sfaturi practice

15

Sarcina de lucru pentru acasă: Eu și interesele mele

18

Sfaturi practice

19

 

Tema nr. 2: Eu și interesele mele

   

Sarcina de lucru 1:

Discuția în

clasă

26

Sfaturi practice

27

Sarcina de lucru 2: Diagrama intereselor mele

30

Sfaturi practice

31

Sarcina de lucru 3: Scrierea unei scurte povestiri

34

Note pregătitoare

35

 

Tema nr. 3: Personalitatea mea

   

Sarcina de lucru 1:

Timp

pentru citit

40

Sfaturi practice

41

Sarcina de lucru 2: Pregătirea prezentării

42

Sfaturi practice

43

 

Tema nr. 4: Cum să mă prezint

   

Sarcina de lucru 1: Finalizarea prezentării

52

Note pregătitoare

53

Sarcina de lucru 2: Exersarea prezentării

56

Note pregătitoare

57

Sarcina de lucru 3:

Prezentarea

58

Note pregătitoare

59

Sarcina de lucru 4: Evaluarea Caietului JOBS 2

60

Sfaturi practice

61

Caietul JOBS 2 - Tema nr. 1:

Competențele mele

Să analizez la ce sunt bun

Competența este un ansamblu de cunoștințe, deprinderi și abilități care per- mit unei persoane să acționeze eficient într-o situație dată, fie că este vorba de muncă sau de studiu. Este capacitatea unei persoane de a se pronunța asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoașteri adânci a problemei în discuție.

Exemplu: Abilitatea de a comunica eficient online reprezintă o competenţă a unei persoane care poate decurge din cunoștințele de limbaj, deprinderile practice de IT și atitudinea față de cei cu care comunică.

de IT și atitudinea față de cei cu care comunică. Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior);
Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 1: Cum mă văd

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 1:

Cum mă văd pe mine şi cum îi văd pe ceilalţi

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 1: Cum mă văd pe
1: Cum mă văd pe mine şi cum îi văd pe ceilalţi X Sarcină de lucru:

X

Sarcină de lucru:

Elaborează profilul de competenţă (diagrama de competenţe) pentru

profilul de competenţă (diagrama de competenţe) pentru X tine și pentru încă doi membri ai grupului

X tine și pentru încă doi membri ai grupului din care faci parte. Pregătește-te să comentezi și să primești comentariile celorlalți.

Organizarea clasei:

Muncă individuală și în grup de trei elevi.

clasei: Muncă individuală și în grup de trei elevi. 50’ Procedură: 1) Formați grupuri de câte
clasei: Muncă individuală și în grup de trei elevi. 50’ Procedură: 1) Formați grupuri de câte

50’

Procedură:

1)

Formați grupuri de câte trei elevi.

2)

Acordă-ţi timp să citești cele opt competenţe de pe pagina urmă-

3)

toare. Îți vor folosi ca să creezi profilul competențelor pentru tine și pentru membrii grupului tău. Creează-ţi propriul profil. Vei obţine o diagramă ca o pânză de pă- ianjen, care reflectă autoevaluarea. Încearcă să dai un exemplu pen- tru fiecare calitate/competență. Notează evenimente/momente sau acțiuni din care să reiasă calitatea/competența respectivă. Apoi elaborează câte un profil pentru ceilalţi doi membri ai grupului. În privința unor calități/competențe știi câte ceva (acolo poți adăuga evenimente/momente sau acțiuni), în legătură cu altele va trebui să intuiești. Încearcă să fii onest și realist, dar și constructiv. Pregătește feedback-ul pentru fiecare dintre cei doi parteneri. Notează-ți ideile pe rândurile libere din foaia de lucru. Folosește, de asemenea, In- strumentul nr. 16: Feedback.

Materiale:

- Instrumentul nr. 16: Feedback

- Materialul informativ: Cele opt competențe

- Foaia de lucru: Profilul meu

- Foaia de lucru: Cum îi văd pe membrii grupului meu

Notele pregătitoare ale profesorului

Pagina profesorului
Pagina
profesorului
Cele opt competențe Competența Întrebări cheie 1) Concentrarea asupra unor sarcini - Pot să mă

Cele opt competențe

Competența

Întrebări cheie

1) Concentrarea asupra unor sarcini

- Pot să mă concentrez mult timp asupra aceleiași sarcini?

- Pot să repet cu ușurință o piesă la un instrument muzical?

- Îmi poate fi abătută ușor atenția?

2) Competențe tehnice (echipamente, computere …)

- Cum mă descurc cu programele noi de computer? Pot să-i ajut și pe alții să le înțeleagă?

- Cum mă descurc cu echipamentele de orice fel? Pot să repar echipamentele defecte din casă? Sau, cel puțin, încerc s-o fac?

3) Ajutor acordat altor persoane

- Sunt de ajutor celorlalți?

- Ajut alți oameni dacă este necesar, inclusiv pe cei care nu-mi sunt prieteni (la căratul bagajelor, arătându-le drumul,…)?

4) Rezolvarea sarcinilor

- Îmi place să rezolv diverse sarcini? Am răbdare chiar și atunci când încep să se complice lucrurile?

5) Calcule, lucrul cu numerele

- Fac cu precizie calcule numerice? Îmi place să am o vedere de ansamblu asupra cheltuielilor și economiilor mele? Pot să-mi țin singur evidențele și să-mi fac singur calculele?

6) Planificare, organizare

- Îmi place să organizez turnee de fotbal sau excursii etc.?

7) Arte: desen, pictură, sculptură, compoziție, dans

- Sunt fericit când pot să desenez? Este pentru mine arta un mod de a-mi exprima emoțiile?

8) Conversația cu oamenii față în față sau la telefon

- Îmi place să comunic cu ceilalți? Sau sunt mai degrabă timid?

Profilul meu (diagrama pânză de păianjen)

Concentrarea asupra unor sarcini Exemplu:

de păianjen) Concentrarea asupra unor sarcini Exemplu: Conversația față în față sau la telefon Exemplu:
Conversația față în față sau la telefon Exemplu: Competențe tehnice Exemplu: Nume: Arte Ajutor acordat
Conversația
față în față
sau la telefon
Exemplu:
Competențe
tehnice
Exemplu:
Nume:
Arte
Ajutor acordat
Exemplu:
altor persoane
Exemplu:
Planificare
și organizare
Rezolvarea sarcinilor
Exemplu:
Exemplu:

Calcule, lucrul cu numerele Exemplu:

Cum îi văd pe membrii grupului meu Membrul nr. 1 al grupului: Concentrarea asupra unor

Cum îi văd pe membrii grupului meu

Membrul nr. 1 al grupului:

Concentrarea asupra unor sarcini Exemplu:

Conversația față în față sau la telefon Exemplu: Competențe tehnice Exemplu: Nume: Arte Ajutor acordat
Conversația
față în față
sau la telefon
Exemplu:
Competențe
tehnice
Exemplu:
Nume:
Arte
Ajutor acordat
Exemplu:
altor persoane
Exemplu:
Planificare
și organizare
Rezolvarea sarcinilor
Exemplu:
Exemplu:

Calcule, lucrul cu numerele Exemplu:

Note pentru feedback verbal (vezi Instrumentul nr. 16: Feedback)

Cum îi văd pe membrii grupului meu

Membrul nr. 2 al grupului:

Concentrarea asupra unor sarcini Exemplu:

nr. 2 al grupului: Concentrarea asupra unor sarcini Exemplu: Conversația față în față sau la telefon
Conversația față în față sau la telefon Exemplu: Competențe tehnice Exemplu: Nume: Arte Ajutor acordat
Conversația
față în față
sau la telefon
Exemplu:
Competențe
tehnice
Exemplu:
Nume:
Arte
Ajutor acordat
Exemplu:
altor persoane
Exemplu:
Planificare
și organizare
Rezolvarea sarcinilor
Exemplu:
Exemplu:

Calcule, lucrul cu numerele Exemplu:

Note pentru feedback verbal (vezi Instrumentul nr. 16: Feedback)

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 2: Feedback asupra competențelor

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 2:

Feedback asupra competențelor

nr. 1 – Sarcina de lucru 2: Feedback asupra competențelor X Sarcină de lucru: Oferă feedback
nr. 1 – Sarcina de lucru 2: Feedback asupra competențelor X Sarcină de lucru: Oferă feedback

X

Sarcină de lucru:

Oferă feedback și primește comentariile celorlalți. Astfel, vă veți cunoaște

comentariile celorlalți. Astfel, vă veți cunoaște X mai bine pe voi înșivă și unii pe alții.

X mai bine pe voi înșivă și unii pe alții.

cunoaște X mai bine pe voi înșivă și unii pe alții. X 40’ Organizarea clasei: Grupul

X

cunoaște X mai bine pe voi înșivă și unii pe alții. X 40’ Organizarea clasei: Grupul

40’

Organizarea clasei:

Grupul vostru de trei.

Procedură:

1)

Priviți împreună diagramele fiecărui membru din grup. Așezați-le în

Ce m-a surprins?

2)

fața voastră. Decideți împreună cine va comenta primul.

3)

Comentaţi diagrama primului coleg. Folosiți însemnările făcute sub

4)

fiecare diagramă. Comparați diagramele făcute pentru aceeași persoană. Ce asemă-

nări sunt? Ce diferențe? Următoarele întrebări v-ar putea ajuta:

Ce mi-a plăcut?

Ce e greu de înțeles?

Ce am învățat despre competențe?

Ce sunt competențele? Ai putea să explici părinților, colegilor?

5)

Poți să dai exemple? Poartă o discuţie eficientă. Învață câte ceva despre tine însuți și în-

6)

cearcă să oferi reacţii interesante. Repetați această procedură pentru fiecare membru al grupului până când ați discutat diagramele tuturor.

Materiale:

- Instrumentul nr. 16: Feedback

Notele pregătitoare ale profesorului

Pagina profesorului
Pagina
profesorului
Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 3: Punctele mele forte

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 3:

Punctele mele forte

2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 3: Punctele mele forte Sarcină de lucru:
2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 3: Punctele mele forte Sarcină de lucru:

Sarcină de lucru:

X Alcătuiește o hartă mentală cu punctele tale forte.

X Alcătuiește o hartă mentală cu punctele tale forte. X Organizarea clasei: 60’ Muncă individuală în

X Organizarea clasei:

mentală cu punctele tale forte. X Organizarea clasei: 60’ Muncă individuală în banca ta. Procedură: 1)
mentală cu punctele tale forte. X Organizarea clasei: 60’ Muncă individuală în banca ta. Procedură: 1)

60’

Muncă individuală în banca ta.

Procedură:

1)

Acordă ceva timp ca să revezi Caietul JOBS 2, Tema 1, Sarcina de lu-

2)

cru 1. Uită-te și la diagrama pe care ai făcut-o pentru competențele tale. Pe un bilețel, fă-ți o listă cu punctele tale forte. Acum este momentul să creezi o hartă mentală cu punctele tale for-

3)

te. Scrie-ți numele în centrul unei foi de hârtie, iar în jurul lui notează punctele tale forte. Cu cât numărul de însemnări este mai mare, cu atât diagrama va fi

4)

mai interesantă și vei începe să vezi conexiunile. Uită-te cu atenție la Instrumentul nr. 8: Crearea hărților mentale.

5)

Scrie un scurt comentariu sub harta ta mentală.

6)

Hop, pe scaun! Acest joc este o metodă bună de a da și primi feed- back în scris. Mai întâi, așază pe bancă mapa deschisă la pagina cu harta ta men- tală. Apoi, ridică-te în picioare și caută un scaun liber situat la o dis- tanță de cel puțin 2-3 bănci față de locul tău. Așază-te pe acel scaun și citește ce a scris/desenat colegul tău. Scrie un scurt comentariu constructiv (vezi Instrumentul nr. 16: Feedback) direct sub lucrarea colegului tău și semnează-te. Repetă acest exercițiu o dată sau de două ori. Când anunţă profesorul, întoarce-te la locul tău și citește feedback-ul pe care colegii l-au dat pe diagrama ta: amuză-te!

Materiale:

- Caietul JOBS 2, Tema nr.1, Sarcina de lucru 1 (Profilul meu)

- Instrumentul nr. 8: Crearea hărților mentale

- Instrumentul nr. 16: Feedback

- Foaia de lucru: Harta mentală a punctelor mele forte

Sfaturi practice

Pagina profesorului
Pagina
profesorului

Crearea unei hărți mentale S-ar putea să fie nevoie să dați un exemplu concret de hartă mentală. Este sarcina profesorului să facă asta. O soluție ar fi să vă oferiți drept exemplu și să desenați pe tablă o hartă mentală a punctelor dum- neavoastră forte, scriind și un comentariu dedesubt. Dacă nu vă simțiți confortabil să faceți așa, puteți să alegeți un personaj fictiv pentru care să faceți harta mentală.

c e t o t l d a f e pa i a h c
c
e
t
o
t
l
d
a
f
e
pa
i
a
h
c
l
e
b
citesc repede
în
l
i
Jo
c
o
a
c
sporturi
o
˘
îmi plac jocurile de cuvinte
l
Joc volei în
a
c
sunt bun la franceza ˘
,
liga regionala˘
Îmi place
îmi place orice joc cu mingea
ping-pong, baschet
lucrurile
sa˘ clarific
Punctele
o
ncti
,
mele forte
sa˘ fac liste, planuri
i
u
m
c
p
arat
m
fu
sc
r
m
e
a
S
LR
e
o
aza ˘
m
ea
pa
b
˘
lucrurile
ne
a
d
r
cum
d
˘
c
o
z
lb
e
F
e
a
a
c
-
tim
ordonata
n
e
A
˘
eg
r
u
bre
m
f
˘
p
Fac
tre
p
o
r
o
t
o
t
e
o
i
g
r
a
f
i
e
a
l
˘
s

Durată Ca să deseneze o hartă mentală, elevii vor avea nevoie de cca. 30 minute, iar pentru jocul „Hop pe scaun!” de 15 minute.

Hop pe scaun! Vă recomandăm să participați la joc din două motive:

– Pentru o cunoaștere mai profundă a elevilor: fie că decideți să scrieți comentarii la diagramele pe care le știți deja din faza de producere, fie că preferați să citiți și să comentați lucrările elevilor cu care nu ați vorbit încă, veți ști mai multe despre cum lucrează și gândesc elevii.

– Pentru a acționa ca un model: intrând în joc, le dați elevilor un exemplu bun despre cum să ofere feedback în scris. Calitatea feedback-ului oferit de elevi va crește în timp.

Notele pregătitoare ale profesorului

Harta mentală a punctelor mele forte Am învățat despre mine însumi că 16 Caietul JOBS

Harta mentală a punctelor mele forte

Am învățat despre mine însumi că

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcină de lucru pentru acasă: Eu și

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcină de lucru pentru acasă:

Eu și interesele mele

– Sarcină de lucru pentru acasă: Eu și interesele mele X Temă pentru acasă Sarcină de
– Sarcină de lucru pentru acasă: Eu și interesele mele X Temă pentru acasă Sarcină de

X

Sarcină de lucru pentru acasă: Eu și interesele mele X Temă pentru acasă Sarcină de lucru:
Sarcină de lucru pentru acasă: Eu și interesele mele X Temă pentru acasă Sarcină de lucru:
Sarcină de lucru pentru acasă: Eu și interesele mele X Temă pentru acasă Sarcină de lucru:

Temă

pentru

acasă

Sarcină de lucru:

Analizează ce activități te interesează cel mai mult și cum pot fi legate de domeniile de interes.

Procedură:

1)

Citește lista cu cele nouă domenii de interes de pe pagina următoare.

2)

Care dintre ele corespund cel mai bine intereselor tale? Alege trei dintre ele și subliniază-le. Uită-te la tabelul următor. Subliniază sau marchează 20 de activități

3)

care îți plac – sau pe care ți-ar plăcea să le faci! Notează alegerile tale pe pagina următoare pentru discuții.

Materiale:

- Materialul informativ: Nouă domenii de interes

- Foaia de lucru: Activitățile mele favorite

- Foaia de lucru: Dintr-o privire: activitățile favorite și domeniile tale de interes

Sfaturi practice

Pagina profesorului
Pagina
profesorului

Comunicarea obiectivelor În fiecare caiet, temă și sarcină de lucru din programul JOBS este inclusă descrierea obiectivelor care trebuie atinse prin învățarea pe bază de sarcini de lucru. Când explicați o sarcină și dați indicații orale elevilor, este foarte important să comunicați și obiectivele. Numai așa elevii vor înțelege de ce fac ceea ce fac.

Notele pregătitoare ale profesorului

Nouă domenii de interes Domeniul de interes Descriere 1) Natură ANIMALE Îngrijirea animalelor: câini,

Nouă domenii de interes

Domeniul de interes

Descriere

1) Natură

ANIMALE Îngrijirea animalelor: câini, pisici, iepuri de casă, hamsteri, șoareci, papagali, porcușori de Guineea, pești, păsări, țestoase, tigri, lei, vaci, cai PLANTE Îngrijirea plantelor de casă, a florilor, ierburilor, legumelor, arbuștilor, plante- lor din pădure, plantelor acvatice, protejarea mediului, curățenie …

2)

Sporturi

Înot, scufundări, surfing, navigație cu pânze, canotaj, jogging, patinaj, balet, dans, hip-hop, line-dance, tenis, echitație, badminton, gimnastică, alpinism, schi, snowboard, patinaj pe gheață, judo, volei, baschet, fotbal, hochei

3)

Gospodărie,

Gătit, cumpărarea alimentelor, așezarea mesei, manevrarea banilor, ordine, curățenie, spălatul vaselor, cusut, lucrul cu aparatură casnică …

gătit

4)

Arte și design

Desen, pictură, sculptură, fotografie, filmări, decupare, lucrul cu vopsele de pictură, argilă, hârtie, creioane, lucrul la calculator, cântatul la un instrument, canto, actorie, dans, scris (povestiri, poezii, scrisori)

5)

Decorare,

Decorarea și restaurarea interioarelor (camere, case sau apartamente ori garaje), renovarea mobilei, confecționarea de podoabe, obiecte din lemn, metal, hârtie, carton, paie, textile, lână, chimicale, clei, vopsele

restaurare,

producție

6)

Tehnică,

Jucării tehnice, asamblarea echipamentelor sau repararea acestora; brico- laj folosind lemn, metal, clei, ciocan de lipit, lucrul cu scule și mașini; avioane, ambarcațiuni, echipament muzical, instrumente electronice, calculatoare. Experimente tehnice, de chimie, de fizică, desen tehnic…

experimentare

7) Cumpărări, vânzări, colecționarea obiectelor

Compararea prețurilor și a ofertelor, cutreierarea magazinelor, acordarea de ajutor în acțiuni de vânzare, colecționarea de timbre, cărți poștale, fotografii, hărți, cărți, desene, monede, minerale, fosile

8) Lectură,

Lectura ziarelor, revistelor, cărților; ascultarea emisiunilor de știri la radio sau vizionarea programelor TV/video sau DVD, folosirea Internetului pentru informare despre politică, războaie, transporturi, economie, călătorii, aventuri, povești de dragoste, geografie, tehnică, arte plastice, muzică, religie, modă, divertisment, publicitate…

 

informare

9)

Lucrul cu

Integrarea în comunități și grupuri; ajutorarea vecinilor, îngrijirea copiilor, vizite, cumpărături pentru alte persoane

oamenii

(adaptare după: Egloff, Erwin/Jungo, Daniel (2009). Berufswahltagebuch, Arbeitsheft. Bern: Schulverlag plus)

Activitățile mele favorite:

Activitățile mele favorite: Nr. Activități pe care îmi place să le fac 1 Să fiu în

Nr.

Activități pe care îmi place să le fac

1

Să fiu în aer liber Să am grijă de animale sau plante Să le curăț Să le cresc Să le observ Să descopăr cum trăiesc Să contribui cu ceva la protecția mediului

2

Să-mi antrenez corpul Să experimentez și să mă aventurez Să intru în competiție cu ceilalți Să fiu singur și să mă antrenez Să fac un sport de echipă Să fac muncă fizică

3

Să cumpăr alimente și bunuri casnice Să îndeplinesc sarcinile primite Să-mi ajut familia în gospodărie Să fac ceva „frumos” Să decorez Să fac curățenie Să organizez Să stau în casă

4

Să creez ceva Să proiectez Să vopsesc Să fac muzică Să transpun idei și sentimente Să-mi prezint munca Să-mi pun corpul în mișcare

5

Să fac lucru manual Să repar ceva Să asamblez Să-mi realizez propriile idei Să lucrez cu precizie Să aduc bucurie celorlalți oameni Să lucrez într-un atelier artizanal Să planific și să măsor

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior); Tema 1: JOBS – Competențele mele

21

Nr. Activităţi pe care îmi place să le fac 6 Să repar echipamente tehnice Să

Nr.

Activităţi pe care îmi place să le fac

6

Să repar echipamente tehnice Să asamblez echipamente Să explorez ce poate face un soft Să programez ceva pe computer Să investighez ceva Să experimentez Să lucrez cu precizie

7

Să vorbesc cu ceilalți oameni Să cunosc și să compar oferte de vânzare Să manipulez bani Să evaluez lucrurile Să dețin obiecte de valoare Să fac schimb de lucruri (troc) Să sortez (clasific) obiecte Să privesc culori și forme frumoase

8

Să gândesc Să-mi îmbogățesc cunoștințele Să fiu informat Să fiu implicat în muncă intelectuală Să fiu singur Să vin cu idei noi

9

Să cunosc oameni noi Să fiu împreună cu alții Să particip la discuții Să organizez Să-i ajut pe ceilalți Să-i conduc pe ceilalți Să mă instruiesc Să-mi asum responsabilități Să fiu angrenat în ceva

22 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior); Tema 1: JOBS – Competențele mele

Dintr-o privire:

Activitățile tale favorite şi domeniile de interes

Activitățile tale favorite şi domeniile de interes 1) Completează 20 de activități favorite și 3 domenii

1)

Completează 20 de activități favorite și 3 domenii de interes.

2)

Apoi desenează linii sau săgeți ca să vezi ce activități corespund cărui domeniu. Ce șablon poți detecta?

20 de activități favorite:

3 domenii de interes

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

10

11

12

13

14

15

16

3

17

18

19

20

Caietul JOBS 2 - Tema nr. 2:

Eu și interesele mele

Declararea intereselor, motivarea lor şi compararea lor cu rezultatele şcolare

Interesul (din cuv. lat. inter – între, printre și esse – a fi) este preocuparea unei persoa- ne de a cunoaște ceva sau pe cineva; atenția acordată unei persoane sau unui lucru. Preferințele sau hobby-urile cuiva sunt, de asemenea, definite ca interese. Cu cât este mai mare preocuparea manifestată sau atenţia acordată unui lucru sau unei persoa- ne, cu atât mai mare este interesul. Stările opuse sunt denumite dezinteres sau, dacă se manifestă mai accentuat, apatie.

dezinteres sau, dacă se manifestă mai accentuat, apatie. Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior); Tema 2:
Caietul JOBS 2 – Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 1: Discuția în clasă

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 1:

Discuția în clasă

– Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 1: Discuția în clasă X X 45’ Sarcină
– Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 1: Discuția în clasă X X 45’ Sarcină

X

Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 1: Discuția în clasă X X 45’ Sarcină de
Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 1: Discuția în clasă X X 45’ Sarcină de

X

Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 1: Discuția în clasă X X 45’ Sarcină de

45’

Sarcină de lucru:

Discutați în clasă despre domeniile voastre de interes și comparați-le cu cele ale colegilor.

Organizarea clasei:

Așezaţi băncile în semicerc (sau dublu semicerc, dacă este necesar) cu faţa spre tablă.

Procedură:

1)

Înainte de lecție, profesorul (sau unul dintre voi) va nota pe tablă, cât

• Există vreun domeniu preferat de foarte mulți dintre voi?

2)

de mare se poate, cele nouă domenii de interes (vezi pagina urmă- toare). Pentru discuție vă așezați în semicerc cu fața la tablă. Mai întâi, fie-

3)

care își scrie numele pe tablă în dreptul celor trei domenii de interes alese. Discutați împreună rezultatul de pe tablă. Întrebările de mai jos v-ar

putea ajuta:

• Există vreunul de care nu este nimeni interesat?

• Cine are aceleași domenii de interes ca tine?

• Cu ce ești diferit față de ceilalți?

4)

Nu ezitați să puneți întrebări dacă vreți să aflați mai multe despre domeniul de interes al cuiva. Acestea ar putea fi:

• Ce anume, mai precis, te interesează la acest domeniu?

• Cum ai început să fii interesat de acest domeniu?

• Există niște modele?

• Te-a interesat acest domeniu dintotdeauna?

• Ai experimentat deja ceva în acest domeniu?

5)

Pasul următor este să subliniați cu două culori diferențele între pre-

6)

ferințele fetelor și ale băieților. Discutați împreună cum se împart aceste preferințe în funcție de gen. Există vreo tendință vizibilă? Există vreun domeniu favorit pen- tru băieți? Dar pentru fete? Era previzibilă această orientare? Este surprinzătoare?

Materiale:

- Bilețelele completate la sarcina de lucru pentru acasă.

- Foaia de lucru: Nouă domenii de interes

Sfaturi practice

Pagina profesorului
Pagina
profesorului

Este sarcina dumneavoastră, ca profesori, să desenați pe tablă tabelul cu cele nouă domenii de interes, înainte de începerea orei. Dacă doriți, puteți să instruiți un elev să le deseneze. Asigurați-vă că sunt scrise citeț și că există suficient spațiu pentru completarea numelor elevilor în căsuța destinată fiecărui domeniu. S-ar putea să vă ia ceva timp să așezați scaunele în semicerc sau dublu semicerc (în funcție de numărul elevilor din clasă). Dați instrucțiuni clare și explicați elevilor de ce trebuie să stea în semicerc (astfel, fiecare poate vedea tabla și poate citi numele scrise). În timpul discuțiilor, rolul dumneavoastră, ca profesor, este acela de moderator. Când elevii își scriu numele în dreptul domeniilor favorite, va trebui să acordați atenție mai multor aspecte:

- Să păstrați o atmosferă plăcută și să vă asigurați că nu se fac comentarii discriminatorii la adre- sa domeniilor de interes ale unor elevi. Nimeni nu trebuie luat în râs din cauza domeniului de interes, chiar dacă acesta pare mai neobișnuit. Asta s-ar putea întâmpla mai ales atunci când se discută despre preferințele fetelor și ale băieților.

- Țineți cont de structura elevilor din clasa dumneavoastră. Sunt elevi cu o condiție socio-econo- mică modestă? Sunt elevi care aparțin unei minorități? Le limitează această apartenență șansele de a manifesta interes pentru anumite domenii (care implică bani)? Este sarcina dumneavoastră, ca profesori, să fiți pregătiți pentru a face față unor astfel de situații.

Notele pregătitoare ale profesorului

Nouă domenii de interes (scrise pe tablă) 1 Natură 2 Sporturi 3 Gospodărie, gătit 4

Nouă domenii de interes (scrise pe tablă)

1

Natură

2

Sporturi

3

Gospodărie, gătit

4

Arte și design

5

6

Tehnică,

   

Decorațiuni, restaurări, producție

experimentare

7

Cumpărare-vânzare, colecționare de obiecte

8

Lectură, informare

9

Lucrul cu oamenii

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 2: Diagrama intereselor mele

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 2:

Diagrama intereselor mele

Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 2: Diagrama intereselor mele X X Sarcină de lucru:
Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 2: Diagrama intereselor mele X X Sarcină de lucru:

X

nr. 2 – Sarcina de lucru 2: Diagrama intereselor mele X X Sarcină de lucru: Analizează

X

Sarcină de lucru:

Analizează poziția ta în cadrul celor nouă domenii de interes. Observă tendințele din clasa ta în privința împărțirii intereselor și reprezintă-le într-o diagramă.

intereselor și reprezintă-le într-o diagramă. X Organizarea clasei: 45’ Muncă individuală în banca

X Organizarea clasei:

și reprezintă-le într-o diagramă. X Organizarea clasei: 45’ Muncă individuală în banca ta. Dar, chiar și

45’

Muncă individuală în banca ta. Dar, chiar și atunci când lucrezi individual poţi vorbi cu unii colegi, puteți schimba opinii, vă puteți ajuta unii pe alţii. Realizați acest lucru fără a perturba atmosfera de lucru din clasă.

Procedură:

1)

Reamintește-ți discuția din clasă de ora trecută. Uită-te încă o dată

la tabelul de pe tablă. Ce rezultat te interesează cel mai mult? Ce te surprinde cel mai tare? Alege un domeniu pe care vrei să-l reprezinți. Întrebările de mai jos te-ar putea ajuta:

• Care este domeniul de care sunt interesați cei mai mulți elevi?

• Care este domeniul de care elevii sunt cel mai puțin interesați?

• Care este domeniul în care băieții sunt mai interesați decât fetele?

• Care este domeniul preferat de fete?

• Etc.

2)

Motivează de ce ai ales respectivul rezultat (aspect). Ce legătură are

3)

cu tine? Care este poziția ta? Aparții majorității? Sau unei minorități? Reprezintă rezultatul respectiv sub forma unei diagrame. Alege mo-

4)

delul de diagramă pe care îl consideri cel mai potrivit. Desenează diagrama pe pagina următoare și scrie sub ea motivațiile și comentariile tale.

Materiale:

- Foi de hârtie

- Tabelul de pe tablă

- Foaia de lucru: Diagrama intereselor mele

Sfaturi practice

Pagina profesorului
Pagina
profesorului

Pentru alegerea tipului de diagramă potrivit, ar putea fi nevoie să le faceți elevilor o introducere, în cazul în care ei nu sunt încă familiarizați cu diferitele tipuri de diagrame. Pentru această sarcină, în funcție de rezultatul/domeniul ales, pot fi folosite diferite tipuri de diagrame. Colecția de mai jos vă prezintă câteva.

Diagrama plăcintă

Lucrul cu oamenii

Diagrama plăcintă Lucrul cu oamenii Băieţi Fete
Diagrama plăcintă Lucrul cu oamenii Băieţi Fete

Băieţi

Diagrama plăcintă Lucrul cu oamenii Băieţi Fete

Fete

Diagrama cu suprafețe 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Domeniul 1
Diagrama cu suprafețe
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Domeniul 1 Domeniul 2
Diagrama cu bare 35 30 25 20 15 10 5 0
Diagrama cu bare
35
30
25
20
15
10
5
0

Băieți

Fete

TehnicăDiagrama cu bare 35 30 25 20 15 10 5 0 Băieți Fete Arte și design

Arte șiDiagrama cu bare 35 30 25 20 15 10 5 0 Băieți Fete Tehnică design Sporturi

design

SporturiDiagrama cu bare 35 30 25 20 15 10 5 0 Băieți Fete Tehnică Arte și

Domeniul 4

Domeniul 5

Domeniul 6

BăiețiDomeniul 4 Domeniul 5 Domeniul 6 Fete Domeniul 7

FeteDomeniul 4 Domeniul 5 Domeniul 6 Băieți Domeniul 7

Domeniul 7

Domeniul 5 Domeniul 6 Băieți Fete Domeniul 7 Domeniul 3 Diagrama inelară Colecționare Băieți

Domeniul 3

Diagrama inelară

Colecționare

Diagrama inelară Colecționare Băieți Fete nimeni
Diagrama inelară Colecționare Băieți Fete nimeni

Băieți

Diagrama inelară Colecționare Băieți Fete nimeni

Fete

Diagrama inelară Colecționare Băieți Fete nimeni

nimeni

Diagrama cu linii 15 10 5 0 D 1 D 2 D 3 D 4
Diagrama cu linii
15
10
5
0
D 1
D 2
D 3
D 4
Băieți
Fete

Notele pregătitoare ale profesorului

Diagrama intereselor mele Rezultatul/domeniul ales: De ce am ales acest rezultat/domeniu? 32 Caietul JOBS 2

Diagrama intereselor mele

Rezultatul/domeniul ales:

De ce am ales acest rezultat/domeniu?

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 3: Scrierea unei scurte

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 3:

Scrierea unei scurte povestiri

nr. 2 – Sarcina de lucru 3: Scrierea unei scurte povestiri X Sarcină de lucru: Transformă
nr. 2 – Sarcina de lucru 3: Scrierea unei scurte povestiri X Sarcină de lucru: Transformă

X

Sarcină de lucru:

Transformă una dintre activitățíle preferate într-o posibilă profesie și scrie o scurtă povestire despre cum ar arăta o zi în care ai practica respecti-

despre cum ar arăta o zi în care ai practica respecti- X va profesie. X Organizarea

X va profesie.

ar arăta o zi în care ai practica respecti- X va profesie. X Organizarea clasei: Vei

X Organizarea clasei:

Vei lucra individual și în perechi.

X Organizarea clasei: Vei lucra individual și în perechi. 60’ Procedură: 1) Alege-ţi o activitate din

60’

Procedură:

1)

Alege-ţi o activitate din domeniile tale de interes și găsește posibile profesii în care apare această activitate, de exemplu:

Domeniul de interes Sporturi – Tenis

Profesiune posibilă

- Jucător de tenis

 

- Antrenor de tenis

- Îngrijitor al unui teren de tenis

- Jurnalist sportiv

- Arbitru

Arte și design

- Designer de modă

- Decorator de interioare

- Sculptor

2)

Cum ar arăta o dimineață palpitantă din viaţa ta, dacă ai face din această activitate profesia ta? Acum începe să scrii. Adună idei, scrie propoziții sau paragrafe în-

3)

tregi. Decide dacă vrei să pui această primă variantă a povestirii tale în dosar. Ai grijă la ortografie. Discută această ciornă cu un prieten cu simț critic. Alege un coleg care îți va pune o serie de întrebări:

- Câte ore lucrezi într-o zi?

- Ce fel de materiale sunt folosite în această profesie?

- Ce fel de instruire trebuie să ai ca să practici această profesie?

- Cât câștigi?

- Cu câți oameni lucrezi și cum sunt aceștia?

-

Etc.

4)

Alege un titlu interesant.

5)

Caută să realizezi cât mai mult în timpul pe care îl ai în clasă. Finalizează povestirea acasă. Citește-o părinţilor și fraţilor.

Materiale:

- Hârtie

- Foaia de lucru: O zi din viața mea ca…

Notele pregătitoare ale profesorului

Pagina profesorului
Pagina
profesorului
O zi din viaţa mea ca… Titlu: 36 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior); Tema

O zi din viaţa mea ca…

Titlu:

Caietul JOBS 2 - Tema nr. 3:

Personalitatea mea

Analiza caracteristicilor personalității tale. Ce factori consideri tu că sunt importanți în alegerea unei profesii?

Personalitatea este un ansamblu de însușiri, trăsături morale și/sau intelectuale (originalitate, individualitate) prin care o persoană se poate remarca (poate fi observată de alții). Personalitatea se referă la modul individual, caracteristic de a gândi, simți sau de a se purta al cuiva (de ex. Ea are o personalitate care se carac- terizează prin curiozitate).

personalitate care se carac- terizează prin curiozitate ) . Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior); Tema
Caietul JOBS 2 – Tema nr. 3 – Sarcina de lucru 1: Timp pentru citit

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 3 – Sarcina de lucru 1:

Timp pentru citit

2 – Tema nr. 3 – Sarcina de lucru 1: Timp pentru citit   X (X)
2 – Tema nr. 3 – Sarcina de lucru 1: Timp pentru citit   X (X)
 

X

(X)

(X)

X

X

 

45’

1: Timp pentru citit   X (X) X   45’ Sarcină de lucru: Citește în clasă

Sarcină de lucru:

Citește în clasă povestirea ta, „O zi din viaţa mea ca…“

Organizarea clasei:

În prima parte lucrezi cu un coleg. Apoi cu întreaga clasă.

Procedură:

1)

Citește unui coleg povestirea ta, „O zi din viaţa mea ca…“ Alege pe cineva cu care n-ai mai lucrat până acum. Nu-i spune di- nainte ce activitate ai ales.

2)

Când colegul tău își citește povestirea, va trebui să ghicești ce activi-

3)

tate și-a ales. După ce ai ascultat povestirea, fă un scurt comentariu:

- La povestirea ta mi-a plăcut …

- Felul în care ai scris este…

- Aș vrea să știu de ce…, dacă…, unde…

4)

După ce ați terminat de citit și ascultat în perechi, reveniți la locurile voastre pentru lucrul în plen. Profesorul va alege la întâmplare 2-4 povestiri pentru a fi citite în fața tuturor.

Materiale:

- Caietul JOBS 2

- Instrumentul nr. 16: Feedback

Sfaturi practice

Lucrul în perechi

Pagina profesorului
Pagina
profesorului

Formarea perechilor pentru citirea povestirilor trebuie să se facă după alte criterii decât cele de prietenie sau așezare în bănci învecinate. Iată câteva sugestii:

- Folosiți cărți de joc. Dați câte una fiecărui elev. Fiecare trebuie să găsească perechea cărţii sale.

- Recomandați elevilor să-și aleagă colegi cu care nu au lucrat niciodată.

- Grupaţi la un loc pe toţi cei care…

poartă ceva albastru

au băut ceai la micul dejun

au mâncat pâine la micul dejun

au venit la școală cu autobuzul

au venit la școală pe jos

După ce grupurile s-au format, dați-le instrucțiuni suplimentare pentru formarea perechilor.

Timp pentru citit în plen Timpul pentru citit împreună cu elevii poate fi o schimbare binevenită în perioade cu muncă in- tensă. Citirea unei povestiri în fața întregii clase are și alte avantaje decât citirea în faţa unui coleg. Percepția elevilor asupra acestui exercițiu depinde de modul în care profesorul prezintă valoarea tim- pului investit în împărtășirea unor opinii în colectiv. De aceea, valori precum respectul reciproc, ascultarea atentă, libertatea gândirii, spațiul pentru remarci personale, umorul, dar și atmosfera de încredere și toleranță față de greșeli sunt factori im- portanți pentru succesul unei acțiuni (citirea în plen) care se desfășoară cu elevi de vârsta celor cu care lucrați.

Notele pregătitoare ale profesorului

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 3 – Sarcina de lucru 2: Pregătirea prezentării  

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 3 – Sarcina de lucru 2:

Pregătirea prezentării

Tema nr. 3 – Sarcina de lucru 2: Pregătirea prezentării   X (X) X   100’
Tema nr. 3 – Sarcina de lucru 2: Pregătirea prezentării   X (X) X   100’
 

X

(X)

(X)

X

X

 

100’

prezentării   X (X) X   100’ Sarcină de lucru: Pregătește prezentarea pe care o vei

Sarcină de lucru:

Pregătește prezentarea pe care o vei face în clasă peste o săptămână. Aceasta

va include punctele tale forte, calităţile/competenţele și interesele.

Organizarea clasei:

Aranjamentul obișnuit. Muncă individuală în banca ta. Poţi discuta cu co- legii de clasă.

Procedură:

1)

Lucrează pe materialele de pe paginile următoare.

2)

Lucrează în ritmul propriu.

3)

Dacă ai întrebări, discută-le cu colegii de clasă. Când vorbiţi, încercaţi

4)

să nu deranjaţi atmosfera liniștită, de lucru, din clasă. Dacă recunoști acest exerciţiu dintr-o altă etapă, încearcă să identi- fici ce este diferit de această dată.

Materiale:

- Caietul JOBS 2

- Instrumentul nr.11: Planificarea și susținerea prezentării

- Foaia de lucru: Disciplinele școlare

- Foaia de lucru: Caracteristicile mele

- Foaia de lucru: Talentele și aptitudinile mele

- Foaia de lucru: Rezumat

Sfaturi practice

Pagina profesorului
Pagina
profesorului

Când îi învățați pe elevi cum să-și pregătească prezentarea, este important să-i faceți să înțeleagă că își pot alege propria modalitate de prezentare. Unii dintre elevi s-ar putea să facă o listă, alții poate preferă să pună toată informația într-un tabel sau să scrie totul într-o hartă mentală. Se recomandă să le lăsați elevilor libertatea de a alege modalitatea de prezentare, în special da- torită aspectelor personale ale fiecăruia și a experienței de a lucra individual pe care o au la această vârstă. Elevii trebuie să înțeleagă importanța autoprezentării, precum și modul în care pot influența rezultatul acesteia.

Notele pregătitoare ale profesorului

DisciplineleDisciplinele şcolareşcolare Ce discipline școlare ți se par interesante? Care te fac să adormi de

DisciplineleDisciplinele şcolareşcolare

Ce discipline școlare ți se par interesante? Care te fac să adormi de plictiseală? Completează disciplinele școlare în diagrama de mai jos. Colorează una din căsuțele de deasupra disciplinei, în funcție de gradul tău de interes pentru disciplina respectivă.

foarte mult mult mediu nu prea mult puțin Gradul de interes Disciplină Română
foarte mult
mult
mediu
nu prea mult
puțin
Gradul
de interes
Disciplină
Română

Franceză, Engleză, Latină, Matematică, Geometrie, Istorie, Economie, Geografie, Biologie, Fizică, Chimie, Religie, Arte, Sport, Tehnologie, Muzică…

Care sunt primele trei dișcipline care-ți plac foarte mult? De ce? La ce discipline ești bun? Ce discipline ai șterge din carnetul tău de note?

Disciplina

Disciplina Motivul
Disciplina Motivul
Disciplina Motivul

Motivul

Disciplina Motivul
Disciplina Motivul
Disciplina Motivul

44 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior); Tema 3: Personalitatea mea

Caracteristicile mele:

Caracteristicile mele: Următoarele caracteristici sunt importante pentru toți oamenii și pentru a desfășura toate

Următoarele caracteristici sunt importante pentru toți oamenii și pentru a desfășura toate tipurile de profesii/ocupații. Pe care dintre acestea le ai deja? Care sunt cele mai importante pentru tine? Gândește-te la situațiile de acasă, din timpul liber și de la școală. Întreabă-te cum acționezi în cea mai mare parte a timpului. Încearcă să faci distincție între dorințe și realitate. Acesta nu este un test la care trebuie să obții rezultate cât mai bune, ci o încercare de autoevaluare realistă.

 

Cele spuse despre mine sunt

Trăsături de caracter

Foarte

Mai mult / mai puțin adevărate

Neadevărate

adevărate

1 Hărnicie:

     

Depun tot efortul pentru a îndeplini o sarcină și lucrez din greu pentru asta.

2 Conștiinciozitate:

     

Se poate conta pe mine, pentru că îmi îndeplinesc sarcinile cu conștiinciozitate.

3 Punctualitate:

     

Sunt punctual la întâlniri și respect termenele.

4 Ordine:

     

Când lucrez, păstrez toate materialele, hârtiile și documentele în ordine.

5 Cooperare:

     

Muncesc bine împreună cu alți oameni.

6 Curățenie:

     

Păstrez totul curat la locul de muncă.

7 Corectitudine:

     

Îmi îndeplinesc sarcinile corect, cu acuratețe.

8 Relațiile cu oamenii:

     

În relațiile cu cei din jurul meu sunt prietenos și agreabil.

9 Autonomie:

     

Pot lucra bine, fără instrucțiuni. De obicei, știu ce am de făcut.

Rezumat:

Privește lista din nou. Ar trebui să-ți poți recunoaște punctele tari. Acest lucru este foarte impor- tant pentru o autoevaluare realistă.

Talentele și aptitudinile mele Pentru fiecare profesie este nevoie de talent și anumite aptitudini. Învață

Talentele și aptitudinile mele

Pentru fiecare profesie este nevoie de talent și anumite aptitudini. Învață cum să le evaluezi. Această foaie de lucru te va ajuta.

Mai întâi, citește descrierea diferitelor talente și aptitudini. Întreabă-te cum le folosești la școală, acasă și în timpul liber. Marchează câmpurile de pe coloana din dreapta conform autoevaluării tale. Apoi, compară autoevaluarea ta cu ale colegilor de clasă sau cu ale altor tineri de vârsta ta, pe care îi cunoști. Încearcă să identifici talentele și aptitudinile pe care le poți bifa cu „bine” și „foarte bine”. Ar trebui să găsești cel puțin trei astfel de calități. Aceste talente și aptitudini sunt foarte importante. Dar, la fel de important este și să recunoști ce talente și aptitudini nu ai. Poți să îmbunătățești situația? Cum? Ai nevoie de cineva care să te ajute?

 

În acest domeniu eu …

 

Descrierea talentelor și aptitudinilor

Nu sunt

Nu sunt

Sunt

Sunt

Sunt

bun deloc

prea bun

mediu

bun

foartebun

1 Aptitudini manuale:

         

Execut cu acuratețe și precizie lucrări manuale; creez manual diverse obiecte în timpul liber sau la școală; execut reparații manuale repede și bine.

2 Constituție fizică și sănătate:

         

Pot face față stresului fizic; sunt solid, dur și rezistent când lucrez în aer liber, când fac sport sau mă joc în aer liber, fac față oricăror condiții de vreme.

3 Concentrare:

         

Sunt capabil să mă concentrez chiar și asupra activităților de care nu prea sunt sau nu sunt deloc interesat.

4 Memoria cuvintelor și numerelor:

         

Am o memorie bună (de încredere) pentru cuvinte, texte, numere sau atribuții.

5 Memorie vizuală:

         

Am o memorie bună (de încredere) pentru culori, forme și aspectul obiectelor sau figurilor.

6 Imaginație și creativitate:

         

Am idei bune când scriu eseuri, desenez sau rezolv probleme practice la școală sau acasă.

7 Limbajul scris și cititul:

         

Citesc și înțeleg cu ușurință, bine și repede texte, cuvinte, formulări; înțeleg manualele de utilizare și povestirile; observ rapid greșelile dintr-un text.

46 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior); Tema 3: Personalitatea mea

 

În acest domeniu eu …

 

Descrierea talentelor și aptitudinilor

Nu sunt

Nu sunt

Sunt

Sunt

Sunt

bun deloc

prea bun

mediu

bun

foartebun

8 Limbajul oral și vorbirea:

         

Vorbesc cu ușurință și corect; sunt capabil să-mi organizez gândurile și să le prezint oral; pot vorbi direct sau la telefon cu oamenii.

9 Matematică:

         

Înțeleg repede și cu ușurință problemele de matematică, geometrie sau fizică, precum și orice are legătură cu numerele.

10 Desen și design:

         

Ating un nivel bun și foarte bun la desen sau design.

11 Desen tehnic:

         

Ating un nivel de precizie bun și foarte bun în desenul tehnic.

12 Talent pentru probleme tehnice:

         

Înțeleg rapid și corect relațiile cauzale și funcționarea aparatelor și instalațiilor; când meșteresc sau lucrez cu instrumente sau aparate tehnice, înțeleg mecanica.

13 Simțul formelor:

         

Desenez, proiectez, construiesc sau modelez obiecte frumoase și cu formă armonioasă.

14 Gândirea vizuală:

         

Îmi pot imagina ușor și fără efort cum arată în realitate obiectele din planuri, desene, schițe sau hărți; pot să-mi imaginez cum arată aceste obiecte atunci când le privesc din unghiuri diferite.

15 Planificare și organizare:

         

Am capacitatea de a aloca, în mod responsabil și conștient, o durată de timp corectă pentru activitățile din timpul liber, pentru teme, pentru activitățile de la școală, atunci când susțin lucrări scrise sau pentru orice alte preocupări; organizez lucrurile sistematic; mă gândesc ce trebuie făcut mai întâi și care este următorul pas.

16 Gândirea abstractă și logică:

         

Pot să înțeleg cu ușurință, repede și exact chestiunile teoretice, regulile, legile științifice sau relațiile logice; de ex. gramatică, matematică, fizică, informatică, dar și atunci când citesc sau rezolv jocuri logice.

17 Aptitudini interpersonale:

         

Pot lucra și vorbi cu oamenii; înțeleg și mă împac bine cu oamenii; fac impresie bună; sunt prietenos.

18 Disponibilitatea de a ajuta:

         

Sunt gata să ajut sau să am grijă de alți oameni; să ajut oamenii cu probleme; să explic ceva, să înțeleg ideile și sentimentele celorlalți, să fac oamenii să se simtă bine, am răbdare și sunt respectuos.

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior); Tema 3: Personalitatea mea

47

bine, am răbdare și sunt respectuos. Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior); Tema 3: Personalitatea mea
Rezumat: Acum știi mai multe despre talentele și aptitudinile tale. Notează mai jos la ce

Rezumat:

Acum știi mai multe despre talentele și aptitudinile tale. Notează mai jos la ce ești „bun” și la ce ești „foarte bun”.

1. Eu sunt bun la

2. Eu sunt foarte bun la

Astfel ți-ai făcut autoevaluarea. Dacă ești interesat, întreabă câteva persoane, care te cunosc bine, dacă pot să-ți spună părerea lor despre tine. Această acțiune se numește juxtapunere - a pune alături autoevaluarea și evaluarea externă, realizată de una sau mai multe persoane.

Pregătirea prezentării despre propria persoană Ești liber să faci această prezentare cum vrei tu. Totuși, este recomandabil să-ți notezi unele idei și să ai o imagine de ansamblu asupra prezentării, ca să fii sigur că acoperi toate aspectele importante despre tine:

1)

Profilul tău (diagrama pânză de păianjen)

2)

Harta mentală a intereselor tale și a activităților preferate

3)

Primele trei discipline școlare favorite

4)

Cele mai importante trei trăsături de caracter ale tale

5)

Talentele și aptitudinile care te caracterizează în mod special

Caietul JOBS 2 - Tema nr. 4:

Cum să mă prezint

Prezentarea competențelor şi a punctelor mele forte în fața colegilor de clasă – ascultarea celorlalți şi recunoaşterea diversității clasei noastre

Prezentarea este activitatea practică prin care conținutul unei teme este expus și explicat în fața unei audiențe. Un director de școală, de exemplu, poate face părinților o prezentare cu privire la introducerea studiului limbilor străine în ciclul primar. Prezentările pot fi făcute sub mai multe forme: cursuri (în universități), pre- zentarea produselor (în scopul vânzării în lumea afacerilor), discursuri (în mediul politic) etc. O prezentare poate urmări unul din cele trei obiective: a informa, a convinge și a câștiga bunăvoința.

a informa, a convinge și a câștiga bunăvoința. Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior); Tema 4:
Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 1: Finalizarea prezentării X

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 1:

Finalizarea prezentării

Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 1: Finalizarea prezentării X Sarcină de lucru: Finalizează pregătirea
Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 1: Finalizarea prezentării X Sarcină de lucru: Finalizează pregătirea

X

Sarcină de lucru:

Finalizează pregătirea autoprezentării.

de lucru: Finalizează pregătirea autoprezentării. X Organizarea clasei: X Muncă individuală. 30’

X Organizarea clasei:

pregătirea autoprezentării. X Organizarea clasei: X Muncă individuală. 30’ Procedură: 1) Citește

X Muncă individuală.

X Organizarea clasei: X Muncă individuală. 30’ Procedură: 1) Citește încă o dată toate

30’

Procedură:

1)

Citește încă o dată toate sarcinile pe care le-ai rezolvat în acest caiet JOBS și toate notițele pe care le-ai făcut. Scrie în caiet aspectele che-

ie pentru toate categoriile pe care vrei să le folosești ca să te prezinţi.

a.

Diagrama competenţelor mele: cum m-am evaluat eu pe mine

(autoevaluare)? Ce au spus ceilalţi despre mine (evaluare externă)?

b.

Interesele și aptitudinile mele (folosește însemnările tale din acest

 

caiet).

 

c. Cele trei dișcipline favorite.

d. Cele mai importante trei trăsături de caracter ale mele.

e. Talentele și aptitudinile care mă descriu cel mai bine.

2)

Notează-ţi punctele cheie pe foi sau pe cartonașe. Folosește o foaie sau un cartonaș nou pentru fiecare aspect cheie. Numerotează foile și scrie pe fiecare numele aspectului cheie. Aceasta te va ajuta să urmărești ceea ce vrei să spui în timpul prezentării, mai ales dacă ai emoţii. Dă exemple concrete pentru fiecare aspect cheie (vezi ilus- trarea unui model de foaie/cartonaș pe pagina următoare, de exem- plu: rezolvarea sarcinilor – Am foarte multă răbdare când trebuie să sap ore întregi cartofii în grădina părinţilor mei). Așadar, nu scrie doar: „Eu am foarte multă răbdare când am ceva de făcut“, ci, mai degrabă, dă un exemplu concret care să ilustreze ce vrei să spui.

Materiale:

- Caietul JOBS 2

- Notițele tale

- Cartonașe sau foi de hârtie format A5

Notele pregătitoare ale profesorului

Pagina profesorului
Pagina
profesorului
Interesele şi aptitudinile mele 2 Diagrama competențelor mele 1 - rezolvarea sarcinilor: am răbdare când
Interesele şi aptitudinile mele 2 Diagrama competențelor mele 1 - rezolvarea sarcinilor: am răbdare când
Interesele şi aptitudinile mele 2
Diagrama competențelor mele 1
- rezolvarea sarcinilor: am răbdare când trebuie să sap
ore în șir cartofii din grădina părinților mei
- planificarea și organizarea: anul acesta am organizat
pentru sora mea petrecerea de ziua ei, la care au par-
ticipat peste 20 de persoane
- discuție față în față: săptămâna trecută am discutat di-
rect cu psihologul școlii despre nevoile mele privind
învățarea, și a fost inițiativa mea de a-l contacta
Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 2: Exersarea prezentării X

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 2:

Exersarea prezentării

Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 2: Exersarea prezentării X X Sarcină de lucru: Exersează
Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 2: Exersarea prezentării X X Sarcină de lucru: Exersează

X

Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 2: Exersarea prezentării X X Sarcină de lucru: Exersează

X

Sarcină de lucru:

Exersează prezentarea.

prezentării X X Sarcină de lucru: Exersează prezentarea. X Organizarea clasei: 30’ Uniți băncile ca să

X Organizarea clasei:

de lucru: Exersează prezentarea. X Organizarea clasei: 30’ Uniți băncile ca să formați o masă mare

30’

Uniți băncile ca să formați o masă mare pentru un grup de patru.

Procedură:

1)

Faceți prezentări de probă în fiecare grup. Un membru al grupului se ridică în picioare și se prezintă în fața celorlalți.

2)

Ceilalți ascultă atenți și comentează diferitele aspecte ale prezentării:

Claritatea prezentării: am înțeles de ce prezentarea a fost astfel structurată, care a fost logica ordinii alese

-

Claritatea limbajului: l-am auzit bine pe colegul meu; el a pro- nunțat clar…

-

Stilul prezentării: el a vorbit antrenant; mi-ar fi plăcut să îl ascult în continuare…

-

-

Modul de prezentare (atitudinea): el a putut să ni se adreseze di-

3)

rect; s-a uitat la audiență mai tot timpul; și-a dat întotdeauna seama dacă ascultăm sau nu… Fiecare membru al grupului a terminat de făcut prezentarea cel pu- țin o dată. Puteți să o faceți încă o dată, încercând să îmbunătățiți ceva. Să repe- tați prezentările este ca și cum ați exersa la un instrument sau v-ați antrena la un sport: cu cât o faceți mai mult, cu atât deveniți mai buni!

Materiale:

- Instrumentul nr.11: Planificarea și susținerea prezentării

- Cartoane sau hârtie pentru prezentare

Notele pregătitoare ale profesorului

Pagina profesorului
Pagina
profesorului
Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 3: Prezentarea X Sarcină

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 3:

Prezentarea

JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 3: Prezentarea X Sarcină de lucru:
JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 3: Prezentarea X Sarcină de lucru:

X

Sarcină de lucru:

Prezintă-te în clasă.

3: Prezentarea X Sarcină de lucru: Prezintă-te în clasă. X Organizarea clasei: X La fel ca

X

Organizarea clasei:

de lucru: Prezintă-te în clasă. X Organizarea clasei: X La fel ca în cadrul sarcinii anterioare.

X La fel ca în cadrul sarcinii anterioare.

clasei: X La fel ca în cadrul sarcinii anterioare. 45’ Procedură: 1) Toată lumea este gata

45’

Procedură:

1)

Toată lumea este gata pentru prezentare. Membrii grupului au fost

2)

numerotați; la fel și fiecare grup. Profesorul aruncă un zar. Membrul grupului care are acel număr se

3)

duce la grupul următor și face prezentarea sa. Membrii grupului care l-au ascultat dau feedback, unul-două comen-

tarii privind forma prezentării și câteva întrebări legate de conținut:

Formă: Claritatea prezentării, a limbajului, stilul prezentării, atitudi- nea.

-

-

De ce ești bun la

Ce te-a făcut să

4)

Poți

să explici cum După cca 10 minute, profesorul aruncă încă o dată zarul. Acum, se

Conținut: Nu știam că

,

,

,

5)

alege un alt membru al grupului care se mută și face prezentarea. După vreo trei astfel de runde, profesorul aruncă zarul de două ori:

Prima cifră indică numărul grupului A doua cifră indică numărul membrului grupului Exemplu: Grupul 3, Membrul Nr. 4 Elevul care a fost ales de zar face prezentarea în fața întregii clase și

primește reacțiile colegilor. În funcție de timpul rămas, acest proces se poate repeta de câteva ori.

Notă: Pentru ca acest lucru să meargă, este important ca în clasă să existe o atmosferă pozitivă. Nimeni nu trebuie să se teamă de această sarcină de lucru!

Materiale:

- Cartoane sau hârtie pentru prezentare

- Zaruri

- Instrumentul nr. 11: Planificarea și susținerea prezentării

Notele pregătitoare ale profesorului

Pagina profesorului
Pagina
profesorului
Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 4: Evaluarea Caietului JOBS

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 4:

Evaluarea Caietului JOBS 2

nr. 4 – Sarcina de lucru 4: Evaluarea Caietului JOBS 2 X Sarcină de lucru: Analizează
nr. 4 – Sarcina de lucru 4: Evaluarea Caietului JOBS 2 X Sarcină de lucru: Analizează

X

Sarcină de lucru:

Analizează ceea ce ai lucrat în ultima lună.

de lucru: Analizează ceea ce ai lucrat în ultima lună. X X Organizarea clasei: 45’ În

X

de lucru: Analizează ceea ce ai lucrat în ultima lună. X X Organizarea clasei: 45’ În

X Organizarea clasei:

ceea ce ai lucrat în ultima lună. X X Organizarea clasei: 45’ În prima parte stați

45’

În prima parte stați în băncile voastre. În partea a doua, toată clasă stă așezată în cerc.

Procedură:

1)

Ai ajuns la sfârșitul Caietului JOBS 2 și e din nou momentul să privești

2)

înapoi. Întrebările pentru evaluare de pe pagina următoare te vor ajuta să

3)

reflectezi asupra muncii făcute până acum. Parcurge întrebările singur și încearcă să fii cât mai concret posibil. După ce ați terminat de completat chestionarul, așezați scaunele în

4)

cerc. Discutați despre constatările voastre cu întreaga clasă. Profeso- rul va conduce discuțiile. La sfârșit, profesorul va strânge toate chestionarele completate pen- tru a-și face o impresie mai clară despre cum s-au derulat activitățile pe măsură ce ați parcurs Caietul JOBS 2.

Materiale:

- Caietul JOBS 2

- Notițele tale

- Foile pentru prezentare

- Foaia de lucru: Întrebări pentru evaluare

Sfaturi practice

Pagina profesorului
Pagina
profesorului

Ideea de a împărtăşi După ce fiecare elev a completat evaluarea, urmează faza de împărtășire a experiențelor cu toată clasa. A împărtăși înseamnă a fi interesat de ceilalți, a ști ce au făcut, cum au făcut, ce gândesc, ce mo- tive au – dar și să oferi explicații despre tine, despre acțiunile și motivele tale, despre opiniile și expe- riențele tale. A împărtăși înseamnă și a accepta, a fi de acord cu ideile, cu punctul de vedere al cuiva.

Conducerea unei discuții în care se împărtășesc idei, experiențe Ați mai exersat această competență la sfârșitul caietului JOBS 1 și acum aveți ocazia să o faceți a doua oară. Criteriile de mai jos privind modul în care se conduce bine o discuție vă vor ajuta, probabil, la îndeplinirea acestei sarcini:

– Elevii trebuie să vorbească mai mult decât profesorul;

– Și elevii pun întrebări, nu numai profesorul;

– Când puneți o întrebare sau lansați un subiect, trebuie să dea răspunsuri mai mulți elevi, nu doar unul, doi;

– Elevii trebuie să lanseze cel puțin o sesiune de întrebări și răspunsuri între ei;

– Discuția trebuie să rămână concentrată pe subiectul respectiv. Dumneavoastră (sau un elev) faceți comparații, rezumați, aduceți discuția înapoi la subiect…;

– Discuția trebuie să fie personalizată, dinamică. Dumneavoastră (sau un elev) întrebați ceva con- trar, cereți o părere personală de la câțiva elevi pentru un exemplu concret, ce ar face în afara școlii…;

– Acordați suficient timp. Deci, doar 3-4 teme vor fi acoperite într-o secvență de 15 minute.

Feedbackul scris Amintiți-vă că trebuie să oferiți feedback în primul rând în legătură cu aspectele care vă interesea- ză pe dumneavoastră: Ce a făcut bine elevul? Cu ce v-a surprins? Care a fost, din punctul dumneavoas- tră de vedere, cel mai important aspect? Apoi, puteți pune o întrebare atunci când vreți să aflați mai multe sau le puteți indica elevilor cum ar putea acționa diferit data viitoare.

Notele pregătitoare ale profesorului

Întrebări pentru evaluare Gândește-te și scrie răspunsuri scurte despre două aspecte: a) conținut – ce

Întrebări pentru evaluare

Gândește-te și scrie răspunsuri scurte despre două aspecte:

a) conținut – ce ai învățat și

b) tu, ca elev – cum ai învățat.

Mai jos este o serie de întrebări. Dar nu trebuie neapărat să răspunzi la toate! Vrei să-ți faci o listă sau o ciornă înainte de a începe să scrii?

Conținut: Eu şi punctele mele forte

- Ce ai învățat despre tine însuți, punctele forte, interesele, competențele tale?

- Ce aspect te-a impresionat cel mai mult? De ce?

- Ce reacție primită te-a impresionat cel mai tare? De ce?

- Ce a devenit important pentru tine?

- Ce te-a surprins?

- Care sunt lucrurile care te-au făcut să fii mulțumit de tine?

- Unde crezi că ai probleme?

Tu ca elev

Tu ca elev - Ce ai învățat despre diferitele metode de lucru? - Ce metodă ți-e

- Ce ai învățat despre diferitele metode de lucru?

- Ce metodă ți-e cea mai la îndemână? Pentru care mai ai nevoie de exercițiu?

- Ce situații din timpul orelor JOBS te-au ajutat cel mai bine în procesul de învățare?

- Ce sarcini din acest caiet au fost cele mai ușoare? Care au fost cele mai complexe?

- Ce te va ajuta cel mai mult în procesul de învățare, pe viitor?

- Ce te-a surprins?

- Ce te-a făcut să fii mulțumit de tine?

- Unde crezi că ai probleme?

Comentariile profesorului:

Data, semnătura profesorului:

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar superior); Tema 4: Cum să mă prezint

63