Sunteți pe pagina 1din 189
DAD REUBEN oul doe oa um edie din Staele Unite, sf specials in pare Ent absalvent al Facultti’ de Medioing» Univer Ui din Minos. A fuera sa medic marin avato savericand. Ultra, sia deschis cin cabinet parca: Ine, Este autora mat mor btselerunt ge Teme dl sx sandtate tout, inte care Tote dra Sep sex" Dar fat too ad Ie pt in Eaitora Curten Veh in 199, dat s's numerosee nicole "ce ort li dey se a fst eit tn 196958 sa cisfigatimediat numero admisatot Apa ste unul inte evertmantle care ou manatee ‘evel Sexuate in Staal Unite gia svutomute ne Figen asupra acest! ign Ast pe pr ce topurte de care cin 31 de ga ioct eit de mal peste 100 de line de coment Ex reiscas bo- {le spirtltimpufut si Acoatd carte celeb a inspiral inclastv Be Woody Allen segizor cu pred poze pentru subiectele debater de sctnttate Ful Eu aceag Ue, Tot cea ort ts depe sey, este probnbl cel mat clea dine flied Ia = acd be ponte vor ate spe a im lun Pog or careare male tant de stage mere atesbe Special soups creator se Cartes ce fa, care se adeneai in special fereton, fionament este similar cu acela cd in cazul in care un pul va valora ceva, atunci va inva sf cnte cucurigi ca un coos. A face din cAsatoriebiletul de acces la ate bucura in mod egal de plcerile viel mu pare un cru covet In ps, exist mi- Tioane de femel care au procedat dupa cum lea ordonat so- ietatea si -au maritat, ns prin divor} sau moartea soflor Jor, au treat din nou necésitorite. Chiari Serviiul de taxe {i imporite practic discriminarea, refusandule femeilor de- “uct importante gi justificabile din impozit. in general, femeile sunt cbignuite st absoarb mai malt peceapsd dect birbati ir femelle necistorite sunt experte In aceast privinja, Pentru cei mai mull ele riman binecres- cite, fermecatoare,rafinate. Sunt marea minoritate cuts, Victimele blnde, Femeia izolat' in plan sexuat 2 CCelor mai mute dintre fered te ia mt ise adapteze robului? Citeodats, ele trebuie A fack acest luera aproape peste rouple. Aga a fost i pentru Anne Are 37 an, este ic suple siatrigitonre. A divoriat cu un an in arma, dups zece ant de {snite, 9 define custodiacelor doi cop is Ine mu tis dact am facut coea ce treba, doctors {i latina incet capa, dintr-o parte intalta = Ceea ce trebuia in privinga ace? — fn privinga divorflui de Tom Evista 0 nota de panied in vocea et — Nu sti prin cam trecut in cursul anu care sa heist. Aproape c8 am ineepults8 red c8 singurul vera mai "iu decit a f maetala gi nefericil este faptul de afi divert £3, Cel putin atunci cid eram mata existam, —Injeleg dar pofi sft mat expats? Pai, eram donna Spencer. Acum, ind merg undeva st sma prezint ca Ane Spence eca scum as 0 iiafie felting ‘Am impresiae# onment gindesc despre mine ca ft Mar ca X" sau ceva de gemul acest, Situafia este at de sbi, Inc este greu de descris, dar atmosfera se schimbs cn cei die ffs afla ed nu sunt clsstorita. Vreau sf spun cd dact 0 fe- meio este clsdtoris, pentru inreaga lume este en $1 cn ar purta Stampila de Aprobare @ Bunei Gospodine— ea este stampilaté ca ,,SCCEPTATA® fei pot da un exempla? —Cred ca primele te! lun au fost cele mai grele — esi se pea ot primesc lovituri din toate pari "Anne suspinat adanc 3 apoiacontinuat, Ca atunel end am seit acid — sau ar tebui si spun cA am incoreat sf es Ia ina. Cred cf ma autocompatimeam <= divortasem doar de o lund — si am decis find duc st nda inte-un le pct Speram c8 ma va invesel in yreun fel—injelegei ce vent si spun. Am ficulrezervane ca intot- ddeauna — Tom si cu mine obisnisam s8 mergem deseori in ace loe — si mam imbricat. Gnd am ajuns, gazda a spus {Va incojeste cineva?* Acum, cind imi aiminiesc, imi dat Seama ct a fost necopitainechindu-ms acest Iucru, Divor- {ath de patru séprémani, mncind fnti-an loc unde obs 28 Orice femeie poate jam si morg cu sof meu, si ea doreste s sie dact ma va in- Sofi cineva. Este ca si cum ai intreba pe cineva care se in- dreapta spre seaunud electric unde are de gina sisi petreach vacanja! Dar nu aceasta a fost partea cea mai rea. Atunci cand fram spus e& sunt singued, a arborat unul dintre acele mic imbete infatate pe care numai o femejecasatort le folo- Sesto in fafa uncia nemdtitate sia spas, mi pare ru, darn permitem intrarea femeilor neinsfite." Am simiit pur si sim- ph es ma prabusese. Am plins tot drimul pind aces taxi, fm luat dovd somniere, mam dus direct in pat simu ram ‘mai tezt pn Is ora I, in dspa-smiaza zie wrmatoae. "Anne privi in departare Ce sa intimplat? —Nimic. Ea igi latina capal incet dint-o parte in alta = Tocmai mam amintit ce sa intamplat dupa aceea ‘Mam scala in fine, mam pregatito cafeasiam avut o mics dliscusie cu mine insimi, Mi-am spus cA nu fusese decat un ihinion cA eram intradevar aceeasi persoans care fusesem {ntotdeauna si cd nu aveam nici un motiv pentru care si ma supa. Mam simit mule mat bine, pa c& team Snnbricat si {am cobordtsa-mi ridic posta. Nuavearn deci un mess sost prin posts. In care se spunea: ,Deoarece a avut loe 0 schim- bare care poate afeca stuaia Credits dv, cu efect media, toate conturile dv. de credit Ia magazin au fost inchise ” Am simiit chm vine sd sar pe fereasta, Ny sunt lsat fn restau tant, mi-au refuzatconturile de eradit— ce putea si-m ma {cs 28 ma expedieze pe Insula Diavollai? Contrast dint viata une! ferme mirtate ssituatia une fote necdsatoite era deosebitde dureras pentru Anne, deoa- rece trebuia s8 realizeze trnzitia doar in edteva siptamani Dar indiferent dat respingerea este tits deo femeie in mod base sau teptat, ea este intotdenuna durezoass De ce se intampla astfel? Ca parte a modlui nostru punitiv de tratare a infractori- Jor, un infractor condamnat is pietde drepturilecivile. El este . Impiedicat s& voteze, si dejin4 funcfit publice $1 anumite ti puri de proprietate, Ca parte a concepfiei noastre punitive de Femeia izolatit fn plan sexual 2» teatare a frei cele care se inimpli sie necdsdtorite Pier drepturile socal, Lucrarle de care arbatul american medi beneficiaa de Is sine, cum ae fia mana ine-un resta- rant fa legete, a define contr de eet st dei de credit bbtine imprunnturi de la banc, sunt adescori gre de obfi- nut pont 0 femee necistorits, Penta o fata suficient de hotsrts, exist, desigur,inotdesuna o soltie. Fenay este cia dinte acest. Are 29 de as dupa cum spuse ea NO Sit deocamdats ci ar sbu 8 ma mart” “Am incepat st ma enerver cand am constientizat rut ra Joc din spate”, Cred ef sunt indreptagi Ta ce JasiTucr ca toi celal, Aga cham incepot 8 ripostez. Cand ‘vreau si meng la un restaurant, fc rezrviri penta dows pr- Sonne pe numele unui Bata ima duc pat i simp, Dupa ce ajung In moss astept crea 15 mint, dup care comand Banuiose cdot presupan ei iubitel meu vent i sunt 1 sala st sufi pe cont prope Uncori chiar sunt compat dati, managerula vent la masa mea sa spus:,Cel cu care trebuia 8 te inane fea dezamagit in scars ast, 90, drmgi?* imi venen st spun: -Nu, cel cae ma dezamagese sunt fimpibi care conduc restaurante ca acest, fined ma fac s4 spun mincini