Sunteți pe pagina 1din 1

Drept Ecologic Curs 3 / 13.10.

2005

POLUARE ŞI PROTECŢIA ATMOSFEREI

Def.: prin poluarea atmosferei, se înţelge, introducerea de către om, direct sau indirect, substanţă
sau energie, care au o acţiune nocivă, de natură să pună în pericol sănătatea omului, să dăuneze
resurselor şi ecosistemelor