Sunteți pe pagina 1din 1

TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE

Tip

FR 90

Cantitate

Dimensiune
(m)

Descriere

Suprafata
(mp)

1.30x2.40

Fereastra cu un canat, fix, cu


profile din aluminiu si bariera
termica, geam termoizolant clar,
culoare gri antracit - RAL 7016

3.12

0.95x2.40

Fereastra cu un canat fix, cu profile


din aluminiu si bariera termica,
geam termoizolant clar, culoare gri
antracit - RAL 7016

2.28

4.70x1.00

Fereastra cu un canat batant, cu


profile din aluminiu si bariera
termica, geam termoizolant clar,
culoare gri antracit - RAL 7016

4.7

4.20x1.00

Fereastra cu un canat batant, cu


profile din aluminiu si bariera
termica, geam termoizolant clar,
culoare gri antracit - RAL 7016

4.2

0.50x0.50

Fereastra rezistanta la foc 45 min,


cu un canat, fix, din profile din otel
zincat, grunduit si vopsit in camp
electrostatic, geam termoizolant
clar rezistent la foc 45 min, culoare
gri antracit - RAL 7016

0.25

Simbol Plan

Vedere

32.23 m