Sunteți pe pagina 1din 2

Advance Design 2015 - Calcul Beton

06-07-11 10:22

Calcul stlp - Element liniarNr.131 (Etichet Elem. liniar)


1) Ipoteze de calcul
Calitatea betonului
(3.1.2 / 3.1.6 / 3.1.8
/ 3.1.9)
Calitatea oelului
(3.2.2 / 3.2.4 /
3.2.7 /3.3.6 )
Anexa B
Clasa de expunere
(4.2)
Acoperiri cu beton
(4.4.1)

C16/20 - fck = 16.00MPa - fcd =

fck

= 10.67MPa

c
= 1.90MPa - c = 0.60 f ck

fctm = 0.30 fck


Beton confinat 2 = 3 = 0.00MPa
2/3

f yk = 500.00MPa - Clas de ductilitateA (k=1.05) s = 0.80 f yk


Diagram de deformaie n palier orizontal
Clasa de expunere X0
Wmax= 0.4mm
Ejos = 3.00cm ; Esus = 3.00cm ; Estnga = 3.00cm ; Edreapta = 3.00cm
Cdurst = 0.0mm ; Cdev = 10.0mm

2) Coeficient curgere lent


Ipoteze
(fcm)
(Anexa B - B.4)
(t0)
(Anexa B - B.5)
h0
(Anexa B - B.6)

RH= 50% - t0= 28 zile


16.80
16.80
(fcm) =
=
= 3.43
fcm
24.00
1
1
(t0) = 0.1 + t 0.20 = 0.1 + 28.00 0.20 = 0.488
0
2 Ac 20.14
h0 = u = 1.50 = 186.7mm
1 - RH /100
RH = 1 +
3
0.1
h0
(t0) = RH(fcm) (t0) = 1.87 3.43 0.488 = 3.14

RH

(Anexa B - B.3a)

(t0)
(Anexa B - B.2)

4) Armturi longitudinale (ELU) - Planul xy - Nod: 207 Comb: 106


Metoda
Seciune
Solicitri
Lungime de flambaj
Zveltee
Excentriciti de ordinul
1
Rigiditate nominal
Majorarea Momentului
de ordinul 1
Armturi totale
Procentaj minim

Rigiditate nominal
b =35.00cm ; h =40.00cm
N Ed = 170.62kN ; M Ed = 4.64kN
L0y = 2.41m ; L0z = 2.40m
L0y
2.41
L
2.40
y = i = 0.10 = 23.86 ; z = 0z
=
iy
0.12 = 20.81
z
M Ed
4.64
e 0 = N = 170.62 = 0.03m ; e i = 0.02m
Ed
N Ed = 170.62kN ; M Ed 1 = 8.06kN
EI = Kc Ecd Ic + Ks Es Is = 0.003 23839.92 0.001429 + 1.00
200000.00 0.0000147 = 3061.98 kNm2

0.000
M Ed 2 = M Ed 1 (1 + NB
) = 8.06 (1 + 5200.14
) = 8.06 kNm
N Ed - 1
170.62 - 1
2
As = 2 x 3.50cm
Asmin = 14.00cm2

5) Armturi longitudinale (ELU) - Planul xz - Nod: 207 Comb: 106


Calcul beton - Element liniar nr.131

Pagina1

Advance Design 2015 - Calcul Beton

Metoda
Seciune
Solicitri
Lungime de flambaj
Zveltee

Excentriciti de ordinul
1
Rigiditate nominal
Majorarea Momentului
de ordinul 1
Armturi totale
Procentaj minim

06-07-11 10:22

Rigiditate nominal
b =35.00cm ; h =40.00cm
N Ed = 170.62kN ; M Ed = 137.11kN
L0y = 2.41m ; L0z = 2.40m
L
2.41
L0z
2.40
y = 0y
iz = 0.10 = 23.86 ; z = iy = 0.12 = 20.81
M Ed 137.11
e 0 = N = 170.62 = 0.80m ; e i = 0.02m
Ed
N Ed = 170.62kN ; M Ed 1 = 140.52kN
EI = Kc Ecd Ic + Ks Es Is = 0.003 23839.92 0.001867 + 1.00
200000.00 0.0000491 = 9960.97 kNm2

0.000
M Ed 2 = M Ed 1 (1 + NB
) = 140.52 (1 + 17025.50
) = 140.52 kNm
1
1
N Ed
170.62
2
As = 2 x 8.50cm
Asmin = 14.00cm2

Calcul beton - Element liniar nr.131

Pagina2