Sunteți pe pagina 1din 80

UNIVERSITATEA BUCURE TI

FACULTATEA DE DREPT

DREPTUL ASIGURRILOR
Note de curs

dr. Radu Bogdan Bobei

TABL DE MATERII

Nota de curs nr. 1


Asigurarea i reasigurarea- aspecte generale

i introductive

Nota de curs nr. nr.2


Pr ile i intermediarii contractului de asigurare
Nota de curs nr.3
Formarea, interpretarea

i legea aplicabil contractului de asigurare

Nota de curs nr.4


Condi iile de validitate ale contractului de asigurare
Notele de curs nr. 5, 6, 7
Contractul de asigurare de bunuri
Nota de curs nr. 8
Contractul de asigurare de persoane
Nota de curs nr. 9
Contractul de asigurare de rspundere civil
Nota de curs nr. 10
Contractul de asigurare de credit

i garan ii

Asigurarea

Nota de curs nr. 1


i reasigurarea- aspecte generale

i introductive

Plan general
1. Asigurarea- concept tehnic, economic i juridic
2. Func iile i principiile asigurrii
3 Clasificarea asigurrilor
4. Particularit ile asigurrilor de via i asigurrilor generale
5. Contractul de reasigurare
1. Asigurarea- concept tehnic, economic

i juridic

1.1. Din punct de vedere tehnic, componentele fundamentale ale asigurrii


sunt compensarea riscurilor prin organizarea unei mutualit i i aplicarea
legilor statisticii. Mutualitatea permite dispersia riscurilor. Consecin a
rezid n faptul c suportarea riscurilor este mai facil dac numrul
persoanelor participante la mutualitate este mai mare.
Din punct de vedere economic, asigurarea const n protec ia
finaciar pentru pierderi cauzate de o gam larg i variat de riscuri.
Din punct de vedere juridic , no iune legal a activit ii de asigurare
poate fi conceputa n sens larg, dar i n sens restrns.
- n sens larg, activitatea exercitat din sau n Romnia ce
desemneaz, n principal, oferirea, intermedierea, negocierea, ncheierea de
contracte de asigurare i reasigurare, ncasarea de prime, lichidarea de
daune, activitatea de regres i de recuperare, precum i investirea sau
fructificarea fondurilor proprii i atrase prin activitatea desf urat;
- n sens restrns, prin activitatea de asigurare n elegem ncheierea de
contracte i reasigurare.
Din perspectiva financiar, esen ial este func ia de reparti ie a
asigurrii n dublu sens, anume de la asigurat la asigurtor prin cumularea
primelor de asigurare i constituirea unui fond de asigurare, pe de o parte,
de la asigurtor la asigurat prin plata despgubirilor la ivirea riscurilor
asigurate, pe de alt parte.
Exist dou principii fundamentale ale opera iunii de asigurare, anume
principiul mutualit ii i principiul indemnizrii. Combaterea efectelor
adverse ale riscului se realizeaza prin principiul mutualit ii i al dispersiei
riscurilor.

1.2. Aspectele tehnice ale asigurrii


a. Fundamentul matematic al opera iunii de asigurare
Prin aplicarea calculului probabilistic i a legii numerelor mari,
asigurtorii apeleaz la o serie de reguli pentru a descoperi frecven a i
costul producerii unui anumit risc pe baza datelor privind evenimentele
trecute. Selectarea riscurilor dispersate i de valoare echivalent este
condi ia opera iunii de asigurare care nu se poate realiza dect prin
compensarea riscurilor. Aceast compensare trebuie asigurat de ctre
asigurtor n cadrul mutualit ii.
b. Coasigurarea, reasigurarea, retrocesiunea
Dispersarea riscurilor se poate realiza prin mecanismul coasigurrii,
reasigurrii, retrocesiunii.
Potrivit art 451 din Legea nr. 136/1995, coasigurarea este opera iunea
prin care doi sau mai mul i asigurtori subscriu acela i risc, fiecare
asumndu- i o cot-parte din acesta.
Reasigurarea este opera iunea de asigurare a unui asigurtor de ctre alt
asigurtor, primul fiind reasigurat, iar al doilea reasigurtor. n cazul
reasigurrii, asigurtorul ini ial i asigur riscul rspunderii contractuale
care i revine fa de asigurtorul direct. Contractul de reasigurare este un
contract de despgubire n care reasiguratul, asigurtorul ditrect, suport
totdeauna o parte din pagub. Prin intermediul reasigurrii se realizeaz o
pulverizare a riscului, contractul de reasigurare negenernd raporturi juridice
dect ntre reasigurtor i reasigurat(asigurtorul ini ial).
Retrocesiunea este opera iunea de asigurare a riscurilor reasigurate prin
care reasigurtorul poate ceda, la rndul su, o parte din riscul acceptat(art.
46 ali.2 lit. c din Legea nr. 136/1995). Pr ile contractului de retrocesiune
sunt
retrocedentul(reasigurtorul)
i
retrocesionarul(asigurtorul
reasigurtorului).
2. Func iile

i principiile asigurrii

Func ii principale ale asigurrii sunt urmtoarele:


- func ia de prevenire a pagubelor- se realizeaz prin finan area unor
activit i de prevenire i prin stipularea unor clauze n contractul de
asigurare care l oblig pe asigurat s aib o conduit preventiv i diligent
- func ia financiar- i permite asigurtorului s investeasc i s
mreasc rezervele existente;
4

- func ia de economisire- n cazul asigurrilor de via , asiguratul are


posibilitatea de a participa la profitul societ ii de asigurare;
- func ia de sprijinire a statului n domeniul protec iei sociale- se
realizeaz prin despgubirile acordate;
- func ia de compensare financiar a pierderilor;
Principiile asigurrii de bunuri, persoane, de rspundere civil sunt
urmtoarele:
- unitatea asigurrilor- unitatea normelor, tarifelor i a bazei financiare
nu exclude concuren a;
- universalitatea asigurrilor- gama variat de riscuri cuprinse n
condi iile de asigurare;
- individualizarea asigurrilor- asigurtorii nu acord indemniza ii
dect pentru riscurile asigurate n contract i numai asigura ilor sau
beneficiarilor specifica i n clauzele contractuale;
- principiul despgubirii- indemniza ia de asigurare nu trebuie s
dep easc valoarea daunei sau valoarea bunului n momentul sinistrului i
nu trebuie s constituie n ncii un caz o susrs de mbog ire pentru
asigurat ce ar putea da na tere inten iei de a cauza prejudiciul;
- realitatea asigurrilor- se manifest n privin a datelor pe care le are
asigurtorul n calculele sale statistice;
- principiul mutualit ii- presupune existen a comunit ii de risc i
costituirea unui fond comun din primele de asigurare pltite de membrii
comunit ii, din care vor fi despgubi i aceia dintre ei care vor suferi
producerea riscului;
- principiul bunei-credin e- guverneaz contractul de asigurare att n
momentul ncheierii, ct i pe parcursul executrii i se refer la loualitatea
pr ilor;
- principiul eficien ei economice;
3. Clasificarea asigurrilor
3.1.Dup modul de realizare a raporturilor juridice de asigurare
- asigurri obligatorii- contractarea este impus de lege;
- asigurri facultative- contractarea respect principiul libert ii de
voin a pr ilor;
3.2. Dup domeniul asigurrii
- asigurare de bunuri- acoper paguba cauzat de producerea
sinistrului n patrimoniul asiguratului, prin degradarea sau pierirea bunului
asigurat;
5

- asigurare de rspundere civil- acoper paguba produs n


patrimoniul unui ter printr-o fapt a asiguratului ce determin rspunderea
acestuia fa de ter ;
- asigurare de persoane- asiguratul sau beneficiarul asigurrii are
dreptul la plata sumei asigurate atunci cnd riscul aduce atingere unor
atribute ale persoanei fizice(asigurrile de via nu au caracter indemnitar
i permit capitalizarea);
- asigurri de credite i garan ii, pierderi financiare;
3.3. Dup teritoriul pe care se acoper acoperirea prin asigurare
- asigurri interne- pr ile contractate, obiectul asigurrii,
riscul se afl sau se produc pe teritoriul Romniei;
- asigurrile externe- con in un element de extraneitate;
3.4. Dup tipul raporturilor stabilite ntre asigurat i asigurtor
- asigurri directe- se ncheie direct ntre asigurat i asigurtor;
- asigurri indirecte- se ncheie prin intermediari;
3.5. Dup caracterul comercial al raporturilor de asigurare
- asigurri comerciale- sunt fapte de comer bilaterale;
- asigurari mixte- sunt fapte de comer pentru asigurtor, iar pentru
asigurat au caracter civil;
4. Particularit ile asigurrilor de via

i asigurrilor generale

4.1. Riscul asigurat


- este decesul n asigurrile de via i cre te progresiv, pe msura
naintrii n vrst;
- este orice alt risc n asigurrile generale, riscul este constant pe toat
durata contractului;
4.2. Incertitudinea riscului
- este limitat numai la momentul producerii riscului n asigurarile de
via ;
- prive te att momentul intervenirii, ct i faptul intervenirii n
asigurrile generale;

4.3. Evaluarea riscului i consecin e


- n asigurarea de via se face la vrsta de intrare n risc, nu n
momentul producerii sinistrului. Consecin ele sunt urmtoarele:
asigurrile de via se ncheie pe termen mediu sau lung; asigurrile de
via sunt lipsite de caracter indemnitar i nu exist conceptul de
supraarsigurare, suma asigurat are caracter forfetar; asigurrile de via
mbrac forma stipula iei pentru altul, beneficiarul fiind o alt persoan
dect asiguratul;
n cazul asigurrilor de via , asigurtorii constituie
un tip special de rezerv- rezerva matematic, pe de o parte, asiguratul are
dreptul de a participa la profitul societ ii de asigurri, are unele drepturi
speciale(rscumprarea poli ei, mprumutul), pe de alt parte.
4.4. Particularit i ale asigurrilor facultative

i asigurrilor obligatorii

De lege lata, regula o constituie asigurrile facultative, excep ia o


constituie asigurarea obligatorie.
Obligativitatea unei asigurri este dat de dou izvoare, anume legea i
con inutul raportului juridic ce ia na tere ntre asigurat i asigurtor.
Legea nr. 136/1995 reglementeaz o singur asigurare obligatorie, anume
asigurarea de rspundere civil pentru pagubele cauzate ter ilor prin
accidente de autovehicule.
Asigurarea obligatorie este un contract for at, anume un contract al
crui con inut este stabilit, n ntregime, prin lege.
Exist cazuri n care ncheierea unei asigurri devine obligatorie, fr s
se precizeze expres drepturile i obliga iile pr ilor cum ar fi,
- asigurarea de rspundere profesional pentru liber-profesioni ti;
- asigurarea n ipoteza contractului de consigna ie;
- asigurarea n contractele de leasing, de credtit ipotecar;
Particularit ile contractului pseudoobligatorii sunt urmtoarele:
- numai asiguratul are obliga ia de a ncheia contractul;
- contractul este de adeziune, n sensul c asigurtorul stabile te
propriile condi ii de asigurare, iar asiguratul opteaz pentru una dintre ele;
- obligativitatea prive te numai ncheierea contractului de asigurare, nu
i con inutul acestuia;

5. Contractul de reasigurare
5.1. No iune
Prin reasigurare, reasiguratul(asigurtorul din contractul de asigurare)
cedeaz reasigurtorului o parte din rspunderea pe care i-a asumat-o prin
contractul de asigurare.
Reasigurarea este contractul prin care reasigurtorul, propor ional cu
primele ncasate i riscurile preluate de la asigura, suport o parte din
indemniza ia de asigurare datorat de reasigurat n cazul producerii
sinistrului.
Obiectul reasigurrii este rspunderea ce revine asigurtorului prin
contractul de asigurare ncheiat cu asiguratul. Contractul de reasigurare este,
ntotdeauna, o asigurare de daune.
5.2. Efectele reasigurrii fa de asigurat
Reasigurarea este o asigurare de rspundere civil contractual. Nefiind
o asigurare de rspundere fa de ter i, reasigurarea nu produce nici un
efect direct fa de asigurat ce rmne ter fa de contractul de
reasigurare.
Consecin ele acestui fapt sunt:
- la producerea cazului asigurat, asiguratul nu are dreptul s-i cear
reasigurtorului plata indemniza iei de asigurare, iar reasigurtorul nu are
nici o obliga ie fa de asigurat;
- contractul de reasigurare profit inditect asiguratului, intrucat
reasigurarea este o asigurare a asigurarii;
- n lipsa unei dispozi ii legale sau contractuale exprese, nu este
posibil subroga ie reasigurtorului pentru a- i recupera sumele pltite de
la persoana responsabil de daune;
- ter fa de contractul de reasigurare este asiguratul, persoana
responsabil de daun, precum i beneficiarul asigurrii ini iale;
Reasigurarea poate fi unilateral(numai o parte preia o parte din
riscurile asumate prin contractul de asigurare de ctre cealalt parte);
- reciproc(fiecare dintre pr i preia
i
cedeaz o parte din riscurile asumate de cealalt parte);

5.3. Caracterele

i trsturile reasigurrii

Caractere
Contractul de reasigurare este un contract consensual, sinalagmatic,
oneros, aleatoriu, cu executare succesiv i de adeziune. Este de regul, un
contract interna ional.
Trsturi
- este un contract distinct de contractul de asigurare;
- este condi ionat de contractul de asigurare;
- exist n acela i timp cu contractul de asigurare;
- aplicarea activ a principiului bunei-credin e;
- se ncheie n form scris, nu neaprat n forma poli ei de asigurare;
5.4. Clauzele contractului de reasigurare
n mod obligatoriu, exist clauze referitoare la denumirea i sediul
pr ilor contractante, tipul contractului, riscurile acoperite, limita valoric
i teritorial a rspunderii, omisiuni sau erori, data intrrii n vigoare a
contractului, cazurile de for major, modalitatea de plat a primei i a
rezervelor de prime, modul de plat a despgubirii, riscurile excluse,
comisionul pltit de reasigurtor reasiguratului(prin aplicarea unei cote
procentiuale asupra prime brute), reglementarea diferendelor.
Clauza erori i omisiuni se refer la modalitatea de stabilire a
rspunderii n cazul n care borderouri apar informa ii gre ite cu privire la
volumul despgubirilor, al primelor de asigurare.
Pr ile pot stipula participarea reasiguratului la profitul ob inut de
reasigurtor dac, la sfr itul perioadei contractuale, nu s-au nregistrat
daune. Pr ile i ndeplinesc obliga iile contractuale prin intermediul
decontrilor.
5.5. Categorii de reasigurare(propor ional i nepropor ional)
A. Reasigurarea propor ional(se mparte suma asigurat, prima de
asigurare, daunele conform propor iilor ini iale)
- rspundere ce revine reasiguratului i reasigurtorului se stabile te
propor ional cu suma asigurat;
- este compatibil cu toate categoriile de afaceri i se aplic tuturor
tipurilor de protec ie;
- respect principiul reasigurtorul urmeaz soarte reasiguratului;

Reasigurarea propor ional poate fi reasigurare cot-parte


i
reasigurare excedent de sum.
n reasigurarea cot-parte, participarea reasiguratului se stabile te ntro cot procentual fix din limita maxim a sumei asigurate prevzut n
contract, iar reasigurtorul preia o parte din aceast sum, tot sub forma unei
cote procentuale fixe.
Dac reasigurarea este obligatorie, reasigurtorul preia o cota fixa din
toate rspunderile asumate de reasigurat. Dac reasigurarea este facultativ,
reasigurtorul i reasiguratul particip cu cote fixe din suma asigurat
numai la riscurile acceptate n mod expres.
Avantajul reasigurrii propor ionale cota-parte este acela c reasiguratul
trebuie s cedeze toate riscurile, chiar dac le-ar fi putut suporta singur.
n reasigurarea excedent de sum, reasigurtorul preia o parte dintr-un risc
PESTE o ANUMIT LIMIT A SUMEI ASIGURATE, numit plin de
conservare sau linie, limit n care rspunde reasiguratul. Propor ional
cu excedentul sumei asigurate se vor plti primele i se vor suporta daunele.
Trsturile reasigurrii de excedent sunt:
- reasiguratul are posibilitatea s- i selecteze riscurile;
- cheltuielile de administrare sunt mult mai mari pentru reasigurtori;
B. Reasigurarea nepropor ional
B.1. Ceea ce caracterizeaz reasigurarea nepropor ional este faptul c
se partajeaz rezultatele. Drept urmare, reasigurtorul va acoperi numai
acele daune care dep esc o anumit limit monetar stabilit de reasigurat.
n cazul reasigurrii nepropor ionale, prima de asigurare nu este
propor ional cu angajamentele preluate de pr i deoarece probabilitatea
daunelor mari sau medii este mai mic dect probabilitatea producerii
daunelor mici. Reasigurtorul nu urmeaz soarta reasiguratului.
B.2. Tipuri de reasigurare nepropor ional
Reasigurare excedent de daun- pentru fiecare daun, rspunderea
reasiguratului este limitat la un anumit plafon(prioritate sau rang), iar
reasigurtorii rspund numai pentru ceea ce dep e te aceast prioritate.
Reasigurare excedent de rat a daunei- reasiguratul i asum
rspunderea de a acoperi daunele pn la un anumit nivel stabilit al ratei
daunei, reasigurtorii rspund pentru ceea ce dep e te acest nivel.
10

5.6. Metode de reasigurare interna ional


- metoda facultativ- ncheierea contractului este facultativ att pentru
asigurtor, ct i pentru asigurat;
- metoda obligatorie- contractul se ncheie obligatoriu pentru un
ansamblu de riscuri. Reasigurtorul nu are dreptul s refuze un risc
indidividual i nici s l evalueze separat, ci va accepta global toate riscurile
pe care societatea cedent vrea s le cedeze;
-metoda facultativ-obligatorie- ncheierea contractului este facultatriv
pentru reasigurat i obligatorie pentru reasigurtor;
Pool-urile de asigurare sunt formate din societ i de asigurare ce
particip, fiecare, n scopul de a reasigura o parte din riscurile subscrise de
aceste societ i.

11

Pr ile

Nota de curs nr.2


i intermediarii contractului de asigurare

Plan general
1. Pr ile contractului de asigurare
2. Intermediarii contractului de asigurare
1. Pr ile contractului de asigurare
Aspecte generale
n principiu, contractul de asigurare se ncheie ntre dou pr i,
asigurtorul i asiguratul. Calitatea de contractant al asigurrii o are
ntotdeauna persoana care semneaz poli a de asigurare i i asum
obliga ia de plat a primelor. De cele mai multe ori, contractantul asigurrii
este chiar asiguratul. Pot exista situa ii n care nu asiguratul este semnatarul
poli ei i debitorul obliga iei de plat a primelor.
Contractul de asigurare poate fi ncheiat prin participarea direct a
pr ilor contractante sau indirect, prin intermediari, agen i sau brokeri de
asigurare. Contractul de asigurare poate face obiectul unei gestiuni de afaceri
care, dac este util, l va obliga pe proprietarul bunului fa de asigurtor.
A. Asiguratul
A.1. Calitatea de asigurat o poate avea orice persoan fizic sau juridic
ce are un interes cu privire la protec ia pe care o ofer asigurtorul la
producerea unui risc ce i afecteaz via a, patrimoniul sau integritatea
corporal.
n ipoteza asigurrii de bunuri, asiguratul trebuie s aib un interes cu
privire la bunul asigurat.
n ipoteza asigurrii de rspundere civil, interesul asigurabil
apar ine persoanei n sarcina creia se va stabili existen a rspunderii
civile. Asiguratul poate fi aceast persoan. Contractantul asigurrii poate fi
asiguratul sau o form de organizare sub care se poate desf ura o anumit
profesie.
Asigurarea de via este o asigurare cu desemnare de ter beneficiar
ce respect mecanismul juridic al stipula iei pentru altul. Asigurtorul este
promitent, asiguratul este stipulantul asigurrii, iar ter ul este beneficiar.
12

A.2. Interesul asigurabil n asigurarea de rspundere civil


n asigurarea de rspundere civil, este reparat prejudiciul cauzat de
asigurat unui ter , dar, n mod indirect, este protejat patrimoniul
asiguratului care, altfel, ar fi suportat singur repararea pagubei. Interesul
asigurabil provine din raporturile dintre ter a persoan i asigurat.
A.3. Beneficiarul asigurrii
Beneficiarul asigurrii este persoana ndrept it s primeasc
indemniza ia de asigurare. n ipoteza cea mai simpl, asiguratul ntrune te
att calitatea de contractant, ct i pe cea de beneficiar al asigurrii.
n asigurarea de bunuri, beneficiarul asigurrii nu poate fi alt persoan
dect asiguratul. n asigurarea de bunuri cu desemnare de ter
beneficiar(mecanismul juridic al stipula iei pentru altul), ter ul beneficiar
al asigurrii nu este parte n contract, dar devine subiect al raportului juridic
de asigurare o dat cu producerea riscului, fiind ndrept it la plata
indemniza iei.
O persoan poate deveni beneficiarul unei asigurri nu numai n urma
inserrii unei clauze n contractul de asigurare, ci i prin puterea legii, a
declara iei asiguratului sau prin testamentul acestuia.
De exemplu, n practica asigurrilor maritime, este frecvent situa ia
n care marfa i schimb proprietarul n tranzit. Interesul asigurabil se
transfer o dat cu proprietatea asupra mrfii. n momentul ncheierii
contractului, cumprtorul nu avea un interes asigurabil, dar dobnde te
acest interes n momentul n care devine proprietar.
n asigurarea de rspundere civil, beneficiarul asigurrii este fie ter ul
pgubit(ac iunea direct a acestuia mpotriva asigurtorului), fie
asiguratul(dac l-a despgubit pe ter ).
n asigurarea de via , beneficiarul asigurrii este persoana desemnat
n contract n acest scop. n cazul asigurrilor de persoane, altele dect cele
de via , beneficiarul asigurrii poate fi att asiguratul, ct i asiguratul,
respectiv ter ul desemnat prin contract.
A.4. Tipuri de asigura i

13

A.4.1.
cesionarii

Asigura ii identifica i
i creditorii)

prin

nume(asigura ii

principali,

Asiguratul principal este persoana fizic sau juridic men ionat n


poli a de asigurare. Acesta poate pretinde despgubiri n baza poli ei de
asigurare, rspunde pentru plata primelor de asigurare, este singurul
autorizat s modifice sau s denun e contractul i chiar s ob in
informa ii despre evenimentul asigurat.
Cesionarii iau locul asiguratului n contractul ini ial. Cesiunea nu
poate avea loc fr consim mntul asigurtorului.
Dreptul la despgubire este cedat dup producerea pagubei. Sunt
rare situa iile n care o persoan accept s preia o poli negociat de
altul.
Creditorul garantat real are interes asigurabil fa de bunul
constituit ca garan ie i poate ncheia o asigurare proprie sau o asigurare
prin poli a debitorului.
Asigurarea proprie a creditorului are avantajul c acesta nu va
suporta consecin ele actelor debitorilor si, poate cuprinde clauze speciale
care s l intereseze pe creditor n mod deosebit. Dezavantajele sunt n sensul
c plata primelor este suportat de creditor(acest dezavantaj poate fi nlturat
prin faptul c se pot stipula dobnzi mai mari n sarcina debitorului).
Asigurarea creditorului prin poli a debitorului se realizeaz n
temeiul unei clauze speciale, creditorul avnd dreptul s fie despgubit n
limita valorii creditului.
A.4.2. Asiguratul identificat n raport cu alt asigurat
Alturi de asiguratul principal, n contractul de asigurare poate fi
men ionat ca avnd calitatea de asigurat o persoan ce face parte dintr/o
anumit categorie general precizat n poli (de exemplu, so ul sau
so ia, persoane majore care locuiesc
i gospodresc mpreun cu
asiguratul, etc)
A.4.3. Asiguratul adi ional
n acest grup intr persoane men ionate ntr-un act adi ional la
poli . Asupra acestor persoane, efectul asigurrii se produce n anumite

14

situa ii speciale(de exemplu, se dore te o acoperire pentru anumite riscuri


pentru care asiguratul principal nu solicit protec ie).

B. Asigurtorul
B.1. n Romnia, asigurtori nu pot fi dect:
- persoane juridice romne ce se constituie ca societ i pe ac iuni
i/sau societ i mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor;
- asigurtori sau reasigurtori autoriza i n statele membre ce
desf oar o activitate de asigurare sau reasigurare pe teritoriul Romniei;
- sucursale ce apar in unor societ i-mam guvernate de legile dintrun stat autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor;
- asigurtori sau reasigurtori care adopt forma de companie
european pe ac iuni;
B.2. Al i asigurtori
Organiza iile de asigurare mutuale
Caracteristici- fiecare membru este asigurat(particip cu o contribu ie
la formarea fondului comun de asigurare) i asigurtor;
- n dreptul romn acestea sunt guvernate nu de Legea nr.
32/2000, ci de Codul comercial;
Societ ile cooperatiste
Caracteristici
- determin disponibilitatea asigurrii pentru o anumit organiza ie sau
grup de entit i n schimbul unor prime;
- aceste organiza ii cuprind societ ile captive(asigur riscul
proprietarilor societ ii), grupuri de re inere a riscurilor, grupuri de
achizi ie;
Tontinele
Sunt asocia ii ce se constituie pentru o perioad determinat de timp n
decursul creia membrii asocia iei vars la fondul comun o cotiza ie
anual variabil n func ie de vrst. Sume depuse sunt nvestite, fiecare
membru prime te anual dividende. La expirarea termenului pentru care a

15

operat constituirea, sumele rezultate din capitalizarea cotiza iei de-a lungul
anilor se mparte ntre membrii supravie uitori.
Organiza ile Blues
n domeniul serviciilor medicale, se pot constitui organiza ii ce ofer o
list de servicii medicale n schimbul unei pl i periodice fcute de ctre
membrii acesteia. Cotiza ia de membru este pltit lunar i nu depinde de
starea de sntate a membrului pltitor sau de volumul serviciilor medicale
folosite.
Institu iile financiare
Bnciile de economii mutuale, holdinguriel bancare pot ac iona ca
asigurtori.
Not
Regimul autorizrii societ ilor de asigurare este stabilit de Legea nr.
32/2000 privind societ ile de asigurare i supravegherea asigurrilor,
publicat n M.Of., Partea I, nr. 148/2000.
Regimul juridic al redresrii i falimentului societ ilor de asigurare este
stabilit de Legea nr. 503/2004, publicat n M.Of. nr. 1193/2004.
2. Intermediarii n asigurri
2.1. Intermediarii n asigurri sunt brokerul de asigurare, agentul de
asigurare, subagentul i agentul de asigurare subordonat. Pentru a putea
func iona ca intermediari, ace tia trebuie s fie autoriza i de Comisia de
Supraveghere a Asigurrilor sau de autoritatea competent din statul
membru de origine(dac au sediul ntr-un stat membru UE).
Ca regul, asigurtorii nu pot apela la intermediari neautoriza i. Ca
excep ie, ace tia pot apela intermediari neautoriza i(ace tia desf oar
o alt activitate dect intermedierea n asigurri) dac sunt ndeplinite,
cumulativ, urmtoarele condi ii:
- contractul de asigurare intermediat necesit doar cuno tin e
referitoare la riscul acoperit prin acesta;
- nu fac parte din categoria asigurrilor de via ;
- nu acoper riscuri de rspundere civil;
- sunt complemantare altor produse sau servicii prestate de alt furnizor;

16

- primele anuale nu dep esc echivalentul n lei a 500 EURO, iar


contractul intermediat nu are o durat mai mare de 5 ani i nici nu poate fi
rennoit pentru o perioad mai mare de cinci ani;
2.2. Obiectul activit ii de intermediere const n propunerea sau
ndeplinirea unor activit i preliminare ncheierii contractelor de asigurare
sau n oferirea de asisten pentru administrarea sau ndeplinirea unor
contracte, n cazul unei daune.
2.3. Diferen e ntre agentul de asigurare

i brokerul de asigurare

Mandatul agentului de asigurare este permanent, mandatul brokerului


este punctual.
Mandatul agentului de asigurare este, de regul, exclusiv, mandatul
brokerului nu este exclusiv.
Agentul de asigurare poate ac iona n numele i n contul mai multor
societ i de asigurare, brokerul de asigurare nu poate face acest lucru.
2.4. Brokerul de asigurare
No iune- persoan juridic autorizat s negocieze pentru clien ii si,
asigura i sau poten ial asigura i, ncheierea contractelor de asigurare sau
de reasigurare
i acord asisten nainte
i pe durata derulrii
contractelor ori n legtur cu regularizarea daunelor.
Autoriza ie- brokerul trebuie s ob in autoriza ia Comisiei de
Supraveghere a Asigurrilor n condi iile art. 35 alin.5 din Legea nr.
32/2000.
Natura juridic a contractului brokerului de asigurare
Brokerul este un intermediar, fr a se exclude reprezentarea clientului.
Exist diferen e ntre mandat i intermediere- mandatul are ca obiect un
act juridic, intermedierea are ca obiect un fapt, anume intermedierea.
Mandatul presupune, de regul, reprezentarea, pe cnd intermediarul nu
ac ioneaz ca reprezentant al clientului. Nimic nu mpiedic cumularea
intermedierii cu un madta special, expres sau tacit n care va func iona
reprezentarea.
Remunera ia brokerului
17

Dac brokerul este un intermediar, el nu va ncasa taxa de brokeraj dect


dac intermedierea a avut succes(ncheierea contractului de asigurare). Dac
brokerul este un mandatar, remunera ia se plte te dac au fost depuse
diligen ele necesare, chiar dac mandatul nu este dus la bun sfr it.
Asisten ii n brokeraj
Sunt persoane fizice sau juridice care primesc o mputernicire n legtur
cu un mandat de brokeraj i care, sub acoperirea contractului de rspundere
profesional a brokerului n cauz, ntreprind anumite activit i necesare
pentru a duce la ndeplinire mandatul de brokeraj.
Asisten ii de brokeraj i brokerii de asigurri sunt singurii ce pot
ndeplini mandatul de brokeraj.
Obliga iile brokerului de asigurare
- obliga ia de furnizare de informa ii obligatorii(art.33 alin.3 din Legea
nr. 32/2000);
-obliga ia de plasament a asigurrii(obliga ie de mijloace) nso it de
obliga ia de informare i exact a riscului;
- obliga ia de alegere a unui asigurtor solvabil notoriu,
autorizat(obliga ie de mijloace) etc.;
- obliga ia de informare a asiguratului cu privire la toate elementele
contractului de asigurare(anterior i ulterior ncheierii contractului);
- obliga ia de consiliere(nainte i dup ncheierea contractului) i
obliga ia de asisten (n momentul ncheierii contractului);
- obliga ia de verificare- naintea ncheierii contractului(cu privire la
acceptarea riscurilor de asigurtor, stipularea condi iilor de garan ie) i
ulterior ncheierii contractului(cu privire la modul de plat a primelor,
schimbarea condi iilor de risc etc);
- obliga ia de loialitate fa de asigurat(identificarea tipului de asigurare
ce i se potrive te acestuia) atrage independen a ntre un asigurtor i un
broker(exist dou interdic ii legale cu privire la independen . Prima
interdic ie- obiectul de activitate al asigurtorului este exclusiv activitatea
de asigurare, obiectul de activitate al brokerului este exclusiv activitatea de
intermediere. A doua interdic ie- brokerul nu poate fi ac ionar direct sau
indirect, administrator la un asigurtor, reasigurtor, agent de asigurare sau
reasigurare sau la un agent de asigurare subordonat).
Brokerul poate fi mandatarul asigurtorului numai n condi iile art. 35
alin.10 din Legea nr. 32/2000.
2.5. Agentul de asigurare
18

Defini ie i autorizare
Agentul de asigurare este o persoan fizic sau juridic mputernicit de
un asigurtor sau reasigurtor s ncheie n numele i n contul acestuia
contracte de asigurare i reasigurare cu ter ii, conform condi iilor
stipulate n contractul de mandat ncheiat, fr s aib calitatea de a
asigurtor/reasigurtor, broker de asigurare/reasigurare.
Trsturi esen iale
- agentul de asigurare poate fi o persoan fizic sau o persoan juridic;
- ncheierea unui contract de agent(contract de mandat cu reprezentare);
- calitatea de agent asigurtor se dovede te cu o autoriza ie scris emis
de un asigurtor;
- agentul de asigurare negociaz sau ncheie contracte de asigurare numai
n conformitate cu condi iile stipulate n contractul de mandat;
Natura juridic a contractului de agent de asigurare
Este un contract de mandat, forma scris ad probationem este imperativ.
Agentul de asigurare nu are calitatea de comerciant, dar poate fi
comerciant. Un agent de asigurare nu poate intermedia acelea i clase de
asigurri pentru mai mul i asigurtori.
Agentul de asigurare nu- i poate substitui o ter persoan, i execut
obliga iile cu bun-credin i cu diligen a unui bun proprietar, are
obliga ia de a- i informa clien ii.

19

Nota de curs nr. 3


Formarea, interpretarea i legea aplicabil contractului de asigurare
Plan general
1. Formarea i interpretarea contractului de asigurare
2. Legea aplicabil contractului de asigurare
1. Formarea

i interpretarea contractului de asigurare

1.1. Defini ie, caractere juridice, ncheierea i interpretarea contractului


de asigurare
1.2. Con inutul i proba contractului de asigurare
1.3. Durata contractului de asigurare
1.1. Defini ie, caractere juridice, ncheierea
de asigurare

i interpretarea contractului

Defini ie
Contractul de asigurare este contractul prin care prin care contractantul
asigurrii sau asiguratul se oblig s plteasc o prim asigurtorului, iar
acesta se oblig ca, la producerea riscului asigurat, asiguratului,
beneficiarului asigurrii sau ter ului pgubit despgubirea sau suma
asigurat(indemniza ia) rezultat din contractul de asigurare ncheiat n
condi iile legii, n limitele i la termenele convenite.

20

Caractere juridice ale contractului de asigurare


Contractul de asigurare este un contract:
- numit- guvernat de o legisla ie special;
- consensual- forma scris este cerut ad probationem(se interzice proba
cu martori chiar dac exist un nceput de dovad scris. Dac pr ile nu
i-au preconstituit un nscris, ca mijloc de prob, se poate face dovada
contractului numai prin nscrisuri din care s se poat deduce c respectivul
contract a fost ncheiat);
-sinalagmatic(reciprocitatea
i interdependen a prezint anumite
particularit i n sensul c nu este simultan. Asiguratul i ndepline te
primul obliga iile asumate. Dup producerea evenimentului asigurat,
asigurtorul i ndepline te obliga ia de plat a indemniza iei de
asigurare);
- cu executare succesiv- asigurtorul acord, constant i continuu,
protec ie asiguratului prin acoperirea eventualului risc, iar asiguratul este
obligat de a plti prima la termenele stabilite;
- oneros- asiguratul urmre te protec ie din partea asigurtorului, iar
asigurtorul urmre te ob inerea unor beneficii dac riscul nu se
produce(caracterul oneros nu mpiedic existen a unei liberalit i din
partea asiguratului ctre ter ul beneficiar, n special n asigurrile de bunuri
ce mbrac forma unei stipula ii pentru altul. Inten ia liberal prive te
inten ia dintre contractantul asigurrii i beneficiar, nu ntre asigurat i
asigurtor);
- aleatoriu- incertitudinea riscului se refer la faptul i momentul
producerii acestuia(ipoteza asigurrilor generale i de non via ) sau
numai la momentul producerii(asigurrile de via );
- de adeziune- clauzele sunt prestabilite de asigurtor;
- intuituu personae- ipoteza asigurrii de rspundere civil sau de
persoane; contractul de asigurare de bunuri nu are caracter intuituu
personae;
Alte caractere juridice ale contractului de asigurare:
- plata primei are caracter anticipat. Obliga iile pr ilor devin reciproce
numai dup ce asiguratul a pltit prima rat sau toat sum ce reprezint
prima de asigurare. Pr ile, de comun acord, pot condi iona rspunderea
asigurtorului de plata primei sau a primei tran e de prim.
- regimul juridic al excep iei de neexecutare este diferit fa de dreptul
comun. Asiguratul nu poate invoca excep ia de neexecutare, ntruct lipsa
simultaneit ii rezult din lege. Dac s-a produs riscul asigurat, asigurtorul
21

nu poate invoca excep ia, de i plata primei nu a devenit scadent, pr ile


urmnd a se desocoti prin compensa ie;
nainte de producerea evenimentului asigurat, nu se poate invoca de ctre
pr i excep ia de neexecutare. Dup ivirea evenimentului asigurat,
excep ia de neexecutare poate func iona n favoarea asigurtorului. De
exemplu, asigurtorul poate refuza plata despgubirii dac asiguratul nu a
luat msuri pentru limitarea pagubei i salvarea bunurilor asigurate, din
acest motiv asigurtorul neputnd determina cauza producerii riscului i
ntinderea pagubei;
- unicitatea contractului de asigurare pe ntreaga durat chiar dac modul de
plat a primei este divizat n mai multe perioade asigurare. Consecin a este
c prima de asigurare se calculeaz avndu-se n vedere ntreaga perioad
de asigurare, iar condi iile stabilite n momentul ncheierii se men in pe
ntreaga durat.
ncheierea contractului de asigurare
Procesul ncheierii contractului de asigurare poate fi descompus n dou
etape: etapa informrii i etapa realizrii propriu-zise a acordului de voin
a pr ilor contractului de asigurare.
Etapa informrii presupune informarea reciproc a pr ilor cu privire la
obiectul garan iei i pre ul contractului de asigurare. Parcurgerea acestei
faze reprezint premisa eficacit ii celei de-a doua faze a ncheierii
contractului de asigurare(realizarea acordului de voin ).
Etapa informrii are dou paliere, n sensul c implic att informarea
asiguratului, ct
i informarea asigurtorului nainte de ncheierea
contractului.
Obliga ia asigurtorului de informare(obliga ie de mijloace) a
asiguratului are ca obiect durata contractului, modalitatea de executare,
suspendare, ncetare a contractului de asigurare, mijloacele i termenele de
plat a primelor de asigurare, precum i orice alte aspecte sau informa ii
necesare protejrii intereselor asiguratului.
Informa iile aduse la cuno tin a asiguratului pot fi sintetizate ntr-un
nscris denumit FI DE INFORMARE. Aceast FI DE INFORMARE
nu are valoarea juridic a unei oferte.
Obliga ia asiguratului de informare a asigurtorului se execut prin
completarea declara iei de risc. Asiguratul rspunde la ntrebrile formulate
22

de asigurtor cu privire la probabilitatea i intensitatea producerii riscurilor.


Aceast declara ie de risc mbrac forma unui document standard i
reprezint o veritabil ofert de a contracta formulat de asigurat.
Oferta de a contracta formulat de asigurat nu l oblig nici pe asigurat,
nici pe asigurtor. Pn n momentul acceptrii ofertei de asigurtor,
asiguratul i poate retrage oferta. Dup analiza declara iei de risc,
asigurtorul poate decide nencheierea contractului de asigurare.
Dup ncheierea contractului de asigurare, oferta de a contracta
concretizat n completarea declara iei de risc are un rol important n
aprecierea bunei-credin e, respectiv relei-credin e a asiguratului la
ncheierea contractului de asigurare.
Etapa realizrii acordului de voin a pr ilor presupune, ntocmai ca
n dreptul comun, ntlnirea ofertei cu acceptarea. Acceptarea asigurtorului
de a ncheia contractul echivaleaz cu acceptarea de ctre acesta a garantrii
riscului ce i s-a propus i cruia i s-a stabilit tariful de prim. Asigurtorul
va emite poli a pe care a semnat-o n scopul semnrii de ctre asigurat.
Momentul ncheierii contractului de asigurare(ntre prezen i, ntre
absen i), stabilit n conformitate cu principiile dreptului comun sau n
conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 i Legii nr. 136/1995, nu
coincide, ntotdeauna, cu momentul producerii efectelor respectivului
contract. De asemenea, acest din urm moment nu coincide, ntotdeauna, cu
momentul rspunderii asigurtorului(rspunderea asigurtorului se
stabile te n func ie de plata primei, precum
i n func ie de natura
riscului).
ncheierea valabil a contractului de asigurare poate fi condi ionat de
ndeplinirea unor formalit i(de exemplu, semnarea poli ei de ctre
asigurat, plata primei etc.). Aproape n toate cazurile, n poli a de asigurare
fugureaz o clauz potrivit creia asigurtorul(redacteaz poli ele
imprimate) subordoneaz perfectarea contractului de semnarea poli ei de
asigurat.
Interpretarea contractului de asigurare
Se aplic principiile dreptului comun(art.977, 978 C.Civil). Regula
stabilit de art.983 are o aplica ie restrns n materia asigurrilor. Regula
stabilit de art. 982 C.Civil se nume te regula ntregii poli e. n materia
23

asigurrilor se aplic regula de interpretare numit de acela i fel(dac o


poli se refer la obiecte din aur sau alte obiecte ultimele trei cuvinte
nseamn orice articole de aceea i valoare cu obiectele de aur).
n materia contractului de asigurare de bunuri se aplic principiul
interpretrii restrictive a condi iilor i clauzelor respectivului contract.
Contractele de asigurare extern se interpreteaz din perspectiva regulii
colaborrii ce trebuie s existe ntre asigurat i asigurtor.
1.2. Con inutul

i proba contractului de asigurare

Con inutul contractului de asigurare este stabilit de art. 10 din


Legea nr. 136/1995. Contractele de asigurare sunt standardizate.
Documentul ce constat ncheierea contractului de asigurare(poli a) poate fi
nominativ, la ordin sau la purttor. Poli a cuprinde un ansamblu de clauze
comune tuturor contractelor din aceea i categorie. Condi iile generale de
asigurare sunt completate de condi ii speciale.
Proba
ntre pr i contractul de asigurare nu poate fi probat cu martori chiar
dac exist un nceput de dovad scris. n caz de for major, dac toate
documentele de asigurare au disprut i nu exist posibilitatea ob inerii
unui duplicat, sunt admise orice dovezi legale care s confirme existen a
acestora. ncheierea contractului de asigurare se probeaz cu poli a de
asigurare sau certificatul de asigurare emise i semnate de asigurtor sau cu
nota de acoperire emis i semnat de brokerul de asigurare. Documentele
ce atest ncheieerea unei asigurri pot fi semnate i prin mijloace
electronice.
Ter ii(de exemplu, beneficiarul unei asigurri n contul altuia, creditorul
gajist sau ipotecar al asiguratului) pot proba contractul prin orice mijloc de
prob, n special prin prezum ii.
1.3. Durata contractului de asigurare
Din punctul de vedere al duratei, contractele de asigurare se mpart n
contracte de asigurare cu durat fix(asigurri de bunuri i de rspundere
civil)
i contracte de asigurare cu durat nedeterminat(asigurarea
obligatorie de rspudere civil pentru pagubele cauate ter ilor prin
accidente de autovehicule i tramvaie).
24

Rennoirea contractului de asigurare opereaz n condi iile art. 201 din


Legea nr. 136/1995.
2. Legea aplicabil contractului de asigurare
2.1. Asigurarea intern de bunuri
Din punctul de vedere al asigurtorului(societate comercial),
opera iunea juridic de asigurare este guvernat de legea comercial. Din
punctul de vedere al asiguratului, opera iunea juridic de asigurare este
guvernat fie de legea civil, fie de legea comercial.
Reglementarea de drept comercial reprezint dreptul comun. Drept
urmare, dac legea special din domeniul asigurrilor nu dispune, se aplic
dispozi iile din dreptul comercial.
Raportul juridic unilateral sau mixt de asigurare este guvernat de art. 56
C.comercial. Aceast din urm prevedere nu se aplic n dou ipoteze:
- cu privire la persoana necomerciantului;
Drept urmare, guvernarea raportului mixt de legea comercial nu
echivaleaz cu transformarea asiguratului din necomerciant n necomerciant.
- dac legea comercial dispune altfel(art. 42 C.Comercial);
n ipoteza asigurrilor unilaterale sau mixte, dobnzile aplicate primelor
de asigurare datorate de asigurat curg numai dup punerea n ntrziere a
asiguratului, nu de la data exigibilit ii crean ei(art. 43 C.Comercial)
2.2. Asigurarea interna ional de bunuri
2.2.1. Sunt aplicabiile principiile instituite de art. 73, 74, 77, 103 din Legea
nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional
privat. Aplicarea acestor principii va deveni caduc(n ipoteza neabrogrii)
n raporturile cu statele membre UE o dat cu intrarea n vigoare a
Regulamentului Roma I privind legea aplicabil obliga iilor
contractuale(art.7).
2.2.2. Legea aplicabil contractului de asigurare ce reglementeaz riscuri
situate n statele membre ale Uniunii Europene i Spa iului Economic
European se determin potrivit criteriile stabilite de Ordinul nr. 3/2007,
publicat n M.Of., Partea I, nr. 200/23 martie 2007. Aceast reglementare
transpune Directiva 88/357 din 22 iunie 1988 de coordonare a dispozi iilor
25

legale, de reglementare i administrare privind asigurarea direct, alta dect


asigurarea de via .
Ordinul nr.3/2007 se completeaz cu principiile generale din dreptul
interna ional privat romn.
2.2.3. Regimul de drept interna ional privat al asigurrilor obligatorii
Ca principiu, este aplicabil legea statului membru UE ce stabile te
obligativitatea asigurrii. Aplicarea acestei din urm legi este prioritar dac
exist contradic ie cu legea statului membru pe teritoriul cruia este situat
riscul.

Nota de curs nr. 4


Condi iile de validitate ale contractului de asigurare
Plan general
1. Condi iile generale de validitate ale contractului de asigurare
2. Condi iile speciale de validitate ale contractului de asigurare
1. Condi iile generale de validitate ale contractului de asigurare
1.1. Capacitatea de a ncheia un contract de asigurare
1.2. Consim mntul pr ilor contractului de asigurare
1.3. Obiectul contractului de asigurare
1.4. Cauza contractului de asigurare
1.1. Capacitatea de a ncheia un contract de asigurare
Persoana juridic
ncheierea contractului de asigurare de ctre o persoan juridic nu
implic aspecte deosebite dac respectivul subiect de drept a dobndit legal
personalitate juridic.
Persoana fizic
Contractul de asigurare de bunuri pot fi ncheiate de persoanele fizice ce
au mplinit 14 ani i nu au fost puse sub interdic ie. De asemenea, acest tip
26

de contract poate fi ncheiat de persoanele fizice sub 14 ani i de persoanele


puse sub interdic ie dac cei n cauz sau reprezentan ii lor legali nu au
cerut anularea conven iei. Drept urmare, persoanele capabile de a contracta
nu pot opune minorului sau interzisului incapacitatea lor(asigurtorul nu
poate cere anularea contractului de asigurare pentru motivul incapacit ii de
a contracta a asiguratului).
Not
ntruct contractul de asigurare este un act de administrare, minorul cu
capacitate de exerci iu restrns poate ncheia singur o asemenea
conven ie.
Potrivit art.1158 C.civil, dac leziunea rezult dintr-un eveniment cazual
i nea teptat, minorul cu capacitate restrns de exerci iu nu are ac iunea
n resciziune.
1.2. Consim mntul pr ilor contractului de asigurare
Voin a de a ncheia un contract de asigurare poate mbrca numai
forma scris. n materia contractului de asigurare, cele mai frecvente vicii de
consinm mnt sunt eroarea asupra calit ilor substan iale ale obiectului
asigurat i dolul.
1.3. Obiectul contractului de asigurare
Trebuie efectuat o distinc ie ntre obiectul asigurrii, obiectul
raportului juridic de asigurare, obiectul contractului de asigurare.
Obiectul asigurrii= ceea ce s-a asigurat n mod efectiv(valorile
patrimoniale i nepatrimoniale expuse pericolului)
Obiectul raportului juridic de asigurare= drepturile i obliga iile
contractuale ale pr ilor;
Obiectul contractului de asigurare= conduita la care se oblig
asiguratul i asigurtorul pe toate durata contractului;
Interesul asigurabil(concept exclusiv economic)= raportul economic
dintre o persoan i valoarea pe care dore te s o asigure;
I.4. Cauza contractului de asigurare
Cauza direct i imediat
Ipoteza asiguratului= ncasarea indemniza iei de asigurare;
Ipoteza asigurtorului= primirea primelor de asigurare;
27

Cauza indirect i imediat


Ipoteza asiguratului= dorin a de a i se garanta n viitor acperirea
prejudiciilor cauzate prin producerea riscurilor prevzute n contract;
Ipoteza asigurtorului= acumularea i cenralizarea unor sume de bani;
2. Condi iile speciale de validitate ale contractului de asigurare
2.1. Riscul
2.2. Prima de asigurare
2.3. Interesul asigurabil
2.4. Suma asigurat

2.1. Riscul
2.1.1. Riscul este un eveniment viitor, incert, posibil independent de voin a
pr ilor ce afecteaz bunurile, capacitatea de munc, sntatea i via a
persoanelor.
Eveniment viitor
Riscul trebuie s existe n momentul ncheierii contractului. Ca
eveniment, riscul trebuie s se produc n viitor. Dac nainte de a ncepe
obliga ia asigurtorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a
devenit imposibil, precum i n cazul n care, dup nceperea obliga iei
asigurtorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibil, contractul
se reziliaz de drept.
Eveniment incert
Incertitudinea riscului asigurat se poate referi la faptul nsu i al
producerii riscului asigurat(ipoteza asigurrilor de bunuri) sau la momentul
realizrii evenimentului, producerea lui fiind inevitabil(ipoteza asigurrilor
de via ).
Eveniment posibil
Nu se pot asigura evenimentele ce nu se pot produce.
Eveniment independent de voin a pr ilor
28

Riscul trebuie s depind exclusiv de hazard. n ipotezele expres


prevzute(asigurarea de bunuri i de rspundere civil) asigurtorul nu
datoreaz indemniza ia de asigurare dac dovedelte c evenimentul a fost
produs cu inten ie de asigurat, de beneficiar sau de un membru din
conducerea persoanei asigurate, lucrnd n aceast calitate, sau de ctre alte
persoane prevzute n contractul de asigurare(persoane fizice majore care, n
mod statornic, locuiesc
i gospodresc mpreun cu asiguratul sau
beneficiarul sau de prepu ii asiguratului sau beneficiarului).
2.1.2. Aspecte particulare ale riscului
a. Risc subiectiv i risc obiectiv
Riscul subiectiv include toate momentele individuale de pericol ce
depind de nsu irile spirituale i de caracter ale celui asigurat.
Riscul obiectiv include circumstan ele ce privesc situarea bunului
asigurat(asigurarea de bunuri), starea de sntate a persoanei sau vrsta
acesteia(asigurarea de via ), tipul de activitate desf urat(asigurarea de
rspundere profesional).
b. Risc constant i risc variabil n timp
Riscul este constant dac ansele realizrii sale rmn acelea i pe
parcursul perioadei de asigurare. Drept urmare, prima este neschimbat de la
un an la altul.
Riscul este variabil dac ansele de realizare a riscului cres sau se
diminueaz pe perioada asigurrii. Drept urmare prima este diferit, anume
cre te sau descre te dup caz.
c. Riscul asigurabil
Pentru a fi asigurabil, riscul trebuie s fie:
- msurabil(s poat fi determinat probabilistic);
- imposibil de evitat;
- suportabil ca mrime i frecven , respectiv s poat fi acoperit
financiar de asigurtor;
- pur(se preiau n garan ie riscurile ce cauzeaz pierderi, niciodat
c tig), nu speculativ;
- licit i moral.
d. Riscul asigurat i riscul lucrului
Riscul asigurat este un eveniment incert, dar determinat. Riscul lucrului
poate fi orice eveniment viitor, incert, independent de voin a pr ilor.
29

e. Riscul lucrului i interesul asigurabil


Riscul lucrului se poate suprapune peste interesul asigurabil al
proprietarului(ipoteza transferului de proprietate asupra unui bun determin
na terea unui interes asigurabil n persoana cumprtorului bunului).
f. Necesitatea dispersrii riscurilor de ctre asigurtor
Pentru a fi acceptate, riscurile trebuie s fie suficient dispersate(nu
trebuie s se realizeze n acela i timp i s aing u numr mare de
asigura i). Drept urmare, asigurtorul are dreptul de a face o selec ie(cu
execp ia asigurrilor obligatorii de rspundere civil auto) a riscurilor fie la
nceput(prin excluderea bunurilor sau persoanelor din asigurare), fie pe
parcurs(prin eliminarea din asigurare a riscurilor dovedite de-a lungul
timpului ca nefavorabile). Dispersia riscurilor poate fi efectuat de
asigurtor(prin reasigurare), dar i de asigurat(prin coasigurare).
n con inutul contractului de asigurare, asigurtorul enumer riscurile
garantate. Legisla ia romn n materia asigurrilor nu stabile te
condi iile de form pentru clauzele ce instituie excluderile directe de la
garan ie. Interpretarea clauzelor ambigue de excludere se efectueaz
potrivit regulii primatului condi iilor speciale fa de condi iile generale,
dar i potrivit regulii interpretrii mpotriva asigurtorului.
g. Riscul i interesul asigurabil
Existen a riscului determin apari ia interesului asigurabil. Dac nu
exist risc, nu poate exista nici interesul asigurabil.
2.2. Prima de asigurare
No iune
Prima de asigurare reprezint suma de bani pe care asiguratul este
obligat s o plteasc asigurtorului drept contribu ie la constituirea
fondului de asigurare, pentru ca asigurtorul s preia asupra sa riscul
prevzut n lege sau n contractul de asigurare i s achite asiguratului la
ivirea cazului asigurat despgubirea sau suma asigurat.
Structura i calculul primei de asigurare
Prima pltit de asigurat reprezint prima brut(tarifar)

i este alctuit

din:
- prima pur(prima net sau prima tehnic sau cota de baz) destinat s
formeze fondul de asigurare necesar pl ii despgubirilor i a sumelor
30

asigurate. Prima pur corespunde pr ii de contribu ie a fiecrui asigurat la


mutualizarea riscurilor.
- adaosul de prim este un supliment de prim destinat acoperirii
cheltuielilor de administrare ale asigurtorului, constituirii rezervei de
siguran , precum
i pentru realizarea unor profituri n favoarea
asigurtorului.
Prima se calculeaz potrivit condi iilor speciale avndu-se n vedere
tariful de prim al fiecrei asigurri. n ipoteza asigurrilor ncheiate pe o
perioad mai mic de 1 an, prima se calculeaz pe numrul lunilor de
asigurare, aplicndu-se pentru fiecare lun sau frac iune de lun 1/12 din
prima anual.

Ipoteza societ ilor mutuale de asigurri


Prima pur este esen ial. Societ ile mutuale solicit la nceputul anului
o cotiza ie provizorie, iar la sfr itul anului vor stabili o cotiza ie
definitiv.
Ipoteza societ ilor comerciale de asigurri
Suplimentul de prim este esen ial. Societatea de asigurare calculeaz de
la nceput, definitiv, nivelul primelor.
Nivelul primei
Nivelul primei se stabile te n func ie de frecven a producerii
sinistrelor, dar i n func ie de intensitatea acestora. Se aplic o baz de
calcul reprezentat de valoarea asigurat.
Ipoteza asigurrilor de bunuri
Se poate opta pentru valoarea economic, valoarea de folosin sau
valoarea din nou a bunului respectiv. Factorii ce influen eaz nivelul primei
pot fi de exemplu, natura bunului asigurat, dimensiunea riscurilor, numrul
i tipul riscurilor etc.
Ipoteza asigurrii de rspundere civil i a celei de rspundere
profesional
Nivelul primei de asigurare se determin n func ie de tipul activit ii
desf urate. Un rol important n determinarea nivelului primei de asigurare
31

l are conduita asiguratului. Unui asigurat imprudent i se aplic o prima


mrit(clauza bonus malus).
Ipoteza asigurrii de via
Prima de asigurare este strns legat de nivelul sumei asigurate. Dac
suma asigurat este mare, cuantumul primei este mare. Dac suma asigurat
este mic, cuantumul primei este mic.
Adoptarea propriului tarif de prime i influen area calculrii primelor
de asigurare
Dac asigurtorul i elaboreaz propriile tarife de prime, trebuie s aib
n vedere principiul echivalen ei(nivelul cotelor tarifare trebuie stabilit n
a a fel nct s asigure echlibrul ntre ncasrile societ ii de asigurare i
angajamentele, respectiv cheltuielile de administrare ale acesteia).
Dac primele de asigurare calculate i pltite nu corespund celor tarifare,
condi iile de asigurare stabilesc parcurgerea unei proceduri speciale.
Ipoteza primelor de asigurare mai mici
Asigurtorul solicit asiguratului diferen a de prim datorat de la
nceputul asigurrii. Dac asiguratul nu se conformeaz, asigurtorul reduce
suma asigurat(reducerea opereaz de la nceputul asigurrii).
Ipoteza primelor de asigurare mai mari
Asigurtorul trece diferen a de prim n contul ratelor urmtoare
2.3. Interesul asigurabil
No iune i aspecte relevante
Asiguratul trebuie s aib un interes cu privire la bunul asigurat.
Interesul asigurabil este o condi ie esen ial pentru validitatea contractului
de asigurare(asigurarea de bunuri i asigurarea de rspudere civil sunt
guvernate de principiul despgubirii i de principiul existen ei interesului
asigurabil).
n asigurrile de daune, interesul este material, iar n asigurrile de
via interesul asigurabil are i o valen moral.
Interesul asigurabil(valoare economic ce ar putea fi pierdut dac nu
s-ar ncheia contractul de asigurare) nu trebuie confundat cu interesul
asigurat(dauna efectiv pe care asiguratul o poate suferi).
Ca regul, interesul asigurabil trebuie s existe n momentul ncheierii
contractului, pe parcursul executrii acestuia i m momentul producerii
32

daunei. Pe cale de excep ie, n asigurrile maritime, interesul asigurabil


trebuie s existe n momentul daunei.
Trsturi esen iale
- trebuie s existe o via , un bun, o rspundere poten ial ce trebuie
acoperite;
- via a, bunul, rspunderea poten ial constituie obiectul asigurrii;
- interesul asigurabil trebuie s fie licit, s nu contravin ordinii publice
i bunelor moravuri.
Natur juridic
Potrivit teoriei interesului subiectiv de asigurare, beneficiaz de
indemniza ia de asigurare numai asiguratul. Potrivit teoriei interesului
obiectiv de asigurare, beneficiaz de asigurare nu numai asiguratul, ci i
alte persoane ce nu sunt pr i ale contractului de asigurare.
Corela ia interesului asigurabil cu principiul despgubirii, respectiv cu
principiul indemnitar
Principiul interesului asigurabil
i principiul despgubirii(reguli
fundamentale n materia asigurrii de bunuri) se caracterizeaz printr-un
raport de interdependen . Principiul indemnitar are ca premis existen a
unui interes asigurat. Drept urmare, indemniza ia de asigurare nu se poate
limita la valoarea interesului asigurat. n absen a unui interes asigurat, nu se
pune problema unei indemniza ii.
Acest raport de interdependen nu exist n toate cazurile. n asigurarea de
persoane, interesul asigurabil este o condi ie esen ial de validitate a
contractului, dar nu se aplic principiul indemnitar. n asigurarea de
persoane, principiul indemnitar nu mai are o valoare economic(ipoteza
asigurrii de daune), ci o valoare spiritual. Teoria prejudiciului definitiv se
aplic numai n materia asigurrii de bunuri. Aceasta nseamn c exist o
echivalen ntre indemniza ia de asigurare i prejudiciul ncercat de
asigurat.
2.4. Suma asigurat
No iune
Suma asigurat este suma maxim n limita creia asigurtorul este
obligat s plteasc indemniza ia de asigurare la ivirea cazului asigurat.
Caracteristici
33

- suma asigurat reprezint o limit a despgubirii, dar constituie i


baza de calcul a primei de asigurare;
- este stabilit cu ajutorul opera iunii de asigurare numit evaluare de
asigurare. Valoarea asigurat se determin n momentul ncheierii
contractului de asigurare. Pentru bunurile destinate vnzrii, valoarea
asigurat = pre ul de cost plus taxele I cheltuielile de transport. Pentru
bunurile folosite de proprietari i care pot fi nlocuite, valoarea asigurat=
valoarea de folosin sau de locuire cu un bun asemntor din care se
scade uzura. Valoarea din nou a bunului cuprinde i garantarea uzurii.
- suma asigurat poate mai mic sau egal cu valoarea real a
bunului(nu se admite o sum asigurat mai mare dect valoarea real a
bunului);
- suma asigurat se stabile te unilateral(ca valoare declarat) sau
prin acordul pr ilor(ca valoare agreat).
Limite de garan ie
Pot fi identificate limite pe articol(stabilite pentru fiecare bun cuprins n
asigurare), limite pe incident(accentul cade asupra incidentului, nu asupra
bunului). De asemenea, exist o limit specific(limita superioar a
despgubirii pe care o va plti asigurtorul pentru fiecare pagub asociat
unui bun sau categorie de bunuri). Dac o pili con ine mai multe limite
specifice, acestea sunt considerate limite separate.
Limita-ptur sau blanket-limit este o limit a poli ei ce se aplic pentru
mai multe articole sau categorii de bunuri cu dou sau mai multe
amplasamente teritoriale.
Modificarea sumei asigurate
Modificarea sumei asigurate poate fi expresia exclusiv a libert ii de
voin a asiguratului(ipoteza asigurrii de persoane) sau poate fi expresia
rezultatului unei schimbri de valoare a bunului(ipoteza asigurrii de
bunuri).
Majorarea sumei asigurate poate interveni numai dac n perioda de
asigurare are loc o cre tere a valorii bunlui asigurat. Reducerea sumei
asigurate poate interveni dac asiguratul nu a dat rspunsuri exacte cu privire
la datele luate n considerare la ncheierea asigurrii.
Modalit i de stabilire a sumei asigurate
n ipoteza asigurrii de rspundere, pentru stabilirea sumei asigurate
este important natura riscului, tipul activit ii desf urate.
34

n ipoteza asigurrii de persoane, suma asigurat are caracter forfetar


i este stabilit prin acordul pr ilor(nu este supus unei limite maxime,
dar se ia n considerare o limit minim).

Notele de curs nr. 5-6-7


Contractul de asigurare de bunuri
Plan general
1. Interesul asigurabil n asigurarea de bunuri
2. Obiectul asigurrii
3. Efectele contractului de asigurare de bunuri
4. Subroga ia asigurtorului n drepturile asiguratului pltit
5. Prescrip ia extinctiv n materia contractului de asigurare de bunuri
6. ncetarea contractului de asigurare de bunuri
1. Interesul asigurabil n asigurarea de bunuri
1.1. Titularul interesului asigurabil
Delimitarea sferei persoanelor ce pot avea calitatea de asigurat se poate
efectua prin raportare la criteriul existen ei interesului asigurabil, respectiv
prin raportare la criteriul naturii juridice a contractului de asigurare(act de
administrare). Titularul interesului asigurabil este ntotdeauna asiguratul ce
este, de regul, i contractantul asigurrii.
n ipoteza asigurrii de bunuri, calitatea de titular al interesului
asigurabil o are:
- proprietarul bunului(proprietar sub condi ie suspensiv, proprietar sub
condi ie rezolutorie);
35

- posesorul bunului(ipoteza posesiei de bun-credin );


- superficiarul(interes asigurabil cu privire la construc ie; cu privire la
terenul aferent construc iei, superficiarul poate avea interes asigurabil ca
obiectul contractului de asigurare s cuprind despgubiri pentru daunele
referitoare la folosin a i fructele terenului asupra cruia exercit o posesie
precar);
- nudul proprietar(ipoteza uzufructului; n ipoteza cvasiuzufructului,
uzufructuarul are un interes asigurabil);
- locatarul(are interes asigurabil n calitate de stipulant pentru altul, dar
i n calitate de asigurat);
- antreprenorul(are interes asigurabil deoarece suport riscul lucrului n
calitate de proprietar);
- mprumutatul(are interes asigurabil n ipoteza mprumutului de
consuma ie, deoarece el suport toate riscurile);
- depozitarul(are interes asigurabil n ipoteza depozitului neregulat; n
ipoteza depozitului obi nuit, depozitarul nu are interes asigurabil afar de
cazul n care pr ile au stipulat clauze de agravare a rspunderii
depozitarului pentru pierderea fortuit a bunului depozitat);
Titularul interesului asigurabil n asigurrile maritime difer n func ie
de obiectul contractului de asigurare:
- proprietarul navei, administratorul, navlositorul(ipoteza asigurrii
navei);
- proprietarul mrfii, depozitarul, cru ul(ipoteza asigurrii
mrfurilor);
- proprietarul mrfii, armatorul(ipoteza asigurrii navlului);
- proprietarul mrfii(ipoteza asigurrii profitului sperat n cazul n care
cltoria se termin cu bine);
1.2. Asigurarea n contul altuia
1.2.1. Asigurarea n contul altuia mbrac forma stipula iei pentru altul.
Persoana care ncheie contractul de asigurare este stipulantul, contractantul
sau semnatarul asigurrii care, n aceast calitate, este singurul obligat la
plata primelor de asigurare. Calitatea de promitent o are asigurtorul.
Asiguratul este titularul interesului asigurabil n momentul producerii
riscului i beneficiarul asigurrii.
Asigurarea n contul altei persoane nu trebuie confundat cu
asigurarea cu desemnare de ter beneficiar. n ultimul caz, semnatarul
poli ei asigur propriul su interes. Totodat, asiguratul(contractant al
36

asigurrii) stipuleaz ca la producerea riscului asigurat, de i este prejudiciat


propriul patrimoniu, indemniza ia va fi pltit unei anumite persoane
determinate sau determinabile n acel moment. Asigurarea n contul altuia
este practicat n materia asigurrilor maritime, precum i n materia
asigurriolor terestre de bunuri mobile.
1.2.2. Legisla ia romn reglementeaz institu ia asigurrii n contul
altuia.
Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consigna ie
stabile te obliga ia consignatarului de a asigura bunurile ncredin ate la o
societate de asigurare(art.6). Consignatarul are obliga ia d a plti cu
regularitate prima de asigurare.
Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investi ii
imobiliare stabile te, n cazul ipotecrii unei construc ii, obliga ia
mprumutatului de a ncheia un contract de asigurare ce acopera riscurile
din perioada de valabilitate a creditului.
1.3. Interesul asigurabil fa de un lucru viitor
Literatura juridic i jurispruden a admit posibilitatea ncheierii unui
contract de asigurare atunci cnd interesul asigurabil poart asupra unui bun
viitor. Este vorba despre asigurarea culturilor agricole i a recoltei viitoare
mpotriva pericolelor naturale ce amenin viitoarea produc ie. Interesul
asigurabil se refer la un bun viitor i probabil. Daunele la lucrurile viitoare
cuprind att pierderea efectiv suferit, ct i beneficiul nerealizat.
2. Obiectul asigurrii
n principiu, obiectul asigurrii este reprezentat de un bun(lucru, obiect
derivat al raportului juridic) existent sau viitor, determinat sau determinabil.
Sunt excluse de la asigurare:
- bunurile ce nu mai prezinta importan economic sau care nu mai pot
fi folosite potrivit destina iei lor;
- bunurile ce nu ndeplinesc condi iile legale;
- bunurile ce nu sunt supuse nici unui risc sau, dimpotriv, sunt supuse
unui risc excesiv;
2.1. Cu privire la bunurile proprietate public, pot fi ncheiate contracte de
asigurare numai n temeiul dispozi iilor legale.

37

2.2. Pot fi asigurate numai bunurile se sunt n comer . Pe cale de


excep ie, pot fi asigurate i bunurile inalienabile temporar. Se pot asigura
bunuri individual determinate, bunuri de gen(pot fi individualizate n
momentul producerii riscului), bunuri consumptibile i neconsumptibile,
bunuri principale(asigurarea se extinde la bunurile accesorii)
2.3. Asigurarea autovehiculelor pentru avarii i furt, asigurarea auto
CASCO are ca obiect orice autovehicul supus nmatriculrii al crui
transport se realizeaz prin for proprie. Suma asigurat pentru care se
ncheie asigurarea nu poate dep i valoarea real a autovehicului, adic
valoarea asigurabil. Valoarea real a autovehiculului la data ncheierii
asigurrii este valoarae din nou din care se scade uzura n raport cu
vechimea, ntrebuin area, starea de ntre inere a autovehiculului. Valoarea
din nou a autovehiculului la data asigurrii reprezint valoarea de
comercializare la data ncheierii asigurrii unui autovehicul nou, de acela i
tip.
2.4. Cldirile i alte construc ii pot fi asigurate pentru riscurile de
incendiu i alte calamit i. Asigurarea se face la valoarea declarat de
asigurat ce nu poate fi mai mare dect valoarea din nou a a bunului asigurat
sau valoarea de pia . Dac valoarea nu este agreat de asigurtor, se poate
apela la concursul unor exper i.
2.5. Bunurile aflate n cldiri sau construc ii se pot asigura pentru riscurile
de incendiu i alte calamit i la valoarea declarat de asigurat ce nu trebuie
s dep easc valoarea bunului la data ncheierii asigurrii.
2.6. Ma inile, utilajele i alte tipuri de instala ii pot fi asigurate pentru
cazuri de avarii accidentale.
Echipamentele electronice pot fi asigurate separat, pentru fiecare
articol n parte, fr ca valoarea declarat la data asigurrii s poat dep i
valoarea rmas neamortizat, astfel cum atest documentele financiarcontabile ale asiguratului.
2.7. n asigurarea mrfurilor pe timpul transportului interna ional se
utilizeaz fie poli a evaluat(se precizeaz expres suma asigurat), fie
poli a neevaluat(nu se indic suma asigurat). Nu se aplic regula general
potrivit creia suma asigurat nu trebuie s dep easc valoarea real a
bunului dn momentul ncheierii contractului de asigurare. La determinarea

38

sumei asigurate se au n vedere valoarea facturat, valoarea d pia a mrfii,


costul transportului i al asigurrii.
n asigurarea maritim cargo, se utilizeaz poli a individual(acoper
riscurile unui singur transport clar precizat i convenit de pr i) i poli a
general(acoper riscurile mai multor transporturi ntr-o perioad de tmp
determinat).
Poli a general poate fi:
- contract de abonament- se asigur toate mrfurile expediate de abonat
ntr-o anumit perioad de timp, asiguratul avnd obliga ia de a plti prima
convenit i de a declara toate transporturile efectuate n cadrul poli ei
respective;
- poli a flotant- asigurarea se face n limita unui plafon valoric stabilit
ini ial ce acopera toate mrfurile supuse asigurrii i care se diminueaz
treptat, cu fiecare expedi ie efectuat, pn la epuizarea definitiv a sumei
asigurate(prima de asigurare se plte te anticipat);
- poli a global- acoper expedi iile la purttor, fr s se specifice o
limit a valorii globale pentru ansamblul expedi iilor(prima de asigurare
este o sum forfetar, revizuit la rennoirea poli ei).
n vnzarea interna ional de mrfuri, stipularea clauzei CIF determin
ncheierea contractului de asigurare de ctre vnztor. Stipularea clauzei
FOB determin ncheierea contractului de asigurare de ctre cumprtor.
2.8. n asigurarea mrfurilor pe timpul transportului rutier, sunt acoperite
riscurile determinate de evenimente naturale, accidente.
2.9. n ipoteza asigurrii maritime, poli a poate acoperi marfa(cargo),
nava(casco), navlul sau orice interes asigurabil legat de acestea mpotriva
perocolelor mrfii sau pericoleleor adiacente. Riscurile acoperite de
asigurtor pot fi riscuri maritime(cauzate de natur sau accidentelor
maritime), speciale(cauzate de evenimente speciale), excluse(nu se acord
protec ie).
2.9.1. n asigurarea maritim cargo se pot stipula urmtoarele tipuri de
condi ii:
Clauza de tip A(clauza all risks)- nu sunt stabilite tipurile de riscuri
pentru care se acord protec ie, ci sunt prevzute doar riscurile excluse de
la garan ie;
Clauza de tip B i C- acord o asigurare limitat, anume numai pentru
riscurile cuprinse n con inutul clauzei.
39

2.9.2. Asigurarea navelor se realizeaz n conformitate cu practica


Institutului Asigurtorilor din Londra.
3. Efectele contractului de asigurare de bunuri
3.1. Efectele contractului de asigurare de bunuri anterior producerii riscului
asigurat
3.1.1. Drepturile

i obliga iile asiguratului

Pn la producerea cazului asigurat, asiguratul are urmtoarele


drepturi:
- dreptul de a solicita modificarea contractului de asigurare ca urmare a
inciden ei unor ipoteze enumerate exemplificativ: modificri aferente
riscului, necesitatea stabilirii unor modalit i de garan ie etc;
- dreptul de a ncheieia asigurri suplimentare;
Dreptul de a ncheia asigurri suplimentare nu este un efect al
contractului ini ial ncheiat ntruct rezult din modificarea contractului.
Modificarea contractului nu trebuie s aib consecin inciden a
supraargurrii.
Alte drepturi ale asiguratului sunt: dreptul de a solicita eliberarea
duplicatului poli ei de asigurare, dreptul de a solicita eliberarea unor
nscrisuri care s ateste plata primei.
Pn la producerea cazului asigurat, asiguratul are urmtoarele
obliga ii:
- obliga ia de a furniza informa ii complete i cunoscute cu privire la
risc(art. 13 din Legea nr. 136/1995);
Aceast obliga ie exist att n momentul ncheierii contractului de
asigurare, ct
i pe parcursul executrii acestuia. Declara ia de
risc(declara ia de asigurare) formulat de asigurat are eficacitatea juridic a
unei oferte de a contracta adresate unui destinatar determinat(asigurtorul).
Dac n cursul executrii contractului, mprejurprpiele esen iale privind
riscul se modific, asiguratul este obligat s comunice n scris asigurtorului
schimbarea. ntruct modificarea riscului se rsfrnge asupra cuantumului
primei, pr ile pot conveni o nou prim cu respectarea regulii
propor ionalit ii primei cu riscul.
Legea nr. 136/1995 nu stabile te nici o sanc iune pentru omisiunea sau
declara ia inexact a riscului. n practica asigurarilor sanc iunea poate fi
40

denun area contractului de ctre asigurtor(pn la producerea cazului


asigurat) sau refuzul de plat a despgubirii(dup producerea cazului
asigurat), dar fr restituirea primelor de asigurare deja pltite.
- obliga ia de a plti prima de asigurare;
Plata primei de asigurare are caracter anticipat. Pe cale de excep ie, n
ipoteza contractului de asigurare de transport de mrfuri, asigurtorul are
posibilitatea de a acorda indemniza ia pentru daunele aprute pn la data
efecturii pl ii primei de asigurare.
Prima de asigurare are caracter indivizibil n sensul c primele se pltesc
pe unit i de timp, iar n cadrul fiecrei unit i cuantumul primei nu se
recalculeaz chiar dac asigurarea nceteaz pentru asigurat anterior expirrii
intervalului de timp avut n vedere la stabilirea acesteia. Indivizibilitatea este
dubl n ipoteza contractului de asigurare de bunuri. Indivizibilitatea rezult
att din aplicarea art. 1101 C,civil, ct i din conven ia pr ilor, respectiv
din natura obiectului obliga iei pr ilor. Necesitatea protec iei maxime a
asiguratului, precum i necesitatea evitrii insolvabilit ii sau falimentului
asigurtorului sunt premisele indivizibilit ii primei de asigurare.
Debitorul obliga iei de plat a primei de asigurare este asiguratul. Nu
este greu de a stabili debitorul pl ii dac contractantul asigurrii
ntrune te i calitatea de asigurat. Dac contractantul nu i asigur
propriul interes, suntem n ipoteza asigurrii n contul altuia), obliga ia de
plat a primei revenind contractantului asigurrii.
Dac bunul asigurat a fost nstrinat, dac dobnditorul accept s devin
noul asigurat, acesta devine debitorul primelor de asigurare scadente dup
data respectivei acceptri. n cazul decesului proprietarului bunului asigurat,
acesta din urm este cuprin n masa succesoral, iar obliga ia de plat a
primei de asigurare revine como tenitorilor(obliga ie solidar).
Beneficiarul asigurrii este persoana ce ncaseaz indemniza ia de
asigurare. Dac asiguratul nu a pltit prima de asigurare pn la data la care
s-a produs riscul asigurat, beneficiarul devine rspunztor pentru plata
primei. Bneficiarul va ncasa indemniza ia dac asigurtorul nu a fcut
aplicarea art. 17 din Legea nr. 136/1995. Dac asiguratul sau contractantul
asigurrii se afl n imposibilitatea de a plti prima de asigurare, beneficiarul
i poate asuma aceast obliga ie(art. 1093 C.Civil).
Cu privire la modalit ile de plat a primei de asigurare, urmeaz a fi
re inute cele ce urmeaz. Potrivit art. 15 din Legea nr. 136/1995, prima de
asigurare se plte te integral sau n rate, la scaden a prevzut n contract.
41

n practica asigurrilor, prima se plte te anticipat i integral pentru


perioda de asigurare. Ca principiu, ncheierea contractului de asigurare i
emiterea poli ei de asigurare coincide cu plata primei sau a primei rate de
prim. Rspunderea asigurtorului este stabilit pentru o dat ulterioar
stipulat n con inutul contractului de asigurare. Calculul primei se
efectueaz lndu/se n considerare principiul propor ionalit ii primei cu
riscul, precum i suma asigurat. Prima se poate plti n numerar sau prin
ordin de plat.
Compensa ie este o modalitate de plat a primei de asigurare n
condi iile art. 18 din Legea nr. 136/1995.
Data, locul i proba pl ii primei
Pr ile contractului de asigurare pot conveni asupra unei pl i
integrale a primei de asigurare la nceputul perioadei de asigurare.
Asigurtorul poate fi de acord cu plata e alonat a primei de asigurare.
Plata primei de asigurare se face la sediul asigurtorului sau al
mputernici ilor si(regula portabilit ii primei de asigurare nu are caracter
imperativ).
Dovada pl ii primelor de asigurare revine asiguratului, nscrisul
constatator fiind poli a de asigurare sau alt document probator al pl ii
prevzut de legisla ia n vigoare. Mijloacele de prob a pl ii primei de
asigurare sunt chitan a, poli a de asigurare, dispozi ia de plat.
Sanc iunea nepl ii primei de asigurare este rezilierea contractului de
asigurare(art. 17 din Legea nr. 136/1995). Neplta ratelor ulterioare primei
rate nu atrage, imediat , sanc iunea rezilierii. n practica asigurrilor,
societ ile de asigurare stabilesc un termen de psuire n care asiguratul
poate face plata, asigurarea fiind suspendat pe o perioad determinat sau
nedeterminat.
- obliga ia de a evita supraasigurarea;
Dac asiguratul declar la ncheierea contractului de asigurare o sum
asigurat superioar valorii reale a bunului este incident ipoteza
supraasigurrii. Asigurrile de bunuri i de rspundere civil(asigurri de
daune) sunt guvernate de principiul indemnitar i de principiul despgubirii.
Spre deosebire de dreptul comun, principiul despgubirii nu presupune o
reparare integral a prejudiciului, ci o despgubire inferioar sau cel mult
egal cu valoarea daunei.
ntr-un contract de asigurare de bunuri, suma asigurat(limita maxim a
despgubirii) poate fi mai mic sau egal cu valoarea real a bunului n
momentul ncheierii contractului. Bunul poate fi asigurat la valoarea

42

declarat de ctre asigurat sau la valoarea agreat de asigurtor i


asigurat(valoare stabilita printr-o expertiz tehnic).
Existen a supraasigurrii se apreciaz ntotdeauna n momentul
sinistrului.
- obliga ia de a declara existen a altor asigurri ncheiate cu privire la
acela i risc;
Aceast obliga ie are caracter legal i se refer la declararea asigurrii
multiple ce au acela i obiect i se refer la acela i risc, precum i la
declararea coasigurrilor(asigurtorii pot ncheia n elegeri referitoare la
coasigurare, pooluri i alte forme de cooperare specifice, n vederea
asigurrii sau reasigurrii unor riscuri).
n ipoteza coasigurrii, un asigurat ncheie contracte de asigurare cu mai
mul i asigurtori pentru acelea i riscuri, cu privire la acela i obiect i
pentru aceea i perioad de asigurare. Coasigurarea exculde supraasigurarea,
ntruct asigurtorii vor plti n ipoteza ivirii sinistrului o despgubire n
limita cotei de risc preluate. Prin coasigurare se garanteaz o dispersare a
riscurilor. Raporturile stabilite ntre asigurat i coasigurtori sunt distincte,
coasigurarea excluznd solidaritatea asigurtorilor.
Ipoteza asigurrilor multiple este reglementat de art. 29 alin.1 din Legea
nr. 136/1995. Asigurrile multiple(pot fi consecin a unei fapte inten ionate
sau neinten ionate a asiguratului) presupun ndeplinirea, cumulativ a
urmtoarelor condi ii: identitate de risc, identitate de obiect, identitate de
interes asigurabil, plurailitate de asigurtori, simultaneitatea contractelor i
perioadelor de garan ie.
- obliga ia de a lua msuri pentru ntre inerea n bune condi ii a
bunului asigurat;
Scopul aceste obliga ii este de a preveni producerea riscului asigurat.
Lund toate msurile pentru a reduce probabilitatea producerii riscului,
asiguratul contribuie decisiv la reducerea componentei subiective a riscului.
Not
Indiferent c obliga iile au caracter legal sau contractual, asiguratul
trebuie s respecte toate obliga iile ce i revin.
3.1.2. Drepturile

i obliga iile asigurtorului

Asigurtorul are dreptul de a solicita plata primei de asigurare, de a


face inspec ii pentru a verifica modul de conservare a bunului asigurat.
43

Asigurtorul are obliga ia de a elibera duplicatul documentului de


asigurare, precum i obliga ia de a elibera chitan pentru suma de bani
primit cu titlu de prim de asigurare.
3.2. Efectele contractului de asigurare de bunuri dup producerea riscului
asigurat
3.2.1. Drepturile

i obliga iile asiguratului

Dup producerea sinistrului, asiguratul are dreptul de a solicita plata


indemniza iei de asigurare. Acest drept nu este un drept actual, ci este un
drept posibil a a se na te n viitor ca urmare a realizrii evenimentului
asigurat.
Dac bunul(mobil sau imobil) a fost distrus de un sinistru,
indemniza ia de asigurare se va substitui bunului respectiv din patrimoniul
asiguratului i va face parte n continuare din gajul comun al creditorilor
chirografari. Dac bunul asigurat, distrus de un sinistru, este grevat cu o
garan ie real, despgubirea de asigurare nu face parte din gajul comun al
creditorilor. Argumentul const n faptul c respectiva garan ie real nu a
ncetat prin pieirea bunului, ci a avut loc o strmutare a acesteia asupra
sumei primite cu titlu de indemniza ie de asigurare(subroga ie real cu
titlu particular).
Ca urmare a aplicrii art.1721 C.Civil, dreptul asupra indemniza iei de
asigurare este transferat creditorului ipotecar sau privilegiat prin mecanismul
cesiunii de crean cu titlu de garan ie. Dreptul de preferein al
creditorului are un caracter personal. Pentru ca un creditor s aib dreptul de
a pretinde de la asigurtor indemniza ia de asigurare n care s-a substituit
bunul grevat distrus este necesar ndeplinirea a dou condi ii. n primul
rnd, este necesar ndeplinirea formailt ilor de publicitate(nscrierea
garan iei). n al doilea rnd, asigurtorul trebuie n tiin at cu privire la
faptul c garan ia real existent s-a transferat de la bunul distrus la
indemniza ia de asigurare ce i-a luat locul(trebuie evitat ncasarea
despgubirii de ctre un creditor chirigrafar cum ar fi asiguratul sau
beneficiarul). Dac sunt ndeplinite aceste dou condi ii, atribuirea
despgubirii ctre creditor se va face de plin drept. O dat cu ndeplinirea
condi iilor subroga iei reale cu titlu particular, asigurtorul este inut
fa de creditor ntre acelea i limite n care a fost inut fa de asigurat.
n caz de sinistru par ial(ipoteza reparrii de ctre asigurat a imobilului
par ial distrus), dreptul creditorului are un caracter subsidiar. Titularul

44

garan iei reale nu va putea pstra indemniza ia de asigurare, ci va trebui s


o verse debitorului asigurat.
Dup producerea sinistrului, asiguratul are dou obliga ii legale, anume
obliga ia de a comunica producerea riscului asigurat(art.19 din Legea nr.
136/1995), precum
i obliga ia de a lua msuri pentru limitarea
pagubei(art. 26 alin.3 din Legea nr.136/1995).
Dac asiguratul nu- i ndepline te(culpabil sau neculpabil) prima
obliga ie legal, opereaz decderea din dreptul de a primi indemniza ia
dac, din acest motiv, asigurtorul nu a putut determina cauza producerii
evenimentului asigurat i ntinderea pagubei. Decderea este opozabil
asiguratului contractant al asigurrii, ct i beneficiarului unei stipula ii
pentru altul sau asiguratului ntr-o asigurare n contul altuia. n ipoteza
asigurrii de rspudere civil, decderea motivat nu va fi opozabil
victimelor prejudiciului sau avnzilor-cauz.
Legisla ia romn las pr ilor posibilitatea de a stabili termenul
comunicrii. Termenele de comunicare stabilite prin condi iile de asigurare
ncep s curg fie de la data producerii evenimentului asigurat, fie din
momentul n care asiguratul a luat cuno tin despre realizarea riscului.
Obliga ia n tiin rii revine asiguratului, dar poate fi ndeplinit de
orice persoan interesat, inclusiv de brokerul de asigurare. Forma
n tiin rii este, de regul, scris. Legea nr. 136/1995 nu impune o anumit
condi ie de form pentru declararea sinistrului. Comunicarea se refer la
cauzele, condi iile producerii riscului, precum i la consecin ele acestuia.
Obliga ia asiguratului de a lua msuri pentru limitarea pagubelor const
n obliga ia de a combate calamitatea produs, de a salva i de a asigura
paza bunurilor salvate. Art. 26 alin.3 din Legea nr. 136/1995 se aplic i
ipotezelor n care asiguratul, pentru a salva un bun asigurat de consecin ele
producerii riscului asigurat, ntreprinde luarea unor msuri prin care
prejudiciaz alte bunuri proprii pentru care nu a ncheiat un contract de
asigurare sau provoac pagube unor bunuri apar innd altor persoane.
Asiguratul nu are un drept subiectiv de op iune ntre a salva i a nu salva
buul asigurat, ci este dator s distrug bunul altuia avnd o valoare vdit
inferioar celui ce formeaz obiectul contractului de asigurare(ter ului
prejudiciat neputndu-i-se re ine nici o culp n producerea sinistrului).
Asiguratul are
I
obliga ia de a participa, personal sau prin
reprezentan i, la constatarea pagubei.
3.2.2. Drepturile

i obliga iile asigurtorului


45

Dup producerea sinistrului, asigurtorul are dreptul de a stabili


mprejurrile n care s-a produs prejudiciul i de a solicita asiguratului
actele constatatoare ale pagubei. Totodat, asigurtorul are dreptul de a
refuza plata indemniza iei de asigurare dac, din motive neimputabile, nu
poate determina cauzele producerii prejudiciului i n tinderea acestuia.
Obliga iile asigurtorului sut urmtoarele:
- obliga ia de a constata producerea evenimentului asigurat;
Asigurtorul trebuie s verifice dac asigurarea era n vigoare n momentul
producerii evenimentului asigurat, dac primele de asigurare au fost pltite
i pentru ce perioad, dac s-a stabilit contractual un termen de psuire
pentru plat. De asemenea, asigurtorul trebuie s stabileasc dac sinistrul
s-a datorat unui risc cuprina n asigurare, dac prejudiciul s-a produs asupra
bunurilor ce fac obiectul asigurrii. Nu n ultimul rnd, trebuie verificat
existen a raportului de cauzalitate ntre prejudiciul suferit de asigurat i
riscul asumat de asigurtor, cauzele producerii prejudiciului, precum i
mprejurprile n care s-a produs.
- obliga ia de evaluare a pagubei;
n demersul de evaluare a pagubei, se utilizeaz regula tehnic de calculare
a prejudiciului, precum i so serie de principii generale(pre ul unitar nu
poate fi mare mare dect cele ce figureaz n eviden ele asigura ilor;
evaluarea trebuie s se fac la pre urile din ziua producerii evenimentului
asigurat). Cuantumul pagubei se stabile te diferit, anume n func ie de
caracterul total sau par ial al pagubei.
- obliga ia de plat a indemniza iei de asigurare;
Aplicarea principiului despgubirii n asigurare nseamn c, prin
ncheierea unui contract de asigurare, asiguratul nu trebuie s sufere nici o
pierdere, dar nici s ob in vreun beneficiu. Dac pr ile nu se n eleg cu
privire la cuantumul indemniza iei de asigurare, suma de bani ce nu face
obiectul litigiului va fi pltit de asigurtor nainte ca acesta s se fi
solu ionat prin negocieri sau de ctre instan a judectoreasc.
Limitarea despgubirii este obiectiv i subiectiv.
Limitarea obiectiv nseamn c despgubirea ce se plte te asiguratului
se stabile te n func ie de starea bunului din momentul producerii riscului
asigurat avndu-se n vedere trei paliere: despgubirea nu poate dep i
valoarea bunului din momentul producerii prejudiciului, cuantumul real al
pagubei i suma la care s-a fcut asigurarea.
Dac suma asigurat este inferioar valorii reale a bunului, este incident
ipoteza subasigurrii. Subasigurarea este perfect licit, reprezentnd fie
46

expresia libert ii contractuale, fie manifestarea erorii n care se gse te


asiguratul cu privire la valoarea real a bunului su.
Asigurtorul
va
plti
despgubirea
potrivit
principiului
propor ionalit ii capitalurilor(despgubirea cuvenit asiguratului se va
reduce corespunztor raportului dintre suma prevzut n contract i
valoarea bunului). Principiul propor ionalit ii capitalurilor nu este
imperativ. Drept urmare, pe cale de excep ie, prejudiciul suferit de asigurat
va putea fi acoperit n ntregime dac valoarea real a bunului se men ine
egal cu suma asigurat pe toat perioada de derulare a contractului. Ori de
cte ori asiguratul va constata o diferen ntre dou valori, va putea cere
actualizarea sumei asigurate.
Potrivit sistemului acoperirii primului risc, asigurtorul suport daune n
ntregime, fr a dep i suma asigurat. Nu prezint nici o importan
raportul dintre suma asigurat i valoarea asigurabil, dar despgubirea nu
trebuie s dep eas suma asigurat. Pe cale de consecin , despgubirea
se va plti numai n limitele sumei asigurate. Paguba par ial nu este
acoperit propor ional, ci integral, dac nu excede suma asigurat. Acest
sistem presupune stabilirea unor prime de asigurare mai mari, dar
favorizeaz compensarea daunelor suferite.
Sistemul acoperirii limitate este reglementat de art. 27 alin.3 din Legea
nr. 136/1995. Asiguratul rmne propriul su asigurtor pentru o fran iz
sau o sum determinat care nu se despgube te de ctre asigurtor. Potrivit
acestui sistem, asiguratul particip la suportarea pagubei cu ajutorul unei
clauze numit fran iz. Dac fran iza se deduce din daun, fran iza este
deductibil sau absolut. Dac dauna se deduce din fran iz(asigurtorul
acoper n ntregime orice pagub ce dep e te fran iza), fran iza este
nedeductibil sau simpl. Scopul fran izei absolute este de a diminua riscul
subiectiv, iar scopul fran izei simple este de a decongestiona asctivitatea
asigurtorului. n cadrul acestui sistem, asigurtorul va plti prime de
asigurare mai mici.
Dac suma asigurat dep e te valoarea real a bunului din ziua
sinistrului, este incident ipoteza supraasigurrii. Supraasigurarea nu este
admis ntruct nesocote te principiul despgubirii. Sanc iunea nclcrii
obliga iei de a evita supraasigurarea difer n func ie de buna sau reauacredin a asiguratului. n caz de supraasigurare nefrauduloas, asigurtorul
l despgube te pe asigurat nu la suma prevzut n contract, ci la valoarea
real a bunului n momentul sinistrului.
Supraasigurarea presupune plata unor sume excesive fa de situa ia n
care bunul nu ar fi supraevaluat. Dac pe parcursul derulrii contractului
47

asiguratul i d seama c a intervenit o scdere a valorii bunului asigurat,


aprnd astfel o supraasigurare, acesta va n tiin a pe asigurtor i va
solicita o reducere a primelor corespunztor sumei modificate.
Ipoteza asigurrilor multiple cumulative este reglementat de art. 29
alin.1 din Legea nr. 136/1995: n cazul existen ei mai multor asigurri
ncheiate pentru acela i bun, fiecare asigurtor este obligat la plat,
propor ional cu suma asigurat i pn la concuren a acesteia fr ca
asiguratul s poat ncasa o despgubire mai mare dect prejudiciul efectiv,
consecin a direct a riscului.
Dac ncheie o nou asigurare pentru un bun deja asigurat, asiguratul
trebuie s declare existen e contractului ncheiat anterior, trebuie s-l
n tiin eze pe primul asigurtor despre noua asigurare ncheiat. Pentru a
evita plata de prime excesive, asiguratul poate cere naintea oricrui sinistru
reducerea propor ional a sumelor asigurate. Declara ia cu privire la
existen a mai multor asigurri ncheiate pentru acela i bunprobeaz bunacredin a asiguratului. Dac n momentul producerii riscului asiguratul
accept s primeasc de la diferi i asigurtori indemniza ii ce dep esc
valoarea real a prejudiciului, reaua-credin a asiguratului este dovedit.
Dac asigurtorul a probat existen a inten iei frauduloase a
asiguratului din momentul ncheierii contractului, sanc iunea aplicabil este
nulitatea tuturor asigurrilor cumulative. Dac a fost probat inten ia
frauduloas n momentul producerii sinsitrului, sanc iunea este decderea
asiguratului din dreptul de a primi despgubirea.
n cadrul limitrii subiective a despgubirii urmeaz a se analiza fapta
inten ionat a asiguratului sau a beneficiarului asigurrii, fapta proprie a
persoanei juridice, fapta prepusului persoanei asigurate, fapta minorului care
locuie te i gospodre te mpreun cu asiguratul.
Fapta asiguratului sau beneficiarului asigurrii
Asigurtorul nu datoreaz indemniza ia de asigurare dac riscul
asigurat a fost produs cu inten ie de ctre asigurat sau de ctre
beneficiar(dect dac pr ile convin). Aceasta regul este de ordine public.
Legisla ia romn din materia asigurrilor nu con ine nici o regul cu
privire la limitele garan iei de asigurare n caz de culp, pr ile avnd
deplin libertate n acest sens.
Fapta proprie a persoanei juridice asigurate
Dac faptele membrilor din conducerea persoanei juridice ce lucreaz n
aceast calitate sunt faptele proprii ale persoanei juridice, se poate aprecia c
distrugerea cu inten ie a bunului asigurat de ctre ace tia echivaleaz cu
48

distrugerea bunului de ctre persoana juridic ns i. consecin a este


nlturarea persoanei juridice de la primirea indemniza iei de asigurare.
Dac membrul din conducerea persoanie juridice asigurate nu a lucrat n
calitate de organ al acesteia, asigurtorul va fi obligat s plteasc
indemniza ia cuvenit asiguratului.
Fapta prepusului persoanei asigurate
Pr ile unui contract de asigurare pot conveni ca n cazul n care riscul
asigurat a fost provocat cu inten ie de ctre un prepus al asiguratului sau
beneficiarului, asigurtorul s nu datoreze indemniza ia de asigurare. Este
vorba fie de prepusul ce a avut paza material a bunului asigurat, fie de
prepusul ce, ca urmare a ncredin rii func iei, i-a fost ofetit prilejul de a
putea poduce riscul asigurat. Rspunderea asiguratului-comitent se
angajeaz pe temei obiectiv(ideea de garan ie).
Fapta majorului care, n mod statornic, locuie te i gospodre te
mpreun cu asiguratul sau beneficiarul
n acest caz, limitarea subiectiv a despgubirii este aplicabil dac sunt
ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condi ii:
- persoana ce a produs riscul s fie major;
- persoana s locuiasc, n mod statornic, cu asiguratul sau cu
beneficiarul;
- persoana respectiv s gospodreasc cu asiguratul sau cu beneficiarul;
Fapta minorului care locuie te i gospodre te cu asiguratul
Limitarea subiectiv a despgubirii nu este reglemantat n acest caz. n
practica asigurrilor, condi iile geenerale prevd o astfel de limitare n
materia asigurrii de bunuri. Art. 1000 alin.5 C.civil nu se aplic.
4. Subroga ia asigurtorului n drepturile asigurtorului pltit
Plata indemniza iei de asigurare are drept consecin e inciden a
subroga iei asigurtorului n drepturile asiguratului, exercitarea ac iunii n
regres a asigurtorului mpotriva celor rspunztori de producerea daunei,
precum i executarea obliga iei asiguratului de a lua msurile necesare
pentru exercitarea ac iunii recursorii.
Subroga ia asigurtorului n drepturile asigurtorului pltit are caracter
legal. Potrivit art. 22 alin.1 din Legea nr. 136/1995, n limitele
indemniza iei pltite n asigurrile de bunuri i de rspundere civil,
49

asigurtorul este subrogat n toate drepturile asiguratului sau ale


beneficiarului asigurrii contra celor rspunztori de producerea pagubei, cu
excep ia asigurrilor de persoane, iar n cazul n care era n vigoare o
asigurare de rspundere civil pentru pagube produse prin accidente de
autovehicule, i mpotriva asigurtorului de rspundere civil, n limitele
obliga iilor acestuia, conform art. 54 din acela i act normativ.
Pentru a opera subrogarea asigurtorului n drepturile asiguratului,
trebuie ndeplinite, cumulativ, dou condi ii esen iale:
- asigurtorul s fi pltit asiguratului indemniza ia de asigurare;
- s existe cel pu in o persoan rspunztoare de producerea
prejudiciului.
Func ionarea subroga iei asigurtorului n drepturile asiguratului
presupune att ndeplinirea condi iei s existe o persoan responsabil
pentru paguba produs i aceasta s fie alta dect asiguratul, ct i
ndeplinirea condi iei s existe o ac iune n rspundere ce apar ine
asiguratului mpotriva ter ilor.
Dac se poate identifica un ter vinovat de distrugerea bunului asigurat,
plata indemniza iei de asigurare de ctre asigurtor declan eaz, de jure, o
subroga ie personal(art. 22 alin.1 din Legea nr. 136/1995), precum i o
subroga ie real cu titlu universal(suma primit de asigurat ia locul n
patrimoniul victimei locul
i pozi ia pe care lucrul l-a avut n
universalitatea juridic). Dac lucrul asigurat este grevat cu o garan ie
real, concomitent cu subroga ia personal are loc o subroga ie real cu
titlu particular.
Efectele subroga iei se stabilesc avndu-se n vedere faptul c
subroga ia se ntemeiaz pe plata fcut asiguratului. Prin faptul pl ii,
drepturile i ac iunile asiguratului mpotriva ter ului rspunztor de
producerea prejudiciului se transfer de drept n patrimoniul asigurtorului.
Sarcna probei(ndeplinirea condi iilor rspunderii delictuale sau
contractuale) revine asigurtorului. Dac indemniza ia de asigurare acoper
n ntregime prejudiciul ncercat de asigurat, acesta din urm nu are nici un
interes de a exercita ac iunea n rspundere civil mpotriva ter ului
vinovat. Asigurtorul va exercita ac iunea pe care asiguratul ar fi intenta-o
mpotriva ter ului rspunztor. Dac indemniza ia de asigurare nu a fost
pltit asiguratului(ipoteza nulit ii, rezilierii contractului de asigurare,
suspendrii, nepl ii primelor de asigurare), asigurtorul nu are dreptul de a
exercita ac iunea n regres pentru considerentul c subroga ia nu a avut
loc.
Dac regresul nu acoper dect par ial suma pltit, asiguratul i
asigurtorul vor veni n concurs n calitate de creditori chirografari(de
50

acela i rang) pentru satisfacerea crean elor lor. Respectivele crean e vor
fi satisfcute, propor ional cu valoarea acestora, din patrimoniul ter ului
insolvabil par ial.
Asiguratul are obliga ia de a face acte de conservare a dreptului de
subroga ie, dar i obliga ia de a se ab ine de la svr irea oricror acte
sau fapte materiale ce ar mic ora sau stinge dreptul de regres al
asigurtorului. Nesocotirea acestor obliga ii l ndrept e te pe asigurtor
s mic oreze indemniza ia de asiguraresau s refuze plata acesteia. Dac
dreptul de regres a fost nesocotit, asigurtorul constatnd acest lucru dup
plata despgubirii, se aplic art. 992 C.Civil.
5. Prescrip ia extinctiv n raporturile juridice de asigurare de
bunuri
5.1. Potrivit art. 3 alin.2 din Decretul nr. 167/1958, n raporturile ce
izvorsc din asigurare, termenul de prescrip ie este de doi ani, n afara
acelo raporturi ce izvorsc din asigurrile de persoane, n care obliga iile
devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare. n sfera
raporturilor de asugurare la cre se refer prevederea legal mai sus
men ionate, intr acele raporturi ce se nasc din contractul de asigurare i
care au un element comun din punctul de vedere al structurii acestora,
anume, asigurtorul este parte n acele raporturi juridice. Dreptul
asigurtorului la ac iunea n regres mpotriva ter ului responsabil de
producerea evenimentului asigurat se poate valorifica n termenul general de
prescrip ie de trei ani.
Termenul special de prescrip ie extinctiv de doi ani NU se aplic n
dou ipoteze:
- ipoteza asigurrilor de persoane la care obliga iile devin exigibile prin
ajungere la termen sau prin amortizare;
- ipoteza drepturilor asigura ilor asupra sumei rezultnd din rezerva de
prime ce se constituie la asigurrile de via pentru obliga ii de plat
scadente n viitor.
5.2. Drepturile asigura ilor asupra sumelor rezultnd din rezervele
tehnice ce se constituie la asigurrile de via pentru obliga ii de plat
scadente n viitor nu sunt supuse prescrip iei.
6. ncetarea

i nulitatea contractului de asigurare de bunuri

51

6.1. Moduri obi nuite de ncetare a contractului de asigurare de


bunuri(ajungerea la termen i producerea evenimentului asigurat)
Ajungerea la termen
Cel mai obi nuit mod de ncetare a contractului de asigurare cu durat
determinat este ajungerea la termen. Potrivit vechii reglementri(art.69 din
Decretul nr. 471/1071), la mplinirea termenului pentru care a fost ncheiat,
contractul de asigurare se rennoia ope legis pentru o nou perioad, egal cu
cea anterioar, dac nu se proceda la denun area unilateral a contractului.
Contractele ncheiate pentru durat nedeterminat se puteau denun a de
oricare dintre pr i. Actuala reglementare(Legea nr. 136/1995) nu a reluat
cazurile de denun are a contractului de asigurare, dar legea
completatoare(Legea nr. 172/2004) a reglementat denun area unilateral ca
mod de ncetare a contractului de asigurare.
Producerea evenimentului asigurat
Dac n perioda contractual, evenimentul asigurat s-a produs, cotractul de
asigurare nceteaz pentru lips de obiect. Dac evenimentul asigurat s-a
produs par ial, contractul i produce efectele corespunztor sumei
asigurate reduse.
6.2. Moduri speciale de ncetare a contractului de asigurare de bunuri
(denun area unilateral i rezilierea)
Denun area unilateral
Potrivit art. 201 din Legea nr. 136/1995, astfel cum a fost completat,
denun area contractului de asigurare de ctre una din pr i se poate efectua
numai cu notificarea prealabil a celeilalte pr i, notificare ce trebuie fcut
cu cel pu in 20 de zile nainte de denun are. Legisla ia actual nu
reglementeaz, n mod concret, un caz concred dec denun are, ci doar
reglementeaz generic aceast modalitate de ncetare a contractului de
asigurare. Practica asigurrilor a consacrat o serie de cazuri particulare de
denun are unilateral a contractului de asigurare cum ar fi, de exemplu,
necomunicarea n scris de ctre asigurat a modificrilor intervenite n cursul
executrii contractului(modificrile exclud men inerea contractului) sau
nendeplinirea de ctre asigurat a obliga iei corespunztoare de ntre inere
a bunului asigurat. Aceste ipoteze ar putea fi ncadrate, mai degrab, n sfera
rezilierii unilaterale.
Rezilierea contractului de asigurare

52

Rezilierea contractului de asigurare este incident n condi iile art. 14,


17, 30 din Legea nr. 136/1995.
Potrivit art. 14 din Legea nr. 136/1995, dac nainte de a ncepe
obliga ia asigurtorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a
devenit imposibil, precum i n cazul n care, dup nceperea obliga iei
asigurtorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibil, contractul
se reziliaz de drept, iar n eventualitatea n care asiguratul sau contractantul
asigurrii a pltit toat prima sau o parte din aceasta, aceste este ndrept it
s o recupereze propor ional perioada neexpirat a contractului de
asigurare.
Potrivit art. 17 din Legea nr.136/1995, dac nu s-a convenit altfel,
contractul de asigurare se reziliaz n cazul n care sumele datorate de
asigurat cu titlu de prim nu sunt pltite n termenul prevzut n contractul
de asigurare. n condi iile art. 18 din acela i act normativ, poate opera
compensarea primelor cu indemniza ia de asigurare.
Potrivit art. 30 din Legea nr. 136/1995, dac nu s-a convenit altfel prin
contractul de asigurare, n cazul n care bunul asigurat este nstrinat,
contractul de asigurare se reziliaz.
Efectele rezilierii sunt reglementate de art. 21 din Legea nr. 136/1995. n
cazul n care contractul de asigurare se reziliaz, primele de asigurare pltite
pentru perioada ulterioar rezilierii se restituie asiguratului.
6.3. Nulitatea contractului de asigurare de bunuri
Practica asigurrilor a consacrat o serie de ipoteze ale nulit ii
contractului de asigurare: asiguratul emite declara ii inexacte sau
incomplete, cu buna tiin , determiunnd ncheierea contractului; la data
ncheierii contractului de asigurare riscul a disprut sau sinistrul deja s-a
produs etc.
n materia asigurrii facultative a animalelor pot fi identificate cel pu in
dou excep ii de la regula nulit ii contractului de asigurare.
- dac n momentul ncheierii contractului animalele asigurate nu au
mplinit vrsta minim legal pentru asigurare, aceast mprejurare fiind
constatat dup ce animalele ajung la acea vrst, n perioada contractual,
nulitatea este acoperit n sensul c asigurtorul va plti indemniza ia de
asigurare;
- n momentul ncheierii contractului de asigurare, asiguratul nu are drept de
proprietate asupra animalului, obiect al asigurrii, dar l dobnde te dup
ncheierea contractului. Este perfect valabil asigurarea avnd ca obiect un
bun viitor.

53

Nota de curs nr. 8


Contractul de asigurare de persoane
Plan general
1. Aspecte generale i introductive
2. Contractul de asigurare de via
3. Alte tipuri de contracte de asigurare de persoane
1. Aspecte generale

i introductive

54

Contractul de asigurare de persoane nu are caracter indemnitar(nu


implic despgubirea i nu sunt limitate la valoarea vreunui prejudiciu), ci
au caracter forfetar. Caracterul indeminitar exist n ipoteza contractelor de
asigurare privind accidentele corporale. Consecin ele caracterului forfetar
sunt urmtoarele: asigurrile de persoane se pot cumula ntre ele sau se pot
cumula cu asigurrile de daune, interzicerea clauzei subrogatorii n
beneficiul asigurtorului.
Asigurarea de persoane(asigurarea de via
i opera iunea de
capitalizare) se poate gestiona prin capitalizare. Asigurarea de via este o
opera iune de asigurare i de economisire. Opera iunea de capitalizare
esdte numai o opera iune financiar.
Asigurrile contra accidentelor corporale i asigurrile de boal pot fi
gestionate prin reparti ie n cadrul unei mutualit i organizate.
2. Contractul de asigurare de via
2.1. No iune i natur juridic
Contractul de asigurare de via este contractul prin care, n scimbul unei
prime, asigurtorul, se oblig s plteasc subscriitorului sau ter ilor
desemna i de el indemniza ia de asigurare saub forma capitalului sau
rentei, n caz de moarte a persoanei asigurate sau de supravie uire a sa la o
dat determinat.
Contractul de asigurare de deces are natura juridic a unui contract de
asigurare, pentru considerentul c nu are n structura sa o component de
capitalizare sau economisire. Contractul de asigurare de via cu
component de capitalizare are natura unui contract de asigurare dac
legiuitorul l-a calificat astfel, pe de o parte, dac aceast calificare
corespunde voin ei pr ilor contractului dec asigurare.
2.2. Tipuri de contracte de asigurri de via
Practica asigurrilor interne i interna ionale a reliefat o tipologie
variat a acestui tip de contract de asigurare. ntruct o clasificare exhaustiv
a asigurrilor de via este imposibil, vom eviden ia tipurile de asigurri
cu aplicabilitate frecvent prin raportare la categoriile de riscurile
asigurate(riscul de via , riscul de deces, riscul via -deces). Totodat,
vom eviden ia aspecte referitoare la asigurarea tip unit-linked.
Asigurarea riscului de via poate constitui obiectul unor opera ii
contractuale diverse. Plata indemniza iei de asigurare se va face dac
asiguratul supravie uie te unei anumite date sau unei anumite vrste.
55

Asigurarea riscului de deces poate fi pentru ntrega via sau poate fi


asigurare temporar de deces. Dac asigurarea de deces este ncheiat pe o
perioad determinat, supravie uirea asiguratului l exonereaz pe
asigurtor de rspunderea pentru neexecutatrea oricrei obliga ii
contractuale. Dac se produce decesul asiguratului, indemniza ia de
asigurare va fi pltit unei sau unor ter e persoane.
n ipoteza asigurrii de deces pentru ntreaga via , asigurtorul
plte te indemniza ia de asigurare la decesul asiguratului, indiferent de
data decesului. La data decesului asiguratului, suma asigurat va fi pltit
beneficiariolor desemna i contractual sau mo tenitorilor asiguratului.
Asiguratul are obliga ia de a plti prima de asigurare asiguratului fie pe
durata ntregii vie i, fie pn la data pensionrii.
n ipoteza asigurrii temporare de deces ce se ncheie pentru un anumit
numr de ani, asiguratul este acoperit de asigurare numai dac decesul
intervine n perioada stabilit n contract. Per contrario, dac decesul nu
intervine n aceast mperioad de timp, asigurtorul nu este obligat s
plteasc suma asigurat.
Asigurrile de risc de via -deces sunt asigurri cu capitalizare

i pot

fi
- obi nuite;
Acest tip de asigurare garanteaz plata sumei asigurate fie la decesul
asiguratului(decesul intervine naintea unei anumite date), fie la expirarea
termenul contractual(ipoteza supravie uirii).
-pe termen fix;
Acest tip de asigurare garanteaz plata sumei asigurate stabilit
contractuale la o dat determinat, neavnd importan dac asiguratul va
supravie ui sau nu va supravie ui. Dac asiguratul va supravie ui,
asigurtorul va plti indemniza ia de asigurare acestuia. n caz contrar,
indeminza ia de asigurare se va plti beneficiarului desemnat de asigurat.
- reduse;
Dac la expirarea termenului contractual de asigurare asiguratul este n
via , asigurtorul i va plti acestuia suma asigurat. Dac asiguratul a
decedat n cadrul aceleia i perioade contractuale, asigurtorul va plti
beneficiarului desemnat att suma primelor de asigurare acumulate pn n
momentul decesului plus cota corespunztoare participrii la profit.
- cu suma asigurat dubl;
Persoana asigurat se asigur pentru un anumit numr de ani la o sum
asigurat, n caz de supravie uire. Totodat, respectiva persoan se poate

56

asigura i nelimitat, pe toat durat vie ii, la aceea i sum asigurat, n caz
de deces.
Contractul de asigurare de tip unit-linked combin componenta de
protec ie cu cea de investi ie.Prin mecanismul acestui tip de asigurare,
asiguratul stabile te modalitatea de investire a primeloor de asigurare. Cu
privire la latura investi ional a asigurrii, opereaz un transfer al riscului
de la asigurtor ctre asigurat. Contractul de asigurare de tip unit-linked
permite contractantului asigurrii de a avea accel la fondurile financiare
constituite i administrate de asigurtor. Prima de asigurare pltit de
asigurat este convertit n unit-uri. Asiguratul prime te un anumit numr de
unit-uri, numr determinat de valoarea primei de asigurare.
Unit-ul(valoarea se stabile te sptmnal) este o diviziune a fondurilor
investi ionale ale asigurtorului. Prima de asigurare se plte te, de regul,
pn la vrsta pensionrii. Ulterior expirrii perioadei de plat a primelor de
asigurare, exist posibilitatea transformrii valorii contului contractantului
asigurrii n rente pltibile lunar, pentru o perioad garantat, neavnd
importan dac asiguratul decedeaz sau nu decedeaz n acest interval.
Asigurarea de tip unit-linked are o serie de caracteristici: contractantul
asigurrii poate solicita fie mrirea, fie mic orarea primelor de asigurare,
asiguratul poate modifica nivelul sumei asigurate sau frecven a de plat a
primei de asigurare.
Alte caracteristici sunt urmtoarele: riscul investi iilor este suportat de
contractantul asigurrii, contractantul asigurrii poate plti oricnd prime
suplimentare de asigurare, inexisten a constituirii unei rezerve matematice.
Programul investi ional unit-linked poate avea un grad de risc sczut,
mediu, ridicat. n ipoteza gradului de risc sczut, suma de bani va fi nvestit
preponderent n obliga iuni. n ipoteza gradului de risc mediu, suma de bani
va fi investit minim 50% n titluri de stat, obliga iuni municipale sau
corporative, depozite bancare sau certificate de depozit, maxim 50 % n
ac iuni cotate pe pia a bursier. n ipoteza gradului de risc ridicat, suma de
bau va fi investit, pn la 100%, n ac iuni cotate pe pia a bursier, dar
i n titluri de stat, obliga iuni municipale sau corporative, depozite
bancare sau certificate de depozit.
2.3. Particularit i ale contractului de asigurare de via
Particularit ile contractului de asigurare de asigurare de via se
refer la risc, rezerva matematic, prima de asigurare, precum i la o serie
de clauze suplimentare.
57

Riscul n asigurarea de via (riscul de de via

i riscul de deces)

este
- variabil;
- de lung durat, nefiind calculat pentru perioade scurte(n mod
excep ional, pentru anumite contracte de asigurare temporar de via
ncheiate pentru perioad determinat se are n vedere riscul de deces ce se
produce n acea perioad);
- incert(ipoteza riscului de deces) n sensul c se refer la data la care se
produce riscul, nu i la faptul producerii acestuia(pe cale de excep ie, n
asigurarea pentru risc de deces ce se ncheie pentru perioad determinat,
este incert producerea decesului).
Incertitudinea se poate referi la faptul i data executrii obliga iei de
ctre asigurtor(ipoteza contractelor de asigurare gestionate prin
capitalizare).
Pentru anumite categorii de asigurri de via , rezerva matematic
este o crean specific n folosul asiguratului. Acest tip de rezerv
matematic(nu se confund cu fondurile de rezerv constituite pentru alte
opera ii de asigurare i reasigurare) are drept temei de formare att prima
de risc, ct i prima de economisire(se capitalizeaz i constituie o rezerv
egal cu suma asigurat la sfr itul contractului).
Prima de risc se stabile te prin mecanismul calculului actuarial
avndu-se n vedere o serie de criterii(statistici demogradfice, tabele de
mortalitate, starea de sntate, vrsta i sexul asiguratului etc.). Rata de
prim nu trebuie s fie excesiv, dar trebuie s fie adecvat i echitabil. La
calcularea primei nete nu se iau n considerare o serie de cheltuieli ale
asigurtorului, acestea intrnd n calculul adaosului de prim(adaosul de
prim plus prima net=prima brut). Prima se poate plti dintr-o dat(prima
unic, cuantumul acesteia fiind destul de mare) sau se poate plti
e alonat(rate lunare sau trimiestriale). Asigurtorii stabilesc, de regul, o
prim nivelat, adic o prim al crei cuantum este constant pe ntreaga
perioad a contractului.
Contractul de asigurare de via poate con ine o serie de clauze
suplimentare cum ar fi, de exemplu, clauza de scutire de plat a primelor,
clauza temporar flexibil, clauza de cre tere garantat a sumei asigurate.
Potrivit clauzei de scutire de plat a primelor, asiguratul are posibilitatea de
a nu mai plti prima de asigurare dac nu mai are venituri(imposibilitatea
este determinat de invaliditatea sau de accidentul survenite ulterior
58

ncheierii contractului de asigurare). Prin stipularea clauzei temporare


flexibile, suma asigurat cre te n caz de deces, oricare ar fi modalitatea de
plat a primelor. Clauza de cre tere garantat a sumei asigurate permite
asiguratului s- i poat mri prima aferent asigurrii de baz i prima
corespunztoare celorlalte clauze suplimentare cu un anumit
procent(perioada de timp rmas pn la expirarea asigurrii trebuie s fie
mai mare dect perioda minim stabilit de asigurtor).
2.4. ncheierea contractului de asigurare de via . Aspecte particulare
2.4.1. Contractul de asigurare de via reprezint o stipula ie pentru sine
sau pentru altul, respectiv o stipula ie pe seama subscriitorului sau pe
seama altuia.
Pot fi ntlnite o serie de ipoteze:
a. Subscriitorul sau contractantul asigurrii ncheie un contract de
asigurare de via prin care i rezerv beneficiul indemniza iei.
Contractantul asigurrii poate avea calitatea de asigurat dac riscul de via
sau de deces apas asupra sa. Contractantul asigurrii poate fi beneficiarul
indemniza iei dac subscrie o asigurare de via . Dac subscrie o asigurare
de deces, beneficiarul indemniza iei de asigurare este un ter .
b. Subscriitorul sau contractantul asigurrii ncheie un contract de
asigurare de via prin care stipuleaz atribuirea indemniza iei n favoarea
unui ter . Dac stipulantul nu are calitatea de asigurat, beneficiarul
indemniza iei poate fi un ter , asiguratul sau subscriitorul. n cazul
asigurrii de deces, beneficiarul asigurrii este un ter sau subscriitorul, n
nici un caz asiguratul. n cazul asigurrii de via , beneficiarul asigurrii
este asiguratul.
c. Subscriitorul este asigurat. Subscriitorul poate stipula n favoarea
sa(asigurarea riscului de via ) sau n favoarea unui ter (asigurarea riscului
de deces).
2.4.2. n legisla ia romn, nu este reglementat n mod clar acordul
asiguratului la ncheierea unui contract de asigurare de deces pe seama sa i
n beneficiul unui ter . Necesitatea acordului asiguratului atunci cnd
asigurarea este subscris de alt persoan rezult din urmtoarele prevederi
ale Legii nr. 136/1995:
art. 33- Desemnarea beneficiarului se poate face fie la ncheierea
contractului de asigurare, fie n cursul executrii acestuia, prin declara ia

59

scris comunicat asigurtorului de ctre asigurat sau de contractantul


asigurrii, cu acordul asiguratului, ori prin testament.
n locuirea sau revocarea beneficiarului se poate face oricnd
n cursul executrii contractului, n modul prevzut la alineatul
precedent(n.n. cu acordul asiguratului).
art. 37- Asiguratul sau contractantul asigurrii, cu acordul asiguratului,
poate s cear repunerea n vigoare a asigurrii la care se constituie
rezerva tehnic, n cazurile prevzute n contractul de asigurare.
2.4.3. Obliga ia de informare are caracter bilateral. Potrivit art. 401 din
Legea nr. 136/1995, asigurtorii i mputernici ii acestuia au obliga ia de
a pune la dispozi ia asigura ilor sau contractan ilor asigurrii att naintea
ncheierii, ct i pe durata executrii contractului de asigurare o serie de
informa ii relevante cu privire la respectiva opera ie juridic. La rndul
su, contractantul asigurrii sau asiguratul are obliga ia de a informa pe
asigurtor cu privire la riscul pentru care solicit protec ie. Aceast
obliga ie se materializeaz prin completarea unei cereri de asigurare
semnat de asigurtor i de contractantul asigurrii sau de asigurat.
Nerespectarea acestei obliga ii de ctre contractantul asigurrii sau de ctre
asigurat determin ineficacitatea contractului de asigurare.
2.4.4. Desemnarea beneficiarului asigurrii n contractul de asigurare de
persoane constituie un subiect ce necesit efectuarea unor clarificri.
n conformitate cu art.32 din Legea nr. 136/1995, indemniza ia de
asigurare se plte te asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. n
ipoteza decesul asiguratului, n lipsa desemnrii unui beneficiar,
indemniza ia de asigurare se plte te mo tenitorilor legali ai asiguratului.
Desemnarea beneficiarului se face la ncheierea(men iunea este
cuprins n poli ) sau n cursul executrii contractului printr-o declara ie
scris comunicat asigurtorului, cu acordul asiguratului, sau prin testament.
Potrivit regulii simetriei, revocarea beneficiarului desemnat se face n
acela i mod ca desemnarea ns i. Natura juridic a revocrii(drept
personal al contractantului) are drept consecin faptul c aceasta nu poate
fi exercitat de creditorii sau reprezentan ii legali ai respectivului
contractant. n materia asigurrii de persoane, regulile stipula iei pentru
altul nu se aplic ntrutotul. Indiferent c este acceptt sau nu, dreptul de
revocare poate fi exercitat oricnd pn la ncetarea contractului. Revocarea

60

beneficiarului poate fi indirect ca urmare a exercitrii dreptului de


rscumprare.
Condi iile unei desemnri valide a beneficiarului asigurrii sunt
urmtoarele:
- ncheierea prealabil a unui contract de asigurare de via ;
- ndeplinirea condi iilor generale de valabilitate de respectivul contract
de asigurare de via ;
- existen a interesului asigurabil al stipulantului;
Avnd n vedere natura riscului asigurat(risc de via sau risc de deces),
interesul asigurabil nu are o accep iune economic pentru considerentul c
nu se urmre te repararea unui prejudiciu.
- ter ul beneficiar s fie determinat sau determinabil;
Potrivit art. 10 alin.2 din Legea nr. 136/1995, n con inutul contractului
de asigurare trebuie specificat numele beneficiarului asigurrii dac acesta
nu este parte n contract. Contractul de asigurare de persoane reprezint o
aplica ie a institu iei juridice a stipula iei pentru altul. Drept urmare,
ter ul beneficiar n asigurarea de persoane poate fi o persoan determinat
sau determinabil n momentul executrii obliga iei promise.
- existen a acordului asiguratului pentru desemnare(ipoteza n care
asigurarea a fost contractat de alt persoan).
2.4.5. Drepturile i obliga iile contractantului asigurrii pe parcursul
executrii contractului de asigurare de via
2.4.5.1. Dreptul asiguratului asupra rezervei matematice este valorificabil
prin urmtoarele modalit i:
- reducerea sumei asigurate;
Potrivit art. 36 alin.1 din Legea nr. 136/1995, dac asiguratul nu mai
poate plti primele de asigurare, dar a operat plata acestora pentru o perioad
minim stabilit n contract, dac s-a constituit rezerva matematic,
asiguratul are dou posibilit i. Astfel, fie solicit rezilierea contractului cu
restituirea rezervei constituite, fie solicit continuarea contractului pentru o
sum asigurat redus propor ional cu primele deja pltite.
- rscumprare;
Rscumprarea are natura juridic a unei modalit i de ncetare
anticipat a contractului de asigurare. Asiguratul poate determina ncetarea
contractului de asigurare solicitnd rezilierea(rezilierea are eficacitatea
denun rii unilaterale), dar efectund plata sumei de rscumprare. Suma
de rscumprare reprezint un anumit procent din rezerva matematic
61

constituit pn n momentul exercitrii dreptului de rscumprare.


Existen a dreptului de rscumprare este condi ionat de constituirea
rezervei matematice i de caracterul e alonat al pl ii primelor de
asigurare.
- avansul n contul capitalului;
Potrivit art. 36 alin.2 din Legea nr. 136/1995, avans n contul capitalului
reprezint orice alt plat indiferent de forma sub care este fcut de
asigurtor, diferit de indemniza ia de asigurare sau de suma reprezentnd
restituirea rezervei. Asiguratul poate solicita plata cu acest titlu a unei sume
de bani dac a trecut un termen de ase luni de la ncheierea contractului de
asigurare de via . Exercitarea acestui drept de ctre asigurat nu este
posibil dect dac a fost constituit rezerva matematic i s-a stabilit o
valoare de rscumprare. Prin solicitatea acestui avans din capital, contractul
de asigurare de persoane se men ine, dar asiguratul trebuie s plteasc
dobnda pe care asigurtorul nu o va mai ncasa prin investirea respectivei
sume de bani. Avnd n vedere aceste particularit i, acordarea de ctre
asigurtor a acestui avans echivaleaz cu ncheierea unui contract de
mprumut cu dobnd.
- garantarea creditului prin gajul asupra poli ei;
Cu acordul asigurtorului, contractantul asigurrii poate garanta executarea
obliga iei fa de un creditorul su prin gajul asupra poli ei de asigurare.
Prin remiterea poli ei ctre creditorul gajist, acesta xercit drepturile
rezultnd din asigurare n momentul exigibilit ii crean ei. Modalitatea de
plat a primei de asigurare poate fi stabilit de contractantul asigurrii i de
creditorul acestuia. Creditorul gajist are dreptul fie de a solicita suma
asigurat n limita crean ei sale(ipoteza n care crean a a devenit exigibil
anterior expirrii contractului de asigurare), fie de a solicita
rscumprarea(crean a a devnit exigibil ulterior expirrii contractului de
asigurare i exist o clauz expres de rscumprare).
Not
n practica asigurrilor mai sunt utilizate i alte modalit i de garantare a
creditului: prin atribuirea creditorului a beneficiului contractului de
asigurare, prin cesionarea beneficiului contractului de ctre beneficiar sau de
ctre subscriitor, prin cesionarea contractului de asigurare sau prin
delega ie imperfect.

62

2.4.5.2. Obliga ia de plat a primei revine contractantului asigurrii(poate


fi una i aceea i persoan cu asiguratul) i se execut dintr-o dat sau prin
presta ii succesive, e alonate. Potrivit art. 17 din Legea nr. 136/1995, dac
nu s-a convenit altfel, contractul de asigurare se reziliaz n cazul n care
sumele datorate de asigurat cu titlu de prim nu sunt pltite la scaden .
Asigurtorul poate renun a, expres sau tacit, la dreptul de a invoca
rezilierea contractului de asigurare, dar manifestarea de voin trebuie s fie
neechivoc.
2.4.6. Producerea riscului. Plata indemniza iei de asigurare
2.4.6.1. n ipoteza producerii riscului de deces, dac asiguratul nu a dispus
altfel, atunci cnd sumt mai mul i beneficiari desemna i, ace tia din urm
au drepturi egale cu privire la indemniza ia de asigurare. Dac nu a operat o
desemnare a beneficiarilor, mo tenitorii legali mpart indemniza ia n
conformitate cu cotele stabilite de legisla ia succesoral.
2.4.6.2. Cuantumul indemniza iei este stabilit de contractantul asigurrii
i asigurtor ca urmare a unui acord de voin liber exprimat. Caracterul
forfetar al asigurrilor de via exprim valabilitatea cumulului de
indemniza ii din perspectiva art. 38 alin.1 din Legea nr. 136/1995. Astfel,
indemniza ia de asigurare, independent de sumele cuvenite asiguratului sau
beneficiarului din asigurri sociale, de repararea prejudiciului de cei
rspunztori de producerea sa, precum i de sumele primite de la al i
asigurtori n temeiul altor contracte de asigurare.
2.4.6.3. Indemniza ia de asigurare nu este datoreaz n urmtoarele
cazuri:
- riscul asigurat(riscul de via sau de deces) nu se realizeaz;
- riscul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului n
termen de doi ani de la ncheierea contractului de asigurare sau prin
comterea cu inten ie de ctre asigurat ori beneficiar a unor fapte grave
prevzute n contractul de asigurare
2.4.6.4. Potrivit art. 38 alin.2 din Legea nr. 136/1995, creditorii asiguratului
nu au dreptul s urmreasc indemniza ia de asigurare cuvenit
beneficiarului sau mo tenitorului legal, dup caz.
Practica asigurrilor a reliefat o serie de ipoteze speciale cu privire la:

63

- valorificarea drepturilor creditorilor contractantului asigurrii


mpotriva beneficiarului;
- valorificarea drepturilor ter ilor mo tenitori ai contractantului;
- valorificarea drepturilor creditorilor beneficiarului.
n prima ipotez, aceasta valorificare se poate realiza prin exercitarea
ac iunii pauliene dup producerea evenimentului asigurat
i plata
indemniza iei de asigurare. Prin exercitarea acestei ac iuni se atac
stipula ia n profitul ter ului, nu contractul de asigurare. Condi iile de
intentare a ac iunii pauliene sunt urmtoarele: crean a s fie cert, lichid,
exigibil, n principiu, anterioar actului atacat, plata primelor de asigurare
s fi provocat insolvabilitatea debitorului, frauda debitorului contractant.
Ac iunea oblic nu poate fi exercitat pentru valorificarea dreptului de
rscumprare pentru considerent c dreptul de rscumprare este un drept
exclusiv personal al contractantului asigurrii.
n cea de-a doua ipotez, mo tenitorii rezervatari ai asiguratului pot
solicita reduc iunea liberalit ii excesive, dac indemniza ia de asigurare
revine mo tenitorilor legali.
n cea de-a treia ipotez, creditorii beneficiarului pot formula ac iunea
oblic dac stipula ia are caracter oneros, nu i dac stipula ia are
caracter gratuit. Creditorii mo tenitorilor legali ai asiguratului pot ataca pe
cale paulian refuzul de acordare a indemniza iei numai dac mo tenitorul
este insolvabil i refuza o mo tenire solvabil cu privire la care are
voca ie succesoral.
3. Alte tipuri de contracte de asigurare de persoane
Contractele de asigurare de persoane non-via sunt grupate, de regul n
asigurri de medicale, asigurri de accidente i asigurri de cltorie.
Aceste contracte de asigurare se ncheie pentru perioade scurte de timp.
3.1. Asigurri medicale
Aceast form de asigurare are drept scop acoperirea(total sau
par ial) a costurilor de spitalizare, a costurilor de spitalizare. Riscul de
deces nu este asigurat dect dac s-a stipulat o clauz suplimentar n acest
sens. Prima de asigurare se stabile te n func ie de profesia asiguratului,
vrst, sex i alte criterii ce privesc persoana asiguratului. Suma asigurare
pltite pot fi sume fixe sau forfetare.
64

Variante ale asigurrilor medicale sunt asigurarea medical pentru boli


incurabile, precum i asigurarea medical pentru interven ii chirurgicale.
3.2. Asigurri de accidente
Contractul de asigurare de accidente se poate ncheia fie de persoane
fizice, fie de persoane juridice i este valabil pe teritoriul Romniei,
respectiv n strintate. Acest tip de contract reprezint o msur de
prevedere. Drept urmare, asiguratul are dreptul de a solicita plata sumei
asigurate numai dac evenimentul asigurat(accidentul) se produce n
perioada de valabilitate a asigurrii.
No iunea de accident include un eveniment imprevizibil a crui
surs de apari ie este exterioar asiguratului.
3.3. Asigurri de cltorie
Prin acest tip de asigurare se acoper riscurile reprezentate de
accidentele sau mbolnvirile ce pot surveni n perioada contractual pe
percursul unei cltorii n Romnia sau n strintate. mbolnvirea este
acoperit prin asigurare NUMAI dac nu este expresia manifestrii unei boli
cunoscute anterior plecrii n cltorie i pentru care s-au efectuat o serie de
tratamente prescrise de cadrele medicale.
Dac accidentul se ncadreaz condi iilor contractuale, asiguratorul
este obligat s ia toate msurile de ajutor n privin a persoanei
asiguratului(inclusiv examinarea asiguratului la clinica stabilit chiar de
asigurtor).

Nota de curs nr. 9


Contractul de asigurare de rspundere civil
65

Plan general
1. Aspecte generale i introductive
2. Asigurarea facultativ de rspundere civil
3. Asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagubele
produse ter ilor prin accidente de autovehicule(RCA) i de tramvaie
1. Aspecte generale

i introductive

1.1. Contractul de asigurare de rspundere fa de ter i este contractul


prin care se acoper toate sumele de bani pe care asiguratul este obligat,
potrivit dispozi iilor legale, s le plteasc pentru pagubele materiale sau
pentru vtmrile corporale produse de acesta din urm unei ter e persoane.
n momentul ncheierii contractului de asigurare, ter a persoan pgubit
este o persoan nedeterminat, dar este determinabil n momentul n care
asiguratul i cauzeaz un prejudiciu. Prin no iunea de prejudiciu
n elegem att avarierea, distrugerea uner bunuri, ct i vtmare corporal
sau deces.
Sunt acoperite prin asigurarea de rspundere:
- despgubirea pe care asiguratul trebuie s o plteasc, potrivit
dispozi iilor legale, ter ului ca urmare a vtmrii corporale, decesului,
avarierii sau distrugerii de bunuri;
- cheltuielile efectuate de asigurat n procesul civil, cu acordul scris al
asigurtorului, dac a fost obligat la dezdunare.
1.2. Practica asigurrilor a generat o multitudine divers a contractelor de
asigurare de rspundere. Cu titlu exemplificativ, pot fi identificate
urmtoarele tipuri de asigurare de rspundere:
- asigurare de rspundere a directorilor i membrilor consiliului de
administra ie;
Acest tip de asigurare acoper rspunderea directorilor i membrilor
consiliului de administra ie pentru erori i neglijen n activitatea de
conducere a unei societ i comerciale.
- asigurarea de rspundere profesional a angajatorului;
Acest tip de asigurare acoper despgubirile pe care angajatorul
asigurat trebuie s le plteasc unei ter e persoane, angajat sau fost angajat
al acestuia;
- asigurare de rspundere profesional a liberului profesionist;

66

Acest tip de asigurare acoper despgubirile pe care asiguratul liberprofesionist(avocat, arhitect, medic etc.) trebuie s le plteasc unui ter ca
urmare a prejudicierii acestuia prin exercitarea profesiei sale.
- asigurare de rspundere profesional a productorului;
Acest tip de rspundere acoper despgubirile pe care productorul
trebuie s le plteasc consumatorului pentru prejudiciile aduse prin
intermediul mrfurilor puse la dispozi ia acestuia din urm.
;
2. Asigurarea facultativ de rspundere civil
2.1. Acest tip de asigurare acoper, la nivel principial, rspunderea persoanei
ce cauzeaz prejudicii unui ter prin fapta asiguratului sau persoanelor
pentru care acesta rspunde. Ca natur juridic, asigurarea facultativ de
rspundere civil este o asigurare de daune. Pe cale de consecin , regulile
consacrate n materia asigurrii de bunuri sunt valabile i n aceast form
de asigurare.
2.2. Particularit ile contractului de asigurare de rspundere civil urmeaz
a fi eviden iate.
2.2.1. Asigurarea de rspundere civil acoper numai rspunderea
asiguratului. Pr ile pot conveni ca acest tip de asigurare s cuprind i
rspunderea altor persoane indicate expres. Calitatea de asigurat o exclude
pe cea de ter pgubit. Pe cale de excep ie, n ipoteza asigurrii de
rspundere civil auto, asiguratul(proprietar al autovehiculului asigurat) este
victim a accidentului produs(autovehiculul era condus de o alt persoan).
2.2.2. Obiectul asigurrii de rspundere civil l constituie, la nivel
principial, rspunderea delictual. Drept urmare, se impun a fi ndeplinire
condi iile rspunderii civile delictuale. Culpa asiguratului este o condi ie
pentru stabilirea i acordarea indemniza iei de asigurare. Dac asiguratul
sau beneficiarul asigurrii svr e te fapta cu inten ie, asigurtorul nu
are obliga ia de a plti indemniza ia de asigurare. Asigurarea de
rspundere civil acoper att rspunderea pentru fapra proprie, ct i
rspunderea pentru fapta altei persoane.
2.2.3. Suma asigurat nu este dependent de o anumit valoare stabilit n
momentul ncheierii contractului de asigurare i rmne constant pe
ntreaga perioad a asigurrii. Momentul n care se produce prejudiciul n
patrimoniul ter ului este relevant pentru stabilirea valorii acestuia.
67

Rspunderea asiguratului, stabilit n func ie de cuantificarea valorii


prejudiciului, nu are caracter nelimitat. Caracterul limitat al rspunderii
asiguratului se determin prin stabilirea unor plafoane de garan ie pentru
fiecare eveniment asigurat sau pentru fiecare perioad de asigurare. Dac
prejudiciul cauzat ter ului dep e te plafonul de garan ie, diferen a este
suportat chiar de asigurat.
Aplicarea garan iei n asigurarea de rspundere civil este subordonat
ndeplinirii unor condi ii referitoare la accident(eveniment imprevizibil i
insurmontabil), mijloacele de prevenire, excluderea unor comportamente sau
fapte.
n practica asigurrilor, au fost identificate trei limitri n timp a
garan iei de rspundere civil:
- clauza claims made;
Acordarea garan iei de ctre asigurtor este subordonat urmtoarelor
dou condi ii: cauza generatoare a prejudiciului dateaz din perioada
contractual, pe de o parte, formularea reclama iei de ctre victim n
perioada de delurare a contractului de asigurare, pe de alt parte.
-clauza de garan ie subsecvent;
Prin acest tip de clauz se garanteaz faptele generatoare sau prejudiciul
survenit(e) n timpul perioadei de validitate a contractului, victima
formulnd reclama ie ulterior rezilierii contractului de asigurare.
- clauza de garan ie pentru trecut;
Garan ia este acordat n ipoteza cererilor de despgubire formulate
n perioada de validitate a contractului de asigurare, faptul generator sau
prejudiciul nsu i fiind anterior producerii de efecte contractuale.
2.2.4. n ipoteza succesiunii asigurtorilor, continuitatea garan iei este
asigurat prin aplicaea principiului survenirii prejudiciului(occurrence
basis).
2.2.5. Stabilirea despgubirilor n asigurrile de rspundere este guvernat
de o serie de principii. Despgubirile se stabilesc fie pe baza unei conven ii
ncheiate ntre asigurtor, asigurat
i ter , fie pe judectoreasc.
n elegerea dintre pr i cu privire la stabilirea despgubirilor ste exclus
dac nu pot fi stabilite circumstan ele producerii evenimentului asigurat,
persoana rpspunztoare de producerea pagubei, cuantumul aceteia pe de o
parte, pgubitul formuleaz preten ii de despgubiri sub forma presta iilor
bne ti periodice sau sub forma unei sumke globale, pe de alt parte.
Despgubirile nu pot dep i nivelul limitelor de rspundere stabilite i
asumate prin poli a de asigurare.
68

2.2.6. Ter ul pgubit are un drept de op iune, n sensil c fie o ac iune


direct mpotriva asigurtorului(n limitele obliga iilor ce-i revin potrivit
contractului de asigurare), fie o ac iune mpotriva asiguratului rspunztor
de producerea pagubei. Regulile stabilite de art. 42 din Legea nr. 136/1995
sunt clare.
n ipoteza ac iunii directe, asigurtorul plte te nemijlocit victimei
despgubirea. Ca urmare a acestei pl i, asigurtorul se subrog n
drepturile asiguratului pltit i exercit regresul mpotriva celui rspunztor
de producerea pagubei. n ipoteza ac iunii formulate n contradictoriu cu
asiguratul responsabil, prezen a asigurtorului n proces este obligatorie
pentru a formula aprri i pentru ca hotrrea s-i fie opozabil.
3. Asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagubele produse
ter ilor prin accidente de autovehicule(RCA) i de tramvaie
3.1. Temeiul legal al acestui tip de asigurare este reprezentat de art. 48-59
din Legea nr. 136/1995.
Persoanele fizice i juridice ce de in autovehicule nmatriculate n
Romnia au obliga ia de a le asigura pentru cazurile de rspundere civil ca
urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul
Romniei. Persoanele care intr pe teritoriul Romniei cu autovehicule
nmatriculate n strintate se consider asigurate n condi iile Legii nr.
136/1995 dac este ndeplinit una din urmtoarele condi ii: posed
documentele de asigurare valabile pe teritoriul Romniei , pe de o parte,
numrul de nmatriculare atest existen a asigurrii potrivit conven iei
bilaterale ncheiate ntre Biroul asigurtorilor de autovehicule din Romnia
i Biroul asigurtorilor de autovehicule din ara de origine.
Regulile enun ate mai sus nu sunt aplicabile persoanelor fizice i
juridice, pe timpul utilizrii autovehiculelor pentru cursele de ntreceri,
raliuri sau antrenamente. n aceste ipoteze se pot ncheia contracte de
asigurare facultativ.
3.1.1. Dovada contractului de asigurare RCA se face cu poli a de
asigurare, vigneta, documentul Cartea verde, precum i cu documentele
interna ionale de asigurare de rspundere civil a autovehiculelor eliberate
de asigurtorii RCA din strintate.
3.1.2. Contractul de asigurare RCA se ncheie pe o perioad
determinat(anual sau semestrial). Acest contract con ine men iuni
69

referitoare la datele de identificare a pr ilor, autovehiculului, perioada de


valabilitate a asigurrii, limita de acoperire, prima de asigurare.
Cartea Verde trebuie s con in informa ii cu privire la numrul de
nmatriculare, perioada de valabilitate a asigurrii plus o men iune cu
privire la care statele n care ar avea valabilitate acest document.
3.1.3. Datele statistice reprezint temeiul stabilirii primelor de asigurare i
a limitelor de despgubire. Tarifele de prim trebuie s ndeplineasc o serie
de condi ii de publicitate ndeplinite prin diverse modalit i: notificare
adresat Comisiei adresat Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor,
publicare pe site-ul asigurtorului i la sediul social al acestuia.
3.2. Rspunderea asigurtorului RCA. Domeniul de aplicare
n prealabil, este util de subliniat faptul c accidentul cauzator de
prejudicii ter ei persoane confer dreptul la despgubiri dac este stabilit
rspunderea civil a persoanei cuprinse n asigurare sau a unei persoane
neidentificate. De asemenea, este util de subliniat c nu are importan , n
demersul de stabilire a rspunderii asigurtorului RCA, dac rspunderea
asiguratului are caracter obiectiv sau subiectiv, dac accidentul s-a produs
din culpa conductorului autovehiculului, dac persoanele prejudiciate sunt
membrii familiei asiguratului, respectiv ai conductorului auto .
Asigurtorul este obligat s plteasc despgubiri indiferent de locul
unde s-a produs accidentul de autovehicul(n timpul deplasrii sau n timpul
sta ionrii autovehicului asigurat).
Asigurtorul RCA nu este obligat s plteasc despgubiri n anumite
ipoteze, cum ar fi, cu titlu exemplificativ: prejudiciul este cauzat
conductorului autovehiculului rspunztor de producerea accidentului, dac
nu se face dovada valabilit ii asigurrii obligatorii de rspundere civil
pentru pagube cauzate ter ilor prin accidente de autovehicule, la data
producerii accidentului.
3.2.1. Ter ul victim are dreptul de a formula ac iune direct mpotriva
asigurtorului. Sumele pltite ter ului prejudiciat pot fi recuperate de
asigurtor de la persoana responsabil de producerea pagubei prin
mecanismul ac iunii n regres. Ipotezele exercitrii ac iunii n
regres(fundamentul rspunderii contractuale a asigurtorului) sunt
urmtoarele:
- accidentul a fost produs cu inten ie;

70

- accidentul a fost produs n timpul comiterii unor fapte incriminate de


dispozi iile legale privind circula ia pe drumurile publice ca infrac iuni
svr ite cu inten ie, chiar dac aceste fapte nu s-au produs pe astfel de
drumuri sau n timpul comiterii altor infrac iuni svr ite cu inten ie;
- accidentul a fost produs n timpul cnd autorul ncearc s se sustrag
de la urmrire;
- persoana rspunztoare de producerea pagubei a condus autovehiculul
fr consim mntul asiguratului.
3.2.2. Declan area rspunderii asigurtorului RCA fa de victima
accidentului de circula ie este subordonat ndeplinirii urmtoarelor
condi ii:
- autovehiculul implicat n accident s fie identificat i asigurat;
- prin accident s s se cauzeze prejudicii bunurilor, integrit ii
corporale sau vie ii unei ter e persoane;
- s se stabileasc rspunderea civil n sarcina unei anumite persoane,
neavnd importan dac aceast persoan este identificat sau nu, dac
este sau nu este persoana asigurat.
3.2.3. Rspunderea asigurtorului ncepe:
- din momentul pl ii primei de asigurare
i al eliberrii
documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrrii n
vigoare(anterior a existat un contract de asigurare, asiguratul i-a ndeplinit
obliga ia de plat cel mai trziu n ultima zi de valabilitate a perioadei de
asigurare anterioare);
- dup 48 de ore de la expirarea zilei n care s-a pltit prima de
asigurare i s-a eliberat documentul de asigurare(ipoteza n care persoanele
nu aveau o asigurare RCA n momentul pl ii);
- din momentul pl ii primei de asigurare
i al eliberrii
documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrrii n vigoare a
autoriza iei provizorii de circula ie sau a nmatriculrii sau nregistrrii
autovehiculului(ipoteza autovehiculelor comercializate ce urmeaz a fi
nmatriculate/renmatriculate, respectiv nregistrate/renregistrate).
Rspunderea asigurtorului nceteaz fie la ora 24 a ultimei zile de
valabilitate nscrise n poli a de asigurare RCA, fie nainte de aceast dat,
anume la momentul redierii autovehiculului din eviden a circula iei.
n ipoteza nstrinrii prin nscris sub semntur privat a
autovehiculului pentru care exist o asigurare RCA, asigurarea nceteaz la
data radierii din circula ie a autovehiculului.
71

n ipoteza radierii din circula ie a autovehiculului n perioada de


asigurare ca urmare a ncetrii unui contractului de leasing, asigurarea
nceteaz pe data expirrii perioadei de asigurare nscrise n documente, sub
rezerva ndeplinirii urmtoarelor condi ii: noul proprietar este utilizatorul
prevzut n documentele de asigurare, pe de o parte, prima de asigurare
aferent ntregii perioade de asigurare a fost ncasat integral, pe de alt
parte.
3.2.4. n situa ia coliziunii de autovehicule, rspunderea asigurtorului se
stabile te potrivit regulilor rspunderii civile delictuale
i regulilor
specifice contractului de asigurare obligatorie de rspundere civil auto.
3.3. Calitatea procesual a asigurtorului n litigiile civile

i penale

Potrivit art.54 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 136/1995, n ipoteza
stabilirii despgubirii prin hotrre judectoreasc, drepturile persoanelor
pgubite prin accidente produse de autovehicule aflate n proprietatea
persoanelor asigurate n Romnia se exercit mpotriva asigurtorului de
rspundere civil, n limitele obliga iei acestuia, cu citarea obligatorie a
persoanelor responsabile de producerea accidentului, n calitate de
intervenien i for a i. A a cum se poate observa, n litigiul civil,
asigurtorul are calitatea procesual de prt.
Pozi ia procesual a asigurtorului n procesul penal nu este stabilit
mod clar, neechivoc. Literatuta juridic romn promoveaz fie solu ia
potrivit creia asigurtorul are calitatea de parte responsabil civilmente, fie
solu ia potrivit creia asigurtorul are calitatea de asigurtor, garant,
asigurtor-garant. nalta Curte de Casa ie i Justi ie, sec ia penal, prin
decizia nr. 461/2004 pronun at n dosarul nr. 2876/2003 a stabilit c
asigurtorul n procesul penal are calitatea de asigurtor de rspundere civil
pentru principalul considerent c, n materia asigurrilor, izvorul
despgubirii(producerea riscului) este contractual.
3.4. Ter ul victim a unui accident de circula ie poate formula ac iune n
urmtoarele ipoteze:
- numai n contradictoriu cu asigurtorul(asigurtorul l poate chema n
judecat pe asigurat n temeiul art.57 alin.1 C.pr.civil);
- numai n contradictoriu cu asiguratul sau cu persoana, conductor auto,
responsabil de producerea accidentului(pentru asigurarea opozabilit ii
hotrrii, asiguratul trebuie introdus n proces); asiguratul sau conductorul

72

auto responsabil pot formula cerere de chemare n garan ie


asigurtorului;

Not
n condi iile actualei solu ii legislative, este controversat chestiunea
formulrii unei ac iuni att n contradictoriu cu asiguratul, ct i n
contradictoriu cu asigurtorul. Practica judiciar stabile te obligarea n
solidar a asigurtorului i asiguratului solidar la plata despgubirilor ctre
ter ul pgubit. De lege lata, citarea n proces a asigurtorului nu mai este
obligatorie.
3.5. Regresul asigurtorului are caracter comercial pentru considerentul c
asigurtorul are calitate de comerciant, iar asigurrile sunt fapte de comer
obiective, dar i subiective.
3.6. Stabilirea i plata despgubirilor
n ipoteza asigurrii de rspundere civil, precum i n ipoteza
asigurrii obligatorii de rspundere civil pentru pagube produse prin
accidente de autovehucule, despgubirea se stabile te i se efectueaz n
baza asigurrii valabile la data producerii accidentului, conform art. 49 din
Legea nr. 136/1995, fr a mai fi necesar acordul asiguratului din cauza
cruia s-a produs paguba sau prin hotrre judectoreasc. Potrvit art. 49
din sus-men ionatul act normativ, asigurtorul acord despgubiri, n
temeiul contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asigura ii
rspund fa de ter e persoane pgubite prin accidente de autivehicule,
precum i tramvaie i pentru cheltuielile fcute de asigura i n procesul
civil, potrivit:
- legisla iei n vigoare din statul pe teritoriul cruia s-a produs
accidentul de autovehicul i cu cel mai mare nivel de despgubire dintre cel
prevzut n legisla ia respectiv i cel prevzut n contractul de asigurare;
- legisla ia romneasc n vigoare, n cazul n care persoanele pgubite
sunt cet eni ai statelor membre ale Uniunii Europene, n timpul unei
cltorii ce leag direct dou teritorii n care este valabil tratatul de instituire
a Comunit ii Economice Europene, dac nu exist un birou na ional pe
teritoriul traversat n care s-a produs accidentul.
Despgubirile acoper sumele pe care asiguratul este obligat s le
plteasc cu titlu de despgubire i cheltuieli de judecat persoanelor
pgubite prin vtmare corporal sau deces sau prin avarierea, respectiv
distrugerea de bunuri.

73

n ipoteza vtmrii corporale sau decesului, despgubirile se acord att


pentru persoanle aflate n afara autovehiculului care a produs accidentul, ct
i pentru persoanele aflate n acel autovehicul, cu excep ia conductorului
autovehiculului respectiv.
n ipoteza avarierii sau distrugerii bunurilor, despgubirile se acord
pentru bunurile aflate n afara autovehiculului ce a produs accidentul, iar
pentru bunurile aflate n acel autovehicul, numai dac acestea nu erau
transportate n temeiul unui raport contractual existent cu proprietarul sau
utilizatorul autovehiculului respectiv, precum i dac nu apar ineau
proprietarului, utilizatorului sau conductorului autovehiculului rspunztor
de producerea accidentului.
3.7. Fonduri de protec ie
Pot fi identificate dou tipuri de protec ie:
- Fondul de protejare(garantare) a asigura ilor(destinat pl ilor de
despgubiri i sume asigurate n caz de faliment a societ ilor comerciale
din domeniul asigurrilor);
- Fondul de protec ie a victimelor strzii(destinat protejrii
persoanelor pgubite prin accidente de autovehicule supuse nmatriculrii,
precum
i de tramvaie, n care autorul a rmas neidentificat sau
autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru rspundere civil
pentru pagube produse prin accidente de autovehicule).
3.8. Asigurarea de rspundere civil n ipoteza pagubelor produse prin
accidente de autovehicule cu valabilitate n afara teritoriului statului romn
n aceast ipotez, este util de men ionat rolul documentului denumit
Cartea Verde.
Cartea Verde este un document interna ional de asigurare emis n
numele biroului na ional, n conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25
ianuarie 1949, adoptat de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului
de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice penru Europa a
ONU. Aceste document con ine o serie de men iuni, cum ar fi cele
referitoare la data emiterii, durata asigurrii, numrul Cr ii, numrului
contractului de asigurare, rilor pe teritoriul crora este valabil etc.
Rspunderea societ ii de asigurri ncepe din momentul ie irii
autovehiculului de pe teritoriul rii respective i nceteaz n momentul
reinrrii pe teritoriul respectivei ri.

74

Nota de curs nr. 10


Contractul de asigurare de credit

i garan ii

Plan general
1. Reglementare, concept, caractere juridice
2. Specificul elementelor esen iale al contractului de asigurare de
credit
3. Modalit i clasice i moderne de garantare a creditului
4. Ipoteza ncheierii contractului de asigurare ncheiat de debitor
5. Cau iunea direct
1. Reglementare, concept, caractere juridice
1.1. Reglementarea contractului de asigurare de credit este reprezentat
de art.441 i art.442 din Legea nr. 136/1995. Pe plan comunitar, pot fi
identificate urmtoarele: Directivele din 24 iulie 1973 privind coordonarea
condi iilor de acces, pe de o parte, stabilirea sediului social al unei
societ i de asigurare, pe de alt parte, Directivele din 18 iunie 1992 i 10
noiembrie 1992, Recomandarea Comisiei Europene privind termenele de
plat n tranzac iile comerciale, 30 noiembrie 1994.
Conceptualizarea contractului de asigurare de credit se poate efectua att
prin raportare la obiectul acestuia(a), ct i prin raportare la defini a
standard a contractului de asigurare, dar sub rezerva lurii n considerare a
particularit ilor acestui contract special(b).
a. Asigurarea de credit i garan ii are ca obiect acoperirea riscurilor de
insolvabilitate general, de credit de export(excluznd pe cele reglementate
de legisla ia special), de vnzare cu plata pre ului n rate, de credit
ipotecar, de credit agricol, precum i de garan ii directe sau indirecte.
b. Contractul de asigurare de credit este contractul prin care asigurtorul
se oblig s l despgubeasc pe asigurat pentru prejudiciul suferit n ipoteza
survenirii insolvabilit ii debitorului su, asiguratul obligndu-se s
plteasc prima de asigurare.

75

1.2. Contractul de asigurri de credit i garan ii este un contract:


- de asigurare de daune;
-aleatoriu;
-oneros i intuituu personae.
2. Specificul elementelor esen iale al contractului de asigurare de credit
2. 1. De regul, creditorul ncheie, n calitate de asigurat, acest tip de
contract de asigurare. Creditorul asigurat este i beneficiarul asigurrii.
Calitate de asigurat poate avea i debitorul. Obiectul acestei asigurri
este propria insolvabilitate. Dac debitorul are dubl calitate(asigurat i
contractantul asigurrii), pr ile contractului de asigurare de credit i
garan ii pot conveni ca indemniza ia s fie pltit de asigurtor direct
creditorului.
n situa ia n care debitorul este contractantul asigurrii,
respectivul contract de asigurare se ncheie n contul creditorului.
Consecin a este c indemniza ia de asigurare se plte te de asigurtor
direct creditorului(titular al interesului asigurabil n momentul pl ii).
Din folosirea metodei n demersul de evaluare a riscurilor de credit,
precum i a riscului la subscrierea unei garan ii trebuie s rezulte
ndeplinirea de ctre asigurat a condi iilor necesare pentru inciden a
rspunderii asigurtorului.
n ipoteza ncheierii unui contract de asigurare direct de credit i
garan ii prin care s-a convenit acoperirea riscului nepl ii de ctre un
debitor al asiguratului pentru un credit acordat acestuia, asigurtorul nu este
n msur s condi ioneze acordarea indemniza iei de asigurare de
nceperea ac iunii de recuperare a prejudiciului, inclusiv prin executare
silit, de la respectivul debitor.
2.2. Contractul de asigurare de credit se ncheie de asigurat fie cu privire la
ntreaga activitate, fie cu privire la o frac iune din aceasta. Acest tip de
asigurare acoper categoria riscurilor comerciale normale, fiind excluse
riscurile decurgnd din evenimente imprezibile
i insurmontabile(de
exemplu, calamit i naturale). Valoarea creditelor asiguratului poate fi
apreciat de asigurtor avnd drept reper declara ia(declara ia de aliment)
pe care o face asiguratul la ncheierea actui tip de contract.
2.2.1. Contractul de asigurare de credit se ncheie pentru o perioad
determinat. Durata contractual poate varia de la 1 an la c iva ani.
2.2.2. Riscul asigurat nu este un risc static, ci un risc n permanent
evolu ie. Drept urmare, asigurtorul i asiguratul monitorizeaz permanent
76

riscul asigurat. Asiguratul(creditor) are obliga ia de a aduce la cuno tin a


asigurtorului orice ntrziere a executrii obliga iilor debitorului, precum
i orice amnare a executrii obliga iilor acestuia din urm.
2.2.3.
Asigurtorul
preia
riscuri
determinate
de
calitatea
clientului(nedenumit sau denumit). n ipoteza clien ilor debitori
nedenumi i, asigurtorul acoper, din oficiu, o anumit limit a crean elor,
fr a fi nevoie de consim mntul asiguratului. Dac limita nedenumit
este dep it de valoarea creditului acordat, este obligatorie ob inerea
consim mntului asigurtorului.
2.3. Neplata unei crean e la scaden nu genereaz un prejudiciu definitiv,
ci nedefinitiv. Ra iunea const n faptul c o crean nepltit la scaden
nu este o crean definitiv pierdut. n ipoteza contractului de asigurare de
credit, prejudiciul, de i nedefinitiv, antreneaz inciden a garan iei. Pe
cale de consecin , asiguratul prime te indemniza ia de asigurare la
momentul scaden ei, dac debitorul asuguratului nu- i execut obliga ia
de plat.
Neplata crean ei la scaden capt caracter definitiv, genernd un
prejudiciu definitiv da, n condi iile poli ei de asigurare, este nesocotit
interesul asigurat.
Not
Prejudiciul este nedefinitiv n momentul pl ii indemniza iei de
asigurare i n ipoteza contractului de asigurare de rspundere civil,
respectiv ipoteza contractului de asigurare de bunuri, dac a fost stabilit
rspunderea ter ului n producerea prejudiciului i este posibil exercitarea
ac iunii n regres.
2.4. De i neplata crean ei nu trebuie s fie definitiv pentru a determina
indemnizarea asiguratului-creditor, cerin a interesului asigurabil i
pstreaz caracterul esen ial i n materia contractului de asigurare de
credit.
Particularitatea interesului asigurabil const n faptul c, de i
prejudiciul nu este definitiv, acordarea indemniza iei de asigurare celui ce
are interes asigurabil este limitat de aplicarea principiului indemnitar.
2.5. Stabilirea
i plata primei de asigurare prezint o serie de
particularit i. n primul rnd, prima de asigurare se stabile te avnd n
vedere statistica actuarial, precum i cifra de afaceri a asiguratului77

creditor(inclusiv declara ia lunar formulat de asigurat cu privire la


realizarea cifrei de afaceri, declara ie denumita declara ie de aliment). n
al doilea rnd, este avut n vedere perioada de timp pentru care s-a ncheiat
respectivul contract de asigurare de credit. Prima de asigurare se poate plti
fie anual, sub forma unei prime minime, indiferent de cuantumul cifrei de
afaceri realizate, fie trimestrial, sub forma unei prime forfetare raportate la
cuantumul respectivei cifer de afaceri a asiguratului.
2.6. Indemniza ia pentru asigurarea mpotriva riscului de pierderi financiare
acoper daune efectiv, profitul nerealizat, cheltuielile generale, respectiv
cheltuielile ce decurg direct sau indirect din producerea riscului asigurat.
Cu toate acestea, n materia contractului de asigurare de credit NU se
aplic principiul reparrii integrale a prejudiciului. Indemnizarea par ial
este determinat de:
- aplicarea sistemului fran izei;
Fran iza corespunde prejudiciilor normale, previzibile i inevitabile
din activitatea asiguratului, dar neasigurabile. Prejudiciile imprevizibile ce
dep esc limita normal sunt acoperite de asigurtor. Altfel spus, n limita
fran izei, asiguratul este propriul asigurtor.
O variant independent, dar similar fran izei este sistemul
descoperirii obligatorii. Potrivit acestui din urm sistem, un anumit procent
din prejudiciu este suportat de asigurat.
- stabilirea unui maxim al acoperiirii pentru fiecare client n parte.
Asigurtorul nu va plti indemniza ia de asigurare pentru crean ele ce
dep esc acest maxim.
Modalitatea de plat a crean elor nepltite este specific regulii
propor ionalit ii. Cu privire la cota-parte de risc ce rmne n sarcina
asiguratului, este interzis ncheierea unui contract de coasigurare.
Subrogarea asigurtorului n drepturile asiguratului este condi ionat
de plata indemniza iei de asigurare de ctre asigurtor.
Not
Asigurarea creditelor de export este guvernat de Legea nr. 96/2000 privind
organizarea
i func ionarea Bncii de export-Import a Romniei
EXIMBANK- S.A. i instrumentele specifice de sus inere a comer ului
exterior, astfel cum a fost republicat n M.Of., Partea I, nr. 260/2007.
Potrivit art. 2 lit.f, g, h, aceast societate bancar are ca obiective generale
ale activit ii, asigurarea i reasigurarea creditelor de export pe termen
scurt, mediu i lung mpotriva riscurilor comerciale i de ar, asigurarea
i reasigurarea persoanelor juridice romne pentru investi ii n strintate,

78

precum i asigurarea i reasigurarea creditelor destinate realizrii de bunuri


i servicii pentru export.
3. Modalit i clasice

i moderne de garantare a creditului

3.1. Modalit ile tradi ionale de garantare a creditului sunt:


- asigurarea-aval;
Dac la data scaden ei crean a este nepltit de ctre debitorul
asiguratului, asigurtorul plte te asiguratului-creditor indemniza ia de
asigurare. Asigurtorul suport cheltuielile viitoare de recuperare a crean ei
nepltite la scaden .
- asigurarea-insolvabilitate;
Asigurtorul plte te asiguratului-creditor indemniza ia de asigurare
dac debitorului acestuia din urm este insolvabil. Insolven a nu trebuie
confundat cu insolvabilitatea. Este incident ipoteza insolven ei dac
patrimoniul debitorului asiguratului-creditor se caracterizeaz prin
insuficien a fondurilor bne ti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.
Este incident ipoteza insolvabilit ii dac debitorul asiguratului-creditor
este incapabil de a- i executa obliga iile asumate att din lipsa fondurilor
bne ti, ct i din lipsa bunurilor din care s fie satisfcute crean ele
creditorilor.
- asigurarea creditului cu termen de psuire;
Dac la data scaden ei crean a este nepltit de ctre debitorul
asiguratului, asigurtorul nu plte te asiguratului-creditor indemniza ia de
asigurare. O astfel de plat se va efectua la expirarea termenului de psuire.
Ca urmare a expirrii respectivului termen de psuire, insolvabilitatea
debitorului asiguratului-creditor se prezum.
3.2. Modalitatea modern de garantare a creditului este reprezentat de
asigurarea-exces. Acest tip de asigurare acoper riscurile mari
i
grave(riscul de insolvabilitate) la care sunt expu i asigura ii a cro cifr de
afaceri este semnificativ.
Particularit ile asigurrii-exces sunt urmtoarele:
- prima de asigurare este prestabilit i pltibil n avans, anume din
momentul semnrii poli ei de asigurare;
- riscurile sunt gestionate de asigurat, iar asigurtorul recunoa te
aceast prerogativ;
Consecin a acestei autogestionri rezid n faptul c poli a de
asigurare are un caracter strict personal. Totodat, asigurtorul are dreptul de

79

a i se comunica, cu regularitate, aspecte referitoare la activitatea comercial


a asiguratului.
- acoperirea colectiv a riscului de insolvabilitate prin aplicarea
fran izei
individual relative;
Acest tip de asigurare acoper riscul de insolvabilitate determinat de un
sinistru ce dep e te o anumit valoare. Acest tip de fran iz este
individual relativ i se aplic fiecrui debitor n parte.
- stabilirea unei fran ize anuale globale. Pn la valoarea fran izei
globale din cursul unui an, asiguratul este propriul su asigurtor. Dac
prejudiciul dep e te nivelul fran izei globale, asigurtorul va plti
indemniza ia de asigurare.

80