Sunteți pe pagina 1din 18

REABILITARE CAREU SONDA

343 ZEMES

MEMORIU DE PREZENTARE

BENEFICIAR: O.M.V. PETROM S.A.


ASSET VIII
MOLDOVA NORD

2014
Soluiile tehnice i economice cuprinse n cadrul prezentei documentaii, sunt ntocmite de ctre
EXPERT SERV S.R.L. Ploieti.
Documentaia, este proprietatea O.M.V. Petrom S.A.
EXPERT SERV S.R.L. Ploieti, i declin orice responsabilitate cu privire la consecinele negative
ce decurg sau ar putea decurge ori sunt n legtur cu folosirea documentaiei, al crui coninut a
fost modificat i/sau completat fra a avea acordul EXPERT SERV S.R.L. Ploieti.

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

MEMORIU DE PREZENTARE

REABILITARE CAREU SONDA


343 ZEMES

BENEFICIAR: OMV PETROM SA ASSET VIII MOLDOVA NORD


Nr. Proiect: ROA0814422584
PROIECTANT: S.C. EXPERT SERV S.R.L. Ploiesti
Nr. Proiect: M 827 / 2014

01

10.2014

Emis pentru obtinere


Acord Mediu (Etapa II)

Mihai
Cazacu

Cristian
Georgescu

Apopei
Gheorghe

Rev.

Data

Descrierea reviziei

Elaborat

Verificat

Aprobat

Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 2 din 18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

Memoriu de prezentare
I. Denumirea proiectului: REABILITARE CAREU SONDA 343 ZEMES
II. Titular:
- numele companiei: O.M.V. Petrom S.A.
ASSET VIII
MOLDOVA NORD
- adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 92 A, Moinesti, jud. Bacau
- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:
tel: 0234/361188................................, fax: ........................................,
e-mail: ..............................................
- director/manager/administrator: .
- responsabil pentru protectia mediului: Coordonator Departament HSE:
..
III. Descrierea proiectului:
- rezumatul proiectului:
Reabilitarea careului (existent) aferent sondei 343 ZEMES este necesara, datorita
deteriorarii in timp, a sistemului rutier, platformelor, beciului si a celorlaltor dotari existente in
careul de productie.
Lucrarile de reabilitare au ca scop, asigurarea transportului de materii, materiale si
utilaje, precum si accesul autovehiculelor formatiilor de interventie si pompieri in timp util in
orice anotimp, indiferent de condiiile climatice.
Principalele faze de realizare ale proiectului de investitie, sunt:
a.- reamenajarea careului de exploatare si a platformei de interventie;
b.- construire perete interior beci sonda;
c.- confectionare capac / grtar la beciul sondei;
d.- amenajare imprejmuire unitate de pompare si beci.
- justificarea necesitatii proiectului:
In prezent, in cadrul ASSET VIII, MOLDOVA NORD, sonda 343 ZEMES aflata in
exploatare, nu mai este in conformitate cu cerintele actuale ale legislatiei de mediu si nici
nu corespunde procedurilor OMV Petrom SA.
In acest context pentru a respecta Programele de Conformitate intocmite cu Agentia
de Mediu, sonda va intra intr-un program de ecologizare, program care va trebui sa
raspunda urmatoarelor cerinte:
- cresterea gradului de siguranta in timpul exploatarii;
- punerea in conformitate cu cerintele impuse de legislatia de mediu;
- respectarea filozofiilor OMV Petrom SA de realizare a suprafetelor careurilor
sondelor aflate in productie.
Utilitatea publica, consta in desfasurarea procesului de extractie a titeiului de pe
structura, in conditii de siguranta, securitate si de protectie a mediului inconjurator.

Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 3 din 18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata


de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):
Accesul la locatia sondei se realizeaza pe drumul de exploatare petroliera pietruit
existent in zona (v. plan amplasare).
Coordonatele sondei 343 ZEMES in sistem STEREO 70 sunt: X = 560 563,42;
Y = 611 526,67.
Pentru amplasarea santierului de lucru, este necesara ocuparea unei suprafete
totale de cca 750 mp, pentru careul de productie aferent sondei 343 ZEMES.
Terenul ocupat de careul sondei, apartine OMV Petrom SA si are categoria de
folosinta curti/constructii.
Tabel cu proprietarii terenurilor pentru sonda
343 ZEMES

Nr.
crt.

Proprietar

1.

OMV
Petrom
SA

Domiciliu
proprietar

Amplasare
teren

Suprafata
ocupata de
careu sonda,
mp

str. T. Vladimirescu,
nr. 92 A,
loc. Zemes
750
Moinesti,
jud. Bacau
jud. Bacau
Total (extravilan - curti/constructii)
750
Total = 750 mp

Suprafata
conform
extras CF,
mp
750
Nr. Cadastral
508
750

- forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie,
etc):
La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu
reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale
armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt produse de balastiera (aprovizionate de la
balastiera autorizata), betoane de ciment (aprovizionate de la statii de betoane autorizate,
sau preparate local conform normelor) si combustibili auto necesari functionarii utilajelor
(ce vor fi aprovizionati din statii de distributie).
Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995
privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.
Se prezinta elemente specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul si capacitatile de productie:
Realizarea lucrarilor la proiectul Reabilitare careu sonda 343 ZEMES nu reprezinta
o unitate de productie propriu-zisa cu intrari de materii prime, respectiv cu iesiri de produse
finite.

Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 4 din 18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

Reabilitarea careului de exploatare aferent sondei 343 ZEMES, consta in lucrari


amenajare a careului existent si nu implica executia operatiunilor de foraj sonda se afla in
exploatare.
- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa
caz):
Executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie, se vor derula dupa cum
urmeaza: se va amenaja careul de exploatare (existent) si platforma de interventie; se va
construi un perete interior in beciul existent; se va cofectiona capacul / gratarul aferent
beciului sondei, urmata de executia imprejmuirii beciului sondei si a unitatii de pompare.
- racordarea la retelele utilitare existente in zona:
Energie electrica
Alimentarea antierului de lucru cu energie electrica, se face din surse proprii ale
Constructorului (grupuri electrogene).
Apa
Apa potabila, se va asigura din zona (loc. Zemes) si se va depozita la locatie in
recipiente etanse (PET - uri).
Apa PSI
Nu este cazul.
In eventualitatea unui inceput de incendiu, se va folosi rezerva de apa PSI de la
parcurile petroliere din zona (Parcul 9 Pietrosu), care apartine OMV Petrom SA.
Apa tehnologica
Nu este cazul.
Specificul lucrarilor de reabilitare a careului de productie aferent sondei 343 ZEMES,
nu presupun utilizarea de apa tehnologica, betonul necesar fiind preparat in statii de
betoane specializate, urmand a fi transportat la locatie cu betoniere autorizate.
- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia
investitiei:
Lucrarile de realizare a obiectivului de investitie se vor desfasura strict pe suprafata
careului de exploatare aferent sondei 343 ZEMES, nu vor fi afectate alte suprafete de teren
si nu se vor executa lucrari de redare a terenului in circuitul initial.
Facem precizarea ca, lucrarile de construire se executa in careul de exploatare
existent, terenul apartine OMV Petrom SA si are categoria de folosinta curti / constructii.
- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:
Nu este cazul.
Accesul la locatia sondei se realizeaza pe drumul de exploatare petroliera
-pietruit- existent in zona (v. plan amplasare).
- resurse naturale folosite in constructie si functionare:
In vederea executrii lucrrilor pentru reabilitarea careului sondei 343 ZEMES, se
folosesc urmtoarele resurse naturale: nisip, balast, macadam, pietris (produse de
balastiera).
Efectele asupra mediului produse de punerea n oper a acestor resurse sunt
reduse, deoarece acestea sunt compatibile cu terenul pe care se vor utiliza.

- metode folosite in constructie:


Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 5 din 18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

Lucrarile de constructie pentru reabilitarea careului de exploatare aferent sondei 343


ZEMES se vor realiza manual si mecanizat.
Etapele care vor fi parcurse pentru realizarea investitiei, sunt: amenajarea careului
de exploatare si a platformei de interventie; construire perete interior beci sonda;
confectionare capac / grtar la beciul sondei; amenajare imprejmuire unitate de pompare si
beci.
- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, refacere si folosire ulterioara:
a. Reamenajarea careului de exploatare si a platformei de interventie
Inainte de inceperea lucrarilor de amenajare a careului de exploatare aferent sondei
343 ZEMES, se va poceda la demolarea fundatiilor din beton armat, existente pe
amplasament.
Volumul de beton necontaminat cu produse petroliere rezultat in urma operatiilor
de demolare, cca 2 mc, va fi transportat si depozitat de catre Constructor, intr-o locatie
indicata de Primaria Zemes, sau in sectoarele de activitate apartinand OMV Petrom SA, la
maxim 10 km distanta de careul sondei, pentru reamenajarea/consolidarea drumurilor de
acces la sonde.
In continuare, se vor executa lucrri de scarificare a platformei existente, pe o
suprafata de cca 340 mp si o adancime de cca 0,10 m.
Volumul de sol necontaminat cu produse petroliere rezultat in urma operatiilor de
scarificare cca 34 mc (340 mp x 0,1 m), va fi transportat si depozitat de catre Constructor,
intr-o locatie indicata de Primaria Zemes, sau in sectoarele de activitate apartinand
OMV Petrom SA, la maxim 10 km distanta de careul sondei, pentru
reamenajarea/consolidarea drumurilor de acces la sonde.
Urmeaza nivelarea suprafetei careului de exploatare prin lucrari de spturi,
umpluturi, compensarea acestora si pregatirea terenului pentru straturile superioare.
La executia stratului de fundatie din balast in grosime de 20 cm, se va trece dupa
verificarea gradului de compactare al platformei existente pregatita pentru straturi
superioare.
Urmeaza stratul de imbracaminte din macadam cu o grosime de 10 cm, care se
asterne intr-un strat uniform.
Este necesara si reabilitarea platformei de interventie IC 5, avand un sistem rutier
format din 14 bucati dale prefabricate din beton (3,0 x 1,0 x 0,18 m).
Platforma de interventie dalata se va executa pe un strat de 20 cm balast compactat,
la aceeasi cota cu restul suprafetei careului de exploatare.
Executarea imbracamintii cu dale prefabricate din beton armat (42 mp) se ncepe cu
aternerea unui strat de baza din nisip cu granulatia de 0-3 mm, in grosime de 2 cm.
Aezarea prefabricatelor pe patul de nisip se va face astfel incat, dalele sa se culce
pe aceasta, in direcie verticala si fara micri laterale, care ar putea micora grosimea
stratului.

b. Construire perete interior beci sonda


Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 6 din 18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

Pentru asigurarea distantei optime necesare interventiei la sonda, se impune


construirea unui perete suplimentar, interior beciului existent, pe partea dinspre platforma
de interventie. Acesta se va fixa de peretele existent cu agrafe din otel.
Inainte de inceperea lucrarilor de reabilitare a beciului sondei, se impune curatarea
interiorului beciului existent (cu dimensiunile: 2,30 x 2,20 x 1,50 m).
Lucrarile de curatare, transport si eliminare a slamului existent in beciul sondei, se
vor executa de catre firma Vivani Salubritate SA (TKKO Logistic Industry).
Slamul rezultat, cca 7,5 mc, va fi transportat si eliminat de catre firma Vivani
Salubritate SA (TKKO Logistic Industry) din localitatea Slobozia, judetul Ialomita.
Lucrarile de colectare, transport si reciclare a pamantului infestat din vecinatatea
beciului sondei, se vor executa de catre firma SC Stilo Evora SRL.
Pamantul infestat, cca 1,5 to, va fi transportat la depozitul Runcu si reciclat la Statia
de Bioremediere Runcu, aflata la o distanta de cca 12 km.
Dupa curatarea beciului existent, se trece la executarea lucrarilor de cofrare a
peretelui suplimentar, la introducerea armaturilor si asigurarea acestora prin legare cu
sarma.
Dupa verificarea armaturii, se inchide cofrajul si se pregateste pentru turnarea
betonului. Acesta va respecta caracteristicile si calitatea prevazute in proiect. Dupa
decofrare se verifica aspectul betonului turnat.
Lucrarile de protectia mediului pentru beciul sondei 343 ZEMES, au in vedere
protectia exteriorului si interiorului acestuia, dupa cum urmeaza:
* la exterior: se aplica o geomembrana din polietilena de inalta densitate HDPE,
2 mm grosime rezistenta la actiunea agentilor chimici, care se protejeaza cu
umplutura din pietris sort 16-25 mm, in straturi de 20 cm, dupa care se
compacteaza;
* la interior: - se aplic tencuial de protecie i impermeabilizare;
- se etanseaza cu bitum baza beciului sondei si coloana de ghidaj.
Pentru montarea i susinerea capacului/grtar muchia interioar a pereilor se
protejeaz cu ram din cornier L70x70x10, prins n beton cu praznuri 8 mm.
Remedierea eventualelor defectiuni care ar putea pune in pericol rezistenta,
stabilitatea si durabilitatea constructiei, se face numai cu avizul scris al proiectantului.
c. Confectionare capac / gratar la beciul sondei
Se confecioneaz din profil metalic cornier L50x50x5mm la rame i rigidizri i se
acoper cu panouri cu ochiuri din platbanda de otel laminat 35x4 mm, asamblate prin
suduri.
Pentru o manevrare usoara, capacul are 4 mnere confectionate din OB37 16mm.
d. Amenajare imprejmuire unitate de pompare si beci
Imprejmuirea beciului sondei va fi confectionata din panouri din sarma zincata
5 mm cu ochiuri 100x100 mm prinse cu suruburi pe stalpi teava. Stalpii au la baza
fundatii din beton armat.
Imprejmuirea este prevazuta cu o poarta de acces pietonal, cu gard demontabil in
jurul capului de pompare.
Etapele executiei imprejmuirii, sunt:
- turnarea fundatiei (bordura) pentru montarea stalpilor metalici din 2 in 2m.
Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 7 din 18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

- fixarea stalpilor metalici in fundatie din beton C25/30.


- montarea panourilor din plasa zincata pe stalpii metalici.
- curatarea, grunduirea si vopsirea confectiilor metalice.
Proiectarea, fabricarea si instalarea imprejmuirii unitatii de pompare si a beciului
sondei vor fi efectuate in conformitate cu legile privind siguranta si sanatatea personalului si
protectia mediului.
Timpul necesar executrii lucrrilor de reabilitare a careului de productie aferent
sondei 343 ZEMES, conform documentaiei tehnice intocmite, este de circa 10 zile.
- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:
La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu
reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale
armonizate cu legislatia U.E.
Acestea sunt conducte, curbe, armaturi, fitinguri (aprovizionate de la bazele
autorizate), combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii
de distributie). Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a
Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.
- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:
Pentru moment nu exista alte proiecte cu care sa aiba o relatie, dar va fi benefica
realizarea lui pentru viitoarele proiecte de modernizare si dezvoltare a activitatii de
extractie, depozitare si transport titei.
- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:
Nu este cazul.
Amplasamentul investitiei stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar este
situat pe o suprafata de teren existenta care apartine OMV Petrom SA, si are categoria
de folosinta curti/constructii.
Nu a fost luata in considerare nicio alta alternativa de amplasament.
- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei,
cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):
Nu este cazul.
Realizarea lucrarilor la proiectul Reabilitare careu sonda 343 ZEMES, nu implica
asigurarea de surse noi de apa sau energie, linii de transport a energiei electrice, respectiv
cresterea numarului de locuinte. Totodata facem precizarea ca in urma lucrarilor de
reabilitare nu rezulta ape uzate.
- alte autorizatii cerute pentru proiect:
Acordurile, respectiv avizele care au fost intocmite pentru prezentul proiect, conform
CU nr. 177 / 04.07.2014 emis de Consiliul Judetean Bacau, sunt: APM Bacau, DSP Bacau,
RNP Romsilva DS Bacau, MApN Statul Major General, Primaria comunei Zemes,
DTOE, DTAC.

Localizarea proiectului:
- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la
25 februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001:
Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 8 din 18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

Nu este cazul.
Niciuna din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontiera, nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in
proiect.
- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile
fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii privind:
- folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone
adiacente acestuia:
Amplasamentul investitiei este situat pe o suprafata de teren care apartine OMV
PETROM SA si are categoria de folosinta curti-constructii, fiind situat intr-o zona de
exploatare petroliera existenta.
Zonele adiacente acestui amplasament nu fac obiectul proiectului de reamenajare a
careului de exploatare la sonda 343 Zemes.
- politici de zonare si de folosire a terenului:
Nu este cazul.
- arealele sensibile:
Nu este cazul.
- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:
Nu este cazul.
Amplasamentul investitiei a fost stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar
si nu a mai fost luata in considerare nicio alta varianta de amplasament (sonda fiind in
exploatare, careul de productie fiind deja existent).
Caracteristicele impactului potential in masura in care aceste informatii sunt
disponibile.
O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor
factori:
- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor,
bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei,
zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural
asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul
direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si
temporar, pozitiv si negativ):
Lucrarile de executie a obiectivului de investitie (reabilitarea careului de exploatare
aferent sondei 343 Zemes - locatie deja existenta) nu presupun un impact major asupra
populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta de timp (cca 10 zile).
Specificul lucrarilor, presupune amenajarea careului de exploatare si a platformei de
interventie, construirea unui perete interior la beciul sondei, confectionare capac / grtar la
beciul sondei si amenajarea unei imprejmuiri a unitatii de pompare si a beciului sondei.
Ocuparea temporara a solului cu materiale de constructie si utilaje necesare, nu va
avea un impact negativ asupra solului.
Activitatea de realizare a obiectivului de investitite, poate avea temporar, doar pe
durata executiei un impact local asupra calitatii atmosferei.
In perioada de executie zgomotul este produs de organizarea de santier,
functionarea utilajelor pentru transport, dar zgomotul se produce local si temporar.
Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 9 din 18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

In procesul tehnologic de realizare a lucrarilor proiectate, toate deseurile rezultate


vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din
zona.
Totodata, in vecinatatea locatiei creului de exploatare, nu sunt amplasate elemente
care sa apartina patrimoniului istoric si cultural national.
- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor
afectate):
Finalizarea lucrarilor la proiectul Reabilitare careu sonda 343 Zemes, nu are un
impact negativ asupra populatiei si nici a mediului inconjurator, intrucat este o lucrare cu
caracter temporar, cca 10 zile, ce nu implica foraj propriu-zis.
- magnitudinea si complexitatea impactului:
- probabilitatea impactului:
Lucrarile de realizare a investitiei, se vor desfasura in incinta careului de exploatare
existent, cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate si
autorizate sa execute lucrarile propuse, iar mediul nu va fi afectat.
- durata, frecventa si reversibilitatea impactului:
Lucrarile realizare a investitiei vor fi efectuate cu respectarea normelor in vigoare si
in termenii stabiliti in proiect. Durata de reamenajare a careului va fi de scurta durata, circa
10 zile, impactul fiind temporal si nesemnificativ asupra factorilor de mediu.
- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului:
Respectarea tuturor normelor metodologice specifice lucrarilor de constructii montaj
la executarea lucrarilor de reabilitare a careului de exploatare aferent sondei 343 ZEMES,
conduc la evitarea impactului negativ asupra mediului.
- natura transfrontiera a impactului:
Nu este cazul.
IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu:
1. Protectia calitatii apelor:
- surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:
Avand in vedere specificul lucrarilor de reabilitare a careului de exploatare aferent
sondei 343 ZEMES, pentru apele subterane din panza freatica nu exista riscuri de
contaminare, adancimea lucrarilor de fundare fiind de cca 30 - 40 cm. (cf. Raport Geotehnic
anexat).
In perioada de executie a lucrrilor vor rezulta urmtoarele categorii de ape uzate:
Ape uzate fecaloidmenajere, rezultate din activitatea social a personalului care
execut lucrrile.
Ape pluviale care cad pe suprafata careului vor fi colectate in santul betonat
existent racordat la bazinul betonat existent pe amplasament.
Substantele reziduale -fecaloide- din WC-ul ecologic amplasat in incinta careului de
exploatare, vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona, prin
grija Constructorului.
Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 10 din
18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

Apele meteorice sunt preluate printr-un sistem compus dintr-un sant de captare si
dirijare ape pluviale, care se cumuleaza intr-un camin betonat, sistem existent pe
amplasament la inceperea lucrarilor de reabilitare (v. Raport Geotehnic anexat).
De asemenea, n acest etap calitatea apelor ar putea fi afectat de pierderi
accidentale de carburani i uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport i utilajele
necesare desfurrii lucrrilor.
Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidental vor fi instituite o serie de msuri
de prevenire i control:
Respectarea programului de revizii i reparaii pentru utilaje i echipamente,
pentru asigurarea strii tehnice bune a autovehiculelor, utilajelor i
echipamentelor;
Operaiile de ntreinere i alimentare a autovehiculelor nu se vor efectua pe
amplasament, ci n locaii cu dotri adecvate;
Dotarea locaiei cu materiale absorbante specifice pentru compui petrolieri i
utilizarea acestora n caz de nevoie.
Este strict interzis aruncarea deeurilor solide n cursurile de ap; acestea vor fi
colectate selectiv i vor fi evacuate de pe amplasament n vederea valorificrii/eliminrii
prin firme autorizate.
- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:
Nu este cazul.
2. Protectia aerului:
- surse de poluanti pentru aer, poluanti:
In cadrul lucrarilor de reamenajare careu exploatare la sonda 343 Zemes, factorul de
mediu aer, este afectat temporar datorita ciruculatiei utilajelor si lucrarilor propriu-zise de
reamenajare careu, generand evacuarea de gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de
monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili
metalici) in limitele admise de normele in vigoare si particule de praf in aer.
- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:
Nu este cazul.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
- surse de zgomot si de vibratii:
Utilajele de constructie si vehiculele sunt principalele surse de zgomot si vibratii in
timpul perioadei de realizare a proiectului.
Avand in vedere intensificarea traficului pe perioada lucrarilor de reamenajare careu
exploatare (circa 10 de zile), datorat utilajelor si circulatiei vehiculelor, se va produce o
crestere a nivelului de zgomot si vibratii in aceasta perioada.

Tinand cont de faptul ca in vecinatatea amplasamentului nu sunt zone locuite,


zgomotele produse, nu constituie amenintari la starea de sanatate a comunitatii existente.
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului:
Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 11 din
18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

Nu este cazul.
Aceste forme de poluare se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si
echipamentelor, au un caracter temporar si efectele sunt pe termen scurt.
4. Protectia impotriva radiatiilor:
- surse de radiatii:
In procesul tehnologic de realizare a lucrarilor de reabilitare a careului de exploatare
aferent sondei 343 ZEMES, nu se folosesc substante radioactive si nu se emit radiatii, deci
nu exista un pericol din punct de vedere al radiatiilor.
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:
Nu este cazul.
5. Protectia solului si a subsolului:
- surse de poluanti pentu sol, subsol si ape freatice:
Sursele poteniale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate
de:
Scurgeri accidentale de carburani, lubrifiani si substane chimice;
Gospodrirea incorect a deeurilor.
- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:
Vor fi amenajate spaii speciale pentru colectarea i stocarea temporar a deeurilor
(ambalaje, deeuri metalice, deeuri menajere), astfel nct deeurile nu vor fi niciodat
depozitate direct pe sol. Toate deeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament n
baza contractelor cu firme specializate.
Lucrarile de realizare a proiectului Reabilitare careu sonda 343 ZEMES, nu vor
afecta calitatea solului.
6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:
Realizarea lucrarilor la proiectul realizare a lucrarilor de reabilitare a careului de
exploatare aferent sondei 343 ZEMES, nu vor influenta negativ biodiversitatea zonei.
- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii
si ariilor protejate:
Nu este cazul.
In apropierea careului de exploatare aferent sondei 343 ZEMES, in incinta caruia se
vor desfasura operatiile de realizare a obiectivului de investitie, nu sunt amplasate
monumente ale naturii sau arii protejate (amplasamentul fiind deja existent).

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:


- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane,
respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista
instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional:
Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 12 din
18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

Amplasamentul sondei este situat la distanta de receptorii protejati (locuinte) la o


distanta de circa 1160 m.
Aspectele de mediu pot fi afectate de traficul greu pentru transportul instalatiilor si
anexelor, precum si aprovizionarea cu materiale si zgomotul produs de activitatea
desfasurata.
Totodata, facem precizarea ca in vecinatatea sondei 343 Zemes, nu sunt amplasate
monumente istorice si de arhitectura sau zone de interes traditional.
- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor
protejate si/sau de interes public:
Nu se vor lua masuri pentru protectia asezarilor umane intrucat populatia din zona
nu va fi afectata.
8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate:
Pentru a putea defini fluxurile de deseuri care apar pe durata de viata a proiectului
Reabilitare careu sonda 343 ZEMES, se face distinctia intre deseurile extractive si cele
ne-extractive:
Deseurile extractive sunt definite de Directiva privind managementul deseurilor din
industria extractiva, dupa cum urmeaza: "Deseuri rezultate din activitati de
prospectare, extractie, tratare si depozitare a resurselor minerale si din exploatarea
in cariere."
Alte deseuri "generate de activitati de prospectare, extractie si tratare a resurselor
minerale si de exploatarea carierelor de agregate, dar care nu rezulta in mod direct
din aceste activitati".
a) Deseuri extractive generate conform HG 856/2008:
Din curatare beci sonda slam;
Din scarificare - sol necontaminat;
Din decopertarea suprafetei aflata in vecinatatea beciului sondei pentru eliminarea
contaminarii - sol infestat.
Slam, (cod deseu-05 01 03*) rezultat din curatarea beciului sondei este preluat de
societatea autorizata Vivani Salubritate SA (TKKO Logistic Industry) din localitatea
Slobozia, judetul Ialomita, care il va elimina. Cantitatea de slam este de circa 7,5 m 3.
Volumul de sol necontaminat cu produse petroliere rezultat in urma operatiilor de
scarificare a platformei existente, pe o suprafata de cca 340 mp si o adancime de
cca 0,10 m, rezultand cca 34 mc (340 mp x 0,1 m). Acesta va fi transportat si depozitat de
catre Constructor, intr-o locatie indicata de Primaria Zemes, sau in sectoarele de activitate
apartinand OMV Petrom SA, la maxim 10 km distanta de careul sondei, pentru
reamenajarea/consolidarea drumurilor de acces la sondele din cadrul Asset VIII Moldova
Nord.
Sol infestat, (cod deseu - 17 05 03*) rezultat de la curatarea zonelor poluate din
vecinatatea beciului sondei.
Lucrarile de colectare, transport si reciclare a pamantului infestat din vecinatatea
beciului sondei, se vor executa de catre firma SC Stilo Evora SRL.
Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 13 din
18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

Pamantul infestat, cca 1,5 to, va fi transportat la depozitul Runcu si reciclat la Statia
de Bioremediere Runcu, aflata la o distanta de cca 12 km.
b) Deseuri ne-extractive:
deseuri metalice;
deseuri de ambalaje;
deseuri din materiale de constructii;
deseuri menajere.
Deseuri metalice, (cod deseu -17 04 07) - sunt deseuri feroase rezultate din
debitare, piese de schimb inlocuite. Se estimeaza producerea unei cantitati de circa
0,10 tone de deseuri metalice. Aceste deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare
specializate.
Deseurile de ambalaje:
- butoaie metalice care se reutilizeaza;
- ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la unitatile de
colectare autorizate;
- ambalaje din materiale plastice, rezultate de la diverse bauturi racoritoare sau
nu, de la diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.;
- ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi.
Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile HG 621/2005 modificata si
completata prin HG 247/2011.
Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata
incat sa nu introduca bariere in calea comertului.
Tip ambalaj
Ambalaje metalice

Categorie

Ambalaje hartie si carton


Ambalaje de materiale plastice

Cod deseu
15 01 04
15 01 01

Deseuri de ambalaje
nepericuloase

Ambalaje de sticla

15 01 02
15 01 07

Deseurile din materiale de constructii (cod deseu 17 05 08). Volumul de beton


necontaminat cu produse petroliere rezultat in urma operatiilor de demolare, cca 2 mc, va
fi transportat si depozitat de catre Constructor, intr-o locatie indicata de Primaria Zemes,
sau in sectoarele de activitate apartinand OMV Petrom SA, la maxim 10 km distanta de
careul sondei, pentru reamenajarea/consolidarea drumurilor de acces la sonde.

Deseurile menajere (cod deseu - 20 03 01) - vor fi precolectate in containere


(pubele) amplasate in incinta careului de exploatare. Eliminarea deseurilor menajere se
face printr-un operator economic autorizat, conform contractului incheiat intre OMV Petrom
SA si operatorul economic autorizat.
Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 14 din
18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

Metoda de eliminare a deseurilor menajere se face prin depozitare finala. Se


estimeaza o cantitate de aproximativ 0,1 mc de deseuri menajere.
Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru
(seful de sector) si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.
- modul de gospodarire a deseurilor:
Substantele reziduale -fecaloide- din WC ul ecologic amplasat in incinta careului
de exploatare, vor fi vidanjate la terminarea lucrarilor de executie a lucrarilor de reabilitare
si vor fi transportate la statia de epurare care deserveste zona.
Deeurile metalice rezultate sunt colectate, sortate i predate spre valorificare, pe
baz de contract, unei firme de profil.
Deeurile menajere vor fi colectate n pubele i evacuate la rampa ecologica de
gunoi care deserveste zona, prin grija beneficiarului.
Slamul este preluat de societatea autorizata Vivani Salubritate SA si eliminat in
localitatea Slobozia, judetul Ialomita.
Solul infestat va fi de preluat de catre firma SC Stilo Evora SRL, transportat la
depozitul Runcu si reciclat la Statia de Bioremediere Runcu.
9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
- substante si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse:
In procesul tehnologic de reamenajare a careului de exploatare al sondei
343 ZEMES, nu se utilizeaza si nu rezulta substante si/sau preparate chimice periculoase.
- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii:
Operatiile de ntretinere si alimentare pentru autovehiculele folosite n perioada de
executie a lucrarilor, nu se vor efectua pe amplasament ci n locatii cu dotari adecvate, n
acest mod se va evita un posibil impact asupra factorilor de mediu.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:
Nu este cazul sa fie luate masuri pentru ca durata lucrarilor este de circa 10 zile, iar
aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul instalatiilor de foraj si
a anexelor si aprovizionarea cu materiale si zgomotul produs de activitatea desfasurata.
In perioada amplasarii santierului de lucru, cat si pe durata de executie a obiectivului,
circulatia in zona se va intensifica.
Datorita amplasamentului (existent) la circa 1160 m de zona locuita, desfasurarea
lucrarilor de reabilitare careu sonda, nu poate afecta bunurile materiale si starea de
sanatate a populatiei.
Raza de influenta a particulelor de praf antrenate de autovehiculele de pe caile de
acces, ca si zgomotele si vibratiile produse de instalatie este limitata.
VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directia
-cadru apa, Directia - cadru aer, Directia - cadru a deseurilor):
Pentru proiectul Reabilitare careu sonda 343 ZEMES, nu este necesar ca lucrarile
de realizare a acestuia sa fie incadrate in prevederile altor acte normative care transpun
legislatia comunitara.
Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 15 din
18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:


- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:
Amplasarea organizarii de santier, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu
respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006
privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare.
Avand in vedere amploarea redusa a lucrarilor, nu este necesar un proiect detaliat
de organizare a executiei lucrarilor de santier pentru realizarea proiectului Reabilitare
careu sonda 343 ZEMES, intrucat acestea se desfasoara in incita careului de exploatare
aferent sondei si se executa intr-un interval de timp redus cca 10 zile.
Organizarea de santier pentru executia lucrarilor la proiectul Reabilitare careu
sonda 343 ZEMES, se va amplasa in incinta Parcului 9 Pietrosu care dispune de toate
facilitatile necesare, respectiv baracamente cu diverse destinatii, magazii de materiale,
toalete ecologice, etc.
Totusi, documentatia tehnica pentru realizarea unei constructii noi, chiar si cu
caracter provizoriu, prevede obligatoriu si realizarea (in apropierea obiectivului) a unei
organizari de santier care trebuie sa cuprinda:
cai de acces;
birouri de santier pentru personal (vestiare, grup sanitar, etc);
surse de energie, echipament electric;
spatii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare;
pichet PSI;
organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile
specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor.
Materialele de constructie vor putea fi depozitate fie in aer liber, pe platforme de
depozitare, fara masuri deosebite de protectie, fie in magazii provizorii pentru protejare
impotriva actiunii agentilor externi, in cazul celor cu potential poluator.
De asemenea, se vor amenaja:
magazii provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori,
grup sanitar, toalete ecologice;
spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor.
In cadrul organizarii de santier, pentru activitatea sociala a personalului care executa
lucrarile necesare realizarii obiectivului se impune:
asigurarea apei potabile necesara prepararii hranei;
asigurarea apei potabile necesara igienei personale;
montarea toaletelor ecologice;
racordarea baracilor necesare organizarii de santier la reteaua electrica;

racordarea bucatariei, dusurilor si spalatoarelor la sistemul de colectare si


depozitare a apelor menajere uzate.
- localizarea organizarii de santier:
Facem precizarea ca, organizarea de santier, se va amplasa in incinta Parcului 9
Pietrosu si nu sunt necesare alte suprafete de teren pentru inchiriere.
Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 16 din
18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:


Impactul generat de organizarea de santier este unul temporar si este, in mare parte,
produs de lucrarile de reabilitare a careului de exploatare, prin:
- zgomotul produs de utilajele grele;
- lucrarile de terasamente care care au loc pentru amenajarea platformei;
- praful care se ridica pe perioada lucrarilor si a circulatiei utilajelor;
- impactul asupra peisajului natural, pe durata organizarii de santier.
- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier:
Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor
sunt surse temporare de poluare fonica , praf, emisii si vibratii.
Lucrarile ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se
evacueaza substante reziduale sau toxice, care sa altereze calitatea mediului.
Toate emisile rezultate de la utilajele implicate in lucrarile de executie precum si cele
rezultate pe perioada fuctionarii, vor respecta regulamentele si legislatia de protectia
mediului in Romania.
Nivelul de zgomot pe perioada lucrarilor se incadreaza in cel admisibil nefiind
necesara protectie speciala.
In ce priveste carburantii ce vor fi folositi de constructor, activitatea acestuia se va
desfasura conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile potentiale fiind cele
uzuale pentru lucrari de constructii.
Materialele utilizate pentru constructii sunt inerte si nu genereaza un impact negativ
asupra biodiversitatii.
Colectarea si depozitarea deseurilor se va asigura conform normelor de igiena in
vigoare astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:
scarificarea suprafetei in vederea reamenajarii viitoarei platforme betonate;
amenajare grup sanitar ecologic pentru muncitori; Constructorul va avea in vedere
intretinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma specializata autorizata;
amenajarea utilitatilor pentru organizarea de santier respectiv alimentarea cu apa
potabila, energie electrica;
betoanele se vor prelua de la statiile de preparare betoane specifice si autorizate;
autovehiculele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructii-montaj, vor avea
inspectia tehnica efectuata prin statii de Inspectie Tehnica autorizate; toate
vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de
zgomot iar echipamentele fixe vor fi pe cat posibil introduse in incinte izolate acustic;

depozitarea materialelor de constructie se va face in zone special amenajate;


deseurile reciclabile rezultate din activitatea de constructii-montaj se vor colecta prin
grija executantului lucrarii, selectiv pe categorii si se vor valorifica prin societati
autorizate in colectarea si valorificarea acestora; deseurile menajere se vor colecta
in europubela si se vor transporta la o rampa de deseuri autorizata.
Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 17 din
18

Nr. Proiect

Nr. Document

M 827
2014

S-M 827-AA-MC-MM-01-01

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de


accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt
disponibile:
S-au explicat detaliat in cap IV.
IX. Anexe piese desenate:
- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a
utilizarii suprafetelor;
- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de
teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente).

Nr. Document:
Nr. Proiect:
ROA0814422584

PE-D- ROA0814422584-SF-PRE-001-01-R

Rev.:
01

Pag. 18 din
18