Sunteți pe pagina 1din 2

Acte pentru ITM

copie certificat de nastere


cerere de angajare ( e atasata pe pagina urmatoare)
copie ceritificat casatorie (dupa caz)
copie acte studii, cursuri
cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit
condamnari
copie permis de conducere (dupa caz)
adeverinta medicala
copii dupa actele de identitate a pers aflate in intretinere (dupa caz)
CV

Domnule Director,

Subsemnatul, .domiciliat in
.., str. , nr. .,

bloc

.., etaj ., ap. , telefon nr. ., de profesie


.., va rog respectuos a-mi aproba angajarea in cadrul societatii
pe care o conduceti in functia de Mentionez ca am o vechime in

aceasta

functie

de

..

ani,

am

mai

lucrat

la

urmatoarele

societati:

.................. ultimul loc de munca fiind societatea


.. conform CV-ului atasat .
La ultimul loc de munca am incetat activitatea cu data de ...
conform articolului nr. din Codul Muncii.

Data:

Semnatura