Sunteți pe pagina 1din 28
SCRIEREA DURATEL SUNETELOR Serierea sunetelor se face prin note muzicale. Hotels, in functie de durafa sunelelor, au diferife forme {valov’} in muzica se arala prin pauze a E, NoTA | rauza " A nota pauza “lls note sues rs) * | 6 DOIMEA | i PATRIMEA OPTIMER } ull aetneercneh Wi | TREIZE “VALOAREA NOT Numéarul ¢ mpilor tie HOTAINIREAGA 44 bommes PATRIMEA 1 ok SAISPREZECIMEA SCRIEREA INALTIMH SUNETELOR Penfr raprezentacea graficd a inalfimil sunetelor, nolele se seria inai Jos Tait oriontale gi egal distanjale inlre ele, numila or pra portalivulal sau dedesubtal I humaard, cole suparioare, de la py ? pa iui portativ re mumara de jos in_ sus; linioarele: svplinantar » cele inferioare, de la portaliv in jos SUIDLIL FARE | panini St Liiva Jiset +“ pol feet il WorAvErE a ( oe tl 1st op, we LAT jen ag oe sot! sO wo" Te aa | + AG) DENUMIREA SUMETELOR oa bol PRINCIPALE er Wl pO RE MPFASOLLA SH | * TELOR DE DIFER TE PALTIML, LA INCEPUTUL PORTATIVULUL | PPIRL DETERMINAREA LOCULUI DE SCRIERE A SUNE . hele da SOL ne povisiulel ae serte CHEIA DE FA” | (DE BAS) | CHEIA DE .S OL” (DE VIOLIN!) edd |e | nena SCRIEREA SUNETELOR FRINCIPALE & DIFERITELOR OCTAVE aa See ena oévava nied oes SE: — — i = ; ri ne rie a ttle coe MASURILE (TACTELE) suet (lacte), nap accentual (tare) 5 Onice comporitie muzricats se Imparte tw mis misurile se desparl fimpi (bata) mura, Masura de la inceputal comporitic Incompleti, anacruzi sau aultact MASUR Masur larmatn dln dol sau ret imp SHA) 26 eo ! sy —atanas min a a el Ihr dD i ree ppt eq ioe Yas bef wa Hin stint oon no Mee ee ate | ida iit iii 4 a Sey nue tartan ciate | ane, eae itu rf lava 4 ii eis ssl p ha dodoier oP sien ers wee ii ven devi mantle he Go belek <) i i) _ — A ibe fy by fi if Bhp — 3 FF le vocale, nolele se grupeari dnd APP or hl Ets ae ee ee ee ots 1, Cele sapte sunele corespunzitoare color 7 note principale Sint separate inire ele prin does feluri de distante: se tnire @ clapa alli si uma acagré al wri sf Semitonu Lage ale Tl Pe cleviotura pianulsé qi acordeonulal, semilonurilo <2 98 alituraie ce nu sink separate prin vispa neagrd. La instrumenlele de corzi ciupite, (Mandolins, Balal: oe gieare infre dons bare motalice alsiurate. Tonul este egal cu dou8 semilonur f TONURILE $1 SEMITONURILE IM GAMA DO MAJOR 7 SEMITON | MoM RB inarae SUNETELE Saati | tine sunerete Mi— FA = BO RIDICAREA SAU COBORIREA SUMETULUT CU HEE SEMI E r Diezul | ; 7 Bemolul | ! p it Sareea aeneen ttt (b vem coaonien | fy) Becarut BLD euttieBiton | det on | ee ip oar | EE bal Jib I 1 oe ee hop dete tl bee tr A | | ir eter wo wo Beer: REOIEE’ at BlERL CRIES | s+ “SE EHOL tamer cA oumLUKEOL " i i A 3 DUBLU- DIEZ | | fk pUnte teton” | i iH cae inae- ween ee PUELHaM EE net ; | Fe 4. Semnele de alleralie puse la cheie poarté denumi 2, Sernul de alferafie pus intintea unei nste se numesie accident. I ARMUHA (cd sau coboard sunel le coressaitoare tn joate octavele, pind la desliiutaree for erin becart le cheie in ordinez urmatonr Fe Sommele do alieralic ale_armu ‘Serunele de allerafie care constiiu © armura so se REM OLE RE SOL 0O fA DIELI FA DO SOL RE LA BM SI yh y ri hy | pa ad GAWA ChOMATICA Semiion © cater dowiepreroce sunete dia expriasal swt ac iam crosoasied Do malor™ ee O = if es ES WO} 5 fol| : PIN ERIN YAR Be janja intre doud sunele din yancl de vedere al inalfimii lor se numesie interval. Iervalele se masoara prin aumirul (-eptelor Gusetelor) si numBrul tonurilor si semitenurtios Dups numarud treplelor, intervalele se mumesc: ; i tan | , i if \ ® | HHA SECUNDA TERTA cvaera i} cvinra | serra | cue ean cr tenn — ‘| | = i Vase , Dupa numarul tonurilor 31 semiteauritor, i a PERFECTE, MABE, MICH, HARITE SI MICSORATE ' ep Fae z tt oa | fi HICSORATE PERFECTE MARI SU MICH MARITE | i HICSORAT# ] PRIMA CVARTA SECUNDA TERT A TOATE INTERVALELE MARI SI PERFECIE |] wane aerenvacere nice ot rerered Svinta—OctaVA EXTA Supra | NAWIUE CU_UN SeRTOM J ucsomare cu on ssaiss Exemple = = tg aS eee Accidentii de pe Ireapta a Viles din gama minora armonici si freplele Vi, VII din gama minora melodics mu f GAME MINORE Meld jul 1d sonil Wary) yi ij dehy legs ddd pire saddiedes raphe LI py] teem LD ey tr ele eprnitt ys J rerirte tetera | | ace Gil jd iieeLy yds Jhb h Verb hd Ly J yy [seceom| olga iTerraren daeebee tte (12) Jenamldly judd! \varh be istlide Es sided pL IS |), | si acceenn nee Lewd AER ONTL a pile Lysddehehe tt tpp ds Jj lees Her oe SE MUMESTE TEMPO" GRADUL DENIIELA C1 CARES ACA (MIME PRIVIND TEMPO-UL (MISCAREA) | INDICA TIMI BISCARL RARE Hl EH ARTE HAR- (Largo Lewlu} yt Guay RAR. (44. TEMPO-URI MODERATE OTHIVIT SPRE RAR. (Auslunte) Mode ea tii Bi = twin da gi an toroat oa roams Ieee i pesiut pe cer | | vou ve tane| [TARE | wr np Meal fl Fone ce ince wa || AcceNtuaT SVeETRAS consents {| PRIVIND a TERI Ay ma Fonte ain) Toker nee] [ f f| | {| | In remro.ut wuyea: A COMPOZITIHLOR (CREATHLOR) MUZICALE A. SCRIEREA PE UN SINGUR PORTATIV PATRIA HEA B. SCRIEREA PE DOUA PORTATIVE LA FINTINA DUPA DEAL aay of yA C. SCRIEREA CINTECULUL CU ACOMPANIAMENT DE PIA CINTEC DE LEAGAM ais freee i Notele armonied se seriu uncle stb alicle pe wnul sau mat multe porfalive PARTITURA Composifia inuzical pentru mai multe voci sau instruments se seria 1m forma de pavtilue PARTIT JRA CORALA J) sopean {fbi y=de- cara (Aha a) ALr0 Jb), f = 7 : 0 < Z soo | Pt, < sin vga B66 5 7 AconmEoN ast ee roan MICA TAUGERE TORR MARE Prine SECUNDE au romana STRA PARTITURA DE OF} BiLits serie seu | SEMNE “bE “REPEYIPIE ivegii piese musicale sau aumai te semn de repelilie in cazol cind parle a fragmentului ce se cep estei parli se pune semnul deasupra cemnul SCRIEREA PRESCURTATA A NOTELGR, A GRUPELOR DE NOTE S$! A PAUZELOR TREMOLO p o @£ lefls tp ow if nec eect de fd ORNAMENTE Ornamentele (inllorituri) oreladice iam se indie’ pein somne speciale TRILUL GRUPO | volte 1, Semilarga —— ————— Strimta Semilarga ols s Gena MI vemol major Stetara Striava Jb Semilargé Gama ST bemol minor Gama RE bemol major Stramta Strimta Semilarga 3 - 10 - = 4 ' —=4 a eemtt ok bemod eto ———— = | Gama FA minor 1 Strimta Semilargi ¥ argi | - m4. | 1 ee i = Ehranmemei Sob bene wae: —=—— | Gama MI bemol mini Gama SOL bemo2 m 5 i Strimta sas ete Ste sweat OL vemol mejor i te i Bret) Reistivagemet moi mejor Gama LA bemol minor strimts FE] larg’ ut = Peta gamete jor Gama FA diez minor Strimté Semilurgs Sat 4 ] I Gama RE major Strinta SES fetativagamet 7 = eS] Gama SI minor Bet ~ 24 Se aq or. tv Gama MI major Strtmta olulol~ & y Strimta taecjur Gama DO diez minor Semilarga a —6-e aa = 22. Bebe bye gamed tke Strimta Gama FA diez minor Gama La major Strimta 4 eae T 1 Game FA diez major Gama RE diez minor Strinta erimta ~ 29 — SS pe So Gama SOL dies minor saa St sajor I ee ; Gama LA diez minor Gama DO diez major 4 p_ Strimtdl strimta Cat de mearit poh babs M: D. Borteneanshi e [Dow nul in Si- 8 an in pe at ao