Sunteți pe pagina 1din 2

Aritmetic i algebr

Mulimi

Numere naturale

Divizibilitate

aparinenuaparineinclusinclude
-mulimea vid(nu are niciun element)
Cardinalul unei mulimi=cte elemente are acea mulime.

Numere consecutive = unul dup altul Ex.4;5

218 (2 divide pe 18) 18M


3(18 este divizibil cu 3)

Numr par cu so 0,2,4,6,8,10,;are forma 2k

Divizorii lui 18 : 1,2,3,6,9,18

Numr impar fr so 1,3,5,7,9,11,;are forma 2k+1

Mulimi disjuncte = carenu au elemente comune

Multiplii lui 18 : 0,18,36,54,

xy 10 x yabc 100a 10b cabcd 1000a 100b 10c d

N naturale :0,1,2,3,...N* naturale fr 0(nenule) :1,2,3,...


Z ntregi: 4,0,9, 12
3
3
Q raionale: ; 4;3; 6,2;3,(4)R reale: 7; ; 4;3;3,(4)
5
5
Iraionale: (R Q) 7; 2; .... N Z Q R

Ptratul lui 7 este 7 49; cubullui 2 este 2 8


Ptratperfect este egal cu ptratul unui numr natural : 0,1, 4,9,16, 25,...
2

Un ptrat perfectnu poateaveaultimacifr2,3,7sau8


Cub perfect este egal cu cubul unui numr natural : 0,1,8,27,

Operaii cu mulimi A {2;4;7},B {7;9}

Teorema mpririi cu rest D=I C+R, R<I

reuniunea A B {2;4;7;9}intersecia A B {7}


diferena A B {2;4}produs cartezian A B
{(2;7),(2;9),(4;7),(4;9),(7;7),(7;9)}

(D=demparit,I=Impritor, C=Ct,R=Rest)
suma lui Gauss 1 2 3 ....... n

Fracii zecimale 10 38,7 0,02 1000

20;

n ( n 1)
2

3x 3 y 3( x y );7a 28 7( a 4);n 5 5(2n 1);

Transformarea fraciilor zecimale

2;

5 : 1

5;

Opusullui 35 este 35;opusullui 8este8.


Puteri2 2 2 ; 5 : 5 5 ; (7 ) 7 ; 2n 8n 3 9;
7

12

10

3 4

12

27; 1 1; 1 1; 15 1; 1 9; 7 7; 30 1; 6 1; 0 7 0;

52

1
1
1
;(3)3

52
( 3)3
27

Formule de calcul

1 5 2)1 3) 5 17 7 5 35
7 5 7 3 21 2
Fraciiordinare

; : ;

6 4 6
4 12 6 4 24
2 3 2 5 10 3
1
3
7
Inversullui 35 este
; inversullui este
35
7
3
3 4 3 4 3 5 15
Fraciietajate :
7 5 7 5 7 4 28

25
5
3

Radicali 49 7; 813 813 813; 7 5 35; 374 2 374


Scoatereafactorilor de sub radical 63 9 7 9 7 3 7
2)
3 2 )
3
3 3 2
4
4 12 4 2

2 3 2 3 2
7
2
2
Calcul algebric5x 2x 7x;2y 9y 7y; 3n 2 5n 2 8n 2 ;a a 2a;

Raionalizarea numitorului

c c c ; 3n 2n
2

6n
;
3 2n 7 6 n 21;
a b c d ac ad bc bd;
4

(x 2 3) x 4 x 3 4x 2 3x 12 5 x y 5 x y; a b 3 a b 3

Comparri

Modul (valoare absolut)

x,dacx 0
x,dacx 0

7
4
9
9
2
; ; 1
5
5
2
7
9
9 7; 5 2 ; 23 0
2, 4 2, 39; 4,1 3,82

6 6; 3 3.n general, x

Ex. 3 2 3 2,deoarece3 2 0
1 2 (1 2 ) 2 1,deoarece 2 0

3 1;

Descompunerea expresiilor n factori


x 3 5x 2 x 2 x 5 ; n 4 n 4 n 4
4

n 4 1

Prin formule
y 2 25= y 5 y+5 ; 9x 2 6x+1= 3x 1

6 10

a b a b a2 b2
2
a b a 2 2ab b 2
2
a b a 2 2ab b 2
2
a b c a 2 b2 c2 2ab 2bc 2ac
a 3 b3 a b (a 2 ab b 2 )
a 3 b3 a b (a 2 ab b 2 )
3
a b a 3 3a 2 b 3ab 2 b3
3
a b a 3 3a 2 b 3ab2 b3

Prin grupri de termeni


2n3 2n 2 7 n 7 2n 2 n 1 7 n 1 n 1 ( 2 n 2 7)

Partea fracionar a lui x este definit astfel :{x}= x [x].


Ex.{3,7}

0,7; 3,1} 0,9

-Rezolvareprinmetoda substituiei
x 4 y
x 4 y x 5
x y 4 x 4 y8 3 y 11
3 y 3
y 1
2 x y 11 2(4 y ) y 11
-Rezolvareprinmetoda reducerii

Forma general ax bx c 0.

Rezolvare: calculm delta , b 2 4ac.

unuiasunt n prelungirea laturilorceluilalt

Dou unghiuri opuse la vrf sunt congruente

Dac <0, ecuaia nu are soluii.

complementare : dou unghiuri care au suma 90

beste
unghiul

b70

xcomplementul unghiului de 20
de

Dac >0, soluiilesunt: x1

,x2

2a 180
2a
suplementare :dou unghiuri care au suma
xsuplementul unghiului de 20este unghiul de 160

Uniti
de msur
unghi alungit
: care are 180; unghi nul care are 0

cu 25 : dac nr.format din ultimele 2 cifre se divide cu 25(ex.375)

Fracii a

a - numrtor, b - numitor

2 2013
- subunitare;aunumitorul > numrtorul. Ex. ;
9 2014
7 19
- supraunitare;aunumitorul < numrtorul. Ex. ;
4 18
5 341
- echiunitare;aunumitorul=numrtorul. Ex. ;
5 341
9 16
- ireductibile , care nu se pot simplifica.Ex. ;
14 25
15( 3 5
- reductibile , care se pot simplifica.Ex.

18
6
2
8
-echivalente
; se recunosc astfel: 2 12 3
8
3 12

7
300 21
100
3
Raportraportul numerelor 3 i 5 este
5
Procente7%din300

Proporie o egalitate de dou rapoarte (ex.

2 4
)
3 6

3 i 4suntmezii;2 i 6 sunt extremii.


Proprietatea fundamental a unei proporii:
x y z
Figuri
geometrice

Numerele
x, y, z sunt
direct proporionale
cu 3, 5, 9 dac
3 5 9
Triunghi
x y z
Numerele x, y, z sunt invers proporionalecu 2, 4, 7dac
isoscel: are dou laturi congruente 1 1 1
2 4 7
echilateral: are toate
laturile
congruente
nr.cazuri
favorabile
Probabilitateaunuieveniment
posibile diferite
oarecare: are laturinr.cazuri
de lungimi
x x .... x
n

n
Medii ascuitunghic
Aritmeticma 1: to2ate unghiurile
;n cazulascuite
a dou numere:

dreptunghic
: are un unghi drept
x y

Aritmetic ma

Geometricm xy Armonicm

2 xy

g
x y
catete:2laturile care formeaz
unghiul hdrept

5a/ 30a 6 b 4

opusela vrf : au acelai vrf i laturile

cu 10 : dac are ultima cifr 0(ex.730;1900)

produsul mezilor este egal cu produsul extremilor

Sistem de axe

Ecuaia
doii

adiacentede
: augradul
acelai vrf
o latur comun
2

cu 9 : dac suma cifrelor se divide cu 9(ex.495;8001)

2,3,4,6se numesc termenii proporiei

congruente :au msuriegale

cu 4 : dac nr. format din ultimele 2 cifre se divide cu 4(ex.912)


cu 5 : dac are ultima cifr 0 sau 5(ex.

Fie numrul 3,1476.Aproximat cu:


-o zecime prin lips=3,1; o zecime prin adaus=3,2
-o sutime prin lips=3,14; o sutime prin adaus=3,15
Partea ntreag a unui numr x este [x], cel mai mare numr
ntreg x. Ex. [3,7] 3; [6] 6; [0, 25] 0;[ 3,1] 4

a b 4
2 2a 2b 8
(se adun ecuaiile)

3a 2b 22
3a 2b 22

xUnghiuri
6x 8 x 4x 2x 8 x x 4 2 x 4 x 4 x 2
2

cu 2 : dac are ultima cifr 0,2,4,6 sau 8 (ex.


cu 3 : dac suma cifrelor se divide cu 3(ex.261;1005)

Aproximri

Sisteme de ecuaii

Prin factor comun


5

7
207
345
;0, 207
;3, 45
10
1000
100
73
5 23
-Periodice simple 0,(73)
;2,(5) 2
99
9
9
135 13 122
-Periodice mixte,13(5)

900
900
-Finite0,7

Numere pozitive : 12;3;.... Numere negative : 23; 2,...

Daca 25 3 7 2 i b 26 5 7, atunci a i b au

atunci n are (5 1) (9 1) (2
1) 180 divizori naturali

Numere ntregi5 8 3; 4 3 7; 7 2 5; 7 9 2; 5 2 5 2 3;
6;
8: 4

Numereprime ntre ele auc.m.m.d.c.=1 ex.15i


8)

Celmai mic multiplu comun 8;12 24

Criterii de divizibilitate

8 8k 8(1 k ); x 3 x 2 x 2 ( x 1); y 6 y 5 y (2 3 y 4

2 3

Cel mai mare divizor comun 8;12 4

c.m.m.d.c.=25 7 i c.m.m.m.c.
=2 36 7 52

2,3 4,25=9,775; 36,2:10=3,62; 2,7:100=0,027; 3,6:4=0,9; 0,26:0,2=2,6:2=1,3


3 5 15; ( 4) 2 8;

numr prim -se divide doar cu 1 i el nsui:2,3,5,7,11,...


numr compus -care nu este prim:4,6,8,9,10,....

Ci divizori naturali are un numr: dac n 25 39 7 2 ,

Factorcomun

Reguli de calcul

http://sorinborodi.ro/

Funcii

Mediaaritmetic
ponderat
a numerelor
12;9 , avnddrept
ipotenuza
: latura
opus10;unghiului
10 3 12 6 9 5
ponderile
3;6;5 estemap =: are un unghi obtuz
obtuzunghic
3 6 5
Inegalitatea
mediilormh mg ma
Patrulater

Paralelogram:are laturile opuse paralele


Proprietile paralelogramului:

Puncte
i drepte
Ox- axa absciselor
Spunem c am definit o funcie
pe mulimea
cu valori
n mulimea Bdac facem
laturile
opuseA sunt
congruente
Oy- axa coliniare
ordonatelor
puncte
:sunt situate pe o dreapt

ca fiecrui element din A s-i corespund un singur element n B.


unghiurile opuse sunt congruente, iar
f : A B (citim funcia f definit pe A cuvalori n B")
Punctul M(5;3)
unghiurilealturate sunt suplementare
drepte
concurente: drepte care se intersecteaz
A - domeniul de definiie ,B - domeniul de valori
5i
3 sunt coordonatele punctului M.
diagonalele au acelai mijloc
punct
de5concuren
:punctul
n careluiseM.
Numrul
este abscisa, iar
3 este ordonata
Funcie liniar de gradul I este o funcie de forma f : R R, f x ax b.

intersecteaz dou drepte

Ex. f x 3x 5

Dreptunghiul: paralelogramul care are


un unghi drept

Reprezentare grafic.Fief : R R, f x 3 x 5
Capacitate
semidreapta
deschis
Timp
O
Lungime
Arie

Mas : (OA

diagonalele dreptunghiuluisuntcongruente
unghipropriu
:care nu
este nici
alungit,
nici Volum
nul
Calculareacoordonatelor punctelor de
3 unghi
m=30ascuit
dm
7 m=700
dm
1 l=1 dm
nchis
4 kg=4000: g[OA
1 or=60
minute
90;
dreptdm
90 ;
obtuz 5m=5000
90
semidreapta
O
Rombul: paralelogramul care are dou
intersecie a graficului cu axele:
0,7 m=70 cm
0,05m=500 cm 0,03 cm=30 mm 3 l=3000 ml
0,5 dag=5 g
1 minut=60 secunde
laturi alturate congruente 5

segmente
congruente
:
au
lungimi
egale

[AB]

[CD]
5
2 km=2000 m
2 km=200hm 0,05 km=50 hm
0,3 dal=3 l
7 cg=70 mg
1 deceniu=10 ani
-cuaxaOx se rezolv ecuaia f x 0 ;3x 5 0x A( ;0)
diagonalele rombului sunt3 perpendicula
re i
3
3,5
cm=35n
mm
1 ar=1dam=100
m 1 dm=1000 cm
0,2 hl=20perpendiculare
l
2 hg=200 g : formeaz
1 secol=100 ani
unghiuri
jurul unui
punct
drepte
9
sunt
bisectoare
ale
unghiurilor

-cu
axa
Oy
se

calculeaz

f
0
;

f
(0)

B
(0;

5)

2,7 dam=0,27
hm 1 ha=1hm=100
ari
1 m=10 mm
125 ml=0,125 l 6,23 g=62,3 dg 1 mileniu=1000 ani
Suma unghiurilor
n jurul
un
unghi drept
ab

Geometrie
1,3 mm=0,13
cm este
0,02
ha =2 ari= 200 m 3 mm=0,003 cm
0,07 kl=70 l
3 t=3000 kg
ore=15minute
Ptratulde: intersecie
are toate aproprietile
funcii f ig :
unui punct
360
Calculareacoordonatelor punctului
graficeloradou

drepte
paralele
:
sunt
n
acelai
planminute
i nu
5,7

hm=570
m

m=400
cm

0,25
dam=250
m
3
cl=0,3
dl

34
dg=0,34
g
ore=30
Unghiuri formate de dou drepte cu o secant
serezolv ecuaia f x gdreptunghiuluii
(x)
rombului http://sorinborodi.ro/
alterne interne :1 i 7; 2 i 8

alterneexterne : 3i 5; 4 i 6
corespondente : 1 i 5; 2 i 6;
3 i 7;4 i 8
Dac dreptele sunt paralele, aceste perechi

de unghiuri sunt congruente i reciproc.

se intersecteaza Pb
Axioma lui Euclid:

printr-un punct exterior unei drepte se poate


duce o singur paralel la dreapta dat.

Trapezul:are dou laturi paralele i


celelalte dou neparalele
rapez isoscel:arelaturileneparalele
congruente
rapez dreptunghic:are un unghi drept

Linii importante n triunghi


Bisectoarea: mparte un unghi
n dou unghiuri congruente.
Bisectoarele sunt concurente
n I- centrul cercului nscris
Mediatoarea: perpendicular pe
mijloculuneilaturi.
Mediatoarelesuntconcurente
n O- centrulcerculuicircumscris.
La triunghiul obtuzunghic, O este
situat n exterior.
La triunghiul dreptunghic, O este n mijlocul ipotenuzei.

Teoreme importante
suma unghiurilor unui triunghi este 180
suma unghiurilor unui patrulater este 360
unghiurile de la baza unui triunghi
isoscel sunt congruente
ntr-untriunghi isoscel, bisectoarea
unghiului de la vrf este i median,
nlime,mediatoare.
ntr-un triunghi dreptunghic,
mediana din vrful unghiului
drept este jumtate din ipotenuz.
ntr-un triunghi dreptunghic
care are un unghi de 30, cateta
opus acestui unghi este
jumtate din ipotenuz.

nlimea: perpendiculara
dintr-un vrf pe latura opus.

teoremalui Thales :
AE AF
EF PBC

EB FC
teoremafundamental a asemnrii :
dac EF PBC,atunci AEF ~ ABC(sunt asemenea),adic
AE AF EF

AB AC BC
raportul ariilor a dou triunghiuri asemenea este egal cu
ptratul raportului de asemnare

Poliedre

nlimilesunt concurente
n H - ortocentrul.
La triunghiul obtuzunghic, H este n exterior.
Mediana: unete un vrf
cu mijlocul laturii opuse.
Medianelesunt concurente
n G - centruldegreutate.
1
2
1
2
Arii i de
alte
formule
Centrul
greutate
este la de baz i de vrf:GM AM ,GA AM
3
3
3
3

teorema nlimii: AD BD DC

b h
ab sin u
; A
; A p( p a)( p b)( p c ),unde peste
2
2
a bc
semiperimetrul, p
(formula lui Heron)
2
a 3
a2 3
Triunghi echilateral:nlimeah
;aria Aech.
2
4
c c
c
c
Triunghi dreptunghic:nlimea h 1 2 ;aria Adr. 1 2
ip
2
Linia mijlocie n triunghi

teorema catetei: AB BD BC

-unete mijloacele a dou laturi;

teorema lui Pitagora:AB2 AC2 BC 2

Este paralel cu a treia latur i

teorema bisectoarei:dac AD
AB AC
este bisectoare,

BD DC
ntr-un dreptunghic:

Triunghi A

teoremacelor trei perpendiculare :


Trigonometrie

AM , MB d
AB d
sinus=

Raza cercului nscris n triunghi r

( B b) h
2
Linia mijlocie n trapez

tangenta=

cat.op.
cat.al.
3
2
; ctangenta=
cos

cat.al.
cat.op.
2
2

sin 2u cos 2 u 1tg u =

sin u
tg
cos u

1
2

3
1 3
3

Aria total AT AL AB +Ab

Corpuri rotunde
Cilindrul

AL 2 RG

Bb
2
180
180
Poligon regulat : apotema an R cos
; latura ln 2 R sin
n
n
n 2 180 ;Nr. diagonalelor n n 3
Msura unghiului un
n
2
Cerc Lungimea (circumferina)L 2 R, Aria,
A R3,1415

AT AL AB
V

R 2 h

Trunchi de con
AL G R r

Este paralel cu bazele i


3
2

Aria total AT AL AB
apotem=nlimea unei fee laterale
Trunchiul de piramid
h
V ( AB Ab AB Ab )
3
AL suma ariilor feelor laterale

unghiul sectorului desfurrii u

-unete mijloacelelaturilorneparalele;

2
2

a 2 b2 c 2

Diagonala cubului d l 3
A h
Piramida V B
3
AL suma ariilor feelor laterale

V R h

Trapez A

cat.op.
cat.al.
1
; csinus=
sin
ip
ip
2

Diagonala paralelipipedd

Conul AL RG

A
p

D d
Paralelogram A b h Dreptunghi A L
l
Romb A

sau b h)
2
Ptrat diagonalad l 2,aria A l

30 45 60

AL suma ariilor feelor laterale


Aria total AT AL 2AB

AT AL 2 AB

este jumtate din aceasta.


unghiulla centru R AOB are msura
egal cu a arcului cuprins ntre laturi
unghiulnscris R AMB are msura
jumtate din a arcului cuprins ntre laturi
raza este perpendicular pe tangent
unghiul format de o tangent cu o coard
este jumtate din arcul subntins de coard
diametrul perpendicular pe o coard
njumtete i coarda i arcul.

Prisma V AB h

AT AL AB Ab

este egalcu media lor aritmetic:lm

h 2
( R r 2 Rr )
3
Sfera A R 2

9265...

4 R 3
3

360R
G

S-ar putea să vă placă și