Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


Facultatea de Drept
Catedra Dreptul Civil

Lucru individual
Contractul

A efectuat:
St. an.II, gr.204,

A verificat:

Chiinu 2014

Cuprins
1. Notiunea
2. Clasificarea contractelor
1

3.
4.
5.
6.

Conditiile generale a contractului


Mecanismul incheierii contractului
Concluzia
Surse

1. Notiunea

Contractul1 reprezinta acordul de vointa dintre doua sau mai multe


persoane care determina nasterea, modificarea sau stingerea unor drepturi
si obligatii2.
In dreptul nostru, contractul este definit de Codul civil in art.666 Titlul
II Despre contract in general Capitolul I.
In dreptul englez, notiunea de contract se bazeaza pe faptul executarii
obligatiilor si nu pe vointa de a contracta. Formarea contractului depinde de
ceea ce partile au facut efectiv si nu de ceea ce aceastea au intentionat. Ca
atare, dreptul englez prezinta contractul ca o afacere si rareori ca un acord
de vointa bazat pe increderea intre parti.
In dreptul american contractul este privit ca un instrument necesar
schimbului economic. Se disting doua varietati: contractul clasic, care
presupune negocieri prealabile si determina efecte instantee (de exemplu,
cumpararea unui produs de consumatie) si contractul relational, care este
precedat de tratative indelungate, vizeaza un numar considerabil de
persoane si este renegociabil3.
2. Clasificarea contractelor
In functie de continut, contractele pot fi : contracte sinalagmatice
(bilaterale) si contracte unilaterale.
a) Contractele sinalagmatice (bilaterale) sunt acele contracte care
presupun obligatii reciproce intre parti. Astfel, prestatiile partilor
sunt interdependente, fiecare parte fiind in acelasi timp atat
creditor, cat si debitor.
De exemplu, intr-un contract de vanzare-cumparare, vanzatorul este
creditor deoarece el este titularul al dreptului de a pretinde pretul, dar si
debitor pentru obligatia de predare a bunului vandut. La randul sau,
cumparatorul este creditor ca titular al dreptului de a pretinde bunul
cumparat, dar si debitor avand obligatia de plata a pretului.
b) Contractele unilaterale, conform art. 666, sunt acele contracte care
presupun obligatii numai pentru una dintre parti.
Contractele unilaterale nu se confunda cu actele unilaterale. Astfel,
contractul unilateral se formeaza in baza acordului de vointa dintre parti,
chiar daca ulterior se stabilesc obligatii numai in sarcina uneia dintre parti, in
1 Etimologic, termenul de contract provine din latinescul contrahere.
2 C. Statescu, C. Birsan, op.cit., pagina 19.
3 G.Rouhet, C.R. de Mac Neil, The new social contract, Clunet, 1983.
3

timp ce actul unilateral presupune o singura manifestare de vointa. Astfel, de


exemplu, contractul de donatie este contract unilateral. El se formeaza in
baza acordului de vointa intre donatori si donatari, dar creeaza obligatii in
principiu, numai pentru donatori, aceasta fiind tinut la predarea bunului
donat.
In cazul testamentului, act unilateral, se manifesta o singura vointa
respectiv a testatorului, neavand nici un fel de valoare juridica
consintamantului celui in favoarea caruia se face testamentul.
Clasificarea contractelor in functie de continut, in contracte
sinalagmatice si unilaterale, prezinta interes in planul efectelor pe care le
produc, precum si in plan probatoriu. Astfel, sunt recunoscute o serie de
efecte specifice contractelor sinalagmatice, prespectiv exceptia de
neexecutare a contractului, rezilierea si rezolutiunea contractului si riscul
contractual.
In functie de faptul daca sunt sau nu prevazute si reglementate expres
de lege, contractele pot fi numite sau nenumite.
1. Contractele numite sunt acele contracte care isi gasesc propria
reglementare si cuprinsul unui text de lege. De exemplu, contractul
de vanzare-cumparare, de donatie sau de mandat etc.
Contractele numite presupun reglementarea lor prin norme juridice
care de regula au caracter supletiv. Astfel, de exemplu, daca partile unui
contract de vanzare-cumparare nu isi exprima vointa cu privire la anumite
clauze contractuale, se vor aplica dispozitiile legale: daca in contract nu se
stabileste nimic cu privire la cheltuielile de predare a bunului vandut.
2. Contractele nenumite sunt acele contracte nenominalizate de care
legiuitor sub forma unor contracte distincte. Ele apar, ca variante de
exteriorizare a vointei partilor, in vederea realizarii unui acord intre
ele.
Contractele nenumite pot aparea sub forma unor contracte complexe
sau a unor contracte sui generis.
Contractele complexe sunt contracte ce se formeaza prin imbinarea
elementelor specifice cuprinse in mai multe contracte numite.
Contractele sui generis sunt acele contracte care nu-si gasesc
echivalentul in nici un contract numit.
3. In functie de scopul material urmarit de parti, contractele
pot fi: contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit.
1. Contractele cu titlu oneros sunt acele contracte care se incheie
avand in vedere interesul (scopul) material reciproc al ambelor
4

parti. Astfel, de exemplu, este contract cu titlu oneros, contractul de


vanzare-cumparare, deoarece vanzatorul este interesat in obtinerea
pretului pentru bunul vandut, in timp ce in acelasi timp
cumparatorul este interesant in obtinerea bunului cumparat
Contractele cu titlu oneros pot fi, la randul lor, contracte cumatative si
contracte aleatorii.
Contractele cumutative sunt acele contracte care presupun
cunoasterea intinderii prestatiilor fiecareia dintre parti din chiar momentul
incheierii contractului (de exemplu, contractul de vanzare-cumparare).
Contractele aleatorii sunt acele contracte in cazul carora intinderea
prestatiilor partilor este dependenta de indeplinirea unui eveniment viitor si
nesigur ca se va produce, care poarta denumirea de alea. Este de exemplu
un contract aleator, contractul de asigurare, deoarece creanta asiguratului
impotriva asiguratorului este numai eventuala si apare in masura in care
intervine riscul asigurat. In schimb, asiguratorul are o creanta concreta si
certa, asiguratul fiind obligat sa plateasca periodic prima de asigurare.
2. Contractele cu titlu gratuit sunt acele contracte care se incheie
avand in vedere obtinerea unui avantaj patrimonial numai de catre
una dintre parti.
La randul sau, contractele cu titlu gratuit se subclasifica in contracte
dezinteresate si liberalitati.
Contractele dezinteresate sunt acele contracte in baza carora una
dintre parti executa un serviciu in favoarea altei parti fara ca prin aceasta sa
suporte o scadere a patrimoniului. De exemplu, imprumutul fara dobanda.
In cazul liberalitatilor avantajului material pe care il dobandeste una
dintre parti prin incheierea contractului ii corespunde micsorarea
patrimoniului celeilalte parti, de exemplu, contractul de donatie.

4. Dupa forma lor, contractele pot fi consensuale, solemne si


reale.
1. Contractele consensuale sunt acele contracte care se considera a fi
valabil incheiate numai prin exprimarea acordului de vointa al
partilor.
Marea majoritatea a contractelor sunt contracte consensuale. Aceasta
nu inseamna ca nu este posibila inchierea unor asemenea contracte si in
forma scrisa, dar intr-o astfel de situatie forma nu este ceruta ca o conditie
ad validitatem a contractului ci ea este folosita pentru demonstrarea
continutului contractului intr-un eventual litigiu, respectiv ca mijlor de proba,
avand valoarea ad probationem.
5

In unele cazuri, insasi legea impune inchierea unor contracte in forma


scrisa numai aceasta avand putere doviditoare in instanta ca de exemplu
Articolul 210 Forma scris a actului juridic care mentioneaza Trebuie s fie ncheiate n scris
actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice i persoanele fizice i dintre
persoanele fizice dac valoarea obiectului actului juridic depete 1000 de lei, iar n cazurile
prevzute de lege, indiferent de valoarea obiectului. Aceasta dispozitie legala nu duce la
concluzia ca actul in sine nu poate fi incheiat decat in forma scrisa, ci in masura in care se naste
un litigiu, dovada presupune existenta unui inscris autentic sau sub semnatura privata.
1. Contractele solemne sunt acele contracte care se considera a fi valabil incheiate
numai in masura in care imbraca forma ceruta de lege (de regula, forma autentica).
Sunt contracte solemne, de exemplu, contractul de vanzare-cumparare de terenuri,
contractul de donatie, contractul de ipoteca etc.
2. Contractele reale sunt acele contracte care se considera valabil incheiate numai in
momentul remiterii materiale (predarea efectiva a lucrului ce prezinta obiect material
a contractelor respective. Sunt considerate contracte reale depozite, gajul cu
deposedare etc.

5. Dupa modul de executare a prestatiilor, contractele pot fi


contracte cu executare imediata si contracte cu executare
succesiva.
Contractele cu executare imediata sunt acele contracte ce presupun
executarea prestatiilor instantaneu (la un singur moment).
Contractele cu executare succesiva sunt acele contracte ce presupun
un lant de prestatii, in timp.
Contractele cu executare succesiva pot presupune prestatii realizate la
diferite termene, de exemplu, contractul de vanzare-cumparare cu plata in
rate, sau pot presupune prestatii continue, de exemplu contractul de
furnizare de energie electriva.

6. Dupa modul in care se exprima vointa partilor in contracte,


acestea pot fi:
contracte negociate, de adeziune sau
4
obigatorii .
Contractele negociate sunt acele contracte care presupun incheierea
lor in baza unei prealabile negocieri intre parti.
Contractele de adeziune sunt contracte care presupun stabilirea unui
continut precis de catre una dintre parti, cealalta parte neavand decat
4 G. Berlioz, Le contract dadhesion, Paris, II, L.G.D.J., 1973; C.Statescu, pag.29-38.
6

posibilitatea de a accepta sau nu in totalitate acea formula de contract


propusa.
Contractele obligatorii sunt cele impuse prin lege, cum este cazul
contractului de asigurare de raspundere civila pentru proprietarii de
autovehicule.
7. Conditiile generale ale contractului
Pentru ca un contract sa fie valabil incheiat, el trebuie sa indeplineasca
anumite conditii de fond si , in cazul contractelor solemne si conditii de
forma prevazute de lege.
Conditiile esentiale pentru validitatea unui contract sunt, conform art.
680 din Codul Civil:
1.
2.
3.
4.

Capacitatea de a contracta;
Consintamantul valabil al partii ce se obliga
Un obiect determinat;
O cauza licita

Aceste conditii de altfel sunt conditii comune pentru validitatea oricarui


act juridic, indiferent daca acesta este unilateral, bilateral sau multilateral.
Lipsa oricareia dintre conditiile enumerate mai sus la inchierea unui
contract duce la nulitatea absoluta a contractului astfel incheiat.

8. Mecanismul incheierii contractului


Pentru ca un contract sa poata fi incheiat se impune realizarea
acordului de vointa intre parti. Acordul de vointa presupune intalnirea ofertei
de a contracta cu acceptarea acestei oferte.
1. Oferta de a contracta
Oferta poarta denumirea si de policitatiune si reprezinta un
act unilateral al ofertantului prin care acesta isi manifesta
vointa de a contracta.
Pentru ca o oferta sa fie valabila, ea trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
a. Oferta trebuie sa fie reala si serioasa, in sensul ca manifestarea de
vointa sa fie facuta cu scopul de angajament juridic;
b. Oferta trebuie sa fie clara si neechivoca
c. Oferta trebuie sa fie licita si morala
Oferta poate fi facuta verbal sau in scris

Oferta poate fi adresata unei persoane determinate, caz in care contractul


nu se poate incheia decat in baza acceptarii acelei persoane, sau poate fi
oferta adresata publicului, caz in care contractul se incheie cu prima
persoana care realizeaza o acceptare valabila.
Oferta este de regula, expresa. Se poate admite insa ca oferta valabila si
oferta tacita, de exemplu in cazul taximetrelor oprite in statie. Oferta poate fi
cu termen sau fara termen.
2. Acceptarea
Acceptarea ofertei este actul unilateral al destinatarului ofertei prin
care acesta raspunde afrimativ la o oferta primita.
Pentru ca o acceptare sa fie valabil exprimata si sa duca la incheierea
contractului ea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a.
b.
c.
d.

Sa fie conforma cu oferta primita


Acceptarea trebuie sa fie clara
Acceptarea trebuie sa fie pura si simpla
Acceptarea ofertei trebuie sa se realizeze in termen inainte ca
oferta sa devina caduca.

3. Momentul incheierii contractului


Contractul se incheie in momentul in care oferta se intalneste cu
acceptarea.
Momentul incheierii contractului contractului dupa cum este vorba de
contracte incheiate intre prezenti, sau prin corespondenta.
In cazul unui contract incheiat prin corespondenta, stabilirea momentului
inchierii acestuia este mai dificila. De aceea, doctrina a emis patru teorii
a.
b.
c.
d.

Teoria
Teoria
Teoria
Teoria

emisiunii
expeditiunii
receptiunii
informatiunii

4. Locul incheierii contractului


Locul incheierii contractului se stabileste in mod diferit dupa cum
contractul se incheie intre prezenti, la telefon sau prin corespondenta.
In cazul contractului incheiat intre prezenti, locul incheierii acestuia
este chiar locul unde se afla partile.

In cazul contractului incheiat la telefon, locul incheierii acestuia este


locul unde se afla ofertantul.
In cazul contractului incheiat prin corespondenta, de regula locul incheierii
acestuia este tot locul unde se afla ofertantul. Daca insa contractul se
incheie in baza unei acceptari tacite, se poate admite ca locul incheierii
contractului este locul unde se afla destinatarul oferte. Stabilirea locului
inchierii contractului este importanta in cadrul relatiilor de drept international
privat, atunci cand apare un conflict de legi in spatiu. Intr-o asemenea
situatie se pune problema stabilirii legii aplicabile acelui contract.
Problematica locului incheirii contractului are valoare dispozitiva in
sensul ca partile prin vointa lor pot determina un alt loc al incheierii acelui
contract.

5. Concluzia
Importana practic a clasificrii contractelor n sinalagmatice i unilaterale const n faptul
c doar n cazul contractelor sinalagmatice se va putea pune problema excepiei de neexecutare a
contractului, problema riscului i problema rezoluiunii contractului.Contractele reprezinta cea
mai importanta si mai des folosita specie a actelor juridice.
Contractul are un puternic rol educativ n viaa societii noastre; el introduce n relaiile
dintre oameni simul rspunderii pentru ndatoririle ce le revin i promoveaz relaii de
colaborare, educ oamenii n sensul disciplinei contractuale.

Surse
1. Codul civil al RM
2. Codul civil al Romaniei
3. Etimologic, termenul de contract provine din latinescul
contrahere.
4. C. Statescu, C. Birsan, op.cit., pagina 19.
5. G.Rouhet, C.R. de Mac Neil, The new social contract, Clunet,
1983.
6. G. Berlioz, Le contract dadhesion, Paris, II, L.G.D.J., 1973;
C.Statescu, pag.29-38.
7. http://www.referat.ro/
8. http://rmdiri.md/
9. http://lex.justice.md/
10.
avocat-chisinau.com
11.legeaz.net

10