Sunteți pe pagina 1din 1

Anuntdeatribuirenumarul190027/09.07.

2015

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES

Inapoi

Adresa: str Samuel Koteles nr.33 jud. Mures , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540057 , Mures ,
Romania , Email: licitatii@dam.rowater.ro, marketing@dam.rowater.ro , Tel.: 0265260289 , Fax:
0265264290,0265267955
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1) DENUMIRE CONTRACT FURNIZARE MORTAR PENTRU ANUL 2015
OBIECTUL CONTRACTULUI FURNIZARE MORTAR PENTRU ANUL 2015 LOT 1 MORTAR M
II.2)
100Z LOT 2 MORTAR DE ZIDARIE
II.3) TIP CONTRACT Furnizare
II.4) CPV 44111800-9 - Mortar (constructii) (Rev.2)
II.5) CRITERIU DE ATRIBUIRE Pretul cel mai scazut
II.6) INVITATIE DE PARTICIPARE 374513/29.05.2015 10:09
SECTIUNEA III: ATRIBUIRE
III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE 2
VALOARE ESTIMATA TOTALA 355,608 RON
III.2) LISTA CONTRACTE

Contract
269/01.07.2015
Castigator

CUI

SC MIF SA

RO1262913

270/03.07.2015
Castigator

CUI

SC SOCOT SA

Inapoi

RO2522493

Invitatielacerereadeoferta

Adresa
STR RATUL MORII, NR 1357,
SANGEOARGIU DE MURES,
456654, Mures
Adresa
STR MIHAI VITEAZU, NR 36, TARGU
MURES, 456654, Mures

Valoare
293,798.53 RON

660 RON

Total (fara TVA):


294,458.53 RON

Corectii/Informatiisuplimentare