Sunteți pe pagina 1din 14

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

CAPITOLUL 1
CALCULUL TERMIC

Prin calculul termic de proiectare a unei caldarine naval se determina dimensiunile focarului
si a suprafeei vaporizatorului, astfel incit aceasta sa realizeze o anumita producie de abur cu
parametri (presiune si temperatura) precizai.

1.1. CALCULUL CANTITII DE AER DE ARDERE SI DE GAZE DE ARDERE.

1.1.1. Puterea calorifica inferioara a combustibilului.


Qi = 339C + 1030H - 109(O-S) - 25,12W
Qi = 40432,397

[Kj/Kg cb]

1.1.2. Volumul teoretic de aer uscat necesar arderii


V'a = 1/0,21[1,867C/100 + 5,6H/100 + 0,7(S-O)/100]
V'a= 10,575

m3N/Kgcb

1.1.3. Masa teoretica de aer uscat necesar arderii


G'a = 1/0,232 (2,667C/100 + 8H/100 + S/100 - O/100)
G'a= 13.674

kg/kg cb

1.1.4. Volumul teoretic de aer umed


X= 10
V'aum = (1 + 0,00161x)V'a
unde x = lOg/kg aer uscat coninut de umiditate.
V'aum= 10,746

m3N/kgcb

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

1.1.5. Volumul real de aer uscat necesar arderii


Va = V'a
Va = 12,796 m3N/kgcb.

1.1.6. Volumul real de aer umed necesar arderii


Vaum = 01V aum
Vaum= 13,002 m3N/kg cb
1.1.7. Volumul teoretic de gaze triatomice
V'r02= V'c02 + V'S02
V'r02 = 1,867(C +0,375S)/100 V'r02= 1,598

m3N/Kgcb

1.1.8. Volumul teoretic de gaze biatomice


V'N2 = 0/79V'a + 0,8N7100
V'N2 = 8,358 m3N/Kg cb
1.1.9. Volumul teoretic de gaze arse uscate
V'gu = V'R02 + V'N2
V'gu= 9,957 m3N/kgcb

1.1.10 Volumul teoretic al vaporilor de apa din gazele de ardere


V h20 = 1,224(9H + W)/100 + 0,00161XVa V'h20= 1,46 m3N/kgcb

1.1.11 Volumul teoretic de gaze de ardere umede


V'ga = Vgu+ v'H2O
V'ga= 11,417 m3 /kgcb

10

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

1.1.12. Volumul real de gaze de ardere uscate


Vgu = Vgu + (-1) Va
Vgu= 12,178 m3N/kgcb

1.1.13. Volulmul real al gazelor de ardere


Vga =V ga + (-1) Vaum
Vga= 13,674 m3N/kgcb
1.1.14. Masa reala a gazelor rezultate in urma arderii
Mga=l+l,306XV'ga
Mga= 17,711 Kg/Kg cb
I.L15. Densitatea coninutului de gaze umede
=Mga/Vga
= 1,296

[kg/m3N]
kg/m3N

1.1.16. Compoziia procentuala a gazelor de ardere anhidre


V'CO2= 1,867C/100

V'CO2=1,595 %

C02= 100V'CO2/Vgu

C02= 13,096 %

V'SO2 = 1,867S0,375/100

V'SO2=0,03 %

02= 100 x 0,21(-1)V'a/Vg,,

02 = 3,83

N2 = 100[ VN2+0,79(- 1) Va /Vgu

N2= 83,045 %

1.1.17 Compoziia procentuala a gazelor de ardere umede


CO2um=100V'Co2/Vga

C02um=l 1,663%

SO2um=100VSo2/Vga

SO2um=0,026%

O2um=100 0,21 (-1)V'a/Vga

02um=3,411%

N2um=100[V'N2+0,79(-l) V'a]/Vga

N2um-73,958%
11

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

H2Oum=100 [V'H2O+0,0016 x (-1) V'a]/Vga H2Oum=10,94%

1.2. CALCULUL ENTALPIEI GAZELOR DE ARDERE

1.2.1. Entalpia gazelor de ardere

Temp
C

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

R02

N2

H20

Vr02

Ir02

vN2

lN2

[m3N/kg cb]

[Kj/

[m3N/kg cb]

[Kj/K g] [m3N/kg cb]

[Kj/

1,6
1,7
1,787
1,863
1,9
1,989
2,041
2,088
2,131
2,169
2,204
2,235
2,264
2,29
2,314
2,335
2,356
2,374
2,397
2,417
2,422

Kg]
0
271,7
571,2
893,3
1233
1589
1957
2336
2725
3120
3522
3929
4342
4758
5178
5598
6025
6450
6879
7340
7742

0
1083
2173
3277
4400
5550
6720
7934
9141
10381
11634
12899
14182
15484
16792
18104
19431
20759
22101
23440
24791

Kg]
0
217,5
439,9
668,7
904,7
1149
1400
1660
1928
2206
2490
2782
3081
3387
3698
4017
4338
4668
4997
5332
5674

0
170
357,4
558,9
772,1
999,5
1224
1462
1705
1952
2204
2458
2716
2977
3239
3502
3769
4035
4303
4592
4844

1,295
1,296
1,3
1,307
1,316
1,328
1,34
1,356
1,367
1,38
1,392
1,403
1,414
1,425
1,435
1,444
1,453
1,461
1,469
1,476
1,483

0
129,6
260
392,1
526,4
664
804
949,2
1094
1242
1392
1544
1696
1852
2009
2166
2324
2483
2644
2804
2966

Vh20

1,494
1,505
1,522
1,542
1,565
1,59
1,615
1,641
1,668
1,696
1,723
1,75
1,777
1,803
1,828
1,853
1,876
1,9
1,921
1,942
1,963

Iro2;In2;Ih2o - entalpia specifica a gazelor triatomice,azotului si a vaporilor

Ih20

0
150,3
304,4
462,6
626
795
969
1149
1334
1526
1723
1925
2132
2343
2559
2779
3001
3230
3457
3689
3926
de apa

I ga - entalpia gazelor de ardere rezultate din arderea teoretica (completa si fara exces de aer)
Tem p

I0ga [Kj/Kg]

I =I0ga +(-1)Iaum

Aer umed
Vaum[m3N/kg cb]

I0 aum
12

ocev

CRISTIAN ILACU
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

0
1572,48
3184,38
4839,24
6538,54
8288,54
10077,98
1193
13794,21
15705,3
17647,9
19611,24
21606,8
23629,8
25668,8
27719,69
29794,9
31878,65
33977,7
36113,21
38207,61

CALCULUL TERMIC
Caum
1 32
1,325
1,33
1,343
1,35
1,365
1,38
1,395
1,41
1,425
1,435
1,438
1,465
1,473
1,482
1,494
1,503
1,51
1,52
1,524
1,53

iaum
0
1,325
266
402,9
540
682,5
828
976,5
1128,5
1282,5
1435
1603,8
1758
1914,9
2074,8
2241
2404,8
2567
2736
2895,6
3060

[Kj/Kg]
0
1432,7
2858,31
4429,3
5802,5
7333,8
8897,28
10492,99
12120,93
13781,11
15419,8
17233,6
18890,6
20576,5
22294,7
24080,68
25840,7
27583,7
29399,7
31114,69
32881,25

0
1871,48
3784,62
5748,4
7757,4
9828,64
11946,41
14133,67
16339,6
18601,39
20886,04
23230,31
25573,89
27950,91
30350,72
32776,6
35221,41
37671,23
40151,7
42647,3
45112,67

0
1914,19
3870,37
5878,2
7931,16
10048,66
12213,32
14448,46
16703,23
19014,82
21348,64
23747,31
26140,6
2856821
31019,56
33499,05
35996,71
38498,74
41033,7
43580,74
46099,11

1.3.CALCULUL RANDAMENTULUI SI CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL

1.3.1.Variaia coeficientului de exces de aer de-a lungul canalelor de gaze


=0,02-0,03

=0,3

ev=+ = 1,21+0,03=1,23
1.3.2. Randamentul cldrii
= 100- (qev+qCh+qex)

[%]

qev - pierderea procentuala de cldura cu gazele de ardere evacuate la cos q ch - pierderea


procentuala de cldura prin ardere chimica incompleta
qex - pierderea procentuala de cldura prin pereii cldrii in exterior
Aadar
qev =Qev 100/QI = [Iga(tev)-Iga(t0)]100/Qi unde:
13

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

lga(tev,ev) - entalpia gazelor de ardere corespunztoare temperaturii de evacuare si coeficientului de


exces de aer la evacuare
lga(tev,ev)

8897,679

[Kj/Kg]

Iga(350C,1.23)
Iga(to,ev) - entalpia gazelor de ardere corespunztoare temperaturii mediului ambiant si excesului de
aer la evacuare
Iga(to,ev)=635,5485

[Kj/Kg]

Iga(25C,1.23)
Deci:
qev = (8897,679-635,548)100/40386,846 qev = 20,4574 [%]
= 100-(20,4574+0,65+3,8) = 75,0926%

1.3.3. Cldura utila trimisa apei din cldare

Qu=D(I'-iaa)
D[Kg/s] = 500[Kg/h] = 0,138[Kg/s] D[Kg/s] - debitul de abur al cazanului
i' [Kj/Kg] = entalpia apei de alimentare
i' = 2764[Kj/Kg]
iaa - entalpia apei de alimentare
iaa = 168 [Kj/Kg]
Qu = 0,138(2764-168)=360,555[Kj/s]

1.3.4. Consumul de combustibil


B

Qu
100
Qi

B = 0,01189 [Kg/s]

14

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

Qu [Kj/s] - cldura utila transmisa apei din cazan

Qi [Kj/Kg] - puterea calorifica inferioara a combustibilului

[%] - randamentul cazanului

1.4. CALCULUL FOCARULUI

1.4.1. Determinarea temperaturii teoretice din focar

Iga (tt,)= Qi(l00-qch)100+Ia

unde:
Iga (tt,) [Kj/Kg] - entalpia gazelor de ardere corespunztoare temperaturii
teoretice tt si coeficientului de exces de aer
Qi[Kj/Kg]-puterea calorifica inferioara a combustibilului
qch[%] pierderea procentuala de cldura prin ardere chimica incompleta
- coeficient de exces de aer din focar
I'a(to) - entalpia aerului teoretic necesar arderii unitii de combustibil la temperatura mediului
ambiant

Ia(t0) =(l+0,00161x)V'a Ca to = V'aum ca t0


V'aum - volumul teoretic de aer umed
V'aum= 10,745 [m3N/Kgcb]
ca - cldura specifica medie la p = ct aerului
ca = 1,3215 [Kj/nr^NK]
t0 - temperatura mediului ambiant
t0 = 25C
15

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

Ia(t0) = 10,745 1,3215 25=355,004[Kj/Kg]


tt - se determina din diagrama Ig-t: tt = 1950,1565 0C
Iga (tt,)= 40522,925 [Kj/Kg]

1.4.2.Calculul temperaturii gazelor de ardere la ieirea din focar

qex.f=0,4qex
qex.f= 0,4[%] pierderea procentuala de cldura prin pereii focarului Din diagrama Ig-t rezulta :tf =
1200C

qexf - pierderea procentuala de cldura prin pereii focarului


qexf=0,4qex = 0,4 3,8= 1,52 [%]
Iga (tf,) = 26815,123

[Kj/KG]

1.4.3. Calculul cantitii de cldura schimbata prin radiaii

Q1= 154,5 [Kj/s]


Unde:
B [Kj/s] - consumul de combustibil al cazanului
1.4.4. Calculul cantitii de cldura schimbata prin convectie

Q2 = 200,547

[Kj/s]

Se va face verificarea :

Q1 + Q2 = Qu,

deci
16

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

Q1 + Q2 = 154,5 + 200,547 = 346,047 [Kj/s]


tfcalc= 1189,568 0C
Din diagrama Ig -t rezulta :
Iga (tf,) = 26412,325[Kj/s]
Q1 = 156,984[Kj/s]
Q2= 189,063[Kj/s]

Deci ( Q1+Q2 )calc = 156,984+189,063 = 346,047 [Kj/s] = Qu


Diferena procentuala fiind:
l-(Q1+Q2)/Qu=0,0l

1.4.5. Calculul grosimii stratului radiant al flcrii


Se considera focarul avnd forma unui trunchi de con Prin urmare:
S = 3,6 Vf/Af
unde:

Vf=0,469m3 volumul focarului

Af = 0,899m3 suprafaa de radiaie a focarului


S = 3,6 0,469/0,899=1,878[m]

1.4.6.Calculul coeficientului de atenuare a intensitate radiaiei datorita particulelor de


funingine

17

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

Kf = 0,03 (2-) (1,6tf /100-0,5 ) CiHi

[l/bar m]

Kf= 0,332 [l/bar m]

1.4.7.Calculul coeficientului de atenuare a intensitii radiaiei datorita gazelor de ardere


triatomice

r r02 = 11,979 % - compoziia procentuala a dioxidului de carbon si sulf


r H2O = 9,548 % - compoziia procentuala a vaporilor de apa
Kg= [(0,78+1,6 rH2o)/ (pro2+ph2o)2/3 - 0,1] (1-0,37Tf/ 100) (rR02-rH2o)
P = 1 [bar] - presiunea absoluta din focar
Ph2o = p rH2o = 1 l,979[bar] - presiunea pariala a vaporilor de apa
Pro2 = p rr02 = 9,5 48 [bar] - presiunea pariala a gazelor de ardere triatomice
Kg = 7,895

[l/bar m]

1.4.8.Determinarea focarului de emisie a prtii luminoase a flcrii

1.4.9.Determinarea focarului de emisie a parti neluminoase a flacarh

1.4.10. Determinarea focarului global de emisie a flcrii

= 0,55 (la arderea pacurii) traciunea din volumul focarului ocupata de poriunea luminoasa a
flcrii

18

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

1.4.11. Calculul coeficientului de poziie a maximului de temperatura din focar

Pentru arderea combustibililor lichizi se adopta :

a = 0,54

b = 0,2

a,b - coeficieni ce depind de natura combustibililor

x - amplasarea relativa a maximulului de temperatura din focar in raport cu inaltimea focarului

x = h1/H = 0,684

H = 0,657-[m] - inaltimea focarului

h1 = 0,45 [m] - inaltimea de amplasare a arztorului

M = a-b x M = 0,403

1.4.12. Coeficientul de murdrire sau de acoperire cu masa refractara a focarului

= 0,55 - pentru pcura

1.4.13. Calculul coeficientului ce tine seama de transferul termic dintre focar si gazele de
ardere

B = f(tf) = f( 1200) = 0,7

1.4.14. Calculul coeficientului de eficienta termica afocarului

==0,55 0,7 = 0,385

1.4.15.

Determinarea factorului de emisie a focarului

f = f/[f+(l-f)] = 0,9996
19

CRISTIAN ILACU

1.4.16.

CALCULUL TERMIC

Calculul cantitii de cldura obinut prin rcirea gazelor de la temperatura

teoretica la temperatura de evacuare din focar


Q1calc = Af5,67 10-8 fTfTt3M/[(T/Tf- 1)/M]2/3
Q1calc= 158,481

[Kj/s]

unde:

5,67 10-8 - constanta de radiaie a corpului negru

Tf [k] - temperatura absoluta la ieirea din focar

Tt [k] - temperatura absoluta teoretica din focar

1.4.17. Eroare de calcul

= [Q1 Q1calc]/Ql
= 0,164%

1.5. CALCULUL VAPORIZATORULUI

1.5.1. Determinarea cldurii schimbate prin convectie

Q2 = 200,547

[Kj/s]

1.5.2. Determinarea suprafeei de schimb de cldura


A = Q2/KAT
20

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

A = 0,921 [m2]
K [W/m2k] - coeficient global de transfer termic
Tm -diferena medie de temperatura
Tmax= 1024,5 [K]
Tmin=185

[K]

Tm = (Tmax-Tmin)/ln(Tmax/Tmin)
Tm = 490,475 [K]

1.5.3. Determinarea coeficientului global de transfer termic


Kreal = l/[l/1+1/2]
1 [W/m2K] - coeficientul de transfer termic de la pereii evilor
2 [W/m2K] - coeficientul de transfer termic de la pereii evilor la fluidul rece La suprafaa de
schimb de cldura realizata din tevi prin interiorul crora circula emulsie apa-abur ,rezistenta
termica de la perete la fluidul rece se neglijeaz
l/ 2l/ 1

1.5.3.1. Coeficientul de transfer termic de la gazele de ardere la peretele metalic


1= (c +1 )
c = [W/m2K] - coeficient de transfer prin convectie de la gaze la tevi
r- = [W/m2K] - coeficient de transfer prin radiaie de la gaze la tevi
= 0,9 - coeficient de utilizare a cldurii

1.5.3.2. Coeficientul de transfer termic prin convectie de la gazele de ardere la pereii evii

=0,023 X(W (Wd)0'8 pr ct cd ce/dech


= [W/mK]=coeficient de conductie termica a gazelor
W [m/s] - viteza medie a gazelor de ardere
[m2/s] - viscozitatea cinematica a gazelor
c =0,00824 [W/m2K]
21

CRISTIAN ILACU

CALCULUL TERMIC

1.5.3.3. Coeficientul de transfer termic prin radiaie de la gazele de ardere la tevi

r = Cj Ef n
=> Cj = 0,93

Cj = f(tf)
(din nomograma)

Ef - gradul de neregula a gazelor de ardere


n = f(tf,tp )
=> n = 530,52
tp = tm + t = 829,784 + 60 = 879,784
Deci
r = 0,93 0,996
r = 493,195[W/m2K]
1 = 0,9 (0,000824+493,195) =443,876 [W/m2K]
Kreal = 443,876 [W/m2K]

1.5.4.Determinarea numrului de tevi

N = A/A' = 17/0,0563~301,833=302 tevi


A' = dl= 0,024 0,747=0,0563 [m2]
d = 0,024 m - diametrul evii
1 = 0,747 m - lungimea evii
A = 17 m2 - din desen

22