Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

ELECTROCENTRALE SA

SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

Oradea, $os. Borfului nr. 23, Judetul Bihor

J05/723/2002, CUI :14790708

Telefon: 0259-453345, Fax: 0259-463661

Nr.

iliff

din

H I! 12011

/NV/TATIE DE PARTie/PARE

Prin prezenta, va invitam sa participati la procedura organizata pentru atribuirea prin


ACHIZITIE DIRECTA a contractului 1 comenzii pentru: TRUSE DE SCULE, UNEL TE $1
SCULE.
Valoarea estimata a achizitiei: 17.634,49 lei, fara TVA.
Perioada de valabilitate a ofertei: 45 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul achizitiei directe: conform tabel Anexa 1 la prezenta.
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de achizitie publica
sau comanda.
Documentele de calificare solicitate: certificat de inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului - copie.
Oferta de pret: pretul va fi exprimat in lei, fara TVA pentru toate bunurile inscrise in
Anexa 1 la prezenta. in conditia de livrare franco depozit beneficiar. Pretul ofertei este
considerat ferm exprimat neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a
contractului/comenzii.
Modalitate de plata: ordin de plata la 60 de zile de la data livrarii marfii.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut pe total produse ofertate.
Depunerea ofertelor: oferta se va transmite pe fax: 0259-463661 sau se va depune la
sediul S.C. Electrocentrale Oradea S.A., ~os.Bor~ului, nr.23, pana la data de 30.05.2011,
ora 1000 .
Analiza ofertelor: va avea loc in data de 30.05.2011, ora 11 00 la sediul S.C.
Electrocentrale Oradea S.A.

DIRECTOR ECONOMIC,
Eco Rus

Mre,a

$EF SERVICIU,~:r~~VIZIONARE,

ECoBOWClor

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.


SERVICIUL APROVIZIONARE

ANEXA 1

La invitatia de participare pentru atribuirea prin achizitie directa

din_ _ _ _ _ _ __

inregistrata sub nr.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Denumire produs
Trusa chei lacatu~-TSL
Trusa chei cu clichet - 24 TCC TS ( modul )
Cle~te pentru tevi STILLSON 2 1/2" ( 9021 )
Cle~te Rapid pentru tevi ( 058 )
Ciocan 1 kg + coada
Ciocan 2 kg + coada
Ciocan 3 kg + coada
Ciocan 5 kg + coada
Cheie fixa 30-326+32
Cheie fixa 36-41
Cheie fixa 46-50
Cheie inelara cotita 30-32
Cheie inelara cotita 36-41
Cheie inelara cotita 46
Cheie inelara cot ita 50
Lopata+coada
Tarnacop + coada
Masca sudura, de cap
Cle~te sudura

Director Economic,
Ec. Rus M~ela

U.M.

Cantitate

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

6
6
6
6
3
4
3
2
6
6
6
6
6
6
6
20
20
5
10

$ef Servici Aprovizionare,


Ec.
dor Victor