Sunteți pe pagina 1din 6

Cum să vorbim în public

de Dale Carnegie

Principii:
1. Dezvoltarea curajului şi a încrederii în sine
-Exersare şi perseverare
-Pregătire
-Câştigarea încrederii în sine şi curajul de a gândi calm şi clar atunci când ne adresăm
oamenilor
-Dorinţă suficientă pentru începerea mesajului
-Răspundere asumată
-Exactitatea discursului
-Plan al discursului
-Libertate în exprimare
-Încredere în sine
-Aer în piept înainte de discurs
-Înfruntă teama
-Concentrare pe mesaj
-Investeşte suflet ( încearcă să-l inveţi pe dinafară)
-Exercitiu, exercitiu, exerciţiu
2. Formarea încrederii în sine
- Un discurs bine pregătit este 90% transmis
- Mesaj real cu finalitate precisă
- Stârnirea entuziasmului
- Cultivarea propriilor convingeri
- Expunerea unei idei sau două şi dezvoltarea lor
- Discutarea cu prietenii, conversaţii pe marginea subiectului ales
- Punerea tuturor întrebărilor posibile asupra subiectului
- Folosirea exemplelor şi a afirmaţiilor generale
- Analizarea publicului în timpul pregătirii discursului
- Selectivitate
- Studiază mai mult decât expui
3. Cum îşi pregăteau cuvântările oratorii celebri
- Ordine în gândire
- Viziune de ansamblu
- Tipar: a) enunţarea datelor; b) comentarea acestora; c) discutarea lor în amănunt
- Fără lucruri de la sine înţelese
- Verificarea fiecărei informaţii în parte
- Dictarea discursului
- Scrierea a ceea ce urmează de spus
- Discursul nu se memorează cuvânt cu cuvânt
- Notiţe doar dacă este necesar
- Repetarea discursului şi exersare
4. Îmbunătăţirea memoriei
- Întipărirea în minte a ceea ce se vrea reţinut
- Cinci minute de concentrare puternică sunt mai eficiente decât zile întregi de bâjbâieli
printr-un labirint mental; concentrarea asupra lucrului de făcut în momentul respectiv
-Precizie
-Citirea cu glas tare a ceea ce se vrea memorat
-Crează imagini pentru cuvinte
-Discursul se uită dar imaginile rămân
-Se poate memora oricât dacă se repetă suficient ( repetiţia este mama învăţăturii)
-Revizuirea datelor, a ideilor şi reîmrospătarea memoriei înainte de discurs
-Asocierea de idei
-Indiciul determină întregul potenţial pentru concentrarea asupra unui anumit punct
-Cu cât mai multe asocieri de idei cu atât mai bine
-Asocierea de idei ajută informaţia să se întipărească în memorie
-Legarea datelor de o poveste
-Pentru amintirea unor idei 2 modalităţi : a) stimul exterior (notiţe)
b) asocierea cu ceva existent în minte

- Memorarea unei fraze fără sens pentru reţinerea ideilor


-Folosirea ultimului cuvânt sau propoziţie pentru a formula o alta
5.Elementele de bază ale discursului eficient
-Perseverenţă
-Hotărâre
-Convingere personală
-Reuşita ţine de 2 lucruri: a) talentul înnăscut
b) intensitatea dorinţei de a reuşi
- Fixarea unei ţinte clare
- Curaj
- Convingere că vei reuşi
- Vointă de a învinge
- Luptă chiar şi când nu mai e speranţă
6.Secretul unei exprimări reuşite
- Savoarea exprimării
- Modalitatea expunerii (buna exprimare va putea face senzaţional chiar şi un subiect mărunt)
- „Cine spune, cum spune şi ce spune”
- Publicul trebuie să simtă că există un mesaj care e transmis direct din mintea şi sufletul
vorbitorului către minţile şi sufletele ascultătorilor
- Exprimare directă, amicală, plină de energie
- Originalitatea stilului
- Exerciţiu, practica
- Sinceritate, entuziasm, onestitate
- Implicare personală în expunere
- Accentuarea cuvintelor importante
- Evitarea cuvintelor neimportante
- Alternarea tonului vocii
- Varierea ritmului exprimării
- Accentuarea ideilor importante prin folosirea pauzelor

7.Prezenţa şi personalitatea oratorului


- Calitatea cea mai importantă pentru un discurs reuşit: personalitatea
- Odihnă înainte de discurs
- Mâncare uşoară înainte de discurs
- Pasiune şi viaţă în discurs
- Vestimentaţie potrivită mesajului
- Vestimentaţia potrivită conferă încredere
- Zâmbetul
- Interes faţă de public
- Coagularea audienţei
- Oamenii acţionează mai repede în grup decât singuri
- Încăpere aerisită
- Lumina pe chipul oratorului
- Fără oaspeţi la tribune
- Echilibru
- Gesturile acceptate sunt doar cele spontane

8. Cum să începi un discurs


- Pregătire din timp a introducerii
- Prevederea înseamnă putere
- Introducere scurtă
- Fără poveşti aşa-zise amuzante
- Nu se începe cu scuze
- Stârnirea atenţiei, curiozităţii
- Începere cu un exemplu tipic
- Folosirea unui obiect
- Punerea unei întrebări
- Parafrazarea unei întrebări pusă de o persoanp celebră
- Legarea subiectului de interesele vitale ale publicului
- Efectul întâmplărilor şocante
- Introducere aparent pur întâmplătoare
- Spontaneitate, normalitate

9. Cum să închei un discurs


- Ultimele cuvinte sunt cele mai importante
- Rezumarea punctelor de vedere
- Îndemnarea la fapte
- Complimentare sinceră şi succintă
- Încheiere cu umor, versuri, sau un citat din Biblie
- Punctul culminant

10. Cum să-ti exprimi clar punctul de vedere


- Scopuri : a) clarificare unor aspecte; b) impresionare şi convingere; c) îndemnarea la fapte;
d) amuzarea publicului
- Fixarea bine a scopului
- Folosirea comparaţiilor pentru clarificare
- Evitarea termenilor tehnici
- Alegerea celei mai puţin inteligente persoane
- Fii clar cu tine însuţi
- Graficele şi imaginile sunt mai convingătoare decât cuvintele
- Crearea imaginii mentale
- Reluarea ideilor cu alte cuvinte
-. Exprimarea moderată

11. Cum să stârneşti interesul publicului


- Ceva nou despre ceva obişnuit
- Povestea unui om care se sbate într-un domeniu şi învinge
- Concreteţe
- Exemple care vorbesc de la sine
- Cuvinte care desenează imagini
- Contrastele stârnesc interesul

12. Îmbunătăţirea stilului


- Stăpânirea limbii române
- Citire pentru îmbunătăţirea stilului
- Studiu şi exerciţiu practic
- Studierea Bibliei regulat şi a altor cărţi de referinţă
- Muncă, muncă, muncă
- Folosirea oricărui moment pentru îmbunătăţire
- Eficientizare maximă a timpului ( citire în lift, autobuz, etc.)
- Notarea cuvintelor noi şi căutarea în dicţionare
- Un cuvânt se fixează după ce e folosit de trei ori
- Rescrierea frazelor pentru precizie

Principii pe care nu le aplic


-exactitatea discursului
-libertate în exprimare
-mesaj real cu finalitate precisă
-stârnirea entuziasmului
-notarea cuvintelor noi şi căutarea în dicţionare
-concreteţe
-citirea cu glas tare a ceea ce se vrea memorat
-crează imagini pentru cuvinte
-exprimare directă, amicală, plină de energie
- legarea subiectului de interesele vitale ale publicului

Principii pe care le aplic


-plan al discursului
-discutarea cu prietenii, conversaţii pe marginea subiectului ales
-folosirea exemplelor şi a afirmaţiilor generale
-discursul nu se memorează cuvânt cu cuvânt
-asocierea de idei ajută informaţia să se întipărească în memorie
-accentuarea cuvintelor importante
-reluarea ideilor cu alte cuvinte
-folosirea comparaţiilor pentru clarificare
-punerea unei întrebări
-rezumarea punctelor de vedere