Sunteți pe pagina 1din 3
ea on FEROMARI DN ROMAN vegan JG ua Z” wn INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS FEDERATION Plata Girl do Nord, flo! ax: 021.316 1712 Tel. CFR. 134 675 “Presedinte Filip Victor Secretar General Ing. Maxim Rodrigo Gabriel ALO pA BUCUREST R 2010 CATRE: - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Domnului Ministru Mihai Seitan - Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania si Uniunea Nationala a Sindicatelor Reparatorilor de Locomotiva si Automotor din cadrul Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania revine cu precizari la actele cu nr.3168/05.03.2010 si 3266/08.03.2010 inregistrate la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale; nr.13396/05 mar 2010 si 13666/08 mar 2010 inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti. Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Roménia (FSTFR), semnatar’ a CCM la nivel de SNTFC CFR CALATORI SA, care are in componenta ei Uniunea National a Sindicatelor Reparatorilor de Locomotiva si Automotor (UNSRLA) din cadrul FSTFR semnatara a CCM la nivel de $.C « CFR - SCLR BRASOV » SA au sesizat prin actul nr. 587/10.03.2009 inregistrat la SNTFC CFR CALATORI SA cu numerle 1/479/11.03.2009 si 186/11.03.2009 iar la Ministerul Transporturilor gi Infrastructurii cu nr.04869, 04870 si 04871/11 mar 2009 (pe care Ie anexim in copie xerox) cA reorganizarea SNTFC CFR CALATORI SA trebuie s& prevadi in structura organizatoric& din componenta ei desfiintarea gi preluarea filialei sale $.C « CFR - SCLR BRASOV » SA, la care s-@ primit raspuns de la SNTFC CFR CALATORI SA cu nr. 20/11/7/35/2009 pe care il anexam in copie xerox. In data 16.03.2009 FSTER a intocmit actul cu nr. 590 inregistrat la SNTFC CFR CALATORI SA cu nr. 201/16.03.2009 si la MTI cu nr. 0521/16 mar 2009 (pe care le anexaim in copie xerox). FSTFR jn data de 13.04.2009 a intocmit actul cu nr. 617 inregistrat la SNTFC CFR CALATORI SA cu nr. 274/13.04.2009 gi la MTI cu nr, 07115, 07116 si 07117/13 apr 2009 (pe care le anexm in copie xerox). De asemenea ANSF din care face parte si FSTFR impreuni cu FMLR (federatiile sindicale feroviare) au organizat un miting in data de 29.04.2009(conform act ANSF nr. 14/15.04.2009 si FMLR nr. 3866/15.04.2009 citre Primaria Municipiului Bucuresi, anexat in copie xerox) pentru a-si exprima protestul fata de : - nesiguranta locurilor de munca : - falimentarea sistemului feroviar datorita lipsei de finantare. Menfionim si minuta sedinfei din data de 06.04.2009 (pe care o anexaim in copie xerox)"larcare au participat reprezentantii federatiilor din domeniul feroviar si subsecretat de stat Constantin Axinia si reprezentantii SRPSPON : Cretu Viorel si Olteanu Adrian in care FSTFR solicita ca in cadrul reorganizarii SNTFC CFR CALATORI SA s& se creeze Societatea de Tractiune daci nu este posibila fuziunea prin absorbtia celor 4 filiale la SNTFC CFR CALATORI SA. FSTFR jn data de 26.06.2009 a intocmit actul cu nr. 663 inregistrat la SNTFC CFR CALATORI SA cu nr. 450/26.06.2009 si 1/2695/26.06.2009 (pe care le anexim in copie xerox) prin care se solicita o reorganizare reali a Cai Ferate Romane. FSTFR si UNSRLA din cadrul FSTFR au considerat in momentul demaratii programului de reorganizare a SNTFC prin absorbtia celor 4 filiale ale sale conform hotararii CA si AGA ale SNTFC din luna iunie 2009 ca se doreste 0 reorganizare adevarata iar concedierea celor 2100 salariati de la SNTFC CFR CALATORI SA si a celor 306 salariati de la S.C « CFR - SCLR BRASOV » SA apare ca o necesitate a programului de reorganizare prin absorbtie pentru a nu se depasi numarul initial de salariati ai SNTFC: - 17.000 salariati la SNIVFC, dupa absorbtia S.C «CFR - SCLR BRASOV » SA la SNTFC se doreste mentinerea aceleiasi cifre de cca 17.000 salariati si din aceasta cauza ar fi rezultat concedierea a 2100 + 306 = 2406 salariati — echivalentul de salariati ai SC BRAOV SA. Din pacate FSTFR si UNSRLA constata ca se incepe concedierea colectiva (s-au dat preavizele de 20 de zile la SNTFC CFR CALATORI SA in data de 04. 03. 2010) dar fara a se pune in practica programul de reorganizare aprobat de CA si AGA ale SNTFC CFR CALATORI SA din iunie 2009 sau astfel spus se pune in practic’ din programul de reorganizare si restructurare, doar programul de restructurare care nu mai are la baz reorganizarea prin absorbfia filialei S.C «CFR - SCLR BRASOV » SA si care practic nu rezolva nimic ca si celelalte restructurarii efectuate far programme de reorganizare reali dup 1990 incoace si care au dus in permanenta la micsorarea masiva nejustificata a numarului de salariati. Constatand ca se fac concedieri colective in baza unui program de organizare aprobat dar nepus in aplicare, FSTFR si UNSLR au contestat masura de concediere la inspectoratele teritoriale de munca din Bucuresti si Brasov unde sunt inregistrate contractele colective de munca ale SNTFC CALATORI SA si filialei sale S.C « CFR - SCLR BRASOV » SA. FSTFR si UNSLR spera ca inspectoratele teritoriale de munca sa constate ca inceperea concedierilor la SNTFC CFR Calatori SA si S.C « CFR - SCLR BRASOV » SA nu au nici 0 baza legala si sa le intrerupa pana in momentul in care se va face mai intai fuziunea prin absrobtia S.C « CFR - SCLR BRASOV » SA la SNTFC Calatori SA dupa care sa urmeze concedirea celor 2406 salariati pentru a nu se depasi, asa cum am aratat, numarul de salariati initial al SNTFC CALATORI SA. Bucuresti, 11.03.2010 Presedinte U.N.S.R.L.A. Secretar General FSTFR: Presedinte FSTFR: din cadrul FSTFR: Maxim Rodrigo Gabriel Filip Victor Surcel Vicentiu en ad) stony Bhan ese cor