Sunteți pe pagina 1din 3
LOR TRANSPORTATORILOR RANS! ; €LOR TRANSPORT ay, 21 01N ROMAN rer ORy ow Lop — ROMANI CONFEDERATIA SINDICALA-NATIONAT! INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS ‘MERIDIAN $1 ERATION FR Seeretar Gener in Rodrigo Gabriel 9.0 Aprobat transmiterea | 0042 Ota tenses = Maxim Rodrigo Gabriel CATRE: — - SCRL Brasov SA - Domnului Director Coconasu Dorel a " SNTFC ,CFR Calatori” SA Domnului Director General - Pes - Ministerul Transporturilor i Infrastructurii \ Z ‘ecretar de Stat Popa Gheorghe gr - Domnului Ministru Radu Berceanu Prin prezenta UNIUNEA NATIONALA A SINDICATELOR REPARATORILOR DE LOCOMOTIVE $I AUTOMOTOARE din cadru Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, semnatara a C.C.M. in vigoare la nivel de unitate S.C, CFR - SCRL Brasov’ S.A. va sesizeaz& unul din motivele pentru care la Calea Ferata Romana este oriza si anume unul dim motive este conducerea SCRL Brasov SA - Sectia Depoului Bucuresti Calatori Sindicatul Reparatorilor de Locomotiva din Depoul Bucuresti Calatori reprezentata legal prin presedintele Maxim Lucian Mihail si UNIUNEA NATIONALA A SINDICATELOR REPARATORILOR DE LOCOMOTIVE $I AUTOMOTOARE din cadru Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania reprezentata legal de presedinte Surcel Vicentiu va sesizeazd faptul c& de cénd exist’ aceasta ultima conducere a Sectiel de Reparati Locomotive din Depoul Bucuresti Calatori - domnul Coman Nicolae , domnul Gimpirea Daniel i domnul Stoian Marian Adi , in afara de faptul c& doresc sé fie in acelasi timp si sefi In administrate si lideri sindicali, in afard de faptul c& au dezamaigit membril nostri de sindicat care s-au convins c& ineficienta poate atinge limita cea mai de jos atunci cand este vorba de conducerea Sectiei de Reparati Locomotive din Depoului Bucuresti Calatori: domnul Coman Nicolae , domnul Gimpirea Daniel si domnul Stoian Marian Adi . SRL. DBC. si UNSR.LA. din cadrul FSTFR va solicit’ sa analizalj ineficiena celor trei : domnul Coman Nicolae , domnul Gimpirea Daniel si domnul Stoian Marian Adi deoarece nu se pot explica urmatoarele : = cum este posibil s8 nu ai céldurd si ap calda i alte condifi de protectia muncil_ in Sectia de Reparati Locomotive din Depoului Bucuresti Calatori, in iarna anului 2009 , reusind ‘numai fa interventia Sindicatului Reparatorilor de Locomotiva din Depoul Bucuresti Calatori ca din ianuarie 2010 sa se rezolve problema lipsei apei calde si a cdlduri, deci cum este posibil s& nu ai condifille de protectia munci asigurate in Sectiei de Repara{i Locomotive din Depoul Bucuresti Calatorl cand Directorul Tractiune din SNTFC ,CFR Calatori* SA — domnul losub Catalin a fost salariat al Depoului BC , cand domnul Director al RTFC Bucuresti - domnul Teodor Gavrig a fost salariat al Depoului BC , cand conducerea FSTFR : pregedinte Filip Victor, Secretar General Maxim Rodrigo Gabriel si liderul Zonal Marinescu Stefan au fost angajatii ai depouli BC si cand presedintele UNSRLA din cadrul FSTFR este angajatul Sectiei de Reparati Locomotive din Depoului Bucuresti Calatori; - cum este posibil ca un sef de sectie adjunct si un sef de atelier sa fle membrii fondatori ai unui sindicat ce tl are consilier din umbra pe seful de sectie SCRL depoul BC si reprezentant sindical pe domnul Mandalac Constantin care este al exemplu al ineficientei pentru ca doar vorbeste la serviciu, cand mai reuseste si sa vind la munca ( pentru c& pana sa fie desemnat de ceilalfi 3 ineficienti ca reprezentant sindical, venea la munc& doar dupa ora 10.00 si pleca de la munca intre orele 14.00 si 15.00), iar in prezent umbla prin Depourile din ar si prin sectoarele Sectiei de Reparafi Locomotive din Depoul Bucuresti C&latori in timpul serviciului pe motiv ca ar vrea sa faca un nou sindicat si streseaza salariali si nu infelegem cu a cui aprobare face acest lucru, intrucat reprezentantului legal al UNSRLA din cadrul FSTFR presedintelui Surcel Vicentiu accesul in anumite locuri si sectoare din cadrul Sectiei de Reparati Locomotive din Depoul Bucuresti CAIStori 2 udke aervs)a, Va rugam s& ne comunicati in scris cum putefi ine angajati 4 ineficienti in Sectia de Reparatli Locomotive din Depoul Bucuresti Calatori care fac ca toaté Sectia de Reparati Locomotive din Depoului Bucuresti Calatori sa fie ineficienta si doar 0 buna consumatoare de bani, in aceasta perioadé cand se vorbeste atata despre restructurarii si reorganizarii. Bucuresti 11.01.2010 Presedinte UNSRLA din cadrul FSTFR Presedinte SRLDBC Vicentiu Surcel _ Maxim Lucian Mihail CONFEDERATIA SINDICALA NATIONALA MERIDIAN Membra a Confederati ‘St Di. Mendeleev, nr. 36-38, sec ‘uropene a Sindicatelor Independente (CES), Bucuresti, 010866; (lifax “4 021 212.56.25; 44 021 SI6.80.17; +4 021 31680.18 ‘email: esnmeridian@-csnmeridian.ro, csnmeridian@yahoo.com web: www.esnmeridian.ro [CONFEDERATA SINDICALA waTiOnd MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURIL DOMNULUI MINISTRU RADU BERCEANU. i7Fi0A TRANSPORTATOROR AR ON ROMANE Stimate Domnule Ministru, wun G2 nT ne 2.3. Ca ummare a celor convenite cu prilejul discutiei teleTonice ci domnul presedinte Ion Popescu, pk intalnirea stabilita marti, 02.03.2010, ora 16,00, la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, va transmitem problematica‘cedorim™a fi abordata cat si components delegatiei Confederatiei Sindicale Nationale Meridian: i, Situatia financiara precara a celor trei societati feroviare; 2, Subminarea sistemului feroviar; "3. Masurile anticriza necesare a fi luate pentru supravietuirea cai ferates 4. Modificarea ordinclor 2260, 2261, 2262 pentru degrevarea de plati suplimentare a celor trei societati feroviare si a ordinului 47/2003; 5. Anularea HG.1409/2007 (inchirierea liniilor neinteroperabile) 6. Neacordarea salariilor pentru angajatii de la Filialele Ferry-Boat a CFR Marfa; 7. Conditiile de munca si lipsa wniformelor si a echipamentului de protectie; 8, Ordinul Ministrului Transporturilor si-Infrastructurii 340/1999 privind autorizarea unitatilor din punct de vedere tehnie, 9. Delegatia CSN Meridi Tien Numete af prenunisiefnta Crganiatia z 1 Jon Popescu, presedinte Confederatia Sindicala Nationala Meridian Fraten Gheorghe, presente Federatia Natonala Feroviara Miscare- Comercial 3 | Mea Ton, presedine ANSF 4 | Boieie Gheorghe, ecrtar general Federata Natonala Feroviara Miseare-Comeral 3 Sioian Petre, primvicepresedinte _| Federatia Nationala Feroviara Miscare-Comercial | Sullana Gheorghe, vicepresedinie | Federtia Natonala Feroviara Miscare- Comercial 7 | Sanu Gheorae, vcepreseains eeraia Natonala Feroviara Mscare Comercial 8 Istrate Viorel ~ | Federatia Nationala Feroviara Miscare-Comercial 9 | Candas Virne,primvicepresedinie | Federata Naionala Fevoviara Miscare-Comerclal | 0 Filip Visor, preseinie Federatia Sindiatlor Transporstorior Fevovi din Romania TT] Maxim Roarigo Fedrata Sndieatelor Transportaforlor Fevovan din Romania